Jump to content

Handbok Gender - Strida med genderperspektiv


Recommended Posts

http://www.dn.se/nyheter/sverige/sa-ovar-forsvaret-pa-att-strida-med-genustank/

 

På vilket sätt är ens kön relevant i en strid?

 

Eller har jag missförstått något nu igen?

 

Försvarsmaktens ”Handbok gender” är framtagen för att stödja förband, chefer och utbildare i att integrera genderperspektivet i krigsplanläggning, insats, utbildning och övning.

 

• Övning 1) ”Du är chef för bataljonen som har fått uppgiften att framrycka via FRITIDIA, anfalla motståndaren i F-HAMN och ta F-HAMNS hamn. Vad behöver du göra för att integrera genderperspektivet i din planering? Gör en stridsplan och redogör för hur du har integrerat genderperspektivet och vilken hänsyn du har tagit till mäns/kvinnors/pojkar/flickors situation i planeringen.”

• Övning 2) ”Du är chef för ett kompani som har fått i uppgift att försvara FLYGIA. Gör en plan som integrerar genderperspektivet. Redogör för ditt tillvägagångssätt och hur du resonerat. Beskriv särskilt de konsekvenser planen kan få för kvinnor respektive män. Vilka är de negativa konsekvenserna? Hur kan du motverka dessa?”

 

 

http://archive.is/5Rsls

 

Edited by henke
Justerat titeln/henke
Link to comment
Share on other sites

http://www.dn.se/nyheter/sverige/sa-ovar-forsvaret-pa-att-strida-med-genustank/

 

På vilket sätt är ens kön relevant i en strid?

 

Eller har jag missförstått något nu igen?

 

Försvarsmaktens ”Handbok gender” är framtagen för att stödja förband, chefer och utbildare i att integrera genderperspektivet i krigsplanläggning, insats, utbildning och övning.

 

• Övning 1) ”Du är chef för bataljonen som har fått uppgiften att framrycka via FRITIDIA, anfalla motståndaren i F-HAMN och ta F-HAMNS hamn. Vad behöver du göra för att integrera genderperspektivet i din planering? Gör en stridsplan och redogör för hur du har integrerat genderperspektivet och vilken hänsyn du har tagit till mäns/kvinnors/pojkar/flickors situation i planeringen.”

• Övning 2) ”Du är chef för ett kompani som har fått i uppgift att försvara FLYGIA. Gör en plan som integrerar genderperspektivet. Redogör för ditt tillvägagångssätt och hur du resonerat. Beskriv särskilt de konsekvenser planen kan få för kvinnor respektive män. Vilka är de negativa konsekvenserna? Hur kan du motverka dessa?”

 

 

http://archive.is/5Rsls

 

Bataljonschefens mål borde vara att hålla så många i de egna förbandet levande som möjligt, samtidigt som uppgiften skall lösas. Men jag är bara en gammal knekt. för mig bryr sig vare sig kulor eller splitter om vem eller vad de träffar. Men Hastighet, Aggressivitet och överraskning borde innebära att fienden hinner hitta på så lite sattyg som möjligt med civila oavsett kön. Sen går de ju att säga till soldaterna att försöka undvika säkerställa att de är fiender de skjuter på. annars vet jag inte.

Link to comment
Share on other sites

Jag har också svårt att få in genustänket i bataljonsanfallet, och skulle gärna vilja se "svaren" på övningarna ovan.

 

Ju högre förband, desto fler faktorer att ta hänsyn till och så småningom kommer säkert även "gender/genus" in, särskilt när ett förband arbetar på längre sikt. Problemet blir när soldater och gruppchefer lägger tid och tankemöda på att få in ett genusperspektiv i ett magasinsbyte eller växelvis framryckning. Fokus hamnar på fel saker och enhetens effektivitet nedgår.

Link to comment
Share on other sites

En intervju på SR (P1 morgon - länk till enskida inslaget är inte uppe på sidan än) http://t.sr.se/2crgUE8


Runt 2:15 in i sändningen (ca kvart över åtta) Inehållet spaltades i intervjun upp i fyra delar.



Rättigheter - alla ska ha RÄTT att söka sig till försvarsmakten. Ja jo, det är väl rätt självklart, men en öskar är ju att det stannar vid rätt att söka och att de inte tolkas som att alla ska ha rätt att få anställning... Man påpekar även att alla ska ha samma rättigheter och skyldigheter. Jag har ingen insikt i FMs verksamhet, men har man haft problem med olika rättigheter mellan könen förr - notera inte sexuella trakasserier - utan just rättigheter?



Persnoalförsörjningsperspektiv - Kön och religion ska inte spela någon roll, alla ska med.


Själv ser jag ju vissa problem med deviser som att alla ska med... Fördelen var ju förr att man hade ett rejält brett urval av mönstrande och kunde välja bort ytterligheterna. Men jag kan se uppenbara problem med religiösa personer som aktivt vill utöva sin religion i större omfattning. Exempel är mat och klädesplagg.



Operativt - blandning av kön och religion ger bättre förband? EN slutsats jag ifrågasätter. Det lär väl bli tvärt om - svartsjuka och religionskonflikter. På vilket sätt skulle FM förskonas från det som man upplever på precis alla andra ställen i samhället?



Operativ checklista - Hur hanterar man män, kvinnor och barn i krig (är det ens oklart, skjuter man inte alla?). Både män och kvinnors version av kriget ska komma fram - det kan man kanske köpa att det har varit mycket fokus på män och att informationsinhämtning ofta sker från män, men det har väl varit av rent praktiska skäl som att kvinnor ofta är svårare att pratar med. Åtminstone i de delar av världen där konflikter är ganska vanliga.



Personligen tycker jag det gått inflation i genus och jämställdhetshandböcker. De är ofta ett omfattande jobb att ta fram den, kostar ofta en massa pengar men resultaten brukar bli ytterst tunt. Är det vettigt att man lägger en massa pengar på dessa politiska modenycker?


Nu menar jag inte att just jämställdhet är en modenyck i sig men projekt som detta faller i mina ögon väl inom ramen för det. Tycker en del slutsatser är tvivelaktiga - som att blandade förband presterar bättre... Vilka studier finns på det och finns det någotsjälvändamål att ha köns- och religionsblandade förband?


Link to comment
Share on other sites

Jag har också svårt att få in genustänket i bataljonsanfallet, och skulle gärna vilja se "svaren" på övningarna ovan.

Jag tror svaren delvis gavs i radiointervjun...

 

"Genderperspektivet" - som ju på svenska heter kön, inte biologiskt kön då utan det andra - är nog tänkt att komma in i mötet med eventuell civilbefolkning snarare än i själva striden. Om man stöter på en grupp kvinnor och barn så måste man ha en plan för att hantera dessa, och den ska då vara uttryckligen utformad och optimerad just med hänsyn taget till kvinnornas situation, kultur och sociala ställning i landet. Jag tror i grunden att man snöat in på fel termer för att blidka etablissemanget.

 

Va jag tror att det handlar om är antropologi. Att förstå samhället och kulturen på plats för att bättre kunna bemöta de civilas behov - både under och efter konflikten. Det är lätt att utgå från den egna kulturen och sätta upp hjälpinsatserna därefter (ett säkert sätt att misslyckas - minns alla traktorer som skeppades till afrikanska kontinenten med bedrövligt resultat). Så innan man åker på insats bör man alltså läsa på om landet, och skapa sig en uppfattning om seder och bruk, hur maktstrukturerna ser ut, hur familjestrukturer ser ut. Hur samhället är ordnat, från stat till familj via eventuella klaner, band osv. Någonstans här har man insett kunskapen om kvinnor och barns plats i samhällena varit rätt bortprioriterade, man har fokuserat på män - vilket kanske inte är så underligt då dessa ofta till synes uppbär maktpositionerna och leder arméerna. Och det är nu man är så ivrig att rota fram de moderna flosklerna om genus...

Edited by martinator
Link to comment
Share on other sites

...måste man ha en plan för att hantera dessa, och den ska då vara uttryckligen utformad och optimerad just med hänsyn taget till kvinnornas situation, kultur och sociala ställning i landet.

Så innan man åker på insats bör man alltså läsa på om landet, och skapa sig en uppfattning om seder och bruk, hur maktstrukturerna ser ut, hur familjestrukturer ser ut. ...

 

Svenska försvarsmakten satsar tydligen fortfarande mera på utlandsinsatser istället att främst göra det som den är till för dvs egna landets försvar?

Link to comment
Share on other sites

 

...måste man ha en plan för att hantera dessa, och den ska då vara uttryckligen utformad och optimerad just med hänsyn taget till kvinnornas situation, kultur och sociala ställning i landet.

Så innan man åker på insats bör man alltså läsa på om landet, och skapa sig en uppfattning om seder och bruk, hur maktstrukturerna ser ut, hur familjestrukturer ser ut. ...

 

Svenska försvarsmakten satsar tydligen fortfarande mera på utlandsinsatser istället att främst göra det som den är till för dvs egna landets försvar?

 

Nej, det stämmer inte. En nyutgåva av en handbok är inte ett tecken på det.

Fokuset ligger på det nationella.

Link to comment
Share on other sites

När alla andra länder satsa på CBRN satsar svenska försvaret på HBQT....

Bokstavskombination som bokstavskombination - eller?

 

Dessutom undrar jag fortfarande på vad de grundar sitt mål med blandade förband.

https://www.documentcloud.org/documents/2394531-marine-corps-force-integration-plan-summary.html

Edited by martinator
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Nu skulle jag litet stillsamt vilja inflika att det finns litet mer att fundera över i det här sammanhanget än problemet "Jag kan inte skrika alldeles för högt för då klagar grannarna", vilket verkar vara det främsta problem som många haft kring den aktuella publikationen.

 

Till exempel att Försvarsmaktens uppdrag, att genom sin förmåga till väpnad strid värna Sverige och svenska intressen, får anses omfatta flummiga saker som att "Skydda civilbefolkningen från både egen och motståndares vapenverkan" och att "Säkerställa efterlevnaden av Sveriges folkrättsliga förpliktelser i alla situationer längs med skalan fred - krig". Det ger att det är ganska rimligt att kräva av en bataljonschef att hen faktiskt på ett bra sätt kan planera sin strid. En förutsättning för det är, till exempel, att hens analys av civilläget grundar sig på kunskap om hur, vart och när människor - både kvinnor, män och barn - typiskt sett flyr från en krigszon. Erfarenheten från moderna konflikter är ju att civilbefolkningens flyktvägar påverkas av de där irrelevanta sakerna som kön och ålder - ibland knutet till den vardagliga tillgången till vissa resurser som vi vet påverkas av kön (fordon) och fördelningen av ansvar för barn.*

 

Sverige är även skyldiga att rätta sig efter säkerhetsrådets resolution 1325. En del av den träffar inte Försvarsmakten (till exempel den del som rör konfliktförebyggande och konfliktlösning), men mycket av den gör faktiskt det. Ett exempel är skyldigheten att agera för att förebygga sexualiserat våld. En sådan där flummig och värdelös vänster-PK-feministgrej som det aldrig slutas tjata om, bara för att soldater av någon anledning aldrig i någon konflikt i världshistorien lyckats avhålla sig från att begå sexualbrott när kriget pågått litet för länge (ungefär fem minuter, skulle jag tro). Men visst, jag kan förstå att en handbok som ger militära chefer kunskap om den problematiken - och verktyg för att hantera den - verkligen inte kan omfattas av Försvarsmaktens uppdrag. Vi ska ju skjuta folk, inte våldta dem. Och innan det skriks att "Svenska soldater våldtar inte!" måste jag be att få påpeka att jo, det händer nog, även i fredstid. Och om man ändå känner att det inte alls är så, utan att vi lyckats anställa några tiotusen svenskar som aldrig ens tänkt tanken att förgripa sig på någon annan på något sätt, så kan jag ju påminna om de där attans "krigets banditer" som vi alltid ser i större konflikter.

 

Och så var det det där med vilka som ska anställas. Och om det finns en poäng med att ha förband där fler än ett kön, en sexuell läggning och en tro/icketro fanns representerade. Vi kan konstatera direkt att alla har rätt till likabehandling när de söker statliga tjänster. Det är en såndär rättsstatsgrej, att vi inte ska fatta beslut på ett sätt som är osakligt. Det betyder att vi inte kan pyssla med direkt diskriminering när vi anställer - alltså att vi inte kan direkt missgynna en sökande över en annan på grund av till exempel kön eller tro. Det är sådana förhållanden som det anses osakligt att utgå från i beslutsfattandet.

 

Vi kan inte heller hålla på att ställa upp krav som blir indirekt diskriminerande - till exempel osakligt motiverade längdkrav (åt någondera hållet, möjligheten till vilket jag gissar att Försvarsmakten är ganska ensam om att ha). Det finns ingen anledning att en skyttesoldat ska vara minst 170 cm lång, till exempel. Eller att en jägare inte får vara längre än 165 cm. Samma sak gäller krav på styrka, syn och så vidare - och det är väl här det bränner till, gissar jag. Men nej, det finns ingen anledning att en skyttesoldat ska kunna göra 20 chins vid anställning.** Om inte annat så för att KJ kommer bli sura för att Livgardet tar alla deras rekryter. Den senare biten rör effektivitetsargumentet - "Förband med bra representation är effektivare" - och det är säkert sant. Om inte annat så för att det är mycket lättare att vinna legitimitet för våldsmakten när man inte alienerar stora delar av den egna befolkningen.***

 

Rörande argumentationen att vi ska undvika könsblandning för att undvika "relationsdramer" har jag svårt att se problemet. Jag har tagit mig igenom ett gäng års anställning utan att vara ens i närheten av det eländet. Detta bara genom att ge fan i att ligga med mina kollegor, och det vore smakfullt om mina kollegor ville hålla sig till en sådan regel. För övrigt undrar jag om det inte skulle bli obekvämt på anställningsintervjuer när de sökande börjar bli utfrågade om huruvida de föredrar flickor eller pojkar, i synnerhet för oss som skulle bli tvungna att svara "Ja". Den senare biten här är det som brukar buntas ihop under begreppet "HBTQ-kompetens". Det är ett uttryck för kunskapen att alla människor inte är straight och för förmågan att agera på den kunskapen. ÖB har varit ganska tydlig om att det inte är OK att hacka på bögarna längre och jag vet inte hur det är med er andra, men jag brukar lyssna på vad ÖB säger.****

 

Jag önskar att vi inte hade haft behovet av en handbok för gender i Försvarsmakten, men med det underlag vi har i vår chefskår, den kvarstående oviljan att fatta sakliga anställningsbeslut, de evigt upprepade sexövergreppen i konflikter och med den kunskap vi har om hur duktiga chefer är internationellt sett på att fatta beslut som tar hänsyn även till de där attans kvinnorna och barnen så måste jag erkänna att behovet finns där. Jag är personligen djupt kritisk till Försvarsmaktens genderarbete och retorik i likabehandlingsfrågor, men det är jag från ett helt annat håll än det jag sett i den här tråden.

//Ormtunga

*Begreppet "gubbplogning" kan här lyftas fram som ett bra exempel - en svensk kommun satte sig ner och gjorde en genusanalys av vilka vägar som plogades först när det snöat (Gud så fånigt!), och upptäckte att man plogade fel vägar sett till vilka som faktiskt var ute och rörde sig tidigast på morgonen. De vägar som plogades först var bilvägar till industrier, men de som användes först var gång- och cykelbanor till skolor och förskolor.
**Om de kan göra 20 chins efter en tid i firman har jag såklart inget att invända, förutom att jag kanske ställer mig undrande till hur mycket övning de hinner med när de tränar hela tiden.

***Jag är inte säker på att det är en bra grej, men Försvarsmakten tycker tydligen att det är viktigt att vi inte övertygar en majoritet av befolkningen att det är en skitdum idé att spränga folk i luften. Det verkar hänga ihop med att vi är en parlamentarisk demokrati där den politik som samlar rätt antal röster i parlamentet bestämmer, till skillnad från hur det funkar i diktaturer, som för övrigt av någon anledning haft mycket mindre problem med att deras militärer alltid varit bredkäftade småpåvar som de stora befolkningslagren inte kan identifiera sig med.
***Till dess att han beordrar en invasion av Ryssland, för där är jag helt säker på att han är fel ute.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.



×
×
  • Create New...