Jump to content
Sign in to follow this  
Nestor

Tung Kustrobot Robot 15 åter i FM

Recommended Posts

 

Nu när SAAB fått i uppdrag att ta fram en ny sjömålsrobot, varför ska vi då lägga pengar vi inte har på att återinföra ett redan avvecklat och idag omodernt system?

 

Ingen ny robot är under utveckling. FMV har inte fått något uppdrag på det och det finns inte ett öre i finansiering. En ny robot är ett ämne för framtida försvarsbeslut.

 

 

Så vad säger då att det finns några pengar till inköp utav nytt kustrobotsystem?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jasså? Förklara gärna.

Haubits 77s kustartillerisläkting hade längre räckvidd, högre precision, högre eldhastighet, 120 mm granater och var faktiskt kanon.

Vanligt artilleri siktar på en yta och träffar koncentrat i tid, sjömål skjuter man på kontinuerligt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nu kan ju iaf archer skjuta lika långt, men det är iaf två olika vapentyper med olika specifikationer.

​Archer skulle dock kunna ställa till med en del oreda även ute till havs, och får man nu igång rbs15KA så skapar det än mer huvudbry för en fiende som kommer från havet, det skulle i mitt tycke göra eldrörssystemen överflödiga, då är det bättre med archer som skjuter lite sämre ut över vattnet men ist är superbt på land.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Så vad säger då att det finns några pengar till inköp utav nytt kustrobotsystem?

 

Det finns det ju inte.

Share this post


Link to post
Share on other sites

​Archer skulle dock kunna ställa till med en del oreda även ute till havs,

Uppfattningen jag har fått är att eldrörsartilleri inte så mycket är till för bekämpning av fartyg till havs utan främst skapa problem för minröjare och landstigningsfartyg inomskärs.

På samma sätt kan man fundera på om kustrobotoars räckvidd är till för att flyga ut över öppet vatten eller följa kusten.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dem kompletterar ju varandra, det är billigare att ösa på med granater än att alltid behöva skjuta dyra robotar.

Dock så är ju räckvidden begränsad.

​Min uppfattning är att det tillhör invasionsförsvaret, det är inte nödvändigt längre.

​Isf är prio 1 att få igång KArobot.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Utifrån vad folk sagt i den här tråden innan, så bör ca 20 RBS 15 avfyras mot fartyg för att alla inte ska skjutas ner av luftvärnssystem. Med tanke på det, får vi hoppas att försvaret lyckats återställa minst fem av dessa lastbilar.

 

Sedan är frågan också: hur mycket behöver lastbilarna modifieras för att kunna avfyra senaste versionen av RBS 15?

 

Vad gäller utveckling så uppfattar jag det som att SAAB utvecklar nya versioner oavsett om försvarsmakten säger att dom villa några sådana eller ej.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Utifrån vad folk sagt i den här tråden innan, så bör ca 20 RBS 15 avfyras mot fartyg för att alla inte ska skjutas ner av luftvärnssystem. Med tanke på det, får vi hoppas att försvaret lyckats återställa minst fem av dessa lastbilar.

Tung kustrobot är en del av konceptet "kombinerade vapen". Du ska inte tro att eldenheterna skjuter på egen hand. Det skulle vara ganska så meningslöst. Istället så vill vi ställa till det så mycket för motståndaren som bara möjligt.

 

Kustrobotarna skjuter från en riktning, flygvapnet kommer från två andra och sjöstridsflottiljerna skjuter från en fjärde. När motståndaren då börjar manövrera och ökar farten för att möta robotarna och bekämpa dem, det är då en ubåt smyger in under kjolen på dom och kör upp torpeden...

I paniken som vi orsakat när robotar flyger och fartyg brinner så lär inte heller minröjningsfartygen hinna med och då kanske ett fartyg missar att dom har en mina under kölen.

 

Så egentligen räcker det med en rikspjäs med robotar som motståndaren måste räkna med och som kan skjuta någonstans från land. Finns det fler så blir det ännu svårare då dessa kan spridas ut.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Utifrån vad folk sagt i den här tråden innan, så bör ca 20 RBS 15 avfyras mot fartyg för att alla inte ska skjutas ner av luftvärnssystem. Med tanke på det, får vi hoppas att försvaret lyckats återställa minst fem av dessa lastbilar.

 

Sedan är frågan också: hur mycket behöver lastbilarna modifieras för att kunna avfyra senaste versionen av RBS 15?

 

Vad gäller utveckling så uppfattar jag det som att SAAB utvecklar nya versioner oavsett om försvarsmakten säger att dom villa några sådana eller ej.

​Vad gäller lastbilen så är det en småsak att skapa en avfyringsplattform, däremot tänker jag mig att man inte vill använda de lastbilar dom ursprungligen byggdes på utan man införskaffar nya lastbilar att montera vapnen på.

​Kanske skyddade mot finkalibrig eld och med en lemur/protector motsv på för självförsvar likt Archer.

 

​Saab kan ju förstås projektera vidare med system för att eventuellt sälja dem till andra länder, inget konstigt med det.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det känns väl som om att FM har tagit befintlig (museal) mtrl. i bruk för att fylla ut tomrummet tills ny mtrl kan införas/ersätta... Inte för att det aktuella RBS15 är ngt. dåligt alternativ på ngt. vis men utvecklingen har ju gått framåt där också.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nya inlägg i frågan av Skipper på bloggen och i blt.se:

 

http://navyskipper.blogspot.se/2016/12/tung-kustrobot-aterinford-i.html

 

http://www.blt.se/ledare/forsvarsmakten-samlar-ihop-allt-som-gar/

 

"DN skrev i sin artikel att man hämtat materiel från museum, något som dementerats av försvarslogistikchefen Thomas Engevall under försvarsföretagardagarna i veckan som gick. Således finns det fortfarande en robotbil att beskåda på Aspö (alternativt en till att hämta hem - vilket jag anser man borde göra snarast)."

 

/Per

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tydligen så jobbar åtminstone ordförande i försvarsutskottet för att det lilla kustrobotförbandet ska utvidgas:

 

Försvarsutskottets Allan Widman vill ladda robot 15 igen

 

Själva robotbilen är nog intressant att använda igen, men vad gäller just den där roboten så är det nog en RBS-15K som tidigare ingick i Tungt kustrobotbatteri 90 och det är inte riktigt samma robot som används idag i det återuppståndna kustrobotförbandet.

 

/Per

 

 

Edited by Perman

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this   • Similar Content

  • By weekendwarrior
   Marina eldrörsvapen och dess ammunition
    
   Jag hade lite svårt att avgöra om tråden hör hemma i Kasunen eller Marint, då det både handlar om vapen och fartyg. Blågul får flytta på den om de anser det blivit fel.
    
   Förr var ammunitionen man använde till eldrörsvapen mot fartyg av sk halvpansargranat.
    
   Men hur der det ut idag vad det gäller fartygskonstruktion och ev skrov-, däcks- och hyttpansar (örlogsfartyg byggda efter VK2 och fram till idag)?
    
   Vilka ammunitionstyper är effektiva mot dagens fartyg och vilka ammunitionstyper används av fartygs- och landbaserade eldrörspjäser mot sjömål?
    
   Hur effektivt är det med luftbrisader med ammunition i 120-155 mm kaliber mot dagens örlogsfartyg och används det som taktik?
    
   Ytterligare en fråga, med viss risk för OT, är om eldlokaliseringsradar fungerar även mot mer direkt riktad eld i relativt flack projektilbana, som den från fartyg?
  • By Pal
   Hur skall Sverige hantera ett nytt hot där vapen är billiga och massproducerade? Det finns flera som uppmärksammat hotet och jag ser själv att det är svårt att försvara sig emot. Kina och Ryssland misstänks planera eller kanske redan tillverka sådana här vapen. Man kan tänka sig att en kryssningsmissil med 30-40 mils räckvidd, fälld från flygplan eller UAV och med en stridsladdning på 500 kg eller substridsdelar i form av minor, det är den tilltänkta storleken.
    
   Priset för en sådan missil kan komma att ligga under 50 000 kronor. Och vapnet har kort tillverkningstid och kan massproduceras enkelt. Man skulle kunna se en rysk aggresion mot Svergie där 30-60 sådana här avlossas mot oss varje dag. Mål är då vägnät, kraftstationer, omlastningsdepåer, tågstationer, bränslestationer, bränslelager och mycket mera. Och Ryssland skulle kunna ha en uthållighet att avlossa 60 sådana här mot oss varje dag i månader i sträck.
    
   Vi skulle inte har råd att skjuta ned dessa missiler helt enkelt för att våra vapen är för dyra. En Iris-T till Gripen eller vårt luftvärn kostar 3 miljoner kronor. Vårt vapen för att skjuta ned hotet kostar oss alltså 60 gånger mer än det hot vi skjuter ned.
    
   Om man kombinerar denna dagliga bekämpning av vår infrastruktur med återkommande kommandoräder som också fungerar som avledning och utröttning så ser jag att det är lätt att tvinga sverige till kapitulation. Jag tänker mig små landstigningar kanske bara med en pluton eller ett par grupper längs med vår kust. Luftlandsatta eller med ubåt och som sen drar sig ur när de får stridskänning. Då skulle vårt försvar efter några veckor systemkollapsa då våra interna transporter av bränsle och förråd helt enkelt efter några veckors regn av kryssnings-robotar slutar fungera. Våra insatsförband och vårt flyg kommer efter en tid inte kunna förflytta sig och inte kunna verka då infrastrukturen för deras underhåll är nedstängt. Därtill kanske flyget gjort slut på alla sina vapen och utan Iris-T och meteor så kommer vi inte kunna hindra att Ryssland övergår från beskjutning med kryssningsmissiler till totalt luftherravälde med flygplan över oss. Då är det ännu mera slut på våra insatsförband.
    
   Kärnan i problemet är det billiga massproducerade vapnet. Så biligt att vi inte har motsvarande billiga verktyg för att skjuta ned det. Antingen spar vi våra vapen och får vår infrastruktur söndermald och våra förbands effektivitet reducerad till noll. Eller så skjuter vi och gör slut på våra vapen och sen står vi helt försvarslösa mot både de billiga kryssningsmissiler som fortsätter komma men nu också det ryska flygvapnet. I båda fallen ser jag en total kollaps och vi förlorar.
    
   Oavsett om Ryssland sen önskade att ockupera oss eller tvinga oss till någon annan eftergift så kommer det sättet att angripa oss bli otroligt billigt. Ur Rysslands perspektiv så behöver inga dyra flygplan riskeras. Kostnaden ligger därmed på runt 3 miljoner kr om dagen i missiler främst. Flygtid så klart och möjligen lyckas vi skjuta ned något plan innan fällning då och då. Men på det hela taget ett otroligt billigt sätt att anfalla någon. Kommandoräderna är små och därmed billiga. När vi inte längre orkar svara emot kommandoräderna med våra insatsförband så vet man att man inte längre behöver dra sig ur. Då är vi på fallrepet och en dylik räd kan då få växa till att bli ett övertagande av hamn eller liknande. Vi kommer också veta vid det tillfället att vi har förlorat och rimligen kommer vi kapitulera kort tid därefter utan större omsvep.
    
    
   Och innan någon säger att Ryssland aldrig kan kriga så här endast mot sverige. Nato skulle lägga sig i. Ja kanske det. Nu är det inte längre ens uteslutet att Ryssland för ett sådant här krig mot oss och Nato samtidigt. De kan skjuta 1000 sådana här missiler om dagen i flera månader. Och de kan föra ett sådant här krig mot hela Nato. Hela Nato skulle då vara illa ute. Världen har förändrats snabbt både politiskt och tekniskt. Sveriges försvar och Nato ländernas försvar har inte kommit ur startgroparna.
  • By karbinhake
   Kollade nyss rapport och fick höra diverse prat om att höja försvarsanslagen. Det som dock fick mig att höja ögonbrynen mest var när reportern sade att man kollat på att införskaffa Patriot luftvärnsrobotsystem. Är detta verkligen det bästa systemet? Kostnadsmässigt, underhållsmässigt, kvalitets- och kvantitetsmässigt?
    
   http://www.svt.se/nyheter/val2014/borg-lovar-mer-pengar-till-forsvaret
    
  • By Aame
   http://mobil.svd.se/c.jsp;jsessionid=6B107D4815F290D73935D9AF760BB4CC.sonny4?cid=25991131&rssId=25966031&item=http%3a%2f%2fwww.svd.se%2f%3fservice%3dmobile%26amp%3barticleId%3d8847844%26amp%3bnew%3dtrue
    
   Antar att de syftar till robotar och inte missiler? För mig är det två skilda saker.
  • By Makron
   Hej
    
    
   Jag tittade på en video av det ryska pansarvärns systemet "Kornet". När den sköt i väg missilen så började den att röra sig i en spiral mot målet. Den gick i cirklar så ända tills den träffa där man hade siktat. Det framgick aldrig av videon varför den gör så. Inte vad jag fattade iaf.
    
    
    
   Tack för svar
×
×
 • Create New...