Jump to content

Recommended Posts

14 hours ago, speculatores said:

Europas geografi har inte ändrats eller har jag missat något, sen har ju ett antal konflikter visat att vid en samhälles kollaps kan lite vad som helst hända och befolkningen blir i regel inte mer positivt inställd till de som orsakat kollapsen.  en ockupant har inte kontroll över ett område förens de finns kängor på marken, som utför denna kontroll.

Geografin är densamma, men krig förs på annat sätt idag än för 30 år sedan. IT-/påverkansoperationer har ersatt massarmeer. Därav är värnplikten en utmärkt pusselbit i det militära såväl som psykologiska försvaret. Återigen får vi fler samhällsmedborgare som får insyn och förståelse för det militära försvaret. Inte bara de inkallade utan anhöriga/släkt/vänner. Och det blir i samhällsdebatten VI som måste försvara oss, inte DE som var fallet med yrkesförsvaret. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Älgen said:

Geografin är densamma, men krig förs på annat sätt idag än för 30 år sedan. IT-/påverkansoperationer har ersatt massarmeer. Därav är värnplikten en utmärkt pusselbit i det militära såväl som psykologiska försvaret. Återigen får vi fler samhällsmedborgare som får insyn och förståelse för det militära försvaret. Inte bara de inkallade utan anhöriga/släkt/vänner. Och det blir i samhällsdebatten VI som måste försvara oss, inte DE som var fallet med yrkesförsvaret. 

 

Jag haller helt med dig om att varnplikten binder befolkningen till forsvaret, sa att det inte blir nagot som andra folk tar hand om. Men nar du sager att "krig förs på annat sätt idag än för 30 år sedan" sa tycker jag att du har helt fel. Helt klart sa har vi verktyg idag som de (vi, eftersom jag var i militaren 30 ar sedan) inte hade pa den tiden. Men krig ar fortfarande en 19 arig kille som star nagonstans med ett gevar och sager "jag ager den har marken". Allt som resten av oss gor ar att hjalpa honom gora det. Det kommer vi aldrig ivag fran. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Tony 35E said:

Jag haller helt med dig om att varnplikten binder befolkningen till forsvaret, sa att det inte blir nagot som andra folk tar hand om. Men nar du sager att "krig förs på annat sätt idag än för 30 år sedan" sa tycker jag att du har helt fel. Helt klart sa har vi verktyg idag som de (vi, eftersom jag var i militaren 30 ar sedan) inte hade pa den tiden. Men krig ar fortfarande en 19 arig kille som star nagonstans med ett gevar och sager "jag ager den har marken". Allt som resten av oss gor ar att hjalpa honom gora det. Det kommer vi aldrig ivag fran. 

frågan är om hur få i en åldersgrupp som behövs för att uppnå denna mytiska folkförankring, räcker de med Någon i gymnasieklassen eller kanske än färre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 minutes ago, speculatores said:

frågan är om hur få i en åldersgrupp som behövs för att uppnå denna mytiska folkförankring, räcker de med Någon i gymnasieklassen eller kanske än färre.

Varfor ar folkforankringen mytisk? Tror du verkligen att folk kanner likadant om forsvar och krig vare sig de kanner nagon I forsvarsmakten eller inte? Vad ar en av orsakerna till att Frankrike har Framlingslegionen? Det ar for att de ar alla utlanningar (teoretiskt satt atminstone). For manga ar sedan laste jag en bok av Bengt Korch. Den heter Skjuta eller do. Han var i Dien Bien Phu med legionen. Nar skadade legionarer blev evakuerade till ett lasarett sa sade en fransk sjukskoterska "Bra, det ar inga av vara pojkar". Varfor kunde hon kanna sa? Helt klart for att legionen inte var forankrad i det franska folket. I USA har 1% gjort militartjanst. Det betyder ju att en otrolig massa amerikanare inte kanner nagon som ar i militaren. Jag vet inte har siffrorna ser ut i Sverige, men jag kan inte tanka mig att de ar mycket battre. Mina tre aldsta barn varvade sig i armen. Av de sa akte en till Irak och en till Afghanistan. Vem tror du ar mer bekymrad over krig? Jag? Eller nagon som inte kanner en enda soldat? Min son som akte till Irak sprangdes upp av en IED i Baqubah Irak pa min fodelsedag i 2007. Han lever fortfarande, men han saknar sina fotter. Han var 19 and det hande. Vem tror du ar mer bekymrad over krig? Jag? Eller nagon som inte kanner en enda soldat? Hur manga behovs det? Alla. Nar jag gjorde lumpen sa gjorde alla man det. Det fanns val nagra undantag, men mycket fa. Det fanns nog ingen i Sverige som inte personligen kande nagon som skulle vara soldat om ett krig brot ut. Andra Varldskriget. Nastan alla i hela varlden kande nagon personligen som skulle vara tvungen att slass. Sa att kalla folkforankringen "mythos" ar ju helt lojligt. Jag har sagt forut, det kommer att beslutas med pengar. En full varnplikt ar alldeles for dry, men beratta inte for mig Hur mytiskt det ar att involvera hela befolkningen i landets forsvar. Det har gjorts forut, och det fungerar. Om du vet att det ar dina barn som kommer att do eller komma hem utan fotter, da kommer du att titta pa forsvaret pa ett helt nytt satt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minutes ago, Tony 35E said:

Varfor ar folkforankringen mytisk? Tror du verkligen att folk kanner likadant om forsvar och krig vare sig de kanner nagon I forsvarsmakten eller inte? Vad ar en av orsakerna till att Frankrike har Framlingslegionen? Det ar for att de ar alla utlanningar (teoretiskt satt atminstone). For manga ar sedan laste jag en bok av Bengt Korch. Den heter Skjuta eller do. Han var i Dien Bien Phu med legionen. Nar skadade legionarer blev evakuerade till ett lasarett sa sade en fransk sjukskoterska "Bra, det ar inga av vara pojkar". Varfor kunde hon kanna sa? Helt klart for att legionen inte var forankrad i det franska folket. I USA har 1% gjort militartjanst. Det betyder ju att en otrolig massa amerikanare inte kanner nagon som ar i militaren. Jag vet inte har siffrorna ser ut i Sverige, men jag kan inte tanka mig att de ar mycket battre. Mina tre aldsta barn varvade sig i armen. Av de sa akte en till Irak och en till Afghanistan. Vem tror du ar mer bekymrad over krig? Jag? Eller nagon som inte kanner en enda soldat? Min son som akte till Irak sprangdes upp av en IED i Baqubah Irak pa min fodelsedag i 2007. Han lever fortfarande, men han saknar sina fotter. Han var 19 and det hande. Vem tror du ar mer bekymrad over krig? Jag? Eller nagon som inte kanner en enda soldat? Hur manga behovs det? Alla. Nar jag gjorde lumpen sa gjorde alla man det. Det fanns val nagra undantag, men mycket fa. Det fanns nog ingen i Sverige som inte personligen kande nagon som skulle vara soldat om ett krig brot ut. Andra Varldskriget. Nastan alla i hela varlden kande nagon personligen som skulle vara tvungen att slass. Sa att kalla folkforankringen "mythos" ar ju helt lojligt. Jag har sagt forut, det kommer att beslutas med pengar. En full varnplikt ar alldeles for dry, men beratta inte for mig Hur mytiskt det ar att involvera hela befolkningen i landets forsvar. Det har gjorts forut, och det fungerar. Om du vet att det ar dina barn som kommer att do eller komma hem utan fotter, da kommer du att titta pa forsvaret pa ett helt nytt satt.

problemet är ju att 4000 är en väldigt del av årskullen, vilket gör att färre kommer göra värnplikten idag än för ca 20 år sedan när jag gjorde värnplikten. gör de någon skillnad i folkförankring om de är yrkessoldater eller värnpliktiga om antalet är samma? personligen tror jag att jag gjort mer för att föra upp frågan som Hemvärnsman genom att synas då och då i uniform. än jag gjort som enbart värnpliktig och kanske gjort repmånad genom min tid i pliktverkets rullor.  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Är vi inte en bit från diskussionen "Återtag av värnplikt"? Bara för att 4-8 tusen, på sikt, ska utbildas/år innebär ju inte att vi ska återuppsätta fler brigader & fördelningsförband. 

Diskussionen om folkförankring är bra tycker jag. Det är ju naturligt att politiker väljer ett yrkesförsvar, när uppgiften inte är att försvara landet utan delta i internationella operationer. Där man får politiska poäng och slipper ta ansvaret att peka ut några som ska göra jobbet. De åker ju frivilligt, så det blir ju inte jag som tar ansvar om de kommer hem i säckar.

Men tänk er att bara ha värnpliktiga och under plikt sända dem utomlands? Hur skulle den debatten se ut hemma? Skulle vi ha politiker som kan fatta de besluten? Och kunna stå upp för ev. konsekvenser.  Jag har all respekt för din inställning Tony, och dina barns beslut. Och väljer vi att ta till vapen under plikt, då är det på allvar. Inget frivilligt tjafs man kan krypa undan, vare sig som politiker eller medborgare. Och då tänker vi nog till lite innan vi fattar beslut om att ta till vapen. 

Edited by Älgen

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Älgen said:

 så det blir ju inte jag som tar ansvar om de kommer hem i säckar.

Men tänk er att bara ha värnpliktiga och under plikt sända dem utomlands? Hur skulle den debatten se ut hemma?

Ja, du och jag håller helt överens. Alla i landet borde ha en hund i jakten (dog in the hunt) eller skin i spelet (skin in the game). Hur många det är varje år spelar ingen roll, så länge som det är samtliga. Inga undantag. Jag inser att det blir alldeles för dyrt, så det kommer aldrig att hända, men ideellt så borde det vara så. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag tror vi kommer långt bara genom att gemensamt, demokratiskt ha bestämt oss för att vi ska vara beredda tvinga medborgare att skydda oss. De tvingar oss att ta ansvar, att verkligen tänka till. Detta "frivilligförsvar" gick ju så långt att det statsbärande partiet kallade det "särintresse" Nästa steg hade varit att kalla polis och domstolar för "föreningsverksamhet". Och fortsätta jobba med viktigare frågor som krav på cykelhjälm, krångla till reglerna för ullförsäljning eller införa krav på en extra pappavecka.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, speculatores said:

problemet är ju att 4000 är en väldigt del av årskullen, vilket gör att färre kommer göra värnplikten idag än för ca 20 år sedan när jag gjorde värnplikten. gör de någon skillnad i folkförankring om de är yrkessoldater eller värnpliktiga om antalet är samma? personligen tror jag att jag gjort mer för att föra upp frågan som Hemvärnsman genom att synas då och då i uniform. än jag gjort som enbart värnpliktig och kanske gjort repmånad genom min tid i pliktverkets rullor.  

Är det ett problem att 4000 soldater/år tillförs FM, och kvarstår krigsplacerade i 8-10år. I ett antal så man nu kan repititionsutbilda dem vartannat år?

Problemet med frivilligtanken och yrkesförsvaret var ju att man inte kom i närheten av 4000/år. Och efter 2 år förlorat 75% av de man utbildat. 

Du och alla andra i HV gjorde/gör stor nytta genom att visa att FM finns. Men det genomslag som mönstringskravet fått idag har ju redan medfört att ungdomar i betydligt större utsträckning intresserar sig för att genomföra grundutbildning. Det är på allvar nu, samhället kallar och DU är den vi efterfrågar. ... Inte nåt "Kom med i särintresseklubben om/när du vill och sluta när du inte känner att det ger just dig något"

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Älgen said:

Är det ett problem att 4000 soldater/år tillförs FM, och kvarstår krigsplacerade i 8-10år. I ett antal så man nu kan repititionsutbilda dem vartannat år?

Problemet med frivilligtanken och yrkesförsvaret var ju att man inte kom i närheten av 4000/år. Och efter 2 år förlorat 75% av de man utbildat. 

Du och alla andra i HV gjorde/gör stor nytta genom att visa att FM finns. Men det genomslag som mönstringskravet fått idag har ju redan medfört att ungdomar i betydligt större utsträckning intresserar sig för att genomföra grundutbildning. Det är på allvar nu, samhället kallar och DU är den vi efterfrågar. ... Inte nåt "Kom med i särintresseklubben om/när du vill och sluta när du inte känner att det ger just dig något"

Med de krav och de erbjudande som gavs GSS  K och T är jag nästan förvånade att de fick så många som de fick. frågan är ju hur många som begär anstånd för att de inte kan lämna arbetet när de är dags för repetitionsutbildning av de värnpliktiga. efter som de är i stort sett de ända sättet att visa sitt ointresse för det hela. Förloras 75% har de blivit fel i rekryteringen. Om samma folk rekryteras som vpl är frågan hur stor del som är värda att ha kvar och hur stor del som är så omotiverade att de blir en belastning för förbandet.

 

Med tanke på den ångest rekryteringsfilmerna haft när de gäller vad verksamheten handlar om, så förstår jag hur fel rekryteringen blir.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vad gäller folkförankring eller inte. Det spelar ingen roll om man har värnplikt eller inte. Alla kommer slåss och kämpa, alla kommer drabbas av ett krig som går ut på att främmande makt invaderar sverige. Det är liksom bara så det är för ett litet land som Sverige. Sen om man saknar utbildning och vapen eller om man gjort värnplikt eller inte spelar ingen roll. Kriget är kriget iallafall, om vi blir invaderade. Om det är vad vi fruktar så kommer alla och envar i ett litet land som Sverige vara inblandade i kriget. Om vi sen är utbildade eller inte, har vapen eller inte, spelar bara roll för hur dåligt kriget kommer gå. Eller hur snabbt vi kapitulerar kanske vissa skulle säga. Att ett litet land som Sverige skall fungera för vanligt folk medans 10% utvalda riktiga proffs håller på med kriget och skyddar de andra är en hasch-dröm. Om hotet är en invasion där en annan stat vill att vi skall upphöra att vara en stat så kommer alla och envar att bli tvungna att kämpa.

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, speculatores said:

Med de krav och de erbjudande som gavs GSS  K och T är jag nästan förvånade att de fick så många som de fick. frågan är ju hur många som begär anstånd för att de inte kan lämna arbetet när de är dags för repetitionsutbildning av de värnpliktiga. efter som de är i stort sett de ända sättet att visa sitt ointresse för det hela. Förloras 75% har de blivit fel i rekryteringen. Om samma folk rekryteras som vpl är frågan hur stor del som är värda att ha kvar och hur stor del som är så omotiverade att de blir en belastning för förbandet.

 

Med tanke på den ångest rekryteringsfilmerna haft när de gäller vad verksamheten handlar om, så förstår jag hur fel rekryteringen blir.

Ångest? Hur menar du? Utvecka

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Pal said:

Vad gäller folkförankring eller inte. Det spelar ingen roll om man har värnplikt eller inte. Alla kommer slåss och kämpa, alla kommer drabbas av ett krig som går ut på att främmande makt invaderar sverige. Det är liksom bara så det är för ett litet land som Sverige. Sen om man saknar utbildning och vapen eller om man gjort värnplikt eller inte spelar ingen roll. Kriget är kriget iallafall, om vi blir invaderade. Om det är vad vi fruktar så kommer alla och envar i ett litet land som Sverige vara inblandade i kriget. Om vi sen är utbildade eller inte, har vapen eller inte, spelar bara roll för hur dåligt kriget kommer gå. Eller hur snabbt vi kapitulerar kanske vissa skulle säga. Att ett litet land som Sverige skall fungera för vanligt folk medans 10% utvalda riktiga proffs håller på med kriget och skyddar de andra är en hasch-dröm. Om hotet är en invasion där en annan stat vill att vi skall upphöra att vara en stat så kommer alla och envar att bli tvungna att kämpa.

Håller med till delar. Men har man utbildat folk kan de hjälpa/guida andra att undvika bli lätta offer och hur de effektivast kan verka. Disciplin hjälper också att bita ihop och tro på sig själv när det blåser motvind. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, Älgen said:

Ångest? Hur menar du? Utvecka

Jag antar att du kollat igenom en del rekryteringsfilmer från Försvarsmakten. Allt handlar om någon typ av högre värde. kolla sen tex en amerikansk Jag tror inte de har 75% avhopp på två år.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On ‎2017‎-‎08‎-‎10 at 4:53 PM, Pal said:

Vad gäller folkförankring eller inte. Det spelar ingen roll om man har värnplikt eller inte. Alla kommer slåss och kämpa, alla kommer drabbas av ett krig som går ut på att främmande makt invaderar Sverige. Det är liksom bara så det är för ett litet land som Sverige. Sen om man saknar utbildning och vapen eller om man gjort värnplikt eller inte spelar ingen roll. Kriget är kriget i alla fall, om vi blir invaderade. Om det är vad vi fruktar så kommer alla och envar i ett litet land som Sverige vara inblandade i kriget. Om vi sen är utbildade eller inte, har vapen eller inte, spelar bara roll för hur dåligt kriget kommer gå. Eller hur snabbt vi kapitulerar kanske vissa skulle säga. Att ett litet land som Sverige skall fungera för vanligt folk medans 10% utvalda riktiga proffs håller på med kriget och skyddar de andra är en hasch-dröm. Om hotet är en invasion där en annan stat vill att vi skall upphöra att vara en stat så kommer alla och envar att bli tvungna att kämpa.

Skall vi ha kvar någon befolkning? Utbildning och utrustning spelar väldigt stor roll. en helt outbildad hord civilister skulle göra fruktansvärda misstag, som skulle kosta många liv. värnpliktiga utan repetitionsutbildning då minns de förhoppningsvis lite och gör mindre misstag, värnpliktiga som nyss repetitionsutbildats då finns en chans att de skulle klara sig okej så länge de hinner organisera sig i förband och utrusta sig med den utrustning som de är utbildad på. HV eller yrkessoldater har betydligt kortare uppstarts tid. efter som de känner igen varandra behövs inte folk som pekar och upplyser varje individ vart de skall gå.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, speculatores said:

Jag antar att du kollat igenom en del rekryteringsfilmer från Försvarsmakten. Allt handlar om någon typ av högre värde. kolla sen tex en amerikansk Jag tror inte de har 75% avhopp på två år.

Finns en väsentlig skillnad mellan USA och Sverige. Där finns hundratusentals outbildade ungdomar, en stark kyrka och patriotism. Men det betalar inga märkvärdiga löner. I Sverige har vi inte denna klasskillnad och ungdomar utan väg framåt. Därav det skrala resultatet. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Älgen said:

Finns en väsentlig skillnad mellan USA och Sverige. Där finns hundratusentals outbildade ungdomar, en stark kyrka och patriotism. Men det betalar inga märkvärdiga löner. I Sverige har vi inte denna klasskillnad och ungdomar utan väg framåt. Därav det skrala resultatet. 

släpper FM kravet på fullgjort gymnasium så har vi en hel del ungdomar med skrala framtidsutsikter. vi har en ungdomsarbetslöshet på 18,2% i dag. så frågan är hur många av dem som inte har studiekraven men skulle klara de fysiska och psykiska kraven för militärtjänst.

sen måste ju något vara trasigt i en rekrytering, där 75% försvinner inom två år.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, speculatores said:

släpper FM kravet på fullgjort gymnasium så har vi en hel del ungdomar med skrala framtidsutsikter. vi har en ungdomsarbetslöshet på 18,2% i dag. så frågan är hur många av dem som inte har studiekraven men skulle klara de fysiska och psykiska kraven för militärtjänst.

sen måste ju något vara trasigt i en rekrytering, där 75% försvinner inom två år.

 

Från Försvarsmaktens hemsida angående behörighet:

Quote

För sökande som påbörjat gymnasiet före 1 juli 2011

Du ska ha minst betyget godkänt (G) i följande ämnen från gymnasieskolan:

Matematik A

Svenska A

Engelska A

 

För sökande som påbörjat gymnasiet efter 1 juli 2011

Du ska ha minst betyget godkänt (E) i följande ämnen från gymnasieskolan:

Matematik 1, 100 p (1a, 1b eller 1c godtas)

Svenska 1, 100 p

Engelska 5, 100 p

Alltså inte krav på fullgjort gymnasium.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, Krook said:

Från Försvarsmaktens hemsida angående behörighet:

Alltså inte krav på fullgjort gymnasium.

 

behöver tex en skyttesoldat gymnasium alls, för att kunna utföra tjänsten?

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Krook said:

Från Försvarsmaktens hemsida angående behörighet:

Alltså inte krav på fullgjort gymnasium.

 

Och lägsta krav, dvs du måste bara visat att du kan ta din kropp till en plats på en viss tid, uthärda 40 minuter inomhus mellan raster och inte bråka. Och det är betydligt lättare tror jag, att rekrytera frivilligt när det bakom finns ett krav. Då vet ju ungdomar att det är inte på haka på så länge det är skoj. Att de sedan hoppar av är ju inte så konstigt. ALLA rekryteras för huvuduppgiften, internationella hjälteoperationer, där DU GÖR SKILLNAD. Men... bakom fasaden vågar våra politiker i ytterst få fall skicka folk..de får vakta drivmedelsanläggningar hemma...nej, just. Det gör ju Securitas. Så hela idén med att tro man kan hålla yrkessoldater i ett land som älskar skicka pekpinnar till andra och inte vågar ta ställning var helt fel. Så oavsett gymnasiekrav eller inte hade det varit svårt. Men om GSS-K får uppgifter som instruktörer till värnpliktiga, då tror jag man kan behålla personal framöver 

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 minutes ago, Älgen said:

Att de sedan hoppar av är ju inte så konstigt. ALLA rekryteras för huvuduppgiften, internationella hjälteoperationer, där DU GÖR SKILLNAD. Men... bakom fasaden vågar våra politiker i ytterst få fall skicka folk..de får vakta drivmedelsanläggningar hemma...nej, just. Det gör ju Securitas. Så hela idén med att tro man kan hålla yrkessoldater i ett land som älskar skicka pekpinnar till andra och inte vågar ta ställning var helt fel.

 

Vad har du själv för erfarenhet utav GSS/K? För inget utav dina påståenden stämmer överens med mina och andras erfarenheter.

Edited by Smeghead

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Smeghead said:

 

Vad har du själv för erfarenhet utav GSS/K? För inget utav dina påståenden stämmer överens med mina och andras erfarenheter.

... jag arbetar på en militär utbildningsplats och har sett utveckling i 30 år. Du? 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Älgen said:

... jag arbetar på en militär utbildningsplats och har sett utveckling i 30 år. Du? 

 

Lysande. Då borde du ha pratat med nog många soldater för att ha förståelse för att anledningen till varför många väljer att sluta tidigt inte är för att dom inte får åka på mission.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Både och. Många finner inte vardagen meningsfull. Och lönen, den blir ju rätt medioker utan utlandstillägg. Sedan har många svårt få ihop familjelivet.

Nej, en blandning av GSS-K och värnpliktiga, det är nog modellen. 

Då finns möjligheter till effektiv utbildning. GSS-K stödjer som instruktörer och kan öva i fulltaliga förband. Vi rekryterar GSS färdigutbildade, varvid de med större sannolikhet stannar längre ( de vet vad det handlar om). Och hemvärnet får färdigutbildade soldater att rekrytera på frivillig grund. Jag tror fullt och fast att återgången till värnplikt var riktig 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
55 minutes ago, Älgen said:

Både och. Många finner inte vardagen meningsfull. Och lönen, den blir ju rätt medioker utan utlandstillägg. Sedan har många svårt få ihop familjelivet.

Nej, en blandning av GSS-K och värnpliktiga, det är nog modellen. 

Då finns möjligheter till effektiv utbildning. GSS-K stödjer som instruktörer och kan öva i fulltaliga förband. Vi rekryterar GSS färdigutbildade, varvid de med större sannolikhet stannar längre ( de vet vad det handlar om). Och hemvärnet får färdigutbildade soldater att rekrytera på frivillig grund. Jag tror fullt och fast att återgången till värnplikt var riktig 

Tror att ha någon/några K bataljoner som övas hårt samt instruktörer på övriga förband skulle kunna funka. Att jobba på grupper/plutoner där delar av förbanden är t är ganska tråkigt. Saknas alltid saker hela tiden för att få vettiga övningar om det inte är storövning.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Utveckla, Gss K understödjer som instruktörer och kan öva i fulltaliga förband?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Får uppfattningen att många här inte vet varför värnplikten återinförs.

Share this post


Link to post
Share on other sites
42 minutes ago, Chassi said:

Utveckla, Gss K understödjer som instruktörer och kan öva i fulltaliga förband?

Bataljoner, där delar (kompanier ) utgörs av K, övriga vpl. Och brigader. Vi behöver inte ha större stående förband än kompanier tror jag. Med tanke på den begränsade internationella insats vi gör. Inte heller behöver vissa förband alls utgöras av stående dito. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
39 minutes ago, Chassi said:

Får uppfattningen att många här inte vet varför värnplikten återinförs.

Utveckla gärna, det är ju det vi diskuterar 

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, Älgen said:

Utveckla gärna, det är ju det vi diskuterar 

Ja varför återinförs värnplikten?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Similar Content

  • By N3K
   Hej SoldF!
   Jag ska i september påbörja min GMU med befattningsutbildning efter de, inriktning Mekaniserad spaning på P7.
    
   Jag har sökt och letat men finner väldigt lite info angående spaning och vad den befattningen innebär, ännu mindre Mekaniserad spanare. Jag undrar även vad jag kan förvänta mig, både under utbildningen och fortsätta möjligheter efter mina första 9 månader.
    
   Den lilla informationen jag har lyckats få tag på, har gett min en bra känsla men man kan aldrig förbereda sig för mycket. Telekrigdsoldat lockar mig ganska mycket också, så om någon här har en inblick, egen erfarenhet eller bara vet något om de två befattningarna, så tar jag gärna del av de.
    
   Tack på förhand
   N3K
  • By Gunnar granat
   Som rubriken lyder, hur ser ni på soldater med endast gmu i ryggen! Är de ivägen eller är de lika kompetenta som alla andra med lite utbildning? 
    
   Klarar de av att bli mer än skytte soldater? 
    
   Förstår att detta är individuellt men rent generellt? 
    
   //GG
  • By Narva
   Hej!

   Jag skrev tidigare här om min nervositet inför mönstringen. Jag har nu genomfört mönstring och tänkte dela med mig av lite tips och tankar för framtida mönstrande.
   När jag åkte till mönstringen hade jag gått upp klockan 03:00 samma dag. Hade inte käkat så väldigt mycket. Oddsen för en lyckad insats var således ganska små i mitt fall.

   10:00 börjar jag skriva datatestet i en närmast tom provsal.
   Under hela provet har jag magont och känner stor stress inför dels svaren jag redan svarat och vad som komma skall.
   Jag börjar också titta onödigt mycket på klockan, eftersom jag var trött och nervös nog att inte kolla tiden när man startade började det bli svettigt. Går in mellan två provdelar då klockan stannar, ger mig själv två stenhårda lavetter, tvättar ansiktet och går in och kör igen.
   Avslutar provet ca. 50-60 minuter senare.
    
   -----Lunch-----

   12:00 Psykolog
   Var riktigt nervös vilket säkert märktes här. Dock skötte jag det snyggt och svarade rakt och ärligt på samtliga frågor som ställdes. Efter att vi var klara kom chocken, jag hade skrivit en 7a på datatestet. Hade förväntat mig att landa på en stark 2a!
    
   13:00 Sköterskan, Isokai etc.
   Direkt efter psykologen var det dags att kila ner till sköterskan som kollade hälsan, synen och hörseln. Sen var det dags för Isokai, tydligen är kvalitén ganska undermålig på dessa aparater så jag fick dra 5 gånger på två olika maskiner innan resultatet kom.
    
   14:30 Läkarbesöket
   Inga konstigheter här egentligen, vi gick igenom allmänt kring tjänstbarhet och dyl. Gick ut ur rummet med ett A.
    
   ------ Klar för dagen ------
    
   08:00 Cykeltest
   Detta var nog det mest fysiskt och psykiskt ansträngande momenten. Som närmast helt otränad, rökare och ganska klen var det givetvis ännu tyngre.
   Cyklade ca. 5 min uppvärmning, redan här började mjölksyran kännas av. Sen kom första steget, andra och så tredje etc. Efter vad som kändes som en evighet av fysiskt lidande trillar jag av cykeln, jag har klarat det och med god marginal! 

   09:30 Yrkesvägledaren
   Fick min befattning utan konstigheter, fick även höra att jag är mycket lämplig att bli officer i framtiden och rekommendationen var att jag skulle söka mig mot officersprogrammet efter några år på befattningen.
    
    

   Kort och gott, mot alla odds, utan fysik, rökare och klen som en sticka, så gick det ändå. Det går alltid att dra stången lite, lite hårdare, sitta kvar på cykeln 43 sekunder till för att nå nästa nivå etc. Det handlar om pannben, inget annat. 

   Mitt råd är således till alla som söker igen: var säker på vad du vill och GE ALDRIG UPP. 
    
   Bästa hälsningar och lycka till alla framtida rekryter!
   /Narva
    
    
    
    
  • By GIjoe
   fick tjänsten robotman luftvärn på Lv6 i Halmstad. vad innebär det ? några erfarenheter?
    
   /Tompa
×