Jump to content

Recommended Posts

En tråd för fältarbeten, allt från att gräva en P-grop med spade till att lägga/anlägga/schakta/destruera/spränga väg, bro, byggnad, värn mm, samt alla olika befattningar, förband och utrustning kopplat till ämnet.

 

 

Jag börjar med en fråga till er med kunskap/erfarenhet av pansar/pionjär.

 

Uppgift:

Gräva diken mm.

 

Syfte:

Fördröja pansar- och mekaniserade infanteriförband.

 

Förutsättningar:

God tid. Du disponerar även marken 2 meter utanför dikena i alla riktningar samt all mark mellan diken som ligger på rad.

 

Resurser:

Erforderliga pionjärs-/markarbetsresurser (grävmaskiner o.dyl.), tillgång och möjlighet till att göra betonggjutningar, lägga minor, sätta upp taggtråd, stridsvagnshinder i betong eller sk "spanska ryttare" (4 stålbalk ihopsvetsade till ett tredimensionellt kryss), mm.

 

Krav:

Resurseffektivt och gärna nyttjingsbart/hållbart över tid.

 

Fråga:

Hur breda, djupa och långa gör du dikena? Hur väljer du att nyttja möjligheterna (resurser)? Beskriv mer exakt hur, vad, var (exempelvis var du placerar X i förhållande till diken o.dyl.).

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

En tråd för fältarbeten, allt från att gräva en P-grop med spade till att lägga/anlägga/schakta/destruera/spränga väg, bro, byggnad, värn mm, samt alla olika befattningar, förband och utrustning kopplat till ämnet.

 

 

Jag börjar med en fråga till er med kunskap/erfarenhet av pansar/pionjär.

 

Uppgift:

Gräva diken mm.

 

Syfte:

Fördröja pansar- och mekaniserade infanteriförband.

 

Förutsättningar:

God tid. Du disponerar även marken 2 meter utanför dikena i alla riktningar samt all mark mellan diken som ligger på rad.

 

Resurser:

Erforderliga pionjärs-/markarbetsresurser (grävmaskiner o.dyl.), tillgång och möjlighet till att göra betonggjutningar, lägga minor, sätta upp taggtråd, stridsvagnshinder i betong eller sk "spanska ryttare" (4 stålbalk ihopsvetsade till ett tredimensionellt kryss), mm.

 

Krav:

Resurseffektivt och gärna nyttjingsbart/hållbart över tid.

 

Fråga:

Hur breda, djupa och långa gör du dikena? Hur väljer du att nyttja möjligheterna (resurser)? Beskriv mer exakt hur, vad, var (exempelvis var du placerar X i förhållande till diken o.dyl.).

hur brett är området du skall hindra fienden från att använda. Sen tillräkligt försvar av området med pansarvärn och artilleri så kan vi bygga stridsvagnshinder tills vi blir gamla och grå. Fienden kommer pasera de på kort tid ändå.

Link to comment
Share on other sites

Stridsvagnshinder; Fungerar alldeles utmärkt med militär taggtråd på färdig rulle som man bara drar ut och sätter fast med pinnar i marken.

 

Vi byggde ett hinder på en övning modell stor. hindret var runt 3,5 km långt och runt 250 meter djupt och bestod i djup av ca 50m militär taggtråd följt av stridsvagnsminering på ca 30m sedan ytterligare 50 meter taggtråd följt av minor, och slutligen 50 meter taggtråd. Var ett visst avstånd mellan minor och taggtråd.

 

Ett riktigt monster hinder, givetvis var hindret försvarat med 1 bataljon pansar skytte och två bataljoner stridsvagnar. till det kom även brigad spaning och indirekt eld upp till brigad nivå, och övrigt brigad underhåll och LV till vårt förfogande hade vi även 1 kompani apachehelikoptrar och A-10 flyg okänt hur många de var men några var de i alla fall.

 

Hela övningen var simfire och mot oss hade vi en väl utrustad opforce, Resultat, del av opforce körde fast i hindret man försökte köra igenom taggtråden med resultatet att banden drog in så mycket taggtråd så banden fastnade. Många timmars klippande under stora svordomar innan opforce stridsvagnarna kunde komma loss. Större delen av opforce valde att försöka klippa upp hindret men slogs ut av simulerad indirekt eld.

 

Våra fordon var i förberedda värn nedgrävda till tornen, infanteri i stridsvärn. Tror att opforce bestod av 2 bataljoner med brigad indirekt, stridshelikoptrar och CAS flyg. kvalificerad motståndare med andra ord.

 

imponerade att se vilka fältarbetsresurser min gamla brigad hade i form av arbetsfordon. Än mer imponerande att se allt understöd i form av stridshelikopters osv.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Intressant övning Charlie, den hade jag velat uppleva IRL.

 

Den största övning jag deltagit var den årliga pansarövningen i Skåne 1993.

Då fick vi pansarpionjärer att gräva värn mitt ute på ett fält åt våra 1111-bilar med RBS 56, hela bilen rymdes, även på höjden (med nedfällda bågar), det vara bara att höja robothissen när det var dags att verka...

 

Numera får man knappt gräva ståvärn eller P-grop i övningsterrängen.

Link to comment
Share on other sites

National Training Center på Fort Irwin, Kalifornien. Det är det bästa mechanized träning området jag vet om. Otroligt stora övningar där. Och det finns ett förband där vars enda jobb är att vara fienden, och dom är mycket bra på det.

Link to comment
Share on other sites

Ok Lite snabb kommentar, och lite tråkig... Erfarenhet: Pi gruppchef på Pi-pluton tillhörande terränggående skyttebataljon (bandvagnar som taxi för skyttet) 1989-90.

 

Det enda diket vi grävde var runt 20 tälten... Taggtråd var sådant som man sprängde bort...

 

Pansar och pansarskytte fördröjdes med mineringar och vid flaskhalsar i terrängen med vägavbrott mha förstöring eller blockering, öppna fält överlämnades med varm hand till PV plutonen att roa sig på, eventuellt minerade vi delar av fälten för att kanalisera fienden så att det blev fördelaktiga skjutlägen för PV plutonen...

 

Vägtrummor förberedes för sprängning och överlämnades eventuellt till skyttet för att de skulle använda dem vid eldöverfall alternativ sprängdes de omedelbart och fordons/stridsvagnsminor lades ut där det var troligt att fientliga fordon skulle lämna vägen dessutom så lades personminor och stridsvagnsminor i och runt gropen för att försvåra återställandet av vägen.

 

Blockering av vägar gjordes oftast genom, att såga ned träd som fick falla över vägen, samt att vi dumpade stenblock och annat "junk" med hjälp av traktorgrävare och grusbilar.

 

Vid brosprängning så förstördes och/eller minerades brofästena för att hindra fienden från att utnyttja eget bromateriel i kombination med broresterna. hur noggrant en bro förstörs beror på ordern, vid spärrning skall brofästen lämnas intakta.

 

Förstöring av vägar som gick igenom terräng som inte var framkomlig för fiendens stridsvagnar (tex myrmark och kärrmark) skapades genom att man sprängde bort ca 60 meter vägbank bredden var då tilltagen så att all yta som hade bärighet försvann. Valet 60 meter styrdes av att broläggnings fordonen som fienden beräknades förfoga över kunde lägga 45 meter bro...

 

Inser att jag nog glider bort lite från trådskaparens fråga, men jag kan ändå inte låta bli att skriva något.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jag kan bara säga att i USA, om man sätter in ett konventionellt försvar, så gräver man pansar diken. Men det är ju ingenjörerna som gör det med maskiner, inte infanterister med etools. Och ja, det är ett väldigt stort projekt.

Link to comment
Share on other sites

Har du varit med och grävt diken i samband med byggande av försvarsnäste Slugg? Vilken storlek på dem i så fall och hur länge skulle de användas? Vad var dimensionerad motståndare?

 

Nej, där av min formulering ;-) mitt påstående är mer en teori baserat på de brottstycken av kunskap som jag införskaffat mig under åren. Vår bataljon var något av en försöksbataljon där man fokuserade på större rörlighet på bataljonens enheter, så försvarsnästen var inget som ingick i vår praktiska utbildning, utan det gicks igenom teoretiskt.

Jag hoppas att några av forumets Ingenjörssoldater kan ge större klarhet i ämnet.

Link to comment
Share on other sites

Charlie Spartan, var det på NTC? Eller någonstans i Sverige?

 

Nej Tyskland 1999, Hohenfels Training Area, Under samma period genomförde vi även skarpskjutning med samma enheter men då på Grafenwöhr, Den mest omfattande skarpskjutning jag nånsin varit med om, från finkalibriga vapen till stridsvagnar indirekt och apache hkp. båda övningar var förberett försvar. Allt grävdes ner även på skarpskjutningen, men vi byggde inga hinder när vi körde med skarp ammunition.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...