Jump to content

Förslag: Beredskapsregementen


Recommended Posts

Det har ofta och länge diskuterats om hur man bäst ska kunna klara av att försvara Sverige. Om hur rekrytering ska hanteras och hur försvaret ska kunna rycka ut fort. Så jag har tänkt på en potentiell lösning. Det är fullt möjligt att min idé inte är fullt så originell som jag tror, men det är inte det jag vill diskutera.

 

Min tanke är följande uppbyggnad:

De regementen som finns idag förblir som dom är, fast den egentligen enda verksamheten som sker där är utbildning. Här utbildas såväl värnpliktiga soldater som yrkessoldater.

 

Det är här det blir lite annorlunda. Antalet yrkesanställda soldater minskar till cirka 15 000. Dessa fördelas ut på tio stycken nya regementen, som jag kallar "beredskapsregementen". Dessa regementen fördelas relativt jämnt utmed Sveriges kust. Regementena ska alltid vara bemannade genom att man efterapar sjönäringens anställningsform. Det vill säga att man bor på regementet i en vecka och sedan är ledig i en vecka. Beredskapsregementena ska ha "lite av varje". Lite sjömålsrobotar, lite mekskytte, lite artilleri, lite luftvärn etc. Tanken är att samtliga försvarsgrenar ska kunna föras ut till rätt ställe snabbt om något skulle hända. Även om varje regemente skulle ha en huvudförläggning, innehållande ett kök, ett tvätteri, stab och verkstad för lättare underhåll av materiel och fordon, så skulle soldaterna och deras utrustning ytterligare spridas ut, antingen på andra tomter i samma samhälle, eller i närliggande byar. Beredskapen ska vara hög, med fordon som alltid är packade för avfärd om förbandet inte är ute och övar. Varje regemente bör ha minst en närliggande vägbas. Detta bör resultera i förband som både kan reagera snabbt och som har lägre sårbarhet än vad vi har idag. Regementena ska dessutom vara försåtsminerade, för att inte ska kunna komma fienden till godo. Förbanden ska självständigt kunna försvara sitt närområde i 24 timmar innan hemvärn och vpl börjar rycka in.

 

Värt att nämna är att jag även här anser att Hv bör få något vassare utrustning än de har idag, även om det inte är något National Guard jag satsar på den här gången. Grk-förbanden skulle bli fler och Hv skulle även få ut RBS 70. Drömscenariot skulle vara att även CV90120 skulle införskaffas som lågbudgetalternativ till Strv122, samt att 10-25% av Hv (företrädesvis de hemvärnsförband som är utmed kusten, så att dessa fordon kan underhållas på själva beredskapsregementena) skulle mekaniseras genom införande av armadillo och strf90. Fördelningen skulle då vara 1 stf90 på 3 armadillo.

 

Vad tycks om den här idén?

 

Och innan några invändningar kommer: Ja, jag inser att detta skulle kosta en del, bl a eftersom att vi inte ens har tio luftvärnspjäser i det här landet.

 

Link to comment
Share on other sites

Det har ofta och länge diskuterats om hur man bäst ska kunna klara av att försvara Sverige. Om hur rekrytering ska hanteras och hur försvaret ska kunna rycka ut fort. Så jag har tänkt på en potentiell lösning. Det är fullt möjligt att min idé inte är fullt så originell som jag tror, men det är inte det jag vill diskutera.

 

Min tanke är följande uppbyggnad:

De regementen som finns idag förblir som dom är, fast den egentligen enda verksamheten som sker där är utbildning. Här utbildas såväl värnpliktiga soldater som yrkessoldater.

 

Det är här det blir lite annorlunda. Antalet yrkesanställda soldater minskar till cirka 15 000. Dessa fördelas ut på tio stycken nya regementen, som jag kallar "beredskapsregementen". Dessa regementen fördelas relativt jämnt utmed Sveriges kust. Regementena ska alltid vara bemannade genom att man efterapar sjönäringens anställningsform. Det vill säga att man bor på regementet i en vecka och sedan är ledig i en vecka. Beredskapsregementena ska ha "lite av varje". Lite sjömålsrobotar, lite mekskytte, lite artilleri, lite luftvärn etc. Tanken är att samtliga försvarsgrenar ska kunna föras ut till rätt ställe snabbt om något skulle hända. Även om varje regemente skulle ha en huvudförläggning, innehållande ett kök, ett tvätteri, stab och verkstad för lättare underhåll av materiel och fordon, så skulle soldaterna och deras utrustning ytterligare spridas ut, antingen på andra tomter i samma samhälle, eller i närliggande byar. Beredskapen ska vara hög, med fordon som alltid är packade för avfärd om förbandet inte är ute och övar. Varje regemente bör ha minst en närliggande vägbas. Detta bör resultera i förband som både kan reagera snabbt och som har lägre sårbarhet än vad vi har idag. Regementena ska dessutom vara försåtsminerade, för att inte ska kunna komma fienden till godo. Förbanden ska självständigt kunna försvara sitt närområde i 24 timmar innan hemvärn och vpl börjar rycka in.

 

Värt att nämna är att jag även här anser att Hv bör få något vassare utrustning än de har idag, även om det inte är något National Guard jag satsar på den här gången. Grk-förbanden skulle bli fler och Hv skulle även få ut RBS 70. Drömscenariot skulle vara att även CV90120 skulle införskaffas som lågbudgetalternativ till Strv122, samt att 10-25% av Hv (företrädesvis de hemvärnsförband som är utmed kusten, så att dessa fordon kan underhållas på själva beredskapsregementena) skulle mekaniseras genom införande av armadillo och strf90. Fördelningen skulle då vara 1 stf90 på 3 armadillo.

 

Vad tycks om den här idén?

 

Och innan några invändningar kommer: Ja, jag inser att detta skulle kosta en del, bl a eftersom att vi inte ens har tio luftvärnspjäser i det här landet.

 

Nej en mängd förband som är lite halvdassiga på allt möjligt är inte en bra Idé. varje förbandstyp behöver en viss storlek för att fungera. om de är kompani, bataljon eller vad lämnar jag över till de som faktiskt har erfarenhet av nämnda förband. Jag kan tänka mig att flyget behöver ha en av de större kringorganisationerna,

 

Poängen med hemvärnet är att de kan agera självständigt. varför ta bort de genom att förvandla HV till budget infanteri?

 

Jag hittar vidare inte vad du menar för fordon med armadillo, Jag hoppas verkligen du inte menar ett brittiskt fordon från andra världskriget där de satte en kanon på en lastbil.

Link to comment
Share on other sites

 

Det har ofta och länge diskuterats om hur man bäst ska kunna klara av att försvara Sverige. Om hur rekrytering ska hanteras och hur försvaret ska kunna rycka ut fort. Så jag har tänkt på en potentiell lösning. Det är fullt möjligt att min idé inte är fullt så originell som jag tror, men det är inte det jag vill diskutera.

 

Min tanke är följande uppbyggnad:

De regementen som finns idag förblir som dom är, fast den egentligen enda verksamheten som sker där är utbildning. Här utbildas såväl värnpliktiga soldater som yrkessoldater.

 

Det är här det blir lite annorlunda. Antalet yrkesanställda soldater minskar till cirka 15 000. Dessa fördelas ut på tio stycken nya regementen, som jag kallar "beredskapsregementen". Dessa regementen fördelas relativt jämnt utmed Sveriges kust. Regementena ska alltid vara bemannade genom att man efterapar sjönäringens anställningsform. Det vill säga att man bor på regementet i en vecka och sedan är ledig i en vecka. Beredskapsregementena ska ha "lite av varje". Lite sjömålsrobotar, lite mekskytte, lite artilleri, lite luftvärn etc. Tanken är att samtliga försvarsgrenar ska kunna föras ut till rätt ställe snabbt om något skulle hända. Även om varje regemente skulle ha en huvudförläggning, innehållande ett kök, ett tvätteri, stab och verkstad för lättare underhåll av materiel och fordon, så skulle soldaterna och deras utrustning ytterligare spridas ut, antingen på andra tomter i samma samhälle, eller i närliggande byar. Beredskapen ska vara hög, med fordon som alltid är packade för avfärd om förbandet inte är ute och övar. Varje regemente bör ha minst en närliggande vägbas. Detta bör resultera i förband som både kan reagera snabbt och som har lägre sårbarhet än vad vi har idag. Regementena ska dessutom vara försåtsminerade, för att inte ska kunna komma fienden till godo. Förbanden ska självständigt kunna försvara sitt närområde i 24 timmar innan hemvärn och vpl börjar rycka in.

 

Värt att nämna är att jag även här anser att Hv bör få något vassare utrustning än de har idag, även om det inte är något National Guard jag satsar på den här gången. Grk-förbanden skulle bli fler och Hv skulle även få ut RBS 70. Drömscenariot skulle vara att även CV90120 skulle införskaffas som lågbudgetalternativ till Strv122, samt att 10-25% av Hv (företrädesvis de hemvärnsförband som är utmed kusten, så att dessa fordon kan underhållas på själva beredskapsregementena) skulle mekaniseras genom införande av armadillo och strf90. Fördelningen skulle då vara 1 stf90 på 3 armadillo.

 

Vad tycks om den här idén?

 

Och innan några invändningar kommer: Ja, jag inser att detta skulle kosta en del, bl a eftersom att vi inte ens har tio luftvärnspjäser i det här landet.

 

Nej en mängd förband som är lite halvdassiga på allt möjligt är inte en bra Idé. varje förbandstyp behöver en viss storlek för att fungera. om de är kompani, bataljon eller vad lämnar jag över till de som faktiskt har erfarenhet av nämnda förband. Jag kan tänka mig att flyget behöver ha en av de större kringorganisationerna,

 

Poängen med hemvärnet är att de kan agera självständigt. varför ta bort de genom att förvandla HV till budget infanteri?

 

Jag hittar vidare inte vad du menar för fordon med armadillo, Jag hoppas verkligen du inte menar ett brittiskt fordon från andra världskriget där de satte en kanon på en lastbil.

 

Nej, jag menar Hägglunds Armadillo:

cv90_armadillo.jpg

Link to comment
Share on other sites

 

 

Värt att nämna är att jag även här anser att Hv bör få något vassare utrustning än de har idag, även om det inte är något National Guard jag satsar på den här gången. Grk-förbanden skulle bli fler och Hv skulle även få ut RBS 70. Drömscenariot skulle vara att även CV90120 skulle införskaffas som lågbudgetalternativ till Strv122, samt att 10-25% av Hv (företrädesvis de hemvärnsförband som är utmed kusten, så att dessa fordon kan underhållas på själva beredskapsregementena) skulle mekaniseras genom införande av armadillo och strf90. Fördelningen skulle då vara 1 stf90 på 3 armadillo.

 

Vad tycks om den här idén?

 

Och innan några invändningar kommer: Ja, jag inser att detta skulle kosta en del, bl a eftersom att vi inte ens har tio luftvärnspjäser i det här landet.

 

Nej en mängd förband som är lite halvdassiga på allt möjligt är inte en bra Idé. varje förbandstyp behöver en viss storlek för att fungera. om de är kompani, bataljon eller vad lämnar jag över till de som faktiskt har erfarenhet av nämnda förband. Jag kan tänka mig att flyget behöver ha en av de större kringorganisationerna,

 

Poängen med hemvärnet är att de kan agera självständigt. varför ta bort de genom att förvandla HV till budget infanteri?

 

Jag hittar vidare inte vad du menar för fordon med armadillo, Jag hoppas verkligen du inte menar ett brittiskt fordon från andra världskriget där de satte en kanon på en lastbil.

 

Nej, jag menar Hägglunds Armadillo:

cv90_armadillo.jpg

 

Var tanken att mekanisera hemvärnet med Armadillo så nej, de fordonet skulle möjligen passa som grund till tex slagfälts ambulans och liknande. Då hemvärnet har uppgift att skydda objekt och möjligen bekämpa lättare luftburna förband ser jag inget större behov av vagnen i fråga. Den är för stor, för underhållskrävande, för dyr och för klent beväpnad för att slå mer kvalificerade förband på egen hand.

Link to comment
Share on other sites

Först och främst:
HV är helt avgörande för svenska försvaret. HV har i nuläget, utan att utöka förmågepaletten, mer uppgifter än de har förband till. Det finns alltså inte Hemvärnsförband som bara väntar på att få mer uppgifter, Det är helt mättat och numerären borde egentligen ökas (vid anslagsökning till FM).

Nej, HV bör absolut inte utvecklas mot stridande roll. HV behöver inte fler uppgifter.
 • HV har inte utbildningstid eller soldatmaterialet.
 • HV har inte utbildningsanorningar eller befäl för att utbilda markstridsförband.
 • HV-batstab är inte skickad eller organiserad för att leda markstrid.
 • HV har inte de funktioner som krävs av markstridsförband vad avser bla bekämpning.
 • HV saknar vapensystem för att möta kvalificerade förband.

 

HVs fördelar:

 1. Det är billigt.
 2. Lokal rekrytering med låga krav och korta övningar öppnar upp för helt nytt rekryteringssegment som inte övriga förband rår på.
 3. Lokal förankring över hela Sveriges yta.
 4. Avsaknad av utrustning som kräver lång utbildning eller mycket underhållsresurser.
HV kan ta den roll som förut lokalförsvarsförband i form av skansskytte hade. Det finns behov av det och kanske de skulle kunna vara en beredduppgift.
Link to comment
Share on other sites

 

Först och främst:

HV är helt avgörande för svenska försvaret. HV har i nuläget, utan att utöka förmågepaletten, mer uppgifter än de har förband till. Det finns alltså inte Hemvärnsförband som bara väntar på att få mer uppgifter, Det är helt mättat och numerären borde egentligen ökas (vid anslagsökning till FM).

Nej, HV bör absolut inte utvecklas mot stridande roll. HV behöver inte fler uppgifter.
 • HV har inte utbildningstid eller soldatmaterialet.
 • HV har inte utbildningsanorningar eller befäl för att utbilda markstridsförband.
 • HV-batstab är inte skickad eller organiserad för att leda markstrid.
 • HV har inte de funktioner som krävs av markstridsförband vad avser bla bekämpning.
 • HV saknar vapensystem för att möta kvalificerade förband.

 

HVs fördelar:

 1. Det är billigt.
 2. Lokal rekrytering med låga krav och korta övningar öppnar upp för helt nytt rekryteringssegment som inte övriga förband rår på.
 3. Lokal förankring över hela Sveriges yta.
 4. Avsaknad av utrustning som kräver lång utbildning eller mycket underhållsresurser.
HV kan ta den roll som förut lokalförsvarsförband i form av skansskytte hade. Det finns behov av det och kanske de skulle kunna vara en beredduppgift.

 

Jag håller med dig i stort, men skansskytte är nog något som bör stanna i tidigare delen av förra århundradet. själv har jag mer funderat över om hur HV uthållighet över tiden skulle kunna ökas. delar av HV kunde tex antingen på egen hand eller med stöd av jägarförband "leka" men fiendens underhållslinje och stabspersonal.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

 

Först och främst:

HV är helt avgörande för svenska försvaret. HV har i nuläget, utan att utöka förmågepaletten, mer uppgifter än de har förband till. Det finns alltså inte Hemvärnsförband som bara väntar på att få mer uppgifter, Det är helt mättat och numerären borde egentligen ökas (vid anslagsökning till FM).

Nej, HV bör absolut inte utvecklas mot stridande roll. HV behöver inte fler uppgifter.
 • HV har inte utbildningstid eller soldatmaterialet.
 • HV har inte utbildningsanorningar eller befäl för att utbilda markstridsförband.
 • HV-batstab är inte skickad eller organiserad för att leda markstrid.
 • HV har inte de funktioner som krävs av markstridsförband vad avser bla bekämpning.
 • HV saknar vapensystem för att möta kvalificerade förband.

 

HVs fördelar:

 1. Det är billigt.
 2. Lokal rekrytering med låga krav och korta övningar öppnar upp för helt nytt rekryteringssegment som inte övriga förband rår på.
 3. Lokal förankring över hela Sveriges yta.
 4. Avsaknad av utrustning som kräver lång utbildning eller mycket underhållsresurser.
HV kan ta den roll som förut lokalförsvarsförband i form av skansskytte hade. Det finns behov av det och kanske de skulle kunna vara en beredduppgift.

 

Jag talar som sagt inte om att Hv ska förändras fullständigt, utan om att 10-25% ska få en ökad förmåga, mer kompetent utrustning och mer kvalificerade uppgifter.

Förhoppningsvis så skulle detta inte innebära att alltförmånga skulle gå över från nuvarande Hv-förband till de nya skytteförbanden, utan att Hv skulle kunna få in mer folk. Jag har inget emot att man skulle uppnå andra världskrigets nivåer, med närmre hundra tusen frivilliga hemvärnsmän.

Vad gäller din argumentation om resurser, så känner jag till att Hv inte har vad som behövs IDAG och att mitt förslag skulle kosta en del. Men det här är ett förslag om att öka rikets försvarsförmåga och då är det underförstått att försvarsmakten som helhet bör få ca 10 miljarder om året till. I dessa summor skulle det ingå pengar till fler officerer, fordon, kvalificerade vapensystem etc.

Vi får inte glömma att vi fram till nyligen hade värnplikt. Värnplikt som kan vara återinförd inom tre år. Och vi har nu repövningar för våra värnpliktiga, där officerer uppger att kunskap inte är så hemskt mycket sämre vid inryck till rep än vid utryck från vpl. Då är frågan varför värnpliktiga helt magiskt blir kassa samma stund dom går med i hemvärnet och behöver en massa resurser för att hålla en rimlig kvalifikationsnivå.

 

 

Sedan är hemvärnet en bisak i sammanhanget. Det som är mest väsentligt i mitt förslag är de tio beredskapsregementena.

Link to comment
Share on other sites

 

 

Först och främst:

HV är helt avgörande för svenska försvaret. HV har i nuläget, utan att utöka förmågepaletten, mer uppgifter än de har förband till. Det finns alltså inte Hemvärnsförband som bara väntar på att få mer uppgifter, Det är helt mättat och numerären borde egentligen ökas (vid anslagsökning till FM).

Nej, HV bör absolut inte utvecklas mot stridande roll. HV behöver inte fler uppgifter.
 • HV har inte utbildningstid eller soldatmaterialet.
 • HV har inte utbildningsanorningar eller befäl för att utbilda markstridsförband.
 • HV-batstab är inte skickad eller organiserad för att leda markstrid.
 • HV har inte de funktioner som krävs av markstridsförband vad avser bla bekämpning.
 • HV saknar vapensystem för att möta kvalificerade förband.

 

HVs fördelar:

 1. Det är billigt.
 2. Lokal rekrytering med låga krav och korta övningar öppnar upp för helt nytt rekryteringssegment som inte övriga förband rår på.
 3. Lokal förankring över hela Sveriges yta.
 4. Avsaknad av utrustning som kräver lång utbildning eller mycket underhållsresurser.
HV kan ta den roll som förut lokalförsvarsförband i form av skansskytte hade. Det finns behov av det och kanske de skulle kunna vara en beredduppgift.

 

Jag talar som sagt inte om att Hv ska förändras fullständigt, utan om att 10-25% ska få en ökad förmåga, mer kompetent utrustning och mer kvalificerade uppgifter.

Förhoppningsvis så skulle detta inte innebära att alltförmånga skulle gå över från nuvarande Hv-förband till de nya skytteförbanden, utan att Hv skulle kunna få in mer folk. Jag har inget emot att man skulle uppnå andra världskrigets nivåer, med närmre hundra tusen frivilliga hemvärnsmän.

Vad gäller din argumentation om resurser, så känner jag till att Hv inte har vad som behövs IDAG och att mitt förslag skulle kosta en del. Men det här är ett förslag om att öka rikets försvarsförmåga och då är det underförstått att försvarsmakten som helhet bör få ca 10 miljarder om året till. I dessa summor skulle det ingå pengar till fler officerer, fordon, kvalificerade vapensystem etc.

Vi får inte glömma att vi fram till nyligen hade värnplikt. Värnplikt som kan vara återinförd inom tre år. Och vi har nu repövningar för våra värnpliktiga, där officerer uppger att kunskap inte är så hemskt mycket sämre vid inryck till rep än vid utryck från vpl. Då är frågan varför värnpliktiga helt magiskt blir kassa samma stund dom går med i hemvärnet och behöver en massa resurser för att hålla en rimlig kvalifikationsnivå.

 

 

Sedan är hemvärnet en bisak i sammanhanget. Det som är mest väsentligt i mitt förslag är de tio beredskapsregementena.

 

Problemet med de gamla vpl systemet som rekryteringsbas för hemvärnet var att de kunde få folk från alla möjliga förband. Någon som gjort värnplikten som sjöman på en patrullbåt eller som brandman i flyget kan vara jättebra på det, men skall du ha dem till skyttesoldat på ett mekaniserat skyttekompani blir det nästan att börja från början. sen får hemvärnsförbanden ett kvitto på utbildningsstatus en eller två gånger per år.

 

Dina beredskaps regementen, vapenslagen är separerade av en anledning. regementen är dessutom en övningsplattform i fred. övningstekniskt och med tanke på service organisationen är det bättre att slå samman två, tre Archer bataljoner till ett regemente än ha en service organisation till varje bataljon.

Link to comment
Share on other sites

Jag talar som sagt inte om att Hv ska förändras fullständigt, utan om att 10-25% ska få en ökad förmåga, mer kompetent utrustning och mer kvalificerade uppgifter.

Förhoppningsvis så skulle detta inte innebära att alltförmånga skulle gå över från nuvarande Hv-förband till de nya skytteförbanden, utan att Hv skulle kunna få in mer folk. Jag har inget emot att man skulle uppnå andra världskrigets nivåer, med närmre hundra tusen frivilliga hemvärnsmän.

Vad gäller din argumentation om resurser, så känner jag till att Hv inte har vad som behövs IDAG och att mitt förslag skulle kosta en del. Men det här är ett förslag om att öka rikets försvarsförmåga och då är det underförstått att försvarsmakten som helhet bör få ca 10 miljarder om året till. I dessa summor skulle det ingå pengar till fler officerer, fordon, kvalificerade vapensystem etc.

Vi får inte glömma att vi fram till nyligen hade värnplikt. Värnplikt som kan vara återinförd inom tre år. Och vi har nu repövningar för våra värnpliktiga, där officerer uppger att kunskap inte är så hemskt mycket sämre vid inryck till rep än vid utryck från vpl. Då är frågan varför värnpliktiga helt magiskt blir kassa samma stund dom går med i hemvärnet och behöver en massa resurser för att hålla en rimlig kvalifikationsnivå.

 

 

Sedan är hemvärnet en bisak i sammanhanget. Det som är mest väsentligt i mitt förslag är de tio beredskapsregementena.

 

 

Haha varför det? Vill du ha hårda förband så satsa på mer mekaniserade resurser. Mycket får man höra om Hv och Hvare som vill ha allt mer till sin organisation, men det här tar nog priset: Armadillo och CV90120 kombinerat med STRF90. Rena fantasier. Mek- och pskkomp har redan dessa uppgifter och löser de med soldater som övar betydligt mer än Hv, dessutom är man just mekaniserade vilket leder till att det krävs mycket mer logistik än Hv gör. Som tidigare hävdat i tråden - Hvs primära syfte är att kunna agera omedelbart, lokalt och utan det stora logistiska avtrycket.

 

För övrigt är det helt befängt att tro att "lite mek där och lite lv där" är en bra idé. Du verkar ha missat lektionen om att Försvarsmakten är ett system av system. En del fungerar så mycket bättre när den har sina stödfunktioner.

Link to comment
Share on other sites

 

Jag talar som sagt inte om att Hv ska förändras fullständigt, utan om att 10-25% ska få en ökad förmåga, mer kompetent utrustning och mer kvalificerade uppgifter.

Förhoppningsvis så skulle detta inte innebära att alltförmånga skulle gå över från nuvarande Hv-förband till de nya skytteförbanden, utan att Hv skulle kunna få in mer folk. Jag har inget emot att man skulle uppnå andra världskrigets nivåer, med närmre hundra tusen frivilliga hemvärnsmän.

Vad gäller din argumentation om resurser, så känner jag till att Hv inte har vad som behövs IDAG och att mitt förslag skulle kosta en del. Men det här är ett förslag om att öka rikets försvarsförmåga och då är det underförstått att försvarsmakten som helhet bör få ca 10 miljarder om året till. I dessa summor skulle det ingå pengar till fler officerer, fordon, kvalificerade vapensystem etc.

Vi får inte glömma att vi fram till nyligen hade värnplikt. Värnplikt som kan vara återinförd inom tre år. Och vi har nu repövningar för våra värnpliktiga, där officerer uppger att kunskap inte är så hemskt mycket sämre vid inryck till rep än vid utryck från vpl. Då är frågan varför värnpliktiga helt magiskt blir kassa samma stund dom går med i hemvärnet och behöver en massa resurser för att hålla en rimlig kvalifikationsnivå.

 

 

Sedan är hemvärnet en bisak i sammanhanget. Det som är mest väsentligt i mitt förslag är de tio beredskapsregementena.

 

 

Haha varför det? Vill du ha hårda förband så satsa på mer mekaniserade resurser. Mycket får man höra om Hv och Hvare som vill ha allt mer till sin organisation, men det här tar nog priset: Armadillo och CV90120 kombinerat med STRF90. Rena fantasier. Mek- och pskkomp har redan dessa uppgifter och löser de med soldater som övar betydligt mer än Hv, dessutom är man just mekaniserade vilket leder till att det krävs mycket mer logistik än Hv gör. Som tidigare hävdat i tråden - Hvs primära syfte är att kunna agera omedelbart, lokalt och utan det stora logistiska avtrycket.

 

För övrigt är det helt befängt att tro att "lite mek där och lite lv där" är en bra idé. Du verkar ha missat lektionen om att Försvarsmakten är ett system av system. En del fungerar så mycket bättre när den har sina stödfunktioner.

 

Frågan är om någon i HV verkligen önskar den typ av utrustning. Förmodligen vill de flesta ha saker som gör deras nuvarande syssla lättare inte jobbigare, men krav på större service organisation.

Link to comment
Share on other sites

Det här är väl egentligen in icke diskussion. Hv består av 22000 individer, hur pass mycket kan Hv växa på frivillig väg? Hur många bataljoner/kompanier har en väntelista på individer som vill in?

 

Visst, Hv bestod en gång i tiden av över 100t personer, men hur många av dessa kom verkligen på övningar och hur många av dessa hade kunnat vara intressanta eller intresserade av att komma tillbaka? Inte speciellt många som jag ser det. Det finns tyvärr en bristande försvarsvilja eller kanske snarare en bristande vilja att aktivera sig i FM.

 

Så länge Hv är en styrka byggd på frivillighet tror inte jag på några direkta utökade förmågor eller mer avancerad materiel.

Link to comment
Share on other sites

Det här är väl egentligen in icke diskussion. Hv består av 22000 individer, hur pass mycket kan Hv växa på frivillig väg? Hur många bataljoner/kompanier har en väntelista på individer som vill in?

 

Visst, Hv bestod en gång i tiden av över 100t personer, men hur många av dessa kom verkligen på övningar och hur många av dessa hade kunnat vara intressanta eller intresserade av att komma tillbaka? Inte speciellt många som jag ser det. Det finns tyvärr en bristande försvarsvilja eller kanske snarare en bristande vilja att aktivera sig i FM.

 

Så länge Hv är en styrka byggd på frivillighet tror inte jag på några direkta utökade förmågor eller mer avancerad materiel.

egen erfarenhet en hård kärna på ca 10%-20% verkligt aktiva, ungefär lika stor andel som, de kunde vara år mellan att de dök upp på något. sen är resten de som gjorde ungefär så mycket de skulle göra enligt avtalet.

 

Nu har de som bara fanns på listorna försvunnit, Sen tror jag alla föreningar och frivilligorganisationer har sett ett dropp i medlemsantalet. vi har inte någon väntelista. tvärt om skulle ett antal till under fanorna innebära att alla som skall finnas verkligen gör det. förhoppningsvis vill nya också göra de uppgifter som behövs.

Link to comment
Share on other sites

 

Det här är väl egentligen in icke diskussion. Hv består av 22000 individer, hur pass mycket kan Hv växa på frivillig väg? Hur många bataljoner/kompanier har en väntelista på individer som vill in?

 

Visst, Hv bestod en gång i tiden av över 100t personer, men hur många av dessa kom verkligen på övningar och hur många av dessa hade kunnat vara intressanta eller intresserade av att komma tillbaka? Inte speciellt många som jag ser det. Det finns tyvärr en bristande försvarsvilja eller kanske snarare en bristande vilja att aktivera sig i FM.

 

Så länge Hv är en styrka byggd på frivillighet tror inte jag på några direkta utökade förmågor eller mer avancerad materiel.

egen erfarenhet en hård kärna på ca 10%-20% verkligt aktiva, ungefär lika stor andel som, de kunde vara år mellan att de dök upp på något. sen är resten de som gjorde ungefär så mycket de skulle göra enligt avtalet.

 

Nu har de som bara fanns på listorna försvunnit, Sen tror jag alla föreningar och frivilligorganisationer har sett ett dropp i medlemsantalet. vi har inte någon väntelista. tvärt om skulle ett antal till under fanorna innebära att alla som skall finnas verkligen gör det. förhoppningsvis vill nya också göra de uppgifter som behövs.

 

Jo, men det var min poäng. Att Hv inte är någon direkt toppenorganisation med en lång väntelista med potentiella medlemmar. Och så länge det inte är så, finns inget underlag för att ge Hv mer kvalificerade uppgifter eller mer kvalificerad materiel. Tyvärr.

 

Det FM och Sverige egentligen saknar, förutom lite fler manöver bataljoner, är ett par lokalförsvarsförband. Förband som ska agera i begränsade områden, Stockholm, Göteborg, Malmö, samt skydda FMs basområden. Förband som inte behöver kvalificerad utrustning för anfallsstrid, men kunna agera skyddande och försvarande över ett begränsat gografiskt område.

Link to comment
Share on other sites

HV har onekligen fastnat i ett Moment 22:

 

Man tycker sig inte ha "kvalificerat soldatmaterial" som kan hantera annat än enkla bevakningsuppgifter...

 

...men utan kvalificerade uppgifter/utrustning lär det ju å andra sidan vara rätt svårt att attrahera och rekrytera "kvalificerat soldatmaterial"...

 

Att Sverige behöver tänka nytt är uppenbart. I ett läge där styrkorna är så små att Hemvärnet kommer att vara den enda armé man har överhuvudtaget har att tillgå i större delen av landet har jag svårt att se att man i längden har lyxen att fortsätta betrakta Hemvärnet som något slags kombination av kamouflageklädd halvcivil skytteförening, lågprisväktare och extra brandmän utan egentligt militärt värde.

Link to comment
Share on other sites

HV har onekligen fastnat i ett Moment 22:

 

Man tycker sig inte ha "kvalificerat soldatmaterial" som kan hantera annat än enkla bevakningsuppgifter...

 

...men utan kvalificerade uppgifter/utrustning lär det ju å andra sidan vara rätt svårt att attrahera och rekrytera "kvalificerat soldatmaterial"...

 

Att Sverige behöver tänka nytt är uppenbart. I ett läge där styrkorna är så små att Hemvärnet kommer att vara den enda armé man har överhuvudtaget har att tillgå i större delen av landet har jag svårt att se att man i längden har lyxen att fortsätta betrakta Hemvärnet som något slags kombination av kamouflageklädd halvcivil skytteförening, lågprisväktare och extra brandmän utan egentligt militärt värde.

Så konceptet med HV skall offras för att lösa de problem som övriga FM har. skapade av politiker utan militär insikt.

 

vi skall alltså snart ha HV- vpl-, gss/t- och Gss/k- förband som mer eller mindre har liknande uppgifter och tävlar om samma soldat material. för att inte prata om instruktörer och officerare.

 

ett problem är att HV i mycket saknar staber och erfarenhet hur en stridsledning funkar. de gäller att de nuvarande uppgifterna fungerar innan nya kastas in. sen ser jag mer HV som ett säk förband. något att använda för att ge övriga FM tid. ett sådant förband behöver inte tex stridsfordon. de kan tom vara kontraproduktivt.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

Jag tar mig friheten att återuppväcka den här tråden och förhoppningsvis styra in den åt rätt håll.

Som det var tidigare, så fastnade diskussionen i huruvida Hemvärnet bör få mer resurser, vilket egentligen bara var avsett att vara en bisak i sammanhanget.

 

Hur känner ni inför kärnkonceptet? Det vill säga ett antal mindre blandförband utspridda över landet med hög beredskap bestående av yrkessoldater.

Link to comment
Share on other sites

9 hours ago, darkjak said:

Jag tar mig friheten att återuppväcka den här tråden och förhoppningsvis styra in den åt rätt håll.

Som det var tidigare, så fastnade diskussionen i huruvida Hemvärnet bör få mer resurser, vilket egentligen bara var avsett att vara en bisak i sammanhanget.

 

Hur känner ni inför kärnkonceptet? Det vill säga ett antal mindre blandförband utspridda över landet med hög beredskap bestående av yrkessoldater.

brigader tror jag är minimi nivån när andra förmågor bör föras in. kanske i undantagsfall finns det en poäng med tillfälliga stridsgrupper i bataljonstorlek. När de gäller fredsorganisationens övningar är de en fördel att inte behöva fler skjutfält än nödvändigt för tunga vapen. när instruktörer är de bättre att samla alla av en specialitet på en plats än att ha många likadana övningar. sen tappar förbanden slagkraft om de blir för små.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
 • Create New...