Jump to content

Fotograferade Malmen med drönare - Två litauer gripna


Recommended Posts

 

 

De två männen, 34 respektive 36 år gamla, är från Litauen. Polisen har nu påbörjat en utredning om brott mot skyddslagen och brott mot luftfartslagen. Vid Malmens flygplats, där männen greps, är delar av den svenska Helikopterflottiljen stationerad.

 

DN.se i dag klockan 21:20. http://www.dn.se/nyheter/sverige/man-gripna-efter-dronarflygning-vid-militart-omrade/

 

Kul att se när skyddslagen faktiskt funkar. Sedan är frågan vad de hade för syften. Nördar ute efter häftiga bilder att lägga upp?

Link to comment
Share on other sites

Klistrar in från Aftonbladet:

 

"Två män, 34 respektive 36 år gamla, togs på bar gärning när de flög med en drönare vid den militära flygplatsen Malmen i Linköping. De tros ha fotograferat vid skyddsobjektet.

Polisen larmades vid 18.30-tiden i går och de två männen, som är från Litauen, anhölls senare på kvällen efter förhör.

De misstänks för brott mot skyddslagen samt mot luftfartslagen."

 

Det känns som på den gamla tiden, med Polska TIR-lastbilar inbackackade på småvägarna i skogen runt kommandocentralen och de andra anläggningarna. Det är en annan, fast mycket bekant, värld vi lever i nu än för bara någon handfull år sedan.

Link to comment
Share on other sites

Hur vet du att skyddslagen fungerar? Vänta bara tills åklagare får ärendet på sitt bord. Då läggs det ner omedelbums och gubbarna kan fortsätta sina krigsförberedelser.

 

Om syftet med lagen skulle vara att få personer dömda så skulle det vara sant, men det är ju knappast lagens syfte. Nu har man kunnat avbryta deras verksamhet och ta drönaren i beslag. Maxstraffet för brott mot skyddslagen är ett års fängelse och verkar knappast avskräckande för den som har faktiska avsikter att bedriva spionage eller sabotage. Straffet finns snarare där för att det rättsligt ger möjlighet till andra tvångsåtgärder även om det i slutändan inte blir någon dom, exempelvis anhållande, häktning, kroppsbesiktning och husrannsakan. Nu har ju åklagaren enligt uppgift anhållit männen.

 

Om bevisningen håller så är de brottsrubriceringar som kan komma i fråga snarare sådana som återfinns i 19 kap brottsbalken, alltså spioneri eller olovlig underrättelseverksamhet med maxstraff på 6 år, eller livstid om brottet är grovt. Men då måste man ju kunna bevisa att det är uppsåtet vilket är svårare. Skyddslagen ställer inga sådana uppsåtskrav och worst case blir att de får ett lindrigt straff eller åtalsunderlåtelse och att drönaren och bildmaterial förverkas och gärningsmännen identifierade och registrerade. Förmodligen ett bättre resultat än om man bara kunnat använda brott mot luftfartslagen och olaga intrång. Så ja, jag tycker skyddslagen fyllt sin funktion i detta fall. Åtminstonde utifrån vad som är känt så här långt.

 

Sedan har det här fallet fått mig att fundera lite kring juridiska spettsfundigheter:

- Är användandet av drönare eller annan fjärrstyrd utrustning på ett skyddsojekt att betrakta som brott mot tillträdesförbudet enligt 7 § skyddslagen även om de själva inte fysiskt varit inne på objektet? Borde rimligtvis vara så men jag vet inte om det är klarlagt och om det inte är det vore det intressant att få det prövat i det här fallet.

- Hur långt utanför objektet greps de och hade en skyddsvakt kunnat gripa dem enligt 13 § skyddslagen, alltså "i dess närhet"? Även i detta fall borde det rimligen vara fallet.

För skyddsvakter borde dessa frågor vara intressanta eftersom drönare och liknande med all sannolikhet kommer att utgöra ett större problem än "svampplockare" och "fågelskådare".

Edited by Fu Svejk
Link to comment
Share on other sites

http://corren.se/nyheter/linkoping/dronare-vid-malmen-innebar-livsfara-8059060.aspx

 

Västra banänden... Lagerlunda... Södra byn... Joråsåatt. Klart att de "bara" skulle fotografera flygvapenmuseet. Som för övrigt ligger i andra delen av området för den som inte är bevandrad på östgötalätten. Kilometervis från den plats som nämns i artikeln.

Link to comment
Share on other sites

Det blev böter för männen som är släppta. De fick strafföreläggande på 2000 kr för brott mot skyddslagen och minneskortet från drönaren förverkas. Detta efter att åklagaren granskat bilderna.

 

http://www.corren.se/nyheter/linkoping/dyr-flygtur-for-dronarmannen-8062028.aspx

Link to comment
Share on other sites

Helt sjukt. Alla som känner till något om Malmen vet också vilken verksamhet som bedrivs i den änden. Känns inte som man ens vill skrapa lite på ytan för att se vad som döljer sig därunder. Svenskt rättsväsende kan inte hantera de krigsförberedelser som pågår.

Link to comment
Share on other sites

Lynx Lynx : de faller som mig som ganska osannolikt att Litauen skulle försöka med något. Om de nu är en stormakt i när området och de verkligen är Litauer kommer de nog få en viss uppmärksamhet av Litauiska myndigheter.

 

Nu vet vi ju inte om och hur mycket annat som fanns på dem, De kanske var lönlöst att bevisa spionage. Då är ju skyddslagen tillräcklig för att kunna förverka utrustningen och skicka hem dem i oförrättat ärende.

Link to comment
Share on other sites

Fråga angående det här i andra situationer: Hur skulle FM agera om en drönare av civil modell befinner sig i militära områden med förbud mot fotografering men där man inte hittar operatören? Min tanke är att det här kommer att bli väldigt mycket vanligare i framtiden då vem som helst kan köpa en quadcopter för några tusenlappar eller en oerhört kompetent variant för 10-20k i dagsläget. Räckvidden från operatören kommer bara öka och möjligheterna att bedriva underrättelseinhämtning utan risk att bli tagen är nog lockande för många. Finns det laga stöd för att skjuta skarpt mot drönare i såna fall tex med hagelvapen eller kan man bara gilla läget och se den flyga runt tills batterierna tar slut?

Link to comment
Share on other sites

Fråga angående det här i andra situationer: Hur skulle FM agera om en drönare av civil modell befinner sig i militära områden med förbud mot fotografering men där man inte hittar operatören? Min tanke är att det här kommer att bli väldigt mycket vanligare i framtiden då vem som helst kan köpa en quadcopter för några tusenlappar eller en oerhört kompetent variant för 10-20k i dagsläget. Räckvidden från operatören kommer bara öka och möjligheterna att bedriva underrättelseinhämtning utan risk att bli tagen är nog lockande för många. Finns det laga stöd för att skjuta skarpt mot drönare i såna fall tex med hagelvapen eller kan man bara gilla läget och se den flyga runt tills batterierna tar slut?

 

En intressant frågeställning och jag håller med om att utvecklingen gör det troligt att liknande händelser kommer att bli vanligare. Jag tycker det är rimligt att skyddsvakter ska skjuta ned drönare som gör intrång på skyddsobjektet om det inte går att få ned dem på annat sätt. Då är det förstås nödvändigt att de är utrustade med lämpligt vapen för detta då det i de allra flesta fall skulle vara olämpligt att använda t ex AK mot flygande föremål.

 

Huruvida lagstöd faktiskt finns är nog lite oklart. Militära skyddsvakters vapenanvändning regleras i FFS 2010:7 och i Förordning (1992:98) om användande av skjutvapen vid vakttjänst inom försvarsmakten. Dessa i sin tur hänvisar till Polislagen 10 § och Brottsbalken 24:1 och 24:2. I Polislagen 10 § är det endast punkterna 1, 2 och 4 som gäller militära vakter och de är knappast tillämpliga på drönarfallet. Punkt 7 skulle kunna användas men gäller enbart polismän så då skulle en lagändring krävas.

 

BrB 24:1 (Nödvärn) tycker jag inte heller verka gälla men skulle eventuellt kunna funka om man betraktar fotograferande som ett angrepp på egendom. Känns dock långsökt.

 

Själv skulle jag nog försöka mig på BrB 24:4 (Nöd):

 

 

4 § En gärning som någon, i annat fall än som nämnts tidigare i detta kapitel, begår i nöd utgör brott endast om den med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som åsamkas annan och omständigheterna i övrigt är oförsvarlig.

S2.pngNöd föreligger när fara hotar liv, hälsa, egendom eller något annat viktigt av rättsordningen skyddat intresse. Lag (1994:458).

 

Nyckelfrasen här skulle då vara "annat viktigt av rättsordningen skyddat intresse." Proportionaliteten känner jag inte skulle vara något problem då det i grund och botten skulle handla om skadegörelse av egendom och inte våld mot person.

 

Förhoppningsvis börjar man behandla den här typen av scenarion i skyddsvaktsutbildningen.

Link to comment
Share on other sites

Lynx Lynx : de faller som mig som ganska osannolikt att Litauen skulle försöka med något. Om de nu är en stormakt i när området och de verkligen är Litauer kommer de nog få en viss uppmärksamhet av Litauiska myndigheter.

 

Nu vet vi ju inte om och hur mycket annat som fanns på dem, De kanske var lönlöst att bevisa spionage. Då är ju skyddslagen tillräcklig för att kunna förverka utrustningen och skicka hem dem i oförrättat ärende.

Jojo, försiktighetsprincipen är ju lämplig i ett rättssamhälle. Passar kanske inte lika bra när främmande makt börjar bedriva aktiv verksamhet på vårt territorium. Men det är självklart, du och jag kan ju svårligen veta vilka syften dessa båda män i sina bästa år hade med sin verksamhet. Men de senaste årens händelser har fått mig att ta på mig paranoid-kepsen. Ursäkta mig för det.

 

Förresten, har du funderat på hur stor den ryska minoriteten är i Litauen? Har du funderat på vilka fördelar det skulle kunna innebära om man arbetar efter ideerna i den ryska sjätte generationens krigföring, med att låta vissa individer ur underrättelsetjänsten begå till synes fumliga men medvetna "misstag" kring svenska skyddsobjekt? Kan kanske finnas fördelar om dessa individer då har litauiskt, estniskt eller låt säga ukrainskt pass?

 

Vi får väl hoppas att svensk underrättelsetjänst tar över arbetet där rättsväsendet släpper taget...

Link to comment
Share on other sites

Att agera mot en okänd drönare som flyger över ett skyddsobjekt som skyddsvakt är nog i sig rätt odiskutabelt. Drönaren har en synlig observationsutrustning monterad och misstänks användas i spionage syfte. Enligt skyddslagen skall skyddsvakter agera mot spionage. En drönare är även ett dött föremål och med verkanseld plocka ner drönaren möter inga hinder, trots allt ingen person elden riktas mot. Men problem uppstår då man tänker på fara för tredje person, vart tar projektilen vägen efter den passerat målet. Finns det ett bostadsområde i risk så kan vapenalternativet vara svårare. Kanske skytten behöver göra förflyttning tills bekämpning kan ske på säkert sätt där man vet kulorna ramlar ner i relativt ofarlig riktning.

 

 

Drönar problematiken tillför en kraftigt försvårande dimension i skyddet av samhällsviktiga objekt.

Link to comment
Share on other sites

@ Lynx Lynx: Den ryska minoriteten i Litauen är c:a 5 %, mindre än i de båda andra baltiska staterna.

 

Initialt fanns det tillräckliga skäl för att anhålla dem för att säkra bevisning och hindra att de avvek under utredningen. När sedan åklagaren ansåg att det inte fanns tillräcklig bevisning för åtal för spioneri eller annat grövre brott tog den vägen stopp. Det hindrar inte att Must och Säkerhetspolisen kan fortsätta där den öppna verksamheten inte kan om de finner det intressant. De är med all säkerhet informerade. Litauen är med i EU och vi har därigenom ett rättssamarbete med dem. De är även med i NATO och vi har ett tätt utbyte av underrättelsematerial med NATO-länder.

 

Om detta var en avsiktlig underrättelseoperation från främmande makt kan den knappast betraktas som lyckad. Men svaret lär vi knappast få, resten kommer att ske under sekretess.

Link to comment
Share on other sites

@ Lynx Lynx: Den ryska minoriteten i Litauen är c:a 5 %, mindre än i de båda andra baltiska staterna.

 

Initialt fanns det tillräckliga skäl för att anhålla dem för att säkra bevisning och hindra att de avvek under utredningen. När sedan åklagaren ansåg att det inte fanns tillräcklig bevisning för åtal för spioneri eller annat grövre brott tog den vägen stopp. Det hindrar inte att Must och Säkerhetspolisen kan fortsätta där den öppna verksamheten inte kan om de finner det intressant. De är med all säkerhet informerade. Litauen är med i EU och vi har därigenom ett rättssamarbete med dem. De är även med i NATO och vi har ett tätt utbyte av underrättelsematerial med NATO-länder.

 

Om detta var en avsiktlig underrättelseoperation från främmande makt kan den knappast betraktas som lyckad. Men svaret lär vi knappast få, resten kommer att ske under sekretess.

Håller med.

 

Men en misslyckad underrättelseoperation kan vara medveten och med andra syften än det uppenbara.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...