Jump to content

GU-F och placering i HV.


Recommended Posts

Hejsan, jag är intresserad av att göra GU-F och läser lite om olika placeringar man kan ha inom HV efter det. Dom två som intresserar mig mest är signalist och sjukvårdare.

 

 

Men då undrar jag vad för typ av signalist blir man, för jag har läst det finns olika. Blir man plutonssignalist eller stabssignalist?

Lite för enklat kan man väl säga om signalist, blir man den som springer med i "fronten" med en radio på ryggen eller blir man den som sitter kvar i tältet/lokalen framför en dator/telefon eller får man rent av välja?.

Samma sak gäller för sjukvårdare vad blir man egentligen. Jag har svårt att hitta någon riktig info om detta, det står bara Signalist eller Sjukvårdare.

 

Hur mottags GU-Futbildade på hemvärnskompanierna egentligen räknas man som en andra klassens? Hur är dom GU-F utbildade ni har på din/eran pluton/kompani?

 

Hur upplevde du/ni som gjort GU-F utbildningen?

 

Sen har jag en fundering ang. GU-F och vapen, får/ska GU-F utbildade också ha vapen eller är det vapenfritt, som gamla sjukvårdsutbildningen via RK var?

 

Hoppas ni orkar läsa och svara på mina frågor

 

/Norrbottning

 

 

Link to comment
Share on other sites

Hej

Kan ge några åsikter.

Jag gjorde guffen förra året i Umeå och är helnöjd med utbildningen. Mycket på kort tid men intressant och lärorikt (kul).

Vilket vapen du ska ha beror på vilken tjänst du får. nästan säker på att signalister har AKn. Sjukvårdare vet jag inte men stridssjukvårdare har nog också AK.

Jag är placerad i norrbottensbataljonen och känner inte att nån reagerar på att man "bara" gjort guf.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jag är inte helt 100 så har jag fel får någon gärna rätta mig.

 

Vad gäller sjukvårdare och GU-F så är det ren sjukvårdstjänst som gäller och beväpningen är numera pistol (tidigare obeväpnad med RK). Som sigbalist så skulle jag tro att man i första hand hamnar i staben och att man använder GMU eller vpl soldater som plutonssignalister men detta bör kunna variera mellan förband så ta kontakt med det förband som du funderar på att söka till och kolla för säkerhets skull.

 

Att man skulle se GU-F soldater som "andra klassen" kan jag väl förstå men har aldrig själv upplevt. Och från egen erfarenhet kan jag säga att om man ser på det på det sättet har man inte förstått värdet i de olika befattningarna!

 

Lycka till med ansökning och utbildning!

Link to comment
Share on other sites

lasrberglund

Får jag fråga vad du har för placering i HV?

 

 

301 Lantz

Vad menas med ren sjukvårdstjänst?

 

 

 

 

Det är inte så att jag nödvändigtvis vill/måste ha ett vapen, men hemvärnet är ändå en del av försvarsmakten, känns mycket märkligt om jag ska gå ut i strid utan något personligt skydd. Jag förstår också att man inte kan förvänta sig en tjänst med alltför mycket "action" efter att bara utbildat sig 2 veckor kontra övriga med minst 3 månader.

 

Sen tänker jag mig också (helt utan källa) att dom flesta övningar innebär rätt mycket strid i olika former och det känns som att man kanske hamnar lite i bakgrunden, att övningarna då t.ex inte blir så givande. Nu har jag absolut ingen egentlig koll men detta är en uppfattning jag själv skaffat mig. Rätta mig gärna!

 

Tack för era svar!

Link to comment
Share on other sites

Som signalist är du beväpnad med Ak 4B som dom flesta hemvärnssoldater och som sjukvårdare ingår du i kompaniets sjukvårdsgrupp och är beväpnad med pistol 88. Vanligtvis som signalist med GU-F i ryggen blir man kompanisignalist och sitter i kompanistaben. Plutonssignalist kräver vanligtvis minst GMU men det kan gå att bli det med GU-F (läs om det nedan). Det är dock en stundtals ganska jobbig befattning eftersom du ska konka runt på radion utöver all annan personligutrustning och då tillkommer det minst 10 kg (Ra 180) + eventuell Dart 380.

 

Förbandschef (kompani- eller bataljonschef) kan alltid göra avsteg från reglerna och sätta vem denne vill på vilken befattning som helst ifall personen ses lämpad som. Dvs. det är mycket möjligt att Du kan bli plutonssignlist med endast GU-F + befattningsutbildning i ryggen om det finns stort behov av dessa och du är tydlig med från början att du helst vill vara det. Stridssjukvårdare är en ganska ny befattning och ingår som vanlig soldat i en skyttegrupp och därav brukar man välja ut en befintlig soldat som anses lämpad i varje skyttegrupp.

 

Jag gjorde GU-F 2011 och tycker att det var en bra utbildning. På två veckor hinner man ändå få lite koll på läget som soldat samt säker vapenhantering. Kursen har bra upplägg och går nog inte att göra särskilt mycket mer effektiv än vad den redan är. Det som är bra med GU-F är att den är lätt att komma in på samt går många gånger varje år utspritt under året så det alltid går att hitta en kurs som passar.

 

Jag rekommenderar att du söker och gör GU-F så fort som möjligt och under kursens gång kommer det nog klarna lite vad du vill göra när du förstår bättre och har testat på dom olika sakerna. Hemvärnet har ju också 4 st CBRN-plutoner (en i varje militärregion) och här räcker det också med GU-F. Bor du i norra Sverige har varje bataljon också en TOLO-grupp (tanknings och laddningsomgång) där det också räcker med GU-F. För pionjärplutonerna verkar det inte vara bestämt än om minimum krav ska vara GMU eller GU-F.

Edited by REALIN
Link to comment
Share on other sites

Sa som GMU men gjort genom Hemvarnet o.dyl?

 

2 veckors GU-F räcker bara för vissa befattningar inom Hemvärnet. För övriga befattningar inom Hemvärnet samt resten av Försvarsmakten krävs minst GMU.

 

Dom frivilliga försvarsorganisationerna typ Försvarsutbildarna mfl genomför GU-F på uppdrag av Försvarsmakten.

Link to comment
Share on other sites

Jag rekommenderar att du söker och gör GU-F så fort som möjligt och under kursens gång kommer det nog klarna lite vad du vill göra när du förstår bättre och har testat på dom olika sakerna. Hemvärnet har ju också 4 st CBRN-plutoner (en i varje militärregion) och här räcker det också med GU-F. Bor du i norra Sverige har varje bataljon också en TOLO-grupp (tanknings och laddningsomgång) där det också räcker med GU-F. För pionjärplutonerna verkar det inte vara bestämt än om minimum krav ska vara GMU eller GU-F.

 

Jag hade fattat det som att få göra GU-F måste man redan vara medlem i en frivilligorganisation, så man då redan är låst till exempelvis signalist om man gjort GU-F "via" FRO?

Eller har jag fattat det helt fel, kan man söka GU-F utan att redan vara medlem i en frivilligorganisation ex. försvarsutbildarna eller FRO?

Link to comment
Share on other sites

Du kan söka GU-F:en utan att vara medlem i en frivilligorganisationen, de kommer dock troligen begära att du blir medlem i samband med att du genomför GU-F:en.

 

Du blir inte låst till den frivilligorganisation du genomför GU-F:en hos, utan kan välja fritt. Detta eftersom det är ett antal frivilligorgansationer som delar på uppdraget att genomföra GU-F:en.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

För att bli Plutonssignalist krävs minst GMU.

För att bli stridssjukvårdare krävs minst GMU.

 

Varför? Jo det är stridande befattningar. Det går inte att "validera" in ngn GUF och att ngn är lämplig på en befattning som kräver minst GMU.

 

Om du gör GUF och vill bli signalist så är det med placering i Kompani alt Bataljonsstab med beväpning Ak4

Vill du bli sjukvårdare så är det med placering på kompaniets sjukvårdsgrupp med beväpning pistol 88(Glock)

Link to comment
Share on other sites

För att kunna verka som signalist behöver du även Grundutbildning signalist (Block 1-4), cirka två veckors tid sammanlagt. Den ges som långhelgskurser uppdelat, eller sammanhållet, se FRO.se. Har man väl börjat "komma in i systemet", att man har kontakt med en utbildningsgrupp (som hemvärnsbataljonen ligger under) och är tänkt för en placering, kan man börja delta.

 

Utbildningsstege för hemvärnets sambandspersonal. GU-F två veckor och du kan skriva preliminäravtal och gå introduktionsutbildning (hämta ut utrustning och tillbringa en långhelg i lektionssal, tårgaskammare och skjutbana). Utbildningarna går inte i ett och det glappar, så det kan ta ett tag (ett halvår till ett år) innan man är så att säga färdig och placerad.

 

Är du väl placerad i ett förband men de har redan haft sin årliga förbandsövning eller du kunde inte delta kan du göra den på ett annat förband för att uppfylla ditt avtal.

 

GU-F kan sägas vara utvalda delar av början på GMU, "Koll på läget" bland annat.

Link to comment
Share on other sites

Stridande befattning + specialkunskap i sjukvård eller signalering (oftast på grupp eller plutonsnivå)= Vpl/GMU som grund och beväpningen är Ak.

 

Ej stridande befattning utan du är främst sjukvårdare eller signalist, oftast på kompani eller bataljonsnivå= Vpl/GMU eller GU-F + specialistutbildning. Beväpning utgörs oftast av pistol, i vissa fall Ak. Endast de som gått in med vapenfritt kontrakt och önskar fortsätta så kommer att vara obeväpnade i framtidens Hemvärn. Sedan avtalet med RK om sjukvårdsutbildning till Hv sagts upp, skrivs inga nya vapenfria kontrakt.

 

Som soldater i strid anses GU-F/specialister nog som andra klassens. I sin specifika befattning och specialitet anses de nog hålla hög klass, baserat på mitt intryck, erfarenhet och egna tycke.

Link to comment
Share on other sites

För att kunna verka som signalist behöver du även Grundutbildning signalist (Block 1-4), cirka två veckors tid sammanlagt. Den ges som långhelgskurser uppdelat, eller sammanhållet, se FRO.se. Har man väl börjat "komma in i systemet", att man har kontakt med en utbildningsgrupp (som hemvärnsbataljonen ligger under) och är tänkt för en placering, kan man börja delta.

 

Utbildningsstege för hemvärnets sambandspersonal. GU-F två veckor och du kan skriva preliminäravtal och gå introduktionsutbildning (hämta ut utrustning och tillbringa en långhelg i lektionssal, tårgaskammare och skjutbana). Utbildningarna går inte i ett och det glappar, så det kan ta ett tag (ett halvår till ett år) innan man är så att säga färdig och placerad.

 

Är du väl placerad i ett förband men de har redan haft sin årliga förbandsövning eller du kunde inte delta kan du göra den på ett annat förband för att uppfylla ditt avtal.

 

GU-F kan sägas vara utvalda delar av början på GMU, "Koll på läget" bland annat.

Jag är helt säker på att allt sånt här kommer klarna om jag bara kommer in, men jag är ändå nyfiken hurallt fungerar. Jag har läst informationen på www.frivilligutbildning.se menförstår inte riktigt. Jag genomför gu-f ska jag då efter det ta kontakt med en hvbat och efter det göra t.ex Grundutbildning signalist eller ska jag göra grundutbildning signalist först och sen ta kontakt med en hvbat?

 

Säkeft idiotiska frågor men jag hittar inte infon någonstans.

Link to comment
Share on other sites

Kontakten med Hemvärnet kan du ta när du vill efter att du gått med i en frivilligorganisation (som FRO) och det kan finnas fördelar att ta den tidigt, då har du mer tid och större möjlighet att få insikt i organisationen och fundera på vilken befattning som passar dig bäst. Men du är inte placerbar i någon befattning förrän du genomgått vissa utbildningssteg som specialist.

Link to comment
Share on other sites

Det kan vara att föredra att ta kontakt tidigt med Utbildningsgruppen i ditt län och sen den bataljon och kompani som ligger dig närmats så ni kan samtala om din framtida befattning mm. Där kan du ju också ställa frågor.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Jag ska utföra GU-F nu i November V.46-47. Men har inte riktigt bestämt mig för om jag ska gå vidare som signalist eller sjukvårdare. Båda verkar nämligen behövas i det hemvärnskompani jag hamnar. Jag har därför, rent teoretiskt, funderat om det går att ha två befattningar t.ex signalist/sjukvårdare?

Link to comment
Share on other sites

Jag ska utföra GU-F nu i November V.46-47. Men har inte riktigt bestämt mig för om jag ska gå vidare som signalist eller sjukvårdare. Båda verkar nämligen behövas i det hemvärnskompani jag hamnar. Jag har därför, rent teoretiskt, funderat om det går att ha två befattningar t.ex signalist/sjukvårdare?

 

Din chef skulle säkert bli glad över att få en soldat med dubbla kompetenser.

 

Du kan nog däremot inte ha dubbla befattningar i formell mening, du har ett nummer (och endast ett) på personallistan. När den ena befattningen är sjukvårdare måste du ju också bestämma dig för om du är kombattant eller inte. Att utbilda sig till två befattningar kan dra ut på tiden och det är inte säkert att frivilligorganisationen vill satsa på en person som tänker ta en befattning i ett annat spår.

 

Detta hindrar ju inte att du har en formell befattning men hjälper till mycket i en annan.

Link to comment
Share on other sites

Jag ska utföra GU-F nu i November V.46-47. Men har inte riktigt bestämt mig för om jag ska gå vidare som signalist eller sjukvårdare. Båda verkar nämligen behövas i det hemvärnskompani jag hamnar. Jag har därför, rent teoretiskt, funderat om det går att ha två befattningar t.ex signalist/sjukvårdare?

har du 48 timmars dygn? är själv kompanisignalist, Kanske rent teoretiskt i en fredsövning skulle funka, men knappast praktiskt. Sjukvårdare är det dygnet runt, signalist är du de finns en hel del att ta in. så jag tror inte de är rimligt ens teoretiskt att hinna med två syslor samtidigt. välj de som du är mest intresserad av, behöver de båda kommer folk slita i dig tillräkligt med en tjänst.

Link to comment
Share on other sites

Jag ska utföra GU-F nu i November V.46-47. Men har inte riktigt bestämt mig för om jag ska gå vidare som signalist eller sjukvårdare. Båda verkar nämligen behövas i det hemvärnskompani jag hamnar. Jag har därför, rent teoretiskt, funderat om det går att ha två befattningar t.ex signalist/sjukvårdare?

 

Du bör bestämma dig innan GU-F eftersom valet påverkar vilket vapen du ska utbildas på, väljer du sjukvårdare så blir du utbildad på pistol och som signalist är det AK4B som gäller.

Link to comment
Share on other sites

Jag vill påpeka att man inte är låst till att vara signalist resten av livet när man valt den banan. Har du väl genomgått GU-F och efter några år vill bli sjukvårdare istället så är det bara att gå utbildningarna för det och sedan be att få byta befattning.

 

Själv tycker jag att GU-F borde genomföras på Ak och att de som sedan går in i en befattning med pistol får den utbildningen som tillägg.

Link to comment
Share on other sites

Jag vill påpeka att man inte är låst till att vara signalist resten av livet när man valt den banan. Har du väl genomgått GU-F och efter några år vill bli sjukvårdare istället så är det bara att gå utbildningarna för det och sedan be att få byta befattning.

 

Själv tycker jag att GU-F borde genomföras på Ak och att de som sedan går in i en befattning med pistol får den utbildningen som tillägg.

De kan vara enbart min erfarenhet men de flesta som signalister och sjukvårdare är brinner för sitt intresse. så de är frågan om vad som vinns på att avpassa utbildningen för ett fåtal.

Link to comment
Share on other sites

Efter varit Skjutinstruktör Ak4 på 4 GU-F kurser, så är mitt omdöme att GU-F är väldigt bra och effektiv utbildning. Men eftersom den är synnerligen kort och intensiv i förhållande till allt som en soldat behöver kunna så hade det varit bra med en GU-F del två för att förstärka och höja grundläggande soldat kunskaper. Tyvärr så ryms inte sådan utbildning inom hemvärnets kontrakterade tid även grundläggande skjututbildning på pistol har varit svårt att genomföra ute på förbanden.

 

Bästa lösning är utökad kontrakts tid, det löser väldigt mycket av de olika behoven till extra utbildning för alla olika befattningar.

 

Ett alternativ som finns i dag är en veckoslut kurs i Halmstad den 10-12/4 2015. Strid KU-Soldat

Ni som genomfört GU-F ta denna kurs, den är väldigt bra och bygger vidare på GU-F.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...