Jump to content

Recommended Posts

När avståndet till fienden är så nära att t.ex ett byte av magasin skulle ta för lång tid eller då det helt enkelt är för svårt att bruka vapnet, då kan man istället springa fram till fienden och handgripligen slå ihjäl han med kniv, ditt gevär eller strypa han med vapenremmen eller andra tillhyggen, alltså ta till handgemäng och högsta graden av våld.

 

Närstrid är en tydligare förklaring.

Link to comment
Share on other sites

Mjaha, på min tid så vill jag minnas att det var när gruppchefen inte längre hade någon överblick och ville signalera till sin grupp att anfalla men att varje individ själv fick bedöma hur. Ett scenario som iofs troligen handlar om korta stridsavstånd men inte helt nödvändigtvis.

Link to comment
Share on other sites

"Gruppchefen kan vid vissa lägen få svårt att samordna eld och rörelse inom gruppen, t ex vid närstrid. Gruppchefen kan då kommendera ”Gå på marsch!”. Detta innebär att gruppchefen släpper ledningen tillfälligt och att soldater och stridspar strider enskilt och i samverkan för att lösa uppgiften.
Kommando: ”Gå på marsch!”

Gruppchefen återtar befälet så snart som möjligt genom ny order eller nytt kommando, t ex ”1. grupp – Jag tar befälet – följ mig!” eller ”1. grupp – Jag tar befälet! - Eldställningar!”."

Ur MSR 3 Grupp, motsvarande text återfinns även i MSR 4 Pluton med med "Gruppchefen" ersatt av "Plutonchefen".

Vad det avser begreppen Närstrid och Handgemäng är de inte detsamma som Gå på marsch.

"4.4.4 Närstrid
Närstrid är strid som utförs på sådant avstånd att t ex handgranater och pistol kan användas.
Handgemäng används då striden inte längre kan genomföras med eld. Handgemäng genomförs med bajonett, slag och stötar med eldhandvapen, tillhyggen som yxa och spade samt med sparkar och slag."

Ur MSR 4 Pluton.

Här slutar mina källhänvisningar, och istället tar vad jag har blivit lärd och mina egna erfarenheter vid:

Att använda handgemäng för att besegra motståndaren är alltså inte detsamma som metoden Gå på marsch. Närstrid är heller inte detsamma som Gå på marsch - även om man kan använda handgemäng när Gå på marsch kommenderats, och även om Gå på marsch ofta kommenderas på korta stridsavstånd, så är det alltså olika begrepp som beskriver olika saker. Närstrid beskriver ett stridsavstånd (under ca 50 meter?), Handgemäng är ett sätt att få verkan i målet och Gå på marsch är en metod för eld och rörelse.

Det finns en uppfattning om att Gå på marsch och Stridsparsvis växelvis framåt är samma metod för eld och rörelse. Min uppfattning är att det är fel - vid Gå på marsch behöver inte stridsparen samordna eld och rörelse med resten av gruppen mer än vad som är nödvändigt för att kunna fortsätta mot anfallsmålet, och därtill har enskild individ eldtillstånd med samtliga vapensystem - automatkarbiner, PV-vapen, handgranater, spadar och domkrafter, och så vidare - vilket man inte har vid Stridsparsvis växelvis framåt, och där gruppen styr stridsparen mer.

Jag är också lärd att man anger en inbrytningspunkt, ett anfallsmål eller ett djup innan man kommenderar Gå på marsch, för att inte riskera att ett stridspar tar terräng hela varvet runt jordklotet.
Någonting i stil med: Första grupp! Djup intill 200 meter - GÅ PÅ MARSCH!, alternativt Första grupp! Inbrytningspunkt HÖJDEN! GÅ PÅ MARSCH!.

Min erfarenhet säger nämligen att när man väl skickat iväg soldaterna är de väldigt ivriga att pinna iväg och ta terräng, och att det inte alltid är så lätt att få stopp på dem efteråt. Nackdelen är ju att just 200 meter eller HÖJDEN kan vara olämpliga ställen att stanna rörelsen på - nackdelar och fördelar precis som med allt annat.


En annan villfarelse är att Gå på marsch skulle vara en sista utväg, en stridsteknikens "Hail Mary-passning". Det kan man använda metoden till, ja. Men beroende på hur samövade man är, vilken uppgift man har och hur terrängen ser ut kan det vara mer än lämpligt att stridsparen själva får tänka till och anpassa sig för att lösa ut striden - i vissa fall kan det kan vara tidsödande om en stressad gruppchef ska micromanagea 2-3 stridspar (eller plutonchefen med sina grupper). Rensning av värnsystem eller anfall över mindre samlingar byggnader kan vara sådana tillfällen, beroende vad som är viktigt i just den striden. Jag är av åsikten att man inte behöver se Gå på marsch som någon vidare elegant eller enkel metod för eld och rörelse - men man bör inte se den som en sista utväg, då tror jag att man gör sig själv en otjänst och missar att använda metoden vid de tillfällen där den passar alldeles ypperligt.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...