Jump to content

Bestämmelser för att köra Farligt gods


akari

Recommended Posts

Med förarintyg på minibus utan "Farligt gods" (FM FG 1000) så får man transportera upp till 15kg finkalibrig ammunition om jag har klart för mig...

Avses krutvikt, eller total ammunitionsvikt?

 

Var kan jag hitta bestämmelserna om detta?

Jag har roddat runt i SäkI (http://dokument.forsvarsmakten.se/SakI/saki_2013/index.html), men inte hittat...

Link to comment
Share on other sites

Om du inte hittar ett undantag blir tolkningen att det inte finns någon undantag...

 

D.v.s du ska ha det som FM kallar Värdeberäknad mängd-utbildningen för att transportera ammunition.

 

Notera att du enligt lag inte får vara på något sätt involverad i lastning/lossning eller transport av farligt gods utan motsvarande utbildning (civilt

kallad för ADR 1.3-utbildning). För transport över värdeberäknad mängd ska ADR-bevis innehas.

 

Särskilda tillämpningar hittas i hänvisad Säki, mom 41 och framåt. Dessa syftar inte till att minska kompetensen hos föraren, utan till att underlätta

den administrativa hanteringen i samband med tillämpad övning.

Link to comment
Share on other sites

Nu har jag kollat i SäkI Tp Farligt Gods (inte världens mest lättlästa dokument) och jag är hyfsat övertygad om att svaret är 0 kg, vilket är lika med 0 patroner.

 

Sedan kan en tillräckligt hög chef (lägst BatC) besluta om temporära eller permanenta avsteg från SäkI, och ifall det gäller sådana där du befinner dig får du ta reda på själv. Det finns generella undantag t ex i samband med stridsövning men de kräver fortfarande FM FG 1000p i förarbeviset hos föraren!

 

Men, om jag ska besvara frågan:

 

En skarp patron 5,56 har krutvikt 0,0015 kg och en lös patron 0,0006 kg.

En skarp patron 7,62 har krutvikt 0,0038 kg och en lös patron 0,0014 kg.

 

Så då kan vi lätt med grundskolematten räkna ut att på 5 kg går det 8 333 st lös 5,56 eller 3 571 st lös 7,62. Det är alltid krutvikten man räknar när det gäller farligt gods. (Krutvikten står i AmKat SystFört eller AmKat DataBild, som finns i PDF någonstans.)

 

Men inget jag har hittat säger nåt annat än att du fortfarande MÅSTE ha utbildning FM FG 1000p för att få transportera denna mängd.

Edited by w2k
Link to comment
Share on other sites

Det beror på att vår ammo är 1.4.C men vanlig civil ammo är 1.4.S. Stor skillnad när man fraktar. Har du tusen poäng utbildning kan du hitta beräkningsdokument på Emilia.

 

Jag har en följdfråga på detta. Är även ammunitionen i plåtlådor och papplådor märkta 1.4C? Jag vet att trälådorna för 7.62 och 9x19 är märkta 1.4C men tänkte att de har kanske fått till det med papplådorna för lös 7.62 (vet inte hur lös 5.56 är förpackat) och plåtlådorna för 5.56 och 7.62 skarp så att de kan kvala in som 1.4S. Största anledningen till märkningen 1.4C är väl att trälådorna aldrig var testade och typgodkända? Underlättar ju betydligt vid transporten om man får det godkänt som 1.4S.

Link to comment
Share on other sites

 

Det beror på att vår ammo är 1.4.C men vanlig civil ammo är 1.4.S. Stor skillnad när man fraktar. Har du tusen poäng utbildning kan du hitta beräkningsdokument på Emilia.

 

Jag har en följdfråga på detta. Är även ammunitionen i plåtlådor och papplådor märkta 1.4C? Jag vet att trälådorna för 7.62 och 9x19 är märkta 1.4C men tänkte att de har kanske fått till det med papplådorna för lös 7.62 (vet inte hur lös 5.56 är förpackat) och plåtlådorna för 5.56 och 7.62 skarp så att de kan kvala in som 1.4S. Största anledningen till märkningen 1.4C är väl att trälådorna aldrig var testade och typgodkända? Underlättar ju betydligt vid transporten om man får det godkänt som 1.4S.

 

 

Packningen avgör aldrig om varan är 1.4C eller 1.4S. Det avgörandet görs genom testning av varan, utan förpackning. Så om en vara är kategoriserad som 1.4C så är den alltid det, oavsett förpackning.

 

Sedan ska förpackningen som de transporteras i alltid vara typgodkända för den vara som ska transporteras...

Link to comment
Share on other sites

Upptäckte att jag läst fel. Förpackningen kan medför att ett explosivämne klassas till 1.4S.

 

Dock finns det krav på förpackningen:

S

Ämnen eller föremål så förpackade eller utformade att all verkan genom vådatändning, oavsiktlig initiering eller oavsiktlig funktion begränsas till kollit,
såvida inte kollit har skadats av brand. I så fall är dock all verkan av tryckvåg eller splitter och kaststycken så begränsad att brandbekämpning eller andra

nödåtgärder i kollits omedelbara närhet inte väsentligt inskränks eller förhindras.

 

 

Så i metallådorna skulle det kunna gå, men inte i de andra emballageformerna.

 

Angående köp av ammunition som privatperson:

ADR-S gäller inte för:

(a) transport av farligt gods som privatpersoner utför, om detta gods är förpackat för detaljhandelsförsäljning och är avsett för personligt bruk eller hushållsbruk eller
för sport och fritid, under förutsättning att åtgärder vidtas som förhindrar att innehållet kommer ut under normala transportförhållanden. När sådant gods utgörs av brandfarliga vätskor som transporteras i återfyllningsbara behållare,fyllda av eller åt privatpersoner, får mängden inte överstiga 60 l per behållare och totalmängden inte överstiga 240 l per transportenhet. Farligt gods i IBC-behållare, storförpackningar eller tankar betraktas inte som förpackat för detaljhandelsförsäljning

 

Link to comment
Share on other sites

Vår ammunition ligger och skramlar ihop, det är det som gör C. Tror inte en metallåda hjälper. Jämför med en ask 9 mm du köper i butik, patronerna står separat i en plastform. Där är den stora skillnaden. Vanlig butiksammunition är UN0012 och vår är UN0336 (inte säker, tar det ur minnet och minne har jag inte) men det enda som skiljer är C och S.

Link to comment
Share on other sites

 

Upptäckte att jag läst fel. Förpackningen kan medför att ett explosivämne klassas till 1.4S.

 

Dock finns det krav på förpackningen:

S

Ämnen eller föremål så förpackade eller utformade att all verkan genom vådatändning, oavsiktlig initiering eller oavsiktlig funktion begränsas till kollit,
såvida inte kollit har skadats av brand. I så fall är dock all verkan av tryckvåg eller splitter och kaststycken så begränsad att brandbekämpning eller andra

nödåtgärder i kollits omedelbara närhet inte väsentligt inskränks eller förhindras.

 

 

Så i metallådorna skulle det kunna gå, men inte i de andra emballageformerna.

 

 

Min fetstil i din text från regelverket.

Var precis det stycket jag gick på själv ifrån regelverket och det skulle underlätta betydligt om man kunde få 7.62, 5.56 och 39B klassade som 1.4S med tanke på kraven i ADR-S och skyltning av fordon (vet dock inte vad som gäller militärt om man ska skylta med storetikett) eller inte?

Edit. Kanske ska förtydliga med att jag är ADR instruktör civilt så de civila reglerna har jag full koll på, vill bara av rent intresse lära mig mer om de militära reglerna.

Edited by Tomas P
Link to comment
Share on other sites

Vår ammunition ligger och skramlar ihop, det är det som gör C. Tror inte en metallåda hjälper. Jämför med en ask 9 mm du köper i butik, patronerna står separat i en plastform. Där är den stora skillnaden. Vanlig butiksammunition är UN0012 och vår är UN0336 (inte säker, tar det ur minnet och minne har jag inte) men det enda som skiljer är C och S.

 

Tackar för svaret, hade inte koll på att den militära ammunitionen hamnade i ett annat UN nummer. Fast just UN0336 kunde vara lite extra kul eftersom det är fyrverkerier. :happy: Antar att det hamnar i UN0039 som är är patroner för vapen, fullprojektil eller patroner handeldvapen, alltså exakt samma benämning som UN0012. Kan det vara som så då att anledningen till att det hamnar just i UN0039 är för att precis som du säger att det händer att det körs i "lösvikt" efter att ytteremballaget har blivit brutit. Känns som en rimlig förklaring att det då har ett eget UN nummer just för att klassas in som 1.4C.

Link to comment
Share on other sites

 

Vår ammunition ligger och skramlar ihop, det är det som gör C. Tror inte en metallåda hjälper. Jämför med en ask 9 mm du köper i butik, patronerna står separat i en plastform. Där är den stora skillnaden. Vanlig butiksammunition är UN0012 och vår är UN0336 (inte säker, tar det ur minnet och minne har jag inte) men det enda som skiljer är C och S.

 

Tackar för svaret, hade inte koll på att den militära ammunitionen hamnade i ett annat UN nummer. Fast just UN0336 kunde vara lite extra kul eftersom det är fyrverkerier. :happy: Antar att det hamnar i UN0039 som är är patroner för vapen, fullprojektil eller patroner handeldvapen, alltså exakt samma benämning som UN0012. Kan det vara som så då att anledningen till att det hamnar just i UN0039 är för att precis som du säger att det händer att det körs i "lösvikt" efter att ytteremballaget har blivit brutit. Känns som en rimlig förklaring att det då har ett eget UN nummer just för att klassas in som 1.4C.

 

 

Som jag skrev minns jag inte numret men nu är jag hemma och faktiskt har jag en låda kvar som det står nummer UN0339. Fram till ganska nyligt (ca 10 år) var nämnda ammunition UN0012 1.4.S, har även en sådan låda kvar som är exakt likadan men alltså äldre. Då kom någon på att det kan ju inte stämma eftersom förpackningen inte uppfyller kraven. Omklassning till UN0339 1.4.C och stora transportproblem, speciellt på flyg.

 

Ytteremballage i form av plåtlåda spelar ingen roll, den är UN0339 i vilket fall.

 

Kan nämna att jag har haft ADR stycke tank explosiv sedan 2003 men jobbat mycket begränsat med farligt gods. Fick bakgrunden till det här av en militär instruktör när jag förnyade intyget 2009. Har även full IATA och vet därifrån problematiken med flygfrakt.

 

En lösning för den driftige är att packa om den i emballage av samma typ som UN0012 säljs i, exempelvis plastaskar för handladdare. Dom askarna uppfyller med råge 1.4.S

 

Allt det här tror jag är ganska okänt för skyttar i allmänhet. Jag kan erkänna att jag ofta kör min tävlingsammo löst i påse eller låda och då är den långt från 1.4.S även om det kan ha stått på en ask från början. Fråg man int så får man 0:)

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

Lånar den här gamla tråden för att belysa en sak jag upptäckt. Vanlig lysfotogen som man köper på mack är inte farligt gods alls. Det innebär att den får fraktas på fly, tåg, sjö och väg hursomhelst. Låter ju helt vansinnigt, går ju utmärkt att köra bil på! I mina ögon är det parfymerad fotogen och fotogen är farligt gods. Hur kan det här vara möjligt?

Link to comment
Share on other sites

Detta är ett resultat av att fotogen (UN 1223) får transporteras som begränsad mängd i innerförpackningar upp till 5L, och sammanslaget till ytterförpackning ej överstigande 20 kg (se ADR-S, kapitel 3.4 för mer information om transport i begränsad mängd).

 

Detta begrepp ska inte förväxlas med begreppet värdeberäknad mängd, som är det som Chassi hänvisar till. Detta är det som inom FM populärt kallas "1000p" eftersom man som värdeberäknad mängd får transportera upp till 1000 "poäng" farligt gods, där varje godstyp är åsatt ett visst poängvärde per volym/viktenhet. (Värdeberäknad mängd beskrivs i ADR-S avsnitt 1.1.3.6).

Link to comment
Share on other sites

Ah, då missförstod jag vilken produkt du avsåg. Trodde du menade traditionell fotogen.

 

Jag har kollat lite på säkerhetsdatabladen och konstaterat ett par saker:

1. Det är svårt att definera vad som är "campingparaffin". Har hittat ett par olika sammansättningar.

2. De jag har hittat ligger med en flampunkt lite över 60 gC-strecket och borde betraktas som brandfarlig vara, klass 3 (samma klass som t.ex. ättiksyra)

3. Enligt ADR-S ska en vätska ha en flampunkt under 60 gC för att klassas som farligt gods.

Link to comment
Share on other sites

 • henke changed the title to Bestämmelser för att köra Farligt gods

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL. • Similar Content

  • By kerran
   Hej.

   Bifogar lokala tider nedan på AN-225 till Arlanda efter vad min kompis hört från Swedavia.
   Förhoppningsvis blir det slutgiltigt bekräftat onsdag.
   Stämmer det så ska jag åka till ARN på torsdag eftermiddag. En AN-225 live i Sverige är inte vanligt direkt!
   Det är trots allt världens största flygplan vi snackar om med MTOW 640 ton, längd 84m & spännvidd 88.4 m


   Ankomst ADB 301F OVB 05JAN 15.00

   Avgång ADB 3101 OVB 06JAN 11.00

   Anledningen till AN-225 besöket är att två jättetrummor med sjökabel ska flygas från Arlanda till Sydkorea. Se länk nedan för fullständig artikel.


   http://helahalsingla...derMode=default
×
×
 • Create New...