Jump to content

Stora tråden om Uniformsreglemente 2015


Täcknamn: Storken

Recommended Posts

"Försvarsmakten FM2014-2132:19
Högkvarteret

Beslut om fastställelse av Reglemente för Uniformsbestämmelser i Försvarsmakten
Reglemente för Uniformsbestämmelser i Försvarsmakten (Unibest 2015) fastställs att gälla från
och med 2015-11-01.
Följande bestämmelser upphävs vid samma tidpunkt: M7739-350014, Instruktion för
Försvarsmakten, uniformsbestämmelser 2009, version 1.5 (Unibest 2009 v.1.5)
Publikationen tillgängliggörs genom publicering i pdf och i XML-portalen på intranätet emilia
samt på www.forsvarsmakten.se
Detta beslut har fattats av C PROD, generallöjtnant Anders Silwer. I ärendets slutliga beredning
har deltagit förvaltare Patrik Laestadius, överste Lars Hammarlund PROD UTB och
generalmajor Karl L E Engelbrektson C FÖRBPROD, den sistnämnde tillika föredragande.
Anders Silwer Karl L E Engelbrektson"


Här hittas det nya reglementet:
http://www.forsvarsmakten.se/sv/om-myndigheten/dokument/forsvarsmaktens-uniformsbestammelser/
Link to comment
Share on other sites

Mässdräkt för hemvärnsbefäl lär väl göra många glada och minst lika många mindre nöjda.

Tillhör de glada.

 

Dock så bärs mässdräkten lite annorlunda för hemvärnet kontra armén. Hemvärnet måste anlägga Hv-tecken på slagen på samma vis som på M/87. Detta är en vettig kompromiss som gör att det går att särskilja armén från hemvärnet.

Edited by Täcknamn: Storken
Link to comment
Share on other sites

Jag nyttjar uniform på fritiden ibland när det är påbjudet.
Främst så är jag med i en skytteklubb som bara är öppen för militärer. Vi bär uniform på banan.

Sedan finns det sociala sammanhang då man kan nyttja uniform. Typ mässmiddagar och liknande tillställningar.

Link to comment
Share on other sites

Intressanta saker.

- Man får ha max tre ringar på sig

- Det är inte tillåtet att hålla händerna i byxfickorna

- Vissa armband är okej

- Piercingar är borta

- Det är inte tillåtet att anlägga frisyr som hindrar korrekt bärande av uniformsmössa.

Link to comment
Share on other sites

Intressanta saker.

- Man får ha max tre ringar på sig

- Det är inte tillåtet att hålla händerna i byxfickorna

- Vissa armband är okej

- Piercingar är borta

- Det är inte tillåtet att anlägga frisyr som hindrar korrekt bärande av uniformsmössa

 

Det där med ringarna ställer jag mig tveksam till, det var inte påbjudet under min lump med ringar i fingret eller piercingar i ansiktet pga skaderisken, men nu har man väl tänkt om.

 

 

 

Och jag uppfattade att mösstvång gäller utomhus fortfarande. Har sett många avvikelser från detta IRL.

 

Att gå utomhus med mössa är rätt vanligt inom den äldre gubbkretsen inom FM. Tänk dig den 60 åriga KVM på kompaniet, jag har varit här så länge att jag inte behöver följa reglerna längre.

Ser jag dock uniformerad personal utan fältmössa/basker/insert-valfri-huvudbonad så får dom sig en tillsägelse.

Link to comment
Share on other sites

Ska stå skriftligt att man får bära basker i arbetsordning bestämd av förbandschef kom vi fram till idag. En annan fråga, vad är utlandstjänst? Det är då man ska ha Swedenmärket. Om jag är sex månader i Afghanistan kallar jag det utlandstjänst men om jag är tre dagar i Norge?

Link to comment
Share on other sites

Normalt byter du inte tjänstetecken för en kortare utrikes resa i tjänsten om det är för utbildning, övning eller besök.

 

Då är det enligt bestämmelserna swedenmärke om man åker till kriget på mission och bara lilla flaggan på små resor? Alltså utlandstjänst är inte tjänst i utlandet varsomhelst utan det ska vara i våra missionsområden?

Link to comment
Share on other sites

  • BlåGul -1

Ja, det är en rimlig tolkning.

Praxis anger Utlandstjänst = Kriget på mission = Sweden-märket (gäller även längre utlandsposteringar på staber tex) och Utrikes tjänsteresa = Fredsverksamhet, stöd, övn och utb = Ordinarie tjänstetecken.

 

Tidigare fanns Sweden-båge för dem som ofta åkte på utrikes tjänsteresa men den är nog borttagen sen flera år?

Link to comment
Share on other sites

Nationsmärke SWEDEN: Personal i utlandstjänst anlägger förbandstecken NATIONSMÄRKE GRÖNT på fältjacka...osv (sid 309)

 

Märket är väl fortfarande att i första hand ses som ett "förbandsmärke". Ett märke för personal kommenderade att tjänstgöra utomlands/förband uppsatta för utlandstjänst/svenska förband kommenderade till utlandstjänst...

 

Noter att det i nya reglementet faktiskt står "För bruk utom riket". (Personal avsedd för UTLANDSTJÄNST under utbildning, på permission, tjänsteresa etc hemma i moderlandet Sverige torde dock vara tillåtna att bära märket även i Sverige - annars blir det ju väldigt opraktiskt. För även avseende detta reglemente torde regeln "Inget i detta reglemente ersätter sunt förnuft" gälla. Annars blir det ju ett himla massa syende och sprättande för vissa. För våra soldater ska väl knappast vara tvungna att sprätta bort märket vid tillfälligt hemmabesök).

 

Svenskt förband på övning utomlands, typ i Norge, är väl knappast att anse som utlandstjänst. Likaså är tjänsteresa utomlands inte heller att anse som utlandstjänst. Nationsflaggan torde härvid vara fullt tillräcklig för att markera varifrån personen i fråga kommer...

Link to comment
Share on other sites

Skummat igenom Unibest FM 2015 (Reglemente Uniformsbestämmelse 2015)

och kan INTE hitta att Fältmössa m/59 får användas längre? Lyckligtvis får

Fältskjorta m/59 användas tydligen. Dessutom får Pälsmössa MÄ bäras när

väderleken så kräver - dags med andra ord att leta fram en gammal fårfi**a!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.



×
×
  • Create New...