Jump to content

Norge satsar mer på försvaret och planerar bl a anskaffa fyra nya ubåt


Recommended Posts

Norge och Tyskland kommer att bygga identiska ubåtar tillsammans enligt navyrecognition, och förhandlingar pågår nu med Thyssenkrupp rörande den offert som överlämnade i februari. De nuvarande ubåtarna av Ula-klassen kan behållas operativa något längre än tidigare planerat, varför det inte blir nåt problem om de nya ubåtarna skulle bli försenade. Enligt min mening borde man kanske kunna skjuta på anskaffningen (och kostnaden) ett par tre år framåt i  tiden, och samtidigt undersöka möjligheterna att anskaffa även en femte ubåt. Fyra ubåtar garanterar inte att en alltid finns tillgänglig, speciellt inte i ett land med så lång kust som Norge har. Tyskland t ex hade inte en enda operativ ubåt för ett par år sedan, trots att man i rullorna hade fem eller sex st ubåtar.

 

Norway Kicks off Formal Negotiations with Thyssenkrupp Marine Systems for New Submarines

 

/Per

 

  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
31 minutes ago, vikingman said:

Borde inte Sverige ha dubbelt så många ubåtar som Norge när vår kust är dubbelt så lång mot Norges?

 

Kanske inte dubbelt så många ubåtar men definitivt fler. Nu tror jag inte Sveriges kust är dubbelt så lång som Norges. Så vitt jag vet så har Sverige 2700 km kust. Norges kustlinje uppmättes 2011 till 101.000 km då man räknade med alla öar, fjordar och bukter:

 

Norges vilda kust

 

Enligt en annan kanske mer jämförbar uppgift så är Norges kust 2500 km lång. Med tanke på att Norge hade tolv ubåtar så sent som vid sekelskiftet (Sv hade nio ubåtar) så är ju fyra ubåtar verkligen inte mycket i framtiden. Sverige kommer förmodligen att ha fem operativa ubåtar från 2025. Hur länge beror på huruvida HND kommer halvtidsmoderniseras eller inte och om det blir fler ubåtsordrar framåt 2030. Det kan vara NATO också som trycker på att Norge ska satsa på ytstridsfartyg framför ubåtar. Danmark fick t ex ge upp sitt ubåtsvapen bl a efter påtryckningar.

 

/Per

Edited by Perman
  • Thanks 2
Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, Perman said:

 

Kanske inte dubbelt så många ubåtar men definitivt fler. Nu tror jag inte Sveriges kust är dubbelt så lång som Norges. Så vitt jag vet så har Sverige 2700 km kust. Norges kustlinje uppmättes 2011 till 101.000 km då man räknade med alla öar, fjordar och bukter:

 

Norges vilda kust

 

Enligt en annan kanske mer jämförbar uppgift så är Norges kust 2500 km lång. Med tanke på att Norge hade tolv ubåtar så sent som vid sekelskiftet (Sv hade nio ubåtar) så är ju fyra ubåtar verkligen inte mycket i framtiden. Sverige kommer förmodligen att ha fem operativa ubåtar från 2025. Hur länge beror på huruvida HND kommer halvtidsmoderniseras eller inte och om det blir fler ubåtsordrar framåt 2030. Det kan vara NATO också som trycker på att Norge ska satsa på ytstridsfartyg framför ubåtar. Danmark fick t ex ge upp sitt ubåtsvapen bl a efter påtryckningar.

 

/Per


http://www.sjofartsverket.se/sv/Sok-i-nyhetsarkiv/2017/Kusten-ar-klar---Sveriges-strandlinje-ar-kartlagd/

https://www.fiskejournalen.se/sveriges-kustlinje-kartlagd/

Sverige skall ha en 4800 km kustlinje enligt ovanstående. Men det finns väl många sätt att räkna på. Hoppas också på fler ubåtar för Sveriges del! Det verkar ju märkligt att Tyskland inte skulle haft en enda operstiv ubåt för några år sedan och samtidigt skulle Danmark lägga ned sitt ubåtsvapen. Vem hade då ansvaret från NATO:s sida att bevaka Öresund med ubåtar t.ex?

Edited by vikingman
Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
1 hour ago, vikingman said:


http://www.sjofartsverket.se/sv/Sok-i-nyhetsarkiv/2017/Kusten-ar-klar---Sveriges-strandlinje-ar-kartlagd/

https://www.fiskejournalen.se/sveriges-kustlinje-kartlagd/

Sverige skall ha en 4800 km kustlinje enligt ovanstående. Men det finns väl många sätt att räkna på. Hoppas också på fler ubåtar för Sveriges del! Det verkar ju märkligt att Tyskland inte skulle haft en enda operstiv ubåt för några år sedan och samtidigt skulle Danmark lägga ned sitt ubåtsvapen. Vem hade då ansvaret från NATO:s sida att bevaka Öresund med ubåtar t.ex?

 

Allting beror väl på hur man räknar. Om man räknar med alla öar, fjordar, sund och bukter, eller om man bara drar en ungefärlig linje utefter kusten.

 

Det var från hösten 2017 som tyska marinen var helt utan operativa ubåtar. Man hade sex st på pappret, men pga. incidenter, utdragna reparationer och lågprioriterat reservdelslager så fanns inte en enda i operativ tjänst. Förhoppningsvis en läxa man lärt sig nu.

 

Germany Does Not Have One Working Submarine

 

Idag torde de flesta tyska ubåtar vara operativa igen. Danmarks ubåtsvapen las ner 27 Okt 2004 i och med att den sista operativa ubåten HDMS Kronborg (f d svenska Näcken) togs ur tjänst. Officiellt så fanns inte pengar till att behålla ubåtsvapnet när man skulle skapa en ny blue water flotta med fem stora och dyra fregatter och ledningsfartyg. Själv tror jag dock att NATOs påtryckningar om att Danmark skulle bygga stora ytstridsfartyg också kan ha spelat roll. Nu är ju allt detta historia och det återstår bara fyra ubåtsnationer i Östersjön. Egentligen kanske bara två eller tre nationer opererar där regelbundet med ubåtar, eftersom jag inte tror att tyska ubåtar opererar så ofta i Östersjön och ryssarna har bara en enda operativ enhet i Östersjöflottan.

 

Att Norge kan behålla sina nuvarande ubåtar lite längre än vad som tidigare varit planerat kanske kan öka chanserna för en ev. försäljning av svenska ubåtar (nya och beg.) till Polen. Polackerna hade nog köpt delar av Ula-klassen annars om några år.

 

/Per

 

 

 

 

Edited by Perman
  • Thanks 2
Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Perman said:

 

Allting beror väl på hur man räknar. Om man räknar med alla öar, fjordar, sund och bukter, eller om man bara drar en ungefärlig linje utefter kusten.

 

Det var från hösten 2017 som tyska marinen var helt utan operativa ubåtar. Man hade sex st på pappret, men pga. incidenter, utdragna reparationer och lågprioriterat reservdelslager så fanns inte en enda i operativ tjänst. Förhoppningsvis en läxa man lärt sig nu.

 

Germany Does Not Have One Working Submarine

 

Idag torde de flesta tyska ubåtar vara operativa igen. Danmarks ubåtsvapen las ner 27 Okt 2004 i och med att den sista operativa ubåten HDMS Kronborg (f d svenska Näcken) togs ur tjänst. Officiellt så fanns inte pengar till att behålla ubåtsvapnet när man skulle skapa en ny blue water flotta med fem stora och dyra fregatter och ledningsfartyg. Själv tror jag dock att NATOs påtryckningar om att Danmark skulle bygga stora ytstridsfartyg också kan ha spelat roll. Nu är ju allt detta historia och det återstår bara fyra ubåtsnationer i Östersjön. Egentligen kanske bara två eller tre nationer opererar där regelbundet med ubåtar, eftersom jag inte tror att tyska ubåtar opererar så ofta i Östersjön och ryssarna har bara en enda operativ enhet i Östersjöflottan.

 

Att Norge kan behålla sina nuvarande ubåtar lite längre än vad som tidigare varit planerat kanske kan öka chanserna för en ev. försäljning av svenska ubåtar (nya och beg.) till Polen. Polackerna hade nog köpt delar av Ula-klassen annars om några år.

 

/Per

 

Ja, det er riktig. Men utgangspunktet for regnestykket er sjøretten og beregningslinjen for 12 mils grensen for sjøterritoriet. Norge har her en linje som går noenlunde rettlinjet fra de ytterste øyer og skjær, noe som gir en betraktelig kortere kystlinje enn den reele på 102 936 km, inkl. Svalbard og Jan Mayen.Som er nest lengst etter Kanada. Det tilsvarende tallet for Sverige er 44 600 km inkl fjorder og øyer - som for Norge. Grunnen er at det ikke er mulig å trekke en linje langs den reelle kystlinjen, det hadde og bl.a betydd at de viktigste fiskefeltene hadde ligget utenfor sjøterritoriet.Kystområdene har jo for Sverige betydd mindre økonomisk enn for Norge, særlig i nord. For Norges vedkommende hadde det og betydd at 12 mils (22 224m) grensen hadde blitt liggende innenfor landterritoriet, da fjordene går opptil 200 km inn i landet. Sverige har jo også en delvis forevet kyst, men jeg mener at utregningslinjen i hovedsak her følger den reelle kystlinjen.

 

I forhold til hvor mange ubåter som man behøver for å dekke ett område er ett utall varibler relevante. I utgangspunktet er nok størrelsen  på området innenfor 12 mils grensen mer relevant enn antall km grenselinje, da vertsnasjonen her har ubegrenset suverenitet, lik den på land.Mellom den trukne of relle kystlinjen dreier det seg for Norge om 125,313 km2 bare  i indre farvann, i tillegg kommer 12 mils territoriet, tilsammen 240 014km2.Hvis man regner i dybdemeter og m3 vann blir summen enda større. Legger man til hele den økonomiske sonen og fiskerivernsonene så får Norge ett område å forsvare på hele på 2 039 951km2. Det er mer enn det kombinerte landarealet til Sverige, Norge og Finland.Men her snakker vi om graderte former for våpenmakt, primærtpå overflaten.

I praksis vil det si  det si at det er  indre kystfarvann som er mest  relevant for ubåtopeasjoner, og da særlig i den nordlige delen av landet. Selvsagt hadde det vært fint med 6-8 ubåter, da hadde vi vært jevnbyrdige med Nordflåten (7 båter av Kiloklassen) i konvensjonell kapasitet. Legger man til de kjernefysiske klassene på 8000 tonn og oppover blir regnestykket ett helt annet. Men vil russerne operere slike ubåter i trange kystfarvann? Neppe. For Sveriges del kan lignende regionale og styrkemessigeforhold vektlegges, særlig i syd og rundt Gotland. Itilegg kommer oseanografiske forhold. Feks kan Bottenviken være for grunn for litt større konvensjonelle ubåter, unntaket er miniubater som trolig opererer både i  nord og syd forholdsvis regulært.I det hele  syntes provokasjon undergravning, sabotasje og etterretning  å være større trussel enn selve invasjonsalternativet.

 

Når det gjelder danskenes nedleggelse av ubåtvåpet tror jeg det skyldes  en selvstendig dansk omleggingen av sikkerhetspolitikken, fra fotnoteland til intervensjonmakt under USA,s ledelse. Det betød maktprojektering til fjerne strøk med vekt på store overflatekapasiteter. Sovjet hadde implodert og de danske stredene forsvant rett og slett fra det sikkerhetspolitiske sakskartet,  etter at Sovjet trakk seg ut fra både Polen og DDR. Uten tilsvarende  offensiv kontroll på landsiden ville fremskutte sjøoperasjoner  blitt både  meningsløst og høyst risikabelt.

Quote

 

 

Edited by enigmatik
  • Thanks 3
Link to post
Share on other sites
  • 3 weeks later...
Posted (edited)

Blir det samma utveckling i Norge som i Sverige vad gäller resp. regerings föreslagna försvarssatsning? Oppositionen (majoritet i stortinget) i Norge underkänner nu regeringens långtidsplan för försvaret - för små satsningar och i allt för avlägsen framtid. Med stöd av Frp får således regeringen och försvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) förslaget till en ny långsiktig plan för försvaret i retur.

 

Regjeringen får forsvarets langtidsplan i retur fra Stortinget

 

/Per

Edited by Perman
  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
  • 3 months later...
7 hours ago, Perman said:

Skjold klassen uppgraderas för mer än 500 miljoner NOK:

 

Nu kommer de sex Skjold-korvetterna att uppgraderas för en halv miljard

(norsk artikel i tu.no googlad)

 

/Per

 

500 miljoner fördelat på sex fartyg, det kan inte bli mycket mer än det absolut nödvändigaste som åtgärdas för fortsatt drift fram till minst 2030. Uppgradering är nog ett starkt ord i sammanhanget..

Link to post
Share on other sites
15 hours ago, Meteor said:

 

500 miljoner fördelat på sex fartyg, det kan inte bli mycket mer än det absolut nödvändigaste som åtgärdas för fortsatt drift fram till minst 2030. Uppgradering är nog ett starkt ord i sammanhanget..

 

Nej, det stämmer nog att uppgradering är ett starkt ord för satsningen, men jämfört med originalplanen där fartygens skulle tas ur tjänst 2025 utan ersättning (åtminstone i form av ytstridsfartyg) så är det ändå en helt ny bild av den norska marinens utveckling på ytfartygssidan. Hade det varit fråga om konventionella skrov fartyg så hade det förmodligen inte varit några större problem att behålla dem även efter 2030, men dessa SES fartyg är tyvärr ganska komplicerade och delvis känsliga fartyg som kräver en hel del kostsamt underhåll. Att tro att man kan ersätta robotbåtar med flygplan betyder att man inte inser värdet i stridsfartyg som kan vara fysiskt på plats under dagar och veckor i ett utdraget skymningsläge och vara först på plats i ett inledande skede av en ev. konflikt. Dessutom så kan ett ytfartyg föra en dialog i ett känsligt läge. Det är inte bara fråga om antalet robotar som en robotbåt kan ta jämfört med ett flygplan.

 

/Per

Edited by Perman
  • Like 1
Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Perman said:

 

Nej, det stämmer nog att uppgradering är ett starkt ord för satsningen, men jämfört med originalplanen där fartygens skulle tas ur tjänst 2025 utan ersättning (åtminstone i form av ytstridsfartyg) så är det ändå en helt ny bild av den norska marinens utveckling på ytfartygssidan. Hade det varit fråga om konventionella skrov fartyg så hade det förmodligen inte varit några större problem att behålla dem även efter 2030, men dessa SES fartyg är tyvärr ganska komplicerade och delvis känsliga fartyg som kräver en hel del kostsamt underhåll. Att tro att man kan ersätta robotbåtar med flygplan betyder att man inte inser värdet i stridsfartyg som kan vara fysiskt på plats under dagar och veckor i ett utdraget skymningsläge och därmed vara först på plats i ett inledande skede av en ev. konflikt. Det är inte bara fråga om antalet robotar som en robotbåt kan ta jämfört med ett flygplan.

 

/Per

 

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...