Jump to content
Sign in to follow this  
akari

Farligt gods

Recommended Posts

Med förarintyg på minibus utan "Farligt gods" (FM FG 1000) så får man transportera upp till 15kg finkalibrig ammunition om jag har klart för mig...

Avses krutvikt, eller total ammunitionsvikt?

 

Var kan jag hitta bestämmelserna om detta?

Jag har roddat runt i SäkI (http://dokument.forsvarsmakten.se/SakI/saki_2013/index.html), men inte hittat...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Varifrån kommer uppgiften att du får transportera 15 kg finkalibrig ammunition (oavsett hur man räknar) utan att ha FM FG 1000p?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Om du inte hittar ett undantag blir tolkningen att det inte finns någon undantag...

 

D.v.s du ska ha det som FM kallar Värdeberäknad mängd-utbildningen för att transportera ammunition.

 

Notera att du enligt lag inte får vara på något sätt involverad i lastning/lossning eller transport av farligt gods utan motsvarande utbildning (civilt

kallad för ADR 1.3-utbildning). För transport över värdeberäknad mängd ska ADR-bevis innehas.

 

Särskilda tillämpningar hittas i hänvisad Säki, mom 41 och framåt. Dessa syftar inte till att minska kompetensen hos föraren, utan till att underlätta

den administrativa hanteringen i samband med tillämpad övning.

Share this post


Link to post
Share on other sites

hur mycket ammunition är det ok att frakta i minibuss utan special utbildning. gärna i antalet 7,62 eller 5,56. ett antal kilo säger åtminstone mig väldigt lite.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nu har jag kollat i SäkI Tp Farligt Gods (inte världens mest lättlästa dokument) och jag är hyfsat övertygad om att svaret är 0 kg, vilket är lika med 0 patroner.

 

Sedan kan en tillräckligt hög chef (lägst BatC) besluta om temporära eller permanenta avsteg från SäkI, och ifall det gäller sådana där du befinner dig får du ta reda på själv. Det finns generella undantag t ex i samband med stridsövning men de kräver fortfarande FM FG 1000p i förarbeviset hos föraren!

 

Men, om jag ska besvara frågan:

 

En skarp patron 5,56 har krutvikt 0,0015 kg och en lös patron 0,0006 kg.

En skarp patron 7,62 har krutvikt 0,0038 kg och en lös patron 0,0014 kg.

 

Så då kan vi lätt med grundskolematten räkna ut att på 5 kg går det 8 333 st lös 5,56 eller 3 571 st lös 7,62. Det är alltid krutvikten man räknar när det gäller farligt gods. (Krutvikten står i AmKat SystFört eller AmKat DataBild, som finns i PDF någonstans.)

 

Men inget jag har hittat säger nåt annat än att du fortfarande MÅSTE ha utbildning FM FG 1000p för att få transportera denna mängd.

Edited by w2k

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det beror på att vår ammo är 1.4.C men vanlig civil ammo är 1.4.S. Stor skillnad när man fraktar. Har du tusen poäng utbildning kan du hitta beräkningsdokument på Emilia.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det beror på att vår ammo är 1.4.C men vanlig civil ammo är 1.4.S. Stor skillnad när man fraktar. Har du tusen poäng utbildning kan du hitta beräkningsdokument på Emilia.

 

Jag har en följdfråga på detta. Är även ammunitionen i plåtlådor och papplådor märkta 1.4C? Jag vet att trälådorna för 7.62 och 9x19 är märkta 1.4C men tänkte att de har kanske fått till det med papplådorna för lös 7.62 (vet inte hur lös 5.56 är förpackat) och plåtlådorna för 5.56 och 7.62 skarp så att de kan kvala in som 1.4S. Största anledningen till märkningen 1.4C är väl att trälådorna aldrig var testade och typgodkända? Underlättar ju betydligt vid transporten om man får det godkänt som 1.4S.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Det beror på att vår ammo är 1.4.C men vanlig civil ammo är 1.4.S. Stor skillnad när man fraktar. Har du tusen poäng utbildning kan du hitta beräkningsdokument på Emilia.

 

Jag har en följdfråga på detta. Är även ammunitionen i plåtlådor och papplådor märkta 1.4C? Jag vet att trälådorna för 7.62 och 9x19 är märkta 1.4C men tänkte att de har kanske fått till det med papplådorna för lös 7.62 (vet inte hur lös 5.56 är förpackat) och plåtlådorna för 5.56 och 7.62 skarp så att de kan kvala in som 1.4S. Största anledningen till märkningen 1.4C är väl att trälådorna aldrig var testade och typgodkända? Underlättar ju betydligt vid transporten om man får det godkänt som 1.4S.

 

 

Packningen avgör aldrig om varan är 1.4C eller 1.4S. Det avgörandet görs genom testning av varan, utan förpackning. Så om en vara är kategoriserad som 1.4C så är den alltid det, oavsett förpackning.

 

Sedan ska förpackningen som de transporteras i alltid vara typgodkända för den vara som ska transporteras...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Min uppfattning är att det är just förpackningen som gör 1.4.C eller S. Det är ingen skillnad på ammunition du köper civilt eller den vi skjuter i våra tjänstevapen förutom förpackningen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Upptäckte att jag läst fel. Förpackningen kan medför att ett explosivämne klassas till 1.4S.

 

Dock finns det krav på förpackningen:

S

Ämnen eller föremål så förpackade eller utformade att all verkan genom vådatändning, oavsiktlig initiering eller oavsiktlig funktion begränsas till kollit,
såvida inte kollit har skadats av brand. I så fall är dock all verkan av tryckvåg eller splitter och kaststycken så begränsad att brandbekämpning eller andra

nödåtgärder i kollits omedelbara närhet inte väsentligt inskränks eller förhindras.

 

 

Så i metallådorna skulle det kunna gå, men inte i de andra emballageformerna.

 

Angående köp av ammunition som privatperson:

ADR-S gäller inte för:

(a) transport av farligt gods som privatpersoner utför, om detta gods är förpackat för detaljhandelsförsäljning och är avsett för personligt bruk eller hushållsbruk eller
för sport och fritid, under förutsättning att åtgärder vidtas som förhindrar att innehållet kommer ut under normala transportförhållanden. När sådant gods utgörs av brandfarliga vätskor som transporteras i återfyllningsbara behållare,fyllda av eller åt privatpersoner, får mängden inte överstiga 60 l per behållare och totalmängden inte överstiga 240 l per transportenhet. Farligt gods i IBC-behållare, storförpackningar eller tankar betraktas inte som förpackat för detaljhandelsförsäljning

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vår ammunition ligger och skramlar ihop, det är det som gör C. Tror inte en metallåda hjälper. Jämför med en ask 9 mm du köper i butik, patronerna står separat i en plastform. Där är den stora skillnaden. Vanlig butiksammunition är UN0012 och vår är UN0336 (inte säker, tar det ur minnet och minne har jag inte) men det enda som skiljer är C och S.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Upptäckte att jag läst fel. Förpackningen kan medför att ett explosivämne klassas till 1.4S.

 

Dock finns det krav på förpackningen:

S

Ämnen eller föremål så förpackade eller utformade att all verkan genom vådatändning, oavsiktlig initiering eller oavsiktlig funktion begränsas till kollit,
såvida inte kollit har skadats av brand. I så fall är dock all verkan av tryckvåg eller splitter och kaststycken så begränsad att brandbekämpning eller andra

nödåtgärder i kollits omedelbara närhet inte väsentligt inskränks eller förhindras.

 

 

Så i metallådorna skulle det kunna gå, men inte i de andra emballageformerna.

 

 

Min fetstil i din text från regelverket.

Var precis det stycket jag gick på själv ifrån regelverket och det skulle underlätta betydligt om man kunde få 7.62, 5.56 och 39B klassade som 1.4S med tanke på kraven i ADR-S och skyltning av fordon (vet dock inte vad som gäller militärt om man ska skylta med storetikett) eller inte?

Edit. Kanske ska förtydliga med att jag är ADR instruktör civilt så de civila reglerna har jag full koll på, vill bara av rent intresse lära mig mer om de militära reglerna.

Edited by Tomas P

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vår ammunition ligger och skramlar ihop, det är det som gör C. Tror inte en metallåda hjälper. Jämför med en ask 9 mm du köper i butik, patronerna står separat i en plastform. Där är den stora skillnaden. Vanlig butiksammunition är UN0012 och vår är UN0336 (inte säker, tar det ur minnet och minne har jag inte) men det enda som skiljer är C och S.

 

Tackar för svaret, hade inte koll på att den militära ammunitionen hamnade i ett annat UN nummer. Fast just UN0336 kunde vara lite extra kul eftersom det är fyrverkerier. :happy: Antar att det hamnar i UN0039 som är är patroner för vapen, fullprojektil eller patroner handeldvapen, alltså exakt samma benämning som UN0012. Kan det vara som så då att anledningen till att det hamnar just i UN0039 är för att precis som du säger att det händer att det körs i "lösvikt" efter att ytteremballaget har blivit brutit. Känns som en rimlig förklaring att det då har ett eget UN nummer just för att klassas in som 1.4C.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Vår ammunition ligger och skramlar ihop, det är det som gör C. Tror inte en metallåda hjälper. Jämför med en ask 9 mm du köper i butik, patronerna står separat i en plastform. Där är den stora skillnaden. Vanlig butiksammunition är UN0012 och vår är UN0336 (inte säker, tar det ur minnet och minne har jag inte) men det enda som skiljer är C och S.

 

Tackar för svaret, hade inte koll på att den militära ammunitionen hamnade i ett annat UN nummer. Fast just UN0336 kunde vara lite extra kul eftersom det är fyrverkerier. :happy: Antar att det hamnar i UN0039 som är är patroner för vapen, fullprojektil eller patroner handeldvapen, alltså exakt samma benämning som UN0012. Kan det vara som så då att anledningen till att det hamnar just i UN0039 är för att precis som du säger att det händer att det körs i "lösvikt" efter att ytteremballaget har blivit brutit. Känns som en rimlig förklaring att det då har ett eget UN nummer just för att klassas in som 1.4C.

 

 

Som jag skrev minns jag inte numret men nu är jag hemma och faktiskt har jag en låda kvar som det står nummer UN0339. Fram till ganska nyligt (ca 10 år) var nämnda ammunition UN0012 1.4.S, har även en sådan låda kvar som är exakt likadan men alltså äldre. Då kom någon på att det kan ju inte stämma eftersom förpackningen inte uppfyller kraven. Omklassning till UN0339 1.4.C och stora transportproblem, speciellt på flyg.

 

Ytteremballage i form av plåtlåda spelar ingen roll, den är UN0339 i vilket fall.

 

Kan nämna att jag har haft ADR stycke tank explosiv sedan 2003 men jobbat mycket begränsat med farligt gods. Fick bakgrunden till det här av en militär instruktör när jag förnyade intyget 2009. Har även full IATA och vet därifrån problematiken med flygfrakt.

 

En lösning för den driftige är att packa om den i emballage av samma typ som UN0012 säljs i, exempelvis plastaskar för handladdare. Dom askarna uppfyller med råge 1.4.S

 

Allt det här tror jag är ganska okänt för skyttar i allmänhet. Jag kan erkänna att jag ofta kör min tävlingsammo löst i påse eller låda och då är den långt från 1.4.S även om det kan ha stått på en ask från början. Fråg man int så får man 0:)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lånar den här gamla tråden för att belysa en sak jag upptäckt. Vanlig lysfotogen som man köper på mack är inte farligt gods alls. Det innebär att den får fraktas på fly, tåg, sjö och väg hursomhelst. Låter ju helt vansinnigt, går ju utmärkt att köra bil på! I mina ögon är det parfymerad fotogen och fotogen är farligt gods. Hur kan det här vara möjligt?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Är inte det en produkt i klass 3?

Är det inte typ en poäng per liter ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Detta är ett resultat av att fotogen (UN 1223) får transporteras som begränsad mängd i innerförpackningar upp till 5L, och sammanslaget till ytterförpackning ej överstigande 20 kg (se ADR-S, kapitel 3.4 för mer information om transport i begränsad mängd).

 

Detta begrepp ska inte förväxlas med begreppet värdeberäknad mängd, som är det som Chassi hänvisar till. Detta är det som inom FM populärt kallas "1000p" eftersom man som värdeberäknad mängd får transportera upp till 1000 "poäng" farligt gods, där varje godstyp är åsatt ett visst poängvärde per volym/viktenhet. (Värdeberäknad mängd beskrivs i ADR-S avsnitt 1.1.3.6).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nej, det är "campingparaffin", inget unnummer, inte farligt gods enligt säkerhetsdatabladet. Det är det som är det konstiga. Brinner bra, går förmodligen köra bil på och är ändå ofarligt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ah, då missförstod jag vilken produkt du avsåg. Trodde du menade traditionell fotogen.

 

Jag har kollat lite på säkerhetsdatabladen och konstaterat ett par saker:

1. Det är svårt att definera vad som är "campingparaffin". Har hittat ett par olika sammansättningar.

2. De jag har hittat ligger med en flampunkt lite över 60 gC-strecket och borde betraktas som brandfarlig vara, klass 3 (samma klass som t.ex. ättiksyra)

3. Enligt ADR-S ska en vätska ha en flampunkt under 60 gC för att klassas som farligt gods.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  ×