Jump to content

Sverige och Finland ska utveckla gemensam marin stridsgrupp.


Recommended Posts

Låter ju som en god nyhet detta.

 

http://www.regeringen.se/artiklar/2015/10/sverige-och-finland-ska-utveckla-gemensam-marin-stridsgrupp/

 

 

Regeringen beslutade den 29 oktober att Försvarsmakten tillsammans med Finlands försvarsmakt ska utveckla en gemensam svensk-finsk marin stridsgrupp (Swedish Finnish Naval Task Force, SFNTG).

 

Regeringen har tidigare uttalat att ett fördjupat försvarssamarbete med Finland är av särskild vikt. Skapandet av en gemensam svensk-finsk marin stridsgrupp är prioriteratför marinstridskrafterna.

Det övergripande syftet med SFNTG är att på ett kostnadseffektivt sätt kunna gemensamt använda de två försvarsmakternas marina resurser och förmågor.

Utveckla gemensamma förmågor

Försvarsmakten ska i utvecklingen av SFNTG särskilt se till gemensamma förmågor, internationella krishanteringsoperationer, förmågan att kunna agera tillsammans med Nato samt att delar av SFNTG ska kunna anmälas som ett gemensamt bidrag till Natos reservstyrkeregister.

På sikt ska SFNTG ha en operativ förmåga omfattande även sjöövervakningsoperationer och sjöfartsskydd.

Utvecklingen av den marina stridsgruppen ska ske inom ramen för gällande svensk lagstiftning. Regeringen att tillsätta en utredning med uppgift att se över rättsliga förutsättningar för ett sådant svensk-finska samarbete.

Användning av varandras hamnar

Regeringen har den 29 oktober också gett Försvarsmakten i uppdrag att förhandla bilaterala avtal med behöriga myndigheter i Finland och även Danmark om att ländernas marina styrkor kan använda varandras hamnar för alternativ basering av marina enheter i fredstid. Tillfällig basering av marina enheter kan exempelvis ske i samband med deltagande i övning eller vid genomförande av verksamhet på eget territorialhav eller internationellt vatten där möjligheten att använda en finsk, dansk eller svensk hamn har en operativ eller ekonomisk fördel.

Svensk-finskt samarbete

Publicerad

29 oktober 2015· Uppdaterad 29 oktober 2015

 

 

Link to post
Share on other sites
  • 2 years later...

Swedish-Finnish naval task group exercise starts off Stockholm

 

Om någon undrar varför Finland bl a skickar två gamla robotbåtar till en gemensam ubåtsjaktövning så är nog förklaringen att Rauma-klassen förmodligen är den klass av finska ytfartyg som har den bästa ubåtsjaktkapaciteten (åtminstone fram till dess att Hamina-klassen fått sin HTM). Bl a så finns en släphydrofon av typ Simrad ST2400 som kan vinschas ut till 78 m med 24 hydrofoner och som kan användas i fartområdet mellan 3 - 12 knop (Simrad ST2400 har f ö även beställts till halvtidsmoderniseringen av Gävle-klassens korvetter). I övrigt så är Rauma-klassen bl a utrustad med 2 st ELMA LLS-920 antiubåtsgranatkastare samt räls för sjunkbomber. Även minjaktfartyget av Katanpää-klass har en viss ubåtsjaktkapacitet, även om hon av naturliga skäl är mer specialiserad att hitta stillaliggande föremål eller möjligen långsamtgående uv-farkoster.

 

/Per

Edited by Perman
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...