Jump to content

Finska minutläggare halvtidsmoderniseras


Perman

Recommended Posts

http://navaltoday.com/2016/10/05/finnish-navy-minelayer-pansio-completes-mid-life-upgrade/

 

Intressant att man i Finland fortfarande satsar på minvapnet. Uppenbarligen har den dubbla 23 mm pjäsen av typ ZU 23 mm/87 "Sergei" framför bryggan på fartygen ersatts av ett "lätt vapensystem köpt utomlands". Återstår att se vad detta innebär. Fartygen av Pansio-klass är ett slags "multi purpose" fartyg och kan förutom minutläggning i skärgården (max 50 minor) även användas som transportfartyg för underhåll av kustartilleriets anläggningar (max 100 tons last), miljöskyddsfartyg och landstigningsfartyg.

 

/Per

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Man kan välja olika, och jag måste erkänna att jag inte vet helt säkert vad det är på en minfärja, men på en U-700 är det antingen en 12,7 mm NSV tung kulspruta eller en 40mm H&K granatspruta + en co-axial 7,62 PKM kulspruta. Gissar dock att det handlar om något motsvarande för Pansioklassen. Även andra vapen kan dock kopplas på, t.ex. Browning M2 eller FN Minimi och pansarvärnsrobotar (men dessa kan dock inte laddas om efter skott utan att man manuellt gör det).

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • 4 years later...

Finska minfärjan FNS Pyhäranta av Pansio-klassen gick på grund igår under en övning. Ingen av personalen har skadats. Hon har nu dragits flott och förtöjts vid oljebekämpningsfartyget Halli

 

 image.png.8328d17a3ae9b237b5ec6567093bbe18.png

(foto: Rannikkolaivasto på twitter)

 

image.png.9958375e122546f59e3b7754ecd83f82.png

(foto: Rannikkolaivasto på twitter)

 

Finnish Navy minelayer ran aground, holed

(fleetmon.com)

 

Pansio-class minelayer

(en.wikipedia.org)

 

/Per

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

  • 10 months later...

Det fanns flera orsaker till att minfärjan Pyhäranta körde på grund i fjol. Det konstaterar Olycksutredningscentralen, som har utrett olyckan.

 

Olycksutredningen kring minfärjan Pyhärantas grundstötning klar – rapport pekar på brister i ansvarsfrågor gällande manövreringen

(svenska.yle.fi)

 

Från olycksutredningscentralens rapport:

Quote

 

Minfärjan Pyhäranta deltog den 24 augusti 2022 i en skjutövning ledd av Kustflottan i skjutområdet vid Örö väster om Hangö. Under skjutövningen användes bland annat ankrade målflottar. Olika system hade använts inom marinen för att planera målflottarnas placering och definiera den slutgiltiga ankringsplatsen. De slutgiltiga platserna hade definierats av minfärjans befälhavare, som satte ut målflottarna i vattnet.

Efter skjutövningen började minfärjan Pyhäranta ta upp de ankrade målflottarna. Flottarnas exakta placering fastställdes inte innan man började ta upp dem och den möjliga risken att flottarna driver identifierades inte heller.

Under upptagningen ändrades rollerna och uppgifterna med anknytning till manövreringen av fartyget många gånger på kommandobryggan, och det saknades gemensam klarhet i vem som var vakthavande befäl, vem som ansvarade för manövreringen och vem för sjöfartssäkerheten. Under förberedelserna för upptagningen av den tredje målflotten överfördes manövreringsansvaret för fartyget från fartygets befälhavare till fartygets II officerare, men fartygets exakta placering fastställdes då inte. Därefter navigerades minfärjan Pyhäranta genom att använda den tredje, ankrade målflotten som riktmärke. Inställningarna som fartygets sjöfartspersonal hade gjort i det elektroniska sjökortssystemet, vilka påverkade uppgifterna som visades i systemet, gjorde det svårt att upptäcka grundet.

Utan att identifiera risken av grundet i närheten, drev fartyget på grund med en hastighet av fem knop. Därefter tog fartygets befälhavare över manövreringsansvaret och försökte lösgöra fartyget från grundet, dock utan att lyckas. Efter detta aktiverade befälhavaren ett larm för skadebekämpning. Olyckan orsakade inga allvarliga personskador eller miljöskador.

Läckaget på fartyget var under kontroll inom cirka 20 minuter och fartygets maskinchef kartlade de övriga skadorna på fartyget. Fartyget löpte ingen omedelbar risk att sjunka och det fanns inget behov av omedelbart stöd från andra myndigheter. Åtskilliga av marinens enheter som deltagit i skjutövningen befann sig i området och de kunde bistå minfärjan Pyhäranta i räddningsarbetena. Som en del av räddningsarbetena evakuerades beväringarna till marinens övriga fartyg.

Minfärjan Pyhäranta lösgjordes från grundet dagen därpå med assistans av bevakningsfartyg Tursas. Därefter bogserade oljebekämpningsfartyg Halli minfärjan Pyhäranta till varvet i Olkiluoto för inspektion och reparation.

 

 

Det finns väl alltid en klar risk att personalen på bryggan litar blint på det elektroniska sjökortet. Speciellt om den är yngre och kanske sällan eller aldrig använt traditionella sjökort. 

 

/Per

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...