Jump to content

Stridssjukvårdare i hemvärnet


Recommended Posts

Jag vet att det har diskuterats en del om stridssjukvårdare under hemvärnssjukvårdstråden och andra trådar, men känner att jag skulle vilja lyfta ut diskussionen lite mer separat.

 

Det som nämns i befattningsbeskrivningen om rollen är ganska kortfattat men ändå tydligt, du är del i gruppen som skytte/ud/bev soldat men skall i det skarpa läget ta hand om skadad soldat och förbereda för att skeppa vidare bakåt. I min värld som gammal jägare/sjukvårdare så var det just detta som var vår roll.

 

Jag har sökt mer info om krav på utbildning/refresh kurser för folk som mig där det var några år sedan man gjorde sin plikt och fick sin utbildning.

 

Hitintills har det varit lite tomt, det närmaste man har kunnat se på hemvärnets sida har varit "Kursupplägget håller på att läggas ut. Kurser hålls även regionalt av utbildningsgrupper.

Upplägget och innehåll för utbildningen är centralt fastställd liksom dess tidsåtgång. Däremot kan utbildningen vara fördelad över olika perioder. Dels för att ge rätt utbildningsförutsättningar, men också för att de ska vara lagom långa för att de ska fungera att ta ledigt från sin ordinarie arbetgivare för utbildningen."
Någon som har mer info och funderingar kring befattningen/rollen/kraven och utbildningen?

 

 

Klippt ur öppen handling "Befattningsbeskrivning hemvärnet" från 2012

 

HV SOLD INSATS STRIDSSJV (OR2) SKYTTESOLDAT/STRIDSSJUKVÅRDARE
HV SOLD BEV STRIDSSJV(OR2) SKYTTESOLDAT/STRIDSSJUKVÅRDARE
HV SOLD UND STRIDSSJV (OR2) UNDSOLDAT-STRIDSSJV
HV SOLD FLYG STRIDSSJV (OR2) SKYTTESOLDAT/STRIDSSJUKVÅRDARE

 

Ingår i insats- bevaknings- undkompani och flyggrupp. Uppgiften omfattar att kunna påbörja
akut omhändertagande av skadade. Skall vara skyddsvaktsutbildad.
Uppgiften innebär bl a leda och ansvara för:
• Omhändertagande av skadade på skadeplats
• Gruppens sjukvårdsberedskap
• Rapportering
• Vård och tillsyn av förbandets sjukvårdsutrustning
Medverkar vid:
• Gruppens stridsuppgift
• Försvar av grupperingsplats
• Vara sjuksköterskan och/eller läkaren behjälplig vid omhändertagandet och evakuering av skadad samt
• Utbildning inom sjukvårdsfunktionen
• Upprättande och brytande av grupperingsplats
Link to comment
Share on other sites

  • Replies 65
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Är det samma utbildning som för de reguljära stridssjukvårdarna?

 

I så fall ser jag inte hur man skulle kunna nå samma kvalité om man delar upp utbildningen där drill är det absolut bästa utbildningsverktyget.

Sen är det klart, att ta ledigt fem veckor (och ev. två veckor för praktik) är inget man gör i en handvändning.

Link to comment
Share on other sites

Jag tror inte att det är samma utbildning som de reguljära, när jag gick det hela way back så var det en lååång utbildning som löpte parallellt med tjänsten, nu pratas det om TOS och 9+9 dagar med några veckors uppehåll mellan, oklart angående praktiken på lasarett.

 

Håller med om drillningen, kanske tänker man sig att det kommer under TOS utbildningen?

 

/J

Link to comment
Share on other sites

Har inte sett att dom har lagt ut nån mer utb.

Den första sågades tydligen vid fotknölarna. Då många av dom som sökt var tvungna att avbryta pga skador etc.

 

Men känner spontant att HV borde ta utbildningen och lägga krut på själva Sjukvårdar utb. för att sen låta förbanden öva på strid delen

för att få ut mest möjliga av utb på just sjukvårdsbiten med allt den innebär.

Link to comment
Share on other sites

Tjena Jimbo.

 

Det stämmer att den är under införande i HV efter 3 org och metodförsök utbildningar .

Ang en av dom tidigare kurserna som nämns i denna tråd så var det fel folk som gick kursen. Det var klara och tydliga mål och krav men ändå skickade många Utbgrp fel folk. Det var dom med bristande kunskaper och som absolut inte hade den fysiska förutsättningen.

 

All CLS utb är lika. Oavsett Hv el GSS. Det handlar bara om att Hv kör mest troligast 2 x 9 dagar . Det går för att Hv inte är arbetstidsreglerad såsom GSS är på sin CLS utb.

Link to comment
Share on other sites

Tjena igen.

Ja jag har gått CLS kursen.

Är CLS instruktör.

Är en krävande kurs både fysiskt och psykiskt.

Vissa moment/övningar sker i högt tempo i varierande miljöer så se till att ha en bra grundfysik innan du går kursen .

Målbilden är 11.30 på fälttest samt minst 300 poäng på multitestet.

Link to comment
Share on other sites

Intressant Undrar hur det kommer att se ut framåt. Med tanke på dessa förkrav kontra behovet av utbildad personal och den fysiska kompetens som finns ute bland grupperna.

Sen också pga Att det är en frivillig organisation.

 

Ska också tydliggöra att jag anser att det är bra att man måste vara fysiskt förbered på en sådan tjänst.. Men dock tror jag att det blir svårt att få fyllt upp med en i varje grupp.

om dom då inte ändrat hur många som dom vill ha igen

Link to comment
Share on other sites

Det är ganska enkelt.

Vill enheterna ha kompetens att rädda liv så motiverar man rätt personal att gå kursen.

Sänka krav el ta bort befattningen är idioti ....men så går ju tankarna bland förbanden och RIKSHV.

En bra start vore att alla förband får den fastslagna TOS FSU utbildningen som ALLA soldater SKALL ha.

Den är på 36 timmar och dom som jag utbildat har fått en rejäl aha upplevelse på kraven och kunskapen som krävs för att

klara av en TOS situation. Dom har även förstått behovet av att ha en CLS på gruppen.

Link to comment
Share on other sites

Det är ganska enkelt.

Vill enheterna ha kompetens att rädda liv så motiverar man rätt personal att gå kursen.

Sänka krav el ta bort befattningen är idioti ....men så går ju tankarna bland förbanden och RIKSHV.

En bra start vore att alla förband får den fastslagna TOS FSU utbildningen som ALLA soldater SKALL ha.

Den är på 36 timmar och dom som jag utbildat har fått en rejäl aha upplevelse på kraven och kunskapen som krävs för att

klara av en TOS situation. Dom har även förstått behovet av att ha en CLS på gruppen.

Fast du tycker väl det är bra att det finns Hemvärnsförband? Eller föredrar du att vi minskar numerären i HV till uppskattningsvis en sjättedel av idag men uppfyller krav på perfekt utbildad stridssjukvårdare i varje grupp. Man måste faktiskt inse att detta är reservförband där numerär går före kvalitet.

Link to comment
Share on other sites

Fast en sak lovar jag speculatores. Om du står där ensam tillsammans med super tränade jägar Bengt och skall försvara en ej ibruk tagen svensk flygbas. Då kommer du dö när en grupp spetznas vill spränga banan. Om du däremot står där tillsammans med 25 ytterligare soldater istället för bara super Bengt. Då har du en chans att på riktigt faktiskt överleva trots att dessa 25 är rätt otränade medelsvensson. Hur gärna du än vill och hur mycket hollywood film man än ser så lovar jag att det är precis så det är. Numerär gör stor skillnad. Både för din överlevnad och för nationens önskan att rullbanan inte blir sprängd.

Link to comment
Share on other sites

Pal: Jag vet inte hur mycket militär erfarenhet du har, men de är inte frågan om någon enorma krav. bara att förbandet skall ha en rimlig chans att överleva. De hemvärn du beskriver kanske var sant för 15 - 20 år sedan. men att ha ett förband utformat efter den naiva tanken på försvar som fanns under kalla kriget är att ge en falsk trygghet. trotts kvantitet saknas förmågan och med det möjlighet att genomföra verksamhet. Rysslands strategi anno andra världskriget funka för dem då, men till ett fruktansvärt pris.

 

Krig är inte en sport. fienden kommer inte ta hänsyn till vad vi saknar i material och förmåga för att vi vill ha många. De kommer utnyttja det.

Link to comment
Share on other sites

Jag förstår inte hur du resonerar speculatores. Jag får nästan intrycket av att du vill maximera din egennytta och då är du gärna så unik och utvald som möjligt och har så cool och rolig utrustning som möjligt.

 

Men så resonerar endast den som inte är orolig över ett krig. Den som inte ser någon risk alls för att delar av vårt land eller hela vårt land kan gå förlorat till en fiende kan resonera så. Och för övrigt säger du ju också ofta att du inte ser någon sån risk eftersom du inte ser att Ryssland skulle ha något att vinna på det ekonomiskt.

 

Men i verkligheten behövs numerär annars är det bara så att vi kommer förlora. Fienden kan på enklaste sätt med exempelvis fyrmannagrupper spetznas förstöra baser, depåer och andra oförsvarade objekt och platser och då förlorar vi all rörlighet och förlorar kriget helt enkelt.

Link to comment
Share on other sites

Pal: tyvärr förstår jag precis ditt resonemang, de låter precis som nostalgiker, de som har ingen eller liten praktisk erfarenhet. stridssjukvårdare är bra för gruppmoralen. se kamrater förblöda i väntan på sjukvård är dåligt. varje soldat i plutonerna kräver resurser, ju mer kraven sjunker för att öka kvantitet, ju mindre nytta gör de soldaterna och ju mindre nytta får vi av de resurserna. Var balansen går mellan att ha tillräckligt mycket folk och ställa tillräckligt höga krav på de som finns för att de skall kunna genomföra tjänsten på riktigt, de kommer vi troligen aldrig överens om.

Link to comment
Share on other sites

Det är ganska enkelt.

Vill enheterna ha kompetens att rädda liv så motiverar man rätt personal att gå kursen.

Sänka krav el ta bort befattningen är idioti ....men så går ju tankarna bland förbanden och RIKSHV.

En bra start vore att alla förband får den fastslagna TOS FSU utbildningen som ALLA soldater SKALL ha.

Den är på 36 timmar och dom som jag utbildat har fått en rejäl aha upplevelse på kraven och kunskapen som krävs för att

klara av en TOS situation. Dom har även förstått behovet av att ha en CLS på gruppen.

Håller helt med dig..

 

Min tanke är ju mer som så att inte rucka på själva kraven osv. Men att anpassa den så att tex jag som är intresserad och har den fysiska förmågan

Har möjlighet att gå utbildningen.

För i dagsläget så kan inte jag ta 2x9 dagar tjänstledigt från jobb och vara borta från familjen den tiden.

Det är väl lite det HV lär bli bättre på anpassa utb. så att personer med fast jobb kan gå dessa utb.

Annat hade ju varit om man varit anställd under tiden och fått lön för det,

Sen så borde i min mening fler utb. hållas på Den UTB grupp man tillhör då många ej kan vara hemifrån under längre tid.

Link to comment
Share on other sites

 

Det är ganska enkelt.

Vill enheterna ha kompetens att rädda liv så motiverar man rätt personal att gå kursen.

Sänka krav el ta bort befattningen är idioti ....men så går ju tankarna bland förbanden och RIKSHV.

En bra start vore att alla förband får den fastslagna TOS FSU utbildningen som ALLA soldater SKALL ha.

Den är på 36 timmar och dom som jag utbildat har fått en rejäl aha upplevelse på kraven och kunskapen som krävs för att

klara av en TOS situation. Dom har även förstått behovet av att ha en CLS på gruppen.

Håller helt med dig..

 

Min tanke är ju mer som så att inte rucka på själva kraven osv. Men att anpassa den så att tex jag som är intresserad och har den fysiska förmågan

Har möjlighet att gå utbildningen.

För i dagsläget så kan inte jag ta 2x9 dagar tjänstledigt från jobb och vara borta från familjen den tiden.

Det är väl lite det HV lär bli bättre på anpassa utb. så att personer med fast jobb kan gå dessa utb.

Annat hade ju varit om man varit anställd under tiden och fått lön för det,

Sen så borde i min mening fler utb. hållas på Den UTB grupp man tillhör då många ej kan vara hemifrån under längre tid.

 

 

håller med dig om att vara borta från familj och jobb. Mycket svårt att få till!

 

 

vi borde kunna ordna det så att det går att köras utan dessa maraton pass!

Link to comment
Share on other sites

Jag köper era resonemang alla dagar i veckan grabbar MEN just denna kurs är öva pröva drill drill drill drill och lite drill varav vissa delar hänger ihop under lite längre tidsperioder .

Det jag säger är att den går inte att dela upp på X antal helger för då kommer man inte in i tänket och drillen/rutinen på ett bra sätt. Det går för mkt tid på att fräscha upp osv. Fattar ni hur jag menar?

 

Sen ang kraven så NEJ det går inte att sänka dom .

Varför? Ex så har gruppen släpat sin kamrat 300 meter till ett säkert läge där CLS kan göra omhändertagande. Alla i gruppen är trötta och grupperar igelkott. Då skall CLS kliva in och göra ett omhändertagande som kan bestå av ex punktera bröstkorg med nål m.m .

Det skall räknas puls och andetag sant skrivas MIST m.m . Det funkar inte om CLS är en av dom som håller på att dö i hjärtattack efter släpturen.

Fattar ni nu varför dom behöver vara i bra fysisk form ?

 

Och till Pal säger jag såhär : att veta att gruppen har en rätt utbildad CLS som kommer att kunna ta han om skadade även under stress och extrem stress är en sån fruktansvärd moralhöjare.

Samma gäller att veta att soldaten bredvid är BRA utbildad och inte bara är där som kött.

Har hellre 2 bra utbildade kamrater än 5 dåligt utbildade.

Har jag erfarenhet av det jag pratar om ?

Tja.....så kan det vara

Link to comment
Share on other sites

Om jag får ta mig för att argumentera för båda sidorna i denna diskussion:

 

1) Jag hade nyligen nöjet att vara på en övning där vi skulle extrahera en skadad. Vi hade EN skadad på kanske 120+ kg som blödde så det sprutade och en aggresiv B-styrka på EN person. Vi var FEM stycken, varav en var muskulös i god kondition och storväxt, en muskulös och i god kondition men liten till växten, och tre mera som slätstrukna HV-bevakningssoldater. Det tog oss väl en kvart att släpa den skadade i skydd ca 30 meter och få kontroll på blödningen. Hade det varit på riktigt hade vi dött allihop.

 

2) Jag ser inte framför mig att så många av de hemvärnssoldater jag har träffat skulle ha klarat ut övningen väsentligt bättre. Hemvärnet har ett rekryteringsproblem. Om vi kräver att all personal håller måttet fullt ut är vi nog nära beslutet att lägga ner Hemvärnet.

Link to comment
Share on other sites

Så vad föreslår du då Cykelskytt?

Hur skall det lösas?

 

Regel 1 i TOS :

Vinn striden för att skapa utrymme för egen handlingsfrihet dvs i detta fallet döda motståndaren och sen så slipper ni släpa ☺

Edited by jockster
Link to comment
Share on other sites

Så vad föreslår du då Cykelskytt?

Hur skall det lösas?

 

Regel 1 i TOS :

Vinn striden för att skapa utrymme för egen handlingsfrihet dvs i detta fallet döda motståndaren och sen så slipper ni släpa ☺

 

Ja, den här övningen gav en del tankeställare, och att vi bröt mot regel 1 i TOS är väl en. Vi borde ha oskadligjort motståndaren först. Skadefiguranten blödde och skrek så mycket att vi föll för frestelsen att kasta oss över blödningarna, det är väldigt svårt att låta bli. Jag bedömer att utfallet om det varit på riktigt skulle blivit sex egna döda, ingen död motståndare. Hade vi inledningsvis fokuserat enbart på att vinna striden hade det blivit två döda, en motståndare och den skadade, kanske t.o.m. ingen död. Det kräver nog lite mängdträning på dena typ av scenarier, för hela gruppen, för att få detta rätt.

 

Vad ska man göra för att lösa detta för Hemvärnet? Jag tror jag är inne på att man faktiskt måste ställa så höga krav på stridssjukvårdare att många i HV inte kan komma ifråga för att bli det. Jag fick nyligen ett email med inbjudan till stridssjukvårdarutbildning (tyvärr är jag själv för gammal, trött och oduglig för detta!). Det var totalt 18 dagar, men inte allt i sträck (tror jag) och 12 dagar var avtalstid; man kan alltså fullgöra sitt avtal med denna utbildning i stället för KFÖ/SÖB. Någon har alltså tänkt till och insett att det finns ett problem med att ta ut fler dagar av HV-soldater, men med det här upplägget blir man borta från KFÖ/SÖB tre gånger och det vill man kanske inte om man är inarbetad i ett kompani.

 

En tanke som slog mig är att ge gruppchefs befattningspeng till stridssjukvårdare. Dels gör det ju aldrig ont med pengar och dels skulle det ge en prestige åt befattningen. En annan ide kanske vore att lyfta ut uppenbart lämpliga kandidater ur 3-mån utbildningen och göra dem till stridssjukvårdare inom samma tidsram, och helt enkelt bortse från att de då missar andra moment.

Link to comment
Share on other sites

Den skadade skall även han/hon OM möjligt stoppa egen blödning. En annan STOR regel i TOS ☺

 

I GU NY så kommer folk att utbildas till CLS.

Förslaget med just GMU folk föreslog jag plus en annan person som satt med i utvärderingen efter org/metodförsöket men det gillades inte tyvärr.

Att locka med mer pengar går inte heller pga budget.

Link to comment
Share on other sites

Jämfört med en CLS i Amerikanska armen så är en Svensk CLS bättre utbildad.

Allt hämtas från TCCC konceptet

lite intresserad av hur du menar?

 

det jag har sett av amerikanska CLS så sätter de tex PVK relativt tidigt i TCCC.

och de ger "dropp" alternativt antibiotika redan innan casevac/medevac.

den biten har vi väl inte alls inom svensk CLS?

eller kan de utföra detta på delegation från SSK?

 

vad jag fattat får inte en svensk CLS utföra någon form av "nålhantering" utan det är därför fentanyl-klubba/sugtablett existerar?

självklart är det säkert skillnader mellan GSS/K/T och HV, men överlag så skall väl det vara SSK som sköter medicin administration via "infart"?

Link to comment
Share on other sites

Det finns olika nivåer på deras medic .

Dom har CLS sen kommer Medic. MEN jag tror att alla går under namnet Combat Medic.

Det motsvarar våra medics som går ASF ex spanings/jägarsjv, QMT och MMT medics. Där ingår bla nål m.m .

Fentanylklubban används för att smärtlindrande går fortare oralt än intramuskulärt dvs den gamla morfininjektorn.

Att börja ge intravenöst fungerar inte i en TOS situation.

Link to comment
Share on other sites

Det finns olika nivåer på deras medic .

Dom har CLS sen kommer Medic. MEN jag tror att alla går under namnet Combat Medic.

Det motsvarar våra medics som går ASF ex spanings/jägarsjv, QMT och MMT medics. Där ingår bla nål m.m .

Fentanylklubban används för att smärtlindrande går fortare oralt än intramuskulärt dvs den gamla morfininjektorn.

Att börja ge intravenöst fungerar inte i en TOS situation.

du har troligen rätt där.

i de klipp jag sett nämns CLS men det handlar förmodligen om "combat medic".

vilket även stämmer med vad jag upplevt hos norrmännen.

deras vpl medic sätter ju även nål de med, men då pratar vi om vpl som är i slutet av sin 18 månaders utbildning.

jag tror de även blir undersköterska motsv civilt efter sin grundutbildning.

samt att de även placeras direkt i hemvärnet eller röde kors sjukvårdsgrupper, om de inte börjar jobba inom vården direkt efter muck.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...