Jump to content

Recommended Posts

 

 

 

Med C.S. förslag så blir där en frihet att utöka till obligatorisk värnplikt om behovet finnes.( ur politisk synvinkel , militärt sett så finns en hotbild idag som skulle motivera en upprustning av FM , och med tanke på personaluppfyllnad i förbanden idag.osv.. )

 

man kanske även kunde sockra budet ,med adekvat betalning under vpl-tiden.

 

Den möjligheten finns utan att ha någon mönstring. Det tar längre tid att bygga upp infrastrukturen runt försvaret än kalla in folk att mönstras.

Personaluppfyllnaden beror på löner och att yrket saknar det som de gör reklam för. (samt ett antal idiotiska idéer om att det ska behandlas som alla andra yrken vilket det inte är)

Det är svårt att locka folk med en lön de inte kan leva på eller ens att de får göra mer spännande saker än sparka burk på kasern.

Att bekosta en mönstring för 80-100000 personer per år löser inget.

 

 

Att nå 80 000 till 100 000 personer årligen med rätt utformat utbildningspaket under säg en dag, har helt säkert mycket god effekt. säkerligen kan man locka upp till 10-15 % att engagera sig i försvaret och civilförsvaret på heltid eller deltid.

under ett eller flera år.

 

Vad kostar all reklam och alla kampanjer för att rekrytera runt 4 000 rekryter. Ställ det mot kostnaden att årligen hålla mönstring om en dag.

 

Men den stora fördelen är att man även når de som har förutfattade meningar om vad försvaret gör och kan användas till och som utan information aldrig skulle bry sig. Dessa når man inte med vanlig reklam eftersom reklam är för ytlig.

 

Om det kostar ett snitt på 1000 kr per mönstrad så kostar 100 000 mönstrade 100 000 miljoner kronor. Vad kostar dagens reklam kampanjer.

 

 

Men hela diskussionen om vad saker kostar är rätt meningslöst.

 

GRUND FRÅGAN ÄR:

SKALL SVERIGE HÅLLA SIG MED ETT TILLRÄCKLIGT BRA FÖRSVAR?

SKALL ANDRA BETALA SVERIGES FÖRSVAR FÖR ATT VI ÄR FÖR SNÅLA?

OM VI FÖRVÄNTAR OSS ATT ANDRA SKA STÄLLA UPP FÖR SVERIGES FÖRSVAR DÅ MÅSTE VI OCKSÅ VARA BEREDDA ATT GÖRA DETSAMMA FÖR ANDRA. Och för det måste vi ha resurser. Viket vi inte har i dag!

 

 

Du räknade lite fel där, 100 000 miljoner är 100 miljarder och 1000 gånger 100000 är 1 miljard. Jag kan nog garantera att försvarsmakten inte lägger i närheten av en miljard på reklam. Snabb sökning och det handlar om ca 100 miljoner i marknadsföring.

 

Jag kan inte svära på det men jag kan tänka mig att det arbetade säkert mer än 50 pers på mönstringskontoret i Stockholm när jag mönstrade. Bara när jag gjorde styrkedelen var det ju 3 sköterskor (eller vad de nu var) som tittade på. Gjorde aldrig konditionsdelen eftersom jag var krasslig men misstänker att det säkerligen var 3 pers per cykel där. Så säkert minst 50 pers totalt. Sen var det liknande kontor säkert lika stora i Hässleholm, Göteborg och om jag minns rätt Östersund, Luleå samt Karlstad. 6 kontor med 50 anställda var 350 anställda då var vi runt 50000 som mönstrade alltså skulle det gissningsvis krävas det dubbla så 700 pers. Säkert en kostnad på en bit över 2 miljarder in alles.

Det är 2 miljarder mindre till förbandsverksamhet eller pengar som kunde gå till högre löner vilket är mycket effektivare och bättre givet att volymen på försvaret inte ökar (den kommer inte öka oavsett sätt av bemanna det hela)

 

Som du torde vara väl medveten om så är min uppfattning att det inte är hållbart med den volym vi har idag. Dock blir det inte en större volym eller bättre soldater av att vi mönstrar och har värnplikt (frivillig eller annan). Tidigare kunde försvaret plocka russinen ur kakan till viss del (även om de hade direktiv att vara representativa och därmed inte fick göra så helt heller) men med ett försvar som kräver 2-3000 pers per år så kommer det inte vara accepterat att tvinga 2-3% av befolkningen att ge upp ett antal hundra tusen i förlorad livsinkomst.

 

Värnplikt har en roll om man ska ha ett massivt folkförsvar, typ Israel, men det kommer aldrig ske igen. Alltså upprepar jag mitt grundläggande inställning, givet nuvarande numerär så är det bättre att ha yrkessoldater än värnpliktiga av den enkla anledningen att en yrkessoldat alltid kommer vara bättre på sin uppgift än en värnpliktig.

 

 

Jag gjorde om de snabba beräkningarna ovan med 50 personer/site och totalt 50 000 testade och en testdag.

Personal 146,5 MSEK (baserat på lön 24 000 för sjuksköterska/motsvarande och 40 000 för läkare/psykolog/motsvarande, fördelning 50/50) 55

 

Lokal 8 MSEK (baserat på lägsta medelhyran för lokaler i Malmö/Göteborg/Stockholm, 1600 kr/kvm, bedömdt lokalbehov 1000 m2/site)

 

Förnödenheter 2,5 MSEK (mat, handdukar odyl för mönstrande, bedömt till 50 SEK/person, varav 30 kr för 2 mål mat).

 

Administration, förvaltning, service och overhead 23,5 MSEK (baserat på 15% av övriga kostnader, vilket är normalt inom svenska myndigheter)

 

Totalt 180,5 MSEK

 

Då ingår inte nödvändig utrustning och inredning för att göra uttagningsproven, eftersom jag inte har någon möjlighet att värdera vad denna skulle kosta.

 

Så totalkostnaden är i detta fall större än FM:s "reklambudget" om 100 MSEK.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Japp du går fullt ut, men det du talar om är även en slags hälsokontroll av hela årsklasser. Det finns en stor samhälles mernytta att genomföra sådant. Gamla tiders mönstrings resultat är en guldgruva för medicinsk forskning och fortsätter vi så kommer man fortsättningsvis kunna nyttja dessa resultat och följa befolkningsutvecklingen över tid.

 

Så varför inte fortsätta!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Så varför inte fortsätta!

För att någon ska betala för det, och det måste vägas nytta med kostnad.

 

Sedan finns ju en annan aspekt. Värnplikt är väl ok om man har ett stort personalbehov att fylla, och det är något som verkligen omfattar alla. Men att ha ett pliktsystem som i praktiken ska omfatta några få procent av en årskull mest för att man inte kan locka folk på annat sätt känns rätt unket ur demokratiperspektiv. Då kanske man får erbjuda bättre anställningsvillkor.

 • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Japp du går fullt ut, men det du talar om är även en slags hälsokontroll av hela årsklasser. Det finns en stor samhälles mernytta att genomföra sådant. Gamla tiders mönstrings resultat är en guldgruva för medicinsk forskning och fortsätter vi så kommer man fortsättningsvis kunna nyttja dessa resultat och följa befolkningsutvecklingen över tid.

 

Så varför inte fortsätta!

Jag skrev vad en mönstring är. Har du någon annan uppfattning om vad som bör ingå?

 

Om det bara är försvarsupplysning är det nog effektivare att vara ute på skolorna regelbundet.

Att tvinga alla att offra ett par dagar för mönstring tror jag snarare är kontraproduktivt ur rekryteringssynvinkel när inte en stor majoritet ska tjänstgöra.

 

Utan numerär är inte värnplikt lämpligt.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Så varför inte fortsätta!

För att någon ska betala för det, och det måste vägas nytta med kostnad.

 

Sedan finns ju en annan aspekt. Värnplikt är väl ok om man har ett stort personalbehov att fylla, och det är något som verkligen omfattar alla. Men att ha ett pliktsystem som i praktiken ska omfatta några få procent av en årskull mest för att man inte kan locka folk på annat sätt känns rätt unket ur demokratiperspektiv. Då kanske man får erbjuda bättre anställningsvillkor.

 

de får ju inte mer likna en decimering av en årskull vilka som tjänstgör. Jag är ganska säker på att jag inte valts ut, De är frågan om hur många som nu tjänstgör här inne som nu är en del av FM om de bara behövt 10 - 30% av årskullen.

 

Hade min första kontakt med FM varit den egendomliga hybrid mellan försvarsupplysning, kollo och Scouterna i gröna kläder, som är trådens ursprung hade jag förmofligen inte varit intresserad av någon vidare kontakt med FM. Förslaget andas för mycket av anledningen till att min tid som scout blev kort.

 

frågan är vad FM och individen vinner på det.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Håller med de som menar att man inte bara kan ta in några få.

Då har man ju verkligen det som alla fruktar med ett yrkesförsvar, de som har studier/jobb att gå vidare till kommer gå vidare till det.

De som inget har, de kommer halka efter i det civila.

Att dessutom genomföra utbildning där några få riskerar hälsa och liv känns inte ok.

 

Sedan undrar ju jag om man vill plikta för att fylla de förband som finns nu, eller plikta för att skapa nya förband?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Men är inte situationen som du beskriver exakt den som händer just nu? Det är bara några få som är ansvariga för hela försvaret. Alla andra lever sina vanliga liv utan att ge det en tanke.

Edited by Tony 35E

Share this post


Link to post
Share on other sites

Men är inte situationen som du beskriver exakt den som händer just nu? Det är bara några få som är ansvariga för hela försvaret. Alla andra lever sina vanliga liv utan att ge det en tanke.

De som gör det nu får "betalt" och frivilliga. Värnpliktiga får inte betalt (därför de är billiga) och tvingas.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Så vad hindrar att man kompenserar de som genomför värnplikten med förmåner och ersättningar som inte ges till de som inte genomför den.

 

T ex en som genomför militär grundutbildning på 1 år och med plikt sedan är krigsplacerad i 10 år. Denna kan få gratis boende under sin högskola/universitets utbildning under 3 år.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Så vad hindrar att man kompenserar de som genomför värnplikten med förmåner och ersättningar som inte ges till de som inte genomför den.

 

T ex en som genomför militär grundutbildning på 1 år och med plikt sedan är krigsplacerad i 10 år. Denna kan få gratis boende under sin högskola/universitets utbildning under 3 år.

Men... då blir det lön och inte billigt längre.

Värnplikten har en stor fördel kostnad per soldat. Om du tänjer på det så är fördelen borta.

Sen kommer de som främst vill läsa vidare inte vilja förlora ett år då börjar du tvinga 10% eller mindre att förlora ett år. Jag kan garantera att det systemet saknar legitimitet.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Men är inte situationen som du beskriver exakt den som händer just nu? Det är bara några få som är ansvariga för hela försvaret. Alla andra lever sina vanliga liv utan att ge det en tanke.

Nej, den är inte ens i närheten. Friheten att välja mitt liv mot att staten tvingar mig in i en situation där jag blir av med många av mina rättigheter.

Att jag kan leva mitt liv där jag kan ägna mina tankar åt precis det jag vill utan att staten eller någon annan ska tvinga sig på mig med våld är ett samhälle jag gärna står upp för. Ett samhälle där någon ska tvinga mig till underkastelse är inte precis idealet för någon tror jag.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Så vad hindrar att man kompenserar de som genomför värnplikten med förmåner och ersättningar som inte ges till de som inte genomför den.

 

T ex en som genomför militär grundutbildning på 1 år och med plikt sedan är krigsplacerad i 10 år. Denna kan få gratis boende under sin högskola/universitets utbildning under 3 år.

Kan man inte kompensera samtliga som väljer att jobba åt stat/landsting?

Vi har brist på sjuksköterskor, ska vi börja plikta dom? Ska vi börja ge dom en massa förmåner om dom stannar i Sverige?

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

Men är inte situationen som du beskriver exakt den som händer just nu? Det är bara några få som är ansvariga för hela försvaret. Alla andra lever sina vanliga liv utan att ge det en tanke.

Nej, den är inte ens i närheten. Friheten att välja mitt liv mot att staten tvingar mig in i en situation där jag blir av med många av mina rättigheter.

Att jag kan leva mitt liv där jag kan ägna mina tankar åt precis det jag vill utan att staten eller någon annan ska tvinga sig på mig med våld är ett samhälle jag gärna står upp för. Ett samhälle där någon ska tvinga mig till underkastelse är inte precis idealet för någon tror jag.

Ok, nu har du helt ändrat vad du pratar om. Din post som jag kommenterade på sade "Håller med de som menar att man inte bara kan ta in några få.

Då har man ju verkligen det som alla fruktar med ett yrkesförsvar, de som har studier/jobb att gå vidare till kommer gå vidare till det.

De som inget har, de kommer halka efter i det civila." Nu helt plötsligt så filosoferar du om att staten (samhället) inte kan tvinga dig göra något du inte vill. Om du ska ändra dina diskussions punkter mitt i en diskussion så blir det otroligt svårt att ha en diskussion. Men, på din new and improved poäng, så du säger att the greater good kommer aldrig att vara mer viktigt än individens frihet? Om ett land blir anfalliet så kan det landet aldrig tvinga sina medborgare att försvara det landet? Med den tanken så skulle nog både du och jag prata Tyska och svära en ed till vem som hade följt efter herr Hitler nu. Som ett samhälle så bestämmer vi ofta att din frihet inte är absolut. Ofta måste vi göra saker vi inte vill för att hjälpa ett större antal än oss själva.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag håller nog inte med att dxl ändrar syn på saker. Det är i nuläget frivilligt att söka sig till ANSTÄLLNINGEN soldat, med de eventuella brister som det jobbet innebär. Om vi istället tvingar in en mindre del av befolkningen till PLIKT och hindrar dem från att skaffa en utbildning inom något så kommer de ha "förlorat" ett eller två år jämfört med sina jämnåriga. Där ligger skillnaden.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Han pratade helt specifikt om att i en delvis värnplikt bara några få skulle offra sig, han sade inte ett enda ord om att värnplikten i sig själv är fel. Det kom dom en rebuttal till min poäng att idag är det ju redan så att bara ett fåtal människor deltar praktiskt i försvaret.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det här är hans nya poäng, har inget att göra med några få bli utkallade längre. Helt klart så säger han nu att värnplikten som ett system är fel: "Att jag kan leva mitt liv där jag kan ägna mina tankar åt precis det jag vill utan att staten eller någon annan ska tvinga sig på mig med våld är ett samhälle jag gärna står upp för. Ett samhälle där någon ska tvinga mig till underkastelse är inte precis idealet för någon tror jag."

Share this post


Link to post
Share on other sites

är det någon som kan ge exempel på någon del av FM som är fullt ut bemannad idag ( med undantag av HQ :rolleyes: )

 

det rekryteras inte in / utbildas i den takt som behövs för att fylla alla hål.

bulken i dagens FM, HV, dras med personalluckor och ett för lågt inflöde av yngre välutbildad personal.

 

tyvärr verkar det som att ett återtagande av vpl- är det mest realistiska alternativet för ett återtagande av Sveriges försvarsförmåga.

det ger ju som bekant en bra volym i förhållande till kostnad och ett ökat antal personer som kan tänka sig att fortsätta.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Som sagt, jag håller inte med, framförallt inte med den här raden i det inlägget: "Att dessutom genomföra utbildning där några få riskerar hälsa och liv känns inte ok."

Det handlar där inte om att det är få som kommer stå för försvaret utan att det är få som kommer genomföra en utbildning där skador är klart mer förekommande än i en ekonomutbildning t.ex.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Som sagt, jag håller inte med, framförallt inte med den här raden i det inlägget: "Att dessutom genomföra utbildning där några få riskerar hälsa och liv känns inte ok."

Det handlar där inte om att det är få som kommer stå för försvaret utan att det är få som kommer genomföra en utbildning där skador är klart mer förekommande än i en ekonomutbildning t.ex.

Faktum är att jag håller med om dig i princip. Alla borde ha skin i spelet (skin in the game). Det betyder att alla borde ha något att "förlora", inte bara några stycken. I min absolut första post i den här tråden sade jag att värnplikten är den bästa idén, men i dag så är det nog inte så realistiskt (pengar o.dyl).

 

Mitt problem med dxl's post var först att han sade att en hybrid (jag förutsätter att det var hybrid han menade) värnplikt skulle få bara några stycken att bli ansvariga för hela försvaret, och riskera livet och hälsan, medan resten av befolkningen inte är inblandade. Helt klart är det så det är idag. Ingen värnplikt, men ändå bara några få som riskerar något och tar hand om försvaret för alla andra. Det var det jag menade. Hans respons till det var att värnplikten är mer eller mindre tyrannisk och omoralisk och hör inte hemma i ett fritt samhälle. Det kan vi ju diskutera, men det är ju inte alls samma argumenang som att "bara få människor blir ansvariga för hela försvaret".

Share this post


Link to post
Share on other sites

När de gäller vpl tycks de finnas allt mellan de som anser att kvantitet är allt, kortutbildade, tveksamt utrustade horder är vägen. till de som anser att de funkar men nästan hur liten del av årskullen som helst huvudsaken att de är värnpliktiga.

 

sen har vi ju alltid ursprunget, ursprunget till tråden, låt alla göra militär kollo en månad och låt några få göra en kort utbildning, sommaren efter, om de vill fortsätta. hade GP någon tanke på vad militären behöver eller är vpl utbildning något som skall stökas undan när tid finns?

 

Själv tror jag inte på hybrid idéen då jag fruktar att antalet stående yrkessoldater bara blir en symbolisk del av den teoretiska styrkan och att de som bara gör vpl får en ytterst grundlägande utbildning för att yrkessoldaterna skulle ge dem tid om de krisar att bli ordentligt utbildade.

Share this post


Link to post
Share on other sites

När de gäller vpl tycks de finnas allt mellan de som anser att kvantitet är allt, kortutbildade, tveksamt utrustade horder är vägen. till de som anser att de funkar men nästan hur liten del av årskullen som helst huvudsaken att de är värnpliktiga.

 

sen har vi ju alltid ursprunget, ursprunget till tråden, låt alla göra militär kollo en månad och låt några få göra en kort utbildning, sommaren efter, om de vill fortsätta. hade GP någon tanke på vad militären behöver eller är vpl utbildning något som skall stökas undan när tid finns?

 

Själv tror jag inte på hybrid idéen då jag fruktar att antalet stående yrkessoldater bara blir en symbolisk del av den teoretiska styrkan och att de som bara gör vpl får en ytterst grundlägande utbildning för att yrkessoldaterna skulle ge dem tid om de krisar att bli ordentligt utbildade.

 

du menar att antalet Kontinuerligt anställda minskas för ett ökat antal Tillfälligt anställda ??? ( sicken tur att FM inte har fått ett sånt direktiv... :rolleyes: )

hur lång utbildning har en GSS/T egentligen kontra VPL. ???

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

När de gäller vpl tycks de finnas allt mellan de som anser att kvantitet är allt, kortutbildade, tveksamt utrustade horder är vägen. till de som anser att de funkar men nästan hur liten del av årskullen som helst huvudsaken att de är värnpliktiga.

 

sen har vi ju alltid ursprunget, ursprunget till tråden, låt alla göra militär kollo en månad och låt några få göra en kort utbildning, sommaren efter, om de vill fortsätta. hade GP någon tanke på vad militären behöver eller är vpl utbildning något som skall stökas undan när tid finns?

 

Själv tror jag inte på hybrid idéen då jag fruktar att antalet stående yrkessoldater bara blir en symbolisk del av den teoretiska styrkan och att de som bara gör vpl får en ytterst grundlägande utbildning för att yrkessoldaterna skulle ge dem tid om de krisar att bli ordentligt utbildade.

 

du menar att antalet Kontinuerligt anställda minskas för ett ökat antal Tillfälligt anställda ??? ( sicken tur att FM inte har fått ett sånt direktiv... :rolleyes: )

hur lång utbildning har en GSS/T egentligen kontra VPL. ???

 

GSS/T har klart för lite övningar, men över tid är de frågan om de inte blir mer, framför allt är de inte GU och repövning om budget tillåter.

 

De jag fruktar mer är minskat antal GSS till förmån för tex GPs kollo utbildade miliitär eller rent av bara kollo vpl.

Share this post


Link to post
Share on other sites

är det någon som kan ge exempel på någon del av FM som är fullt ut bemannad idag ( med undantag av HQ :rolleyes: )

 

det rekryteras inte in / utbildas i den takt som behövs för att fylla alla hål.

bulken i dagens FM, HV, dras med personalluckor och ett för lågt inflöde av yngre välutbildad personal.

 

tyvärr verkar det som att ett återtagande av vpl- är det mest realistiska alternativet för ett återtagande av Sveriges försvarsförmåga.

det ger ju som bekant en bra volym i förhållande till kostnad och ett ökat antal personer som kan tänka sig att fortsätta.

 

Fortsätta med vad?

När du gjort din värnplikt är det inte så mycket att fortsätta med. På vilket sätt återtar vi försvarsförmågan med värnpliktiga där vi kallar in 1000 st för utbildning varje år och sen glömmer bort dem?

 

Att staten ska stjäla 1 års livsinkomst från 1% av alla ungdomar skulle aldrig accepteras. Systemet fungerar inte om man inte har nära på allmän värnplikt så att majoriteten tvingas offra livsinkomst.

 

Sen om ni som vill återstarta värnplikten anser att vi ska ha större numerär, ja det är ingen av oss motståndare till men på vilket sätt löser bemanningen detta? Vi har redan ett materielberg att omsätta och det skulle bli ännu större. Vi har inte råd ens med värnpliktiga att göra detta.

 

Och ska vi gå till allmän värnplikt hur ska det då genomföras? Vi har inte regementen nog och att återta detta skulle kosta mer än multum.

 

Givet att volymen inte kommer öka varför tror ni att omotiverade tvingade ungdomar blir bättre än frivilliga anställda? Det är enklare att höja lönerna så att yrket lockar folk vilket innebär att vakanserna försvinner och skulle dessutom bli lättare att motivera politiskt snarare än att försöka rusta upp volymen (vilket jag anser behövs men inser är totalt politiskt omöjligt)

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

är det någon som kan ge exempel på någon del av FM som är fullt ut bemannad idag ( med undantag av HQ :rolleyes: )

 

det rekryteras inte in / utbildas i den takt som behövs för att fylla alla hål.

bulken i dagens FM, HV, dras med personalluckor och ett för lågt inflöde av yngre välutbildad personal.

 

tyvärr verkar det som att ett återtagande av vpl- är det mest realistiska alternativet för ett återtagande av Sveriges försvarsförmåga.

det ger ju som bekant en bra volym i förhållande till kostnad och ett ökat antal personer som kan tänka sig att fortsätta.

 

Fortsätta med vad?

När du gjort din värnplikt är det inte så mycket att fortsätta med. På vilket sätt återtar vi försvarsförmågan med värnpliktiga där vi kallar in 1000 st för utbildning varje år och sen glömmer bort dem?

 

Att staten ska stjäla 1 års livsinkomst från 1% av alla ungdomar skulle aldrig accepteras. Systemet fungerar inte om man inte har nära på allmän värnplikt så att majoriteten tvingas offra livsinkomst.

 

Sen om ni som vill återstarta värnplikten anser att vi ska ha större numerär, ja det är ingen av oss motståndare till men på vilket sätt löser bemanningen detta? Vi har redan ett materielberg att omsätta och det skulle bli ännu större. Vi har inte råd ens med värnpliktiga att göra detta.

 

Och ska vi gå till allmän värnplikt hur ska det då genomföras? Vi har inte regementen nog och att återta detta skulle kosta mer än multum.

 

Givet att volymen inte kommer öka varför tror ni att omotiverade tvingade ungdomar blir bättre än frivilliga anställda? Det är enklare att höja lönerna så att yrket lockar folk vilket innebär att vakanserna försvinner och skulle dessutom bli lättare att motivera politiskt snarare än att försöka rusta upp volymen (vilket jag anser behövs men inser är totalt politiskt omöjligt)

 

fortsätta till ett arbete inom FM.

 

det saknas folk idag , med dagens omsättning av personal skulle Sverige behöva bli dubbelt så bra på att rekrytera som USA. ( tror du på det själv )

 

volymen kommer att öka med VPL inom samma budgetramar som idag. ( men att bara ta ut och tvinga en del till tjänstgöring är politiskt svårt , )

 

FM har direktiv från Försvarsdepartementet att minska lönekostnaderna jämfört med idag , ( om du inte visste ) . Därför kommer det att framöver bli förrre och färre GSS/K och fler GSS/T

ett alternativ är att införa VPL igen istället för GSS/T ( trots alla valfloskler om ökade anslag till FM, så har det inte blivit någon ekonomisk förstärkning än. )

 

Men en ambitionshöjning är nödvändig där är vi överens.

våra genomförandeidéer däremot skiljer sig kraftigt åt dock.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

är det någon som kan ge exempel på någon del av FM som är fullt ut bemannad idag ( med undantag av HQ :rolleyes: )

 

det rekryteras inte in / utbildas i den takt som behövs för att fylla alla hål.

bulken i dagens FM, HV, dras med personalluckor och ett för lågt inflöde av yngre välutbildad personal.

 

tyvärr verkar det som att ett återtagande av vpl- är det mest realistiska alternativet för ett återtagande av Sveriges försvarsförmåga.

det ger ju som bekant en bra volym i förhållande till kostnad och ett ökat antal personer som kan tänka sig att fortsätta.

 

Fortsätta med vad?

När du gjort din värnplikt är det inte så mycket att fortsätta med. På vilket sätt återtar vi försvarsförmågan med värnpliktiga där vi kallar in 1000 st för utbildning varje år och sen glömmer bort dem?

 

Att staten ska stjäla 1 års livsinkomst från 1% av alla ungdomar skulle aldrig accepteras. Systemet fungerar inte om man inte har nära på allmän värnplikt så att majoriteten tvingas offra livsinkomst.

 

Sen om ni som vill återstarta värnplikten anser att vi ska ha större numerär, ja det är ingen av oss motståndare till men på vilket sätt löser bemanningen detta? Vi har redan ett materielberg att omsätta och det skulle bli ännu större. Vi har inte råd ens med värnpliktiga att göra detta.

 

Och ska vi gå till allmän värnplikt hur ska det då genomföras? Vi har inte regementen nog och att återta detta skulle kosta mer än multum.

 

Givet att volymen inte kommer öka varför tror ni att omotiverade tvingade ungdomar blir bättre än frivilliga anställda? Det är enklare att höja lönerna så att yrket lockar folk vilket innebär att vakanserna försvinner och skulle dessutom bli lättare att motivera politiskt snarare än att försöka rusta upp volymen (vilket jag anser behövs men inser är totalt politiskt omöjligt)

 

fortsätta till ett arbete inom FM.

 

det saknas folk idag , med dagens omsättning av personal skulle Sverige behöva bli dubbelt så bra på att rekrytera som USA. ( tror du på det själv )

 

volymen kommer att öka med VPL inom samma budgetramar som idag. ( men att bara ta ut och tvinga en del till tjänstgöring är politiskt svårt , )

 

FM har direktiv från Försvarsdepartementet att minska lönekostnaderna jämfört med idag , ( om du inte visste ) . Därför kommer det att framöver bli förrre och färre GSS/K och fler GSS/T

ett alternativ är att införa VPL igen istället för GSS/T ( trots alla valfloskler om ökade anslag till FM, så har det inte blivit någon ekonomisk förstärkning än. )

 

Men en ambitionshöjning är nödvändig där är vi överens.

våra genomförandeidéer däremot skiljer sig kraftigt åt dock.

 

frågan är om försvarsförmågan ökar om vi tvingar en liten andel att utgöra tomma siffror. Jag tror inte repövningar kommer ske i tillräklig omfattning för att de som gör vpl skall behålla sin förmåga över tid. är de som gör vpl krigsplacerade i tio år men aldrig repövas är de ju tomma siffror ganska stor del av perioden.

 

Ambition är bra, men de är ju bättre om den följs med verklig förmåga.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

är det någon som kan ge exempel på någon del av FM som är fullt ut bemannad idag ( med undantag av HQ :rolleyes: )

 

det rekryteras inte in / utbildas i den takt som behövs för att fylla alla hål.

bulken i dagens FM, HV, dras med personalluckor och ett för lågt inflöde av yngre välutbildad personal.

 

tyvärr verkar det som att ett återtagande av vpl- är det mest realistiska alternativet för ett återtagande av Sveriges försvarsförmåga.

det ger ju som bekant en bra volym i förhållande till kostnad och ett ökat antal personer som kan tänka sig att fortsätta.

 

Fortsätta med vad?

När du gjort din värnplikt är det inte så mycket att fortsätta med. På vilket sätt återtar vi försvarsförmågan med värnpliktiga där vi kallar in 1000 st för utbildning varje år och sen glömmer bort dem?

 

Att staten ska stjäla 1 års livsinkomst från 1% av alla ungdomar skulle aldrig accepteras. Systemet fungerar inte om man inte har nära på allmän värnplikt så att majoriteten tvingas offra livsinkomst.

 

Sen om ni som vill återstarta värnplikten anser att vi ska ha större numerär, ja det är ingen av oss motståndare till men på vilket sätt löser bemanningen detta? Vi har redan ett materielberg att omsätta och det skulle bli ännu större. Vi har inte råd ens med värnpliktiga att göra detta.

 

Och ska vi gå till allmän värnplikt hur ska det då genomföras? Vi har inte regementen nog och att återta detta skulle kosta mer än multum.

 

Givet att volymen inte kommer öka varför tror ni att omotiverade tvingade ungdomar blir bättre än frivilliga anställda? Det är enklare att höja lönerna så att yrket lockar folk vilket innebär att vakanserna försvinner och skulle dessutom bli lättare att motivera politiskt snarare än att försöka rusta upp volymen (vilket jag anser behövs men inser är totalt politiskt omöjligt)

 

fortsätta till ett arbete inom FM.

 

det saknas folk idag , med dagens omsättning av personal skulle Sverige behöva bli dubbelt så bra på att rekrytera som USA. ( tror du på det själv )

 

volymen kommer att öka med VPL inom samma budgetramar som idag. ( men att bara ta ut och tvinga en del till tjänstgöring är politiskt svårt , )

 

FM har direktiv från Försvarsdepartementet att minska lönekostnaderna jämfört med idag , ( om du inte visste ) . Därför kommer det att framöver bli förrre och färre GSS/K och fler GSS/T

ett alternativ är att införa VPL igen istället för GSS/T ( trots alla valfloskler om ökade anslag till FM, så har det inte blivit någon ekonomisk förstärkning än. )

 

Men en ambitionshöjning är nödvändig där är vi överens.

våra genomförandeidéer däremot skiljer sig kraftigt åt dock.

 

 

Och du hamnar i återvändsgränden att vi ska tvinga 1% av ungdomarna att göra värnplikt. Vilka ska tvingas? Vad ska straffet vara för att vägra? Hur motiverar du detta?

Jag är fullständigt övertygad om att rekrytering går att lösa med rätt villkor och hantering i den extremt begränsade mängd som vi behöver nu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

 

är det någon som kan ge exempel på någon del av FM som är fullt ut bemannad idag ( med undantag av HQ :rolleyes: )

 

det rekryteras inte in / utbildas i den takt som behövs för att fylla alla hål.

bulken i dagens FM, HV, dras med personalluckor och ett för lågt inflöde av yngre välutbildad personal.

 

tyvärr verkar det som att ett återtagande av vpl- är det mest realistiska alternativet för ett återtagande av Sveriges försvarsförmåga.

det ger ju som bekant en bra volym i förhållande till kostnad och ett ökat antal personer som kan tänka sig att fortsätta.

 

Fortsätta med vad?

När du gjort din värnplikt är det inte så mycket att fortsätta med. På vilket sätt återtar vi försvarsförmågan med värnpliktiga där vi kallar in 1000 st för utbildning varje år och sen glömmer bort dem?

 

Att staten ska stjäla 1 års livsinkomst från 1% av alla ungdomar skulle aldrig accepteras. Systemet fungerar inte om man inte har nära på allmän värnplikt så att majoriteten tvingas offra livsinkomst.

 

Sen om ni som vill återstarta värnplikten anser att vi ska ha större numerär, ja det är ingen av oss motståndare till men på vilket sätt löser bemanningen detta? Vi har redan ett materielberg att omsätta och det skulle bli ännu större. Vi har inte råd ens med värnpliktiga att göra detta.

 

Och ska vi gå till allmän värnplikt hur ska det då genomföras? Vi har inte regementen nog och att återta detta skulle kosta mer än multum.

 

Givet att volymen inte kommer öka varför tror ni att omotiverade tvingade ungdomar blir bättre än frivilliga anställda? Det är enklare att höja lönerna så att yrket lockar folk vilket innebär att vakanserna försvinner och skulle dessutom bli lättare att motivera politiskt snarare än att försöka rusta upp volymen (vilket jag anser behövs men inser är totalt politiskt omöjligt)

 

fortsätta till ett arbete inom FM.

 

det saknas folk idag , med dagens omsättning av personal skulle Sverige behöva bli dubbelt så bra på att rekrytera som USA. ( tror du på det själv )

 

volymen kommer att öka med VPL inom samma budgetramar som idag. ( men att bara ta ut och tvinga en del till tjänstgöring är politiskt svårt , )

 

FM har direktiv från Försvarsdepartementet att minska lönekostnaderna jämfört med idag , ( om du inte visste ) . Därför kommer det att framöver bli förrre och färre GSS/K och fler GSS/T

ett alternativ är att införa VPL igen istället för GSS/T ( trots alla valfloskler om ökade anslag till FM, så har det inte blivit någon ekonomisk förstärkning än. )

 

Men en ambitionshöjning är nödvändig där är vi överens.

våra genomförandeidéer däremot skiljer sig kraftigt åt dock.

 

 

Och du hamnar i återvändsgränden att vi ska tvinga 1% av ungdomarna att göra värnplikt. Vilka ska tvingas? Vad ska straffet vara för att vägra? Hur motiverar du detta?

Jag är fullständigt övertygad om att rekrytering går att lösa med rätt villkor och hantering i den extremt begränsade mängd som vi behöver nu.

 

 

HUr många år har rekryteringen inte fungerat i nu ????????????

kom du med rätt villkor och hantering , FM tar nog tacksamt emot alla förslag , dom har inte ens med hjälp av externa konsulter kunnat lösa det på flera år nu...

 

läs ordentligt .

vpl skall inte återinföras för att bemanna dagens organisation.

återinförandet är intimt sammanlänkat med en ambitionsnivå som är högre än idag , samt med möjlighet att kunna snabbt återta förlorad kapacitet. ( primärt avseende möjligheten att täcka över ytan )

det är du som fastnat i en återvändsgränd.

ingenstans i mitt inlägg står där något om i vilken utsträckning vpl skall återinföras, det hade varit intressant att se din ekonomiska analys ....

 

ett snabbt återtagande av kapacitet idag , innebär inkallande av 30-40 åringar med jobb ,familj och liv, hur motiverar du detta ?

vilka slutsatser drar du av 1926 års försvarsbeslut och senare händelser.

anser du att det går att lära sig av historien.

Har du en försäkring , ? varför ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Okej. Jag ska ta det igen. Dödfött men ändå.

 

 • Det är politiskt omöjligt att öka antalet förband.
 • Det är ekonomiskt omöjligt inom den ram som finns och är politiskt möjlig att få igenom att omsätta den materiel som vi redan behöver omsätta.

De båda ovan politiska faktum medför att volymen på förbanden vi har är extremt begränsad. Det innebär att värnplikt blir totalt idiotisk. Vad är det som är svårt att inse? Det är Sveriges riksdag som bestämmer volymen på försvarsmakten, de kommer inte att rusta upp volymen. Jämför de enorma satsningar som nu sägs genomföras som knappt motsvarar kostnadsökningarna.

 

Givet den volym som finns idag så är det bättre att ha yrkessoldater som i varje fall kontinuerligt (någorlunda) får öva och därmed kommer vara bättre på sin uppgift än värnpliktiga som troligen aldrig kommer kallas på repövning.

Det finns inte i närheten av att vara i närheten på kartan att någon upprustning kommer ske, tycker det är synd att ni inte inser det.

 

Ska värnplikt vara motiverat måste en mycket stor andel av varje årskull göra militärtjänst. Annars kommer legitimiteten i systemet att försvinna. Jag tillhörde en av de sista årskullarna där i princip alla gjorde lumpen och kan säga att på mitt gymnasium (tekniskt gymnasium med riksintag och väldigt högt anseende) så var jag i minoritet som ville och skulle göra lumpen. Samtidigt är det denna kategori som försvaret envisades med att försöka ta ut till tjänst, de som förlorar absolut mest i livsinkomst på att förlora ett år...

 

Sen att jag är motståndare till värnplikt överhuvudtaget då jag är helt övertygad om det faktum att i ett modernt försvar så kommer de att vara så mycket trea på pucken att det inte är kul. (Försök motivera en A-mob i riksdagen med MP och V samt Fi!...)

Ett yrkesförsvar finns greppbart "här och nu" (och då menar jag inte den underfinansierade monstrositet vi har idag) det gör att tröskeln för att försöka göra något blir markant mycket högre än om det bara finns halvutbildade värnpliktiga och lite hemvärnare i skogen med en karbin (jag vet att jag trampar på många tår där men så får det vara).

 

Sen kan det spekuleras i att det troligen blir svårare att använda försvaret som budgetregulator om det innebär högre arbetslöshet.

 

Jag har fått nog av den här diskussionen då det enda argument som lyckas framföras är:

"Värnpliktsförsvar är bra för att vi får billiga soldater"

Få billiga soldater är troligen sällan bättre än få dyra.

 • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Återinföra värnplikten nu är nog det alternativ som ligger längst ner på listan, framförallt i den numerär som skulle betyda något för att övht vara rimlig.

Det är bara naivt att tro att det löser dagens problem, dagens problem är så mycket större än så.

Share this post


Link to post
Share on other sites

När eller om det blir verklighet att en stark nation får för sig att inlemma en svagare nation under sig då spelar inte några idéer om rätt eller fel, förlorat år eller inte någon roll. När man försvarar sig mot en sådan aggression så kommer 70-80% av ens hela befolkning vara indragen i motståndet. Ansträngningen ser ut så. Ofta så är cirka 30% soldater, 30% helt sysselsatta i omställd krigsproduktion och 20% fullt sysselsatta med civilförsvar. Och inget av det är frivilligt och det finns helt enkelt inget annat sätt. Den procentuella fördelningen hur många som producerar, soldatar eller släcker bränder, ger vård och lagar byggnader kommer variera med teknikutveckling och liknande under historiens gång men inte totalen. Det är så det är. Det är enda sättet att överleva om man blir utsatt för ett allvarligt menat erövringsförsök. Om sen dessa 70% är förberedda på ett eller annat sätt spelar ingen roll. Det kommer i vilket fall vara 70% av befolkningen som sysselsätter sig med att försöka fösvara landet. Om det lyckas eller inte lyckas, och hur fort kriget är vunnet eller förlorat avgörs förståss av en mängd faktorer. Men det är inget annat än en rosa fantasi att tro att 5% kan sköta försvaret och resten kan leva sina civila liv och tjäna pengar på sitt och betala skatt. Så blir det helt enkelt inte, oavsett system.

 

Om man däremot är helt förvissad att sådana krig tillhör historien och aldrig mer kommer hända då har man så klart en helt annan syn på saken. Kanske är det rätt, kanske inte. Men en sak är säker, kommer den vanligaste typen av krig på jorden tillbaka. Krigstypen där man avser erövra andra stater, då är det en utopi att tro att en nation kan göra motstånd mot ett sådant erövringsförsök med mindre än att precis alla drabbas och är indragna i motståndet. Sen kan det så klart gå rätt fort och man kapitulerar snabbt. Men den historisk sett vanligaste sortens krig den drabbar alla, så är det bara.

 

Såsom Nato byggt sin organisation nu, och Sverige också med sitt insatsförsvar, så bygger det hela på att inget seriöst verkligt försök att invadera och erövra ett land görs. Hela systemet är ett avskräckningssystem och skulle inte klara så som det är uppbyggt idag att försvara sig mot seriöst menat erövringskrig. Ett seriöst menat erövringskrig där den aggressiva nationen är nära teknisk paritet och ställer om det mesta av sin produktion till krigsmateriel och vapen och där dess aviskt är att erövra trots kostnaden är helt enkelt något som Nato idag inte skulle klara av. Idag finns inget sådant hot, idag finns helt enkelt inte den faran. Men kommer faran så kommer förändringen. De försvar vi har idag är en funktion av det obefintliga hotet. Ädras det så ändras allt.

Edited by Pal
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this   • Similar Content

  • By Lyckhage
   Hej
   Jag mönstrade för någon månad sen och fick ett d av läkaren då jag har diagnosen astma utan att ha haft problem sen jag gick på lågstadiet , jag blev sedan inskriven som samband och lednings soldat (GB). Finns det möjlighet att få en bättre lämplighets bedömning nu i efterhand? 
    
  • By ekantrorjag
   Tjabba! 
   Mönstrade här om dagen och fick höra att jag ska bli fältarbetssoldat på P4, skaraborg med en utbildningstid på 11 månader. Har läst runt lite och sätt att arbetsuppgifterna kan variera rätt rejält. Läste att någon fältarbetssoldat var förare samt prickskytt på försvarsmaktens hemsida. Jag har alltså förstått att man kan få göra allt mellan att köra fordon till att bära ksp58 om jag inte missförstått det hela. Min fråga är då när får man reda på vad man mer exakt ska göra och vad kan man få göra?  
  • By Nignignig01
   Kommer att göra värnplikt som stridsfordonsförare på Lv6 till sommaren men har inga erfarenheter av försvaret sen innan. Hur  är Lv6, vad för fordon får man köra och hur upplevde ni som blev stridsfordonsförare utbildningen? 
  • By Denys Zagreus
   Hallå kamrater,
    
   Öppnar detta konto med en undran från en nyfiken, blivande rekryt. Fullgjorde min prövning under gårdagen och gjorde bra ifrån mig. Toppbetyg på i-test och hårsmån från full pott i styrka och kondition, god syn, hörsel och hjärta. Inget att klaga på. Mitt sköra ego tog sig däremot ett törn av psykologens bedömning på två blygsamma fyror. Lite snopet tyckte jag då jag fick känslan av att vi hade ett öppet och ärligt samtal utan några större kontroverser. Nåväl, fick höra på omvägar att det mycket väl kunde bero på att min motivation inte sträckte sig längre än till en tjänst i Hemvärnet och att värdet sattes därefter. Men magkänslan säger att det var något mer, men vad kan jag inte svära på. Om detta kan vi bara spekulera förstås.
    
   När jag senare under dagen pratade med några informatörer så var de ivriga på att sporra mig till att söka någonting mer utmanande än Hemvärnet. Jag har förstått att det till viss del handlar om att de vill rekrytera kompetent folk till K- och T-tjänster. Samtidigt fanns det något lätt föraktande i deras beskrivning av hemvärnstjänsterna. Att det var där som de som var pliktiga men inte hade klarat testerna hamnade. Begåvningsreserven. Och jag då som betraktar mig själv som en man som inte backar för en utmaning blev förstås lite orolig. Här får jag faktiskt tacka den gode psykologens bedömning då mina alternativ begränsades. Jag hade nog inte kunnat motstå frestelsen att ta en mer avancerad tjänst om den skulle ha erbjudits, fast det hade ställt till det såväl karriärsmässigt, ekonomiskt och relationellt.
    
   Det finns förstås inget att göra åt det nu och det är väl gott så. Jag fick ju faktiskt den tjänst jag hade i åtanke när jag klev in på rekryteringskontoret (nästan, ville stridssjukvård men de verkade vara slut eller en lämp.nivå över - högst oklart). Min fråga är vad ni andra anser om Hemvärnet? Då menar jag i första hand utbildningsmässigt som en del av värnplikten. Antingen har ni gjort den själva, känner någon eller kommit i kontakt med dem på annat sätt. Var skulle ni säga att kompetensnivån och motivationen ligger, generellt såväl som hos enskilda rekryter?
    
   Phileo,
   Denys
×
×
 • Create New...