Jump to content

Recommended Posts

Har hört rykten rätt länge om att en ny SoldF bok är på gång. Det har nämnts 2014 som utgivningsår ett flertal gånger men det ser mer och mer osannolikt ut. Någon som har hört något om detta projekt? Det bör ha dragits en del lärdomar sedan utgåvan från 2001, bland annat från Afghanistan. Vad tror ni? Vad vill ni se i nya SoldF?

Link to comment
Share on other sites

Aven om det helt klart finns mycket att lara sig fran Afghanistan, sa hoppas jag att ni ar smartare an USA. Har sa glommer man allt utom det sista kriget. Efter Balkans sa var det de enda sattet att slass. Sedan var det Iraq, och nu ar det Afghanistan. Vi glommer att varje stalle ar ju unikt, och aven om man absolut maste komma ihag vad som lart sig fran det sista kriget, sa kan man inte glomma bort erfarenheterna fran WWII, Korea, Vietnam, Syd Amerika, etc. etc. Och vi glommer det har mycket kvikt. Bosnien och Kosavo ar ju nastan inte ens minnen langre.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

En text som säger något i stil med att boken bara är riktlinjer för hur strid skall skötas och att man kan använda andra metoder för tex eld och rörelse som inte finns med i boken.

Så man slipper några av de personer som följer boken som en jurist eller fanatisk präst.

Link to comment
Share on other sites

Amen Yohn. Det var ett mycket bra önskemål. Alldeles för många snöar in på "rätt" sätt att göra det och blir på så sätt väldigt oflexibla och förutsägbara.

Link to comment
Share on other sites

Det är inget rykte utan ren fakta, nya SoldF kommer att vara en del i den nygamla MSR-serien. Det kommer att vara en av de sista böckerna som färdigställs, eftersom innehållet i MSR (minns inte vilken siffra den fick, om någon alls) SoldF är beroende av innehållet i t.ex. Markstridsreglemente 3 Grupp. Jag är osäker på vilka reglementen som är fastställda och vilka som fortfarande är på förhandsutgåva, men t.ex. så är AR Taktik fastställd och klar medan Ökensoldat knappt är påbörjad (vad jag vet). Givetvis har det dragits lärdomar från saker som har hänt sedan 2001, Afghanistan inräknat. Man har även försökt att få MSR-serien att vara så "tidlös" som möjligt - man undviker alltså att hänvisa till specifika vapensystem och plattformar om det är möjligt att vara generell.

Att man inte behöver följa SoldF slaviskt tycker jag framgår även i nuvarande upplaga (2001).

 

Min källa är en föreläsning om just MSR-serien som hölls i höstas, av en av officerarna på MSS som jobbar med projektet.

Link to comment
Share on other sites

Jag vet inte varför jag inte får ändra mitt tidigare inlägg, men här kommer iallafall lite kompletterande information ur broschyren "MSS implementering av MSR-serien", som gavs ut i samband med tidigare nämnda föreläsning.

 

"Under maj 2013 har ett nytt Arméreglemente Taktik fastställts av mig. Detta ska under de kommande åren ska utgöra grund för utbildning, studier, utveckling, fältövningar, försvarsplanering och övrigt krigsförberedelsearbete.

På motsvarande sätt har nu också omgång 1 i den nya Markstridsreglementsserien (MSR) färdigställts i förhandsgåva 2013. Avsikten är att mot slutet av året också kunna fastställa resterande delar i omgång 2. Därefter planeras slutligt fastställande och produktion (tryckning).

 

Markstridsreglementsserien ska bidra till att uppdatera, ensa och ena vårt uppträdande på taktisk och stridsteknisk nivå i syfte att nå eftersträvad effekt med våra soldater, grupper, plutoner, kompanier och bataljoner inom ramen för de uppgifter som skall lösas. På så sätt blir vi effektivare i utbildning, träning och insats.

 

Du tar nu över stafettpinnen och svarar för att genomföra fortsatt implementering av de nya reglementena i utbildning och träning vid ditt krigsförband

 

Anders Brännström
Generalmajor
Arméinspektör"

 

Texten ovan är hämtad från broschyren och presenteras as is. På nästa blad visas en bild som redovisar vilka MSR som hör till vilken omgång.
Till omgång 1 hör MSR 1:1 Taktiska och fältmässiga grunder, 1:2 Ledning, 1:3 Nomenklatur Markstrid, 1:4 Operationsmiljön, 2:3 Vintersoldat, 3 Grupp, 4 Pluton, 5 Kompani och 6 Bataljon.
Till omgång 2 hör MSR 1:5 Motståndaren, 1:6 Org IO 2014, 1:7 O/E Materiel IO 2014, 1:8 Säkerhetsbestämmelser vid stridshandling, 2:1 Soldat (SoldF), 2:2 Befäl i fält och 7 Brigad.
Till omgång 3 hör 2:4 Djungelsoldat och 2:5 Ökensoldat.

Personligen är jag glad att se att Befäl i fält gör comeback och att Djungelsoldat och Ökensoldat kompletterar Vintersoldat avseende de miljöer vi kan komma att verka i. Jag har också en naiv förhoppning att införandet av MSR 1:3 Nomenklatur Markstrid en gång för alla får ett slut på dessa eviga yttranden i stil med "Det är viktigt att vi använder rätt tablatur när vi strider..."


MSR kompletteras av Förbandsreglementen (FörbR) som reglerar verksamhet vid respektive typförband.

Omgång 1: FörbR Granatkastarpluton, Spaningspluton/-grupp, Lätt skyttekompani, Lätt skyttepluton/-grupp tgb16, Motoriserad skyttepluton/-grupp patgb360, Mekaniserat skyttekompani och Mekaniserad skyttepluton/-grupp strf 9040.

Omgång 2: FörbR Stabs-/understödskompani, Motoriserat skyttekompani, Stridsvagnskompani, Stridsvagnspluton/-grupp 122, Trosskompani och Stab-/trosspluton

Omgång 3: FörbR Pansarvärnsrobotpluton, Prickskytteförband och Pionjärpluton.

Samtliga dessa bör vara ute på remiss.

Link to comment
Share on other sites

Är dom som är ute på remiss (alla?) tillgängliga för alla genom Emilia? När planeras dom färdigställas och tryckas så man kan beställa hem böckerna?

 

Vissa är färdigställda och tryckta (t.ex. AR1), vissa är på remiss och vissa ligger som förhandsutgåvor. Jag sitter med en MSR:6 Bataljon i handen just nu, och den är datummärkt med 2013-04-24. Det står också att om man hade synpunkter av avgörande karaktär skulle de lämnas in senast 2013-11-01, vilket får mig att anta att även den bör vara fastställd och tryckklar i skrivande stund.

 

Det som står i alla MSR som jag har är att de ska tillämpas i och med fastställandet av förhandsutgåvan - och då borde de ju gå att få tag på genom intranätet, annars blir det svårt att tillämpa dem.

 

TL, DR: Jag har ingen aning om hur man får tag på dem eller när de är klara. De böcker jag har fått har jag fått som kurslitteratur.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...