Jump to content

Göra m/ä till tillåten variation till mässdräkt m/86


1314

Recommended Posts

I nuvarande och kommande revisioner av UniBest verkar m/ä för andra förband än LG vara mer eller mindre förbjudna utanför traditionsrum och liknande.

 

Finns det fler än jag som tycker att respektive regementes m/ä (m/1886, m/1895 m.fl.) borde vara en tillåten variation till den ganska traditionslösa mässdräkten m/86?

 

Är vi tillräckligt många så kan vi förhoppningsvis få upp intresset på respektive förband till att försöka påverka Strid och Laestadius till att arbeta in en sådan variation i kommande UniBest,

 

För övrigt anser jag att högvakt borde ske i m/ä av samtliga förband...

Link to comment
Share on other sites

I nuvarande och kommande revisioner av UniBest verkar m/ä för andra förband än LG vara mer eller mindre förbjudna utanför traditionsrum och liknande.

 

Finns det fler än jag som tycker att respektive regementes m/ä (m/1886, m/1895 m.fl.) borde vara en tillåten variation till den ganska traditionslösa mässdräkten m/86?

 

Är vi tillräckligt många så kan vi förhoppningsvis få upp intresset på respektive förband till att försöka påverka Strid och Laestadius till att arbeta in en sådan variation i kommande UniBest,

 

För övrigt anser jag att högvakt borde ske i m/ä av samtliga förband...

Har du några bilder på m/ä, bra att diskutera samma uniform, kanske bara jag som är dålig på gamla uniformer.

Link to comment
Share on other sites

Beror på regemente. De flesta finns att beskåda här: http://jacobjohansson.se/uniformer/

Högvakten kan jag hålla med om, Nu lär jag knappast behöva anskaffa någon mässdräkt, men den mörkblå med infanteriets rakare byxor skulle vara klart mycket snyggare.

 

annars kanske M/1807 kunde vara en idé

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/Wg4.jpg

Link to comment
Share on other sites

Att omuniformera högvakten tror jag är uteslutet. Kostnaden ligger på minst 10 000 kr per uniform (förutsatt mössa och inte kask/hjälm) och det måste förrådsställas i alla tänkbara storlekar. Man gjorde ett försök på 90-talet med en enhetsuniform inspirerad av linjeinfanteriets, men de överblivna uniformerna övertogs av Hemvärnsoktetten Ehnstedts Eftr.

Som mässdräkt skulle det väl rent formellt bara behövas ett beslut och en formulering i uniformsreglementet. Ingen kostnad för FM.

Link to comment
Share on other sites

Mässdräkt är en frivillig uniformsdräkt som inte används i formella sammanhang i någon större utsträckning. I sammanhang där mässdräkt används är det OK med m/ä (även Fortifikationens). Däremot är inte andra varianter än LG:s och musikkårernas m/ä tillåtet i formella sammanhang såsom högvakt eller parad.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Lt P: Visst är det så avseende Högvakten. Men drömma om en vakt i Dolma m/1895 med Husarmössa med vit ståndare är väl bara mänskligt... Men som du säger, det kostar ju inte många kronor att skriva in m/ä som sällskapsdräkt i UniBest.

 

Krook: Enligt Laestadius så ska det inte längre vara ok, och det ska som jag förstod det förtydligas i kommande revision i UniBest. Jag ska plocka fram mailet om det kan intressera någon.

Link to comment
Share on other sites

Här är svaret jag fick via mail från Förv Laestadius.

Jag tvekade en stund att publicera det, men iom att mitt ursprungliga mail var skickat från min privata mail så är det ju både att betrakta som öppen handling och dessutom svar givet till "allmänheten".

Jag har fetstilat två passager i syfte att förtydliga.

 

 

 

Hej

Historiska uniformer regleras i Unibest 2009 och kommer från 1/6 lyda så här i UniR FM 2014:

1.4.3 Historiska uniformer
Uniformer av utgångna modeller benämns historiska uniformer.

Historiska uniformer får tillfälligt bäras enligt chef för organisationsenhets bestämmande av personal i tjänst vid traditionsrum, museer, vid jubileer och övriga motsvarande tillfällen.

Försvarsmaktens personal får inte utföra annan tjänsteutövning än den tjänst som föranlett att historisk uniform bärs.

Militär personal får inte ersätta försvarsmaktens sällskaps- och paraduniformer med historisk uniform för viss organisationsenhet och härvid representera Försvarsmakten vid t.ex. ceremonier, högtidssammankomster, fester m.m.


Mvh
Förvaltare Patrik Laestadius
Link to comment
Share on other sites

Ja, och du finner nyckelfrasen i det sista stycket; "...representera Försvarsmakten..."

M/ä för Fortifikationen används titt som tätt efter godkännande av C Ing2 och C LedR vid fester i sluten krets (höstmiddagar, bröllop och dylikt).

Link to comment
Share on other sites

Du finner nyckelfrasen i det sista stycket; "...representera Försvarsmakten..."

M/ä för Fortifikationen används titt som tätt efter godkännande av C Ing2 och C LedR vid fester i sluten krets (höstmiddagar, bröllop och dylikt).

 

Man ska ha klart för sig att Laestadius är mer "återhållsam" än många önskar. Därför förekommer lokala bestämmelser på många håll. Dessa är allt som oftast OK då C Orgenhet har rätt till visst självbestämmande.

Link to comment
Share on other sites

Jo jag uppmärksammade den delen, men om man tar in texten i sin helhet så gör jag tolkningen att UniBest endast tillåter bärandet "om det finns en anledning" till att bära historisk uniform.

Min "önskan" är att det borde vara helt ok i alla lägen, men kan köpa att vid representation bör enhetligare klädsel (läs mässdräkt) bäras. Alltså det som står i det sista stycket som du hänvisar till Krook.

 

Men men, som du mycket riktigt påpekar så äger ju C OrgE rätt att utfärda avsteg så det hela blir ju verkanslöst, och mest en tråkig detalj i en bestämmelse som är påtagligt färgad av sin återhållsamme upphovsman.

 

Jag hade önskat lite mer känsla för tradition och historik blandat med en högre grad av pragmatism i UniBest. Det känns ibland som att LG är det enda förband som existerar i huvudena på Lidingövägen, oavsett om man läser CerI eller UniBest...

Link to comment
Share on other sites

Mässdräkt är inte enhetlig klädsel utan en frivillig ersättning för M/87 resp M/48 vid fester. Det är många som inte skaffar mässdräkt utan på baler och andra högtidstillfällen så bärs en blandning av Mässdräkt m/86 (för de olika försvarsgrenarna), M/87, M/48 samt olika M/Ä.

När enhetlighet krävs gäller M/87 och M/48.

Link to comment
Share on other sites

Nu var det ju inte det som tråden handlade om, men som du kan läsa så skrev jag "enhetligARE", och det skulle då gälla representation, t ex Kungliga Bröllop då mässdräkt är att anse som praxis.

 

Jag tror att de flesta som arbetar i firman är fullt medvetna om att det är frivilligt att anskaffa mässdräkt och att M/87-systemet är lika vanligt på många håll. Jag vet inte om det är din avsikt, men jag uppfattar dina formuleringar som onödigt mästrande vilket är för mig blir konstigt i en tråd som handlar om vilja och ambition att förändra bestämmelser.

Link to comment
Share on other sites

Jag försöker inte vara mästrande utan jag beskriver regler och tillämpning. Eftersom det gäller bestämmelser så är nomenklaturen viktig. Är man otydlig eller använder fel uttryck så blir effekten efterlevnad därefter. Det är många på forumet som inte har varit i sammanhang då mässdräkt varit alternativ och det är med det i åtanke som jag uttrycker mig tydligt.

Man ska inte utgå från att alla vet att mässdräkt är en ersättning för m/87 och 48 och att m/ä då också är det.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...