Jump to content

De gamla bestraffningsmetoderna finns inte i dagens yrkesarme va?


Recommended Posts

SItter och tänker på dagens yrkesarme med anställda soldater. Om man till exempel kom för sent som vpl kunde man ju råka ut för lite olika straff som t ex kasernförbud, löneavdrag etc. Vilket av dessa finns kvar idag. Kan man verkligen få löneavdrag om man kommer försent fortfarande?

Förr i tiden förekom ju även lite olika fysiska bestraffningar men det försvann ju för länge sen...

Link to comment
Share on other sites

Anställd personal omfattas av Lag om offentligt anställda LOA och inte LDT som värnpliktiga.

 

 

 

 

Disciplinansvar Tjänsteförseelse

14 § En arbetstagare, som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter i anställningen, får meddelas disciplinpåföljd för tjänsteförseelse. Är felet med hänsyn till samtliga omständigheter ringa, får någon påföljd inte meddelas.
Disciplinpåföljd får inte meddelas en arbetstagare för att han har deltagit i en strejk eller i en därmed jämförlig stridsåtgärd.

Disciplinpåföljder

15 § Disciplinpåföljder är varning och löneavdrag. En arbetstagare får inte samtidigt meddelas flera disciplinpåföljder.
Löneavdrag får göras för högst trettio dagar. Löneavdraget per dag får uppgå till högst 25 procent av daglönen.


16 § Genom kollektivavtal får avvikelser göras från 15 §.
Sådana kollektivavtal får tillämpas också på arbetstagare som inte är medlemmar i den avtalsslutande arbetstagarorganisationen, om de sysselsätts i ett sådant arbete som avses med avtalet.

 

Rutinen är att vederbörande anmäls av förbandet och sen hanteras ärendet i F-PAN som sätter påföljden. Nyligen fick en anställd löneavdrag för att inte ha varit på jobbet och dessutom fifflat med tidredovisningen för att dölja det.

Link to comment
Share on other sites

Man ska även komma ihåg att inom FM och ett par andra myndigheter kan man skiljas från sin befattning omgående, om detta bedöms nödvändigt.

 

31 § En arbetstagare vid Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, utrikesförvaltningen, Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk, Totalförsvarets
rekryteringsmyndighet, Försvarshögskolan eller Försvarets radioanstalt får med omedelbar verkan skiljas från sina arbetsuppgifter, om det är nödvändigt med hänsyn till landets bästa. Lag (2014:758).

 

 

Förhoppningsvis inget som görs för en enstaka försening, men mycket väl kan tillämpas om någon återkommande bryter mot regelverken.

Link to comment
Share on other sites

Komma försent på grund av trafik, teknik och sånt är accepterat precis som på ett vanligt jobb. Man styr inte alltid över yttre faktorer och bor ju inte på jobbet som under värnplikt. Den roligaste ursäkten var nog kollegan som skyllde på att flickvännen var sen och dom samåkte 0:)

Link to comment
Share on other sites

De kändes som kvällsäventyr och spontan fys hade ett vist samband, när jag gjorde värnplikten. De känns som en lite regelvidrig kollektiv bestraffning, som förmodligen inte kan genomföras idag.

Jag brukar ju egentligen hålla ganska hårt på legalitetskraven kring disciplinpåföljderna...

 

... men när det gäller att folk inte kunde sköta sin ledighet så har jag svårt att bli alldeles för upprörd. Detsamma känner jag nog fortfarande idag angående arbetstagarna. Den som inte har problem med alkoholen är ju fullt förmögen att ta till sig regelverket.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 months later...

Så försvarsmakten har inte deras egen lag (typ UCMJ), men är "bara" ansvarig för samma lagar som alla andra svenskar? Hur fungerar det med att få soldater att följa uniforms regler och dylikt?

Försvarsmakten har interna bestämmelser men omfattas även av vanliga lagar. De två mest viktiga för militär personal i det här sammanhanget är LOA (Lagen om offentligt anställda) som all anställd personal lyder under, och Lagen om disciplinansvar för totalförsvarspliktiga (LDT) som omfattar personal som pliktas in eller gör internationell väpnad insats.

 

En soldat som inte lyder order eller följer reglementet kan bli föremål för disciplinpåföljd (tex löneavdrag) och vid upprepade förseelser kan det leda till avsked.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...