Jump to content

Försvarsmaktens budgetunderlag för 2017


Recommended Posts

http://www.svd.se/pengar-maste-flyttas-fran-forband-till-materiel/om/det-skarpta-sakerhetslaget

 

Försvarsmaktens budgetunderlag för 2017 som blev offentligt på tisdagen är ingen rolig läsning för försvarsminister Peter Hultqvist.

På sikt kan hela försvarsuppgörelsen sättas i gungning.

Inledningsvis måste pengar flyttas från förband till materielinvesteringar.

 

Den stora boven i dramat är pris- och löneförändringar och växelkursjusteringar jämfört med tidigare bedömningar:

–"Sammantaget innebär detta att Försvarsmaktens anslag sedan underlaget till den försvarspolitiska inriktningsperioden

i december 2014 urholkats med minst 9 miljarder kronor i perioden 2016 till 2028. Av denna summa återfinns drygt

5 miljarder kronor i perioden 2016-2020", är en samlande formulering i en av bilagorna.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL. • Similar Content

  • Guest Sergeant Möpkvist
   By Guest Sergeant Möpkvist
   Hur kan vi med små medel öka försvarets tröskelverkan? Jag har en idé till förmågeökning inom gråzonsproblematiken som borde vara extremt kostnadseffektiv, men jag vill gärna få era synpunkter!
    
   Mitt förslag är att de mekaniserade brigaderna i Skövde och Revinge tillförs varsin infanteribataljon (befintliga patg 360), med fokus på gråzonsproblematik och strid i bebyggelse. Dessa bemannas med nuvarande yrkessoldater från mek.förbanden som, om nödvändigt, får omskolning till denna nya roll. Samtidigt kan brigadens "tyngre delar" (strv 122, strf 90, etc.) nedgraderas till en lägre beredskap och bemannas av värnpliktiga och reservister. Ev personalbrister ”skjuts över” på de tyngre förbanden med lägre sannolikhet till stridskänning medan befintlig, stående personal fokuseras mot det mer sannolika (redan pågående?) gråzons-scenariot.
    
   Den kommande brigaden i Kungsängen tillförs en ny serie patg 360.
    
   Fienden kommer inse, att varje insats av gråzons-karaktär kommer bemötas av professionella infanteriförband i splitterskyddade fordon med snabb reaktionstid. Chansen till en lugn och välordnad mobilisering ökar när stående förband parerar de första stötarna. Pressen på att mobilisera Hemvärnet minskar, och värnpliktiga går i strid först om konflikten eskalerar till fullskaligt krig. Härmed minskar omställningen av samhället i det tidiga konfliktskedet.
    
   Eller omvänt, är det inte ett slöseri att binda upp våra få, stående krigsförband till den mindre sannolika uppgiften pansarstrid? När ett gråzonsscenario verkar så mycket mer närliggande? Kanske räcker det med ett stående mek.förband i Boden? Eller har jag missat något väsentligt? Kom gärna med synpunkter! 
  • By Perman
   http://svenska.yle.fi/artikel/2014/01/26/forsvaret-behover-mer-pengar-att-fungera
    
    
    
   Kommer Sverige och Norge vara de enda nordiska länderna som fortsätter nedrusta (Sverige dock i högre grad) trots Rysslands pågående upprustning?
    
   /Per
  • By RSS-Bot
   Försvarsmakten har idag lämnat ett kompletterande budgetunderlag till regeringen. Försvarsmaktens bedömning, i likhet med budgetunderlaget från den 28 februari, är fortsatt att det försvarspolitiska inriktningsbeslutet kan genomföras i enlighet med de principer som anges i inriktningsbeslutet för Försvarsmakten. Det innebär att relativt Försvarsmaktens nuvarande operativa förmåga sker en ökning av förmåga i perioden fram till 2020. Underlaget omfattar en detaljerad redovisning för varje krigsförband i perioden 2016 â 2020. Denna redovisning görs enligt ett återrapporteringskrav i inriktningsbeslutet för Försvarsmaktens verksamhet för åren 2016 till och med 2020*.
   Försvarsmaktens underlag är även ett svar på uppdrag som återfinns i Försvarsmaktens regleringsbrev för 2016. Uppdraget innebär att nuvarande anslag 1:4 Vidmakthållande, avveckling mm av materiel och anläggningar upphör och omfördelas till anslag 1:1 "Förbandsverksamhet och beredskap" och anslag 1:3 "Anskaffning av materiel och anläggningar". En sådan omfördelning, som välkomnas av Försvarsmakten, kan efter nödvändiga beslut av regering och riksdag, träda ikraft den 1 januari 2017.
    
   *)Regeringsbeslut 7, Inriktning för Försvarsmaktens verksamhet för åren 2016 till och med 2020 (Fö2015/00953/MFI)
   Läs mer...
  • By RSS-Bot
   När Försvarsmakten idag lämnar över sitt budgetunderlag för 2015 står det fortsatta genomförandet av försvarsreformen i fokus. Den fortsatta tillväxten och utvecklingen av krigsförbanden samt rekrytering är därför prioriterade verksamheter för Försvarsmakten.
   Reformen av Försvarsmakten löper i stort enligt plan och den ekonomiska förstärkning som Försvarsmakten erhöll förra året gör det möjligt att vidta åtgärder som riktas mot främst deltidstjänstgörande soldater.
   - Det är ett välkommet tillskott som gör att vi kan lägga extra fokus på att rekrytera deltidstjänstgörande soldater särskilt i armén, säger generaldirektör Peter Sandwall.
   Rekryteringen av heltidstjänstgörande soldater och sjömän går bra. Bedömningen är att Försvarsmakten kommer att kunna rekrytera tillräckligt många medarbetare för att täcka behoven under de kommande åren. Den stora utmaningen ligger huvudsakligen i att behålla de soldater och sjömän som rekryteras samt minska avgångarna från den grundläggande militära utbildningen, GMU.
   - Genom en bra utbildning och en kvalitativt hög övningsverksamhet ger vi våra soldater och sjömän ett attraktivt och utvecklande jobb. Det är därför vi vinnlägger oss om att prioritera övnings- och utbildningsverksamheten, betonar Peter Sandwall.
   De reduceringar inom personalområdet som planeras i perioden fram till 2019 innebär att Försvarsmakten genomför ett organisationsarbete mot ny försvarsmaktsorganisation. Dessa är föranledda av Försvarsmaktens kontinuerliga rationaliseringsbehov och regeringens beslut om reducerade lönekostnader i Försvarsmakten. Reduceringarna bedöms, vilket också angavs i Försvarsmaktens svar på regeringens uppdrag angående myndighetens personalförsörjning från 2013, få konsekvenser för förmågan att producera och vidmakthålla krigsförbanden. Sammantaget kan konstateras att förbandsanslaget, efter rationaliseringar och vissa prioriteringsåtgärder för åren 2015-2017, är i ekonomisk balans.
   På materielsidan finns alltjämt stora obalanser som ökar mot slutet av planeringsperioden. Detta kräver fortsatta ställningstaganden.
    
   Läs mer...
  • By tinhead
   http://www.mil.se/sv/Nyheter/centralanyhet...-for-forandring
    
    
    
    
   Samt massor av info...
×
×
 • Create New...