Jump to content
Sign in to follow this  
REALIN

Polisens uppgift och roll i krig

Recommended Posts

Ber om ursäkt ifall det finns en annan tråd men jag kunde bara hitta en som var arkiverad.

 

Jag tänkte vi kan diskutera Polisens uppgifter och ställning i krig, något som i alla fall för mig inte är helt klart. Jag hittade dock den här lagen "SFS 2014:581". Jag blev faktiskt förvånad att man så sent som förra året gjort lagändringar och har kvar möjligheten för Polisen att delta i rikets försvar samt underställas Försvarsmakten.

 

1 § En polisman är skyldig att under krig delta i rikets
försvar i den omfattning regeringen föreskriver. Lag (2014:581).

2 § En polisman, som enligt särskilda bestämmelser ska delta
i rikets försvar, tillhör under krig Försvarsmakten. Lag (2014:581).

3 § Har upphävts genom lag (2014:581).

4 § Har upphävts genom lag (1980:587).

5 § Regeringen meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen
av denna lag. Lag (2014:581).

 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1943881-om-polisens-sta_sfs-1943-881/

 

Lite tankar om detta. Om Polisen eller delar av organisationen ska underställas Försvarsmakten bör det också finnas materiel för detta. Visst kan en polispluton/kompani vakta anläggningar men man bör ju minst ha samma materiel som Hemvärnet som har det som en dimensionerande uppgift i krig. Krigsuppgiften att skydda anläggning blir ju inte lättare bara för att Polisen får den.

 

Det måste ju också utbildas och övas. Mest lämpligt vore väl att man ger grundläggande vapenutbildningar under polisutbildningen och sen kan man komplettera på med mer senare. Däremot bör nog det finnas regelbunden befälsutbildning så polisbefälen med hjälp av Försvarsmakten kan styra upp verksamheten när det skorpar till sig. Går man tillbaka lite i tiden så har jag då hört av lite folk att Polisen var väl organiserade under kalla kriget och hade allt från automatkarbiner till pansarskott och minor. Jag vet dock inte om det stämmer men automatkarbiner vet jag dock att man hade in på 00-talet. Nu menar jag i stor omfattning inte bara för Nationella insatsstyrkan eller Piketen. Alla hade ju då också en värnplikt i grunden att stå på. Idag blir det nog svårare eftersom alla inte har värnplikt i grunden men nog kan man vita liknande åtgärder ändå.

 

Vad tror ni?

Edited by REALIN

Share this post


Link to post
Share on other sites

Polisen är poliser och skall därmed ägna sig åt polisiärt arbete i huvudsaklig omfattning, även vid krig och kris.

 

Den gången vi utnyttjar ett kompani ihopfösta poliskonstaplar för försvar av ex samhällsviktiga funktioner likt försvarsstrid så har vi nog förlorat.

 

Det jag tänker mig som i första hand kan användas är de olika insatsstyrkor som polisen har i samverkan med andra militära insatsstyrkor, framförallt.

 

Men låt poliserna vara poliser även vid kris och krig de kommer ha nog å göra ändå, något krigsförband är de då inte.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Förlorat och förlorat. Motståndet ska väl köras till siste man och Polisen ingår där också enligt lagen.

 

Polisen har väl uppgift redan idag att kunna skydda viktigare anläggningar så ser inget konstigt med att man i höjd beredskap/krig förstärkt upp verksamheten med fler poliser på anläggningen och med bättre beväpningen. Ska man ha lite uthållighet för skydd av en anläggning kommer man ju snabbt upp i plutonsstorlek. Eftersom hemvärnet mest troligt kommer få lämna vissa objekt och övergå till fördröjningsstrid/störa så är det ju bra om polisplutoner kan ta över vissa av objekten.

 

Att alla poliser skulle övergå till Försvarsmakten tror jag inte på för nog kommer det finnas gott om "vanliga" polisuppgifter i krig.

 

Pistoler och några mp5 duger nog inte mot sabotageförband eller tungt kriminella som försöker sno vapenmateriel och annat viktigt i en kris/krigssituation.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Antalet insatsstyrkor inom Polisen är ju lätt räknade. Nog måste man kunna göra någonting med Polisens övriga 20 000 poliser...

Edited by REALIN

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det är bara drygt hälften av polisens personal som jobbar på fältet, en övervägande stor del jobbar på kontor eller med administration och allt annat polisiärt.

 

Polisen har ingen kapacitet att bedriva försvarsstrid det är inte heller önskvärt tycker jag, självklart kan de ju bevaka olika objekt men att dra det så långt till att kunna bedriva försvar under viss tid är en militär sak.

 

Särskilt mot sabotageförband, sabotageförbanden är inga korttidsutbildade rekryter, det är vältränade, organiserade, erfarna typer med tillgång till alla den moderna utrustning som uppgiften kräver, en pluton poliser som ena dagen jobbar med trafikförseelser och andra dagen skall skydda ett ställverk mot en militär fiende är en lätt match.

 

Det är ju en god tanke du har väckt, men det skulle krävas mycket för att kunna skapa något faktiskt i verkligheten om polisen är tänkt att kunna bidra med mer än att bara vara poliser.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Som Chassi säger ska inte polisen har stridande tjänster eller ens bevakning av militär grad och har vi problem att utrusta och utbilda försvarsmaktens underpopulerade organisation så ger det ingen nytta alls att ställa ut 10000 AK5C hos polisen samt kräva den träning och repetitionsutbildning som krävs för att upprätthålla nån sorts grundnivå. Även då kommer det aldrig någonsin stå strid inom grupps ram eller större formationer på deras schema med undantag för väldigt fåtaliga enheter så militärt tillför inte polisen så mycket utan ska fortsätta utöva sin huvuduppgift.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hela vårat försvarssystem bygger ju på att vi god tid stegvis höjer beredskapen. Höjd beredskap gäller ju också Polisen så man får mer resurser mm. Bevaka och skydda objekt har Polisen redan som uppgift och så lång tid tar det inte att utbilda Ak skyttar.

 

När jag gjorde GU-F för några år sedan blir man rätt bra på skytte (kompetensprov) samt vapensäkerhet mm. Jag förstår era invändningar dock inte varför Polisen INTE skulle ha automatkarbin vid höjd beredskap. Att i höjd beredskap / krig bära AK borde ju vara minimum nivå för vissa uppgifter som Polisen har. Så svårt är det inte att bli en duglig Ak-skytt som kan användas vid skydd av en viktig anläggning. Det sägs ju att det är lättare att bli bra Ak-skytt än pistolskytt.

 

Gamla beredskapspolisen hade ju också AK och vanliga polisers utbildning är mycket bättre än deras. Lägg bara till lite AK 5C utbildning så blir det stor ökning i eldkraft.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kan man ta personer från gatan och på två veckor göra dem till dugliga skyttar på Ak 4B så kan man väl fan på kort tid utbilda Poliser på Ak 5C i höjd beredskap / krig.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det finns en diskussion om polisens status i krigstillstånd inom folkrätten. Utan att forska frågqan dess mer, var det väl så att huvudlinjen var att de ej är stridande, o inte skall blanda sig i strider.

 

Om jag kommer ihåg det, var svensk polis under kalla kriget underställd försvaret i krigstid, vilket betydde att de blev kombatanter, under krigets lagar. Generellt är poliser inte ansedda att vara stridande styrkor enligt folkrätten.

 

Om vi igen tar en jämförelse, har finsk polis uppgifter i samband med mobiliseringen, vilket folkrättsligt skapar en gråzon. En del av de finska poliserna har krigsplacering i militären, och en del är undantagna för att jobba för säkerheten i det civila samhället. Det finns dessutom reservpoliser, vilka är wannabejäng för kristider. Efter mobiliseringen finns inte en gråzon, eftersom poliser är poliser och militärer är militärer.

 

Att poliserna skulle vara antishocktrupper är ett konundrum.

Edited by adam7

Share this post


Link to post
Share on other sites

Märklig diskussion. I krig och skymningsläge ÖKAR polisens arbetsbelastning rimligen. Då blir de ännu mindre tillgängliga för "militära" uppgifter. Likaså räddningstjänsten, sjukvården etc.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det finns ju uppenbart en lag som säger att poliser kan underställas Försvarsmakten så de är det som diskuteras.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Att underställas försvarmakten betyder inte ombildas till skyttepluton. Det betyder att försvarsmakten har sista ordet om deras prioriteringar vid tveksamheter.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Rimligen har polisen viktigare saker för sig, som att leda evakueringar, förebygga plundring och annan som kan relateras till upprätthållandet av ordningen.

Att sätta upp någon form av paramilitära polisförband upplevs av mig som ett sätt att åstadkomma maximala möjliga förluster för den egna sidan.

Sen vill jag minnas att polisens förstärkningsvapen är MP5, sen bör väl beredskapspolisen gamla automatkarbiner ligga och skräpa i något förråd?

Då jag själv studerar till polis och har en relativt fräsch officersutbildning i ryggen så har jag gått och funderat på att bli reservare på det förband som är förlagt min utbildningsort. Hur blir det då vid en beredskapshöjning(förutsatt att jag är färdigutbildad polis) rimligen borde min krigsplacering hos polisen slå lite högre än någon RO-rad?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Att underställas försvarmakten betyder inte ombildas till skyttepluton. Det betyder att försvarsmakten har sista ordet om deras prioriteringar vid tveksamheter.

 

Jag har inte skrivit någonstans om någon skyttepluton. Hur vet du det? Det står ju tydligt att polismannen TILLHÖR Försvarsmakten. Lagar brukar försöka vara så tydliga som möjligt så jag tycker det är svårt att tolka det som något annorlunda.

 

 

Rimligen har polisen viktigare saker för sig, som att leda evakueringar, förebygga plundring och annan som kan relateras till upprätthållandet av ordningen.

 

Att sätta upp någon form av paramilitära polisförband upplevs av mig som ett sätt att åstadkomma maximala möjliga förluster för den egna sidan.

 

Sen vill jag minnas att polisens förstärkningsvapen är MP5, sen bör väl beredskapspolisen gamla automatkarbiner ligga och skräpa i något förråd?

 

Då jag själv studerar till polis och har en relativt fräsch officersutbildning i ryggen så har jag gått och funderat på att bli reservare på det förband som är förlagt min utbildningsort. Hur blir det då vid en beredskapshöjning(förutsatt att jag är färdigutbildad polis) rimligen borde min krigsplacering hos polisen slå lite högre än någon RO-rad?

 

Med tanke på hur många Ak 4 och Ak 5 som skrotats så är rätt tveksamt om gamla beredskapspolisens vapen finns kvar. Det fanns ju inget hot och och ingen försvarsplanering inom Polisen så då var det väl bara dyra lagerkostnader. Vet inte hur många MP5 som finns.

 

Krigsplacering på arbetsplats brukar väl gå över något annat.

Edited by REALIN

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fram till den eviga fredens tid (ungefär vid millennieskiftet) var polisen i händelse av krig ett rent skytteförband. Det fanns vapen, utrustning, utbildning och träning motsvarande... ungefär hemvärnet, och utbildningen höll ungefär samma nivå. Man tränade eldöverfall och värnstrid i (mindre) förband. Nivån skulle jag bedöma - generellt - låg som ett bättre hemvärnsförband.

 

Ja, man räknade med att det skulle finnas gott om normala/civila arbetsuppgifter för polisen om kriget bröt ut- men de sket man högaktningsfullt i för den händelse polisdistriktet hamnade i slagriktningen. Det nyttjar till föga att utreda inbrott, trimmade mopeder och rattfylleri samtidigt som främmande makt skövlar ens land, serievåldtar halva befolkningen och sätter hela städer i brand.

 

Numera tror jag ärligt talat polisen inte ens tänkt tanken vad lagstiftningen faktiskt kräver av myndigheten ifråga i händelse av krig. Den eviga fredens tid är ju här, så det behövs ju ändå inte.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jo, och på den tiden hade man också beredskapspolis. Dels den allmänna, vars uppgift var att upprätthålla allmän ordning. Sedan mitten på 90-talet också den särskilda, som var ett antisabotageförband, fram till man av någon märklig anledning ville göra om SBP till något slags ordningsvakter med polisuniform.

 

Numera är allt nedlagt.

 

Allt.

 

Jag säger det igen; allt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tack för ett intressanta inlägg och det den bild jag har om Polisens historia. Jag är förvånad att så många i tråden motsätter sig att Polisen ska skydda anläggningar i kris eller krig och att en automatkarbin skulle vara för svår för en polisman att hantera (efter utbildning). Hur kan man påstå att en pistol eller i vissa fall MP5 (finns knappast 20 000 MP5 hos Polisen) duger för poliser i krig?

Visst är det mesta nedlagt och Polisen har självklart inte försvarsplanerat senaste 10-15 åren men nu gör/kommer man göra det eftersom det med tydlighet framgår i senaste försvarsbeslutet. Bättre sent än aldrig.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag tror ingen motsätter sig att polisen skall bevaka vissa anläggningar i kris eller krig, det är nog självskrivet, det vi motsätter oss (jag) är väl främst att polisen skall försvara en anläggning eller objekt vilket de inte alls har kapacitet eller utbildning för.

 

Försvar är en militär uppgift och om ett objekt förväntas bli angripet av utländska militär eller sabotageförband så är poliser inte rätt personer på platsen.

Polisen kommer ha fullt upp med att behålla lag och ordning, bevakning av viktiga personer samt kontroll över alla regeringsbyggnader och departement, eskorter mm mm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Om Sverige skulle bli anfallet och på allvar ville göra motstånd har man nog inte råd med lyxen att vara utan polisen. Man får nog i så fall vara glad för vad man får, även om det är gamla farbröder med jaktgevär, och jag tror inte man skulle ha råd med lyxen att evakuera poliser om uppgiften går från bevakning till försvar eftersom det inte kommer att finnas någon att ersätta dem med .

 

Det kommer å andra sidan sannolikt inte att finnas tillräckligt med vare sig kapacitet eller resurser för att göra något större motstånd överhuvudtaget.

 

Min gissning är att Sverige i varje realistiskt scenario skulle bli någonting liknande nazitysklands invasion av Norge och Danmark.; spritt motstånd av några envisa förband som slåss mot en hopplös övermakt, medan resten av landet motvilligt skakar hand med ockupationsmakten, lämnar över stadens nycklar och lägger sig platt.

 

Om motståndet bryter samman tillräckligt fort kanske polisen fortsätter som vanligt - upprätthåller allmän ordning, men under nytt styre.

 

Det värsta scenariot är att Sverige genom att ha gjort sig till säkerhetspolitiskt vakuum orsakar en kapplöpning som slutar i att landet blir slagfält för en sammandrabbning mellan NATO och Ryssland. Det skulle kunna bli riktigt otrevligt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vi kommer att behöva många poliser för att ta hand om små gröna män i ett inledande skede. Är det inte krig går det i början åt många envarsgripanden som skall redas upp med länsman.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Skulle vilja se den som gör ett envarsingripande mot en skyttepluton bara för att dom saknar förbandsmärken och vägrar identifiera sig som i ukraina.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Förutsätt att du inte tillhör minst en skyttegrupp och har tagit dom med byxorna vid fotanklarna. Så blir de nog svårt att få dem att titta på SV lagboken, vilken de uppenbart inte bryr sig särskilt mycket om.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Samverkas mycket inom myndigheterna nu om detta för att det ska bli klara spelregler. Men om inte annat så är det "bara" att skicka iväg ett svenskt skyttekompani som ska "öva" precis där de små gröna männen befinner sig. Råkar kompaniet sen befinna sig bredvid dem så måste man ju vita åtgärder för att avbeväpna dem. Det är ju nämligen ganska olagligt att gå runt med automatkarbiner, prickskyttegevär och pansarvärnsvapen så då blir det varje soldats skyldighet att genomföra detta. Blir det skottlossning, ja då är det ju bara försvara sig själva.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Samverkas mycket inom myndigheterna nu om detta för att det ska bli klara spelregler. Men om inte annat så är det "bara" att skicka iväg ett svenskt skyttekompani som ska "öva" precis där de små gröna männen befinner sig. Råkar kompaniet sen befinna sig bredvid dem så måste man ju vita åtgärder för att avbeväpna dem. Det är ju nämligen ganska olagligt att gå runt med automatkarbiner, prickskyttegevär och pansarvärnsvapen så då blir det varje soldats skyldighet att genomföra detta. Blir det skottlossning, ja då är det ju bara försvara sig själva.

Du tror att regeringen skulle sanktionera det eller att FM skulle bestämma sig för att gå ovanför bestlutsfattarnas huvuden? Och nej, att hävda okunnighet eller ovisshet fungerar inte för FM.

 

Nån som vet vad som lärs ut på PHS angående det här hur dom ska tänkas agera? Förutsatt att det är öppen information såklart.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this   • Similar Content

  • By Jimbo
   aftonbladet
   suck... här får ni en ny länk att läsa....
   Dom är härliga.. Allt skall vridas så att det låter så hemskt som möjligt
   citat"Polisens nya ammunition kommer i framtiden att göra dubbelt så stor skada som idag."

   om man istället fokuserade mer på "
   De positva sidorna med den nya patronerna är istället att de bromsas upp betydligt snabbare efter att de träffat någon eller något. Det innebär att risken för allmänheten att träffas av en kula som fortsätter efter att den trängt igenom sitt mål minskas betydligt, enligt polisen. "


   känns som om de positiva aspekterna överväger de negativa.... men men...
  • By Glock 17
   Jag vet en som har en svart (jag har sett den) AK5:a och han påstår att den är importerad.... Stämmer det?
  • Guest
   By Guest
   SÅ här står det på en fakta sida om Särskilda Beredskapspolisen (SBP)
   Min fråga gäller texten nedan. Som jag fattar det lämnar man sin krigsplacering om man ingår i SBP. Om man då är medlem i FBU, är man då fortfarande krigsplacerad ?
   eller är man inte krigsplacerad när man är medlem i FBU? (Det måste man väl ändå vara?!)
   HUr blir det egentligen ??
    
   "De civilpliktiga beredskapspolismännen rekryteras med utgångspunkt från pliktverkets register över krigsplacerade personer, då främst de med militärpolis- eller jägarutbildning och som har goda vitsord från sin militära grundutbildning. Dock kan även andra komma ifråga. De individer som rekryterats lämnar sin krigsplacering i Försvarsmakten och skrivs in för civilplikt vid respektive polismyndighet."
    
   Tacksam för svar
   //En som funderar på polisyrket (just nu )
  • By weekendwarrior
   Aktuella militära händelser.
   EDIT: Denna tråd är nu uppdelad per år för att göra tråden mer aktuell. /Henke - Blågul
   Tipsa om aktuella nyheter kring militära händelser runt om i världen, gärna med länkar till artiklar och nyhetsreportage i tidningar, tv, radio och på internet.
    
   Helst dagsfärska nyheter eller inom 48 timmar (händelse eller länkad artikel/reportage), max 7 dagar gammalt och de ska ha militär koppling.
   -------------------------------
    
   Hög NATO-general: "Sannolikt krig i sommar, har vi tur utan kärnvapen"
    
   http://cornucopia.cornubot.se/2015/05/hog-nato-general-sannolikt-krig-i.html
  • By Jensson
   Aktuella militära händelser.
   EDIT: Denna tråd är nu uppdelad per år för att göra tråden mer aktuell. /Henke - Blågul
    
   Tipsa om aktuella nyheter kring militära händelser runt om i världen, gärna med länkar till artiklar och nyhetsreportage i tidningar, tv, radio och på internet.
    
   Helst dagsfärska nyheter eller inom 48 timmar (händelse eller länkad artikel/reportage), max 7 dagar gammalt och de ska ha militär koppling.
   ---------------------------
    
    
   Sitter och tittar på ryska tanks strida inne i Syriska städer. Hur kan de sikta och se nästa mål efter de har skjutit? Så som det dammar ser man ju inget på flera minuter
×
×
 • Create New...