Jump to content

Info behövs!


Kalixbo

Recommended Posts

Hej!

Har nyligen börjat stödja/hjälpa en spelstudio (Obsidian Entertainment) i deras utveckling av Svenska fordon för deras kommande spel (Armored Warfare) och behöver då överdrivet mycket fakta om fordonen listade här, lat som man är orkar man ej färdas till Försvarsmuseum för att leta upp dokumenten angående fordonen själv utan vänder sig självfallet till ett mer tidseffektivt alternativ, er. Framtiden för svenska fordonen i sagt spel beror helt på hur mycket info det går att finna om de.

 

Fordonen som de behöver info om (Kompletteras eftersom):

 

PvPjTgb 1111 - Pansarvärnspjäs 1110 - (Penetrationsförmåga i mm för varje ammunitionstyp) - (Ammunitionstyper) - (Pansartjocklek) - (Övrigt värt notera)

 

PvPjTgb 9031 - Pansarvärnspjäs 1110 - (Penetrationsförmåga i mm för varje ammunitionstyp) - (Ammunitionstyper) - (Pansartjocklek) - (Övrigt värt notera)

 

PvPjBv 2062 - Pansarvärnspjäs 1110 - (Penetrationsförmåga i mm för varje ammunitionstyp) - (Ammunitionstyper) - (Pansartjocklek) - (Övrigt värt notera)

 

PvPjTgb 1111 med Rb 56 Bill - Robot 56 BILL - (Penetrationsförmåga i mm för varje ammunitionstyp) - (Ammunitionstyper) - (Pansartjocklek) - (Övrigt värt notera)

 

Stridsfordon 9040 - Bofors 40mm L/70 - (Penetrationsförmåga i mm för varje ammunitionstyp) - (Ammunitionstyper) - (Pansartjocklek) - (Övrigt värt notera)

 

Pbv 301 - 20mm Akan m/45B - (Penetrationsförmåga i mm för varje ammunitionstyp) - (Ammunitionstyper) - (Pansartjocklek) - (Övrigt värt notera)

 

Pbv 302 - 20mm Akan m/47D - (Penetrationsförmåga i mm för varje ammunitionstyp) - (Ammunitionstyper) - (Pansartjocklek) - (Övrigt värt notera)

 

Ikv 103 - (Komplett kanon namn) - (Penetrationsförmåga i mm för varje ammunitionstyp) - (Ammunitionstyper) - (Pansartjocklek) - (Övrigt värt notera)

 

Ikv 91 - (Komplett kanon namn) - (Penetrationsförmåga i mm för varje ammunitionstyp) - (Ammunitionstyper) - (Pansartjocklek) - (Övrigt värt notera)

 

Ikv 105 - (Komplett kanon namn) - (Penetrationsförmåga i mm för varje ammunitionstyp) - (Ammunitionstyper) - (Pansartjocklek) - (Övrigt värt notera)

 

Ikv 72 - (Komplett kanon namn) - (Penetrationsförmåga i mm för varje ammunitionstyp) - (Ammunitionstyper) - (Pansartjocklek) - (Övrigt värt notera)

 

Strv 74 - 7.5 cm kanon stridsvagn 74 - (Penetrationsförmåga i mm för varje ammunitionstyp) - (Ammunitionstyper) - (Pansartjocklek) - (Övrigt värt notera)

 

Strv 81 - (Komplett kanon namn) - (Penetrationsförmåga i mm för varje ammunitionstyp) - (Ammunitionstyper) - (Pansartjocklek) - (Övrigt värt notera)

 

Strv 101 - (Komplett kanon namn) - (Penetrationsförmåga i mm för varje ammunitionstyp) - (Ammunitionstyper) - (Pansartjocklek) - (Övrigt värt notera)

 

Strv 102 - (Komplett kanon namn) - (Penetrationsförmåga i mm för varje ammunitionstyp) - (Ammunitionstyper) - (Pansartjocklek) - (Övrigt värt notera)

 

Strv 104 - (Komplett kanon namn) - (Penetrationsförmåga i mm för varje ammunitionstyp) - (Ammunitionstyper) - (Pansartjocklek) - (Övrigt värt notera)

 

Strv 103 - 10.5 cm L/62 - (Penetrationsförmåga i mm för varje ammunitionstyp) - (Ammunitionstyper) - (Pansartjocklek) - (Övrigt värt notera)

 

Pbv 501 - (Komplett kanon namn) - (Penetrationsförmåga i mm för varje ammunitionstyp) - (Ammunitionstyper) - (Pansartjocklek) - (Övrigt värt notera)

 

Bkan 1 - (Komplett kanon namn) - (Explosionsradie i m för varje ammunitionstyp) - (Ammunitionstyper) - (Pansartjocklek) - (Övrigt värt notera)

 

Artillerisystem 08 ''Archer'' - Fälthaubits 77B - (Explosionsradie i m för varje ammunitionstyp) - (Ammunitionstyper) - (Pansartjocklek) - (Övrigt värt notera)

 

Pvrbv 551 - Robot 55 TOW - (Penetrationsförmåga i mm för varje ammunitionstyp) - (Ammunitionstyper) - (Pansartjocklek) - (Övrigt värt notera)

 

Strv 122 - 122mm L/44 - - (Penetrationsförmåga i mm för varje ammunitionstyp) - (Ammunitionstyper) - (Pansartjocklek) - (Övrigt värt notera)

 

Strv 121 - (Komplett kanon namn) - (Penetrationsförmåga i mm för varje ammunitionstyp) - (Ammunitionstyper) - (Pansartjocklek) - (Övrigt värt notera)

Tack på förhand!

 

Mvh
/Kalixbo

Edited by Krook
Genomstrykningar
Link to comment
Share on other sites

Nej, vi ska inte sprida information om aktiva vapensystems penetrationsförmåga här. Det utgår helt och hållet.
Tråden låses och kastas sedermera.

 

/Krook
Blågul

Link to comment
Share on other sites

  • Forumsledning

Vissa av uppgifterna är hemliga och kan likt Krook säger inte spridas. Andra finns i öppna källor, ofta i speciallitteratur som kan vara väldigt dyra för en privatperson att köpa.

 

Om du är intresserad av Svenskt Pansar kan jag rekommendera boken med just det namnet från SMB.

Du behöver bli eller vara medlem i bokklubben för att köpa boken. Kan även finnas begagnade ex att köpa på nätet.

 

Svenskt Pansar - 90 år av svensk stridsfordonsutveckling

http://www.pennanochsvardet.se/component/content/article?id=1589

 

Huruvida en träff slår ut ett fordon eller ej är mer komplicerat bara jämföra data på skydd och se om penetrationsförmågan är högre ur en tabell.

En bra start kan vara Försvarshögskolans lärobok i verkan och skydd

 

Lärobok i Militärteknik, vol. 4: Verkan och skydd

http://fhs.diva-portal.org/smash/get/diva2:246045/FULLTEXT01.pdf

 

En snabb googling ger också träffar på mindre tillförlitliga listor av penetrationsdjup för olika internationella granater på div tankforum. Eftersom det är ett spel för civila funkar säkert de siffrorna tillräckligt bra.

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.


×
×
  • Create New...