Jump to content

Debattartikel "Allmän värnplikt är fel väg att gå"


LtLag

Recommended Posts

Liberala Ungdomsförbundets (LUF) ordförande Henrik Edin - först ner i skyddsrummet i händelse av krig och räknar med att "andra" skyddar honom - suck....

 

http://www.aftonbladet.se/debatt/article22042229.ab

logiken haltar, Han borde angripit de stora problemen

 

problemet med vpl nostalgin är ju att som all annan nostalgi, minnet av vad som inte fungera är sen länge borta. alla pappers förband och utdaterad utrustning. Hade lägsta nivån på de sämsta förbanden varit hälften av vad folk tror sig minnas att den var och den verkligen var i de närmaste allmän för bägge könen. då hade jag kunna tänka mig att de verkligen varit poäng med vpl försvar.

 

Men de som var på slutet känns lite poänglöst.

Link to comment
Share on other sites

Om värnplikt återinförs (eller aktiveras igen) så är det väl i dagsläget främst för att fylla upp de brister i organisationen som finns dag. Det torde ju då knappast bli en *allmän* värnplikt, utan snarast en som kanske då omfattar några procent av en årskull.

 

Om man verkligen gör den helt frivillig, med möjlighet att hoppa av efter det att man har börjat utan att riskera fängelsestraff, så kanske det kan vara något som bör testas. Men annars känns det inte så bra att ha en pliktlag som gäller alla på papperet men endast en liten del i praktiken.

Edited by Andtryggve
Link to comment
Share on other sites

Jag inser ju att värnplikten har mest med pengar att göra, men jag tycker att i princip värnplikten är det bästa för ett försvar. Om alla är värnpliktiga så påverkar landets militära beslut alla på ett sätt som det inte gör om det är något som man bara ser på TV. Och då får ju alla familjer i landet en hund i jakten (dog in the hunt).

Link to comment
Share on other sites

Jag inser ju att värnplikten har mest med pengar att göra, men jag tycker att i princip värnplikten är det bästa för ett försvar. Om alla är värnpliktiga så påverkar landets militära beslut alla på ett sätt som det inte gör om det är något som man bara ser på TV (...)

Sann värnplikt där hela kontingenten kallades var en gång i tiden den bästa typen av försvar. Nya tider, nya förutsättningar - idag är värplikten vilande därför att den formellt ändå inte varit i bruk på många år. Att återstarta nu vore bara nyttigt till av förhindra avhopp hos personal son ändå inte passar in i verksamheten.

 

Det Sverige behöver är återstartande av SBP som led i satsning på civilförsvaret, militärsatsning på LV, FV, och Flottan.

 

I kort ökad civilbereskap (skulle ta ungefär 24h utan el/internet/kortbetalningssystem så bönar och ber folket om att ge bort Gotland utan en avfyrad kula för att leva normalt igen), och satsning på den delen av försvaret som behövs för att möta fientligt flyg, fartyg och robotar. Utan det är vi rökta hur många/få HV-soldater och stridsvagnar vi än har.

 

Värnplikten är död och begraven.

Link to comment
Share on other sites

  • Super Administrators

Även Cornucopia var snabbt ute och kritiserade värnpliktsnostaligerna.

Han utgår dock från att inga nya medel tillförs utan ligger kvar kring 1% av BNP eller att försvarsmaktens organisation och numerär är intakt.

Kan tänka mig att de som svarade ja har en annan bild i sitt huvud än att nuvarande org skall besättas med VPL och därmed fler drastiska förändringar skall göras inför ett återtagande.

 

Nej, återinförd "värnplikt" kommer inte återupprätta ett svenskt invasionsförsvar

Enligt en opinionsundersökning hos DN/Ipsos vill 72% av svenskarna återinföra allmän värnplikt. Det visar dock på okunskap och total frånvaro av analys. En återinförd värnplikt kommer inte återupprätta forna tiders invasionsförsvar och endast några procent av varje årskull kommer göra värnplikten, som alltså slår djupt orättvist och inte kommer "göra män av pojkar så det blir som på den gamla goda tiden".

http://cornucopia.cornubot.se/2016/01/nej-aterinford-varnplikt-kommer-inte.html

Link to comment
Share on other sites

Det måste finnas en massa GMU soldater som inte fortsatte till anställning efter GMU. Plikta in dom så är ju halva jobbet gjort. Ett annat alternativ är ju att fundera varför vi spottar ut stora mängder GMU-soldater som inte går vidare till anställning.

 

Hela debatten i media verkar föras av folk som inte har en aning hur det ser ut i verkligheten. Hur ställdes egentligen frågan till folket? Nämndes kostnaden? Oerhört frustrerande...

Link to comment
Share on other sites

Det måste finnas en massa GMU soldater som inte fortsatte till anställning efter GMU. Plikta in dom så är ju halva jobbet gjort. Ett annat alternativ är ju att fundera varför vi spottar ut stora mängder GMU-soldater som inte går vidare till anställning.

 

Hela debatten i media verkar föras av folk som inte har en aning hur det ser ut i verkligheten. Hur ställdes egentligen frågan till folket? Nämndes kostnaden? Oerhört frustrerande...

"Plikta" in till anställning?

Link to comment
Share on other sites

Enligt mig är värnplikt den enda vägen att gå för att försörja en svensk försvarsmakt av betydande styrka med personal. Vi har inte rekryteringsunderlaget för att fylla mycket mer än dagens med yrkessoldater och ska vi kunna rekrytera fler och behålla dem kostar det ofantliga summor. Det spelar ingen roll hur mycket bättre yrkessoldater är, de bemannar inte fler system för det.

Detta förutsätter dock att man vill satsa på försvaret, om man inte gör det så kvittar det hur man löser personalförsörjningen eller om den t.o.m. förblir olöst.

Link to comment
Share on other sites

Enligt mig är värnplikt den enda vägen att gå för att försörja en svensk försvarsmakt av betydande styrka med personal. Vi har inte rekryteringsunderlaget för att fylla mycket mer än dagens med yrkessoldater och ska vi kunna rekrytera fler och behålla dem kostar det ofantliga summor. Det spelar ingen roll hur mycket bättre yrkessoldater är, de bemannar inte fler system för det.

Detta förutsätter dock att man vill satsa på försvaret, om man inte gör det så kvittar det hur man löser personalförsörjningen eller om den t.o.m. förblir olöst.

Problemet är ju som tidigare skrivits att antalet i gamla invasionsförsvaret förmodligen aldrig kommer tillbaka. så har vi ett bättre försvar med ett litet vpl försvar. Den politiska viljan att satsa på försvaret saknas. en del av de ser jag en som en stor del av problemet. få söker sig till ett yrke som regeringen håller i pengarna och samtidigt närmast tycks se yrkets existens som ett nödvändigt ont. Nostalgiska värnplikts kramare hjälper inte vår nuvarande situation heller.

Link to comment
Share on other sites

Här kommer ett nostalgiskt det var bättre förr värnpliktskramarinlägg.

 

Jag tycker man skulle införa kort, kanske tre månader, värnplikt för alla inom det militära försvaret. Detta skulle finansieras med en separat budgetpost, inte över försvarsbudgeten. Vapenvägrare finge väl hanteras med civil placering t.ex. i sjukvården.

 

Argumentet mot detta är i huvudsak att det inte skulle ge någon direkt ökning av den militära slagkraften men däremot urholka resurserna till andra delar av försvaret. Jag vill se det så här: våra ungdomar får en enormt omfattnde utbildning på skattebetalarnas bekostnad, 9 år med tvångslagstiftning i grundskolan, de allra flesta dessutom 3 år i gymnasiet och för många därutöver flera år på högskola. Om vi antar ett genomsnitt på 13 år med 9 månader läsår blir det 117 månader, allt finansierat skattevägen och huvuddelen med deltagande enligt tvångslagstiftning. 3 månader militär utbildning blir 2,6 procent av detta.Min tro är att värdet av en sådan utbildning för individen och samhället, i förhållande till den procentuellt sett obetydliga tidsandelen, skulle vara lika stor eller större än den utbildning i övrigt som vi ger våra ungdomar, som ju till stor andel kan år en medborgerlig allmänbildning. För försvaret skulle vinsten vara ett större rekryteringsunderlag och att försvaret återtar en plats som en naturlig del av medborgarnas liv, inte direkt användbara soldater (kanske i Hemvärnet).

 

Jag inser givetvis att förslaget är helt orealistiskt. Tvångslagstiftning är knappast populärt, och en finansiering som inte påverkade finansieringen av försvaret i övrigt skulle ingen tro på.

Link to comment
Share on other sites

 

Det måste finnas en massa GMU soldater som inte fortsatte till anställning efter GMU. Plikta in dom så är ju halva jobbet gjort. Ett annat alternativ är ju att fundera varför vi spottar ut stora mängder GMU-soldater som inte går vidare till anställning.

 

Hela debatten i media verkar föras av folk som inte har en aning hur det ser ut i verkligheten. Hur ställdes egentligen frågan till folket? Nämndes kostnaden? Oerhört frustrerande...

"Plikta" in till anställning?

 

 

Anställning är dom ju uppenbart inte intresserade av så plikta in dom i den befattning som behövs. Det var ju värnplikt som var tanken? Värnpliktig är man ju mellan 18 och 47 och dessa soldater är redan havt utbildade. Man kan ju göra lika med dom som säger upp sig. Enkelt och billigt.

Link to comment
Share on other sites

 

 

Det måste finnas en massa GMU soldater som inte fortsatte till anställning efter GMU. Plikta in dom så är ju halva jobbet gjort. Ett annat alternativ är ju att fundera varför vi spottar ut stora mängder GMU-soldater som inte går vidare till anställning.

 

Hela debatten i media verkar föras av folk som inte har en aning hur det ser ut i verkligheten. Hur ställdes egentligen frågan till folket? Nämndes kostnaden? Oerhört frustrerande...

"Plikta" in till anställning?

 

 

Anställning är dom ju uppenbart inte intresserade av så plikta in dom i den befattning som behövs. Det var ju värnplikt som var tanken? Värnpliktig är man ju mellan 18 och 47 och dessa soldater är redan havt utbildade. Man kan ju göra lika med dom som säger upp sig. Enkelt och billigt.

 

frågan om de blir bra, de var ju någon anledning till att de sluta. Kanske beror de på att de ville bli special-Jägar-SF, tills de upptäckte att de inte var som på film och tv. hur långt från vad de börja utbilda sig till skall de kunna pliktas?

Link to comment
Share on other sites

 

 

 

Det måste finnas en massa GMU soldater som inte fortsatte till anställning efter GMU. Plikta in dom så är ju halva jobbet gjort. Ett annat alternativ är ju att fundera varför vi spottar ut stora mängder GMU-soldater som inte går vidare till anställning.

 

Hela debatten i media verkar föras av folk som inte har en aning hur det ser ut i verkligheten. Hur ställdes egentligen frågan till folket? Nämndes kostnaden? Oerhört frustrerande...

"Plikta" in till anställning?

 

 

Anställning är dom ju uppenbart inte intresserade av så plikta in dom i den befattning som behövs. Det var ju värnplikt som var tanken? Värnpliktig är man ju mellan 18 och 47 och dessa soldater är redan havt utbildade. Man kan ju göra lika med dom som säger upp sig. Enkelt och billigt.

 

frågan om de blir bra, de var ju någon anledning till att de sluta. Kanske beror de på att de ville bli special-Jägar-SF, tills de upptäckte att de inte var som på film och tv. hur långt från vad de börja utbilda sig till skall de kunna pliktas?

 

 

Vad blir det för skillnad mot värnplikt, det är ju också tvång? Långtifrån alla värnpliktiga på den gamla goda tiden (som alla tycks minnas den) var bra eller motiverad.

Link to comment
Share on other sites

 

 

 

 

Det måste finnas en massa GMU soldater som inte fortsatte till anställning efter GMU. Plikta in dom så är ju halva jobbet gjort. Ett annat alternativ är ju att fundera varför vi spottar ut stora mängder GMU-soldater som inte går vidare till anställning.

 

Hela debatten i media verkar föras av folk som inte har en aning hur det ser ut i verkligheten. Hur ställdes egentligen frågan till folket? Nämndes kostnaden? Oerhört frustrerande...

"Plikta" in till anställning?

 

 

Anställning är dom ju uppenbart inte intresserade av så plikta in dom i den befattning som behövs. Det var ju värnplikt som var tanken? Värnpliktig är man ju mellan 18 och 47 och dessa soldater är redan havt utbildade. Man kan ju göra lika med dom som säger upp sig. Enkelt och billigt.

 

frågan om de blir bra, de var ju någon anledning till att de sluta. Kanske beror de på att de ville bli special-Jägar-SF, tills de upptäckte att de inte var som på film och tv. hur långt från vad de börja utbilda sig till skall de kunna pliktas?

 

 

Vad blir det för skillnad mot värnplikt, det är ju också tvång? Långtifrån alla värnpliktiga på den gamla goda tiden (som alla tycks minnas den) var bra eller motiverad.

 

är de då en bra idé att göra om samma misstag igen ? frisera siffrorna med soldater som finns på pappret var enligt mig inte en bra idé när de fanns nästan en miljon i rullorna. De blir knappast bättre när de finns färre.

Link to comment
Share on other sites

 

 

 

Vad blir det för skillnad mot värnplikt, det är ju också tvång? Långtifrån alla värnpliktiga på den gamla goda tiden (som alla tycks minnas den) var bra eller motiverad.

 

är de då en bra idé att göra om samma misstag igen ? frisera siffrorna med soldater som finns på pappret var enligt mig inte en bra idé när de fanns nästan en miljon i rullorna. De blir knappast bättre när de finns färre.

 

 

Nej det är en dålig ide. När man diskuterar värnplikt diskuterar man inget konkret, hur ska det se ut? Ska vi återinföra det för att tvångsrekrytera 6000 T-soldater eller ska alla göra lumpen som förr i tiden? Är det bara 6000 T-soldater så kan man med ett pennstreck göra värnpliktsförband och plikta in avhoppade yrkessoldater som har precis lika mycket plikt som alla mellan 18 och 47 men med skillnaden att dom har någon form av utbildning. En dålig lösning men exakt vad skulle värnplikten lösa just nu?

Link to comment
Share on other sites

 

 

 

 

Vad blir det för skillnad mot värnplikt, det är ju också tvång? Långtifrån alla värnpliktiga på den gamla goda tiden (som alla tycks minnas den) var bra eller motiverad.

 

är de då en bra idé att göra om samma misstag igen ? frisera siffrorna med soldater som finns på pappret var enligt mig inte en bra idé när de fanns nästan en miljon i rullorna. De blir knappast bättre när de finns färre.

 

 

Nej det är en dålig ide. När man diskuterar värnplikt diskuterar man inget konkret, hur ska det se ut? Ska vi återinföra det för att tvångsrekrytera 6000 T-soldater eller ska alla göra lumpen som förr i tiden? Är det bara 6000 T-soldater så kan man med ett pennstreck göra värnpliktsförband och plikta in avhoppade yrkessoldater som har precis lika mycket plikt som alla mellan 18 och 47 men med skillnaden att dom har någon form av utbildning. En dålig lösning men exakt vad skulle värnplikten lösa just nu?

 

bra fråga, personligen ser jag de som en snuttefilt åt folket och en politisk möjlighet att visa att de gör något.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Det är en del av problemet om man ska diskutera värnplikt, vi vet inte vad vi pratar om egentligen. Ta fram ett riktigt förslag med omfattning och pris och se vad folket tycker om det, då blir det intressant.

 

Så sant!

Det också intressant att se hur subjektiv denna diskussionen är.

- Ungdomarna är livrädda för att behöva komma in och bli smutsiga, trötta och kränkta

- Våra anställda soldater känner sig hotade i sin kompetens och utmålar de värnpliktiga som hjälplöst inkompetenta, för att inte säga korkade *

- Majoriteten av de debatterande tror att värnpliktsförsvar = invasionsförsvar

- Ovidkommande argument som civilplikt och genusfrågor kommer in i debatten

 

 

För övrigt anser jag att allmän värnplikt ska återinföras! :uzi

 

* Givetvis kan en yrkessoldat sitt jobb bättre än en som gjorde 7.5 månad för 9 år sedan!

Edited by Reservingenjör
Link to comment
Share on other sites

@Polman1: På ditt resonemang verkar du inte ha förstått vad värnplikt är. Man blir utbildad och sedan skickas man hem. Plikten omfattar grundutbildningen, repetitionsutbildning och att tjänstgöra i sin militära befattning om läget så kräver, inte att tjänstgöra på heltid i normalläge efter utbildningen, det är för anställda.

Anställda har lön för sitt arbete medan värnpliktiga har en mindre ersättning och vissa skattefria förmåner.

Link to comment
Share on other sites

@Polman1: På ditt resonemang verkar du inte ha förstått vad värnplikt är. Man blir utbildad och sedan skickas man hem. Plikten omfattar grundutbildningen, repetitionsutbildning och att tjänstgöra i sin militära befattning om läget så kräver, inte att tjänstgöra på heltid i normalläge efter utbildningen, det är för anställda.

Anställda har lön för sitt arbete medan värnpliktiga har en mindre ersättning och vissa skattefria förmåner.

Så var det förr...

 

Det är därför debatten haltar betydligt, det finns inget tydligt koncept att ta ställning till.

 

Jag ser på en framtida värnplikt som ett komplement till anställda soldater inte en ersättning.

 

Vad är det som säger att man som värnpliktigt inte kan ingå i ett stående förband?

 

Link to comment
Share on other sites

 

@Polman1: På ditt resonemang verkar du inte ha förstått vad värnplikt är. Man blir utbildad och sedan skickas man hem. Plikten omfattar grundutbildningen, repetitionsutbildning och att tjänstgöra i sin militära befattning om läget så kräver, inte att tjänstgöra på heltid i normalläge efter utbildningen, det är för anställda.

Anställda har lön för sitt arbete medan värnpliktiga har en mindre ersättning och vissa skattefria förmåner.

Så var det förr...

 

Det är därför debatten haltar betydligt, det finns inget tydligt koncept att ta ställning till.

 

Jag ser på en framtida värnplikt som ett komplement till anställda soldater inte en ersättning.

 

Vad är det som säger att man som värnpliktigt inte kan ingå i ett stående förband?

 

 

personligen anser jag att Bataljon och nedåt bör bestå av samma typ av militärer. antingen är de vpl eller yrkesmilitärer. annars blir de svårt att öva hela organisationen och upptäcka vad som fungerar och vad som inte gör det.

Link to comment
Share on other sites

 

 

@Polman1: På ditt resonemang verkar du inte ha förstått vad värnplikt är. Man blir utbildad och sedan skickas man hem. Plikten omfattar grundutbildningen, repetitionsutbildning och att tjänstgöra i sin militära befattning om läget så kräver, inte att tjänstgöra på heltid i normalläge efter utbildningen, det är för anställda.

Anställda har lön för sitt arbete medan värnpliktiga har en mindre ersättning och vissa skattefria förmåner.

Så var det förr...

 

Det är därför debatten haltar betydligt, det finns inget tydligt koncept att ta ställning till.

 

Jag ser på en framtida värnplikt som ett komplement till anställda soldater inte en ersättning.

 

Vad är det som säger att man som värnpliktigt inte kan ingå i ett stående förband?

 

 

personligen anser jag att Bataljon och nedåt bör bestå av samma typ av militärer. antingen är de vpl eller yrkesmilitärer. annars blir de svårt att öva hela organisationen och upptäcka vad som fungerar och vad som inte gör det.

 

Det finns inget i mitt inlägg som säger emot det.

 

En bataljon bemannad med VPL skulle kunna rotera personal med högre grad av planering och förutsägbarhet än de anställda förbanden idag som dras med vakanser på viktiga befattningar och en personalomsättning som skulle få vilken företagare som helst att hamna på psyket...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.



×
×
  • Create New...