Jump to content
Sign in to follow this  
Perman

Tyska U31-klassen

Recommended Posts

Medan man i Sverige kommer att reducera ubåtsvapnet till fyra ubåtar från 2018 så planerar man i Tyskland att utöka ubåtsflottan till åtta enheter till 2030. I år har de två nya enheterna U35 och U36 tillförts, vilket nu gör det tyska ubåtsvapnet till det starkaste i Östersjön med sex moderna AIP ubåtar. De två senaste båtarna är 1,2 m längre än de tidigare typ 212 båtarna, och det är för att få plats med en ny mast som bl a kan innehålla en trycksatt 30 mm kanon av typ Muräne och/eller tre Aladin UAV.

 

http://navaltoday.com/2016/10/05/germany-to-commission-sixth-type-212a-submarine-u-36/

 

http://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/Deutsche-U-Boot-Flotte-bekommt-Verstaerkung,uboot632.html

 

/Per

Edited by Perman

Share this post


Link to post
Share on other sites

Medan man i Sverige kommer att reducera ubåtsvapnet till fyra ubåtar från 2018 så planerar man i Tyskland att utöka ubåtsflottan till åtta enheter till 2030. I år har de två nya enheterna U35 och U36 tillförts, vilket nu gör det tyska ubåtsvapnet till det starkaste i Östersjön med sex moderna AIP ubåtar. De två senaste båtarna är 1,2 m längre än de tidigare typ 212 båtarna, och det är för att få plats med en ny mast som bl a kan innehålla en trycksatt 30 mm kanon av typ Muräne och/eller tre Aladin UAV.

 

http://navaltoday.com/2016/10/05/germany-to-commission-sixth-type-212a-submarine-u-36/

 

http://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/Deutsche-U-Boot-Flotte-bekommt-Verstaerkung,uboot632.html

 

/Per

Operasjonsområdet til Bundesmarine strekker seg ut i Skagerak og Nordsjøen også, omtrent opp til Bergen. De har også to flåter, omtrent som USN på henholdsvis øst og vestkyst. 6 eller 8 ubåter dekker derfor et langt større området enn bare Østersjøen. Men den helt nøyaktige balansen er vanskelig å etablere, spesielt hvis man tenker sjøkrig som et dynamisk fenomen.

 

Under den kalde krigen hadde de 24 ubåter, og etter folketall burde de hatt 48-64, med utgangspunkt i Sveriges 4, med 10 millioner innbyggere. 8 er derfor egentlig ett minimum av minimum.

Edited by enigmatik

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Operasjonsområdet til Bundesmarine strekker seg ut i Skagerak og Nordsjøen også, omtrent opp til Bergen. De har også to flåter, omtrent som USN på henholdsvis øst og vestkyst. 6 eller 8 ubåter dekker derfor et langt større området enn bare Østersjøen. Men den helt nøyaktige balansen er vanskelig å etablere, spesielt hvis man tenker sjøkrig som et dynamisk fenomen.

 

Under den kalde krigen hadde de 24 ubåter, og etter folketall burde de hatt 48-64, med utgangspunkt i Sveriges 4, med 10 millioner innbyggere. 8 er derfor egentlig ett minimum av minimum.

 

 

Jo det förstår jag att den tyska ubåtsflottan även i opererar i Skagerak och Nordsjön, men man kan ju på samma sätt säga att det svenska ubåtsvapnet också opererar på västkusten. Till viss del köper jag ditt resonemang, men man har ju ändå alltid möjligheten att kraftsamla i ett operationsområde t ex Östersjön. Även de ryska ubåtarna som är stationerade i Leningrad kan jag tänka mig även opererar utanför Östersjön ibland.

 

M. a. o. så borde det svenska ubåtsvapnet med 23 kustubåtar 1970 (med hänsyn taget till befolkningsmängden då på 8 miljoner) egentligen haft en högre placering bland världens ubåtsnationer än sjundeplatsen som man då hade om man bara räknar antal ubåtar? ;-)

 

/Per

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det finns väl inte mer än två eller tre ryska ubåtar i Östersjön, och i alla fall en av dem är väl en test/provubåt för Lada-klassen. Opererar verkligen de som tillhör Östersjöflottan rutinmässigt utanför Östersjön i någon större utsträckning? Ryssarna öser väl för tillfället främst in pengar i projekt för att skaffa nya atomubåtar.

 

Även om de väl sagt att de ska bygga fler Kilo-ubåtar (och för export) och väl även bestämt sig för att faktiskt införskaffa fler Lada-ubåtar till slut. Det krävde väl en hel del ändringar i designen för den ubåten...

Edited by Andtryggve

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Medan man i Sverige kommer att reducera ubåtsvapnet till fyra ubåtar från 2018 så planerar man i Tyskland att utöka ubåtsflottan till åtta enheter till 2030. I år har de två nya enheterna U35 och U36 tillförts, vilket nu gör det tyska ubåtsvapnet till det starkaste i Östersjön med sex moderna AIP ubåtar. De två senaste båtarna är 1,2 m längre än de tidigare typ 212 båtarna, och det är för att få plats med en ny mast som bl a kan innehålla en trycksatt 30 mm kanon av typ Muräne och/eller tre Aladin UAV.

 

http://navaltoday.com/2016/10/05/germany-to-commission-sixth-type-212a-submarine-u-36/

 

http://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/Deutsche-U-Boot-Flotte-bekommt-Verstaerkung,uboot632.html

 

/Per

Operasjonsområdet til Bundesmarine strekker seg ut i Skagerak og Nordsjøen også, omtrent opp til Bergen. De har også to flåter, omtrent som USN på henholdsvis øst og vestkyst. 6 eller 8 ubåter dekker derfor et langt større området enn bare Østersjøen. Men den helt nøyaktige balansen er vanskelig å etablere, spesielt hvis man tenker sjøkrig som et dynamisk fenomen.

 

Under den kalde krigen hadde de 24 ubåter, og etter folketall burde de hatt 48-64, med utgangspunkt i Sveriges 4, med 10 millioner innbyggere. 8 er derfor egentlig ett minimum av minimum.

 

Jo det holder jeg med i. Det finnes flere måter å regne dette på, få er helt feil, men de fleste supplerer hverandre. Enten man regner overflate,sjøvolum eller operative evne og omåder bør ubaten være der trusselen er. Eller der de utgjør den største strategiske forskjellen.

 

Russland har kun 2 ubåter i Østersjøen, så vest har ett solid overtakk ubåt mot ubåt.

Edited by enigmatik

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

Operasjonsområdet til Bundesmarine strekker seg ut i Skagerak og Nordsjøen også, omtrent opp til Bergen. De har også to flåter, omtrent som USN på henholdsvis øst og vestkyst. 6 eller 8 ubåter dekker derfor et langt større området enn bare Østersjøen. Men den helt nøyaktige balansen er vanskelig å etablere, spesielt hvis man tenker sjøkrig som et dynamisk fenomen.

 

Under den kalde krigen hadde de 24 ubåter, og etter folketall burde de hatt 48-64, med utgangspunkt i Sveriges 4, med 10 millioner innbyggere. 8 er derfor egentlig ett minimum av minimum.

 

 

 

 

 

Edited by enigmatik

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det finns väl inte mer än två eller tre ryska ubåtar i Östersjön, och i alla fall en av dem är väl en test/provubåt för Lada-klassen. Opererar verkligen de som tillhör Östersjöflottan rutinmässigt utanför Östersjön i någon större utsträckning? Ryssarna öser väl för tillfället främst in pengar i projekt för att skaffa nya atomubåtar.

 

Även om de väl sagt att de ska bygga fler Kilo-ubåtar (och för export) och väl även bestämt sig för att faktiskt införskaffa fler Lada-ubåtar till slut. Det krävde väl en hel del ändringar i designen för den ubåten...

Nei, trolig ikke. Med to ubåter er nok ikke det mulig. Disse er trolig tiltenkt lokale oppgaver i Østersjøen også i en krig. Men under den kalde krigen var dette anderledes,Da var Østersjøflåten en integrert del av den vestlige operasjonsretningen og var bl.a tiltenkt en avskjærende rolle for å understøtte en langgangsoperasjon mot Syd - Norge fra Danmark.Men hovedoppgaven var nok å hindre amerikanske forsterkninger i å nå nordtyske havner. I fredstid opererte de ubåter rundt Storbrittannia omtrent som tyske ubåter gjorde under krigen, noen ganger for å ende opp i en norsk fjord. Idet hele tatt var samarbeidet med Nordflåten omfattende på den måten at begge hadde sine primære mål og operasjonsområder med ett fokus, nemlig å isolere V - Europa. Østerjøen var på mange måter sekundært, fordi både russere og Nato nok regnet med at ØS ville bli et sovjetisk innhav få dager etter at 3, verdenskrig hadde brutt ut. Nå er Russland langt svakere med et krympet strategiske fokus som har flyttet seg fra vest til øst, med Østersjøen som brennpunkt. Østersjøflåten har på mange måter blitt en Østersjøflåte, avstengt, sårbar og lokal.

Share this post


Link to post
Share on other sites

German submarine U35 damages X-rudder off Norway

 

Quote

With the U35 out of the water for assessments, the German Navy now has no fully operational submarines at its disposal. Four out of six submarines in the fleet are at the Kiel shipyard for various repairs and overhauls.

 

Det verkar som om den för Östersjön så överlägsna kapacitet som såg ut att finnas i och med att sex AIP ubåtar blir operativa i tyska flottan var bara en pappersprodukt. Åtminstone för tillfället så verkar det svenska ubåtsvapnet fortfarande vara det starkaste i Östersjön, även om vi också har problem med att flera ubåtar är upplagda för renovering och modernisering. Dock så faller ju som sagt en SÖD ubåt bort fr. o. m. nästa år.

 

/Per

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, vikingman said:

Började detta förfall under Merkels styre eller tidigare? 

 

Vet inte om man kan beteckna detta som ett förfall, men uppenbarligen så har den tyska regeringen och försvarsmakten försökt att hålla kostnaderna för ubåtssystemet nere genom att inte köpa så mycket reservdelar. Det som kanske är mer märkligt är ju att man går ut med detta offentligt att hela ubåtsvapnet är satt ur funktion. Det måste ju påverka den säkerhetspolitiska situationen för landet.

 

Att det svenska ubåtsvapnet bara kommer att ha två operativa ubåtar ett par år framåt har ju knappast nämnts i offentliga sammanhang. Inte ens Allan Widman eller Peter Jeppson (som bägge normalt brukar vara väldigt kritiska till regeringens försvarspolitik) har mig veterligen ställt frågan till Försvarsministern hur man kan gå ner på två operativa ubåtar, och det kan ha två orsaker tror jag. Antingen så beror det på att det skulle påverka det säkerhetspolitiska läget negativt för Sverige och rimma illa med Försvarsministerns och ÖB:s återkommande påstående att "vi bygger förmåga"), eller också så finns det en hemlig överenskommelse i Försvarsgruppen att detta är inget som bör offentliggöras.

 

/Per

Edited by Perman

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  ×
×
  • Create New...