Jump to content

Tung Kustrobot Robot 15 åter i FM


Nestor

Recommended Posts

Tung kustrobot återuppstår i FM.


http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2016/11/tung-kustrobot-ater-i-forsvarsmakten/

 

 

 

Förmågan att verka med markbaserad kustrobot är på väg tillbaka till Försvarsmakten.
Genom återinförandet kommer Försvarsmakten åter att kunna skjuta sjömålsrobot (RBS 15) från land mot mål till sjöss på stora avstånd. Det här ger Försvarsmakten en ökad flexibilitet och förmåga till sjömålsstrid.
Link to comment
Share on other sites

http://www.navyrecognition.com/index.php/news/defence-news/2016/november-2016-navy-naval-forces-defense-industry-technology-maritime-security-global-news/4587-sweden-re-introducing-truck-based-rbs15-coastal-defence-batteries.html

 

Enligt navyrecognition.com så är det fråga om RBS15 MkIII, vilket antagligen de flesta av oss här vet att det inte stämmer.

 

Är det dessutom fråga om robotar som är identiska med de som finns ombord på våra korvetter (vilket texten antyder) så torde inte ha riktigt samma räckvidd som den RBS15 KA version som fanns tidigare i kustartilleriet. Ändå en mycket positiv utveckling naturligtvis.

 

/Per

Edited by Perman
Link to comment
Share on other sites

Även om den sjörobotversion Mk II som nu ska användas som kustrobot har en något kortare räckvidd än den KA version som togs ur tjänst 2000, så torde dagens robot vara mer motståndskraftig mot störning och ha större förmåga att uppträda dolt (olika målbanor vid multipla robotskott med "simultaneous approach from different angles and heights").

 

Det kan vara så att det här delvis gjorts möjligt genom ombyggnaden av HMS Stockholm till vedettbåt.

 

/Per

Link to comment
Share on other sites

Funderar över vilken sensor man lär använda till detta?

 

Det är ju den intressanta frågan. Det naturliga vore ju ArtE 740 som FM velat avveckla för att kanibalisera systemet på dess Ptgb (Piranha) till telekrigbataljonen. Orsakade en hel del politiskt rabalder i slutet av förra året och ledde bland annat till en KU-anmälan mot försvarsminister Hultqvist.

 

Enligt DN:s Mikael Holmström 161118 så har inte ArtE 740 tagits i bruk i samband med återaktiveringen av Tkrb:

 

Till kustartilleriets robotar hörde även ett rörligt radarsystem, ArtE 740. Systemet som kostat 650 miljoner kronor finns kvar men ska enligt ett tidigare beslut läggas ned och skrotas, vilket DN rapporterat om. Men denna toppmoderna radarutrustning finns ännu kvar i sina terrängfordon, men används inte trots att systemet i övrigt körts i gång.

 

– Om man också använder de rörliga radarstationerna ArtE 740 så skulle det bli ett system som inte är beroende av de sårbara fasta radarstationerna eller data från fartyg, säger Mikael Oscarsson som kommer att ta upp frågan i riksdagen.

Om de inte hunnit skrotas bör åtminstone två enheter kunna aktiveras relativt omgående.

 

Jag har funderat en del kring denna återtagna förmåga. Det har inte framgått någonstans hur förbanden ska se ut utan enbart att de ska tillhöra sjöstridsflottiljerna. Jag får känslan av att FM improviserar här och att det primära syftet i detta läge har varit att sända en signal, liksom när pansarskyttekompaniet inte drogs tillbaka från Gotland efter övning. Att minst en av provskjutningarna ska ha skett från Gotland är nog inte heller en slump.

 

Eftersom FM för mindre än ett år sedan inte planerade för ett återtagande av förmågan landbaserad sjömålsbekämpning, med undantag för RB 17 i amfibiebataljonen, så har man uppenbarligen jobbat mycket snabbt här och det hela bär prägel av en otypisk improvisation som verkar ha genomförts ad hoc med stor skyndsamhet.

 

Det oroväckande i detta är vilken information som har fått FM att vidtaga dessa åtgärder. Är det enbart en allmän hotbildsbedömning eller finns det konkreta underrättelser som föranlett beslutet att återta den här förmågan på vad som måste beskrivas som anmärkningsvärt kort tid, och dessutom med okaraktäristiskt hemlighetsmakeri.

 

För mer info om ArtE 740 kan man med fördel läsa Skippers inlägg från förra året och DN:s granskning:

 

http://navyskipper.blogspot.se/search/label/ArtE%20740

 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/forsvaret-vill-skrota-radarsystem-for-630-miljoner/

 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/oppositionen-vill-stoppa-skrotning-av-radarsystem/

Edited by Fu Svejk
Link to comment
Share on other sites

Man kommer väl antagligen när man väl sätter upp förbanden igen montera lavetterna på en något modernare lastbil än den scania den redan sitter på, nu har man ju haft en plattform att utvärdera och därefter besluta om införskaffande.

​Vad gäller sensorerna så var det ju tidigare vanligt att man lät eldenheterna ta del av extern måldata för att på så vis minska risken för att röja sig, den förmågan är bättre idag än för 20 år sedan, gotland är också en känslig punkt och det finns en risk med att stoppa dit för mycket på begränsad yta.

Link to comment
Share on other sites

För att Archer inte har sjömålskapacitet.

Men om man kan ge Archer sjömålskapacitet både vad gäller målföljning och ammunition så gärna för mig.

Det är stor skillnad på sjömål och markmål.

Edited by 32LvTropp
Link to comment
Share on other sites

Det är ju den intressanta frågan. Det naturliga vore ju ArtE 740 som FM velat avveckla för att kanibalisera systemet på dess Ptgb (Piranha) till telekrigbataljonen.

 

Vad jag tror talar emot detta alternativ är att försvarsmakten jobbat med detta återtagande sedan försvarsbeslutet. Första provskottet skedde för ett helt år sedan.

 

Trots detta så har FM tryckt på för avveckling av ArtE 740.

 

740 behövs inte specifikt för just Rb15. Som sagts ovan, bättre att skjuta på extern måldata.

 

Och istället för att sparka liv i ytterligare ett materielsystem är det bättre att anskaffa ytterligare ett par UndE23.

 

Jag håller nog med dig, ett antal UndE23 skulle kunna fungera. Jag skulle dock gärna se en högre antenn att montera den på.

 

Att helt förlita sig på extern måldata är kanske inte hållbart i längden om risken för konflikt fortsätter att öka. Men i dagsläget så fungerar det.

Link to comment
Share on other sites

Jag kan nog tänka mig att några Unde23 kan avvaras för detta när den lång/medel-räckviddiga Lv-roboten anskaffas om några år, i samma veva kommer även en ny spaningsradar att införskaffas, fast efter att robotarna blivit operativa.Link to comment
Share on other sites

Vad jag tror talar emot detta alternativ är att försvarsmakten jobbat med detta återtagande sedan försvarsbeslutet. Första provskottet skedde för ett helt år sedan.

 

Om detta stämmer så kan vi nog glömma teorin att FÖ Peter Hultqvist inte skulle ha varit informerad i förväg om detta projekt. Han måste ju ha varit informerad ända sedan försvarsbeslutet. Dock så tror jag det är ÖB som initierat detta.

 

Ingen har diskuterat hur många robotenheter som har aktiverats. Utan att veta så skulle en kvalificerad gissning från mig kunna vara att det är ett halvt tungt kustrobotbatteri 90 som nu har aktiverats. Dvs. en mindre stab, en batterieldledningspluton, och en robotpluton med tre robotgrupper om vardera en robotbil. Detta skulle i så fall innebära att förbandet förfogar över 12 robotar. Rimligt?

 

/Per

Link to comment
Share on other sites

 

Det är stor skillnad på sjömål och markmål.

 

Jasså? Förklara gärna.

 

Tja, du måste ha en radar som klarar sjön, som kan skilja på vågor och fartyg, du måste ha ett ARTE system som kan räkna ut rätt framförhållning, det tar ju några minuter innan granaten hinner fram och då skall den helst landa där fartyget befinner sig. Kanske också ett system som kan lägga några skott på alternativa positioner om fartyget skulle slå back eller gira. Ammunitionen måste kunna slå igenom skrovet och sen explodera efter inträngning, då funkar varken pansarspräng eller spräng. Och det finns säkert en hel del till som jag inte kommer i håg just nu.

EDIT: hittade en gammal tråd. http://forum.soldf.com/topic/9333-kustartilleripjaes-1280-vs-faelthaubits-77/page-2

Edited by 32LvTropp
Link to comment
Share on other sites

Eftersom släktskapet mellan KARELIN och Archer är stort så är det gissningsvis inget stort problem att anpassa Archer för sjömål, och ingen skulle bli lyckligare än jag om Archer utvecklas till en KARELIN mark 2.

Edited by 32LvTropp
Link to comment
Share on other sites

Om detta stämmer så kan vi nog glömma teorin att FÖ Peter Hultqvist inte skulle ha varit informerad i förväg om detta projekt. Han måste ju ha varit informerad ända sedan försvarsbeslutet. Dock så tror jag det är ÖB som initierat detta.

 

Ingen har diskuterat hur många robotenheter som har aktiverats. Utan att veta så skulle en kvalificerad gissning från mig kunna vara att det är ett halvt tungt kustrobotbatteri 90 som nu har aktiverats. Dvs. en mindre stab, en batterieldledningspluton, och en robotpluton med tre robotgrupper om vardera en robotbil. Detta skulle i så fall innebära att förbandet förfogar över 12 robotar. Rimligt?

 

/Per

 

Jag är en grym pessimist...

Med tanke på det Navyskipper skriver i sin blog så gissar jag på EN enda bil i skicka att hjälpligt kunna avfyra lite uppvisningsrobotar. De två övriga som reservdelsbilar...

Link to comment
Share on other sites

Det här är ju att se som en evaluering av systemet för ev framtida anskaffande, man har ju sparat åtminstonde 1 Elde som plattform för demonstration inför ev försäljning/export/ testverksamhet mm.

​När det blir köp så blir det ju av en anpassad enhet på ny lastbil.

Link to comment
Share on other sites

Det här är ju att se som en evaluering av systemet för ev framtida anskaffande, man har ju sparat åtminstonde 1 Elde som plattform för demonstration inför ev försäljning/export/ testverksamhet mm.

 

​När det blir köp så blir det ju av en anpassad enhet på ny lastbil.

 

Nu när SAAB fått i uppdrag att ta fram en ny sjömålsrobot, varför ska vi då lägga pengar vi inte har på att återinföra ett redan avvecklat och idag omodernt system?

Link to comment
Share on other sites

 

Det här är ju att se som en evaluering av systemet för ev framtida anskaffande, man har ju sparat åtminstonde 1 Elde som plattform för demonstration inför ev försäljning/export/ testverksamhet mm.

 

​När det blir köp så blir det ju av en anpassad enhet på ny lastbil.

 

Nu när SAAB fått i uppdrag att ta fram en ny sjömålsrobot, varför ska vi då lägga pengar vi inte har på att återinföra ett redan avvecklat och idag omodernt system?

 

I sig är det väl inte omodernt. Robotarna används i flottans fartyg och finns till hands just nu, byggs ett system upp runt omkring av det som redan finns i ladorna, blir det lilla arbetet att modifiera förbandet och övrig utrustning till en eventuell ny sjömålsrobot. Som vi inte vet om och när den dyker upp.

Link to comment
Share on other sites

Nu när SAAB fått i uppdrag att ta fram en ny sjömålsrobot, varför ska vi då lägga pengar vi inte har på att återinföra ett redan avvecklat och idag omodernt system?

 

 

Rbs 15 kan ju användas ytterligare några år innan den tekniska livstiden utgår, den är ändå en okej plattform för modernisering om än i framtiden kommer en ny robot behöva ersätta rbs 15 men detta ligger några år framåt i tiden.

 

​Men för att kunna plocka fram en ny robot så behöver också kravspecifikationen omarbetas och utvärderas för de hot och motmedelsystem som finns idag, därav behövs också bedrivas tester med rbs 15 för att ta in lärdomar om fördelar och nackdelar.

 

​Å andra sidan så finns robotsystemet redan, det mesta finns som krävs för att få systemet operativt förutom eldenheterna, även eldenheterna behöver moderniseras och uppfylla kravspecifikationer för att det som fanns 1995 när dem var nya är i mångt och mycket inte önskvärt idag.

 

Kommer det bara beslut om införskaffande så kan "nya" Rbs15 KA vara i bruk om kanske 5 år eller tidigare, beroende på hur långt man kommit med planläggningen.

​Ett helt nytt sjömålsrobotsystem skulle jag tro är minst 15 år bort innan det kan vara förbandsatt.

 

​Det brinner i knutarna nu för som ni minns så har det inte funnits något hot sedan 1991 och fram till 2008, och den förmåga vi besuttit fram tills nu har inte avskräckt någon.

Link to comment
Share on other sites

 

Nu när SAAB fått i uppdrag att ta fram en ny sjömålsrobot, varför ska vi då lägga pengar vi inte har på att återinföra ett redan avvecklat och idag omodernt system?

 

 

Rbs 15 kan ju användas ytterligare några år innan den tekniska livstiden utgår, den är ändå en okej plattform för modernisering om än i framtiden kommer en ny robot behöva ersätta rbs 15 men detta ligger några år framåt i tiden.

 

​Men för att kunna plocka fram en ny robot så behöver också kravspecifikationen omarbetas och utvärderas för de hot och motmedelsystem som finns idag, därav behövs också bedrivas tester med rbs 15 för att ta in lärdomar om fördelar och nackdelar.

 

​Å andra sidan så finns robotsystemet redan, det mesta finns som krävs för att få systemet operativt förutom eldenheterna, även eldenheterna behöver moderniseras och uppfylla kravspecifikationer för att det som fanns 1995 när dem var nya är i mångt och mycket inte önskvärt idag.

 

Kommer det bara beslut om införskaffande så kan "nya" Rbs15 KA vara i bruk om kanske 5 år eller tidigare, beroende på hur långt man kommit med planläggningen.

​Ett helt nytt sjömålsrobotsystem skulle jag tro är minst 15 år bort innan det kan vara förbandsatt.

 

​Det brinner i knutarna nu för som ni minns så har det inte funnits något hot sedan 1991 och fram till 2008, och den förmåga vi besuttit fram tills nu har inte avskräckt någon.

 

Problemet är ju att de där tillfälliga lösningarna brukar bli kvar väldigt länge vare sig de gäller myndigheter eller privatpersoner. så vad säger att Quick fix Rbs 15 KA inte kommer vara kvar om tjugo år eller mer för att de bestämmer inte tyckte de var så bråttom längre, när vi hade en KA robot som kan avfyras från lastbil igen.

Link to comment
Share on other sites

Ja varför inte, rbs 15 är ju faktiskt riktigt bra med bra prestanda om än en gammal pryl.

​Ett exempel är ju arbetshästen HAWK Rb 97 (tidigare 77) som ju är en 60-talspryl och som ju var en riktigt vass grej när den väl kom men som teknologin nu sprungit ifrån, den uppfyller ju tyvärr inte de krav som ställs vid konflikter mellan moderna stater idag, det är också en konstruktion som inte går att arbeta vidare med utan att förändra systemet i grund och botten, bättre än som den är idag blir den inte.

​Kraven på sjömålsrobotar skulle jag påstå är inte alls i parentes med en luftvärnsrobot som ju ska kunna bekämpa en drös olika mål i olika konfigurationer och hastigheter.

​Rbs15 kan visst hänga med 30 år till även om vi inte ska dra ut på det lika länge som vi gjort med Rbs 77

​Fördelen att skaffa landbaserad sjömålsrobot idag snabbast möjligt är att det fyller en lucka som en ev fiende måste ta i beaktning, annars kan vi vänta på den nya roboten som kommer om, 10-15 år kanske, men eftersom vi "kan vara i krig om 3-4 år" så brinner det i knutarna.

​Och detta kan göras till en hyffsat liten kostnad och rätt snabbt.

Link to comment
Share on other sites

Nu när SAAB fått i uppdrag att ta fram en ny sjömålsrobot, varför ska vi då lägga pengar vi inte har på att återinföra ett redan avvecklat och idag omodernt system?

 

Ingen ny robot är under utveckling. FMV har inte fått något uppdrag på det och det finns inte ett öre i finansiering. En ny robot är ett ämne för framtida försvarsbeslut.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...