Jump to content
Sign in to follow this  
Prepper Söderort

Civilanställd inom FM + HV?

Recommended Posts

Om en person är civilanställd inom FM, innebär det då att totalförsvarsplikt infaller och ev. övriga engagemang inom tex HV då ej är möjligt?

 

Funderar på att byta karriär men är ändå intresserad av HV...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Alla i FM skall krigsplaceras så dubbla engagemang går inte. En rad gäller !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Alla som kan jobba och engagera sig är naturligtvis varmt välkomna. Det finns massor av arbetsuppgifter att ta tag i, det behövs mängder av kompetenta instruktörer etc.
Men det går inte att ha två krigsplaceringar.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nu är det väl så att alla rader i FM ännu inte är krigsplacerade (ännu). Finns ju delar som inte är en del av insatsorganisationen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

1, Fel! Går inte att vara medlem i Hemvärnet utan att vara krigsplacerad i Hemvärnet. Extra Hv man är borta sen länge. En GSS/K el T kan öva med Hemvärnet men då gäller arbetstidsplanering m.m .

 

2, Alla delar av FM skall krigsplaceras ex FM LOG osv skall genomföra en s.k GSU motsv.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Okej, det visste jag inte, jag var själv extra hvman, när jag gick med för 2-3 år sen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

1, Fel! Går inte att vara medlem i Hemvärnet utan att vara krigsplacerad i Hemvärnet. Extra Hv man är borta sen länge. En GSS/K el T kan öva med Hemvärnet men då gäller arbetstidsplanering m.m .

 

2, Alla delar av FM skall krigsplaceras ex FM LOG osv skall genomföra en s.k GSU motsv.

 

Ö va? Jag är med i Hemvärnet, men är Krigsplacerad i annan enhet i Försvarsmakten. Men jag är inte GSS/K/T.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Så vitt jag förstår så har man ännu inte ordning på alla krigsplaceringar, och eventuella konflikter och dubbelplaceringar. Men i teorin ska man endast kunna vara placerad i ett insatsförband vid ett givet tillfälle.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det stämmer. Tror att många av alla dessa f.d VPL som står på en befattning i FM inte Har en aning om det.

Det som sätter stopp är PRIO dvs systemet säger ifrån.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Har man fått in hela HV i PRIO ännu då? Jag vet (jag kollade på mig själv) dock att tidigare kunde man ha två olika rader i PRIO (dels som HV och dels som anställd).

Share this post


Link to post
Share on other sites

däremot kan man tex jobba civilt som polis och vara med i HV = två krigsplaceringar, dock inte inom samma myndighet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Även om det rent praktiskt är så, så är inte det heller tillåtet utan att ha fått dispositionsrätt på berörd person (gäller t.ex. polis, sjukvårdspersonal, räddningstjänst). Se Hemvärnshandboken, s 61 (Grundkrav) och 69 (Extra hemvärnsman).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det beror väl på vilken slags civil anställning man har inom FM?

Jag sökte för nåt år sedan en ledig tjänst som handläggare (fick inte tjänsten) och frågade specifikt om detta och fick till svar att den aktuella tjänsten inte innebar krigsplacering, vilket skulle möjliggöra fortsatt engagemang inom Hv.

Eller är tanken att ALLA civila tjänster inom FM ska ingå i krigsorganisationen?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ang krigsplacerade civila så finns det inte kvar dvs poliser m.fl är inte krigsplacerade i det civila försvaret. Den delen är borta sen länge .

Dock så vill MSB återta den delen och det kommer att skapa en hel del problem då både poliser, Ssk och räddningspersonal har både kontrakt som GSS/T och Hv.

 

Beslutet att krigsplacera alla i FM org togs så sent som i årsskiftet el sen förra året.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  ×