Jump to content
Sign in to follow this  
Morvalion

Behov av nya/fler understödsvapen

Recommended Posts

@ MadLuna: Tack för bilderna, men det är svårt att se exakt hur detta är monterat. Jag skulle gissa på att det krävs en del förstärkningar för att inte plasten ska spricka.

Share this post


Link to post
Share on other sites

En inte helt vild gissning är att det är skruvat i ramen och inte bara i plasttaket....

Share this post


Link to post
Share on other sites

för att återföra det lite från molekylnivå

 

eld rörelse skydd är grundstenarna i all strid

 

understödsvapen är till för att ge ett lokalt övertag på eld-sidan.

för HV del skulle det vara välkommet ,eftersom skydd och rörlighet inte kan ökas till samma låga peng..tror nog att splitterskyddade fordon till -HV kan ha diskuterats innan här på forumet..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Möjligheten att kunna montera en 58'a på taket på alla gröna fordon anser jag är absolut lägsta-krav. Jag blev vansinnig på tilltaget att sno kransarna från de 90-båtar Hv fick när de gick över från 200 till 90, enda möjligheten till någon beväpning alls, då kransen medger användande av alla kulsprutor och Hv fick ju inga 88'or. Nu har man ju t.o.m. börjat förse även Hv's 90-båtar med ksp 88.

Share this post


Link to post
Share on other sites

för att återföra det lite från molekylnivå

 

eld rörelse skydd är grundstenarna i all strid

 

understödsvapen är till för att ge ett lokalt övertag på eld-sidan.

för HV del skulle det vara välkommet ,eftersom skydd och rörlighet inte kan ökas till samma låga peng..tror nog att splitterskyddade fordon till -HV kan ha diskuterats innan här på forumet..

är de vapnet uppfunnet ens som skulle kompensera för istort sett obefintligt skydd, och måttlig hastighet ?

om så är det tillräcklligt lätt för att inte välta en PB8

Share this post


Link to post
Share on other sites

USA har ju visat att massiv eldöverlägsenhet inte vinner många krig. (Skämt)

 

I Sverige så är avstånden tämligen korta i regel och lämpar sig inte för granatsprutor och tksp, jag tycker dock vi ska ha dem, men kanske inte till hemvärnet i första hand.

 

Åkte hem i dag från jobbet i Gislaved, ett område fullt med skog, men även här finns det väldigt många stora öppna ytor där tskp och granatsprutor kan nyttjas.

 

Fördelen med dessa vapen är att man kan genomföra beskjutning på långt avstånd runt 1000 meter, med avståndet så får man även utrymme för att undvika nära strid med en motståndare, något som är särskilt bra för ett Hemvärnsförband. Helt sonika en väl övat fientligt förband tar snabbt över initiativet från ett Hemvärns förband och förgör det med snabb eld och rörelse. Genom att ha vapen som tillåter större stridsavstånd ökar man överlevnaden, men även alternativen till stridssätt.

 

Dessa två vapentyper är lågteknologiska, billiga i inköp och borde vara rikligt förekommande hos det svenska försvaret. och kan man skjuta ksp 58 hyfsat så klarar man rätt lätt att skjuta tksp, granatspruta är lite annorlunda att skjuta med, man hinner med en slurk kaffe innan granaten anländer i målet när man skjuter på 1000 meter.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

för att återföra det lite från molekylnivå

 

eld rörelse skydd är grundstenarna i all strid

 

understödsvapen är till för att ge ett lokalt övertag på eld-sidan.

för HV del skulle det vara välkommet ,eftersom skydd och rörlighet inte kan ökas till samma låga peng..tror nog att splitterskyddade fordon till -HV kan ha diskuterats innan här på forumet..

är de vapnet uppfunnet ens som skulle kompensera för istort sett obefintligt skydd, och måttlig hastighet ?

om så är det tillräcklligt lätt för att inte välta en PB8

 

Nej, något sådant finns inte, oavsett skyddsnivå och hastighet. De tre parametrarna kan bara kompensera varandra, eller ens anses vara tillräckliga tillsammans, till viss del.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Om tksp och grsp ska införas på bredd så får vi också helt ändra vårt sätt att strida?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Den största förändringen är att man kan påverka en motståndare på längre avstånd (1000-1500 meter), med hyfsad effekt i målområdet. Samt att man kan skada lätt bepansrade mål så som stridshelikoptrar och splitterskyddade fordon.

 

Det är ingen nackdel.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Men är tanken att fordonen ska utrustas med dessa vapen eller ska de vara på marknivå?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Med tanke på tyngden så är de mest lämpliga på fordon, MEN har man en marklavett så finns det tillfällen de gör god nytta även på marken. När de är på fordon så är de i första hand en defensiv beväpning att ta till om hot uppstår. Men även kan man mycket väl använda dessa till eldöverfall eller understöd på avstånd.

 

Situationen dikterar mycket hur de kan användas, dumt att sätta gränser. Men dess eldkraft och räckvidd ökar förmågan och möjligheterna till en billig penning!

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Om tksp och grsp ska införas på bredd så får vi också helt ändra vårt sätt att strida?

Nja, vad är det som säger att vapnen inte kan användas som komplement och ökad förmåga att strida enligt dagens sätt?

Med längre räckvidd kan eld öppnas på längre avstånd.

Med mer kraft kan eld öppnas mot mål med bättre skydd.

De tyngre vapnen kan understödja på avstånd medan den lättare utrustade gruppen/plutonen framrycker till stridsavstånd för 84 mm, 7,62 mm, 5,56 mm vapen och grt.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

För just hemvärnets del så kräver ett införande av tksp och grsp även införande av splitterskyddade fordon, oavsett om de används på fordon eller markplan så krävs en omorganisation av dagens struktu.

 

Du får det att låta så enkelt weekendwarrior.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tung kulspruta är redan infört i Hemvärnet för bruk på deras 90-båtar, så svaret är nej på det påståendet. Exempel här ovan visar också att vapnet kan användas även på bandvagn utan splitterskydd, som Hemvärnet har idag. I framtiden kan det också bli så att Hemvärnets insatsplutoner kan få ta över splitterskyddade fordon från det reguljära försvaret, exempelvis Bv 308/309. Jag personligen anser att bensindrivna fordon (exempelvis Bv 206) bör bytas ut snarast, med undantag för mc då.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Självklart, frågan är hur vi avser bruka de tunga sakerna, lämpligtvis bör man ha något fordon också som kan användas rent tekniskt och som man inte med lite tur skjuter ut med ett finkalibrigt skott, så länge vi inte har splitterskyddat anser jag att tksp på fordon är rent onödigt.

 

För hemvärnets del då.

 

Bv309 är nog en dröm som förblir, då krävs en rejäl omdaning i orgen.

 

Jag tycker också att vi ska ha balla saker men med det krävs så mycket annat.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag skulle snarare säga att behovet av tyngre vapen, i synnerhet sådana som snabbt kan besvara eld, exempelvis från fordon, ökar med lägre skyddsnivå, för att till viss del kompensera den.

Edited by weekendwarrior
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Självklart, frågan är hur vi avser bruka de tunga sakerna, lämpligtvis bör man ha något fordon också som kan användas rent tekniskt och som man inte med lite tur skjuter ut med ett finkalibrigt skott, så länge vi inte har splitterskyddat anser jag att tksp på fordon är rent onödigt.

 

För hemvärnets del då.

 

Bv309 är nog en dröm som förblir, då krävs en rejäl omdaning i orgen.

 

Jag tycker också att vi ska ha balla saker men med det krävs så mycket annat.

hur menar du att skillnaden mellan en spliterskyddad och en glasfiberbandvagn skulle kräva att organisationen görs om ?

bytet mellan lastbilsflak och skåpbil krävde ju inte det. Har jag missat något ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag menar om man ska använda bv309 fulla potential så krävs lite mer av alla i förbandet, ska man använda dem som i huvudsak transport så kan man gott fortsätta som tidigare.

 

Det är dock ett dyrare och mer komplicerat fordon så ska man införa dem så kan man inte mer än önska att underhållsfunktionen förändras.

 

Med bv309 kan man vara lite mer offensiv, vilket är en klar förbättring.

 

Även om man skulle limma fast en tksp eller grsp på 206 så finns fortfarande begränsningen att vagnen i sig inte klarar något, fienden lär vilja skjuta tillbaka och har antagligen motsv beväpning.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Edit: läste trådskaparens inledande inlägg noggrannare; "Observera att personliga eldhandvapen diskuteras i andra trådar samt att jag enbart vill diskutera "personliga" vapensystem (och främst fordonsbeväpning), inte mer kvalificerade system såsom pansarvärnsrobotar och dylikt.".

 

Så jag borde väl egentligen ta bort mitt inlägg helt och hållet. Men jag tycker ändå att kärnan i det jag skrev förtjänar att tas upp - vad ska man lägga pengar på tksp och grsp på våra fordon för, om motståndaren har pvrobot? Och det har han, den kvalificerade motståndaren på den nationella arenan...

Edited by Tälthydda
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag vet inte om jag skulle kalla splitterskydd som en potential i strid och därmed medge mer offensiv taktik... :unsure:

 

Eld och rörelse däremot, kan till viss del kompensera för avsaknaden av skydd. Har du stark begränsning av både skydd och eld, då är det bara att be till gudarna att du inte ens kommer inom synhåll för fientlig styrka.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@ Tälthydda:

Vad det gäller beväpning kontra uppgift så är viktiga aspekter i uppgiften: om du ska ha förmåga att göra eldöverfall mot styrka av viss art och storlek, eller om du hjälpligt ska kunna försvara dig mot styrka av viss art och storlek (för att ge tid för omgruppering, begära understöd e.t.c.). För den senare aspekten är det en enkel ekvation att förmåga ökar med tyngre vapen, även om de inte är tillräckliga för den förstnämnda aspekten.

 

Själv förordar jag att Hv tar över RBS 56 istället för att systemet avvecklas.

RB 57 är ett bra tillskott, framförallt i terräng med korta stridsavstånd, exempelvis tät bebyggelse, men tyvärr väl kort räckvidd.

RBS 55 har god räckvidd och verkan, men är tungt och otympligt samt att alla fordon som kunde bära systemet (med skott direkt från fordon) är avvecklade.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag vet inte om jag skulle kalla splitterskydd som en potential i strid och därmed medge mer offensiv taktik... :unsure:

 

Nähä

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ibland är det lite frustrerande att alla diskutioner leder till hemvärnets behov och önskemål, jag förstår att många på forumet är aktiva eller har varit aktiva i HV men det finns en orsak att HV inte är ett GSS/T förband och det är kostnad. Dom har inte lika kvalificerade uppgifter och behöver därför inte lika kostsam matriel. Splitterskydd åt HV har ältats i tråden http://forum.soldf.com/topic/51372-hemvaernets-personbil-8-pb-8/

 

När det gäller understödsvapen ser jag gärna att tksp tillförs i större mängd av anledningar som nämnts i tråden och jag tycker det är synd att vi inte har ett utbrett användande av 12.7x99 då det är än väldigt kapabel am som kan verka i många situationer. Framför allt skulle det vara bra om det tillförs i större utsträckning till våra förband så vi får in det i logistiken där både tksp88 och am är en bristvara vilket syns både hemma och utomlands. Sen är den en förhållandevis billig plattform med inköp runt 12000USD och är samtidigt okomplicerad.

 

Grsp är en bra plattform att komplettera tksp men frågan är vilka enheter som inte har den i dagsläget som behöver den?

 

HV tycker jag inte är prioriterade för varken tskp eller grsp, dom skulle behöva bildförstärkare och värmekamera för att bättre kunna lösa sina tilldelade uppgifter.

 

Som alltid i såna här funderingar måste man ha i åtanke vad man ska lösa för uppgifter och vad motståndaren kommer att ha för utrustning.

 • Like 6

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ibland är det lite frustrerande att alla diskutioner leder till hemvärnets behov och önskemål, jag förstår att många på forumet är aktiva eller har varit aktiva i HV men det finns en orsak att HV inte är ett GSS/T förband och det är kostnad. Dom har inte lika kvalificerade uppgifter och behöver därför inte lika kostsam matriel. Splitterskydd åt HV har ältats i tråden http://forum.soldf.com/topic/51372-hemvaernets-personbil-8-pb-8/

 

När det gäller understödsvapen ser jag gärna att tksp tillförs i större mängd av anledningar som nämnts i tråden och jag tycker det är synd att vi inte har ett utbrett användande av 12.7x99 då det är än väldigt kapabel am som kan verka i många situationer. Framför allt skulle det vara bra om det tillförs i större utsträckning till våra förband så vi får in det i logistiken där både tksp88 och am är en bristvara vilket syns både hemma och utomlands. Sen är den en förhållandevis billig plattform med inköp runt 12000USD och är samtidigt okomplicerad.

 

Grsp är en bra plattform att komplettera tksp men frågan är vilka enheter som inte har den i dagsläget som behöver den?

 

HV tycker jag inte är prioriterade för varken tskp eller grsp, dom skulle behöva bildförstärkare och värmekamera för att bättre kunna lösa sina tilldelade uppgifter.

 

Som alltid i såna här funderingar måste man ha i åtanke vad man ska lösa för uppgifter och vad motståndaren kommer att ha för utrustning.

att många diskutioner hamnar där kan bero på tre saker som jag ser det.

 

A du märker varje gång någon i HV vill mer än stå vid en ladugårdsvägg och vakta objekt eller inte nöjer sig med gammalt ärvt matrial.

 

B folk med faktisk erfarenhet av att lösa uppgiften anser att vi behöver lite utrustning som inte finns.

 

C jag har ingen aning om vad en stridspilot eller en pansarskyttesoldat behöver. jag har aldrig varit något av de. jag har där emot varit medlem i HV större delen av mitt vuxna liv och kan alltså vad de behöver.

 • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

@ Recon: Tyvärr får du nog leva med att diskussioner i alla former av frågor i militärt försvar, kommer någon gång att komma in på Sveriges största förbandstyp.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ibland är det lite frustrerande att alla diskutioner leder till hemvärnets behov och önskemål, jag förstår att många på forumet är aktiva eller har varit aktiva i HV men det finns en orsak att HV inte är ett GSS/T förband och det är kostnad. Dom har inte lika kvalificerade uppgifter och behöver därför inte lika kostsam matriel. Splitterskydd åt HV har ältats i tråden http://forum.soldf.com/topic/51372-hemvaernets-personbil-8-pb-8/

 

När det gäller understödsvapen ser jag gärna att tksp tillförs i större mängd av anledningar som nämnts i tråden och jag tycker det är synd att vi inte har ett utbrett användande av 12.7x99 då det är än väldigt kapabel am som kan verka i många situationer. Framför allt skulle det vara bra om det tillförs i större utsträckning till våra förband så vi får in det i logistiken där både tksp88 och am är en bristvara vilket syns både hemma och utomlands. Sen är den en förhållandevis billig plattform med inköp runt 12000USD och är samtidigt okomplicerad.

 

Grsp är en bra plattform att komplettera tksp men frågan är vilka enheter som inte har den i dagsläget som behöver den?

 

HV tycker jag inte är prioriterade för varken tskp eller grsp, dom skulle behöva bildförstärkare och värmekamera för att bättre kunna lösa sina tilldelade uppgifter.

 

Som alltid i såna här funderingar måste man ha i åtanke vad man ska lösa för uppgifter och vad motståndaren kommer att ha för utrustning.

 

 

Trenden är tydlig, Hemvärnet utvecklas, även om huvuduppgiften skydda, bevaka försvara finns kvar. Hemvärnet ska bara göra det med högra förmåga att lyckas.

 

Nya förbandstyper tillkommer: senast Grk plutoner....

Bildförstärkare och annan övervakningsutrustning tillförs i hyfsad mängd.

Tksp placeras på Stridsbåt finns redan inom Hemvärnet.

 

Allt som diskuteras är hur förbanden ska utvecklas än mer för att få verkan i målet. Men det är inget unikt för Hemvärnet som förband utan det gäller alla förband, trots allt försvar är ett system av många olika förband som ska operera tillsammans.

 

 

Understöds vapen av tksp och granatspruta är enkla system som höjer stridseffekten på alla de förband som de placeras vid,

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Ibland är det lite frustrerande att alla diskutioner leder till hemvärnets behov och önskemål, jag förstår att många på forumet är aktiva eller har varit aktiva i HV men det finns en orsak att HV inte är ett GSS/T förband och det är kostnad. Dom har inte lika kvalificerade uppgifter och behöver därför inte lika kostsam matriel. Splitterskydd åt HV har ältats i tråden http://forum.soldf.com/topic/51372-hemvaernets-personbil-8-pb-8/

 

När det gäller understödsvapen ser jag gärna att tksp tillförs i större mängd av anledningar som nämnts i tråden och jag tycker det är synd att vi inte har ett utbrett användande av 12.7x99 då det är än väldigt kapabel am som kan verka i många situationer. Framför allt skulle det vara bra om det tillförs i större utsträckning till våra förband så vi får in det i logistiken där både tksp88 och am är en bristvara vilket syns både hemma och utomlands. Sen är den en förhållandevis billig plattform med inköp runt 12000USD och är samtidigt okomplicerad.

 

Grsp är en bra plattform att komplettera tksp men frågan är vilka enheter som inte har den i dagsläget som behöver den?

 

HV tycker jag inte är prioriterade för varken tskp eller grsp, dom skulle behöva bildförstärkare och värmekamera för att bättre kunna lösa sina tilldelade uppgifter.

 

Som alltid i såna här funderingar måste man ha i åtanke vad man ska lösa för uppgifter och vad motståndaren kommer att ha för utrustning.

att många diskutioner hamnar där kan bero på tre saker som jag ser det.

 

A du märker varje gång någon i HV vill mer än stå vid en ladugårdsvägg och vakta objekt eller inte nöjer sig med gammalt ärvt matrial.

 

B folk med faktisk erfarenhet av att lösa uppgiften anser att vi behöver lite utrustning som inte finns.

 

C jag har ingen aning om vad en stridspilot eller en pansarskyttesoldat behöver. jag har aldrig varit något av de. jag har där emot varit medlem i HV större delen av mitt vuxna liv och kan alltså vad de behöver.

 

Rationellt svar som jag gärna ger min ytterst personliga åsikt om.

 

A: Full förståelse för det men där måste man i dagsläget och ett bra tag framöver finna sig i att det kommer att vara ett lågprioriterat förband matrielmässigt om man inte kan leva med det så finns GSS/T anställning med en inte alltför stor ökning av tidsinsats.

 

B: Det saknas utrustning i hela försvarsmakten och den krassa sanningen är att kostnadsmässigt är HV inte högprio och det kommer inte att förändras tills både uppgifter och krav ändras. Det finns en otrolig mängd kompetens och erfarenhet inom HV men för ledningen kvittar det då kostnaden är anpassad efter krav.

 

C. Precis så funkar det på ett sånt här forum, man utgår från sitt eget perspektiv och trist vore det annars. Det jag reagerar på är att eftersom en stor mängd har varit eller är aktiva i HV blir det väldigt vinklat mot just det behovet medans inte många verkar kunna ta steget tillbaka och se på helheten. Mantalsmässigt så är HV en stor del av försvarsmakten men man får tänka lite utifrån dom som gör budget och tilldelar resurser. Hur stor påverkan har HV vid en fientlig invasion av sverige i förhållande till övriga förband kontra risken att vi faktiskt blir invaderade inom närtid? Hur stor nytta är HV för militära aktioner utanför sveriges gränser och vad är risken att sverige deltar i såna aktioner?

 

@ Recon: Tyvärr får du nog leva med att diskussioner i alla former av frågor i militärt försvar, kommer någon gång att komma in på Sveriges största förbandstyp.

 

Största förbandstyp mantalsmässigt, slagkraftighet, ekonomiskt eller i kapacitet?

 

 

Ibland är det lite frustrerande att alla diskutioner leder till hemvärnets behov och önskemål, jag förstår att många på forumet är aktiva eller har varit aktiva i HV men det finns en orsak att HV inte är ett GSS/T förband och det är kostnad. Dom har inte lika kvalificerade uppgifter och behöver därför inte lika kostsam matriel. Splitterskydd åt HV har ältats i tråden http://forum.soldf.com/topic/51372-hemvaernets-personbil-8-pb-8/

 

När det gäller understödsvapen ser jag gärna att tksp tillförs i större mängd av anledningar som nämnts i tråden och jag tycker det är synd att vi inte har ett utbrett användande av 12.7x99 då det är än väldigt kapabel am som kan verka i många situationer. Framför allt skulle det vara bra om det tillförs i större utsträckning till våra förband så vi får in det i logistiken där både tksp88 och am är en bristvara vilket syns både hemma och utomlands. Sen är den en förhållandevis billig plattform med inköp runt 12000USD och är samtidigt okomplicerad.

 

Grsp är en bra plattform att komplettera tksp men frågan är vilka enheter som inte har den i dagsläget som behöver den?

 

HV tycker jag inte är prioriterade för varken tskp eller grsp, dom skulle behöva bildförstärkare och värmekamera för att bättre kunna lösa sina tilldelade uppgifter.

 

Som alltid i såna här funderingar måste man ha i åtanke vad man ska lösa för uppgifter och vad motståndaren kommer att ha för utrustning.

 

 

Trenden är tydlig, Hemvärnet utvecklas, även om huvuduppgiften skydda, bevaka försvara finns kvar. Hemvärnet ska bara göra det med högra förmåga att lyckas.

 

Nya förbandstyper tillkommer: senast Grk plutoner....

Bildförstärkare och annan övervakningsutrustning tillförs i hyfsad mängd.

Tksp placeras på Stridsbåt finns redan inom Hemvärnet.

 

Allt som diskuteras är hur förbanden ska utvecklas än mer för att få verkan i målet. Men det är inget unikt för Hemvärnet som förband utan det gäller alla förband, trots allt försvar är ett system av många olika förband som ska operera tillsammans.

 

 

Understöds vapen av tksp och granatspruta är enkla system som höjer stridseffekten på alla de förband som de placeras vid,

 

I dagsläget kan vi i princip skriva vad som helst på utrustningslistorna för förbanden då det ändå inte finns den matriel som skulle vara tilldelat i dagsläget. Att tksp och grk(till slut) hamnat i HV säger inte så mycket då vi inte ens har tksp till dom GSS förband som ska haft det sen länge. Uppgifter förändras men att fokusera på HV när det gäller understödsvapen är för mig att jobba med skygglappar.

 

Jag håller helt med om tänket att få mer verkan utan att behöva ha ett strf90 i närheten och tycker det är synd att FM så länge tyckt att 7.62 är lagom att montera på alla fordon istället för att utnyttja just fordonsmontering till att ha vapen som inte kängorna på marken kan bära med sig.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

Ibland är det lite frustrerande att alla diskutioner leder till hemvärnets behov och önskemål, jag förstår att många på forumet är aktiva eller har varit aktiva i HV men det finns en orsak att HV inte är ett GSS/T förband och det är kostnad. Dom har inte lika kvalificerade uppgifter och behöver därför inte lika kostsam matriel. Splitterskydd åt HV har ältats i tråden http://forum.soldf.com/topic/51372-hemvaernets-personbil-8-pb-8/

 

När det gäller understödsvapen ser jag gärna att tksp tillförs i större mängd av anledningar som nämnts i tråden och jag tycker det är synd att vi inte har ett utbrett användande av 12.7x99 då det är än väldigt kapabel am som kan verka i många situationer. Framför allt skulle det vara bra om det tillförs i större utsträckning till våra förband så vi får in det i logistiken där både tksp88 och am är en bristvara vilket syns både hemma och utomlands. Sen är den en förhållandevis billig plattform med inköp runt 12000USD och är samtidigt okomplicerad.

 

Grsp är en bra plattform att komplettera tksp men frågan är vilka enheter som inte har den i dagsläget som behöver den?

 

HV tycker jag inte är prioriterade för varken tskp eller grsp, dom skulle behöva bildförstärkare och värmekamera för att bättre kunna lösa sina tilldelade uppgifter.

 

Som alltid i såna här funderingar måste man ha i åtanke vad man ska lösa för uppgifter och vad motståndaren kommer att ha för utrustning.

att många diskutioner hamnar där kan bero på tre saker som jag ser det.

 

A du märker varje gång någon i HV vill mer än stå vid en ladugårdsvägg och vakta objekt eller inte nöjer sig med gammalt ärvt matrial.

 

B folk med faktisk erfarenhet av att lösa uppgiften anser att vi behöver lite utrustning som inte finns.

 

C jag har ingen aning om vad en stridspilot eller en pansarskyttesoldat behöver. jag har aldrig varit något av de. jag har där emot varit medlem i HV större delen av mitt vuxna liv och kan alltså vad de behöver.

 

Rationellt svar som jag gärna ger min ytterst personliga åsikt om.

 

A: Full förståelse för det men där måste man i dagsläget och ett bra tag framöver finna sig i att det kommer att vara ett lågprioriterat förband matrielmässigt om man inte kan leva med det så finns GSS/T anställning med en inte alltför stor ökning av tidsinsats.

 

B: Det saknas utrustning i hela försvarsmakten och den krassa sanningen är att kostnadsmässigt är HV inte högprio och det kommer inte att förändras tills både uppgifter och krav ändras. Det finns en otrolig mängd kompetens och erfarenhet inom HV men för ledningen kvittar det då kostnaden är anpassad efter krav.

 

C. Precis så funkar det på ett sånt här forum, man utgår från sitt eget perspektiv och trist vore det annars. Det jag reagerar på är att eftersom en stor mängd har varit eller är aktiva i HV blir det väldigt vinklat mot just det behovet medans inte många verkar kunna ta steget tillbaka och se på helheten. Mantalsmässigt så är HV en stor del av försvarsmakten men man får tänka lite utifrån dom som gör budget och tilldelar resurser. Hur stor påverkan har HV vid en fientlig invasion av sverige i förhållande till övriga förband kontra risken att vi faktiskt blir invaderade inom närtid? Hur stor nytta är HV för militära aktioner utanför sveriges gränser och vad är risken att sverige deltar i såna aktioner?

 

Så efter som HV inte är utomlands och budgeten säger att vi har de hot mot landet som vi har, så skall nuvarande och tidigare HV medlemar vara nöjda vad de får och inte ha några idéer om vad som skulle göra livet lättare. möjligheten att agera vid en invasion beror ju på utbildning och utrusttning. risken för att de skall hända vet jag inte. Utlandsmissioner händer när Regeringen och UN / Nato vill. Kanske de varit lättare för alla om vi bara insätt att tilldelad utrustning är tillräklig utrusttning och kommer så vara.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

 

Ibland är det lite frustrerande att alla diskutioner leder till hemvärnets behov och önskemål, jag förstår att många på forumet är aktiva eller har varit aktiva i HV men det finns en orsak att HV inte är ett GSS/T förband och det är kostnad. Dom har inte lika kvalificerade uppgifter och behöver därför inte lika kostsam matriel. Splitterskydd åt HV har ältats i tråden http://forum.soldf.com/topic/51372-hemvaernets-personbil-8-pb-8/

 

När det gäller understödsvapen ser jag gärna att tksp tillförs i större mängd av anledningar som nämnts i tråden och jag tycker det är synd att vi inte har ett utbrett användande av 12.7x99 då det är än väldigt kapabel am som kan verka i många situationer. Framför allt skulle det vara bra om det tillförs i större utsträckning till våra förband så vi får in det i logistiken där både tksp88 och am är en bristvara vilket syns både hemma och utomlands. Sen är den en förhållandevis billig plattform med inköp runt 12000USD och är samtidigt okomplicerad.

 

Grsp är en bra plattform att komplettera tksp men frågan är vilka enheter som inte har den i dagsläget som behöver den?

 

HV tycker jag inte är prioriterade för varken tskp eller grsp, dom skulle behöva bildförstärkare och värmekamera för att bättre kunna lösa sina tilldelade uppgifter.

 

Som alltid i såna här funderingar måste man ha i åtanke vad man ska lösa för uppgifter och vad motståndaren kommer att ha för utrustning.

att många diskutioner hamnar där kan bero på tre saker som jag ser det.

 

A du märker varje gång någon i HV vill mer än stå vid en ladugårdsvägg och vakta objekt eller inte nöjer sig med gammalt ärvt matrial.

 

B folk med faktisk erfarenhet av att lösa uppgiften anser att vi behöver lite utrustning som inte finns.

 

C jag har ingen aning om vad en stridspilot eller en pansarskyttesoldat behöver. jag har aldrig varit något av de. jag har där emot varit medlem i HV större delen av mitt vuxna liv och kan alltså vad de behöver.

 

Rationellt svar som jag gärna ger min ytterst personliga åsikt om.

 

A: Full förståelse för det men där måste man i dagsläget och ett bra tag framöver finna sig i att det kommer att vara ett lågprioriterat förband matrielmässigt om man inte kan leva med det så finns GSS/T anställning med en inte alltför stor ökning av tidsinsats.

 

B: Det saknas utrustning i hela försvarsmakten och den krassa sanningen är att kostnadsmässigt är HV inte högprio och det kommer inte att förändras tills både uppgifter och krav ändras. Det finns en otrolig mängd kompetens och erfarenhet inom HV men för ledningen kvittar det då kostnaden är anpassad efter krav.

 

C. Precis så funkar det på ett sånt här forum, man utgår från sitt eget perspektiv och trist vore det annars. Det jag reagerar på är att eftersom en stor mängd har varit eller är aktiva i HV blir det väldigt vinklat mot just det behovet medans inte många verkar kunna ta steget tillbaka och se på helheten. Mantalsmässigt så är HV en stor del av försvarsmakten men man får tänka lite utifrån dom som gör budget och tilldelar resurser. Hur stor påverkan har HV vid en fientlig invasion av sverige i förhållande till övriga förband kontra risken att vi faktiskt blir invaderade inom närtid? Hur stor nytta är HV för militära aktioner utanför sveriges gränser och vad är risken att sverige deltar i såna aktioner?

 

Så efter som HV inte är utomlands och budgeten säger att vi har de hot mot landet som vi har, så skall nuvarande och tidigare HV medlemar vara nöjda vad de får och inte ha några idéer om vad som skulle göra livet lättare. möjligheten att agera vid en invasion beror ju på utbildning och utrusttning. risken för att de skall hända vet jag inte. Utlandsmissioner händer när Regeringen och UN / Nato vill. Kanske de varit lättare för alla om vi bara insätt att tilldelad utrustning är tillräklig utrusttning och kommer så vara.

 

Jag skulle säga att om HV ska titta på en ladugårdsvägg enligt TOEM (eller vad det heter den här veckan) så ska de vara utrustade för att titta på en ladugårdsvägg, det är jätteenkelt. Däremot kan man ha synpunkter på om de ska ha den uppgiften.

Om det är brist på utrustning så kommer det vara en prioriteringsfråga och ja, då hamnar HV rätt långt ner, det man kan ha synpunkter på är mängden utrustning som finns.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

 

 

Ibland är det lite frustrerande att alla diskutioner leder till hemvärnets behov och önskemål, jag förstår att många på forumet är aktiva eller har varit aktiva i HV men det finns en orsak att HV inte är ett GSS/T förband och det är kostnad. Dom har inte lika kvalificerade uppgifter och behöver därför inte lika kostsam matriel. Splitterskydd åt HV har ältats i tråden http://forum.soldf.com/topic/51372-hemvaernets-personbil-8-pb-8/

 

När det gäller understödsvapen ser jag gärna att tksp tillförs i större mängd av anledningar som nämnts i tråden och jag tycker det är synd att vi inte har ett utbrett användande av 12.7x99 då det är än väldigt kapabel am som kan verka i många situationer. Framför allt skulle det vara bra om det tillförs i större utsträckning till våra förband så vi får in det i logistiken där både tksp88 och am är en bristvara vilket syns både hemma och utomlands. Sen är den en förhållandevis billig plattform med inköp runt 12000USD och är samtidigt okomplicerad.

 

Grsp är en bra plattform att komplettera tksp men frågan är vilka enheter som inte har den i dagsläget som behöver den?

 

HV tycker jag inte är prioriterade för varken tskp eller grsp, dom skulle behöva bildförstärkare och värmekamera för att bättre kunna lösa sina tilldelade uppgifter.

 

Som alltid i såna här funderingar måste man ha i åtanke vad man ska lösa för uppgifter och vad motståndaren kommer att ha för utrustning.

att många diskutioner hamnar där kan bero på tre saker som jag ser det.

 

A du märker varje gång någon i HV vill mer än stå vid en ladugårdsvägg och vakta objekt eller inte nöjer sig med gammalt ärvt matrial.

 

B folk med faktisk erfarenhet av att lösa uppgiften anser att vi behöver lite utrustning som inte finns.

 

C jag har ingen aning om vad en stridspilot eller en pansarskyttesoldat behöver. jag har aldrig varit något av de. jag har där emot varit medlem i HV större delen av mitt vuxna liv och kan alltså vad de behöver.

 

Rationellt svar som jag gärna ger min ytterst personliga åsikt om.

 

A: Full förståelse för det men där måste man i dagsläget och ett bra tag framöver finna sig i att det kommer att vara ett lågprioriterat förband matrielmässigt om man inte kan leva med det så finns GSS/T anställning med en inte alltför stor ökning av tidsinsats.

 

B: Det saknas utrustning i hela försvarsmakten och den krassa sanningen är att kostnadsmässigt är HV inte högprio och det kommer inte att förändras tills både uppgifter och krav ändras. Det finns en otrolig mängd kompetens och erfarenhet inom HV men för ledningen kvittar det då kostnaden är anpassad efter krav.

 

C. Precis så funkar det på ett sånt här forum, man utgår från sitt eget perspektiv och trist vore det annars. Det jag reagerar på är att eftersom en stor mängd har varit eller är aktiva i HV blir det väldigt vinklat mot just det behovet medans inte många verkar kunna ta steget tillbaka och se på helheten. Mantalsmässigt så är HV en stor del av försvarsmakten men man får tänka lite utifrån dom som gör budget och tilldelar resurser. Hur stor påverkan har HV vid en fientlig invasion av sverige i förhållande till övriga förband kontra risken att vi faktiskt blir invaderade inom närtid? Hur stor nytta är HV för militära aktioner utanför sveriges gränser och vad är risken att sverige deltar i såna aktioner?

 

Så efter som HV inte är utomlands och budgeten säger att vi har de hot mot landet som vi har, så skall nuvarande och tidigare HV medlemar vara nöjda vad de får och inte ha några idéer om vad som skulle göra livet lättare. möjligheten att agera vid en invasion beror ju på utbildning och utrusttning. risken för att de skall hända vet jag inte. Utlandsmissioner händer när Regeringen och UN / Nato vill. Kanske de varit lättare för alla om vi bara insätt att tilldelad utrustning är tillräklig utrusttning och kommer så vara.

 

Jag skulle säga att om HV ska titta på en ladugårdsvägg enligt TOEM (eller vad det heter den här veckan) så ska de vara utrustade för att titta på en ladugårdsvägg, det är jätteenkelt. Däremot kan man ha synpunkter på om de ska ha den uppgiften.

Om det är brist på utrustning så kommer det vara en prioriteringsfråga och ja, då hamnar HV rätt långt ner, det man kan ha synpunkter på är mängden utrustning som finns.

 

så om TOEM, säger att HV eller vilket annat förband som helst skall göra något, som de vare sig finns utrustning eller utbildning för att göra. är inte de ok att de påpekas även om de finns andra som också har liknande brister, mellan plan och möjlighet. givetvis borde de som är ovanför ha sin utrustning de behöver. Ibland har ivarje fall jag undrat vad logiken är när viss utrustning lämnas ut.

 

Men rent så tror jag de mer är så att, finns mycket HV folk kommer, HVs behov mycket diskuteras. Hade de varit ett rent Pansarforum eller majoriteten varit Pansarfolk, tror jag inte marinens ev behov av ytstridsfartyg tyngdplunkten legat på. att någon säger att Granatspruta hade varit bra att ha behöver ju inte betyda att man anser att de skall ha den först. bara att de fattas ett antal och någon gärna får hamna på en vapenstation/ ringkrans på ett fordon nära en.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this   • Similar Content

  • By madman
   Polen tittar på nytt antitankprogram. Med ett fordon bandvagn med 3x8 st robotar. förslaget är Hellfire och Brimstone. Samt även CAMM missiler som Polen ska få del i tillverkningen. Tänk också att ha ett lätt raketartilleri med 16 enklare raketer och sedan 8 st styrbara Hellfire/Brimstone robotar. Där Brimstone numera görs i en sjövariant med namnet Sea spear. Eller varför inte bara 8 st CAMM robotar för luftvärn. 
   https://www.milmag.eu/news/view?news_id=3371
  • By ArionVulgaris
   Kulspruta M/36 + Gunny =)
    
    
    
  • By darkjak
   Jag har en fråga om RBS 57 och för att inte göra detta till en enfrågetråd så kan vi helt enkelt ta alla diskussioner som berör detta system här.
    
   Så min fråga är kort och gott: vilka förband har RBS 57?
  • By Smeghead
   https://www.e-avrop.com/fmv/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=34031
    
    
    
    
    
  • By Fk Bodin
   Citat från en Lapplandsjägare: "Aldrig skulle jag sätta mig i en "plåtburk". I krig går jag med minst 2 P-skott".
    
   Rätt eller fel?
    
   Ett pansarburet fordon är självklart ett välprioriterat mål. Gigantiska resucer sattsas på att slå ut dessa styrkor.
   I Sverige har vi ju Rb 55 och 56, samt ett oändligt antal P-skott och minor, och självklart har ju fienden precis lika mycket.
   Hur trygg skulle du vara i en PBV?
×
×
 • Create New...