Jump to content

Recommended Posts

1 hour ago, Chassi said:

Om man inte klarat av eller genomgått gymnasiet kommer man väl som regel inte in på vare sig försvarsmakten eller högskola.

Jag tror FM får fundera på vilka befattningar där avklarat gymnasium är nödvändigt. ok att folket som finns här, är här för att de gillar militärlivet. Men utanför, hur många är villiga att skjuta upp arbete eller studier ett år. plus leva på SGI under repövningar av okänt antal och längd.

 

en annan sak är ju rekryteringsinformationen, lockar den verkligen tillräckligt många av de som trivs med de militära livet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Och kam man inte motivera sig själv till de mest grundläggande kunskaper som att läsa & skriva, i syfte få ett jobb och tjäna pengar till sig själv... då kommer inte dessa stjärnor (någon undantagen kanske) fullfölja militär utbildning. Inte så länge de sociala skyddsnät vi har är som de är.

Och att försöka sig på någon annan modell än att via plikt försäkra oss om tillräckligt antal soldater har vi inte just nu. 

Läste nyss i Hemvärnsnytt att 163! nya soldater med 3 mån utb rekryterats. Övriga är frivilligrörelse eller 10-dagarsutbildade. Majoriteten dock tidigare värnpliktiga.. och dessa tar ju slut snabbt nu.

En intressant fråga nu är ju hur HV-bataljoner i län utan lokal militär utbildning ska överleva. Är övergång mot norsk modell med pliktat hemvärn på gång? Men det är en annan tråd

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, Älgen said:

Att repetitonsöva GSS-T eller värnpliktiga torde vara ungefär samma kostnad

Men som jag skrivit tidigare får vi troligen en effektivare utbildning.

Ex. Inkalla 175 personer 1/1 och 10 månader senare levereras ett samtränat pansarskyttekompani.

Hur går detta till idag? Dyra rekryteringskampanjer. 74 anställs 1/1, 3 mån senare ansluter 12, 26 har slutat, 10 mån senare äg vi hslvvägs, 3 år senare har vi utbildat 283, varav 104 fullföljt. 43 har övat 10 mån ihop..Individuellt duktiga, plutonsnivå godtagbart.

Visst, det funkar. Men bara med betydligt högre löner! (Vilket är omöjligt när vi behöver 168 miljarder i mtrl) Att det funkar i länder med större befolkning beror på att i dessa finns en underklass med dåliga förutsättningar..och sämre sociala skyddsnät. Och det är ju en väg Sverige kan gå. Jag tycker dock inte den är särskilt attraherande. 

 

Det kanske kostar detsamma, men har man fått extrapengar just för det? Om inte så måste man ju ta dem någonstans ifrån. Man har väl dessutom behövt bygga upp en infrastruktur för att ta emot värnpliktiga igen, det måste ju också ha kostat pengar.

 

Och att man inte har kunnat rekrytera folk har väl dessutom som sagt berott på att man inte har haft en speciellt effektiv organisation för att hantera intresserade. När intresset ökade med 20% för en tid sedan så kunde man ju inte erbjuda dessa personer att mönstra förrän efter flera månader. Tacka fan för att folk inte vill vänta på det.

 

Så helt beroende på bristande intresse är väl frågan om det är, det är nog också beroende på en dålig organisation.

 

Och jag såg också det där med att FM anser sig behöva 168 miljarder, men säg den myndighet som inte säger sig behöva en massa mer pengar... Det kanske är bättre att säkra personalförsörjning innan vi köper fler dyra ubåtar, t ex.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det är ju personalförsörjningen man säkrar genom värnpliktiga

Så man kan fokusera på materialförsörjning OCH förbandsuppbyggnad. Noterade att nu kom FM:s perspektivplan samtidigt. Nu ska FLER förband dessutom fram. Det blir nu väldigt tydligt hur fruktansvärt lågt ner vi hamnade när vi lade ned hela utbildningssystemet. 

Håller helt med dig Andtryggve, att vi har en dålig organisation. Katastrofalt dålig!

Men jag är positiv och tror det går bygga upp igen.

Synd man inte bibehöll läget som rådde för 15 år sedan. Ca 5-8000 vpl utb/år och då satsade på omsättning av viss materiel i brigad/insatsorganisationen och omvandling av HV till lokalförsvarsförband. Del av insatsorg utrustad/tränad för internationella uppgifter.

Det hade varit betydligt billigare än  vad som nu skedde, där närmast hysteri rådde om att snarast möjligt rensa bort ALLT gammalt.. och nu inse att där rök civilförsvaret, rekryteringsmyndigheten, utbildningsplattformar, K-företag, krishanteringsorganisation, psykologiska och ekonomiska försvaret samt det militära försvaret av landet.

Det gick lite fort. Lätt vara efterklok men jag är positiv och tror det går återskapa till den grad vi anser rätt idag (ingen miljonarme!) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, speculatores said:

Jag tror FM får fundera på vilka befattningar där avklarat gymnasium är nödvändigt. ok att folket som finns här, är här för att de gillar militärlivet. Men utanför, hur många är villiga att skjuta upp arbete eller studier ett år. plus leva på SGI under repövningar av okänt antal och längd.

 

en annan sak är ju rekryteringsinformationen, lockar den verkligen tillräckligt många av de som trivs med de militära livet.

Det går heller inte bygga en organisation enbart på intresse. De måste klara att ta till sig viss information på ett godtagbart sätt.

Visst kan man bemanna skyttegrupper med halvt obildbara hårdingar (se US Army) men ska vi gå den vägen?

Sedan noterar jag att du har ett väldigt lågt förtroende för att folk skulle genomföra repetitionsövningar mot SGI. 

Värnpliktiga som inte gör detta lagförs, om man inte har giltiga anståndsskäl (såsom graviditet, medicinsk skäl etc)

NOT! Det är viss skillnad bli inkallad 3-5 veckor 24h/dygn utan permission som man gjorde förr och ca 80-85% kunde frigöras till.(1/2 GMU) och de 2 vardagar+ en helg frivilligförsvaret önskar (och får motsvarande kontraktsuppfyllnad idag) 

Gör ett tankeexperiment och kalla in en HV-bat på KFÖ 4 veckor..

Avseende 8 dagar är RikHVC direkta svar ”Ni klarar inte av det” Inte i dagen organisation. 

Det är ingen skillnad mot frivilligförsvarets regelverk, med den skillnaden att här är det betydligt lättare att bara strunta i övningarna för det passade inte.

Och intresset för det militära, det skiftar väldigt snabbt. 

Det finns stora fördelar med militärt intresserade, men också nackdelar. Du skall bli laddare ksp, och lära dig detta! Men om vederbörande inte vill, utan går alla  kurser som finns bvförare, plutC, ksp, strisjv... blir denne inte bra på något. Truppen värdelös (det är ju bara en som gått alla kurser) och någon laddare har man inte alls.

Därav begränsningarna i HV idag.

Och kanske lite av FM:s problem idag. Vem vill anställas som ammunitionsman i ett trosskompani i 8 år? 

Edited by Älgen

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Älgen said:

Det går heller inte bygga en organisation enbart på intresse. De måste klara att ta till sig viss information på ett godtagbart sätt.

Visst kan man bemanna skyttegrupper med halvt obildbara hårdingar (se US Army) men ska vi gå den vägen?

Sedan noterar jag att du har ett väldigt lågt förtroende för att folk skulle genomföra repetitionsövningar mot SGI. 

Värnpliktiga som inte gör detta lagförs, om man inte har giltiga anståndsskäl (såsom graviditet, medicinsk skäl etc)

NOT! Det är viss skillnad bli inkallad 3-5 veckor 24h/dygn utan permission som man gjorde förr och ca 80-85% kunde frigöras till.(1/2 GMU) och de 2 vardagar+ en helg frivilligförsvaret önskar (och får motsvarande kontraktsuppfyllnad idag) 

Gör ett tankeexperiment och kalla in en HV-bat på KFÖ 4 veckor..

Avseende 8 dagar är RikHVC direkta svar ”Ni klarar inte av det” Inte i dagen organisation. 

Det är ingen skillnad mot frivilligförsvarets regelverk, med den skillnaden att här är det betydligt lättare att bara strunta i övningarna för det passade inte.

Och intresset för det militära, det skiftar väldigt snabbt. 

Det finns stora fördelar med militärt intresserade, men också nackdelar. Du skall bli laddare ksp, och lära dig detta! Men om vederbörande inte vill, utan går alla  kurser som finns bvförare, plutC, ksp, strisjv... blir denne inte bra på något. Truppen värdelös (det är ju bara en som gått alla kurser) och någon laddare har man inte alls.

Därav begränsningarna i HV idag.

Och kanske lite av FM:s problem idag. Vem vill anställas som ammunitionsman i ett trosskompani i 8 år? 

även någon i gymnasieåldern kan böra enkel matematik, säg att Nils har tillräckliga betyg för att veta att den med stor sannolikhet skulle komma in på högskoleutbildning till IT tekniker, men stor sannolikhet har han ett arbete också när studierna är slutförda. Samtidigt har vi Kalle han är ingen teoretiker, betygen är där efter med en hårsmån kom han in på gymnasiet. vem tror du är lättast att motivera till att faktiskt säga Ja till att ens mönstra. trotts allt när du väll gjort sagt ja är allt upp till mönstringsförrättaren att placera personen var den tycker att de passar.

 

säger en person nej redan när första intresseförfrågan kommer, då finns inget lagstöd längre för att tvinga den att mönstra. sen är ju frågan om hur bra militär någon blir om den slits i öronen hela vägen genom systemet.

 

ammunitionsman i ett trosskompani, låter nästan mer intressant än att arbeta på ett lager, är alternativet timmar på ett lager hade mitt val varit lätt. sen kan ju frivilligbiten kombineras med att bataljonschefen eller kompanichefen skall godkänna kursansökan. när de gäller HV har individen dessutom två andra frivilligorganisationer som skall godkänna ansökan.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag tror det är betydligt lättare att motivera personer som Nils än Kalle. De kan bita ihop och lära sig de till synes mest meningslösa saker skolan med toppresultat. Denna typ av personer var heller inte svåra hitta förr. Då sökte tusentals varje år till krävande tjänster (jägare, tolkar..) De visste ju att de var efterfrågade (den känslan erhöll ingen efter 2005)

Att satsa på ”Kalle”, som är inmålad i ett hörn och inte har något annat att ta till än värvning.. nej, då är vi på väg mot USA. Och Spec, vi har inte den klasskillnaden i Sverige att vi kan hitta dessa. 

FM siktar mot att 2035 ha 120.000  soldater (om budget finns!??) Finns inte en chans utan att plikta.

Och de som kommer pliktas är ju i grunden positiva, de har ju svarat JA frivilligt (du har lite svårt förstå det där tror jag, då du ständigt återkommer till att en frivillig!! vpl kommer vara obstinat, obildbar vilja rymma landet)

Vi är trots allt i Sverige, världen mest plikttrognaste medborgare med högst förtroende för myndigheter i världen. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja, ni...https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/perspektivplan/slutlig-redovisning-av-perspektivstudien-2016-2018.pdf

slutlig-redovisning-av-perspektivstudien

120.000 soldater... 4 brigader, fördelningsförband och.. 21 lokalförsvarförband (sk Militärregionskyttebataljoner, som avkastningsförband då vpl utrangeras ut brigadförbanden)

Detta, om det realiseras ens till hälften, ställer ju verkligen på sin spets hur HV ska få folk... 

Edited by Älgen

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Älgen said:

Ja, ni...https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/perspektivplan/slutlig-redovisning-av-perspektivstudien-2016-2018.pdf

slutlig-redovisning-av-perspektivstudien

120.000 soldater... 4 brigader, fördelningsförband och.. 21 lokalförsvarförband (sk Militärregionskyttebataljoner, som avkastningsförband då vpl utrangeras ut brigadförbanden)

Detta, om det realiseras ens till hälften, ställer ju verkligen på sin spets hur HV ska få folk... 

är soldaterna lika benägna som under den tid som FM var som störst, fortsätter 1/8 av dem vilket ger ett hemvärn på 15.000 personer, realiseras bara hälften har vi ett hemvärn på 7500 personer. finns någon plan b om min gissning är närmare de utfall som blir.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nej, jag tror inte det finns någon plan B

Tanken är nog att man säkerställer insatsorganisationens personal (läs brigader, flyg-och marinförband) Reserver säkerställs i de 21 lokalförsvarsbataljonerna. Och HV, det må bli vad det blir... så tror jag man resonerar i HKV just nu. 

Vi får ändå tänka att denna organisation ska vara bemannad 2035. Och 120.000 personer, det antalet utbildade når man med 8000/år om personer krigsplaceras från 20-28 i brigadförbanden och därefter intill 35-årsåldern i lokalförsvarsbat. Därefter upphör krigsplaceringen och individen är fri söka till HV.

Men 8000/år medför att HV också kan få yngre tillförda. 

Men observera Spec! Du kan inte jämföra med situationen för 25 år sedan!! Då var man krigsplacerad till 47 års ålder i brigad och därefter lokalförsvarsförband. Vid 47 plus var man hänvisad,  om intresse fanns, söka hemvärnet. Inte lustigt 1/8 anslöt och resten tyckte de gjort sin tid. Och glöm inte.. NOLL % kvinnor. Nu ska alla kunna bidra. och FM endast plikta 8000 av en årsklass > 100.000.

Men jag är, som du, lite orolig för hemvärnet här. Men mer av skälet att nu är risken utbildningsstödet blir minimalt. Materiel? Risk HV blir dränerat på utrustning som åtgår för grundutbildning.

... men ska vi tro denna återtagning någonsin blir av? Är det inte ett utspel för att visa politiker att ”kan själv”-doktrinen blir jobbigt dyr och NATO-medlemskap kanske ska diskuteras ... man kan ju undra 

Edited by Älgen

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, Älgen said:

Nej, jag tror inte det finns någon plan B

Tanken är nog att man säkerställer insatsorganisationens personal (läs brigader, flyg-och marinförband) Reserver säkerställs i de 21 lokalförsvarsbataljonerna. Och HV, det må bli vad det blir... så tror jag man resonerar i HKV just nu. 

Vi får ändå tänka att denna organisation ska vara bemannad 2035. Och 120.000 personer, det antalet utbildade når man med 8000/år om personer krigsplaceras från 20-28 i brigadförbanden och därefter intill 35-årsåldern i lokalförsvarsbat. Därefter upphör krigsplaceringen och individen är fri söka till HV.

Men 8000/år medför att HV också kan få yngre tillförda. 

Men observera Spec! Du kan inte jämföra med situationen för 25 år sedan!! Då var man krigsplacerad till 47 års ålder i brigad och därefter lokalförsvarsförband. Vid 47 plus var man hänvisad,  om intresse fanns, söka hemvärnet. Inte lustigt 1/8 anslöt och resten tyckte de gjort sin tid. Och glöm inte.. NOLL % kvinnor. Nu ska alla kunna bidra. och FM endast plikta 8000 av en årsklass > 100.000.

Men jag är, som du, lite orolig för hemvärnet här. Men mer av skälet att nu är risken utbildningsstödet blir minimalt. Materiel? Risk HV blir dränerat på utrustning som åtgår för grundutbildning.

... men ska vi tro denna återtagning någonsin blir av? Är det inte ett utspel för att visa politiker att ”kan själv”-doktrinen blir jobbigt dyr och NATO-medlemskap kanske ska diskuteras ... man kan ju undra 

Något jag lärt mig i militärverksamhet är att antingen ha en plan b eller vara redo att improvisera något på ett ögonblick. att ha en plan b är att föredra. Personligen tror jag den kommer genomföras på pappret, blir de brist på pengar till kan ju alltid repetitionsutbildningar genomföras mer sällan, I värsta fall kommer bara överföringen till lokalförsvarsbataljonerna bli en administrativ åtgärd, då de kanske inte finns pengar till utbildning till den pliktades nya tjänst eller mer än sporadiska repövningar. Frågan är då vilken utbildningsstatus en 35 åring som kan ha gjort vpl i vilket förband som helst har. Nato tror jag inte kommer diskuteras hur illa de än blir. Där emot kommer de från politiskt håll spridas en panikartad förvåning varför farfars gamla recept på hur ett folkförsvar skall byggas inte funkar längre.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Du är oresonabelt  negativ och verkar inte ha förmåga ta in verkligheten över huvud taget

(förstår att du inte vill heller, det har andra före mig upptäckt)

Det man nu inför är ju plan B vid närmare eftertanke.

1. IO14 har bemannats av värnpliktiga till 75% intill idag

2. Hemvärnet bemannas till 90% av f.d  värnpliktsutbildade. Det är de som fortbildar de fåtaliga GMU-anslutna nu. 

3. En 7,5 månaders värnpliktsutbildad har, oavsett förbandstillhörighet, motsvarande GMU och är fullt duglig antas i HV (grindkriterier idag är fullgjord värnplikt eller GMU)

Hur skulle din plan A se ut?

1. Bemanna 120.000 rader utan plikt så ska jag syna den

 

2. Så skulle jag vilja att du kommenterar varför det fungerar i Finland, Norge och Danmark... men absolut inte skulle fungera i Sverige. Du kan ju fundera på hur det fungera 2000-2010, då vi faktiskt körde i det system man nu vill tillbaka till.

 

Och gör åtminstone ett försök att förstå. Detta är inte någon återgång till 100%-värnpliktsförsvar! Det ska bestå av 46.000 vpl, 26.000 frivilliga (HV) 13.000 GSS-K, 25.000 officerare..samt vpl officerare och civilanställda...

Hela omställningen handlar i grunden om att säkerställa grundutbildning av tillräckligt många för att DÄREFTER anställa alt.  krigsplacera under plikt. Betydligt billigare första steg, och baserat på positivt inställda ungdomar 

Och det kommer gå bra, var så säker. Betydligt bättre än försöket vi körde FM i botten med. 

 

 

Edited by Älgen
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Här hittade jag en sammanfattning  av raset från 2001. Inget spekulerande och hittepå, utan fakta från FM:

http://kkrva.se/den-oovade-armen/

Så tydligt det blir om man lägger en bild ovanpå, med antalet inkallade vpl. Från samövade bataljonsklossar via kompani till ”enhet” med brister i allt från materiel till personal.

 Här en artikel om hur de, enligt vissa, värdelösa värnpliktiga kan prestera http://wisemanswisdoms.blogspot.com/2011/12/kfo-pa-riktigt.html?m=1

Man kan ju tänks sig frustrationen när värnpliktiga kallas in och FM nu dragit ner sig själva till nivån att man tror grundläggande vapenutbildning på Ak är rätt nivå.

Viktigast nu, tror jag, är att man har stort fokus på repetitionsutbildning och inte fokuserar för mycket på fler förband/bättre grejer 

 

Och lite nostalgi från FMÖ förr..typ 10 st mellan -82 till -93 (utöver detta genomfördes KFÖ:er i mindre omfattning (not att dessa prioriterades före lokalförsvarsförbanden, vilka somliga har för vana dra upp som likare för hela försvaret)

http://www.fht.nu/bilder/Flygvapnet/Flygvapennytt/fv_nytt_1_94_fmo_93_orkan.pdf

eller

http://www.fht.nu/bilder/Flygvapnet/Flygvapennytt/fv_nytt_5_89_ovn_sydfront_89.pdf

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Några reflektioner från tiden då vi hade allmän värnplikt:

- "Alla" kallades till värnplikt, även de med lindriga funktionshinder

- Attityden var därför helt annorlunda än idag: Man gjorde sina månader, vissa under klagan och gnäll, men ytterst få vägrade. Det var något man gjorde helt enkelt.

- De som efter värnplikten inte behövdes/platsade i förbandsomsättningarna hamnade i personalreserven.

- På så sätt hade vi en befolkning där hälften hade grundläggande militär + befattnings-utbildning. Smaka på den!

 

Så helt oavsett hur stort vårt förvar ska vara, tänk om "alla" kan hoppa in när så krävs? Eller är det tänkt så att när de två nuvarande brigaderna är bortskjutna så är det slut?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Reservingenjör said:

Några reflektioner från tiden då vi hade allmän värnplikt:

- "Alla" kallades till värnplikt, även de med lindriga funktionshinder

- Attityden var därför helt annorlunda än idag: Man gjorde sina månader, vissa under klagan och gnäll, men ytterst få vägrade. Det var något man gjorde helt enkelt.

- De som efter värnplikten inte behövdes/platsade i förbandsomsättningarna hamnade i personalreserven.

- På så sätt hade vi en befolkning där hälften hade grundläggande militär + befattnings-utbildning. Smaka på den!

 

Så helt oavsett hur stort vårt förvar ska vara, tänk om "alla" kan hoppa in när så krävs? Eller är det tänkt så att när de två nuvarande brigaderna är bortskjutna så är det slut?

om vi behållit den numerären, frågan är vilken nivå utrustningen och utbildningen varit på den militären. Men de var någon typ av rättvisa när mer eller mindre alla killar genomförde värnplikten. Att bara ta ut 5% av årskullen och helst då den mest väll utbildade delen. de som landet verkligen behöver när konflikten är över och segern vunnen, frågan är hur genomtänkt det är.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, speculatores said:

om vi behållit den numerären, frågan är vilken nivå utrustningen och utbildningen varit på den militären. Men de var någon typ av rättvisa när mer eller mindre alla killar genomförde värnplikten. Att bara ta ut 5% av årskullen och helst då den mest väll utbildade delen. de som landet verkligen behöver när konflikten är över och segern vunnen, frågan är hur genomtänkt det är.

Jag tror det finns andra tankar bakom detta inriktnibgsbeslut (eller ska vi säga inriktningsönskan än så länge kanske). Nämligen den, att om vi förväntar oss hjälp utifrån (läs NATO), då måste vi bidraga med något själva. Och är det något vi ska bidra med i vårt eget lands försvar, så är det markstridskrafter. Det är ju politiskt omöjligt föra en linje som bygger på att vi utvecklar en avancerad försvarsindustri och säljer avancerade produkter. Och när vi sedan råkar illa ut, ja då ställer vi upp med flyg & ubåtar, medan vi förväntar oss NATO:s 20-åringar ska förblöda i vård diken???

Nej, då är det snarare vi som ska ligga i dikena, och NATO på kort varsel och mindre politiskt känsligt vara 10.000m ovan oss eller osynligt under ytan..

Kanske det rent av är ett ultimatum för att få den skrivna hjälpen vi behöver 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Älgen said:

Jag tror det finns andra tankar bakom detta inriktnibgsbeslut (eller ska vi säga inriktningsönskan än så länge kanske). Nämligen den, att om vi förväntar oss hjälp utifrån (läs NATO), då måste vi bidraga med något själva. Och är det något vi ska bidra med i vårt eget lands försvar, så är det markstridskrafter. Det är ju politiskt omöjligt föra en linje som bygger på att vi utvecklar en avancerad försvarsindustri och säljer avancerade produkter. Och när vi sedan råkar illa ut, ja då ställer vi upp med flyg & ubåtar, medan vi förväntar oss NATO:s 20-åringar ska förblöda i vård diken???

Nej, då är det snarare vi som ska ligga i dikena, och NATO på kort varsel och mindre politiskt känsligt vara 10.000m ovan oss eller osynligt under ytan..

Kanske det rent av är ett ultimatum för att få den skrivna hjälpen vi behöver 

Jag har svårt att se ett scenario där Sverige ensamt blir angripet. så i ett storkrig skulle NATO trupper befinna sig på Svensk mark eller har du någon spännande tanke på hur vi skulle kunna hålla Norra flanken, med bara nato stöd från luft och med ubåtar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, speculatores said:

Jag har svårt att se ett scenario där Sverige ensamt blir angripet. så i ett storkrig skulle NATO trupper befinna sig på Svensk mark eller har du någon spännande tanke på hur vi skulle kunna hålla Norra flanken, med bara nato stöd från luft och med ubåtar.

Nej, någon enskild ”svensk” konflikt finns nog inte. Men har vi inget att bidraga med själva så blir sannolikt ”hjälpen” helt på NATO:s villkor. Dvs de bestämmer när de går in.. och ut. Men nu får vi akta oss så inte tråden drar iväg till något annat än värnpliktens återupptagande 

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, Älgen said:

Nej, någon enskild ”svensk” konflikt finns nog inte. Men har vi inget att bidraga med själva så blir sannolikt ”hjälpen” helt på NATO:s villkor. Dvs de bestämmer när de går in.. och ut. Men nu får vi akta oss så inte tråden drar iväg till något annat än värnpliktens återupptagande 

om vi skall återgå till värnplikten, så är ett problem när viljan att göra soldater av blivande akademiker är, att många är individualister. De är vana att vara bland de bästa i klassen.  en del lärare premierar de som kan trycka i sig en textmassa, kräkas ur sig den på proven utan reflektion. för att i mellantiden vara lugn och städad. Låter de som en bra skyttesoldat ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Undrar ja hur många utav de i en värnpliktskull som verkligen har för avsikt att bli akademiker?

Undrar hur bra soldater vi får om den största delen istället utgörs utav skoltrötta människor som inte har något slutbetyg från gymnasiet, inte har någon större syn på framtiden och som tycker att allt för stunden går emot en, går säkert att göra en minst lika bra soldat av den personen jämte en akademiker, men förutsättningarna är nog sämre.

En del av utbildningen handlar ju om att bryta ner individen och anpassa till en grupp eller sammanhang, något som försvarsmakten varit bra på då samhället i övrigt mer och mer övergår till ett individualiserat samhälle.

Share this post


Link to post
Share on other sites

och just därför ska värnplikten vara allmän, så att det inte blir någon snedrekrytering. Åt vare sig ena eller andra hållet.

Alla sorters människor behövs i försvaret.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Rekryteringsmyndigheten ska ju försörja GU-organisationen med rekryter som:

- ska kunna bli yrkes-och reservofficerare

- ska kunna värvas till yrkessoldater GSS/K

- värnpliktiga befäl

- värnplikiga soldater

- frivilliga hemvärnssoldater

... så man måste ha ett brett urval

Det finns nog många som kan tänka sig ett ”sabbatsår” i grönkläder efter 13 år i skola, för att därefter välja väg i livet. Och förhoppningsvis har ”grönåret” lockat en del fortsätta yrkesbanan 

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, Älgen said:

Rekryteringsmyndigheten ska ju försörja GU-organisationen med rekryter som:

- ska kunna bli yrkes-och reservofficerare

- ska kunna värvas till yrkessoldater GSS/K

- värnpliktiga befäl

- värnplikiga soldater

- frivilliga hemvärnssoldater

... så man måste ha ett brett urval

Det finns nog många som kan tänka sig ett ”sabbatsår” i grönkläder efter 13 år i skola, för att därefter välja väg i livet. Och förhoppningsvis har ”grönåret” lockat en del fortsätta yrkesbanan 

Nu innebär ju krigsplacering att personen skall finnas tillgänglig så när försvarsmakten önskar under hela tiden personen är krigsplacerad. Nästan oavsett hur övriga livet ser ut.

 

När det gäller HV/frivilligförbunden är de mer som en livsstil än något som görs som ett avbrott i de vanliga livet. Jag kan tänka mig att yrkesmilitärer är liknande. De blir än viktigare att personerna har koll på vad de säger ja eller nej till om vi bara utbildar 5% av årskullen. När FM utbildade mönstrade nästan alla och utbildade majoriteten av killarna var det okej att stora delar fick en chock och en del aldrig mer ville delta i FMs verksamhet. de fanns tillräckligt ändå.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Krigsplacering innebär inte något krav på den enskilde att hålla sig tillgänglig. Hur menar du? Vilka begränsningar har en krigsplacerad i livet kontra en icke krigsplacerad? Förklara

 

HV har inget krav på anslutna att göra om sitt liv till militär livsstil. Kravet är 4+4 dagar/år. Inga påtryckningsmedel finns för att kräva mer än fullgjort kontrakt (annat än kamratuppfostran)

 

Du har inga siffror eller referenser för ditt uttalande att folk fick ”en chock” av värnplikt. Du är helt fel ute dock, för de flesta tog detta med en axelryckning. Ett jobb som annat. Att sedan inte så många fler än 125.000 anslöt frivilligt till HV, berodde på att de kunde göra det först när de skrevs ut ur rullorna vid 47 års ålder.

 

En chock, det kan vi ta fram siffror på för dagens ”militärt intresserade”. De som inte kunde skärpa sig i skolan.. och inte höll för FM:s krav heller. Ingen rolig läsning. Därav trevliga signaler från Rekryteringsmyndigheten, som ser bättre kvalitet på de mönstrande nu än de frivilligt intresserade

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Älgen said:

Krigsplacering innebär inte något krav på den enskilde att hålla sig tillgänglig. Hur menar du? Vilka begränsningar har en krigsplacerad i livet kontra en icke krigsplacerad? Förklara

 

HV har inget krav på anslutna att göra om sitt liv till militär livsstil. Kravet är 4+4 dagar/år. Inga påtryckningsmedel finns för att kräva mer än fullgjort kontrakt (annat än kamratuppfostran)

 

Du har inga siffror eller referenser för ditt uttalande att folk fick ”en chock” av värnplikt. Du är helt fel ute dock, för de flesta tog detta med en axelryckning. Ett jobb som annat. Att sedan inte så många fler än 125.000 anslöt frivilligt till HV, berodde på att de kunde göra det först när de skrevs ut ur rullorna vid 47 års ålder.

 

En chock, det kan vi ta fram siffror på för dagens ”militärt intresserade”. De som inte kunde skärpa sig i skolan.. och inte höll för FM:s krav heller. Ingen rolig läsning. Därav trevliga signaler från Rekryteringsmyndigheten, som ser bättre kvalitet på de mönstrande nu än de frivilligt intresserade

själva poängen med pliktlagstiftningen är ju att de som är pliktade kan pliktas till repetitionsövningar. om personen inte kan komma på en verkligt bra anledning måste den inställa sig. De är för övrigt FM som bestämmer om anledningen är bra nog. FM kan inte plikta slumpvisa icke krigsplacerade till utbildning.

 

Jag antar att du har viss koll på hur den militära pedagogiken funkade. Hur många tror du tidigare har placerats i ett rum med en grupp människor de aldrig träffat förut. Har du någon referens på att folk tog de som ett jobb som alla andra.

 

om allt kommer funka som rekryteringsmyndigheten tror vet vi om kanske tio år. frivilligsystemet kan vi utvärdera, nu. dagens vpl kan vi inte utvärdera än. De går att säga att rekryteringsmyndigheten är nöjda med de folk som de hittat hittills. Men hur många kommer söka anställning efteråt hur många kommer göra precis så mycket plikten kräver.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Läs Försvarsmaktens årsrapporter, de är öppna handlingar. Där framgår personalomsättning bland officerare, fastanställda, procentuella avbrutna värnpliktiga mm. Där framgår att > 90% fullgjorde sin värnplikt förr. Ungefär, eller något högre siffra , än de som fullgör ett år som GSS nu. 2014 ex uteblev 15% av de frivilligt anmälda till GMU. Ytterligare 15% avbröt (dvs 10 veckor blev för mycket). Av kvarvarande 60% valde ja du kan ju läsa själv, att teckna avtal.

Av de som tecknat avtal slutar ca 20% inom 1 år. Motsvarande siffra för de som vill byta tjänst inom FM (från strvförare till marinen)

https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/arsredovisningar/arsredovisning-2014/hkv-2015-02-16-fm-2014-3782-4-forsvarsmaktens-arsredovisning-bilaga-2-3.pdf

Vad denna synnerligen ineffektiva grundutbildningsprocess kostar har både FM och politiker insett.

Att ha förtroende för varandra är A&O i samhället. Man ska undvika nedvärdera och kasta skit på andra i syfte framhäva sin egen förträfflighet. Risken med detta är att man blir fullständigt blind för sina egna tillkortakommanden. 

 

Nu har jag svarat på några av dina frågor. Ge mig nu ett underlag på hur många % som i de militära livsstilsförbanden HV som fullgör 4 alt 8 dagar om året (dvs 1/3-1/6 av den tid en värnpliktig inkallas för repetitionsövning) Tar du fram det (vilket är enkelt) så ska jag surfa runt lite och kika om jag kan hitta siffror på hur många som förr sökte/beviljades anstånd vid rep.övningar (eller snarare förbandsuppfyllnad eftersom reserver fanns att kalla in)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Similar Content

  • By Viktoria111
   Hej allihopa!
   Nu är det såhär att jag ska mönstra om ungefär en månad och jag undrar lite om vad som krävs för att bli jägarsoldat. Jag har hört att man ska få minst en 7:a på alla tester? Hur mycket ungefär ska man ta i t.ex. marklyft för att det ska motsvara en 7:a? Vet att det inte går att jämföra så men på ett ungefär... 
   Min träningsplan ser ut ungefär såhär:
   5-6träningar i veckan.
   fokuserar på ben axlar och rygg och såklart cykling. Tänkte cykla minst två dagar/veckan och sedan resten styrketräning. Kör mycket tungt och få reps. 
   Tankar/åsikter? 
   Tack på förhand för svar!
  • By Smörfer
   Tjenare! Har fått det glada beskedet att jag är antagen till Sambands/Ledningssoldats utbildning hösten 2018. Nu är det naturligtvis hög tid att börja träna (mer intensivt samt specifikt inriktat på amfibies krav än vad jag redan gör) och då kommer frågan; Vad behöver jag? Kängor samt ryggsäck,vilka ska jag köpa? Är det en bra idé att köpa en  viktväst för att vänja sig? Ytterligare rekommendationer och alla råd som hör till är välkomna! 
   Tack på förhand! 
  • By Smörfer
   Tjenare! Har fått det glada beskedet att jag är antagen till Sambands/Ledningssoldats utbildning hösten 2018. Nu är det naturligtvis hög tid att börja träna och då kommer frågan; Vad behöver jag? Kängor samt ryggsäck,vilka ska jag köpa? Är det en bra idé att köpa en  viktväst för att vänja sig? Ytterligare rekommendationer och alla råd som hör till är välkomna! 
   Tack på förhand! 

  • By N3K
   Hej SoldF!
   Jag ska i september påbörja min GMU med befattningsutbildning efter de, inriktning Mekaniserad spaning på P7.
    
   Jag har sökt och letat men finner väldigt lite info angående spaning och vad den befattningen innebär, ännu mindre Mekaniserad spanare. Jag undrar även vad jag kan förvänta mig, både under utbildningen och fortsätta möjligheter efter mina första 9 månader.
    
   Den lilla informationen jag har lyckats få tag på, har gett min en bra känsla men man kan aldrig förbereda sig för mycket. Telekrigdsoldat lockar mig ganska mycket också, så om någon här har en inblick, egen erfarenhet eller bara vet något om de två befattningarna, så tar jag gärna del av de.
    
   Tack på förhand
   N3K
  • By Gunnar granat
   Som rubriken lyder, hur ser ni på soldater med endast gmu i ryggen! Är de ivägen eller är de lika kompetenta som alla andra med lite utbildning? 
    
   Klarar de av att bli mer än skytte soldater? 
    
   Förstår att detta är individuellt men rent generellt? 
    
   //GG
×