Jump to content

Recommended Posts

Vilken "nuvarande nivå på värnplikt" syftar du på? De senast utbildade är de som bildar stommen i insatsförsvaret idag, om du läser på lite.

Försvarsmakten har i utredningen givit klartecken att de kan utbilda 4000 med kort startsträcka. Problemet med denna frivillighet är, att det blir fruktansvärt ineffektivt. FM anställer och planerar för utbildningar som halvfylls eller ställs in ideligen. 

VET man, att 400 inställer sig, var, när och under vilka former, då når man målet.

Och man har också upptäckt, att ingen kan anställas för att bara ingå i personalreserv (vilket man behöver). Dyrt, ineffektivt och ej möjligt i ett litet land som Sverige.

Och Spec, kan din bataljon inte ta emot mer än 10 nya/år? Byt förband!! Ditt kommer rasa ihop inom några år.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, Älgen said:

Vilken "nuvarande nivå på värnplikt" syftar du på? De senast utbildade är de som bildar stommen i insatsförsvaret idag, om du läser på lite.

Försvarsmakten har i utredningen givit klartecken att de kan utbilda 4000 med kort startsträcka. Problemet med denna frivillighet är, att det blir fruktansvärt ineffektivt. FM anställer och planerar för utbildningar som halvfylls eller ställs in ideligen. 

VET man, att 400 inställer sig, var, när och under vilka former, då når man målet.

Och man har också upptäckt, att ingen kan anställas för att bara ingå i personalreserv (vilket man behöver). Dyrt, ineffektivt och ej möjligt i ett litet land som Sverige.

Och Spec, kan din bataljon inte ta emot mer än 10 nya/år? Byt förband!! Ditt kommer rasa ihop inom några år.

problemet med den tänkta värnplikten är ju att de finns ytterst liten möjlighet att utöka organisationen. vill de genomföra en seriös ökning behöver FM se över bland annat hur de skall ordna fram fler officerare och gruppbefäl.

 

När de gäller min bataljon är snarare problemet att de inte finns särskilt mycket luckor att fylla. om de nu inte skall organiseras nya grupper, plutoner eller kompani. skulle de göra det kommer nya problem. de är trotts allt inte bara att ta in nya soldater. De behövs befäl till dem också. gärna ett antal erfarna soldater per grupp.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nu får du gärna upplysa mig om vilken organisation du avser utöka, värnplikten eller officerskåren för en ökad omsättning utav utbildad personal kommer också öka antalet ansökningar till officersprogrammet.
Det är en fördel med värnplikt som GSS inte klarat på samma sätt.

Ni får inte heller glömma varför värnplikt återinförs, inte för att försöka lösa personalproblematiken utan därför att den nya försvarsinriktningen ställer krav på utbildade och övade förband, vilket inte kan lösas med dagens individuella utbildningssystem utan där behövs värnplikt.

Att det fattas officerare är ju ett resultat av att värnplikten gjordes vilande 2010, och det tar ju som ni vet minst 3 år att bli officer, så om 3-4 år får vi se igen hur det har blivit, då har man förhoppningsvis kunnat rekrytera reservare och fd officerare tillbaka i aktiv tjänst.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det finns i dagsläget inget beslut att öka organisationen. Värnplikt införs precis som Chassie säger, för att kunna fylla dagens organisation med välutbildade krigsförband. Den frivilliga, individuella utbildningsmodellen fungerar ju inte. För få är intresserade av att bli officerare och stå med GMU-utbildning i plutoner som startar med 28 och slutar med 12..om de inte blev inställda. 

Med vplsystem kan vi också få fram större organisation, då kompletta förband kan utbildas/krigsplaceras.

Men ta er tid att läsa utredningen. 

Försvaret ska öka utbildningen till 8000/år succesivt, för alla är väl medvetna om problemet med få officerare, brister i grundplattan mm. Men med värnplikt finns ju ett helt annat planeringsinstrument. Dessutom är fokus på nationellt försvar, vilket kommer locka fler tillbaka till officersyrket. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det är som sagt möjligt att för få är intresserande idag, men det ska påpekas att när antalet personer som var intresserade av att mönstra faktiskt ökade med ca 20% förra året så fick många av dem vänta länge på mönstring, eftersom man inte hade möjlighet att ta emot dem.

Detta gjorde att man tappade en del intresserade.

 

Så problemet är nog delvis också självförvållat från FM:s sida.

 

EDIT: ah, det kanske syftades specifikt på utbildning av officerare. Då missförstod jag. Mea Culpa.

Edited by Andtryggve

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Andtryggve said:

Det är som sagt möjligt att för få är intresserande idag, men det ska påpekas att när antalet personer som var intresserade av att mönstra faktiskt ökade med ca 20% förra året så fick många av dem vänta länge på mönstring, eftersom man inte hade möjlighet att ta emot dem.

Detta gjorde att man tappade en del intresserade.

 

Så problemet är nog delvis också självförvållat från FM:s sida.

 

EDIT: ah, det kanske syftades specifikt på utbildning av officerare. Då missförstod jag. Mea Culpa.

De är ganska intressant, tappas folk för att de inte får mönstra inom vettig tid, sen kanske ytterligare folk tappas i väntan på utbildning och sen kanske ytterligare personer tappas i väntan på att de skall hitta en plats i organisationen. frågan är om värnplikten kommer lösa problemet de saknas militärkultur. Jag tror inte några få procent av årskullens värnplikt kommer ändra det. När större delen av årskullen genomförde värnplikten var de ett större socialt stigma att inte ha gjort den. När de är en halvversion som tycks bestå av att årskullen bara behöver påminnas, så kommer ett större antal anmäla sig frivilligt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Problemet är ju att den katastrofala frivillighetsmodellen medfört att FM anpassad sig efter folks personliga önskemål och inte Försvarsmakten behov. Sålunda kan man nu inte i uppstarten ta emot mer än 2.700, varefter man succesivt ökar. Men vad som är intressant är ju att med KRAV, dvs plikt, så ökar intresset att frivilligt mönstra och fullgöra värnplikt.

För övrigt vill jag upplysa alla frivilligkramare, att inom Hemvärnet är man underkastad plikt vid s.k hemvärnslarm. Då upphör frivilligheten enligt lag. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nog finns möjligheten att pliktutbilda + 4000 man om året men inte i dagsläget, det blir för ansträngt att hålla gss/k & t förband parallellt med pliktutbildning, gss/t försvinner till största del och möjliggör att värnplikt kan träda in.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, Älgen said:

Problemet är ju att den katastrofala frivillighetsmodellen medfört att FM anpassad sig efter folks personliga önskemål och inte Försvarsmakten behov. Sålunda kan man nu inte i uppstarten ta emot mer än 2.700, varefter man succesivt ökar. Men vad som är intressant är ju att med KRAV, dvs plikt, så ökar intresset att frivilligt mönstra och fullgöra värnplikt.

För övrigt vill jag upplysa alla frivilligkramare, att inom Hemvärnet är man underkastad plikt vid s.k hemvärnslarm. Då upphör frivilligheten enligt lag. 

Det som har ställt till det är väl att intresserade  (vad jag har förstått) inte har fått klara besked om när de kan få mönstra, t ex.

 

Kan man inte hantera en ökning på 500 personer som vill mönstra så låter det som man har en för liten organisation för att hantera just mönstringen. Vilket låter lite märkligt om man nu verkligen vill locka intresserade.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Älgen said:

 

För övrigt vill jag upplysa alla frivilligkramare, att inom Hemvärnet är man underkastad plikt vid s.k hemvärnslarm. Då upphör frivilligheten enligt lag. 

De som är med i hemvärnet borde rimligtvis ha förstått vad de skrev på. Pliktlagstiftningen är där emot praktisk om arbetsgivaren inte är riktigt lika road av att försvarsmakten tar hand om den anställde ett under en period. Mins jag inte helt tokigt kan papper om pliktad tjänstgöring ordnas även vid övning. vilket tvingar den arbetsgivaren att ge den anställde hemvärnsmannen ledigt.

 

Om nu plikt ökar intresset så kanske sjukvården och äldrevården skulle plikta in ungdomar för att lösa deras personalproblem.

Edited by speculatores

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, speculatores said:

De som är med i hemvärnet borde rimligtvis ha förstått vad de skrev på. Pliktlagstiftningen är där emot praktisk om arbetsgivaren inte är riktigt lika road av att försvarsmakten tar hand om den anställde ett under en period. Mins jag inte helt tokigt kan papper om pliktad tjänstgöring ordnas även vid övning. vilket tvingar den arbetsgivaren att ge den anställde hemvärnsmannen ledigt.

 

Om nu plikt ökar intresset så kanske sjukvården och äldrevården skulle plikta in ungdomar för att lösa deras personalproblem.

Nja nu är det väl så, att pliktad tjänstgöring kan åberopas vid tex avtalsenlig KFÖ men med förutsättning att ledighetsansökan kommer in till arbetsgivaren 6 månader innan.

Till en vanlig "kompaniövning" övning så duger det knappast med ett intyg några veckor innan, du kan enligt rådande avtal inte pliktas att delta en helg.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Här kan man läsa om planen

OBS att detta nu handlar om att uppfylla IO14:s organisation, dvs organisationen för att klara internationella åtaganden och INGA nationella uppgifter. Dock utreds Försvarets organisation just nu, och förberedelser, både avseende personalförsörjning och materiel pågår. http://www.di.se/nyheter/har-hamnar-de-varnpliktiga-nasta-ar/

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 2017-05-19 at 7:14 AM, Andtryggve said:

Det som har ställt till det är väl att intresserade  (vad jag har förstått) inte har fått klara besked om när de kan få mönstra, t ex.

 

Kan man inte hantera en ökning på 500 personer som vill mönstra så låter det som man har en för liten organisation för att hantera just mönstringen. Vilket låter lite märkligt om man nu verkligen vill locka intresserade.

Vad som hänt är ju att då plikt återinförs förstår folk allvaret i frågan. Det är inte lek det handlar om när man sätter upp krigsförband. Genom regeringens markering har intresset för Försvaret ökat snabbare än man räknat med. När försvarsfrågan tilläts bli ett särintresse, något endast alldeles för få ägnar sig åt, enbart på de premisser som passar individen själv... då föll förståelsen för allvaret. 

Och organisationen för att utbilda dessa få, som eventuellt dök upp på inryckningsdagen eller slutade efter någon månad..blev därefter.

Detta kunde vem som helst ha fattat!

Andra länder med detta system har hundratusentals lågutbildade och dåliga/inga sociala skyddsnät. Där rekryterar de sina soldater. Att betala för soldater slutar givet i, att de längst ned på samhällsstegen tar jobben. Då staten aldrig kan konkurrera med den privata marknaden.

Generalfel i tänket! Nu återgår vi, och skapar ett försvar som är billigt då vi inte använder det, innehållande soldater från alla håll i samhället som gratis tillför försvaret civila kompetenser.

Och inte större än att vi har råd repetitionsutbilda förbanden (till skillnad från det överdimensionerade invasionsförsvaret) Det saknas dock pengar. Men t.o.m miljöpartiet pratar om ökade försvarsanslag!!??

Jag är full av tillförsikt.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Älgen said:

Vad som hänt är ju att då plikt återinförs förstår folk allvaret i frågan.

 

 

Vilket "folk" är det du talar om?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Svenska folket i allmänhet.

Om våra politiker säger att försvar av mänskliga rättigheter är något folk, om de önskar och känner för det, kan ägna sig åt så må de göra det.

Så inser man nu, att alldeles för många litat på att "någon annan" fixar problemen.

Vår solidaritetsförklaring vilar på samma grund. Vi ställer upp, och litar på att andra hjälper oss. 

Men då vill f.n till att vi själva ställer in oss i ledet om vi förväntar oss andra ska blöda för oss.

Och det fattade vi inte!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Älgen said:

Vad som hänt är ju att då plikt återinförs förstår folk allvaret i frågan. Det är inte lek det handlar om när man sätter upp krigsförband. Genom regeringens markering har intresset för Försvaret ökat snabbare än man räknat med. När försvarsfrågan tilläts bli ett särintresse, något endast alldeles för få ägnar sig åt, enbart på de premisser som passar individen själv... då föll förståelsen för allvaret. 

Och organisationen för att utbilda dessa få, som eventuellt dök upp på inryckningsdagen eller slutade efter någon månad..blev därefter.

Detta kunde vem som helst ha fattat!

Andra länder med detta system har hundratusentals lågutbildade och dåliga/inga sociala skyddsnät. Där rekryterar de sina soldater. Att betala för soldater slutar givet i, att de längst ned på samhällsstegen tar jobben. Då staten aldrig kan konkurrera med den privata marknaden.

Generalfel i tänket! Nu återgår vi, och skapar ett försvar som är billigt då vi inte använder det, innehållande soldater från alla håll i samhället som gratis tillför försvaret civila kompetenser.

Och inte större än att vi har råd repetitionsutbilda förbanden (till skillnad från det överdimensionerade invasionsförsvaret) Det saknas dock pengar. Men t.o.m miljöpartiet pratar om ökade försvarsanslag!!??

Jag är full av tillförsikt.

 

 

 

Det kanske inte är en lek, men samtidigt så känns det inte heller som FM sköter detta så seriöst. Att gnälla över problem med att locka folk, samtidigt som man då uppenbarligen har en organisation som inte klarar av att hantera en ökning av antalet sökande med 500 personer känns inte jätteseriöst.

 

Sedan är det väl så att man kan konkurrera med den privata marknaden lönemässigt, men man vill inte skjuta till medel för det.

 

Och tittar man på ekonomin så är det väl så att värnplikt faktiskt är en förlustaffär. Både för individen (vilket kommer att slå mer orättvist nu när så få kommer att genomföra den) och för landet/staten. Det hindrar ju folk från att jobba eller studera. Jag har länkat till en studie om det tidigare i tråden, flera gånger tror jag.

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

I regel är det inte problem med att få folk att göra rekryt, däremot att få folk kvar i verksamheten under och efteråt skapar problem, majoriteten som slutar gör det främst för att soldatyrket inte var så roligt, lite beroende på befattning så kan det ju vara ett enformigt jobb eller ett stimulerande och meriterande.

Det är förstås svårt att göra en skaplig lönenivå, ja ingångslönen är för låg det säger jag inget om, men hur motiveras en avsevärt högre lön?

Försvarsmakten har också en hel del soldater som inte heller lever utefter sina ekonomiska förutsättningar, jag tänker framförallt på resor mellan hemorten och förbandet, det är mycket vanligt med soldater idag som har familj och vänner 25-50 mil ifrån förbandet de jobbar på.

Någonstans får man ju fatta beslut om att en anställning på ett förband långt hemifrån med dålig lön är något för mig, eller om jag kanske kan leva ett bättre liv på hemorten med någon annan syssla, det går inte att göra dumma prioriteringar och sen klaga på någon annan över ens dumma beslut.


Vilken lön ska en vanlig skyttesoldat på livbataljon ha som främst sitter i en vaktkur på K1/LG eller står och vaktar någon utav slotten?

Ska den soldaten ha samma grundlön som tex en tekniskt mer krävande befattning på tex en korvett eller en spaningsradar?

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Chassi said:

I regel är det inte problem med att få folk att göra rekryt, däremot att få folk kvar i verksamheten under och efteråt skapar problem, majoriteten som slutar gör det främst för att soldatyrket inte var så roligt, lite beroende på befattning så kan det ju vara ett enformigt jobb eller ett stimulerande och meriterande.

Bra poäng, men tanken med den återaktiverade värnplikten nu är väl i första hand att fylla upp organisationen som finns idag snarare än att locka folk att stanna efteråt, så att säga. Även om man kanske hoppas att effekten blir att en del stannar.

 

Undrar hur det kommer att bli med repetitionsövningar.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja alltså nu återgår försvaret till att utbilda förband ist för att som de senaste åren ha utbildat individer.
Det ska återigen finnas färdiga krigsplacerade förband i listorna.

Förhoppningsvis ger värnpliktsutbildningen mersmak som gör att några efter vpl söker till officersutbildning och eller söker anställning som GSS/K

Värnplikt återinförs för att ny försvarsinriktning mer eller mindre kräver det.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Och man kan inte konkurrera med löner. Det finns historiskt inte något fog för att tro detta, det är en utopi. Och hur man ska betala en lastbilsförare som flyttar blindammunition mer än en timmerförare.. nä, det kommer inte ske. 

Och hur man tänkt betala för personal som står i personalreserv. 

Det finns en poäng i att det samhällsekonomiskt kostar med värnplikt, men då jämför man med att inte kalla in folk alls! Jämför man äpplen med äpplen, så ska motsvarande personal betalas lön för, och vara borta från produktion samma tid. Hur detta kan bli billigare begriper jag inte. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 5/26/2017 at 11:59 AM, Chassi said:

Det är förstås svårt att göra en skaplig lönenivå, ja ingångslönen är för låg det säger jag inget om, men hur motiveras en avsevärt högre lön?

Försvarsmakten har också en hel del soldater som inte heller lever utefter sina ekonomiska förutsättningar, jag tänker framförallt på resor mellan hemorten och förbandet, det är mycket vanligt med soldater idag som har familj och vänner 25-50 mil ifrån förbandet de jobbar på.

Någonstans får man ju fatta beslut om att en anställning på ett förband långt hemifrån med dålig lön är något för mig, eller om jag kanske kan leva ett bättre liv på hemorten med någon annan syssla, det går inte att göra dumma prioriteringar och sen klaga på någon annan över ens dumma beslut.


Vilken lön ska en vanlig skyttesoldat på livbataljon ha som främst sitter i en vaktkur på K1/LG eller står och vaktar någon utav slotten?

Ska den soldaten ha samma grundlön som tex en tekniskt mer krävande befattning på tex en korvett eller en spaningsradar?

 

En hörge lön motiveras av att ingen vill göra arbetet, då gör man tjänsten mer attraktiv i olika former tills någon vill ta tjänsten. Det måste inte vara i form av löner men i just GSS-fallet så är lönerna ganska dåliga.

 

Enligt samma princip så borde t.ex. tekniker på korvetter få högre lön om det inte finns så många med den kompetensen.

 

Vad jag menar är att det finns ingen anledning att försvarsmakten inte ska följa principen om tillgång och efterfrågan som resten av arbetsmarknaden och en stor del av offentlig sektor iallafall försöker göra. 

 

Nästa fråga är om det är hållbart att ha individuell lönesättning på alla GSS.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Av någon underlig anledning är jag inte förvånad.... Projektet med att åter börja få ungdomar att mönstra går väl sådär. Jag vet inte om någon hade räknat med detta men det verkar ha tagit dem på sängen. Nu gäller detta bara de som inte ens orkade klicka i ett webbformulär - nästa steg är att fysiskt inställa sig till mönstring. Få se hur stort bortfallet blir då. 

 

Quote

6 000 svenskar svarade inte på försvarsdepartementets kallelse till mönstring. Nu kan de tvingas betala tusentals kronor i vite.https://www.sydsvenskan.se/2017-06-28/tusentals-riskerar-vite-for-skippad-monstring

Edited by martinator

Share this post


Link to post
Share on other sites

93% har ju då svarat, är det verkligen "sådär"?. Det måste väl räcka med god marginal för att få in de 3000 personer som man behöver till slut. Man säger ju även i artikeln att man är rätt nöjda.

 

Vi får väl se hur många som döms till fängelse för att de ångrar sig och vill hoppa av. Några lär det väl bli.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, martinator said:

Av någon underlig anledning är jag inte förvånad.... Projektet med att åter börja få ungdomar att mönstra går väl sådär. Jag vet inte om någon hade räknat med detta men det verkar ha tagit dem på sängen. Nu gäller detta bara de som inte ens orkade klicka i ett webbformulär - nästa steg är att fysiskt inställa sig till mönstring. Få se hur stort bortfallet blir då. 

 https://www.sydsvenskan.se/2017-06-28/tusentals-riskerar-vite-for-skippad-monstring

De förvånar mig att de är så många som inte kommit på att de är bättre att de fyller i formuläret men svar som gör att FM inte är intresserad av personen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Alla har väl kanske inte möjlighet att svara inom två veckor. Om det ska se via nätet. De flesta har väl bredband eller smartphone, men man kan ju inte utgå från att alla har det.

 

Sedan har väl kanske posten slarvat bort en del försändelser....

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Känner några som inte har fått sitt brev och det skulle inte vara konstigt om det skulle hända många fler.....host host Postnord¨

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Respekt handlar det om!

Svenska folket kräver rätt att leva i fred, under de betingelser vi vill.

Vill vi fortsätta med dessa rättigheter har någon skyldighet att skydda dessa. Vi har konstaterat att vi inte klarar detta på frivillig väg och i demokratisk ordning beslutat att lösa soldatfrågan genom plikt.

Jag hoppas innerligt inte att 7% av svenska folket river självdeklarationen när den kommer, att 7% är kriminella eller.. av omogen trotsighet mot myndigheter väljer cykla på motorvägen 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Älgen said:

Respekt handlar det om!

Svenska folket kräver rätt att leva i fred, under de betingelser vi vill.

Vill vi fortsätta med dessa rättigheter har någon skyldighet att skydda dessa. Vi har konstaterat att vi inte klarar detta på frivillig väg och i demokratisk ordning beslutat att lösa soldatfrågan genom plikt.

Jag hoppas innerligt inte att 7% av svenska folket river självdeklarationen när den kommer, att 7% är kriminella eller.. av omogen trotsighet mot myndigheter väljer cykla på motorvägen 

Rent så tror jag de är nödvändigt att statuera exempel med några av dem. trotts allt när de gäller självdeklarationen vet de flesta vad som händer om de inte skickar in den. Sen är frågan om de inte skulle behöva tio dubblas minst för att bygga ett trovärdigt värnpliktsförsvar. då blir de dessutom så att folk kanske på sikt känner någon som gjort värnplikten.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, Älgen said:

Respekt handlar det om!

Svenska folket kräver rätt att leva i fred, under de betingelser vi vill.

Vill vi fortsätta med dessa rättigheter har någon skyldighet att skydda dessa. Vi har konstaterat att vi inte klarar detta på frivillig väg och i demokratisk ordning beslutat att lösa soldatfrågan genom plikt.

Jag hoppas innerligt inte att 7% av svenska folket river självdeklarationen när den kommer, att 7% är kriminella eller.. av omogen trotsighet mot myndigheter väljer cykla på motorvägen 

Verkar vara strax under 2% av befolkningen som river sin självdeklaration. Att riva sin självdeklaration har fängelse i straffskalan och leder dessutom ofelbart till stora skulder som helt kan undvikas med ett SMS där man intygar att man har noll inkomst. Med tanke på hur puckat och självdestruktivt det ju är så hade det varit en sensation om siffran som svarade på mönstring hade varit på den nivån. I relation så är väl 3-4% som ignorerar mönstrings kravet väldigt förväntat.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jo, det är nog osannolikt att 100% svarar. Kul att läsa hur arbetsgivare värdesätter unga med militär bakgrund. De har förstått att värderingar/kompetenser som osjälviskhet, lojalitet, samarbetsförmåga och förmåga bita ihop i motgång, något företag gillar

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Similar Content

  • By N3K
   Hej SoldF!
   Jag ska i september påbörja min GMU med befattningsutbildning efter de, inriktning Mekaniserad spaning på P7.
    
   Jag har sökt och letat men finner väldigt lite info angående spaning och vad den befattningen innebär, ännu mindre Mekaniserad spanare. Jag undrar även vad jag kan förvänta mig, både under utbildningen och fortsätta möjligheter efter mina första 9 månader.
    
   Den lilla informationen jag har lyckats få tag på, har gett min en bra känsla men man kan aldrig förbereda sig för mycket. Telekrigdsoldat lockar mig ganska mycket också, så om någon här har en inblick, egen erfarenhet eller bara vet något om de två befattningarna, så tar jag gärna del av de.
    
   Tack på förhand
   N3K
  • By Gunnar granat
   Som rubriken lyder, hur ser ni på soldater med endast gmu i ryggen! Är de ivägen eller är de lika kompetenta som alla andra med lite utbildning? 
    
   Klarar de av att bli mer än skytte soldater? 
    
   Förstår att detta är individuellt men rent generellt? 
    
   //GG
  • By Narva
   Hej!

   Jag skrev tidigare här om min nervositet inför mönstringen. Jag har nu genomfört mönstring och tänkte dela med mig av lite tips och tankar för framtida mönstrande.
   När jag åkte till mönstringen hade jag gått upp klockan 03:00 samma dag. Hade inte käkat så väldigt mycket. Oddsen för en lyckad insats var således ganska små i mitt fall.

   10:00 börjar jag skriva datatestet i en närmast tom provsal.
   Under hela provet har jag magont och känner stor stress inför dels svaren jag redan svarat och vad som komma skall.
   Jag börjar också titta onödigt mycket på klockan, eftersom jag var trött och nervös nog att inte kolla tiden när man startade började det bli svettigt. Går in mellan två provdelar då klockan stannar, ger mig själv två stenhårda lavetter, tvättar ansiktet och går in och kör igen.
   Avslutar provet ca. 50-60 minuter senare.
    
   -----Lunch-----

   12:00 Psykolog
   Var riktigt nervös vilket säkert märktes här. Dock skötte jag det snyggt och svarade rakt och ärligt på samtliga frågor som ställdes. Efter att vi var klara kom chocken, jag hade skrivit en 7a på datatestet. Hade förväntat mig att landa på en stark 2a!
    
   13:00 Sköterskan, Isokai etc.
   Direkt efter psykologen var det dags att kila ner till sköterskan som kollade hälsan, synen och hörseln. Sen var det dags för Isokai, tydligen är kvalitén ganska undermålig på dessa aparater så jag fick dra 5 gånger på två olika maskiner innan resultatet kom.
    
   14:30 Läkarbesöket
   Inga konstigheter här egentligen, vi gick igenom allmänt kring tjänstbarhet och dyl. Gick ut ur rummet med ett A.
    
   ------ Klar för dagen ------
    
   08:00 Cykeltest
   Detta var nog det mest fysiskt och psykiskt ansträngande momenten. Som närmast helt otränad, rökare och ganska klen var det givetvis ännu tyngre.
   Cyklade ca. 5 min uppvärmning, redan här började mjölksyran kännas av. Sen kom första steget, andra och så tredje etc. Efter vad som kändes som en evighet av fysiskt lidande trillar jag av cykeln, jag har klarat det och med god marginal! 

   09:30 Yrkesvägledaren
   Fick min befattning utan konstigheter, fick även höra att jag är mycket lämplig att bli officer i framtiden och rekommendationen var att jag skulle söka mig mot officersprogrammet efter några år på befattningen.
    
    

   Kort och gott, mot alla odds, utan fysik, rökare och klen som en sticka, så gick det ändå. Det går alltid att dra stången lite, lite hårdare, sitta kvar på cykeln 43 sekunder till för att nå nästa nivå etc. Det handlar om pannben, inget annat. 

   Mitt råd är således till alla som söker igen: var säker på vad du vill och GE ALDRIG UPP. 
    
   Bästa hälsningar och lycka till alla framtida rekryter!
   /Narva
    
    
    
    
  • By GIjoe
   fick tjänsten robotman luftvärn på Lv6 i Halmstad. vad innebär det ? några erfarenheter?
    
   /Tompa
×