Jump to content

Ny luftvärnsbataljon och nya granatkastare? Vad händer?


karbinhake

Recommended Posts

Läste GP för en liten stund sedan och fick se att försvarsberedningens förslag om utökade resurser till försvaret bland annat innehöll en ny luftvärnsbataljon och nya granatkastare.

 

Skall vi få tre LV-bataljoner nu eller har vi bara en för tillfället?

 

Vad är det för fel på de granatkastare vi har? Finns det inte viktigare saker att satsa på?

 

Allt det här gör mig oerhört förvirrad och blev ännu mer förvånad när jag även läste Svenska Dagbladet. De publicerade att vi istället för en massa strö-bataljoner som är "snabbt" gripbara, skulle få två brigader varav en tung (mekaniserad/pansar?)

Detta är väl ingen nyhet? Vi har väl haft brigadstaber sedan några år tillbaka..

 

Något som jag däremot inte hört innan var att amfibiekåren åter skulle verka i sitt rätta namn, alltså mer till sjöss och mer efterlikna de "gamla kustjägarna". Då fattar jag det som att bandvagnarna skall bort. Frågan är om detta är bra eller inte.

 

Nej detta gör mig som sagt förvirrad. De hoppar ju fram och tillbaks hela tiden. Börjar mer och mer likna skolpolitiken med nya betygssystem och kunskapskrav...

 

/karbinhake

Link to comment
Share on other sites

Som jag förstått det så handlar det om att de båda nuvarande luftvärnsbataljonerna ska få ny luftvärnsrobot (medeldistans) i två steg:

"Anskaffning av ett modernt luftvärnssystem med kort räckvidd är beslutat och det planeras för ett nytt luftvärnssystem med medellång räckvidd som har förmåga att bekämpa kryssningsrobotar. Försvarsberedningen anser att en luftvärnsbataljon tillförs detta nya luftvärnssystem under den kommande försvarsinriktningsperioden. Därefter ska ytterligare en luftvärnsbataljon tillföras systemet."

Det är inte givet att det är nya 120 mm grk som avses:

"Dagens bataljonsartilleri i form av äldre granatkastare bör successivt ersättas med moderna system för att säkerställa förmågan att genomföra strid också mot kvalificerade motståndare."

 

Om amfbat:

"Amfibiebataljonens förmåga att lösa strids-, övervaknings- och underrättelseuppgifter i skärgård och i kustnära miljö är central för Försvarsmaktens samlade operativa förmåga särskilt i ett nationellt och närområdesperspektiv. Försvarsberedningen föreslår att amfibiebataljonen renodlas mot sjöoperativ verksamhet. Amfibiebataljonens markoperativa förmåga med splitterskyddade fordon ska därför avvecklas och materielen överföras till arméstridskrafterna. Amfibiebataljonen ska huvudsakligen vara ett stående förband. Enstaka kompanier i bataljonen ska dock vara kontraktsförband. "

 

Om brigadförband:

"Försvarsberedningen anser att möjligheterna att organisera huvuddelen av arméstridskrafterna i brigadstruktur ska analyseras. Brigadstruktur medger att befintliga resurser i arméstridskrafterna kan organiseras på ett rationellare sätt. Den sammantagna operativa förmågan ökar samtidigt som det skapas förutsättningar till mer kvalificerad utbildnings- och övningsverksamhet.
Kärnan i brigaderna utgörs av mekaniserade bataljoner. Försvarsberedningen föreslår att de mekaniserade bataljonerna i likhet med tidigare mekaniserade bataljoner organiseras med både mekaniserade skyttekompanier och stridsvagnskompanier. Stridsvagnsförband som är integrerade i de mekaniserade bataljonerna är en förutsättning för att skapa brigader med en förmåga att slå kvalificerade markförband. Denna omorganisation ger större eldkraft och högre skyddsnivå. Därmed ökar förmåga att möta en kvalificerad motståndare i högre konfliktnivåer.
Fungerande brigader förutsätter justeringar i dagens logistik- och ledningsförband. Försvarsberedningen föreslår därför att huvuddelen av logistikbataljonerna och den tekniska bataljonen samt sjukhuskompanierna, som hittills ingått i de försvarsmaktsgemensamma logistikförbanden, överförs till arméstridskrafterna och sammanförs i två underhållsbataljoner. Det renodlar den främre logistiken på taktisk nivå även för arméstridskrafterna.
Brigadledningsförmågan måste ha goda möjligheter till samövning inom funktionen. Därför föreslår beredningen att brigadstabsbetjäningsförbanden, som hittills ingått i den försvarsmaktsgemensamma ledningsplatsbataljonen, överförs till arméstridskrafterna och tillsammans med brigadstaberna bildar två brigadledningar."

 

Hela rapporten hittar du här:

Försvaret av Sverige - Starkare försvar för en osäker tid

Link to comment
Share on other sites

Okej, då har alltså min kära Göteborgs-tidning skrivit fel antar jag.

 

Skummade även jag igenom försvarsberedningens rapport och fick se något som var mycket intressant angående hemvärnet. GRK, LV (RBS70) och annat smått och gott låg under utredning för att införas. Låter som vårt hemvärn blir lite mer av 70-talets motoriserade förband. Dock saknar jag ordentligt pansarvärn (57 NLAW el. RB56). Skulle lyfta förmågan ytterligare men idag får man väl vara glad för det lilla!

 

Också bra det där med brigaderna och att de skulle sättas samman som faktiska brigader. Stridsvagnskompanier i mekbataljonerna lät också mycket intressant!

 

Amfibiebataljonen skulle huvudsakligen vara stående stod det, vilket innebär att den snabbt kan gripas och användas. Mycket bra för ex. Gotland, enligt mig. Eftersom bandvagnarna ändå skulle bort från AMF så skulle man ju kunna sätta ut dem på Gotland. På så sätt får ju AMF (precis som stridsvagnsbesättningarna med stridsvagnarna som står förrådsställda), om nu kriget drabbar vår ö, bättre skyddsförmåga och rörlighet.

 

Över det hela taget tycker jag det ser ut som om utvecklingen ligger i rätt riktning, även om vi har vi mycket kvar att göra!

Link to comment
Share on other sites

Inriktningen av organisationen ligger rätt men vi kommer inte ifrån att organisationen bildades för internationella insatser och är inte lämpad för nationellt försvar.

 

Bra i alla fall att dom tar upp logistiken också och vill förbättra den för nationellt försvar eftersom det är otroligt mycket mer krävande att ha 50 000 man på krigsfot än 2000 man i Afghanistan.

Link to comment
Share on other sites

Tycker som tidigare talare att inriktningen är helt rätt men att det finns mycket kvar att göra vad det gäller numerären och annat. Först och främst att utöka krigsorganisationen (exkluderat HV) och sedan också att fylla densamme med personal. Som det är nu har vi ju svårt att fylla den lilla organisation vi redan har, varför jag tror att en återgång till värnplikt i någon form/av något slag är ett måste.

 

Angående HV så ser jag mycket positivt på att dessa (förhoppningsvis) skall utrustas med LV och GRK. Skulle också gärna se Rb56 eller motsvarande inom HV. På så sätt kan HV bli det renodlade försvarsförbandet som sysslar med fördröjningsstrid och försvarsstrid, medan de mer slagkraftiga och lättrörliga krigsförbanden kan slå fienden.

 

Kul att det går åt rätt håll i alla fall!

Link to comment
Share on other sites

Tycker som tidigare talare att inriktningen är helt rätt men att det finns mycket kvar att göra vad det gäller numerären och annat. Först och främst att utöka krigsorganisationen (exkluderat HV) och sedan också att fylla densamme med personal. Som det är nu har vi ju svårt att fylla den lilla organisation vi redan har, varför jag tror att en återgång till värnplikt i någon form/av något slag är ett måste.

 

Angående HV så ser jag mycket positivt på att dessa (förhoppningsvis) skall utrustas med LV och GRK. Skulle också gärna se Rb56 eller motsvarande inom HV. På så sätt kan HV bli det renodlade försvarsförbandet som sysslar med fördröjningsstrid och försvarsstrid, medan de mer slagkraftiga och lättrörliga krigsförbanden kan slå fienden.

 

Kul att det går åt rätt håll i alla fall!

bör vi inte först besluta om vad FMs fokus skall ligga ? sen lämplig matrial och personal, lite lugn och ro hade inte heller skadat.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...