Jump to content

Är Sverige redo att ändra statsskick?


Kimster

Sveriges statskick  

41 members have voted

 1. 1. Anser Du att Sverige bör ändra statskick?

  • Ja, avskaffa monarkin så snart det är möjligt!
   6
  • Ja, men låt det ta tid för Hovet och Kungahuset att hitta platser i samhället!
   0
  • Nej, det finns ingen anledning att ändra statsskick!
   33
  • Nej, inte i närtid. Men vill överväga frågan igen om kanske 30+ år!
   1
  • Jag vet inte!
   1
  • Jag bryr mig inte!
   0


Recommended Posts

 • Forumsledning

I Metro idag kan vi läsa: ------
Historisk motion om att avskaffa monarkin: "En kvarleva"

Ledamöter från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Folkpartiet har för första gången gått ihop och skrivit en gemensam motion till riksdagen – om att avskaffa monarkin.
”Monarkin är en kvarleva från en tid då Sverige inte var en demokrati”, säger Yasmin Larsson (S) i ett pressmeddelande.

http://www.metro.se/nyheter/historisk-motion-om-att-avskaffa-monarkin-en-kvarleva/EVHoje!W77YJ6jH9VWUU/
------

 

Så frågan är nu konkret och inte helt trivial kanske.
För 10 år sedan hade jag själv ganska klara åsikter. Idag är frågan inte helt enkel. Ju längre tiden går desto svårare får jag att hitta argument till fördel för monarkin som vi har idag.

 

Men jag tänkte det skulle vara intressant att se denna del av allmänhetens synpunkter i en fråga som idag börjar bli mer och mer öppet att prata om.

Link to comment
Share on other sites

Jag tycker monarkin i Sverige är självklar. Att rösta om att avskaffa monarkin är för mig lika otänkbart som att rösta om att vi skall överlämna oss till Ryssland. Det är olagligt och omöjligt.

 

Monarkin i Sverige är evig. Alla försök att avskaffa den är olagligt. Jag kommer inte acceptera att monarkin avskaffas. Jag blir väldigt känslomässig över saken. Den som skulle driva igenom en sådan sak bör känna till att jag, och många med mig, kommer reagera väldigt känslomässigt. En sådan konflikt känns väldigt onödig bara för att motivera någon sorts princip.

Link to comment
Share on other sites

frågan är ju vad de skulle ersättas med?

 

skulle presidenten väljas av i direkta val eller av riksdag/regering. skulle presidenten ha lika stor makt eller skulle ytterligare makt samlas kring en person. Sen är ju frågan om vad de skulle bli av kungafamiljen. Att skilja på vad som är deras privata egendom och statens låter som en intressant uppgift.

Link to comment
Share on other sites

Det krångligaste i att ändra statsskick skulle ju vara, precis som speculatores påpekar, vara att göra bodelningen. Det finns ju nu en gång ganska mycket egendomar hos kungafamiljen som kommit dem tillhanda när staten och kungen var samma sak, men det som kungafamiljen disponerar som egen egendom åtnjuter ju trots det äganderättsligt skydd.

 

Speciellt olagligt är det ju inte att byta statsskick, nuvarande regeringsform dateras ju 1973 och succesionsordningen 1810. Den svenska kungamakten i sig dateras till 1523, då den uppkom som en följd av att vi vann (eller vad vi gjorde) det olagliga Frihetskriget.

 

Den juridiskt intressanta frågan är ju hur statsskicket ska organiseras. Vi är ju av uppfattningen att en renodlad republik (alltså inte en demokrati) inte är speciellt förenlig med rätten till folkstyre. Att ersätta monarken med en av parlamentet utsedd president utan exekutiva eller legislativa befogenheter torde inte orsaka några större problem.

 

Min personliga uppfattning är att allt som minimerar behovet av kostsamma honnörsvakter (högvakten) är av godo. Och att logera statschefen på ett annat ställe än en gigantisk byggnad mitt i stan borde ju göra det.

 

//Ormtunga

Link to comment
Share on other sites

Ormtunga: egentligen finns fyra huvudversioner av President.

 

A av folket vald president, utan egentliga befogenheter. (jag har svårt att se särskilt många engagera sig i ett sånt val. vilket i sig är ett demokratiproblem)

B av folket vald president men med ökade befogenheter, (kanske fler som bryr sig, men då tas ju befogenheter från någon. vilket i sig är ett demokratiproblem)

C av parlamentet vald president, utan befogenheter. (väljarna får fortfarande inget inflytande i vem som är statschef. så vad har vi vunnit på att ge antagligen en gammal politiker en fin titel)

D av parlamentet vald president med ökade befogenheter (väljarna får fortfarande inget inflytande i vem som är statschef. vi har en ökad koncentration av makt vilket inte är särskilt demokratiskt)

 

När de gäller kungliga slotten är nog underhållet långt dyrare, vilket vi kommer ha kvar om de inte skulle rivas.

Personskyddet för en statschef lär inte bero på titel, med president lär vi ju dessutom behöva ge dem personskydd även efter presidentperiodens slut. så frågan är om de skulle bli billigare.

Link to comment
Share on other sites

Högvakten har i och för sig ganska litet med personskydd att göra. Victoria klarar sig ju uppenbarligen utan en konstant avdelad styrka om ~60 soldater. Personskyddet efter att statschefen avgått torde ju vara på en ganska blygsam nivå.

Link to comment
Share on other sites

 • Forumsledning

Jamen högvaktssoldaterna är ju ett militärt kuppskydd för hela centrala huvudstaden, och inte bara för slottet.

Tror du verkligen det skulle fungera i "praktiken" också? Det känns mer (idag) som ett snack, för att lägga lite meningsfullhet på truppen.

 

Olagligt är något så länge det står i lagtexten som förbjudet. Men det mesta där går ju att rösta bort i en demokrati, så det resonemanget köper jag inte. Inget är för evigt heller förutom möjligen fysikens lagar.

Känslor är normalt kopplat mot kultur och uppväxt. Om jag spekulerar så säger jag att den äldre generationen värnar mer om , tror jag många inte riktigt vet någon annan form, och därmed har svårt att se alternativ pga. någon form av räddsla. Traditions-argumenten är idag svåra att använda. Ekonomiskt verkar heller inte vara självklarheter, för tidigare snackades det om turistinkomster osv.

 

Men som speculatores sa, vad ska man ha istället, som inte ärver de "negativa" sidorna med en monarki.

Eller ska man letar varianter av en monarki som en folkvald Kung istället. För det största argumentet idag som jag upplever är ju att någon ofrivilligt/automatiskt blir något som har en högre social, ekonomisk, kulturell status än någon annan oavsett hur mycket arbete man lägger ner.

 

Men jag är lite kluven som sagt. Jag letar efter för mig hållbara argument. "Olagligt" och att något är "onödigt" är dock inte något jag kan förstå.

Om flera folkvalda högt upp i politiken plus en republikansk förening som i mina ögon innehållandes en rad smarta/intellektuella människor anser att monarkin inte är lämplig, så måste det finnas bättre argument än "onödigt". Det går ju att ändra om vi tittar på andra länder, där jag också upplever monarkin är ifrågasatt och vissa har har väl tom. avskaffat eller gjort kungligheter allt annat än "statschefer". Lite som att inneha Greveskap. Man har oftast massa pengar/egendom och har en släkthistoria som är innehållsrik. Men någon "makt" finns inte och ingen betalar skatt till att de ska kunna leva vidare heller.

Link to comment
Share on other sites

"Om flera folkvalda högt upp i politiken plus en republikansk förening" av någon konstig anledning är det väldigt många folkvalda högt upp i politiken som är den republikanska föreningen , för dessa individer föreligger det väl ingen egen vinning i att avskaffa Monarkin och ersätta det med President .

Det är väl inte så att dessa personer är dom som i första hand kommer ifråga för presidentskapet ?

 

det intressanta är varför det alltid pratas om president i samband med avskaffandet av monarkin. varför kan inte statsministern vara statschef.

 

hade det inte varit en ödets ironi om ett av argumenten vid införandet av presidentämbetet i USA hade varit " att inte den outbildade massan , skulle förstå att det inte fanns en kung längre ".

 

Kungen idag fungerar som en dörröppnare för näringslivet , speciellt verksamt för Svenska företag när vi skall exportera till inte fullt så demokratiska länder , där det aldrig skulle vara demokratiskt accepterat att skicka en demokratiskt vald statschef . Och för att svara på den kommande frågan , jo det är UD som godkänner och planerar resorna, samt förser honom med talepunkter och bakgrundsmaterial om länderna ifråga.

 

min egen uppfattning i frågan är , if it aint broken why fix it.

Link to comment
Share on other sites

För mig finns det ingen som helst fördel med att nationens ledning är ett eftertraktat jobb. Och att dessa eftertraktade jobb sedan delas ut i en populistisk allmän tävling där den som är socialt kompetent alltid vinner över den som är kunnig eller kompetent på riktigt.

 

Låt mig tillåta mig att jämföra med hur företag drivs. Om vi lät alla svenskar rösta om vem som skall vara VD i Sveriges tio största företag de kommande fem åren. Gärna efter en lång serie reklam-finansierade tv-program. Hade det givit livskraftiga och internationellt dugliga företag tror ni? Någon? Nej precis. Låt mig vara den första att klaga på mycket i näringslivet, där kvartals-ekonomin, bonusar och rygg-kliande förstört mycket. Men inom de olika företagen så kan man faktiskt göra ytterligare en jämförelse. Det finns företag som helt saknar ärvd makt, och dessa uppvisar väldigt ofta kortsiktighet. De styckas, flyttar produktion utomlands, knoppar bort enheter för att ge bra bonus ett år och så vidare. Företag med en ägarbas som är familjer är betydligt långsiktigare. Företag där mycket av makten ärvs generation efter generation i en ägarfamilj är närmast manngrannt långsiktigare och därmed tryggare både för sina anställda för kunderna och mer viktiga för de stater de verkar i.

 

I den demokrati vi idag har i Sverige dyker ofta svåra frågor upp. Jag vet att jag kan förutsätta att alla politiker, verkligen alla. I första hand tänker på sin karriär när de tar ställning. Och sedan försöker de sälja sin åsikt till mig. Eftersom de har tillgång till departement, utskott och riksdagens utredningstjänst är det helt omöjligt för mig som medborgare att sätta mig in i en komplicerad fråga på samma nivå som politikerna kan. Så de har verktygen men kommer färga sin propaganda nedåt till mig med det som gynnar dom och deras karriär.

 

 

I ett bolag lyssnar jag mycket hellre på den ägare som känner för sitt företag genom tradition eller stolthet när han argumenterar än finansmannen som vill ha en bra utdelning kommande kvartal.

 

I landets politik lyssnar jag hellre på den som känner sig ansvarig för att landet mår bra och fungerar bra och som individ redan är så rik man kan bli. En kunglig regent såsom den vi har alltså. Än den politiker som strävar uppåt i sin karriär och drömmer om topp-poster i EU och de riktigt stora pengarna och förmånerna.

 

Kort sagt, vi behöver mer ärvd makt i Sverige, inte mindre. Eller rättare sagt, vi kan börja med att regenten har rätt att uttala sig om riktigt stora frågor och att regenten har en egen utredningstjänst till sitt förfogande. Att allt inte är perfekt rättvist är inte ett bra argument för att monarki är dåligt. Att bli obekväm för att inte allt är perfekt rättvist eller perfekt jämställt även om det fungerar bättre och gynnar flertalet när det är just lite orättvist och lite ojämlikt är inget annat än begynnande fundamentalism. Demokrati-fundamentalism är inget vi skall ha. Det skulle inte öka vårt välstånd och är dåligt såsom all fundamentalism. Bejaka ärvd makt lite mer, den har sina fördelar i rätt doser.

Link to comment
Share on other sites

För mig finns det ingen som helst fördel med att nationens ledning är ett eftertraktat jobb. Och att dessa eftertraktade jobb sedan delas ut i en populistisk allmän tävling där den som är socialt kompetent alltid vinner över den som är kunnig eller kompetent på riktigt.

 

Låt mig tillåta mig att jämföra med hur företag drivs. Om vi lät alla svenskar rösta om vem som skall vara VD i Sveriges tio största företag de kommande fem åren. Gärna efter en lång serie reklam-finansierade tv-program. Hade det givit livskraftiga och internationellt dugliga företag tror ni? Någon? Nej precis. Låt mig vara den första att klaga på mycket i näringslivet, där kvartals-ekonomin, bonusar och rygg-kliande förstört mycket. Men inom de olika företagen så kan man faktiskt göra ytterligare en jämförelse. Det finns företag som helt saknar ärvd makt, och dessa uppvisar väldigt ofta kortsiktighet. De styckas, flyttar produktion utomlands, knoppar bort enheter för att ge bra bonus ett år och så vidare. Företag med en ägarbas som är familjer är betydligt långsiktigare. Företag där mycket av makten ärvs generation efter generation i en ägarfamilj är närmast manngrannt långsiktigare och därmed tryggare både för sina anställda för kunderna och mer viktiga för de stater de verkar i.

 

I den demokrati vi idag har i Sverige dyker ofta svåra frågor upp. Jag vet att jag kan förutsätta att alla politiker, verkligen alla. I första hand tänker på sin karriär när de tar ställning. Och sedan försöker de sälja sin åsikt till mig. Eftersom de har tillgång till departement, utskott och riksdagens utredningstjänst är det helt omöjligt för mig som medborgare att sätta mig in i en komplicerad fråga på samma nivå som politikerna kan. Så de har verktygen men kommer färga sin propaganda nedåt till mig med det som gynnar dom och deras karriär.

 

 

I ett bolag lyssnar jag mycket hellre på den ägare som känner för sitt företag genom tradition eller stolthet när han argumenterar än finansmannen som vill ha en bra utdelning kommande kvartal.

 

I landets politik lyssnar jag hellre på den som känner sig ansvarig för att landet mår bra och fungerar bra och som individ redan är så rik man kan bli. En kunglig regent såsom den vi har alltså. Än den politiker som strävar uppåt i sin karriär och drömmer om topp-poster i EU och de riktigt stora pengarna och förmånerna.

 

Kort sagt, vi behöver mer ärvd makt i Sverige, inte mindre. Eller rättare sagt, vi kan börja med att regenten har rätt att uttala sig om riktigt stora frågor och att regenten har en egen utredningstjänst till sitt förfogande. Att allt inte är perfekt rättvist är inte ett bra argument för att monarki är dåligt. Att bli obekväm för att inte allt är perfekt rättvist eller perfekt jämställt även om det fungerar bättre och gynnar flertalet när det är just lite orättvist och lite ojämlikt är inget annat än begynnande fundamentalism. Demokrati-fundamentalism är inget vi skall ha. Det skulle inte öka vårt välstånd och är dåligt såsom all fundamentalism. Bejaka ärvd makt lite mer, den har sina fördelar i rätt doser.

Borde ni återinföra stånden också? Kanske det blir bättre med att införa kaster, så samhället blir stabilare och ingen tror att den ska komma någonstans den inte hör till. /s

 

Nej du yrar nu om företag och politisk makt utan att komma med någon genomgripande tanke. Ett statskick är något annat än att driva ett familjeföretag. Före de konstitutionella monarkierna kunde man kanse jämföra ett kungadöme med ett företag, dock även då fanns stora skillnader.

 

Det är klart att ärvda politiska positioner är oförenliga med demokrati, även om det endast vore en galjonsfigur, som i de europeiska "demokratiska monarkierna". Tänk vilken oxymoron.

 

En president kan ha väldigt lite makt, och vara vald antingen av folket via elektorer, eller direkt, eller så kan hen vara vald av riksdag. Så kan man ha ett presidentiellt system där presidenten sitter på en hel del makt. I de presidentiella systemen brukar valet gå till via elektorer eller genom direkt folkval. En president kan nog göra pr för näringslivet, och att påstå att en kung kan göra det i stater ett direkt eller indirekt valt statsöverhuvud inte kan göra är direkt dubbelmoral.

 

Att påstå att det vore svårt att göra skillnad på statens och kungafamiljen egendom är direg bluff och båg. Antingen finns en egendom i statens balans eller har kungen eller någon i kungafamiljen lagfart/äganderätt på den. Det finns ingen gråzon. Att en stor del av egendomen kungafamiljen förfogar över ägs av staten betyder inte att äganderätten vore oklar.

 

Medge nu att det är endast känslomässiga orsaker som håller monarkierna kvar. Om och när det kommer en kung/drottning som gör bort sig ordentligt, svänger känsloklimatet. ;-)

 

Det är faktiskt inte någon omöjlig uppgift att bygga ett republikanskt statskick. Bara vanliga politiska val man behöver göra.

Link to comment
Share on other sites

de finns en fin paradox, så länge inte en majoritet av väljarna är för en övergång till republik så borde de vara odemokratiskt, om politikerna kör över väljarna i en grundlags ändring. Hur odemokratiskt tidigare nämnda politiker än tycker monarkin är.

 

Sen är de frågan om vad som uppnås med att ge en gammal politiker en fin titel. personligen skulle jag gissa att riksdagen väljer president i de fallet. vilket betyder att väljarna har ungefär inget alls att säga till om vem som blir president. vilket i sin tur är ungefär lika mycket demokrati i den frågan som nu.

Link to comment
Share on other sites

Jag medger gärna att det är enormt mycket känslor i det. För mig är det så.

 

Men titta hur våran alldeles egen finans-sauron Christer Gardell som gladeligen säljer och styckar företag som Volvo för att få snabb utdelning kommande kvartal agerar. Och detta trots att man bara får en liten bråkdel av den säkra inkomst och vinst som annars hade erhållits i mer än hundra år. Fast varför skulle man bry sig om kommande vinst i hundra år eller mer när man kan få 3% av detta utbetalat till privata plånboken nästa kvartal istället? Är man 15 år från pension och önskar sig en ny lustjakt så är man.

 

Det råder ingen som helst tvekan om att kortsiktighet är dåligt. Och det råder ingen som helst tvekan om att företag där stora ägarposter går i arv drivs mer långsiktigt än i de företag där sådana förhållanden saknas. Den intresserade kan lätt själv undersöka detta påstående.

 

Politik idag i Sverige, och Finland, handlar om ett jobb och en karriär. En politiker struntar i allt som händer sen, det finns ingen känslomässig koppling. Det är mycket likt hur Christer Gardell ser på företagande. Och det är en dålig sak med denna själv-giriga kortsiktighet för alla oss andra som står utanför men som faktiskt är beroende av det. Både i exemplet nationen och företaget där man jobbar. När de som har makten kortsiktigt har en karriär och ett jobb vars utfall skall maximeras så kommer utfallet för den stora massan bli betydligt sämre.

 

Du är redan på väg ned i fundamentalism-konen vad gäller demokrati Adam7, det märks tydligt. Men tro mig, allt var inte sämre förr och ärvd makt är inte något som måste ogillas av princip bara för att det är så. Studera istället de negativa effekterna som kortsiktigheten har och inse att minskningen av ärvd makt både i företag och nationer har en stark koppling till den ökade kortsiktigheten.

 

Gissa förresten varför de som idag sitter på makt och härlighet både våra politiker och den allt starkare finans-eliten gillar att vi utanför är allt mer beslutsamma och principfasta vad gäller demokrati? Ingenting kan spela dem mer i händerna än om vi andra blir demokrati-fundamentalister. Då kan de fortsätta att snabbt nedmontera det som tidigare byggts upp under lång tid och snabbt stoppa kvarlåtenskapen i plånboken. Sen går de i pension på rivieran och struntar fullständigt i vad kommande generationer skall leva av.

Link to comment
Share on other sites

Jag medger gärna att det är enormt mycket känslor i det. För mig är det så.

 

Men titta hur våran alldeles egen finans-sauron Christer Gardell som gladeligen säljer och styckar företag som Volvo för att få snabb utdelning kommande kvartal agerar. Och detta trots att man bara får en liten bråkdel av den säkra inkomst och vinst som annars hade erhållits i mer än hundra år. Fast varför skulle man bry sig om kommande vinst i hundra år eller mer när man kan få 3% av detta utbetalat till privata plånboken nästa kvartal istället? Är man 15 år från pension och önskar sig en ny lustjakt så är man.

 

Det råder ingen som helst tvekan om att kortsiktighet är dåligt. Och det råder ingen som helst tvekan om att företag där stora ägarposter går i arv drivs mer långsiktigt än i de företag där sådana förhållanden saknas. Den intresserade kan lätt själv undersöka detta påstående.

 

Politik idag i Sverige, och Finland, handlar om ett jobb och en karriär. En politiker struntar i allt som händer sen, det finns ingen känslomässig koppling. Det är mycket likt hur Christer Gardell ser på företagande. Och det är en dålig sak med denna själv-giriga kortsiktighet för alla oss andra som står utanför men som faktiskt är beroende av det. Både i exemplet nationen och företaget där man jobbar. När de som har makten kortsiktigt har en karriär och ett jobb vars utfall skall maximeras så kommer utfallet för den stora massan bli betydligt sämre.

 

Du är redan på väg ned i fundamentalism-konen vad gäller demokrati Adam7, det märks tydligt. Men tro mig, allt var inte sämre förr och ärvd makt är inte något som måste ogillas av princip bara för att det är så. Studera istället de negativa effekterna som kortsiktigheten har och inse att minskningen av ärvd makt både i företag och nationer har en stark koppling till den ökade kortsiktigheten.

 

Gissa förresten varför de som idag sitter på makt och härlighet både våra politiker och den allt starkare finans-eliten gillar att vi utanför är allt mer beslutsamma och principfasta vad gäller demokrati? Ingenting kan spela dem mer i händerna än om vi andra blir demokrati-fundamentalister. Då kan de fortsätta att snabbt nedmontera det som tidigare byggts upp under lång tid och snabbt stoppa kvarlåtenskapen i plånboken. Sen går de i pension på rivieran och struntar fullständigt i vad kommande generationer skall leva av.

Jag har ingen aning om vad "fundamentalism-konen" avser.

 

Ditt narrativ grundas på att "eliten" är något främmande och elakt och fientligt som avser sko sig på den stora massan, och att det sedan finns de "rättframa" till skillnad från "eliten". Det tänkesättet passar antingen långt till höger eller vänster. Man bygger ingen samhällsideologi på en konspirationsteori. Sorry.

Link to comment
Share on other sites

Den allt ökande kortsiktigheten i samhället, i synnerhet i företagandet och i politiken är inte en konspiration. Det är en kultur. Kortsiktigheten har ett pris, ett högt pris till och med. Att inte se saker i ett längre perspektiv är av ondo för flertalet men gynnar den individ som gör det. När människor med makt är kortsiktiga så drabbas många fler. Allt fler politiker och allt fler företagsledare ser sig själv först, ser sitt jobb som en karriär där det egna utfallet skall maximeras. Vi behöver inte mer av kortsiktighet och min huvudpoäng är hur tydligt det är att familjeföretagare med ärvd makt är mer långsiktiga. Jag är övertygad att en statschef som ärver sitt ämbete är mer långsiktig och mindre populistisk än den som strävar efter statschefs jobbet som den ultimata karriärs och löne -framgången.

Link to comment
Share on other sites

Monarkin av idag är något förlegad.

Förr låg samtlig makt hos konungen och konungen endast, idag använder vi honom mest för ceremoniella uppgifter samt att han skall vara vårat ansikte utåt.

 

En avveckling av monarkin är inte att tänka på, men en omstrukturering kanske kan funka däremot, ge konungen 50 % av makten och låt riksdag/regering få de övriga 50.

Link to comment
Share on other sites

de finns en fin paradox, så länge inte en majoritet av väljarna är för en övergång till republik så borde de vara odemokratiskt, om politikerna kör över väljarna i en grundlags ändring. Hur odemokratiskt tidigare nämnda politiker än tycker monarkin är.

 

(---)

Ändring av grundlagen kräver ju två riksdagsbeslut med mellanliggande val, så väljarna kommer ju att få sin demokratiska chans att säga bu eller bä.

 

Jag röstade på alternativet att avskaffa monarkin så snart det är möjligt, men skulle vilja nyansera det så att monarkin avskaffas när nuvarande monark antingen går ur tiden eller abdikerar. Skulle kungen dö eller säga upp sig innan nödvändiga riksdagsbeslut hunnit fattas, så får väl Vickan vikariera lite så länge.

 

Som jag ser det så är monarkin den sista resten av det medeltida feodalsamhället (med reservation för nåt eventuell bortglömt privilegium för adeln) och det är ovärdigt en modern demokrati att ha en statschef som inte är vald eller är avsättbar. Dessutom finns det ett politiskt parti som motionerat i riksdagen om att ge majestätet viss reell makt vid tillsättandet av statsminister, vilket är ytterligare en bra anledning till att avveckla monarkin å det snaraste.

 

Högvakten som en del av kuppförsvaret? Visst. Men låt då den personalstyrkan ligga i beredskap nånstans och varva beredskapstjänstgöringen med relevanta övningar. Att vända klack på borggården och ha god samtidighet när avlösningarna ska utgå är inte en relevant förmåga när det handlar om kuppförsvar.

Link to comment
Share on other sites

Man skulle väl kunna tänka sig att man avskaffar monarkin utan att man nödvändigtvis måste ersätta monarken med en president.

Det finns väl länder som har president utan att ha premiärminister och vice versa? Eller?

 

 

Det ser inte ut att finnas premiärministrar utan statsöverhuvud (monark/presiden) men ett antal statsöverhuvud agerar även som regeringschef https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_över_statsöverhuvuden

Schweiz har ju en lösning som förvisso innebär indirekta val, men ändå låter acceptabelt i mina öron:

https://en.wikipedia.org/wiki/President_of_the_Swiss_Confederation

Link to comment
Share on other sites

 

 

 

Som jag ser det så är monarkin den sista resten av det medeltida feodalsamhället (med reservation för nåt eventuell bortglömt privilegium för adeln) och det är ovärdigt en modern demokrati att ha en statschef som inte är vald eller är avsättbar. Dessutom finns det ett politiskt parti som motionerat i riksdagen om att ge majestätet viss reell makt vid tillsättandet av statsminister, vilket är ytterligare en bra anledning till att avveckla monarkin å det snaraste.

 

 

skälet av avskaffa Monarkin för att något politiskt parti föreslagit ökade politiska befogenheter för monarken (obs! källa saknas för detta påstående, aja baja ) är nonsens. Om kungen lagt fram förslaget då är det ett skäl inte annars.

Link to comment
Share on other sites

Ersätta kungen med en president som skall väljas vart fjärde år och sen sitta i något stort palats typ slottet med stab av människor runt omkring sig... Efter att ha bott flera år utomlands så ser man stor skillnad på när svenska stadsministern kommer på stadsbesök (eller vårfri president från ett mindre land) ingen bryr sig och ingen publicitet. Svenska kungen kommer på besök eller kornprinsessan så blir det stora rubriker och publicitet runt Sverige och det mesta väldigt positiv publicitet. Tänk er Stefan Löfven after en tid som stadsminister bli president i Sverige O_O. Nej tack jag föredrar monarkin som den är och jag tror att det är fler fördelar än nackdelar för Sverige. Jag tror inte att det kommer bli billigare med president heller ut snarare dyrare då det skall hållas presidentval vart regelbundet vilket antagligen kommer att ha ett enormt stort valdeltagande(ironi) och vara helt gratis att genomföra(mer ironi). Fastigheter kommer staten ändå få betala för så besparingar uteblir.

Link to comment
Share on other sites

 

 

 

Som jag ser det så är monarkin den sista resten av det medeltida feodalsamhället (med reservation för nåt eventuell bortglömt privilegium för adeln) och det är ovärdigt en modern demokrati att ha en statschef som inte är vald eller är avsättbar. Dessutom finns det ett politiskt parti som motionerat i riksdagen om att ge majestätet viss reell makt vid tillsättandet av statsminister, vilket är ytterligare en bra anledning till att avveckla monarkin å det snaraste.

 

 

skälet av avskaffa Monarkin för att något politiskt parti föreslagit ökade politiska befogenheter för monarken (obs! källa saknas för detta påstående, aja baja ) är nonsens. Om kungen lagt fram förslaget då är det ett skäl inte annars.

 

Vadå aja baja? Och det är inget "påstående" utan en riksdagsmotion! Skälet till att jag inte länkade var att jag inte ville driva tråden mot partipolitik. Nu var det SD som lämnade in motionen till riksdagen, men för min del spelar det ingen roll vilket parti det var, jag hade varit lika mycket emot det om det hade varit S eller C eller vilka som helst. Men här är länken:

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Kungens-roll-vid-val-av-statsm_H2022909/?text=true

 

Det här är ett brott mot Torekovskompromissen, som angav att priset för monarkins fortlevnad var att den reducerades till en rent ceremoniell roll. Ges kungamakten reell politisk makt, om än aldrig så liten, så får den kompromissen anses ha fallit och därmed skulle monarkin utrangeras. Det är min fasta övertygelse att folkvald demokrati, inte födsel, ska vara urvalsmodellen för att vara med och leda det demokratiska arbetet i Sverige. Sen får du kalla det nonsens bäst du gitter.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Torekovskompromissen

Link to comment
Share on other sites

Hur kan man i samma inlägg tro att man är demokratins främsta riddare samtidigt som man utfärdar olika dekret att eftersom ett förslag lagts, en fråga diskuteras, så skall man omedelbart slå till begränsningar och stoppa vidare åsikter och tänkanden?

 

Kortsiktighet är en av vår tids absolut största problem. En snabbt ökande kortsiktighet breder ut sig inom företagandet och i hur nationer agerar. Få som sätter sig in problemet har någon som helst tvekan att minskningen av ärvd makt står i stark korrelation till den ökande kortsiktigheten. Förslag saknas om hur kortsiktigheten skall motverkas. Västs-demokratier tappar kraftigt i tillväxtsligan som en effekt av vår allt mer påtagliga kortsiktighet.

 

 

Observera hur det även inom politiken funnits ärvd inofficiell makt som nu också minskar. Jämför familjeklaner såsom Kennedy, Bush och Palme. Som oavsett vad man tycker om deras respektive politik uppvisade dels ärvd makt men också en klart urskiljningsbar långsiktighet i sitt politiska ledarskap. Väst håller på att förlora sitt ledarskap på grund av den kortsiktiga klipp-mentaliteten som breder ut sig i både näringsliv och politik. Att låtsas som att allt är bra så länge man kan hävda total och fläckfri demokrati är att stoppa huvudet i sanden. Det är ofta varmt och gott på fundamentalist sidan, tanken att bara man är total och ren i sin åsikt så kommer allt bli bra till slut är förföriskt enkel och bekväm. Men den är fel.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
 • Create New...