Jump to content

Vad för grader kan du stiga till som Ksp-Skytt


Recommended Posts

Hej!

Om man gör GMU och tar anställning som soldat, får man graden Menig och Menig 1 kl efteråt, men om man nu säger att man är sugen på att gå vidare som Ksp skytt. Kan man då stiga i graderna, typ enda upp till Sergeant, eller är det bara gruppbefäl som kan inneha dem graderna?

 

Vore tacksam för seriösa svar!

Link to comment
Share on other sites

 • BlåGul -1

Möjligen har något förband vicekorpral som KSP-skytt men du får i så fall leta noga. Befälstjänsterna är befälstjänster för att de kräver någon form av ledningskapacitet, KSP-skytt är inte en av dessa.

Link to comment
Share on other sites

Varför skulle man som KSP-skytt vilja stiga i graderna? Ju fler pinnar desto färre avlossade skott.
Glädjespridare är ju absolut bästa positionen man kan ha i ett förband!

Skulle du så småningom vilja leda och stiga i graderna får du lämna sprutan bakom dig

Mitt krav för att ingå i staben var att få skjuta KSP men det blir inte ofta 8-/

Link to comment
Share on other sites

Generellt gäller att en chef av något slag i första hand chefar. En gruppchef leder gruppen, en ställföreträdare leder en av gruppens omgångar alternativt hela gruppen när chefen är frånvarande. Det är inte önskvärt att någon har en ytterligare uppgift utöver chefsbefattningen (sjukvård, särskilda vapensystem e.d.). Jag har väl hört om signalister och sjukvårdare som blivit uppkickade till vicekorprals grad, men det ska ju inte ha någon påverkan på vad de faktiskt pysslar med.

Link to comment
Share on other sites

 • BlåGul -1

Hur är det med andra befattningar som prickskytt/skarpskytt, sjukvårdare, signalist osv.

Det finns en del tekniska befattningar (systemtekniker, driftledare, mfl) som kräver befälsegenskaper (för att man leder system) och där ges högre grad.

Link to comment
Share on other sites

Härligt Krook att du generaliserar vilt.

 

KSP skytt! Jag kan glädja dig med att det finns minst ett förband där man efter ett antal år i tjänst som ksp-skytt med tillägg av andra vapensystem, genom en god utveckling och bra meriter exempelvis kan arbeta som stf grpC och i den befattningen vara patrullens andra ksp-skytt. Graden är OR-5 och befattningen innebär möjlighet att även ha en rad andra specialistkompetenser.

 

Som sagt, det finns en generell bild i FM (boxen) och sedan finns det relevanta avvikelser (de som tänker utanför boxen?). Det kan löna sig att tänka på innan man generaliserar svart-vitt och dömer av på studs.

 

Ormtungas och Krooks resonemang om att det skulle vara "icke önskvärt" med befattningsspecialister som exempelvis stf grpC eller till och med grpC efter ett antal år i tjänst får stå för dom. Jag tycker tvärtom. De kan utvecklas till goda chefer och ledare, med sin gedigna befattningskompetens i ryggen, en kompetens som de mycket väl kan fortsätta utveckla som instruktörer, och som kan komma till användning i olika uppgifter och situationer.

Link to comment
Share on other sites

 • BlåGul -1

@Lynx Lynx
Det du beskriver är gruppchefsroll och då är du inte BARA KSP-skytt med sergeants grad. Där är befälsrollen det primära och beväpningen sekundär. Det finns fler såna kombinationer i FM.

Frågan var inte ställd som: "Finns det gruppchefstjänster där man får bära KSP" och därför svarade inte jag så.

 

Ingen gång har jag sagt att en befattningsspecialist inte kan utvecklas till ett bra befäl. Tvärtom är befattningsspecialist en perfekt bas för en blivande specialisofficer.

 

 

Edit: Och JA, många svar blir av generell karaktär eftersom åtminstone inte jag har för avsikt att redovisa några listor eller tabeller över personalrader med tillhörande beväpning. Särskilt "vild" bedömer jag inte att min generalisering är.

 

Edit 2: Jag var själv KSP-skytt i början av min militära bana. Och jag har burit 90:an och bemannat 58:an som befäl men jag hade inte befattningen KSP-skytt då utan den fick jag lämna när jag gick vidare.

Link to comment
Share on other sites

 • BlåGul -1

Jag omformulerar svaret så att det passar även en annan fråga (enl ovan).

 

Om man startar som KSP-skytt så kan man med efter väl vitsordad tjänstgöring och ett visst mått av vidareutbildning få nya tjänster och högre grad.

Link to comment
Share on other sites

Enligt wikipedia står det följande:

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sergeant_(Sverige)

 

Enligt 2009 års befälsordning är en sergeant ett gruppbefäl, alternativt en soldat med specialitet.

 

Vad menas med soldat med specialitet, är det som beskrivit ovan, typ soldater med vitsordad tjänstgörning?

Link to comment
Share on other sites

 • BlåGul -1

Det räcker inte med väl vitsordad tjänstgöring (dvs bra betyg) utan man ska ha fördjupad kunskap inom aktuellt område OCH ha en befattning där graden är sergeant OR5.

 

13.Säkbat har assistentbefattningar på plutonsnivå som är OR4/5:

 

Som plutonsassistent är du en del av spaningsplutonens ledningslag. Du bistår således i ledningen av spaningspatrullernas uppdrag och skall även vara beredd att ingå i en spaningspatrull. Du förväntas lösa uppgifter tillsammans med andra och enskilt. Ditt personliga engagemang bidrar starkt till plutonens förmåga att leverera effekt vid t.ex nationella säkerhetsoperationer.

Utbildning och kompetens:
För att arbeta hos oss krävs att du har genomfört värnplikt med goda betyg alternativt genomfört GMU och tjänstgjort som GSS/K i minst 1 år.
· B-körkort
· God fysik
· Inga allergier mot hund, (eller alternativt att du är fri från allergiska besvär vid medicinering)

Det är meriterande om du har:
· Tidigare tjänstgöring som plutons-/underrättelseassistent vid Säk/jägar/spaningsförband.
· Tidigare tjänstgöring som soldat vid Säk/jägar/spaningsförband nationellt och eller internationellt.
· Vapenutbildningar: KSP90, KSP58, Grt, Grg, Pistol.
· Militära förarbevis: LPTGB, TPTGB, Skoter, Bandvagn, terränghjuling.
· Civil behörighet: BE, C & CE
· Kamerautbildning
· Sambandsutbildning: Ra1512, Ra180, Ra1444
· Militärpolisutbildning
· Officepaketet
· Vana av bildbehandlingsprogram såsom photoshop, lightroom etc.

Normalt är sergeantsbefattningarna gruppchefstjänster (alt stf grpch), åtminstone inom armén och markstridsförband. Men det finns befattningar (utöver ovan) som kräver en hel del kompetens men där inte befälsegenskaper är avgörande. Det kan röra sig om analytikerbefattningar, tekniska tjänster och sånt.

På normala markstridsenheter har man hållit nere graderna.

Link to comment
Share on other sites

Bättre balanserat nu. Ser man ksp-skytten som en ren befattning finns det ingen vidare utvecklingspotential, men ser man ksp som ett beväpningsalternativ av flera för vilken soldat som helst på gruppen så ökar förutsättningarna.

Edited by Lynx Lynx
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL. • Similar Content

  • By maccus
   Hej 
   Min morfar var någon form av militär i Sverige under 1930 - 1940 talet och han dödades 1958 så jag har inte så mycket information om honom ........ so I would like to know what he has for military degree and what weapon battle as han tillhörende & från vilken tidsperiod som hans militära uniform hörde till 
    
   Tacksam för svar 
    
   MVH 
    
   Maccus 

  • By Kimster
   Har fått på ganska goda ryktesvägar höra (bara en mellanhand) i samband med en diskussion kring ny UnirFM, att bl.a ska de vita graderna bort.
    
   Samt att Sergeants grad ska bli (under)officersgrad, alltså att det krävs MHS-utb för att få bli sergeant, detta då pga specialistutb. som nu ska starta hösten 2007 då det sen kommer införas specialistofficerare.
   Hur det går ihop med vpl o deras sergeantsutnämning vet jag inte, jag har inte mer detaljer i det. Men tänker undersöka det närmare.
    
   I samband med detta så spekulerades det även i att Överfurir skulle kunna återinföras och så även Fanjunkargraden. Dock lämnar jag det mer osagt än det jag nämnde innan.
  • By kjs
   Finns det någon lista över de olika Rank nivåerna. 
  • By Annahörig
   Kära forum!
   Jag söker efter gradbeteckningar som användes under korstågstiden. (Det enda jag funnit är att amiralsbeteckningen började användas då.) Är intresserad av hela gradskalan samt truppformationer.
   Om någon har info eller kan peka mig i rätt riktning, blir jag mycket tacksam =)
    
   Allt gott
    
   Hanna
  • By lightwave
   Hej! Är en sergeant alltid en sergeant? Räknas ens grad alltid som lika mycket "värd" oavsett var man fått den och inom vilken organisation man bär den?
    
   Konkret exempel:
    
   Har en fänrik i HV, som aldrig varit yrkesverksam som officer, befälsrätt över en 1e sergeant som arbetar som YO?
   Har en sergeant i HV, som aldrig varit yrkesverksam som soldat, befälsrätt över en korpral som arbetar som soldat?
×
×
 • Create New...