Jump to content

Säkerhetsbataljon 04


Recommended Posts

Jag har läst om något som kallas "Säkerhetsbataljon 04" där skall tydligen militärpolisjägare, flybasjägare och marinens bassäk ingå. Det skall vara ett gemensamt förband för hela FM.

Har någon mer info ang. detta? Varför nänmns inte Flygbassäk också, det är väl ett säkerhetsförband om något?

Link to comment
Share on other sites

Tjena detta var den infon jag hittade den är saxad från:

http://go.to/mpj

 

----------------------------

 

Säkerhetsförbandens födelse

 

Säkerhetsförbanden är en relativt ny förbandstyp, som såg sin begynnelse någon gång på 1980-talet.

Det var då Försvarsmakten uppmärksammade hur betydelsefulla sabotageförband kunde vara för en eventuell angripare. Studier, baserade på fakta från omvärlden, om hur ett angrepp på Sverige kunde börja påvisade det så kallade "skymningsläget" som mycket viktigt. Det är den tid av kris, mellan krig och fred som bedömdes ha stor betydelse för landets fortsatta förmåga att försvara sig. I de moderna krigen har det visat sig att små grupper av ytterst välutbildade soldater, som efter att ha nästlat sig in bakom fiendens linjer, kunnat ställa till med mycket allvarliga skador mot viktiga mål. Sådana sabotage riktar sig t.ex. mot centrala militära mål, flygbaser, flottans baser samt infrastruktur,vatten och elförsörjning.

Allt för att nedsätta landets förmåga att max mobilisera sina trupper.

 

När Försvarsmakten uppmärksammat denna hotbild bildade varje vapengren ett eget s.k. Säkerhetsförband, som alla använder hundar som viktigaste vapen. Flygvapnet var först med Flygbasjägarförbanden (1983), armén följde med sina Militärpolisjägar- skvadroner, och sist kom Marinens Bassäkerhetsförband.

 

Säkerhetsbataljon04

 

Detta förband skall vara ett gemesamt förband för försvarsmakten. I detta förband skall säkförband från varje vapenslag ingå. Arméns militärpolisjägare, Flygets flygbasjägare och flottans bassäk. Bataljonens storlek skall vara ca 1300 man. Där skall X antal mark (jakt) plutoner och sjöplutoner ingå, samt ett stab&tross komp, säkkompani och bataljonsstab.

 

---------------------

 

Hoppas du hittar det du söker efter!

 

// Tompa :shaun

Link to comment
Share on other sites

Guest Hanfot

*skratt*

 

Varför säger folk militärpolisJÄGARE??

Heter det inte militärpolis jakt?

 

MPJ och FBJ är inga jägarförband. Jägare har till huvud uppg spaning, sabotage och strid bakom fientliga linjer.

Rätta mig om jag har fel, men det är inte de uppg som FBJ och MPJ har. De har väl till uppg att verka mot jägar och sab förband. Då kan de väl inte själva kalla sig jägare?

Möjligtvis anti-jäg eller säk-jakt.

 

Om ngn vill och verkligen kan förtydliga och förklara för mig så gör gärna det.

Link to comment
Share on other sites

Vet ej om mitt inlägg riktigt passar in här men:

 

När jag gjorde GU på den gamla goda tiden var inte våra säkerhetsförband särskilt populära. Under den första tiden fick tex Bassäk låna sin utrustning ur Amf Bats mobförråd. Utrustningen misskötes och lämnades tillbaka i ganska dåligt skick. Inom KA kretsar hörde man alla möjliga åsikter om Bassäk förbanden och det blev inte bättre av vissa missöden som inträffade. MPJ hade inte heller kommit så långt och var väldigt upphetsade över sin fina utrustning. När de värnpliktiga insåg att "Vi" hade KSP 90 och Granattillsatsen i krigsorganistaionen och de bara hade M58 blev de ganska tysta. Några år efter min GU verkade det som förbanden mognat betyddligt och äntligen fått egen utrustning. Alla behöver säkerhetsförbanden men att komma och starta upp ett nytt förband och leka att man är bäst i världen skadade tyvär samarbetet mellan säkerhetsförbanden och övriga förband.

Link to comment
Share on other sites

Vad jag kan säga om fbjs är att de skall syssla med und.spaning inom bas 04, och har blivit flyttad från att vara en del av insatskompaniet till ledningskompaniet.  

 

Vad gäller det gamla bas 90 så var huvuduppgiften stridsspaning mot sabotageförband, men förbandet skulle även genomföra störstrid och fördröjandestrid mot avancerande fiende.

 

Vad gäller utrustning så har FBJ alltid haft det bra. Redan  93-94 så hade vi 2 goggles/grp, Kulspruta 90, m203.  Vi gjorde även tester för FM av laserpekar, nya stridssäckar, bildförstärkaren som passar ak5B, etc.  

 

Vad gäller fältdygn så är förbandet lyckligt lottat med många fältdygn (när jåg låg inne så var vi i fält ca 120 dygn). De har även en ordentlig vinterutbildning och tillbringar ett par månader varje år uppe i Kiruna, vilket tyvärr många andra förband inte får.

 

Vad gäller namnet så kan det var liote olyckligt, men va fan det är inte jag som har döpt det. Förövrigt så måste jag säga att skrikhalsar på nätet sällan kommer från FBJ eller bassäk.

Link to comment
Share on other sites

Apropå bassäk; innan jag mönstrade pratade jag med ett befäl från bassäk som sade att kommande utbildningsår skulle säkjaktplutoner utbildas, förutom i Berga, i Karlskrona och amf1 (KA1). Dessutom skulle det utbildas säkjaktfolk på strb90H. Hur gick det med det och vad är/var syftet med detta. Framför allt är jag nyfiken på varför man ville utbilda på örlogsskolorna och amf1 när det ligger så nära vartannat.

Link to comment
Share on other sites

1. Mpj hette Militärpolis-Jakt när förbandet startade. Men byttes till -Jägare

 

"Fö Strv 122": När mönstrade du??? Flottans Säkjakt folk på Strb90h!?!? Aldrig hört talas om? Vi åker juh G-båt, Hummelvikare, kanot eller ytsimmar :rolleyes:

 

Fram till 98 (tror jag det var) utbildades det SäkJakt både i Karlskrona och på Berga. För att därefter flytta allt till Berga och nu har allt flyttats ner till Karlskrona istället.

 

Men på Amf1? varför? Det har jag svårt att se...Vi är juh liksom flottister :P

Link to comment
Share on other sites

Doyle: det du skriver är precis det jag trodde innan jag kontaktade människan på bassäkskolan. Måste ha varit något de enbart pratade om, försök eller liknande. Angående amf1 ställde jag motfrågan om det skulle utbildas säkjakt för dåvarande KA:s räkning men han poängterade att det enbart var fredsmässigt och tillhörigheten till flottan inte skulle suddas ut. Men då blev det alltså inte så, kunde nästan tänka mig det.

 

Att all utbildning är i Karlskrona nu är nytt för mig, där ser man.

 

Jag mönstrade augusti 2000.

 

Kom på en sak förresten: I ett gammalt nummer av marinnytt intervjuas ett befäl som då var på Balkan som "till vardags arbetar på amf 1". Denne man hade bassäkmärket på armen, vilket ju i och för sig inte behöver betyda något då befäl naturligtvis byter arbetsplats, går befälskurser etc.

Gladiatorernas Atlas, som ju är gammal ubåtsofficer, numera lärare i Berga, har ju setts i tidningar med slipsnål m/bassäk.

Link to comment
Share on other sites

Har för mig att flygbassäk också ska vara med i säkbataljon 04, men jag är inte helt 100. Tror det beslutades nyligen.

 

Jag tycker det låter som att flygbassäk är mer jägare än vad FBJ är, i och med att FBJ är ett spanings- och underättelseförband, och FBS är ett spanings- och anfallsförband.

 

Vad tycker ni?

Link to comment
Share on other sites

FBS ingår i Säkerhetsbataljon 04. Samarbetar med FBJ. Jag har inte så god koll på vad om FBJ bara bedriver spaning osv, men dom är ju garanterat utrustade för strid. FBS genomför stridsspaning, leta fi, hitta fi, göra sig av med fi. Någon FBJ'are kan väl komplettera kanske?

Link to comment
Share on other sites

Jag tycker det låter som att flygbassäk är mer jägare än vad FBJ är, i och med att FBJ är ett spanings- och underättelseförband, och FBS är ett spanings- och anfallsförband.

 

Vad tycker ni?

Är inte just SPANING och UNDERRÄTTELSEVERKSAMHET just det som jägare främst är till för. Och ur den synpunkten borde just FBJ vara ett jägarförband, mer än FBS iaf. Rätta mig gärna om jag har fel...(Apropå att inte skriva inlägg utan att ha hårda fakta ;) )

Link to comment
Share on other sites

Mattias: Tänkte mest på att jägare ska bedriva strid bakom fi's linjer. Tycker det mest verkar som att FBJ ska hålla sig borta från strid så mycket som möjligt och överlåta det till FBS. Inte för att FBS slåss bakom fiendens linjer, men ändå :D

Link to comment
Share on other sites

Mattias: Tänkte mest på att jägare ska bedriva strid bakom fi's linjer. Tycker det mest verkar som att FBJ ska hålla sig borta från strid så mycket som möjligt och överlåta det till FBS. Inte för att FBS slåss bakom fiendens linjer, men ändå :)

Det är mer eller mindre säkförband. Att jämföra med jägarstrid och annat blir bara fel. Vad jag kan berätta för dig är att FBS bedriver allt annat än jägarstrid; ni kommer inte att göra mineldöverfall och tillbakarycka, visa in vapen, etc. Ni kommer att hålla på med anfallsstrid från grupp till plutonsstorlek(?).

Link to comment
Share on other sites

Räknas stridsspaning till anfallsstrid, det kanske det gör?!

 

Hursomhellst, agerar (vi)/de i grupps (patrulls) till plutons  storlek. Patrull= stridsspaning. Pluton= kraftsamling för anfall/tagande av terräng. Så har jag fattat det från de officiella och inofficiella sidor som finns uppe.

 

Mimesis: du vet inte alls varför det kallas FlygbasJÄGARE??

Link to comment
Share on other sites

Räknas stridsspaning till anfallsstrid, det kanske det gör?!

 

Hursomhellst, agerar (vi)/de i grupps (patrulls) till plutons  storlek. Patrull= stridsspaning. Pluton= kraftsamling för anfall/tagande av terräng. Så har jag fattat det från de officiella och inofficiella sidor som finns uppe.

 

Mimesis: du vet inte alls varför det kallas FlygbasJÄGARE??

Jag är väl medveten om hur stridsspaning går till, och hur det är tänkt att striden skall genomföras vid krock, SSL, etc. Anfallenstriden är vanlig infanteristrid i ptrls till plutonsnivå. Blanda inte ihop själva stridsspaningen med själva stridsmomentet. Stridsspaningen är någonting som är unikt för säkförbanden.

 

Varför Flygbasjägarna heter flygbasjägare vet jag inte. Det var ingenting vi frågade. Inom gamla bas 90 var andrahandsuppgiften stör och fördröjningsstrid (jägarstrid) mot ett direkt anfall på flygbasen, men hjag tror inte att det hade någonting att göra med namnvalet. Skall nog inte spekulera i det hela

Link to comment
Share on other sites

Jag är väl medveten om hur stridsspaning går till, och hur det är tänkt att striden skall genomföras vid krock, SSL, etc. Anfallenstriden är vanlig infanteristrid i ptrls till plutonsnivå. Blanda inte ihop själva stridsspaningen med själva stridsmomentet. Stridsspaningen är någonting som är unikt för säkförbanden.

Okej, det var ingen kritik mot dig (du lät lite stött ??? ). Jag var själv osäker, därav frågan.

Men tack för svaret, det rätade ut ett par frågetecken. :)

 

Krock är det som det låter; när man stöter på den fiende man spanat på?

Link to comment
Share on other sites

  • 7 months later...

Ledsamt att se att det är många som halkar in på en vanvördig definition på Jägare och Jägarförband. FM har ingen kravspec på ev stl "klassiska jägarmoment" som skall ingå i ett sådant förband. Snarare är det en kvalitetssäkring avseende utbildning, soldatämne, utrustning etc.

Särdrag här kan vara förmågan till uppgifts lösande på ptrl nivå, uthållighet i lösande av sin uppgift (utan underhåll etc...), att det ofta är ett litet antal som utbildas per år, delvis mot bakgrund av de höga kravprofilerna som finns för dessa förband.

 

Att se några Karoliner som infiltrerar med sina hästar, framför sig är en rent regressiv förhållning till vår samtid/framtid och vilka krav som ställs på kompetenta förband. I en modern hot/stridsmiljö finns det helt andra behov på en dynamiska attityd. Sorgligt att se att själva uttrycket så ofta används som en käpphäst för att "racka" ned eller lyfta upp vissa förband. Min åsikt är den att har man intresse av FM (vilket man uppenbarligen har om man besöker detta forum), så skall man även följa densammas riktlinjer och agera som ambassadör för FM. Det finns ingen anledning att agera ut i ngn form av "inbördeskrig" om vilka som är bäst och inte! Det är en sandlådediskussion som förhoppningsvis inte smyger in på detta eminenta forum.

Link to comment
Share on other sites

Avbryt ryktesspridningen!

 

Flygbasjägarna, Flygbassäk och Säkjakt skall INTE ingå i SÄKBAT. Arméns f d MPJ skall utbilda en SÄK-pluton mark, Marinens BASSÄK skall utbilda en SÄK-pluton sjö och Fygvapnet skall utbilda en SÄK-pluton mark, vem eller vilka som ska göra det är inte klart.

 

Däremot skall inga nuvarande förband ingå utan det är helt nya förbandstyper.

Link to comment
Share on other sites

Att bedriva stridsspaning är inget unikt för säkförband. Det förekommer vid flera andra förbandstyper.

Den som sätter upp en ny förbandstyp brukar kunna kalla den ungefär vad som helst. Detta medför att en del förbandstypbeteckningar inte är särskilt passande.

Att säga att en jägarbenämning i sig är en kvalitetssäkring är inte seriöst.

Link to comment
Share on other sites

Varför säger folk militärpolisJÄGARE??

Heter det inte militärpolis jakt?

 

MPJ och FBJ är inga jägarförband.

Nej, det är de inte. Men pliktverket, FM eller de själva verkar ha hoppats på mer kompetent folk som söker sig dit på mönstringen om de heter -jägare, något som jag tråkigt nog tror är sant.

 

Men det är allmänt ett jvla gnäll över det här, köp läget. Även om KJ skulle heta Kustmalajer så skulle vad de sysslar med inte ändras, det är bara ett namn.

Link to comment
Share on other sites

Ska vi vara noga så finns det väl ingentligen bara ett jägarförband i detta land men dom ängnar sig inte åt jägarstrid/verksamhet och detta förband är ju I5 fältjägarregemente och dom har haft den benämmningen sen 1655 då dom billdades.

Edited by Raffsec
Link to comment
Share on other sites

Ska vi vara noga så finns det väl ingentligen bara ett jägarförband i detta land men dom ängnar sig inte åt jägarstrid/verksamhet och detta förband är ju I5 fältjägarregemente och dom har haft den benämmningen sen 1655 då dom billdades.

Nja namnet fick dom 1820 och då stadfästes regementsnamnet Kungliga Jämtlands Fältjägarregemente. 1655 vann dom sitt första fälstslag Nowydwor. Regementet bildades 1646, då uppdrogs åt landskapets allmoge att hålla det nya fäderneslandet med 300 soldater. Dessa skulle ingå i Thomas Gärffelts regemente d.v.s. Ångermanlands, Medelpads och Jämtlands regemente.

Link to comment
Share on other sites

Ska vi vara noga så finns det väl ingentligen bara ett jägarförband i detta land men dom ängnar sig inte åt jägarstrid/verksamhet och detta förband är ju I5 fältjägarregemente och dom har haft den benämmningen sen 1655 då dom billdades.

Nja namnet fick dom 1820 och då stadfästes regementsnamnet Kungliga Jämtlands Fältjägarregemente. 1655 vann dom sitt första fälstslag Nowydwor. Regementet bildades 1646, då uppdrogs åt landskapets allmoge att hålla det nya fäderneslandet med 300 soldater. Dessa skulle ingå i Thomas Gärffelts regemente d.v.s. Ångermanlands, Medelpads och Jämtlands regemente.

Sorry har tyvärr feber så alla årtal snurrar runt i en grå sörja.

Link to comment
Share on other sites

Snillen spekulerar... :huh:

 

Märkligt att vissa har en förkärlek till att låta kakhålet glappa om sådant de inte vet något om. Det kanske finns en anledning till att förbandet inte skyltar med alla dess uppgifter...?

 

Man kan även skönja en viss lusta av att kasta sand på vissa håll... Avbryt...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...