Jump to content

Säkerhetsprövning


Recommended Posts

Jag sökte ett militärt jobb, syftande till att ligga i beredskap för Nordic Battle Group 2017. Min kompetens passade perfekt för jobbet. Under tidigare värnplikts- och rep-övningar har jag trivts i den militära miljön och jag tyckte det skulle vara intressant att pröva något nytt. Det är dessutom en befattning som det inte är helt lätt att rekrytera till.

Så jag sökte jobbet, trots att jag insåg att de antagligen inte skulle vilja ha mig (47 år gammal, aldrig varit ute på skarp mission, halvtaskigt fysiskt status). Jag blev kallad till en dag för tester, intervjuer mm, och jag tyckte det gick hyfsat i alla fall.

Jag fick nyss besked, och som förväntat ville de inte ha mig. Men till min stora förvåning var det på SÄKERHETSPRÖVNINGEN som jag blev underkänd. Resten verkar ha varit OK. Vad jag vet finns det inget i min bakgrund som är "skumt" på något sätt. Vad jag vet finns det inget om mig i några register som är konstigt. Så vad var det som hände? Och hur kan jag få reda på vad som hände? Jag vill väldigt gärna veta om det finns något i min omgivning eller i min bakgrund som är skumt och som jag inte själv vet om.

Nedan det svar som jag fick från försvarsmakten.

Det är positivt att du reagerar.

Att inte bedömas som godkänd på en säkerhetsprövning är inte synonymt med att man är en brottsling, eller har ett brottsligt förflutet. Säkerhetsprövningen syftar till att reda ut om individen har med sig orsaker kring sin person som kan innebära att man riskerar att bli sårbar, vilket i sin ytterlighet kan innebära att man vid en påfrestning gör fel vägval. Det innebärinte att man är en svag individ utan detta rör omständigheter som man inte råder över.

Vad vi som myndighet bedömer som anmärkningsvärt och/eller risker skall inte utvecklas över huvud taget, eftersom metoden och de beprövade principer vi nyttjar syftar till skydd av organisation och individ.

Avslutningsvis så är du inte bedömd som en säkerhetsrisk per se, snarare är du bedömd som en individ som vid påfrestningar av någon art och omfattning riskerar att utvecklas mot att kunna bli en säkerhetsrisk, för såväl dig själv som organisationen.

Innebörden av en säkerhetsprövning kan du läsa om på SÄPO hemsida enligt bifogad länk. http://www.sakerhetspolisen.se/saker...sprovning.html

Link to comment
Share on other sites

Saker som gör att man kan bli nekad en tjänst pga säkerhetsprövningen är tex bedömd sårbarhet maa ekonomisk situation eller umgänge. En annan anledning kan vara att man är riskbenägen.

 

Du kommer säkert inte få något precist svar av Försvarsmakten men du kan kanske bedöma själv om det är något i din situation eller din historia som kan vara innebär risk eller sårbarhet för dig eller FM.

 

Värt att veta är att man bedöms mot aktuell tjänst och att man kan få andra tjänster med andra krav och förutsättningar.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...