Jump to content

Recommended Posts

Jasså - har du varit på bio nyligen :-P

 

 

 

Eftersom du enligt din profil har sjukvård som tjänst är första steget att gå GMU för att därefter kunna söka till Hemvärnet som skyttesoldat.

 

Normalt brukar skarpskytteutbildning (på psg90) genomföras lokalt inom resp. utbildningsgrupp och det är många som känner sig kallade men få som blir utvalda...

 

 

Här får du en "liverapport" från skarpskjytteutbildning:

http://nyheter.hemvarnet.se/goteborg_sodra/goteborg_2ik/?action=visanyhet&nyhetid=9237

http://nyheter.hemvarnet.se/goteborg_sodra/goteborg_2ik/?action=visanyhet&nyhetid=9475

Link to comment
Share on other sites

Befattningsbeskrivning hemvärnet

 

Bilaga 3 till HKV skr 2012-02-07

19 100:52377

Sida 34/34

HV SOLD INSATS SKARPSK (OR2) SKYTTESOLDAT/SKARPSKYTT

HV SOLD INSATS SKARPSK OBS (OR2) SKYTTESOLDAT/SKARPSKYTTEOBS

Ingår i insatskompani. Uppgiften omfattar att kunna betjäna gruppens PSG 90.

Skall vara skyddsvaktsutbildad.

Uppgiften innebär bl a leda och ansvara för:

Gruppens PSG 90

Medverkar vid:

Gruppens stridsuppgift

Upprättande och brytande av grupperingsplats

Försvar av grupperingsplats

Löser i övrigt inom förbandet förekommande uppgifter och enligt chefs bestämmande.

Minimikrav för militär GU: GMU (min fetmarkering)

Edited by LtLag
Link to comment
Share on other sites

För ett antal år sedan så hade dåvarande FBU en skarpskyttekurs i Tylebäck och FBU-kurser kunde man söka utan militär bakgrund egentligen. Jag vet även att lokala föreningar i Försvarsutbildarna i år har skarpskytteutbildning men där krävs det att den som söker medför vapen från sitt förband så då kan de som inte har en militär bakgrund inte delta även om ansökan är öppen för alla som är medlem i Försvarsutbildarna.

 

Att ha gått kursen innebär dock inte att man kan få befattningen i Hemvärnet om man inte möter övriga krav (tex GMU enligt den befattningsbeskrivning som LtLag så föredömligt har tagit fram).

 

/D

Link to comment
Share on other sites

Enkelt :

Går en kurs via FU så är krav på GMU motsv inget krav.

MEN för att bli skarpskytt i Hv krävs lägst GMU.

 

Hur skarpskytteutb för HV skall se ut är inte bestämt av HKV utan en grundutbildning på enbart vapnet duger.

Bra el dåligt ?

Tja.......

Link to comment
Share on other sites

Än så länge gäller väll Rikshemvärnschefenens anvisningar för Hemvärnet 2012 och planering för 2013:

http://rikshv.hemvarnet.se/?action=visanyhet&nyhetid=9118

 

Se bilaga 6, sid 10:

 

"7.5.1.7.5 UTBILDNING PSG 90

Referent: Magnus Norhult (magnor05) HvSS, 08- 584 549 13

 

I varje Hvinsatspluton avdelas och utbildas tre skarpskyttar med Psg 90. Dessa ingår i hemvärns-gruppen som skyttar. Skytten/skyttarna kan dock inom ramen för gruppens/plutonens strid därutö-ver ges i uppgift att understödja, nedkämpa respektive nedhålla angivet mål. PSG 90 är soldatens huvudvapen och Ak 4B är andrahandsvapen. Stridsparskamraten med

Ak 4 kikarsikte är skarpskyt-tens närskydd och observatör.

 

Företrädesvis väljs personer med tidigare utbildning som prickskytt, skarpskytt eller som är en skicklig skytt och med mycket god fältmässighet.

 

Utbildning genomförs med stöd av SoldR Mtrl Vapen Prickskyttegevär 90, 2004 och SkjutR Psg 90, 2002."

(Min fetmarkering)

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...