Jump to content

Civilanställd inom FM + HV?


Recommended Posts

1, Fel! Går inte att vara medlem i Hemvärnet utan att vara krigsplacerad i Hemvärnet. Extra Hv man är borta sen länge. En GSS/K el T kan öva med Hemvärnet men då gäller arbetstidsplanering m.m .

 

2, Alla delar av FM skall krigsplaceras ex FM LOG osv skall genomföra en s.k GSU motsv.

Link to comment
Share on other sites

1, Fel! Går inte att vara medlem i Hemvärnet utan att vara krigsplacerad i Hemvärnet. Extra Hv man är borta sen länge. En GSS/K el T kan öva med Hemvärnet men då gäller arbetstidsplanering m.m .

 

2, Alla delar av FM skall krigsplaceras ex FM LOG osv skall genomföra en s.k GSU motsv.

 

Ö va? Jag är med i Hemvärnet, men är Krigsplacerad i annan enhet i Försvarsmakten. Men jag är inte GSS/K/T.

Link to comment
Share on other sites

Så vitt jag förstår så har man ännu inte ordning på alla krigsplaceringar, och eventuella konflikter och dubbelplaceringar. Men i teorin ska man endast kunna vara placerad i ett insatsförband vid ett givet tillfälle.

Link to comment
Share on other sites

Även om det rent praktiskt är så, så är inte det heller tillåtet utan att ha fått dispositionsrätt på berörd person (gäller t.ex. polis, sjukvårdspersonal, räddningstjänst). Se Hemvärnshandboken, s 61 (Grundkrav) och 69 (Extra hemvärnsman).

Link to comment
Share on other sites

Det beror väl på vilken slags civil anställning man har inom FM?

Jag sökte för nåt år sedan en ledig tjänst som handläggare (fick inte tjänsten) och frågade specifikt om detta och fick till svar att den aktuella tjänsten inte innebar krigsplacering, vilket skulle möjliggöra fortsatt engagemang inom Hv.

Eller är tanken att ALLA civila tjänster inom FM ska ingå i krigsorganisationen?

Link to comment
Share on other sites

Ang krigsplacerade civila så finns det inte kvar dvs poliser m.fl är inte krigsplacerade i det civila försvaret. Den delen är borta sen länge .

Dock så vill MSB återta den delen och det kommer att skapa en hel del problem då både poliser, Ssk och räddningspersonal har både kontrakt som GSS/T och Hv.

 

Beslutet att krigsplacera alla i FM org togs så sent som i årsskiftet el sen förra året.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...