Jump to content

Recommended Posts

Går det att permanent arbeta som skyddsvakt eller är det något som man turas om att göra i plutonen på området som man är stationerad på?

 

T.ex. om jag är placerad på Karlsborgs Fästning (K 3) turas man om att stå skyddsvakt eller finns det någon som gör det permanent, typ som "portvakt" om man vill kalla det så.

Och om det gör det, vad ska man söka till för att vara permanent skyddsvakt?

Edited by Sergeant_Skulldozer
Link to comment
Share on other sites

Utbildning till skyddsvakt ingår i Grundläggande militär utbildning (GMU) Och alla militära installationer bevakas av skyddsvakter, detaljer är inget som ska diskuteras på öppet forum.

 

Vad befogenheter som skyddsvakter har är reglerad i Skyddslagen 2010:305.

 

Syftet med lagen är kort:

 

 

 

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om vissa åtgärder till förstärkt skydd för byggnader, andra anläggningar, områden och andra objekt mot

 • 1. sabotage,
 • 2. terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott,
 • 3. spioneri samt röjande i andra fall av hemliga uppgifter som rör total-försvaret, och
 • 4. grovt rån.

2 § Lagen innehåller också bestämmelser om skydd för allmänheten mot skada som kan uppkomma till följd av militär verksamhet.

 

Vad är en skyddsvakt?

 

9 § För bevakning av ett skyddsobjekt får polismän, militär personal eller annan särskilt utsedd personal anlitas.

S2.pngDen som bevakar ett skyddsobjekt och som inte är polisman benämns skyddsvakt.

 

 

Vad får en skyddsvakt göra?

 

 

 

10 § Den som vill ha tillträde till ett skyddsobjekt eller som uppehåller sig invid ett skyddsobjekt är skyldig att på begäran av den som bevakar skyddsobjektet

 • 1. uppge namn, födelsetid och hemvist,
 • 2. underkasta sig kroppsvisitation som inte avser undersökning av brev eller annan enskild handling, samt
 • 3. finna sig i undersökning av fordon, fartyg och luftfartyg som har medförts till platsen.

11 § Den som bevakar ett skyddsobjekt får besluta om kroppsvisitation och undersökning av fordon, fartyg och luftfartyg, om det behövs för att bevakningsuppgiften ska kunna fullgöras eller för att söka efter föremål som kan tas i beslag enligt denna lag.

12 § Den som bevakar ett skyddsobjekt får om det behövs för att bevakningsuppgiften ska kunna fullgöras avvisa, avlägsna eller, om en sådan åtgärd inte är tillräcklig, tillfälligt omhänderta en person inom eller invid skyddsobjektet, om personen

 • 1. överträder något förbud som gäller på grund av beslut enligt denna lag,
 • 2. vägrar att på begäran lämna uppgift om namn, födelsetid eller hemvist eller lämnar uppgift om detta som skäligen kan antas vara oriktig,
 • 3. vägrar att underkasta sig kroppsvisitation, eller
 • 4. vägrar att finna sig i undersökning av fordon, fartyg eller luftfartyg.

13 § En skyddsvakt har inom skyddsobjektet och i dess närhet samma befogenhet som en polisman att gripa den som det finns skäl att anhålla för spioneri, sabotage, terroristbrott, grovt rån eller förberedelse till ett sådant brott samt att ta i beslag föremål som personen för med sig. Detta gäller också om den misstänkte är på flykt från skyddsobjektet.

14 § Den som bevakar ett skyddsobjekt får ta föremål i beslag, som skäligen kan antas ha betydelse för utredning av brott mot denna lag eller vara förverkade.

 

Det går att arbeta som skyddsvakt heltid både i civila bevakningsföretag och som militär skyddsvakt inom försvaret.

Link to comment
Share on other sites

För att besvara frågan litet utförligare:

 

På flera regementen (merparten?) står förbanden själva för bevakningen utöver "kärnuppgiften", ett exempel är hur personal ur Livbataljonen bevakar Kavallerikasern på LG. På några platser finns särskilda enheter särskilt uppsatta för att lösa bevakningsuppgifterna på förbanden. Så för att arbeta uteslutande med att bevaka ska du söka dig till någon av de arbetsplatserna. Jag gissar att det kan vara klurigt att få svar från myndighetens egen rekryteringspersonal om vilka arbetsplatser som gäller, så risken finns att du får ringa runt till förbanden och fråga "Har ni avdelat en särskild enhet enkom för att lösa bevakningen?"

 

Det ska förtydligas att även om det oftast är skyddsvakter som genomför bevakningen så måste vaktpersonal i Försvarsmakten inte vara skyddsvakter/agera som skyddsvakter. Så korrekt benämning på personal som löser bevakningsuppgift i Försvarsmakten är "Personal som löser bevakningsuppgift i Försvarsmakten", eller någon av kortformerna "Bevakningspersonal", "Vaktpersonal", "Vaktbasse" eller "Nintentojägare" m.fl.

 

//Ormtunga

Link to comment
Share on other sites

Det där var nog första gången som jag hör någon sträva efter vakttjänst.

Alltså, jag var ju i och för sig ganska bitter efter mina nio månader som dagismamma åt ett gäng vaktbassar i en kur i Göteborg, men då var det helt obetalt. Min egen erfarenhet är ju att det finns betydligt tråkigare yrken än bevakning: man får träffa människor, lösa problem, lära sig nya saker och ta eget ansvar. De generiska nackdelarna är ju knepiga arbetstider, stillasittande och den lilla klick klienter som alltid ska insistera på att de har rätt och att vakten har fel (även om vakten är den som, uppenbarligen, har rätt och dessutom sitter på knappen som låser upp dörren).

 

Sedan tillkommer ju alltid mer specifika nackdelar. I den privata sektorn är det kasst löneläge, dålig bemanning, dålig framförhållning i arbetstidsplaneringen och våldsutsatthet. I Försvarsmakten är det oergonomisk utrustning, osmidiga rutiner och en kvardröjande värnpliktsmentalitet hos en del kollegor (ffa officerare och unga soldater/rekryter).

 

Och som GSS/K i en vaktkur kan man vara ruggigt välutbildade efter att anställningen upphört efter 12 år, eller i alla fall väldigt allmänbildad.

 

//Ormtunga

Värnpliktig bevakningsgruppchef (stf)

Senare vid Livkompaniet (sold)

Edited by Ormtunga
Link to comment
Share on other sites

Generellt känns det dock mer attraktivt att vara vaktsoldat i FM än vakt civilt. Om nu inte lönen civilt skulle vara väldigt hög, vilket den nog inte är.

 

Jag har ingen erfarenhet av hur det är att arbeta som vaktsoldat idag. Jag gjorde min beskärda del av vaktdygn under värnplikten för drygt 20 år sedan och det är ju knappast dessa som stannat hos mig som de mest minnesvärda därifrån. Dock tycker jag mig minnas att de som var uttagna till vaktsoldater på den tiden, för att täcka upp bevakningsbehovet under den tid på året då utbildade grundutbildningsförband inte fanns att tillgå, knappast betraktades med avundsjuka. Dock är ju smaken som baken och själva kan de mycket väl ha känt att de dragit vinstlotten då de till största delen slapp sådant som präglade övrigas tjänst: 60-100 fältdygn, vård av gruppmateriel och fordon, fysträning i form av hinderbana/terränglöpning/skidlöpning. Men detta är som sagt mina subjektiva minnen och säger framförallt ingenting om hur det fungerar i FM idag.

 

Det jag däremot vet en hel del om är hur det fungerar i den civila bevakningsbranschen. Löneläget ser ut som följande och står sig i mitt tycke väl jämfört med GSS:

 

Halvtids-, deltids- och behovsanställda

Timlön fr.o.m 1/4 2015

 

1. Nyanställningslön 117,30 kr/h

2. Grundlön 125,05 kr/h

3. Lönegrupp B 148,84 kr/h

4. Lönegrupp C 151,12 kr/h

5. Lönegrupp D 155,68 kr/h

6. Lönegrupp E 157,95 kr/h

 

Heltidsanställda

Månadslön fr.o.m 1/4 2015

 

1. Nyanställningslön 19425 Kr/månad

2. Grundlön 20709 Kr/månad

3. Lönegrupp B 24648 Kr/månad

4. Lönegrupp C 25025 Kr/månad

5. Lönegrupp D 25780 Kr/månad

6. Lönegrupp E 26156 Kr/månad

 

Nyanställningslön gäller första halvåret, grundlön andra halvåret. Därefter placering i någon lönegrupp - oftast B. Grundutbildning till väktare, 2 veckor, är oavlönad. Övriga utbildningar - ordningsvakt, skyddsvakt, vapen, värdetransport, hundförare etc. - och fortbildningar är avlönade.

 

Det är generellt svårt att få en heltid som nyanställd men om man är hyffsat duktig brukar det gå ganska snabbt att få en tjänst förutsatt att man bor i en storstadsregion där tjänsterna omsätts fort. Vad gäller den dåliga framförhållningen i planeringen som Ormtunga nämner gäller särskilt de som har behovs- eller deltidsanställning. En heltidsanställd går normalt på någon typ av fast skiftsrullning med små kalenderavvikelser och får schema för tre månader i sänder. Eftersom det oftast är långa pass har man ofta många dagar ledigt vilket de flesta gillar. De som är unga brukar jobba mycket övertid vilket ger ett avsevärt lönetillskott.

 

Befattningarna inom bevakningsbranschen skiljer sig rätt mycket åt och vad man väljer att göra beror på tycke och läggning: brottas med tjuvar i ett varuhus, sitta i en kur och trycka på en knapp, rondera industriområden nattetid med bil och hund eller bli nerspydd av fyllon i tunnelbanan m.m. Är det specifikt skyddsvaktstjänster man söker så utgör dessa en relativt liten del av det totala antalet med en stor koncentration till Stockholm där många stora skyddsobjekt som Arlanda, Riksdagen, Regeringskansliet och Rikspolisstyrelsen ligger. Det är ofta svårt att få en sådan tjänst och många av dem är i grund och botten renodlade receptionstjänster med den skillnad att man råkar ha en Glock.

 

Jag ber om ursäkt för lite långrandigt och OT, men om jag ska sammanfatta min personliga syn på valet mellan vaktyrket i FM och civila bevakningsföretag så blir det nått sånt här: (Om jag var 20 år yngre och valde mellan dessa som ett sätt att försörja mig de kommande åren) Vill jag arbeta som soldat så blir det FM, men inte med inriktning bevakning. Vill jag jobba med bevakning skulle jag välja civila bevakningsbranschen. Men detta behöver inte vara sant för någon annan.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
 • Create New...