Jump to content

Vad händer om Sverige går med i Nato?


Recommended Posts

Nu när debatten om Nato medlemskap åter blossat upp i media såväl som på internet så kom jag och tänka på vad som skulle hända med försvarsmakten om nu ett Nato medlemskap blir aktuellt.

 

Kommer det bli krav på att vi ska öka försvarsbudgetar, mer övningar? Hade Nato-länder baserat trupp och matriell inom rikets gränser? Skulle vi bli indragna i Nato konflikter?

Link to comment
Share on other sites

Kopierat från min post på Skalman.nu:

Som med EU så måste alla medlemmar betala en avgift för att finansiera gemensamma funktioner.

Norge betalar ca 1.5% av NATOs budget och vi borde ligga någonstans där justerat för att procenten skiftas om med fler medlemmar i NATO.

Baserat på BNP för 2012:

Norge - 499.70 billion US dollars. The GDP value of Norway represents 0.81 percent of the world economy.
Sverige - 525.70 billion US dollars in 2012. The GDP value of Sweden represents 0.85 percent of the world economy

Natos civila budget för 2013 är €215,473,000.
Nato's militäray budget för2013 är €1,448,799,776.
Summa: €1,664,272,766

1,5% av det ger att Sverige då borde betala €249,640,092 eller ca 250 miljoner Euro i medlemsavgift.

källa.

2006 satte man även som mål att alla medlemmar skulle sätta av 2% av BNP på försvaret. Detta är dock inte obligatoriskt.

Som jämförelse så hade Sverige ca 3% av BNP vid kalla krigets slut och 2013 var det 1,2% eller 42 miljarder. En höjning till 2% skulle ge en hel del medel till vårt försvar även om vi måste skicka nästan en miljard vidare till Nato."


Med andra ord så behöver Sverige inte höja försvarsbudgeten.

Trupp och material kan stationeras här men omfattningen kan variera. Det är lättare att få utbytesofficerare i olika program genom byråkratin och politiken än att dumpa utrustning för en division soldater. Se på Norge där det under 80-talet var känsligt med utrustning lagrat för en amerikansk marinkårsbrigad/division. Allt brukas samordnas genom respektive lands regering/riksdag samt försvarsdepartement.

Man lär också med stor sannolikhet vilja bygga radar/lyssnarstationer om de befintliga svenska inte duger eller behöver förstärkas och kostnad för dessa tas inte sällan helt eller delvis ur NATO's budget.

Frågan om Sverige skulle bli indragen i NATO-konflikter är lite mer oklar, från wikipedia: "Kärnan av traktaten är artikel V, som fastslår att ett angrepp mot ett Natoland är ett angrepp mot hela alliansen"
Med andra ord så lär de andra medlemmarna bli lite pissed om vi inte stödjer dem när det blir konflikter. Dock så är frågan lite mer oklar om NATO vill gå till angrepp/ingripa i ett icke NATO land...

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Nej jag tror inte budgeten hade sänkts. Sen tror jag nog Nato kommer säga att man gärna ser att Sverige har högre ambition än 1,2% av BNP. Fler NATO övningar hade det garanterat blivit. Både i Sverige och i andra länder. Dom vi redan deltar i bidrar vi nog med fler soldater. Lite förrådställd mtrl blir det nog och det är ju redan på agendan nu eftersom Sverige är på väg att gå med i Host Nation Support (HNS) avtal med NATO.

 

Dom som förespråkar NATO mest i Sverige vill ha NATO + högre försvarsanslag.

Link to comment
Share on other sites

Inget speciellt skulle hända mer än att USA skulle till och från påtala att vi måste höja försvarsbudgeten. De finns de tokar i media som tycker att det är ett sätt att spara mer men så osolidariska brukar vi inte vara mot traktat. Känns snarare som vi skulle höja budgeten givet att vi är det enda landet i EU som följer vartenda direktiv till punkt och pricka även när det är till skada för landet.

Link to comment
Share on other sites

Går vi med i Nato så kommer våra försvarsanslag minska krafigt ganska snart. Troligen halveras eller så jämfört med om vi inte är med i Nato.

vad bygger du de på, NATO medlemskap politikerna inte längre kan bestämma att x budget är tillräkligt och piska försvarsledningen till att anpassa hotbilden efter det. Mer troligt är snarare tvärt om.

Link to comment
Share on other sites

Sverige är en nation som har mycket lång och mycket tydligt bettende att vi omedelbart sänker ansträngningarna till försvaret i samma ögonblick som vi känner oss tryggare. Nato skulle få alla politiker och debattörer att känna sig väldigt trygga. Okunniga som de är om all säkerhetspolitik. Effekten att vi skulle lägga mindre pengar på försvaret är för mig säkert som amen i kyrkan.

 

Samma ljushuvuden som intygade hur förstärkt vårt försvar skulle bli, hur tryggt och starkt allt skulle bli bara vi införde yrkesförsvar som ju skulle bli mycket billigare och starkare. Exakt samma personer är det som nu hävdar att Nato skulle innebära ett svenskt försvar som får mer resurser. Jag kan bara säga att de med intill visshet gränsande sannolikhet har fel nu också.

 

Ett svenskt Nato medlemskap kommer innebära mindre pengar till försvaret, så är det bara. Möjligen kan man förklä det ännu mer i penga rundgång om man nu vill upprätthålla någon procentsats. Bara spinna vidare på systemet med att FM betalar som en butik i innerstasläge för bergrum och skjul ute på landet till statens vinstdrivande fastighetsbolag Fortifikationsverket.

 

Inte en chans att försvaret skulle få kosta mer om vi var med i Nato. Kraftiga neddragningar skulle vara det som blev verkligheten.

Link to comment
Share on other sites

Hade flygvapnet varit tvingat att vara offensiva och attackera mål om man hade deltagit i en operation liknande insatsen i Lybien 2011 eller hade man kunnat köra på den passiva rollen vi hade då?

Link to comment
Share on other sites

Sverige är en nation som har mycket lång och mycket tydligt bettende att vi omedelbart sänker ansträngningarna till försvaret i samma ögonblick som vi känner oss tryggare. Nato skulle få alla politiker och debattörer att känna sig väldigt trygga. Okunniga som de är om all säkerhetspolitik. Effekten att vi skulle lägga mindre pengar på försvaret är för mig säkert som amen i kyrkan.

 

Samma ljushuvuden som intygade hur förstärkt vårt försvar skulle bli, hur tryggt och starkt allt skulle bli bara vi införde yrkesförsvar som ju skulle bli mycket billigare och starkare. Exakt samma personer är det som nu hävdar att Nato skulle innebära ett svenskt försvar som får mer resurser. Jag kan bara säga att de med intill visshet gränsande sannolikhet har fel nu också.

 

Ett svenskt Nato medlemskap kommer innebära mindre pengar till försvaret, så är det bara. Möjligen kan man förklä det ännu mer i penga rundgång om man nu vill upprätthålla någon procentsats. Bara spinna vidare på systemet med att FM betalar som en butik i innerstasläge för bergrum och skjul ute på landet till statens vinstdrivande fastighetsbolag Fortifikationsverket.

 

Inte en chans att försvaret skulle få kosta mer om vi var med i Nato. Kraftiga neddragningar skulle vara det som blev verkligheten.

Glömt att Sverige har en lång tradition att skicka soldater till svårutalade platser, långt borta när internationella organisationer ber om styrkor för fredsbevarande och fredsframtvingande operationer. De skulle bli väldigt pinsamt för politikerna om vi vare sig kunde göra det eller vara med på div NATO övningar. De skulle dessutom behöva förklara hur vi tänkt vår försvarspolitik om den blir för konstig. Svenska försvarets nedgång börja dessutom långt innan yrkesförsvaret. försvaret var som störst på 70talet, riktiga nedgången börja när kalla kriget sluta, försvarspolitiken tycks inte följa någon enkel logik helt enkelt.

 

yrkesförsvaret var snarare en sak som uppkom när antalet vpl blev så få att de knappast kunde kallas folkförsvar längre. när sedan knappt någon av de som gjorde vpl fick göra någon repövning blev de ju än svårare att försvara det hela.

Link to comment
Share on other sites

Hade flygvapnet varit tvingat att vara offensiva och attackera mål om man hade deltagit i en operation liknande insatsen i Lybien 2011 eller hade man kunnat köra på den passiva rollen vi hade då?

Tyskland är ett NATO-land och deltog mig veterligt inte alls i Libyen-insatsen. Insatser som inte faller in under artikel 5 är inte obligatoriska för medlemmar, ej heller i vilken omfattning man skall deltaga i olika insatser. Däremot så lär organisationen börja titta snett på en om man inte drar sitt strå till stacken. Edited by imint
Link to comment
Share on other sites

Jag är iaf övertygad om att det inte kommer följa något gott med ett eventuellt Natomedlemskap, försvarsmakten kommer bli mer oorganiserad och splittrad.

Vi kommer dock ha Nato i ryggen vilket ju är en försäkring.

I nuläget tycker jag vi gör bäst i att avvakta och först och främst försöker få ordning på försvaret vi redan har.

Link to comment
Share on other sites

Jag är iaf övertygad om att det inte kommer följa något gott med ett eventuellt Natomedlemskap, försvarsmakten kommer bli mer oorganiserad och splittrad.

 

Vi kommer dock ha Nato i ryggen vilket ju är en försäkring.

 

I nuläget tycker jag vi gör bäst i att avvakta och först och främst försöker få ordning på försvaret vi redan har.

Varför skulle medlemskap i NATO göra Svenska Försvarsmakten mer "oorganiserad och splittrad"?

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Därför att fokus inte längre kommer läggas på ett nationellt fungerande och självständigt försvar. (inbillar jag mig)
Nato kommer förväna sig a sverige att vi kan bidra med något truppslag när de behöver manskap, därför så inbillar jag mig också att vi endast har eknomi nog att satsa på ett truppslag, därför kommer vi ha ett starkt truppslag, ist för flera som fungerr starkt tillsammans.

Det är iaf vad jag tror.

Kaoset som är idag löser sig inte genom ett medlemskap i en klubb, först måste vi lösa dt här och se om det kan fungera ändå.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Ok, då både förstår jag dig och håller nog med dig i princip. Men är inte en av anledningarna till att gå med i en organisation so NATO att man inte längre behöver ett självständigt försvar? Teorin är väl då att Sverige kommer aldrig att behöva försvara sig helt ensam, det kommer andra länder för att hjälpa till? Så det blir väl inte så viktigt att försvaret är självständigt. Det är väl som olika vapenslag, ingen förväntar luftvärnet, eller pionjärerna, eller flottan, osv., att sloss och vinna ett krig själv, men tillsammans så funkar det ju. I NATO, inget land är förväntat att klara sig själv, men tillsammans så blir ju alla länderna en militär stormakt.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Därför att fokus inte längre kommer läggas på ett nationellt fungerande och självständigt försvar. (inbillar jag mig)

 

 

till skillnad mot idag då ?

 

frågan är inte om vi vill utan snarare om vi får , med hänsyn till vår försvarsförmåga och vilja i dagsläget..

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Går vi med i NATO kan vi nog räkna med mera terrorhot mot Sverige.

Eller så får vi göra så att vi går EU och sedan går med i NATO.

Tror att svensk ekonomi inte tillåter två dyra medlemskap

 

Tycker personligen att vi ska ut ur EU och efter utanförskapet bygga upp försvaret till den gången den var innan 1990.

Link to comment
Share on other sites

Min skepsis har mest att göra med att jag inte längre har förtroende eller tror på Nato som organisation, Nato har lite spelat ut sin roll tycker jag, likaså med FN.

två organisationer som varit väldigt starka men som nu mera mest framstår som ganska tandlösa, nato och Fn utnyttjas mycket till att vissa ingående länder skall kunna gömma sig bakom motioner, sanktioner, resolutioner för att få egen vinning ur det, och då på fel sätt tycker jag.

Sen också att det är en försvarsallians som inte alla "får" vara medlemmar i, det skapar splittring och i mångt och mycket mer oro på vissa håll.

Jag vill dock inte föra en för eller emot debatt så jag tänker inte diskutera detta så mycket mer.

Link to comment
Share on other sites

Sverige är ju redan med på många sätt i NATO i form av utbyte av officerare på staber och övningar samt deltagande i missioner med mera så enligt min åsikt är vi halvvägs inne men man vågar rent politiskt inte gå med i NATO utifrån att man i årtionden snackat om alliansfrihet i fred och neutralitet i krig och att det finns en motvilja bland många.

Ett EU-medlemskap kostar betydligt mer än ett NATO medlemskap i ren avgift.

2014 var EU-avgiften 37,7 miljarder men vi fick tillbaka 12,4 i stöd så slutsumman blev 25,2 miljarder kronor, jämfört med ca 1 miljard i teoretiskt beräknat NATO-avgift.

Link to comment
Share on other sites

Sverige är ju redan med på många sätt i NATO i form av utbyte av officerare på staber och övningar samt deltagande i missioner med mera så enligt min åsikt är vi halvvägs inne men man vågar rent politiskt inte gå med i NATO utifrån att man i årtionden snackat om alliansfrihet i fred och neutralitet i krig och att det finns en motvilja bland många.

 

Ett EU-medlemskap kostar betydligt mer än ett NATO medlemskap i ren avgift.

 

2014 var EU-avgiften 37,7 miljarder men vi fick tillbaka 12,4 i stöd så slutsumman blev 25,2 miljarder kronor, jämfört med ca 1 miljard i teoretiskt beräknat NATO-avgift.

 

 

och andra sidan snackades de om hur förträfligt vpl systemet var från regeringshåll tills beslutet att införa yrkesförsvar. så hoppas går ju alltid. här är de ju tvugna att släppa sargen helt. förmodligen behövs nato om inte allt skall försvinna i transförenringssystemet medans politikerna pratar om vård skola omsorg.

Link to comment
Share on other sites

Vi har ju enstaka LNO:er och stabsofficerare på rätt många av NATO:s högkvarter och skolor. Men går vi med i NATO får vi vara beredda att avsätta ganska mycket folk för sådan bemanning. Jag har försökt att hitta siffror på hur mycket folk Norge har där, men inte hittat några.

Link to comment
Share on other sites

Nu när debatten om Nato medlemskap åter blossat upp i media såväl som på internet så kom jag och tänka på vad som skulle hända med försvarsmakten om nu ett Nato medlemskap blir aktuellt.

 

Kommer det bli krav på att vi ska öka försvarsbudgetar, mer övningar? Hade Nato-länder baserat trupp och matriell inom rikets gränser? Skulle vi bli indragna i Nato konflikter?

Det stora skillnaden lär väl bli att ryssarna ser oss som medlemmar även på papperet....

Link to comment
Share on other sites

Det där pappret gör tyvärr väldigt stor skillnad i många sammanhang inte minst, som NATO-chefen uttryckte det, om man vill ha hjälp när det väl smäller.

Frågan är väl hur stor skillnad det gör i ryssarnas ögon. :) Vore rätt intressant att se.

Edited by Andtryggve
Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.2561947-fler-vill-ga-med-i-nato

 

Fler vill gå med i Nato

 

Stödet för ett svenskt medlemskap i Nato ökar. 40 procent av de tillfrågade svarade ja på frågan
om Sverige ska ansluta sig till försvarsalliansen, visar en färsk Sifoundersökning gjord på uppdrag av Svenska Dagbladet.
Och det är den högsta nivån sedan Sifo började göra mätningen för tidningens räkning.
Bara något fler, 42 procent, var emot ett medlemskap medan 18 procent svarade vet ej.
I undersökningen, som genomfördes mellan 19 och 25 november, tillfrågades 1 000 svenskar.
/ TT
Bra att det går att rätt håll!
Link to comment
Share on other sites

Hur stark är Sverige ensam? Jag säger inte att Sverige borde gå med i NATO, men DaRaven’s poäng om “Jag skulle gärna se att politikerna formulerar en långsiktig, och finaniserad, tanke med vad försvaret ska göra” är väl vad som måste svaras innan man vet om Sverige är tillräckligt stark ensam eller inte.

Link to comment
Share on other sites

Vi har ju enstaka LNO:er och stabsofficerare på rätt många av NATO:s högkvarter och skolor. Men går vi med i NATO får vi vara beredda att avsätta ganska mycket folk för sådan bemanning. Jag har försökt att hitta siffror på hur mycket folk Norge har där, men inte hittat några.

Tallet norske offiserer som tjenstegjør i Nato er for tiden 337. Disse er fordelt på styrkestrukturen og kommandsstrukturen, mens ulike internajonale operasjoner kommer itilegg.

 

De stedende med flest tjenstegjørende nordmenn er Geilenkirchen, Brunssum, Mons og Stavanger.

 

Hvis dere blir medlem av NATO kommer hele den svenske kommandostrukturen til å måtte gjennomgå store endringer, så det er umulig å si at dette er stillinger Sverige må opprette i tillegg til de som er. Elementer som idag er helsvenske kan bli lagt ned og flyttet til utlandet, eller dere kan få tilført internajonale hovedkvarter eller funksjoner ved neste revisjon av kommandostrukuren. Det å ha et eget hovedkvarter på sitt territorium sees av de fleste medlemsland som en avgjørende fordel. Derfor har kampen om dette vært hard og intens. Nå er bare et fåtall igjen mot det var under den kalde krigen. Hovedkvarterene har og gått fra å være regionalt og geografisk spesialisert til å bli enten funksjonelt spesialiserte f.eks rundt transformasjon, eller generelle og adaptive slik at flere uavhengige operasjoner kan kjøres paraellt fra hvert sitt hovedkvarter.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...