Jump to content

PV-pjäs till HV


IB5

Recommended Posts

Jag har funderat på hur man enklast och billigast kan tillföra någon form av större eldkraft och gärna PV-förmåga till HV.

 

Till att börja md, har vi kvar några Pansarvärnspjästerrängbil 1110 samt Pansarvärnsbandvagn 2062? Eller är allt skänkt till Balt-staterna?

 

OM det finns några kvar i ladorna, funderar jag på om dessa inte borde tillföras HV.

 

Anledningen till detta är flera:

 

1. En förmåga att slå igenom upp till 800mm pansar med direktriktad eld.

2. En förmåga till tyngre och mer lättrörligt understöd än vad GRG och KSP kan ge (iom att det finns spränggranater osv)

3. Ökad förmåga till fördröjningsstrid

 

 

Den stora fördelen är att tillförandet av dessa borde gå ganska lätt:

 

1. HV har redan massa förare till både bandvagnar och terrängbilar

2. Att utbilda skyttar på PV-pjäs tar inte alls särskilt lång tid

3. Att utbilda PC/KompC på hur systemet ska användas för understöd/PV-tjänst tar inte heller särskilt lång tid

4. Det finns redan personal som utbildats på systemet aktiva inom HV, dessa kan bistå med kunskap

 

 

Hur dessa organiseras beror givetvis på hur många som finns kvar. Men jag tänker att en PV-tropp (2 Pvpjtgb/Pvbv + en Tgb13/BV206 för underhåll) per kompani borde vara ganska lagom. Då kan man skrapa fram 9 pers från de andra plutonerna inom kompaniet för att bemanna dessa vilket är fullt möjligt.

Link to comment
Share on other sites

 • Replies 71
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Det finns väl kvar säkerligen en del TGB 1111 och PvBv men då obeväpnade, tror inte att pjäserna finns längre.

Oavsett så är min bestämda uppfattning att ytterligare tilldelning av fordon och utrustning är mer till last än nytta, Pvpjäs modell 1110 monterat på fordon är inte heller en optimal lösning för HV.

en tilldelning av Rbs 57 vore något och dessutom inte en lika omöjlig idé.


Link to comment
Share on other sites

Jag instämmer med chassi, tilldela HV mer gamla fordon ger mer problem än vad de skulle lösa. RBs 57 är klart smidigare vapnet bör vara smidigt nog för en eller två att flytta och hantera.

 

IB5 hur menar du att en pjäs som väger 125kg och är 3,7m lång skulle vara smidigare än ett grg. ?

Link to comment
Share on other sites

Min kontakt med pansarvärnspjäs 1110 var väldigt kort och koncis: Jag var med och avvecklade ett reservdelslager på ett av våra många saliga förband.

Min stora fråga till trådskaparen (och eventuella entusiaster), är hur ni ser att pvpjässystemet skall överleva i den moderna hotmiljön, som präglas av spärreld framför framryckande pansarförband, och dess flanker, med en blandning av substridsdelar, fosforgranater och t.o.m. termobarisk ammunition?

 

Hur ser ni att pvpjässystemet skall överleva när motståndaren har ett underrättelseövertag i form av taktiska UAV:er, termiska riktmedel på sina stridsfordon?

 

Sen är jag 80% säker på att 1110:an bara hade pansarspränggranater (med riktad sprängverkan mot stridsfordon), inga spränggranater (optimerade för mjuka mål och trupp).

Prov och försök med 1110:an för många decennier sedan (Gunnar Grenader tar upp dessa försök där 9 cm barlastade granater sköts mot egna vagnar) gav den ett förbaskat dåligt duellvärde redan då.

 

Lösningen på problemen ovan var IB77R (där man tog IB77 och gav pansarvärnsdelarna Rb 55 istället+en del andra finjusteringar) som med sin längre räckvidd och en del andra fördelar gav större sannolikhet för både överlevnad och verkan i målet.

 

Nej, pansarvärnspjäs 1110 är borta för evigt. Den finns inte kvar och den har ingen plats på det moderna slagfältet annat än som martyrskapare, och även det är slöseri med knappa resurser. Pansarvärnsrobotar och rörlighet, gärna kombinerat med splitterskydd, indirekt eld och fördelaktig terräng som vi fältarbetat till en dödsfälla av sällan skådat slag, det är vägen framåt.

 

Lustigt nog var detta vägen framåt redan i slutet på 90-talet (IB00) men det glömde vi visst bort...

Link to comment
Share on other sites

Finns ju spränggranat till GRG... så vad skulle man vinna där?

Finns en hel uppsjö olika granattyper till just GRG, betydligt fler än det någonsin funnits till PV-pjäsen.

 

 

2. En förmåga till tyngre och mer lättrörligt understöd än vad GRG och KSP kan ge (iom att det finns spränggranater osv)

 

Om något kan vi väl plocka fram några hasande hämnaren ur förråden. DET hade varit framtiden :rolleyes:

Edited by martinator
Link to comment
Share on other sites

Tror inte alls på Pvpjäs.

 

RB 57 är väl redan planerad att tillföras Hv i framtiden vilket är riktigt grymt. Däremot borde man kolla på om det inte går att använda RBS 56 i Hv. Enligt uppgift finns dessa kvar i FM och ska snart börja användas av andra förband.

Edited by REALIN
Link to comment
Share on other sites

Tror inte alls på Pvpjäs.

 

RB 57 är väl redan planerad att tillföras Hv i framtiden vilket är riktigt grymt. Däremot borde man kolla på om det inte går att använda RBS 56 i Hv. Enligt uppgift finns dessa kvar i FM och ska snart börja användas av andra förband.

 

 

Bara för att andra förband börjar använda rb56 igen, så betyder det ju inte nödvändigtvis att det är något som också borde gälla skyddsvaktsförbanden som HV faktiskt är. PV-system är i min värld mer lämpade att vara i händerna på förband som befinner sig "i fronten", än att vara uppbundna i förband som skyddar ett SO.

 

Rb57 blir ett välkommet tillskott, men jag hoppas verkligen att /K och /T-förbanden är prioriterade i tilldelningen.

Edited by Nestor
Link to comment
Share on other sites

Frontkrig är även det ett förlegat begrepp, Sverige har bara 2 brigader, vi kan inte hålla en front utan vi måste bedriva en väldigt rörlig krigföring.

 

Vilket innebär att även Hemvärnsförbanden behöver utmärkta PV vapen, mest troligen här det dessa förband som tvingas ta första stöten.

 

 

 

Låter det vara osagt vilken typ PV vapen som kan fungera bäst.

Link to comment
Share on other sites

Av Adeptus Bellums inlägg att döma så verkar det helt enkelt inte finnas några pjäser kvar. Det gör diskussionen till en endast teoretisk diskussion, vilket dock inte gör den mindre intressant.

 

@Speculatores

Inlägget handlar bara om PV-pjäs monterad på Tgb 11 eller BV, vilket i min värld för systemet väldigt lättrörligt och mer eldkraft än GRG.

 

@Adeptus Bellum

Det fanns spränggranat till PV-pjäs

Jag tror inte heller att PV-pjäs gör sig bäst i duell, däremot på förhand tror jag att den har en bra verkan.

Angående den hotbilden du beskriver så har HV ingenting som klarar den hotbilden, så jag tror inte PV-pjäs försämrar HV's chanser att överleva den hotbilden.

Dessutom ska man inte ha en övertro på tekniska hjälpmedel. Att någonting är på ett visst sätt enligt en teknisk spec innebär inte att det är så i verkligheten. Enligt den tekniska specen på ett strf90 borde det ju vara tämligen omöjligt att genomföra eldöverfall mot just strf90, iom att den ska se precis allt i sina sikten. Däremot är exemplena många där just detta har genomförts med gott resultat.

 

@Martinator

PV-pjäs är ju i princip som ett GRG, men med längre räckvidd och större granater. Dvs större verkan, vilket gör den bättre som PV-vapen samt direktriktat understöd.

 

 

Kort och gott tror jag, om vi hade haft Pvpjtgb 1110 kvar i förråden, så hade dessa, utan speciellt mycket meck eller kostnader, kunnat tillföras HV och därmed ökat HV's förmåga att korka upp pansar samt ge sig själv direktriktat understöd. Det finns givetvis massa fler, modernare och bättre alternativ för som uppnår detta till samma nivå eller högre. Dock är min bedömning att detta skulle ske till en högre kostnad och med mycket mer meck.

Link to comment
Share on other sites

 

Tror inte alls på Pvpjäs.

 

RB 57 är väl redan planerad att tillföras Hv i framtiden vilket är riktigt grymt. Däremot borde man kolla på om det inte går att använda RBS 56 i Hv. Enligt uppgift finns dessa kvar i FM och ska snart börja användas av andra förband.

 

 

Bara för att andra förband börjar använda rb56 igen, så betyder det ju inte nödvändigtvis att det är något som också borde gälla skyddsvaktsförbanden som HV faktiskt är. PV-system är i min värld mer lämpade att vara i händerna på förband som befinner sig "i fronten", än att vara uppbundna i förband som skyddar ett SO.

 

Rb57 blir ett välkommet tillskott, men jag hoppas verkligen att /K och /T-förbanden är prioriterade i tilldelningen.

 

 

Ja, /k och/t förband kan man så klart prioritera. Och det är enkelt gjort med en så mikroskopisk arme som vi har. De har så många de nånsin kan behöva och klarar av att transportera bara på en normal liten test-serie beställning. Sen om man gör en riktig beställning i normala försvars kvantiteter som gör nån skillnad i krig på riktigt, så finns det bara HV vad gäller händer att placera vapnen i.

Link to comment
Share on other sites

Frontkrig är även det ett förlegat begrepp, Sverige har bara 2 brigader, vi kan inte hålla en front utan vi måste bedriva en väldigt rörlig krigföring.

 

Vilket innebär att även Hemvärnsförbanden behöver utmärkta PV vapen, mest troligen här det dessa förband som tvingas ta första stöten.

 

 

 

Låter det vara osagt vilken typ PV vapen som kan fungera bäst.

 

"I fronten" ska här utläsas i bemärkelsen de förband som har till uppgift att möta och slå fiendens förband. Vilket i praktiken innebär våra mekaniserade och motoriserade förband.

Att använda HV för att möta fiendens tätförband är slöseri med liv.

 

 

Jag gillar inte ändamålsglidningen som verkar finnas avseende HV.

HV är en förbandstyp vars uppgift är att skydda och bevaka viktiga anläggningar och installationer. Att försöka driva HV i en riktning som får dem att likna IB77 (fast utan art, log, sjv etc) är i mina ögon helt fel.

Låt HV vara det HV är, skyddsvakter.

 

Är det någon annan förbandstyp som HV ska snegla på, så är det snarare säk-förband.

 

Att tillföra HV komplexare vapensytem är väl lätt gjort materielmässigt.

Men sen ska det ju tas ut tid för att faktiskt kunna använda grejerna på ett sätt som är vettigt och tillför någon nytta.

8 dygn är liiite i snålaste laget då.

 

Gärna nya system, men börja i rätt ända.

Edited by Nestor
Link to comment
Share on other sites

Om Pvpjäs 1110 fanns kvar övht så skulle des styrka vara att de finns, inte att det defacto skulle påverka slagfältet i någon bemärkning.
Det man inte får glömma är att man inte endast tillför ett vapensystem, till det följer ett eller flera fordonssytem, därvid ökar kraven på försörjningshenheterna och personalomsättningen.

Rb56 har ju avvecklats eller iaf ett avvecklingsbeslut på sig, ska man faktiskt få någon Pv förmåga är det pv robot som gäller, inte ett föråldrat tungt otympligt fordonsmonterat plåtrör.

Link to comment
Share on other sites

@Chassi

Men fordonssystemet i detta är ju Tgb 11, vilket redan finns i HV. Dvs det finns förare och underhållsorg för att kunna använda dessa fordon. Det enda som behöver utbildas är skyttar, och att utbilda en skytt på PV-pjäs torde vara tämligen okomplicerat, iom att HV redan utbildar på GRG och P-skott, vilket känns som ungefär samma svårighetsgrad.

 

Även PV-robot har sina nackdelar, bland annat att de går att störa ut, de går att skjuta ut, samt att det tar lång tid för roboten att nå fram vilket gör att vagnar kan hinna undan. Om man ser till HV's primära fiende så utgörs den av marininfanteri samt luftlandssättningstrupper. Dessa förbandstyper förfogar främst över olika former av stridsfordon och bepansrade transporter, inte tunga stridsvagnar. Den typen av fiende borde PV-pjäs kunna slå hål på.

 

Är fallet så att fienden är en pansarfront med T-90, då är kriget förlorat sedan länge ändå. Det som uppgiften är för HV är att fördröja/störa/binda fiendens initiala försök att skapa brohuvuden och slå vitala funktioner. Detta görs i syfte att skapa tid för manöverförbanden att mobilisera och kunna manövrera för att slå fienden. I denna funktion tror jag att PV-pjäs skulle fylla ett syfte. Som sagt, det finns modernare och bättre system, men med hänsyn till kostnader och svårigheten i att tillföra HV nya avancerade system med tanke på utb-tid mm, så känns PV-pjäs som ganska mycket Bang for the Bucks.

Link to comment
Share on other sites

IB5: även fordonsmonterat är de en tung sak, Ett PSkott, Grg eller RBS 57 kan skjuta från oväntade håll. Något du knappast kan göra med ett vapen som är tvunget att fordons montera. Sen håller jag med om att Hv borde snegla mer på säkförband än IB77.

 

Jag håller med Chassi de är inte bara att hämta upp ett vapen ur förrådet och damma av några gamla fordon. de är ju inte heller en långsiktig lösning då både vapen och fordon borde vara ganska ålderstigna.

Link to comment
Share on other sites

@Speculatores

Även om HV skulle få tilldelat PV-pjäs, så skulle HV fortfarande ha kvar GRG och P-skott. Även Rb57 är ju planerat för HV, så det skulle inte heller påverkas av tillförandet av PV-pjäs.

 

Dvs PV-pjäs blir ett komplement till befintliga system, med möjligheten att slå igenom tjockare pansar på längre avstånd. Samt ett kraftigare understöd, även det på längre avstånd, än vad GRG utgör.

 

 

Vad ska mer göras förutom att plocka ut dem ur förrådet och utbilda skyttar samt chefer menar du?

 

Jag håller med om att det inte är en långsiktig lösning. Men det är en lösning som är nästintill gratis, och som kan implementeras över en KFÖ. Ge mig några exempel på andra, bättre och modernare system som uppfyller de kraven.

Link to comment
Share on other sites

@Speculatores

Nu utgick ju hypotesen från att dessa vapen och fordon stod i ett förråd och samlade damm. Vilket Adeptus Bellum upplyste oss om att dom inte gör, vilket ju endast gör diskussionen till en teoretisk sådan.

 

HADE Pvpjtgb 1110 stått i stora mängder i förråd och samlat damm, så hävdar jag att dessa nästintill gratis och med väldigt lite meck hade kunnat tillföras HV och gett en god effekt på HV's förmåga till fördröjningsstrid samt understöd. Detta är vad diskussionen nu handlar om.

 

När verkligheten är sådan att Pvpjtgb 1110 inte står i förråden och samlar damm, så hävdar jag INTE att man ska införskaffa gamla PV-pjäser och köpa gamla TGB 11 och sätta ihop dessa och tillföra HV. Då blir det helt plötsligt ganska mycket meck och framförallt massa kostnader. Och ska man göra saker som kostar pengar och innebär meck, så finns det säkerligen mycket effektivare och bättre system att lägga tid och pengar på än ett 40 år gammalt eldrör.

 

Sen tycker jag absolut att HV bör riktas mer och mer mot strid och efterlikna IB77, men det är en annan tråd. Med den extremt lilla krigsmakt Sverige har så har vi inte råd att prioritera bort att hälften av försvaret inte ska hålla på med strid utan bara agera skyddsvakter.

Link to comment
Share on other sites

Rbs 57 hanteras av en person.
Pv 1110 är ju något som hanteras av en grupp, alltså med en hypotetisk tillförsel av ett system modell 1110 så krävs även omorganisation på ett annat vis än vad ett lätt system som rb57 skulle göra, rb 57 är ett soldatvapen medans en pvpjäs är något helt annat.

HV är ganska fullproppat som det är, det går inte att tillföra närmelsevis fler förmågor och uppgifter än vad som redan finns idag utan att helt göra om organisationen i sin helhet, det är knappt att HV idag lyckas bibehålla all kompetens med tanke på den knappa utbildningstiden.

Link to comment
Share on other sites

Är det ändå inte så att många inom HV har ett års värnplikt bakom sig förutom sina dagar varje år i HV? Blev dessa personer plötsligt inkapabla att klara av vapensystem som de kunde när de var krigsplacerade i brigader samtidigt som de gick med i HV?

Link to comment
Share on other sites

Är det ändå inte så att många inom HV har ett års värnplikt bakom sig förutom sina dagar varje år i HV? Blev dessa personer plötsligt inkapabla att klara av vapensystem som de kunde när de var krigsplacerade i brigader samtidigt som de gick med i HV?

 

Man kan ju fråga sig hur många i HV idag som har GU, gjorde det dels med pv-pjäs, och dels alls gjorde GU när det systemet fortfarande fanns.

Pjäsen utgick ju på 1990-talet. Det är...rätt länge sedan nu.

 

PvPjäs 1110 är idag hopplöst föråldrad. Ammunitionen är bedömt sedan ett bra tag svår att få tag på. Fordonen som skulle bära pjäsen är också de borta.

Pjäsen är tung, har kort räckvidd och personaltillgången synnerligen begränsad.

 

Liksom...bara för att grejerna finns kvar, så betyder det ju inte att det ens i teorin är en bra idé att väcka liv i dem.

 

Ska HV, teoretiskt, ha nytillförsel av pv-vapen, så är det robot som är melodin. Inte antika vapen som tiden sprang ifrån för 30 år sedan.

Link to comment
Share on other sites

Som sagt, i min värld finns inget motsatsförhållande mellan Rb57 och (den högst teoretiska tillförseln av) Pvpjtgb 1110.

 

Min tanke var att tillföra två fordon per kompani, vilket är 6 personer. Sen tänker jag mig att de kanske behöver ett trossfordon med amm, vilket är 2-3 pers till. Dvs att det skulle vara 8-9 pers på en PV-tropp. Med tanke på den extraförmåga jag tror att det skulle innebära så känner inte jag att det skulle vara något som kompanierna skulle ha svårt att omprioritera personal till.

 

I min värld skulle fordonsmonterad direktriktad granateld, som är grövre än GRG, kunna användas på många sätt som inte en Rb57 kan:

1. Det kan användas mot trupp

2. 3 ggr så hög hastighet gör att man behöver se målet under kortare tid

3. Den kan skjuta rök

4. Längre räckvidd

 

Sen kan Rb57 massa saker som inte PVpj kan, till exempel:

1. Bekämpa Hkp

2. Slå ut stridsvagnar

3. Vara på väldigt många ställen samtidigt, eftersom det är ett soldatvapen som säkerligen finns på varje grupp.

 

Därför menar jag att de kompletterar varandra.

 

 

Dock vill jag vara tydligen med att jag inte på något sätt anser Pvpjtgb vara det perfekta vapnet för HV, som är det skulle ge störst förmågehöjning. Huvudpoängen i hypotesen var att det skulle vara ett vapen skulle vara väldigt lätt att tillföra OM det stod i samlade damm i ladorna. Då skulle det vara en förmågehöjning som skulle kunna ske nästintill utan kostnader och som endast krävde en KFÖ för att implementera i organisationen. Men som sagt, nu är inte fallet så och då finns det givetvis bättre saker att lägga tid och pengar på.

 

Då tror jag till exempel på att tillföra mer resurser för spräng/mintjänst, utöver att tillföra Rb57 som planerat. Syftet är ju som sagt att HV ska kunna utföra fördröjningstrid på ett bra sätt och binda fienden medan /K+/T-förbanden kan manövrera och slå fienden. Nackdelen med mintjänst är ju att det kräver att vara på förhand i god tid, ha förutsett fiendens agerande och är sedan väldigt svårrörligt. Där hade PV-pjäs fyllt en lucka.

Link to comment
Share on other sites

 • BlåGul -1

Om syftet är att skapa en förmåga att få fi att tänka till en gång extra så förordar jag att tid och pengar läggs på utbildning i och mtrl för fördröjande fältarbeten i stället för PV-pjäs.

/K

Link to comment
Share on other sites

@Speculatores

Osäker på vad du menar.

Min erfarenhet av HV är att HV används som kompani, man har oftast ett kompani som löser uppgift på ett och samma ställe samtidigt. Detta tycker jag är bra, det ger en viss slagkraft men är ändå utspritt.

 

@Krook och Speculatores

Men nuvarande förutsättningar (att det inte finns några PV-pjäser som enkelt kan tillföras) så håller jag med. Problemet med fältarbeten är att det tar tid att genomföra och måste genomföras på förhand. Dessutom krävs det enorm mängd förband om vi ska kunna skapa en ordentlig fördröjning, dvs fördröja över stor yta med någon form av uthållighet. Dessa förband har vi inte, vi är alldeles för få. Även om vi säkert kan korka igen nyckelterräng osv, så går det alltid att hitta vägar runt. Det skulle vara fördelen med PV-pjäs som komplement, då kan vi utöva både fördröjningsstrid genom fältarbeten (som i dagsläget, även om mer utb krävs), men även till viss del rörligt på ett annat sätt än idag. Jag tror att ett kompani som bedriver fördröjningsstrid inom ett visst område hade uppskattat att utöver sina fältarbeten och mineringar kunna ha ett lite mer lättrörligt PV-vapen, med relativt god penetration samt räckvidd.

 

Men som sagt, nu har vi ju inga PV-pjäser. Så utifrån dagens förutsättningar tror jag också att försvarsmakten får mest pang för pengarna genom att HV övar mer på fältarbeten och mintjänst samt tillföra Rb57 som planerat.

 

Tilläggas ska väl dock att HV inte är helt nybörjare på fältarbeten och minstrid. Det var väl ett HV-förband på AÖ15 som ställde till ganska mycket oreda med just minstrid, fältarbeten och P-skott/GRG mot en mekaniserad fiende?

Link to comment
Share on other sites

Vi får väl fortsätta och utveckla Pionjär samt grk plutonerna som numera finns i Hemvärnet. En pluton av vardera typ per bataljon.

 

 

Ett enkelt ur användarsynpunkt PV robot system är Javelin effektiv räckvidd på 2500 meter och i gynnsamma lägen ut till 4750 meter. Hanteras av två soldater.

Link to comment
Share on other sites

En HV pluton i AÖ15 nedkämpade under en strid ca 6 patgb 203/360 med grg och p-skott, plutonchefen fick ett "pris" (coin) för den bedriften.

Det resultatet känns lite olustigt om man samtidigt tänker sig att HV plutonen var ett fiendeförband.

Edited by Chassi
Link to comment
Share on other sites

 

Tror inte alls på Pvpjäs.

 

RB 57 är väl redan planerad att tillföras Hv i framtiden vilket är riktigt grymt. Däremot borde man kolla på om det inte går att använda RBS 56 i Hv. Enligt uppgift finns dessa kvar i FM och ska snart börja användas av andra förband.

 

 

Bara för att andra förband börjar använda rb56 igen, så betyder det ju inte nödvändigtvis att det är något som också borde gälla skyddsvaktsförbanden som HV faktiskt är. PV-system är i min värld mer lämpade att vara i händerna på förband som befinner sig "i fronten", än att vara uppbundna i förband som skyddar ett SO.

 

Rb57 blir ett välkommet tillskott, men jag hoppas verkligen att /K och /T-förbanden är prioriterade i tilldelningen.

 

Nä, inte per automatik men det är ju klart att det blir lättare för Hv (om man nu vill) att använd RB 56 ifall nu andra förband samtidigt ska börja nyttja det. Det finns Hvförband som har andra uppgifter än skydda skyddsobjekt. Ofta sker detta i ramen för en brigad tex. ytövervaka eller försvara. Men det kommer ju finnas Hvförband som måste lösa samma uppgifter utan en brigad också.

 

Det kanske är så att inte varenda insatskompani ska få RB 56 utan att man tar de förband som i händelse av krig faktiskt har uppgifter som skulle behöva ett sådant vapen. Speciellt med tanke på ekonomin så blir tilldelningen ganska begränsad. Men det vore nog värt att testa. 8 dagar är inte mycket men likt GRK-plutonerna får man använda KU tid. Det finns redan insatskompanier som övar för såna uppgifter och det lär ju bara bli bättre framöver. Mitt egna kompani har övat ytövervakning inom brigad och använt brigadens artilleri mm när fienden tillslut trängde in.

 

Ja, övriga förband är så klart prioriterade och RB 57 har redan börjat levererats för några år sedan och levereras fortfarande. Kommer väl till Hv om drygt 3 år.

Edited by REALIN
Link to comment
Share on other sites

IB5 ditt förslag omöjliggör att agera som annat än kompani och bataljon. Idag kan Hemvärnet agera på plutonsnivå.

 

Va? Utveckla gärna hur mitt förslag omöjligör att kunna agera som pluton eller grupp? Så för att det finns en kompaniresurs så kan inte en skyttepluton lösa en egen uppgift? Tross finns det ju också bara en av på ett kompani, men det omöjligör ju inte för en pluton eller grupp att agera enskilt i dagsläget, så varför skulle en tillförd resurs omöjligöra att agera som grupp?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 • Similar Content

  • By Tony65
   Hej!
   Något tips om vad man behöver ta med sig till Hv-Intro-utbildning?
   Förutom ett positivt sinne
    
   Sker Skyddsvaktsutbildning normalt inom ramen för 4-dagars intro eller vid separat tillfälle?
    
   //Tony
  • By Perman
   Cornucopia:
    
    
   BREAKING: Amerikanska Gröna baskrarna stationerade heltid i Sverige - tränar hemvärnet i gerillakrigföring mot rysk ockupation
   (https://cornucopia.cornubot.se)
    
   /Per
  • By mskompass
   Försvarsmaktens föreskrifter om befordran och konstituering säger att för att få graden korpral måste man ha genomgått befordringsutbildning. Jag ska bli stfgrpC i en grupp med specialister ( X befattning) Vilken utav gruppbefälsutbildningarna klassas som befordring utbildning? Och vilka utbildningar måste jag gå Gruppbefäl 1 är en självklarhet.
   Men måste jag gå Gruppbefäl 2 eller hoppar man direkt till gruppbefäl X och måste man gå IKG (Instuktörskurs Grund) Har svårt att hitta info om detta och hade uppskattat svar från nån som har koll. 

   Länk till https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/lagrum/gallande-ffs-2014-/ffs-2019-07.pdf

   Samma fråga ligger även på en annan tråd då jag inte förstod att man kunde välja hemvärnet som tråd utan att komma in på ungdomstråden.
  • By henke
   I morgon är det exakt ett år sedan dödsolyckan 2019-03-25 då ett Stridsfordon 90 körde över ett tält med en spaningspatrull från Hemvärnet under övningen Northern Wind i Överkalix och en kvinnlig soldat dödades. I  går kom haverikommissionens rapport.
    
   Länk till rapporten [PDF]: https://www.havkom.se/assets/reports/RM2020_01-Slutrapport.pdf
    
   Bidragande orsaker till att regeln med minst 50 m avstånd till stridsfordon inte kunde hållas praktiskt enligt rapporten:
   • Att terrängen i området för observationsplatsen inte erbjöd skydd mot stridsfordon
   • Att den tidvis omfattande trafiken som förekom på vägen utom synhåll för patrullen minskade möjligheten för posten att kunna särskilja motorljuden
   • Att spaningspatrullen inte hade full förståelse för Stridsfordon 90:s uppträdande i den aktuella terrängen.
    
   SVT - Dödsolyckan under Northern Wind – säkerhetsregler följdes inte
   https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/dodsolyckan-under-northern-wind-sakerhetsregler-foljdes-inte
    
   Mer om olyckan:
    
   Haverikommisionen  Olycka under militärövningen Northern Wind  M-10/19
   Händelsedatum: 2019-03-25
   En underrättelsegrupp hade upprättat en observationspost och strax intill placerat ett förläggningstält. Under natten förflyttade sig en spaningspluton med stridsfordon 90 i området. Stridsfordonet kom att passera över förläggningstältet, varvid en person omkom.
   https://www.havkom.se/utredningar/militaer/olycka-under-militaeroevningen-northern-wind
    
   FÖRSVARSMAKTEN - Dödsolycka under övning Northern Wind
   Klockan 00.55 natten mot måndagen den 25 mars inträffade en allvarlig olycka under övning Northern Wind i östra Norrbotten. En person har bekräftats avliden efter att ha blivit påkörd av ett stridsfordon 90. Inga andra personskador.
   https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2019/03/dodsolycka-under-ovning-northern-wind/
    
   SVT - Kvinnan låg i tält när hon blev överkörd – så gick olyckan till
   Den kvinna i 40-årsåldern som omkom efter att ha blivit påkörd av ett stridfordon 90 under övningen Northern Wind tillhörde en spaningsgrupp från fältjägargruppen i Östersund.
   Olyckan skedde när en annan spaningspluton ovetandes körde över det tält där kvinnans grupp låg och spanade.
   – Spaningsbasen var mycket väl dold, säger Stefan Smedman, övningsledare Northern Wind.
   https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/kvinnan-lag-i-talt-nar-hon-blev-overkord-sa-gick-olyckan-till
    
   Aftonbladet - Försvarsmakten om dödsolyckan
   https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/K3Mnmo/forsvarsmakten-om-dodsolyckan
  • By Denys Zagreus
   Hallå kamrater,
    
   Öppnar detta konto med en undran från en nyfiken, blivande rekryt. Fullgjorde min prövning under gårdagen och gjorde bra ifrån mig. Toppbetyg på i-test och hårsmån från full pott i styrka och kondition, god syn, hörsel och hjärta. Inget att klaga på. Mitt sköra ego tog sig däremot ett törn av psykologens bedömning på två blygsamma fyror. Lite snopet tyckte jag då jag fick känslan av att vi hade ett öppet och ärligt samtal utan några större kontroverser. Nåväl, fick höra på omvägar att det mycket väl kunde bero på att min motivation inte sträckte sig längre än till en tjänst i Hemvärnet och att värdet sattes därefter. Men magkänslan säger att det var något mer, men vad kan jag inte svära på. Om detta kan vi bara spekulera förstås.
    
   När jag senare under dagen pratade med några informatörer så var de ivriga på att sporra mig till att söka någonting mer utmanande än Hemvärnet. Jag har förstått att det till viss del handlar om att de vill rekrytera kompetent folk till K- och T-tjänster. Samtidigt fanns det något lätt föraktande i deras beskrivning av hemvärnstjänsterna. Att det var där som de som var pliktiga men inte hade klarat testerna hamnade. Begåvningsreserven. Och jag då som betraktar mig själv som en man som inte backar för en utmaning blev förstås lite orolig. Här får jag faktiskt tacka den gode psykologens bedömning då mina alternativ begränsades. Jag hade nog inte kunnat motstå frestelsen att ta en mer avancerad tjänst om den skulle ha erbjudits, fast det hade ställt till det såväl karriärsmässigt, ekonomiskt och relationellt.
    
   Det finns förstås inget att göra åt det nu och det är väl gott så. Jag fick ju faktiskt den tjänst jag hade i åtanke när jag klev in på rekryteringskontoret (nästan, ville stridssjukvård men de verkade vara slut eller en lämp.nivå över - högst oklart). Min fråga är vad ni andra anser om Hemvärnet? Då menar jag i första hand utbildningsmässigt som en del av värnplikten. Antingen har ni gjort den själva, känner någon eller kommit i kontakt med dem på annat sätt. Var skulle ni säga att kompetensnivån och motivationen ligger, generellt såväl som hos enskilda rekryter?
    
   Phileo,
   Denys
×
×
 • Create New...