Jump to content
Sign in to follow this  
Perman

Nya finska krigsfartyg byggs knappast på ryskägt varv

Recommended Posts

Nu är det klart att stridsledningssystemet till Pohjanmaa-korvetterna kommer att levereras av SAAB. Försvarsministeriet har nämligen bestlutat att avsluta förhandlingarna med både Atlas och LM Canada och endast fortsätta dem med SAAB.

 

Egentligen skall detta tolkas som att man tillkännagiver vinnaren i beslutet, men eftersom regeringen avigick för några veckor sedan och enbart sitter kvar som en apolitisk expeditionsministär har justitiekanslern bekräftat att beslutet formellt inte kan fattas, då det är ett politisk beslut och således utanför en expeditionsministärs befogenheter. 

 

Kontraktet kommer följaktligen att undertecknas när det nya statsrådet tillträtt någon gång nästa månad (det är riksdagsval på söndag).

 

https://www.defmin.fi/sv/aktuellt/pressmeddelanden?587_m=9805

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kommentarer från finska försvarsbloggaren Corporal Frisk:

 

Saab to supply 9LV for Pohjanmaa-class

 

Även om missilsystemen är utländska så verkar SAAB fortfarande vara huvudleverantör till SQ2020. Ang. ST2400 VDS på Pohjanmaa klsssen så borde det rimligen finnas möjlighet att överföra dessa system från Rauma klassen när dessa utgår.

 

 

SAAB:s pressrelease:

 

Saab Shortlisted as Combat System Provider for Finnish Squadron 2020 Programme

 

 

/Per

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Om jag förstått det hela rätt så kan man alltså hålla Rauma klassen operativ till 2025, samtidigt som de nya fartygen inte är klara förrän 2028? M a o så ser det ut att bli en lucka på två till tre år. Kanske kan man komma fram till nån sorts övergångslösning där Rauma klassen tas ur tjänst men ändå hålls i beredskap, eller också att man slaktar ett eller två fartyg för att hålla de övriga operativa? Jag tror att man redan haft problem med sprickbildning i skroven på Rauma klassen så det blir nog ingen lätt uppgift att hitta en lösning.

 

/Per

Edited by Perman

Share this post


Link to post
Share on other sites

Är det normalt att processen att få fram fram fartyg tills de blir klara ligger runt 20 år?

 

Från Wikipedia: The development of the Pohjanmaa class started with a research and planning phase in 2008. The design phase began in 2015 and construction is scheduled to begin in 2019. The last of the four vessels is expected to achieve full operational status by 2028.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Samtliga nya korvetter skall vara färdigbyggda år 2025 (det första 2022, då man sedan stegvis börjar utfasa Rauma- och Hämenmaa-klasserna). Det är också då som skeppen skall ha IOC, men planen är att flottiljen med samtliga skepp når full taktisk och operativ förmåga tre år senare, efter att tillräckligt med besättningar tränats på samtliga  nya system och skeppen övats tillsammans.

 

Det är troligt att flottans operativa förmåga sjunker en aning pga färre skrov under byggnadsfasen, men det hade oberoende varit fallet i och med att det inte finns tillräckligt med personal för att separat bemanna både de nya och de gamla fartygen. Och personalen som byter skepp måste tränas innan de kan skickas till sjöss med helt nya system.

 

Det är trots allr rätt mångsidiga skepp som beställs med massor av helt nya förmågot, med nya ytbekämpningsrobotar, nya luftvärnsrobotar, nya torpeder (när Tp 47 tas i bruk), nya radarsystem och dessutom korvetter vars ena huvuduppgift är minläggning. 

 

Angående planerningen så är det inte osannolikt lång tid även om den möjligtvis kunde ha forcerats om man lagt till mer resurser. Helt jämförbar med Visby-klassen  där FMV började projektarbetet 1995, efter förstudier och tester med HMS Smyge, och där slutleveransen av systemet (med samtliga skepp uppgraderade och operativa som version 5) levererades 2015.  15-20-ish år verkar vara en helt realistisk tidtabell för de flesta avancerade fartyg. Horizon-programmet inleddes t.ex. 1992 och de klasser som den utmynnat i, Horizon och Type 45, var fullt operativa  2009 resp. 2014.

Edited by Andratenor
 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Och nu är det officiellt. Fyra korvetter (läs: fregatter) beställs som skall ersätta sju fartyg (tre minfartyg och fyra robotbåtar).

 

Som korvetter blir de troligtvis de största någonsin, på massiva 114 m och 3,900 tom, dvs 40 m längre och med sex gånger mer deplacement än en Visby). Den enorma tyngden beror mest på att ett av kraven är förmåga att operera i isförhållanden och att de således byggs i stål.

 

Https://www.defmin.fi/files/4680/mitat.jpg

 

https://www.defmin.fi/sv/aktuellt/pressmeddelanden?587_m=9965

 

 

 

 

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

SAAB har valts som leverantör för stridssystemen på Pohjanmaa-klassen. Detta omfattar sensorer, vapen- och stridsledningssystem:

 

Saab Selected as Combat System Provider for Finnish Squadron 2020 Programme

 

Rauma Marine Constructions and Saab to be main contract partners for Pohjanmaa-class vessels

(sorry att jag upprepar din länk)

 

Quote

Eight companies sent a request for participation; of these, Atlas Elektronik from Germany, Lockheed Martin Canada and the Swedish Saab were selected for the next stage. The Finnish Defence Forces' Logistics Command sent to these three companies a preliminary invitation to tender in 2017. Saab performed best in the comparison of the tenders.

 

Idag när man inte kan ta nånting för givet så är det med tillfredsställelse som man kan notera att det blev SAAB till slut.

 

 

Quote

Naval guns and decoy launchers will be removed from Hamina-class fast attack missile crafts and installed on the new vessels. 

 

Betyder det att Hamina-klassen får ett nytt motmedelssystem?

 

Ser ut som sekundärt CIWS blir två st SAAB Trackfire på taket av hangaren bak om man får tro dessa bilder:

 

adam seven på twitter

 

 

Saab ska leverera ledningssystem till Finland

 

 

UPDATE: Den finska försvarsbloggaren Corporal Frisk har kommenterat dagens händelse. Man kan notera att samtidigt som ett riktigt CIWS system strukits så har byggkostnaden ökat med 100 miljoner euro. Fyra remskastare av typ Rheinmetall MASS imponerar, liksom även potentiellt 16 VLS celler. Valet av sjörobotsystem och antalet MASS kastare tror jag indikerar att man till viss del fått del av israelernas krigserfarenheter. En enklare CIWS typ BAE 40 mm Mk4 kan nog tillkomma i ett senare läge när budgeten tillåter (och när Katanpää-klassens pjäser ska uppdateras?):

 

Pohjanmaa-class Contracts Announced

 

 

 

/Per

Edited by Perman
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Corporal Frisk har på twitter tipsat om att befälhavaren för den finska försvarsmakten bloggat om den kommande Pohjanmaa-klassen, och han börjar med en intressant fantiserad framtida situation där han talar om att kaptenen ber förste officeren att starta gasturbinen. Om det verkligen är så fartygen kommer att få en gasturbin så är det en nyhet. All officiell info hittills har talat om dieselmaskineri. Alla får väl döma själva om trovärdigheten, men här är i alla fall blogginlägget googlat till svenska (för en gångs skull räckte med ett fåtal förbättringar) :


 

Quote

 

Oktober 2030-talet - Den österbottniska korvetten är i beredskap vid den territoriella havsgränsen i norra Östersjön. Perioden tillsammans med systerfartyget har varit krävande, men fartygets befälhavare har varit nöjd med sitt skepp och hennes personal. Elva dagar till sjöss inkluderade, förutom områdets övervakningsuppdrag, fartygs specifika övningar, samarbete med land- och flygvapnet och en kort internationell övning som till och med den första höststormen inte kunde förhindra. Personalen är uppdaterad och flaggan är hög, även om sjötjänsten har varit lång. Befälhavarens tid har också spenderats för att förbereda det långa övningsseglatsen som planeras för nästa år. Nu har fartyget fått ett nytt uppdrag som kräver snabb respons. Kaptenen på fartyget berättade för sin första officer att gasturbinen bör startas, att hydrofonkabeln för undervattensövervakning skulle lyftas omedelbart och att det nya uppdraget skulle fortsätta med maximal hastighet. Befälhavaren och den operativa officeren är fortfarande eniga om detaljerna som måste genomföras för att säkerställa flygvapnets stöd för uppgiften. Identifierade ögonblicksbilder av uppgiftsområdet bör också verifieras av internationella marina snapshot-system. Alla fartygets sensorer är klara för användning och många uppdrag bemannas för att göra det möjligt för personalen att fullt ut utnyttja och använda fartygets system som krävs för uppgiften och snabbt. Fartyget är redo för den tilldelade uppgiften.

 

Defence Forces Strategic Fleet 2020 Project - En positiv utmaning för marinen

Navy 2020-projektet nådde en stor milstolpe förra veckan när regeringen beslutade att köpa Pohjanmaa-klassen. Regeringens beslut har lett till att situationen som beskrivs i början av bloggen ett stort steg närmare verkligheten. I många avseenden är detta beslut dock av en mycket god anledning att kallas exceptionellt på grund av dess nationella betydelse. Det har också varit underbart att övervaka omfattningen av det politiska stöd som projektet har haft och uthålligheten och engagemanget från de professionella som arbetar med projektet. Upphandlingsavtalens räckvidd är extremt stor, och som ett resultat kommer Finland att ha tillgång till en effektiv fartygsklass som skyddar och försvarar nationell suveränitet fram till slutet av 2050-talet. Allt arbete som hittills gjorts med projektet har lett oss till den punkt där det är nödvändigt att uttrycka vårt varma tack till alla individer, organ och organisationer som har varit inblandade i kontraktsförhandlingar, utarbetat och granskat kontraktshandlingar eller på annat sätt underlättat eller stött projektet.

 

I dag, för ett ögonblick sedan, har de viktigaste upphandlingarna och byggkontrakten som krävs av projektet tecknats mellan projektets huvudaktörer. Förra veckans upphandlingsbeslut och de kontrakt som undertecknats i dag kommer dock inte att producera fartyg. Otaliga timmar, långa dagar och veckor, många förhandlingar och möten återstår framöver. Under de kommande åren kommer de väpnade styrkorna att spendera flera hundra års verk som arbetar med projektet. Vi har redan påbörjat utvecklingen av den infrastruktur som krävs av fartygsklassen som en del av det normala militära hamnutvecklingsarbetet. Marinen kommer att koncentrera sina egna resurser på att bygga övervakning och idrifttagning av Pohjanmaa-klassen från början av 2020-talet, med stora ansträngningar koncentrerade till mitten av 2020-talet som är den mest intensiva fasen mellan nybyggnation och användning av avgående fartyg. Så långt det är möjligt utbildar vi vår marinpersonal att använda och driva fartyg i Pohjanmaa klass och deras system för att säkerställa smidig acceptans och idrifttagningstest. På detta sätt kommer vi att säkerställa säker drift av fartyg och uppnå den operativa beredskapen som planerat i slutet av 2028. Vi måste planera och planera vår verksamhet i detalj så att utbyggnaden av Pohjanmaa klassen och uppfyllandet av marinens lagstadgade och uppdragsuppgifter kan kombineras på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.

 

Det kommande decenniet kommer med största sannolikhet att leda till situationer där vi måste ta hänsyn till vår personal välbefinnande och reglering av vår verksamhet. För dessa situationer identifierar vi och förbereder alternativa lösningar för att säkerställa konstruktion och användning av sjöfartsförsvar.

Vi kommunicerar också omfattande framsteg i konstruktion, idrifttagning och drift av fartygsklassen för att ge våra medborgare en god och korrekt bild av fartygens betydelse för det maritima försvaret.

Befälhavare för försvarsmakten
Timo Kivinen

 

 

Nåt annat som förvånar är uppgiften på eng wiki om att fartygen får "Helideck and telescopic hangar for one helicopter or drone". Den här uppgiften om teleskopisk hangar tror jag man får ta med en nypa salt. Jag tycker inte den ser särskilt teleskopisk ut på de datorgenererade bilderna som släppts hittills. 

 

/Per

 

spacer.png

(foto saabgroup.com)

 

Video summary of Navyfi Squadron2020

 

Edited by Perman
 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Enligt SAAB så blir den nya Pohjanmaa klassen första fartygen som får SAABs SLIM [Saab Lightweight Integrated Mast] integrerad sensor mast:

 

Squadron 2020 order marks first for Saab’s SLIM integrated sensor mast

 

Anders Gardberg på twitter

 

/Per

Edited by Perman
 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this   • Similar Content

  • By Perman
   Finland finalizing Hamina-class upgrade preparations
    
   Patria to support Finnish Navy's Squadron 2000 MLU
    
   Mvh,
    
   /Per
  • By vikingman
   https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/59309
    
   En finsk pilot berättar om hur en grupp på 15 finska piloter fick bege sig till Kazakstan för att lära sig flyga Mig-21 i början av 60-talet.
  • By Perman
   http://svenska.yle.fi/artikel/2014/01/26/forsvaret-behover-mer-pengar-att-fungera
    
    
    
   Kommer Sverige och Norge vara de enda nordiska länderna som fortsätter nedrusta (Sverige dock i högre grad) trots Rysslands pågående upprustning?
    
   /Per
  • By Perman
   Large scale raid in Finland against a suspicious firm with foreign links acquiring key locations in a strategic area
    
    
   Operationen har omfattat insatser av Sjöbevakningens fartyg och Gränsbevakningens helikoptrar och övervakningsflyg inkl. en flygförbudszon på 20x30 km:
    
   Statsministern informerad om storoperationen – sjutton husrannsakningar under helgen
    
   Två gripna i stor polisoperation i Åbolands skärgård – polisen misstänker penningtvätt och skattebedrägeri
    
   Polisen dementerar teorier om säkerhetspolitiska motiv för skärgårdsräden - "Det är inte sant"
    
    
   Även den kända finska försvarsbloggaren Corporal Frisk har kommenterat operationen:
    
   A Dawn Raid in the Archipelago
    
    
   /Per
    
    
   P. S. Om någon undrar vad detta har att göra med militära spörsmål att göra så är både den finska Sjöbevakningen och Gränsbevakningen är organiserade enligt militär modell och har uppgift att stödja den finska försvarsmakten vid kriser och krig. Dessutom så är det nog få seriösa bedömare som inte tror att denna operation också har säkerhetspolitiska orsaker.
×
×
 • Create New...