Jump to content

Recommended Posts

Jag startar en tråd om rollen, utbildningen, kompetensen (mm) som skjutledare/skjutinstruktör inom försvaret eller friv.org.

Allt inom detta ämne kan diskuteras, berättas, frågas eller tipsas om i tråden.

 

En fråga från mig:

Jag har gått kurs skjutinstruktör ehv 2008 och skjutinstruktör ksp 58 2009.

I december 2009 miste jag min högra arm i en olycka i arbetet.

Meningen var att jag då skulle fortsätta som instruktör och ungdomsledare i Hemvärnet och jag påbörjade utbildningsgruppens utbildning för att få förordnande. Dock meddelade de efter ett tag att förordnande inte kan bli aktuellt p.g.a. ändrade reglementen. Jag var tvungen att själv kunna utföra alla moment och övningar.

Nu är jag borta från Hv men har fortsatt som ungdomsledare och instruktör inom Försvarsutbildarna och där har röster kommit med påståendet att jag visst kan bli förordnad och verka som skjutledare.

Är det någon som vet närmare vad reglementen säger här?

Link to comment
Share on other sites

Formellt så anger inte pistolskyttereglementet att varje moment ovillkorligen måste genomföras med två händer. Fick en motsvarande fråga för nåt år sedan och dryftade den med Kn Ström MSS. Motvilligt "erkände" han att det visst är möjligt att vara en-armad pistolskytt. Ex en veteran, tidigare pistolskytt, som traumatiskt blir av med en arm skulle enligt resonemanget få lära sig att hantera pistolen med en hand och fortsätta skjuta. Även om det tarvar lite mer av dig att bli en duktig pistolskytt och sedan instruktör så går det, absolut! Kan rullstolsburna bestiga Mount Everest, så ska väl du fixa pistol!?

 

Skjutledare ak/ksp blir dock inte bra, främsts för att man måste visa exakta handgrepp för att soldaterna i muskelminnet ska få in just de exakta handgreppen. Även om du till slut kan byta ex magasin så kommer det inte att se ut som det ska och det kommer aldrig att gå lika fort som med två nävar.

 

Borta från hvbat? Eget val? En anställd som drabbas av skada, ex mister en kroppsdel, blir ju inte med automatik utkickad! Du bör (asap) rehabiliteras tillbaka till någon befattning i förbandet! Stabsass el signalist bör många ggr funka. Hundförare kan vara lite mer utmaning men möjligt. Bilförare om du kan växla manuell.

Link to comment
Share on other sites

Formellt så anger inte pistolskyttereglementet att varje moment ovillkorligen måste genomföras med två händer. Fick en motsvarande fråga för nåt år sedan och dryftade den med Kn Ström MSS. Motvilligt "erkände" han att det visst är möjligt att vara en-armad pistolskytt. Ex en veteran, tidigare pistolskytt, som traumatiskt blir av med en arm skulle enligt resonemanget få lära sig att hantera pistolen med en hand och fortsätta skjuta. Även om det tarvar lite mer av dig att bli en duktig pistolskytt och sedan instruktör så går det, absolut! Kan rullstolsburna bestiga Mount Everest, så ska väl du fixa pistol!?

 

 

Nu skjuter jag bara pistol civilt och där skulle det vara helt omöjligt att enligt säkerhetsreglerna hantera pistolen med bara en hand.

Det går taktiskt att "mantla" med en hand mot tex bältet, och byta magasin genom att klämma fast pistolen mellan benen och byta med den tillgängliga handen. Frågan är bara var någonstans i utbildningstegen man skall genomföra sådana övningar?

Ibland är det så att fysisk förmåga är ett krav för uppgiften och om man nu inte har rätt förmåga så funkar det inte, tyvärr.

 

Däremot så skulle det helt klart fungera att fortsätta som mentor eller biträde i mängder av övningar för att inte tappa bort erfarenheter, men i skarp tjänst så blir det tufft...

 

Link to comment
Share on other sites

Formellt så anger inte pistolskyttereglementet att varje moment ovillkorligen måste genomföras med två händer. Fick en motsvarande fråga för nåt år sedan och dryftade den med Kn Ström MSS. Motvilligt "erkände" han att det visst är möjligt att vara en-armad pistolskytt. Ex en veteran, tidigare pistolskytt, som traumatiskt blir av med en arm skulle enligt resonemanget få lära sig att hantera pistolen med en hand och fortsätta skjuta. Även om det tarvar lite mer av dig att bli en duktig pistolskytt och sedan instruktör så går det, absolut! Kan rullstolsburna bestiga Mount Everest, så ska väl du fixa pistol!?

 

Skjutledare ak/ksp blir dock inte bra, främsts för att man måste visa exakta handgrepp för att soldaterna i muskelminnet ska få in just de exakta handgreppen. Även om du till slut kan byta ex magasin så kommer det inte att se ut som det ska och det kommer aldrig att gå lika fort som med två nävar.

 

Borta från hvbat? Eget val? En anställd som drabbas av skada, ex mister en kroppsdel, blir ju inte med automatik utkickad! Du bör (asap) rehabiliteras tillbaka till någon befattning i förbandet! Stabsass el signalist bör många ggr funka. Hundförare kan vara lite mer utmaning men möjligt. Bilförare om du kan växla manuell.

Stabsass och signalister i hemvärnet är beväpnade med Ak. om inget undantag görs måste även de kunna hantera ak, vilket känns svårt med en hand.

Link to comment
Share on other sites

Om man ska instruera andra i vapentjänst så måste man kunna visa hur handgreppen görs. Det är inte att flippa burgare på BK.
Man kan säkerligen vara skjutledare på en skjutstation med en arm, beroende på truppens utbildningsståndpunkt. Vana soldater sköter sig själv och då ska det inte vara några större problem (om inte reglerna säger nej) men nybörjare kan man behöva instruera, vilket innefattar "visa", och där blir det då problem.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Äntligen så har jag wifi, så jag kan skriva det här på min telefon (som har en option för ett svenskt tangent bord). Jag förstår vad du säger Krook, och håller nig med dig i den stora principen, men jag håller fast på mitt poäng att vi borde ha standards som make sense. Så vi borde inte bestämma oss i förtid att någon som saknar en arm (t.ex) automatiskt inte borde få vara/göra å, ä, eller ö. Låt den personen visa att han/hon kan (eller inte kan) åstadkomma en specifik uppgift. Om Weekendwarrior kan vara en bra och effektiv instruktör på grund av att han kan förklara så jätte bra, och att han använder andra training aids, varför borde han inte vara en instruktör då? Kanske det är omöjligt, jag vet alltså inte, men låt honom visa om han kan. Det var en Marinsoldat för många år sedan i ett fallskärms hoppar förband, som förlorade benet. Det fanns regler på den tiden som sade att han automatiskt kunde inte hoppa längre. Han visade att det var möjligt, och dom lät honom fortsätta. Idag finns det några special operators som har förlorat ben och dylikt, nu kan dom fortsätta om dom kan fortfarande klara av alla kraven. Jag både förstår, och håller med om, din poäng om att det är en stor skillnad mellan att göra något själv, och att instruera (är det ett ord?) någon annan, men jag tycker att beslutet borde vara baserat på om han verkligen kan instruera eller inte. Inte på om vi bara förutsätter att han inte kan.

Link to comment
Share on other sites

Man KAN inte hantera en AK4 eller AK5 enligt reglementet med bara en hand. Faktum är att jag kommer inte på ett enda eldhandvapen som går att reglementsenligt hantera med en hand.
Därför säger det sig självt att instruktörsrollen inte är genomförbar.

Att man kan få avsteg från reglementet för att själv kunna fortsätta sin tjänst är en annan sak.

Link to comment
Share on other sites

Vi förutsätter då att det enda jobbet för en instruktör (eller åtminstone det viktigaste jobbet) är att fysiskt visa med sin egen kropp hur det borde se ut? Från min egen tid som skytte student kommer jag ihåg bilder, och också instruktörer som använde min kropp som ett tränings hjälpmedel. Och andra elevers kroppar också. Jag tror personligen att det viktigaste jobbet för en instruktör är att förstå vad dom behöver göras, blandat med en möjlighet att få eleverna att förstå det också. Sedan praktiskt sätt hur detta förstånd överförs från instruktören till eleven spelar mindre roll tycker jag. Jag förstår helt att det finns antagligen en massa reglementen som säger att så kan det inte vara, men det är det som jag har problem med.

Link to comment
Share on other sites

Eftersom jag trots allt har en instruktörsroll idag så anpassar jag ständigt hur jag förevisar saker och ting utefter min egen förmåga.

Mycket kan jag fortfarande göra själv och när jag måste ha en extra hand så får antingen någon annan bistå med den, eller så har jag helt enkelt ett biträde som förevisar de handgreppen åt mig, jag har ju fortfarande instruktörsrollen, även när någon annan håller i materielen.

I vissa fall kan jag helt överlåta till ett biträde att förevisa något, under mitt överinseende, exempelvis handtecken, eller hur kniv, yxa, såg ska hanteras.

Jag kanske inte är lika resurseffektiv som mina tvåhänta kollegor, men alla har helt enkelt inte den formella behörigheten/utbildningen, därav att jag önskar nyttja min i högre grad.

 

Vi är en organisation där behöriga skjutledare alltid är en brist och det enda jag saknar är utbildning på respektive skjutbana och förordnande för att vi ska kunna lösa dessa behov inom den egna ramen, istället för att behöva låna in skjutledare, som alltid är svårt, i synnerhet utan möjlighet till att erbjuda arvoden.

 

Vad det gäller protes så har jag en sådan, men den är inte till någon annan nytta än att fylla ut kläder med. Jag kan inte vinkla, greppa, hålla, dra eller göra sådana rörelser/manövrar med den.

 

Enligt vissa så säger reglementet att jag ska kunna göra allt själv utan hjälp, men jag har ännu inte sett det på papper, därav min fråga.

Link to comment
Share on other sites

Det är två stycken grundläggande faktorer:

1. FM:s pedagogiska idé som bygger på att instruktörer ska kunna visa. Klart att man i många fall kan och behöver ha biträden.

2. Den reglementerade vapenhanteringen kräver två händer.

 

Du kan alltså inte förevisa och justera felaktigt beteende hos trupp genom ingripande med korrekt utförande. Då kan du möjligen vara skjutledare (med biträden som hanterar truppen) men inte instruktör.

 

/K

Link to comment
Share on other sites

Skjutledare kallas det när man leder skjutövning, den formella benämningen på kompetens- och behörighetsnivån är egentligen skjutinstruktör.

 

Att justera felaktigt beteende hos trupp går utmärkt, eftersom de alla har två händer att hålla vapnet med, jag behöver bara visa vad de gjorde fel/hur de istället skulle gjort, vilket med vapnet hållet av skytten i 95% av fallen kan göras med en hand. I övriga fall nyttjar jag biträde.

I vissa fall kan det t.o.m. vara mer pedagogiskt att ta skyttens hand och vissa grepp, rörelse, manöver, hantering.

Link to comment
Share on other sites

Du har helt klart poäng där chassi. Man brukar räkna 4-5 skyttar per instruktör för optimal kvalitet, möjligen uppåt 10 för oerhört erfarna instruktörer. Man kan alltså inte stå där själv med 20 skyttar och försöka få någon kvalitet i övningen/utbildningen. Men det gäller å andra sidan även skjutledare/instruktörer med två händer.

 

Jag kan fylla båda funktionerna, men inte båda på en gång med fler än 5-6 skyttar, då behöver jag hjälp, antingen med det ena eller det andra. Jag har dock alltid biträde med.

Link to comment
Share on other sites

Skjutledare kallas det när man leder skjutövning, den formella benämningen på kompetens- och behörighetsnivån är egentligen skjutinstruktör.

 

Att justera felaktigt beteende hos trupp går utmärkt, eftersom de alla har två händer att hålla vapnet med, jag behöver bara visa vad de gjorde fel/hur de istället skulle gjort, vilket med vapnet hållet av skytten i 95% av fallen kan göras med en hand. I övriga fall nyttjar jag biträde.

I vissa fall kan det t.o.m. vara mer pedagogiskt att ta skyttens hand och vissa grepp, rörelse, manöver, hantering.

Thing is; du kan inte visa hur rätt handgrepp är. Det är det som är problemet om du måste korrigera ett felaktigt beteende.

 

"I vissa fall" stämmer och framför allt när skytten faktiskt har fått en grundutbildning. Men för grundläggande utbildning är det inte alls någon fördel att inte själv kunna visa.

 

För att vara tydlig: Jag har erfarenhet som skjutinstruktör och skjutledarvana, både skjutbaneskjutningar och stridskjutningar.

Link to comment
Share on other sites

 

Thing is; du kan inte visa hur rätt handgrepp är. Det är det som är problemet om du måste korrigera ett felaktigt beteende.

 

"I vissa fall" stämmer och framför allt när skytten faktiskt har fått en grundutbildning. Men för grundläggande utbildning är det inte alls någon fördel att inte själv kunna visa.

 

För att vara tydlig: Jag har erfarenhet som skjutinstruktör och skjutledarvana, både skjutbaneskjutningar och stridskjutningar.

 

Inte riktigt sant. Alla högerhandsgrepp gör jag utmärkt, det är bara vänster som saknas och när båda behövs använder jag biträde. Jag ser inga som helst problem i att jag pekar och berättar medan en annan står brevid, håller vapnet (eller vad det må vara för mtrl) och visar handgreppen.

Link to comment
Share on other sites

Men det är ju sant då! Reglementet anger tvåhandsgrepp och kan DU inte förevisa enl reglementet så kan inte DU förevisa rätt. Du kan samordna och leda skjutning med en hand men du kan inte genomföra en fullödig instruktion då detta kräver två händer.

Visst kan man prata in instruktioner men det är inte så FM:s utbildningar bedrivs. Visa, instruera, öva.

 

På de utbildningar jag har gått har man inte fått godkänt (dvs behörighet att leda vapenutb och skjutning) om man inte kunnat hantera vapnet enligt reglementet, oavsett skäl. Jag har gått några stycken.

 

Personligen hade jag nog kunnat tänka mig att nyttja dig som samordnande skjutledare för skjutning där skyttarna har befäst duglighet med det aktuella vapnet. Detta då det inte kräver handgripliga ingripanden. Men för mer basala utbildningar i vapentjänst eller grundläggande skjutning skulle jag kräva att skjutinstruktören kan hantera vapnet på ett korrekt sätt. Det omfattar både huvudansvarig och biträden, precis som praxis är.

 

 

Edit: Jag förstår om det känns bittert men jag redogör för läget.

Link to comment
Share on other sites

Utbildningarna har jag redan gått och blivit godkänd på (med två händer dock).

 

Att fixa fram ett biträde (med rätt kompetensnivå) som gör det jag inte kan, borde vara upp till mig, bara förmågan finns. Jag förstår inte riktigt varför hanteringen ska hänga på en person. Spelar det någon roll om det är Persson istället för Andersson som visar handgreppen?

Link to comment
Share on other sites

Bara för att man en gång gått utbildningarna innebär inte att man för alltid är godkänd att genomföra verksamhet. I synnerhet om inte reglementet och instruktioner kan efterlevas.

 

Det är först och främst en kvalitetssäkring av instruktören att denne klarar av momenten i utbildningen men även en kvalitetssäkring av momenten i utbildningen, att dessa görs på ett korrekt sätt. Så Ja, det spelar roll för annars skulle inte instruktörsrollen behöva finnas alls

 

Och det är bedömt inte upp till dig att skaffa den personal du vill för att genomföra skjutning utan beordrande chef. Den som beordrar skjutningen avdelar också personal.

 

Jag förstår mycket väl att du vill fortsätta och det är inte omöjligt att någon förbandschef väljer att låta dig göra det. På ett av de förband där jag varit hade det varit möjligt att du fått vara övergripande ansvarig för genomförandet av skjutningar, men inte i instruktörsroll och utbilda på vapen.

Link to comment
Share on other sites

En tanke slog mig, ursäkta om jämförelsen är kass men, är det okej om man som bilförare trampar på pedalerna men låter en bekant sköta ratten och instrumenten?

Känns lite som samma sak.

Alltså jag är tveksam till om man vid omförordnande eller vid utbildningarna till skjutledare/instrukör kan ha det handikappet, jag har ännu inte sett någon på de kurserna som har med sig en kompis som kan kompensera och stand-in för de moment som eleven inte själv kan pgra handikapp.

Skjutledare ja.
Men utbildande skjutinstruktör, njae det känns inte riktigt bra.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

En tanke slog mig, ursäkta om jämförelsen är kass men, är det okej om man som bilförare trampar på pedalerna men låter en bekant sköta ratten och instrumenten?

 

Känns lite som samma sak.

 

Alltså jag är tveksam till om man vid omförordnande eller vid utbildningarna till skjutledare/instrukör kan ha det handikappet, jag har ännu inte sett någon på de kurserna som har med sig en kompis som kan kompensera och stand-in för de moment som eleven inte själv kan pgra handikapp.

 

Skjutledare ja.

Men utbildande skjutinstruktör, njae det känns inte riktigt bra.

Jag tycker att Dif jämförelse är felaktig. En bättre jämmförelse borde vara att instruktören förklarar hur man trampar på pedalerna, men har ett biträdande demonstrera. Och det ser jag ju inget fel med. Det verkar som om vi tror att skytte instruktörer tillbringar en massa tid med att demonstrera grepp, och jag tror att det är en otroligt liten del av vad dom gör.

Link to comment
Share on other sites

 

En tanke slog mig, ursäkta om jämförelsen är kass men, är det okej om man som bilförare trampar på pedalerna men låter en bekant sköta ratten och instrumenten?

 

Känns lite som samma sak.

 

Alltså jag är tveksam till om man vid omförordnande eller vid utbildningarna till skjutledare/instrukör kan ha det handikappet, jag har ännu inte sett någon på de kurserna som har med sig en kompis som kan kompensera och stand-in för de moment som eleven inte själv kan pgra handikapp.

 

Skjutledare ja.

Men utbildande skjutinstruktör, njae det känns inte riktigt bra.

Jag tycker att Dif jämförelse är felaktig. En bättre jämmförelse borde vara att instruktören förklarar hur man trampar på pedalerna, men har ett biträdande demonstrera. Och det ser jag ju inget fel med. Det verkar som om vi tror att skytte instruktörer tillbringar en massa tid med att demonstrera grepp, och jag tror att det är en otroligt liten del av vad dom gör.

 

Jag vet iaf att när jag själv utbildar nya skyttar så förevisar jag en hel del handgrepp, beroende på dera utbildningsståndpunkt.

Eftersom att skjututbildningen är uppdelad i flera steg med olika svårighetsgrad så är det av stor vikt att man som utbildare (tycker jag) också kan handgripligen visa hur det bör gå till mha en målbildsförevisning.

Ibland måste man helt enkelt rent krasst visa eleverna hur det "bör" se ut, det finns alltid en del elever som inte själva känner eller tänker på hur konstigt eller ansträngt de står och håller vapnet.

 

Min tanke med bilkörandet där var att, eftersom du får ett körkort om du klarar testerna så får du likaså ett förordnande som skjutledare/instruktör om du klarar de testerna, kan du få körkort genom att en kompis/bekant/biträde hjälper dig styra medans du själva sköter pedalerna?

 

Grunden är väl att man inom förvsvarsmakten är väl att man självständigt skall fungera som skytt utan handgriplig hjälp från andra, för mig är iaf det målet när jag leder skjutningar.

Jag tycker inte att det är fel att ställa samma krav på trupputbildande instruktör.

Link to comment
Share on other sites

Är din arm amputerad ovanför armbågen? Med tanke på de begränsningar du beskriver låter det så. Annars borde det finnas proteser som tillåter större mobilitet än en stel hand.

 

Personal med amputerade armar och andra funktionshinder har i stort sett alltid funnits, och ofta går det att arbeta sig runt problemet med litet vilja. Även om vi i Sverige har kraftigt begränsade erfarenheter av det i nutid så har andra nationer stor erfarenhet av att låta allvarligt skadade återgå till tjänst efter rehabilitering (och utvärdering av deras förmåga).

Link to comment
Share on other sites

@Chassi: Om det är intressant, jag har körkort, även som enarmad, med lätt anpassad bil och utan att jag växlar själv.

 

@ Yxa: Amputerad intill kroppen, har ingen del av armen kvar, inte ens axeln.

Huvet på spiken.

Link to comment
Share on other sites

 

@Chassi: Om det är intressant, jag har körkort, även som enarmad, med lätt anpassad bil och utan att jag växlar själv.

 

@ Yxa: Amputerad intill kroppen, har ingen del av armen kvar, inte ens axeln.

Huvet på spiken.

 

...och jag har inte talat om annat här, utan t.o.m. tagit upp de anpassningar jag avser som lämpliga i detta sammanhang.

Link to comment
Share on other sites

@ Yxa: Amputerad intill kroppen, har ingen del av armen kvar, inte ens axeln.

 

Taget. Du får göra som Ben Lenett (RIP) från Eagle Industries och ge dig fan på att bli så kompetent du kan med skjutvapen trots att du blivit av med en arm.

Link to comment
Share on other sites

Å ena sidan är det ju helt korrekta fakta att en instruktör som själv kan förevisa alla grepp nog är x % bättre än den som beroende av ett biträde. Men, är det verkligen need el nice? Vpl-försvaret hade (missförstå mig rätt) en lite unken touch av bortsållning av folk och att individer var mycket lätt utbytbara. Vi hade råd att sålla bort folk som inte exakt fyllde befattningens krav. Det kostade inte något, det kom alltid horder av nya grabbar. De tiderna är på gott och ont över, numer får vi hålla tillgodo med de tappra själar vi har och de vi kan locka hit och få att passera genom utb. Det goda med det är att vi blir så illa tvungna att fokusera på vad folk kan, inte vad de inte kan. Det innebär både konkret agerande med ex rehabilitering och anpassning av arbetsuppgifter men kanske ffa ett mer flexibelt (Gu' bevars!) och accepterande mindset.

 

Ett sådant mindset är fö sannolikt en del i framgångsrikt mottagande av veteraner som ådragit sig fysiska och/el själsliga blessyrer! Kort sagt, det borde vara självklart att ex Weekend warrior ska vara kvar i Försvarsmakten, helst i samma förband och befattning och utan rehabiliteringsåtgärder, går inte det så får man börja leta efter ny befattning, kanske utanför förbandet och kanske rehabiliteringsåtgärder. Ser man det som ett problem att beväpna en stabsass med pistol istället för ak (i hvbat) så tycker jag att man ska plocka av skygglapparna från skytteglasögonen. Om det var viktigt att stabsassar löste ut försvar av egen gruppering så kanske någon som helst utbildning skulle läggas på det? - och det gör det ju inte! ;-)

 

Sedan har vi formalian kring att vara "förordnad" instruktör/ledare. Den finns eg inte! Det är inte MSS som styr andra OrgE och säger att "Ni ska i RegO förordna skjutledare!" Nu gör C OrgE det för att hen fullgör sitt arbetsmiljöansvar och i det stora hela håller koll. Det SäkI säger, i G 2:14, är att chef ska utse övningsledare som är kompetent för uppgiften och kontrollera att så är fallet. Finns begränsningar ska antingen svårighetesgraden sänkas/övningen anpassas eller så ska en handledare finnas.

 

Är Weekend warrior ett pedagogiskt guldkorn, en sjujäkla föregångsman i det stora hela och mycket kunnig på praktiskt pistolskytte och således kan ge klockren mm-exakt feedback till redan duktiga skyttar så är det mer el mindre irrelvant att han själv måste ladda/"mantla" mot byxbälte/känga istället för med andra handen! Men han kanske inte själv ska utbilda nybörjare.

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Många intressanta aspekter och poäng där Ukko Lode.

 

Vad det gäller förbandsdelen så är det tyvärr försent, därifrån är jag borta helt sedan årsskiftet 2012-2013.

 

Numera är det Försvarsutbildarna som gäller och mycket ungdomsverksamhet. Men just detta med vapenutbildning är det jag brinner för, vill engagera mig i och få möjlighet att nyttja mina kunskaper i. Framöver är det den biten jag vill koncentrera mig på, både i ungdoms- och vuxenutbildning inom FU/friv.org.

 

Generellt sett kan jag vara väl nöjd med att bidra genom att biträda andra instruktörer i detta, men just nu, i den organisation jag nu lägger mest tid på, är vi korta på just skjutinstruktörer, vilket är ett problem.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...