Jump to content

Recommended Posts

On 2017-03-04 at 4:46 PM, Reservingenjör said:

Jag menade OM det skulle utökas, pga överraskande politisk omvändning eller behov.

OK, då missförstod jag dig kanske. 

Jag har intrycket som sagt att man inom FM hellre skulle försöka locka till sig folk genom bättre villkor än att plikta in folk igen. Man får väl hoppas att det skjuts till lite mer medel, för ÖB verkar ju mena att det måste ske för att man ska kunna utbilda dessa få värnpliktiga som man tänker ta in.

 

EDIT: och det är väl kanske ett av problemen med att vi har haft värnplikt så pass länge att det ses som mer eller mindre en naturlag av många att ha det systemet.  Det ses som den bästa och billigaste lösningen just för att vi hade systemet så länge.

Edited by Andtryggve

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Reservingenjör said:

Jag förstår hur du menar. När det gäller att storma och ta kullen så kanske inte den civila kompetensen tillförde något. Men soldatlivet är ju mer än så; det ska fixas och repareras allt möjligt, byggas väg, sjukvårdas, slaktas, lagas mat, köras mc, grävmaskin och hjullastare, dykas osv.

Jag har också läst att svenska vpl i FN-tjänst utmärkt sig vad gäller mångsidighet jämfört med andra nationers yrkessoldater. Men det kan ju vara propaganda förstås.

de väljs ofta exempel på de yrken som faktiskt är användbara och de som hamnat på rätt plats. Sen finns ett antal yrken som ger en totalt oanvändbar kompetens till den tjänst de har, antingen på grund av att de har fel tjänst eller helt enkelt ett yrke med liten eller ingen kunskap som går att koppla till krigsplaceringen. ta en ekonom eller datortekniker i ett skyttekompani.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, speculatores said:

de väljs ofta exempel på de yrken som faktiskt är användbara och de som hamnat på rätt plats. Sen finns ett antal yrken som ger en totalt oanvändbar kompetens till den tjänst de har, antingen på grund av att de har fel tjänst eller helt enkelt ett yrke med liten eller ingen kunskap som går att koppla till krigsplaceringen. ta en ekonom eller datortekniker i ett skyttekompani.

Med tanke på att många system är datorunderstödda idag så kan en datortekniker vara guld värd... 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, speculatores said:

de väljs ofta exempel på de yrken som faktiskt är användbara och de som hamnat på rätt plats. Sen finns ett antal yrken som ger en totalt oanvändbar kompetens till den tjänst de har, antingen på grund av att de har fel tjänst eller helt enkelt ett yrke med liten eller ingen kunskap som går att koppla till krigsplaceringen. ta en ekonom eller datortekniker i ett skyttekompani.

Det står ju dock chefen fritt att ändra befattningen vid KFÖ när det visar sig att skarpskytten är kock och kocken är tävlingsskytt. Och som martinator skrev, det är mycket IT ute i förbanden numera.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Eller två läkare, en psykolog, fyra lastbilsmekaniker, en teletekniker...ekonomen i förbandet förstår vad det skulle kostat att utbilda dessa till denna nivå i GSS-K spåret.

Nästa ekonomiska analys: 

Att genom vpl utbilda ett färdigt, samövat strvkomp tar 10 mån. 

Att göra motsv med GSS-K tar åratal, då de med full lön och nuvarande arbetstidsregler ska försöka nå dit. Vi har idag inte ett enda fulltaligt strvkomp med soldater utbildade till samma nivå. Samma bluff med yrkesförsvaret råder. Vi har rader med anställda, men de räknas redan efter 3 mån som "rad tillsatt"

 

insatsförsvar..till vad? Det kostar miljarder att ha alla insatsberedda inom 72h. Men det behövs inte. Ingen insats sker i Afghanistan inom 6 månader efter regeringsbeslut. Och vi behöver inte ha stridsvagns- och artilleriförband redo för svensk invasion stående..de drar fruktansvärda pengar från andra behov.

 

Vidare är det enda vägen att få fram en rekryteringsbas till frivilligförsvaret.

Två frågor har jag efter att ha löst utredningen:

1. Varför pliktas inte personal för utbildning till HV? (antydan finns i de nya lokalförsvarsförbanden)

2. Vad fyller GSS-T för funktion?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
45 minutes ago, Älgen said:

Eller två läkare, en psykolog, fyra lastbilsmekaniker, en teletekniker...ekonomen i förbandet förstår vad det skulle kostat att utbilda dessa till denna nivå i GSS-K spåret.

Nästa ekonomiska analys: 

Att genom vpl utbilda ett färdigt, samövat strvkomp tar 10 mån. 

Att göra motsv med GSS-K tar åratal, då de med full lön och nuvarande arbetstidsregler ska försöka nå dit. Vi har idag inte ett enda fulltaligt strvkomp med soldater utbildade till samma nivå. Samma bluff med yrkesförsvaret råder. Vi har rader med anställda, men de räknas redan efter 3 mån som "rad tillsatt"

 

insatsförsvar..till vad? Det kostar miljarder att ha alla insatsberedda inom 72h. Men det behövs inte. Ingen insats sker i Afghanistan inom 6 månader efter regeringsbeslut. Och vi behöver inte ha stridsvagns- och artilleriförband redo för svensk invasion stående..de drar fruktansvärda pengar från andra behov.

 

Vidare är det enda vägen att få fram en rekryteringsbas till frivilligförsvaret.

Två frågor har jag efter att ha löst utredningen:

1. Varför pliktas inte personal för utbildning till HV? (antydan finns i de nya lokalförsvarsförbanden)

2. Vad fyller GSS-T för funktion?

 

Problemet är ju att större delen av soldaterna i armén är skyttesoldater. en lite speciell syssla. Närmaste civila är nog bonde eller någon annan som är gör mycket olika saker och har vana att röra sig i skog och mark.

 

vidare kommer inte stormakt röd skicka ett meddelande sex månader i förväg om att de har för avsikt att inta Gotland med en marininfanteri brigad.

 

Vidare när de gäller rekryteringen.

1. fördelen med HV är att personalen är frivillig. Plikta till utbildning bör ju innebära pliktad till tjänst. de skulle fylla tomma rader statistiken ser bra ut. Men jag är rädd för att de skulle bli en klar konflikt mellan de som brinner för intresset och de som är där av för att staten pekat på dem.

2. GSS-T är för att ha en reserv alla behöver inte vara på plats alltid. Sen får du din mängd av folk med skiftande yrken med skiftande relevans till tjänsten.

 

Själv skulle jag inte vilja göra samma sak i uniform med knappt nämnbar ersättning. som jag gör civilt till avtalsenlig lön.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Plikta till utbildning = säkerställ att tillräckligt med välutbildat folk finns (min 7.5 mån)
Därefter kan man  ställa frågan om de vill ansluta frivilligt

Men att grundutbilda på frivillig grund har ju visat sig omöjligt. Det är alldeles för få som på frivillig grund, trots SGI och utbildningsbidrag, ställer upp ens 3 månader. Och att uppnå befattningsnivån genom vidareutbildning inom Hv med dagens system fungerar inte. Det är ju därför värnplikt återupptas.

Fördelen är att vi kan få möjlighet rekrytera till kvalificerade förband, såsom grk-, pionjärplutoner mm.
Och I utredningen pekar man på problematiken med glesbygden. Att få till förband på frivillg grund där är en riktig nöt att knäcka.

Nä, ta efter Norges exempel. Fungerar utmärkt!

Share this post


Link to post
Share on other sites
On ‎2017‎-‎04‎-‎14 at 3:40 PM, Älgen said:

Plikta till utbildning = säkerställ att tillräckligt med välutbildat folk finns (min 7.5 mån)
Därefter kan man  ställa frågan om de vill ansluta frivilligt

Men att grundutbilda på frivillig grund har ju visat sig omöjligt. Det är alldeles för få som på frivillig grund, trots SGI och utbildningsbidrag, ställer upp ens 3 månader. Och att uppnå befattningsnivån genom vidareutbildning inom Hv med dagens system fungerar inte. Det är ju därför värnplikt återupptas.

Fördelen är att vi kan få möjlighet rekrytera till kvalificerade förband, såsom grk-, pionjärplutoner mm.
Och I utredningen pekar man på problematiken med glesbygden. Att få till förband på frivillg grund där är en riktig nöt att knäcka.

Nä, ta efter Norges exempel. Fungerar utmärkt!

frågan är hur många plikt utbildade de behövs för att få en frivillig hemvärnsman. frågan är vad staten skall göra med de som inte anmäler sig frivilliga efter avslutad utbildning. Godtas de att de hamnar i en ytterst teoretisk reserv eller kommer de fortsatt pliktas in i verksamheten.

 

värnplikten återupptogs för att hitta lösningen till på GSS förbandens rekryteringsproblem. Min upplevelse av de som frivilligutbildats till HV är att de är mer motiverade och har en bättre mer enhetlig utbildning

Share this post


Link to post
Share on other sites

Njae nu får vi ta det här från början, värnplikten är inte lösningen på GSS rekryteringsproblem.

Det är ändå så att den nya försvarspolitiska inriktningen ställer andra krav på försvarets personalförsörjning än vad inriktningen från 2009 gjorde, den sträckte sig endast fram till valåret 2014.

För att försöka lindra rekryteringsproblemen så återstartade man ju tidigare repmötena, vilket var en snabb åtgärd man kunde göra innan den nya försvarspropositionen kunde läggas fram.

Den nya försvarsinriktningen ställer långt större krav på försvaret av Sverige än den tidigare från 2009, de kraven kan inte uppfyllas med enbart GSS förband utan där krävs att man omsätter utbildade och samövade förband istället för som nu är fallet då man i regel bara utbildar och övar enskilda individer, med tanke på att så många slutar sin GSS anställning.

Detta kan ske om man har ett värnpliktsförsvar, förslaget som ligger nu är att GSS/T i regel tas bort och ersätts av värnplikt, GSS/K kommer vara kvar i sin helhet.

Problemet med tidigare försvarsinriktning vad gäller personalläget är framförallt att rekryteringen till officersprogrammen, det slutar fler officerare idag än vad som kommer in i förbanden.
Rekryteringen till hemvärnet kommer bli mycket problematisk framöver eftersom den nuvarande utbildningen till hemvärnet GMU/hv inte räcker till, rekryteringsproblemen i HV är på flera utbildningsgrupper i nedåtgående trend då man tömt de möjligheter som finns funnits.

Värnplikt är nödvändigt, inte eftersom det löser tidigare problem utan framförallt för att det ska tillfredsställa framtida behov. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Då har vi samma uppfattning, att GSS/T, de försvinner sakta ur systemet. Kvar är stående förband med GSS/K, specialförband & "blå" vapengrenarna som det ser ut.
Fördelen med värnpliktsutbildade är att vi till frivilligförsvaret får "gratis" befattningsutbildade. Det är inte så att de GMU-utbildade med gamla systemet har/hade mer enhetlig utbildning. Sanningen är att de har ingen befattningsutbildning alls, och den icke fungerande tanken var att de skulle få den i hemvärnet. Vilket inte fungerar.Visst spec, det finns enskilda individer som lägger ned mycket tid och når en bra förmåga, men som utbidlningssystem visade det sig inte fungera.
Och att vi upplever det krångligt med personal med olika befattningsutbildning I Hv, beror ju på att de kommer in med befattningsutbildning som är fel för Hv. men det är enklare att styra om än att försöka bygga från noll.
Och framtidens vplsystem fattar jag för om några år producerar ca 4.000 till insatsförsvaret och 4.000  för direkt krigsplacering I Hv.  
En räknemanöver:. Det innebär ju att varje bataljon kan tillföras ca 100 soldater/år! Krigsplaceras dessa ca 10 år (till 30 års ålder) har vi 40.000 Hv-soldater. Efter 30 års ålder ges möjligheten fortsätta frivilligt.
Notera!!! Att dessa tagits ut på frivillig basis, och förhoppningsvis är medvetna om vad de kontrakteras till (inget tvång råder som förr)
Och ges dessutom de pliktade möjlighet att frivilligt lägga ned mer tid, då har vi möjlighet bygga något vi inte har idag

 

Återigen, Norge är ett utmärkt exempel. Halva befolkningsmängden, men dubbelt så stor numerär..med bättre utrustnig och tätare övningar.
Men våra politiker drömde om något annat..

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Älgen said:

Då har vi samma uppfattning, att GSS/T, de försvinner sakta ur systemet. Kvar är stående förband med GSS/K, specialförband & "blå" vapengrenarna som det ser ut.
Fördelen med värnpliktsutbildade är att vi till frivilligförsvaret får "gratis" befattningsutbildade. Det är inte så att de GMU-utbildade med gamla systemet har/hade mer enhetlig utbildning. Sanningen är att de har ingen befattningsutbildning alls, och den icke fungerande tanken var att de skulle få den i hemvärnet. Vilket inte fungerar.Visst spec, det finns enskilda individer som lägger ned mycket tid och når en bra förmåga, men som utbidlningssystem visade det sig inte fungera.
Och att vi upplever det krångligt med personal med olika befattningsutbildning I Hv, beror ju på att de kommer in med befattningsutbildning som är fel för Hv. men det är enklare att styra om än att försöka bygga från noll.
Och framtidens vplsystem fattar jag för om några år producerar ca 4.000 till insatsförsvaret och 4.000  för direkt krigsplacering I Hv.  
En räknemanöver:. Det innebär ju att varje bataljon kan tillföras ca 100 soldater/år! Krigsplaceras dessa ca 10 år (till 30 års ålder) har vi 40.000 Hv-soldater. Efter 30 års ålder ges möjligheten fortsätta frivilligt.
Notera!!! Att dessa tagits ut på frivillig basis, och förhoppningsvis är medvetna om vad de kontrakteras till (inget tvång råder som förr)
Och ges dessutom de pliktade möjlighet att frivilligt lägga ned mer tid, då har vi möjlighet bygga något vi inte har idag

 

Återigen, Norge är ett utmärkt exempel. Halva befolkningsmängden, men dubbelt så stor numerär..med bättre utrustnig och tätare övningar.
Men våra politiker drömde om något annat..

Till skillnad från Norge är inte Svenskarna uppväxta med historier från den äldre generationen om vad som händer om beredskapen behandlas slarvigt och politikerna hoppas på de bästa.

 

När de gäller rekryteringen bör vi politikerna fundera på vad som är trasigt. Personligen tror jag inte särskilt många kommer att stanna frivilligt efter plikttiden. vilket gör att den erfarenhet som byggs upp begränsas.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Älgen said:

Då har vi samma uppfattning, att GSS/T, de försvinner sakta ur systemet. Kvar är stående förband med GSS/K, specialförband & "blå" vapengrenarna som det ser ut.
Fördelen med värnpliktsutbildade är att vi till frivilligförsvaret får "gratis" befattningsutbildade. Det är inte så att de GMU-utbildade med gamla systemet har/hade mer enhetlig utbildning. Sanningen är att de har ingen befattningsutbildning alls, och den icke fungerande tanken var att de skulle få den i hemvärnet. Vilket inte fungerar.Visst spec, det finns enskilda individer som lägger ned mycket tid och når en bra förmåga, men som utbidlningssystem visade det sig inte fungera.
Och att vi upplever det krångligt med personal med olika befattningsutbildning I Hv, beror ju på att de kommer in med befattningsutbildning som är fel för Hv. men det är enklare att styra om än att försöka bygga från noll.
Och framtidens vplsystem fattar jag för om några år producerar ca 4.000 till insatsförsvaret och 4.000  för direkt krigsplacering I Hv.  
En räknemanöver:. Det innebär ju att varje bataljon kan tillföras ca 100 soldater/år! Krigsplaceras dessa ca 10 år (till 30 års ålder) har vi 40.000 Hv-soldater. Efter 30 års ålder ges möjligheten fortsätta frivilligt.
Notera!!! Att dessa tagits ut på frivillig basis, och förhoppningsvis är medvetna om vad de kontrakteras till (inget tvång råder som förr)
Och ges dessutom de pliktade möjlighet att frivilligt lägga ned mer tid, då har vi möjlighet bygga något vi inte har idag

 

Återigen, Norge är ett utmärkt exempel. Halva befolkningsmängden, men dubbelt så stor numerär..med bättre utrustnig och tätare övningar.
Men våra politiker drömde om något annat..


Jag håller inte med där och vet inte vart du fått din uppfattning, men.
En tanke just nu är att det ska bli en del värnplikt, eventuellt en del med fortsatt GMU-HV och att de värnpliktiga efter ett antal år när deras krigsplacering utgår får ett erbjudande om att fortsätta inom Hemvärnet eller börja en anställning som GSS/K.

Den utbildning som tills nu bedrivits där inriktningen är att börja i Hv (GMU/HV) är en mycket bra grund för att kunna ingå som hemvärnssoldat, vi kan inte kräva av organisationen som den är just nu att full-utbilda en individ för att kunna passa i hemvärnsförbanden rakt av, de flesta som genomfört senaste årens Gmu/gmu-hv har en grundlagd förmåga till befattning i hemvärnet, de flesta har utbildning motsvarande skyttesoldat och skyddsvakter, vilket är hemvärnets grund.

Att dessutom hemvärnet i samband med värnpliktens avskaffande införde KFÖ (och på flera hålla en längre och mer omfattande introduktionsutbildning) systemet som är ett mycket bra och effektivt utbildnings och övningssystem har förbättrat hemvärnet på många sätt och vis, ist för som tidigare man skulle göra ett antal strödagar om året men där en sammanhängande utbildning eller övning i regel var omöjlig att genomföra praktiskt.
Grundläggande militär utbildning på 3-4 månader i försvaret och därefter vidareutbildning inom hemvärnsförbanden fungerar absolut, sen bygger förstås hemvärnet mycket på frivillighet, det är frivilligt att gå med men sen är du förpliktigad att deltaga och hur mycket tid du vill lägga ned på Hv bestämmer du själv utefter rådande avtal.

Det finns i nuläget inget som säger att försvaret ska producera 8 000 man om året 4´ till försvaret och 4´ till hemvärnet, det finns inte heller kapacitet att genomdriva sådan utbildning med nuvarande organisation och personalstyrka.

Att personal ska krigsplaceras på 10 år till hemvärnet fungerar inte, glöm det, då är det inte hemvärnet längre utan något helt annat.

Vad är det vi har möjlighet att bygga enl ditt system mot vad som inte fungerar eller "som vi inte har" idag?

Vårt försvar kommer likna mer det system som finns i Danmark än Norge, men det är inte så intressant i sammanhanget.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Om det kommer att vara några tusen personer som genomför värnplikten varje år, kommer det att räcka för Hemvärnets rekryteringsbehov i framtiden?

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 minutes ago, Andtryggve said:

Om det kommer att vara några tusen personer som genomför värnplikten varje år, kommer det att räcka för Hemvärnets rekryteringsbehov i framtiden?

De är knappast troligt att en större andel av vpl kullen skulle välja att fortsätta i hemvärnet. Så direktrekrytering till Hemvärnet och utbildning av med inriktning måste ske.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Förstår inte hur du resonerar? Varför skulle det vara fler som ansluter frivilligt innan de utbildats, än efter? Och de som utbildats under plikt är frivilligt uttagna, dvs med helt annan motivation än då allmän värnplikt rådde.

Vi har ju redan systemet med direktutbildning..med katastrofalt lågt deltagande/intresse.

Här är utrednings förslag avseende försörjning av personal till hemvärnet:

 

"Utredningens förslag: Hemvärnet med de nationella skydds- styrkorna ska även i fortsättningen i huvudsak personalförsörjas genom rekrytering av totalförsvarspliktiga som tidigare genom- fört militär grundutbildning.

Hemvärnets personalförsörjningsbehov bör vara en av flera dimensioneringsgrunder för personalreservens storlek.

Personalförsörjningen, inte minst av hemvärnsförbanden i de militärdemografiska underskottsområdena, ska även kunna ske genom direktrekrytering av totalförsvarspliktiga som grund- utbildats mot den nya typ av krigsförband – lokalförsvarsförband – utredningen föreslår ska införas i Försvarsmaktens organisation. "

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Älgen said:

Förstår inte hur du resonerar? Varför skulle det vara fler som ansluter frivilligt innan de utbildats, än efter? Och de som utbildats under plikt är frivilligt uttagna, dvs med helt annan motivation än då allmän värnplikt rådde.

Vi har ju redan systemet med direktutbildning..med katastrofalt lågt deltagande/intresse.

Här är utrednings förslag avseende försörjning av personal till hemvärnet:

 

"Utredningens förslag: Hemvärnet med de nationella skydds- styrkorna ska även i fortsättningen i huvudsak personalförsörjas genom rekrytering av totalförsvarspliktiga som tidigare genom- fört militär grundutbildning.

Hemvärnets personalförsörjningsbehov bör vara en av flera dimensioneringsgrunder för personalreservens storlek.

Personalförsörjningen, inte minst av hemvärnsförbanden i de militärdemografiska underskottsområdena, ska även kunna ske genom direktrekrytering av totalförsvarspliktiga som grund- utbildats mot den nya typ av krigsförband – lokalförsvarsförband – utredningen föreslår ska införas i Försvarsmaktens organisation. "


Förutsatt att de klarar mönstringen och antas vara lämpliga för resp befattning, är det brist på frivilliga till vissa befattningar och eller de inte har rätt kvalifikationer kommer man plikta in även de som inte alls vill göra värnplikt.

Edited by Chassi

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Älgen said:

Förstår inte hur du resonerar? Varför skulle det vara fler som ansluter frivilligt innan de utbildats, än efter? Och de som utbildats under plikt är frivilligt uttagna, dvs med helt annan motivation än då allmän värnplikt rådde.

Vi har ju redan systemet med direktutbildning..med katastrofalt lågt deltagande/intresse.

Här är utrednings förslag avseende försörjning av personal till hemvärnet:

 

"Utredningens förslag: Hemvärnet med de nationella skydds- styrkorna ska även i fortsättningen i huvudsak personalförsörjas genom rekrytering av totalförsvarspliktiga som tidigare genom- fört militär grundutbildning.

Hemvärnets personalförsörjningsbehov bör vara en av flera dimensioneringsgrunder för personalreservens storlek.

Personalförsörjningen, inte minst av hemvärnsförbanden i de militärdemografiska underskottsområdena, ska även kunna ske genom direktrekrytering av totalförsvarspliktiga som grund- utbildats mot den nya typ av krigsförband – lokalförsvarsförband – utredningen föreslår ska införas i Försvarsmaktens organisation. "

saken är den att de förmodligen bara marginellt finns fler frivilliga än de som nu söker sig till HV och försvarsmakten i övrigt. Sen är frågan om hur många som inte kommer säga nej vid mönstringen, efter att fåt skjuta upp sitt liv ett år sen, inte ansluta sig till Hemvärnet och göra de året till ett totalt bortkastat. för att sen göra precis så lite som plikten kräver

 

Sen är frågan om FM har resurserna till att utbilda 4000 värnpliktiga och 4000 direkt till HV per år. Den bataljon jag är med är jag tveksam till att den skulle förmå att ta emot ens tio nya per år. trotts att vi har två insatts kompanier, en beredskapspluton och en batstab att fördela dem över. de stora problemet är Plutonchefer och uppåt, då de tar tid att få fram sådana.

Share this post


Link to post
Share on other sites
40 minutes ago, speculatores said:

saken är den att de förmodligen bara marginellt finns fler frivilliga än de som nu söker sig till HV och försvarsmakten i övrigt. Sen är frågan om hur många som inte kommer säga nej vid mönstringen, efter att fåt skjuta upp sitt liv ett år sen, inte ansluta sig till Hemvärnet och göra de året till ett totalt bortkastat. för att sen göra precis så lite som plikten kräver

 

Sen är frågan om FM har resurserna till att utbilda 4000 värnpliktiga och 4000 direkt till HV per år. Den bataljon jag är med är jag tveksam till att den skulle förmå att ta emot ens tio nya per år. trotts att vi har två insatts kompanier, en beredskapspluton och en batstab att fördela dem över. de stora problemet är Plutonchefer och uppåt, då de tar tid att få fram sådana.

Fördelen med värnplikt är att man når många på en gång, och under tjänstgöringens gång så kommer folk på att, detta var ju ganska kul och söker sig vidare efteråt, man gör sin värnplikt på helt andra förutsättningar än vad man gjort när man ska göra GMU.

Antagligen blir man efter värnplikt krigsplacerad och kan då vara med i HV som "extra hemvärnsman" när sedan krigsplaceringen utgår kan man bli placerad i hemvärnet.

Försvarsmakten har inte den kapacitet som krävs för att utbilda 4000 ( eg ca 4.500-5000) värnpliktiga om året, man kommer  till en början behöva ta mycket hjälp av GSS/K soldater och chefer, den officerskår som fanns förra gången värnplikten var aktiv finns inte kvar, den är utspridd på andra befattningar eller är uppsagda.

4000 grundutbildade till HV om året är inte heller riktigt, det kommer helt enkelt inte ske, den kapaciteten finns definitivt inte i organisationen. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, Chassi said:

Fördelen med värnplikt är att man når många på en gång, och under tjänstgöringens gång så kommer folk på att, detta var ju ganska kul och söker sig vidare efteråt, man gör sin värnplikt på helt andra förutsättningar än vad man gjort när man ska göra GMU.

Antagligen blir man efter värnplikt krigsplacerad och kan då vara med i HV som "extra hemvärnsman" när sedan krigsplaceringen utgår kan man bli placerad i hemvärnet.

Försvarsmakten har inte den kapacitet som krävs för att utbilda 4000 ( eg ca 4.500-5000) värnpliktiga om året, man kommer  till en början behöva ta mycket hjälp av GSS/K soldater och chefer, den officerskår som fanns förra gången värnplikten var aktiv finns inte kvar, den är utspridd på andra befattningar eller är uppsagda.

4000 grundutbildade till HV om året är inte heller riktigt, det kommer helt enkelt inte ske, den kapaciteten finns definitivt inte i organisationen. 

Finns officerare, material och lokaler till en sån expansion allt gammalt är ju utsålt, när de gäller material och fordon.  Så de går ju inte att göra som de krigförande länderna under första världskriget och använda allt som finns i kassuner och förråd hur utdaterat de än är.

Share this post


Link to post
Share on other sites
40 minutes ago, speculatores said:

Finns officerare, material och lokaler till en sån expansion allt gammalt är ju utsålt, när de gäller material och fordon.  Så de går ju inte att göra som de krigförande länderna under första världskriget och använda allt som finns i kassuner och förråd hur utdaterat de än är.

Man klarar nätt och jämt av att utbilda 4500 värnpliktiga, men ska det därtill 3 utbildningsomgångar extra om året á 1700 GMU/hv per omgång så kommer det ta mycket resurser, som inte finns.

sen är jag ytterst tveksam till om det är ett mål att utbilda 4000 till hemvärnet om året, tror inte heller att det är praktisk genomförbart, inte ens om man pliktar in folk till en GMU/hv vilket jag bara kan se som en kontraproduktiv åtgärd.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Chassi said:

Man klarar nätt och jämt av att utbilda 4500 värnpliktiga, men ska det därtill 3 utbildningsomgångar extra om året á 1700 GMU/hv per omgång så kommer det ta mycket resurser, som inte finns.

sen är jag ytterst tveksam till om det är ett mål att utbilda 4000 till hemvärnet om året, tror inte heller att det är praktisk genomförbart, inte ens om man pliktar in folk till en GMU/hv vilket jag bara kan se som en kontraproduktiv åtgärd.

Nu syftar jag på övriga FM. Inte heller där finns tillräckligt med pengar eller officerare i överskott.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nej det skrev jag innan.

När värnplikten lades i malpåse 2010 så fick en hel del officerare gå och de som fanns kvar ha fått andra uppgifter, materiel och byggnader finns kvar i stor utsträckning så den kapaciteten är intakt men däremot så personalen som ska utbilda värnplitkiga finns inte längre i samma utsträckning.

Därav kommer man ta hjälp av GSS/K soldater och chefer till en början som instruktörer motsv. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

För att förtydliga mig, finns kompanichefer och övriga officersposter till de tänkta kompanier. Kan var och en få en egen uniform och ett eget vapen. Sen tillkommer en mängd material som är förbandsberoende.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, speculatores said:

För att förtydliga mig, finns kompanichefer och övriga officersposter till de tänkta kompanier. Kan var och en få en egen uniform och ett eget vapen. Sen tillkommer en mängd material som är förbandsberoende.

Ja det finns, det är däremot brist på utbildningsofficerare.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Chassi said:

Ja det finns, det är däremot brist på utbildningsofficerare.

 

Så du menar att redan 2010 så hade de brist på utbildningsofficerare? De ska inte ta in fler rekryter utan bara tillsätta de 4500 platser som man hade planerat årligen sedan 2010. Med andra ord måste vi haft utb-officerare nog 2010 eller så sket sig planeringen redan då helt makalöst fullständigt? 

 

Kan vara så att jag har missuppfattat hela situationen och förklara då gärna var jag tänkte fel.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, p0ff3 said:

 

Så du menar att redan 2010 så hade de brist på utbildningsofficerare? De ska inte ta in fler rekryter utan bara tillsätta de 4500 platser som man hade planerat årligen sedan 2010. Med andra ord måste vi haft utb-officerare nog 2010 eller så sket sig planeringen redan då helt makalöst fullständigt? 

 

Kan vara så att jag har missuppfattat hela situationen och förklara då gärna var jag tänkte fel.

Nej nej, 2010 fanns det fortfarande en del officerare men försvarsbeslutet som antogs 2009 och framåt innebar även att en del officerare har fått sluta, dels genom naturlig avgång (pension) eller så genom arbetsbrist, en del har även slutat eftersom man inte ville skriva på bestämmelsen om att skickas utomlands, det rör sig totalt om något tusental som slutat sedan 2009/2010.

Ett annat faktum är att det de senaste åren slutat fler officerare än vad som också kommit in från officersskolorna, trenden har varit nedåtgående vilket inte gör situationen lättare.

Så idag när värnplikten åter ska aktiveras då saknas det dels officerare i chefsbefattning till värnpliktsförbanden, men framförallt officerare som ska utbilda de värnpliktiga. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 2017-04-16 at 4:43 PM, speculatores said:

frågan är hur många plikt utbildade de behövs för att få en frivillig hemvärnsman. frågan är vad staten skall göra med de som inte anmäler sig frivilliga efter avslutad utbildning. Godtas de att de hamnar i en ytterst teoretisk reserv eller kommer de fortsatt pliktas in i verksamheten.

 

värnplikten återupptogs för att hitta lösningen till på GSS förbandens rekryteringsproblem. Min upplevelse av de som frivilligutbildats till HV är att de är mer motiverade och har en bättre mer enhetlig utbildning

Under kalla kriget hade vi inget problem med att rekrytera värnpliktiga till varken Hv eller eventuella utlandstjänster. Och jag är ytterst tveksam till tesen att en person som söker sig till Hemvärnet efter fullföljd värnplikt skulle vara mindre motiverad än en person som söker sig "frivilligt". Det jag märkt är att de som varit intresserad av Hv utan någon tidigare form av tjänstgöring har gjort det av fel orsaker. Ungar som tycker att "vapen är coolt" och konspirationsteoretiker som vill försvara Sverige från allt ifrån "ett muslimskt inbördeskrig" till "judiska transdimensionella illuminati ödlemänniskor" (mig veterligen har Hv inte antagit några av dessa galningar).

Vi får även tänka på att vi lever i en tid av höga utbildningskrav och hög arbetslöshet bland unga. Då funkar en tre månaders utbildning för att gå med i hemvärnet ytterst illa, eftersom att det är mindre än tre månader mellan studentfirande och intro på högskolorna. Alternativet att göra hemvärnsutbildning i tre månader och sedan börja söka ett jobb att livnära sig på fram till nästa års intro är nog föga lockande.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, darkjak said:

Under kalla kriget hade vi inget problem med att rekrytera värnpliktiga till varken Hv eller eventuella utlandstjänster. Och jag är ytterst tveksam till tesen att en person som söker sig till Hemvärnet efter fullföljd värnplikt skulle vara mindre motiverad än en person som söker sig "frivilligt". Det jag märkt är att de som varit intresserad av Hv utan någon tidigare form av tjänstgöring har gjort det av fel orsaker. Ungar som tycker att "vapen är coolt" och konspirationsteoretiker som vill försvara Sverige från allt ifrån "ett muslimskt inbördeskrig" till "judiska transdimensionella illuminati ödlemänniskor" (mig veterligen har Hv inte antagit några av dessa galningar).

Vi får även tänka på att vi lever i en tid av höga utbildningskrav och hög arbetslöshet bland unga. Då funkar en tre månaders utbildning för att gå med i hemvärnet ytterst illa, eftersom att det är mindre än tre månader mellan studentfirande och intro på högskolorna. Alternativet att göra hemvärnsutbildning i tre månader och sedan börja söka ett jobb att livnära sig på fram till nästa års intro är nog föga lockande.

och vad gör det mer lockande att göra värnplikten, vilket klart skulle göra att de behöver skjuta upp eventuella studier minst ett år. Utan att ha en aning om och när repetitionsutbildningar kommer att tvinga soldaten att göra omprioriteringar i sitt liv.

 

Sen verkar utlandsmissionerna ha genomförts av en relativt liten andel. ett antal gjorde flera missioner och ett fåtal gjorde fler missioner än vad de kanske borde. När de gäller HV var det en blandad skara som anmälde sig frivilliga. de hade blandad militär bakgrund och ett extremt blandat deltagande i övningar. vissa fanns enbart på pappret för att de säkert skulle dyka upp om något hände och kretschefen inte ville/orka ta tag i dem. så åtminstone jag skulle säga att en del problem fanns med rekryteringen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Du nämnde i en tidigare replik att politikerna måste fundera på vad som är fel. Det har de ju gjort! Efter 1 1/2 års utredning, där alla sakkunninga instanser konsulterats, är resultatet att värnplikt återinförs. På FRIVILLIG basis. Där de som efter fullgjord militär utbildning, mer än dubbelt så lång som dagens GMU, kan välja att frivilligt gå med i hemvärnet, eller under plikt ingå i personalreserven. Utöver detta uppfylld brigadförbanden. Tidplanen är anpassad efter vad Försvarsmakten angivit möjligt.

Du verkar så negativ till det mesta. Hur skulle DU lösa problemet undrar jag. 

Och sluta jämföra med hur det såg ut 1982. Då var Hemvärnets uppgift 3 dagars insats! Därefter hem. Går inte att jämföra med dagens uppgift, att ersätta dåtidens lokalförsvar 

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Älgen said:

Du nämnde i en tidigare replik att politikerna måste fundera på vad som är fel. Det har de ju gjort! Efter 1 1/2 års utredning, där alla sakkunninga instanser konsulterats, är resultatet att värnplikt återinförs. På FRIVILLIG basis. Där de som efter fullgjord militär utbildning, mer än dubbelt så lång som dagens GMU, kan välja att frivilligt gå med i hemvärnet, eller under plikt ingå i personalreserven. Utöver detta uppfylld brigadförbanden. Tidplanen är anpassad efter vad Försvarsmakten angivit möjligt.

Du verkar så negativ till det mesta. Hur skulle DU lösa problemet undrar jag. 

Och sluta jämföra med hur det såg ut 1982. Då var Hemvärnets uppgift 3 dagars insats! Därefter hem. Går inte att jämföra med dagens uppgift, att ersätta dåtidens lokalförsvar 

En tanke är att se vilken utbildningsnivå varje soldat behöver och kolla vilken lönenivå som faktiskt skulle locka tillräckligt med folk till försvarsmakten. När de gäller hemvärnet försvann inte de organisationsmässiga problemen med att kretschefen blev kompanichef. problemet blev klart bättre med att KFÖ systemet infördes. Nuvarande nivå på Värnplikt är så låg att de förmodligen inte kommer lösa personalproblemet för försvarsmakten. De stora problemet är ju att försvarsmakten knappt har någon möjlighet att utbilda personal.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Similar Content

  • By N3K
   Hej SoldF!
   Jag ska i september påbörja min GMU med befattningsutbildning efter de, inriktning Mekaniserad spaning på P7.
    
   Jag har sökt och letat men finner väldigt lite info angående spaning och vad den befattningen innebär, ännu mindre Mekaniserad spanare. Jag undrar även vad jag kan förvänta mig, både under utbildningen och fortsätta möjligheter efter mina första 9 månader.
    
   Den lilla informationen jag har lyckats få tag på, har gett min en bra känsla men man kan aldrig förbereda sig för mycket. Telekrigdsoldat lockar mig ganska mycket också, så om någon här har en inblick, egen erfarenhet eller bara vet något om de två befattningarna, så tar jag gärna del av de.
    
   Tack på förhand
   N3K
  • By Gunnar granat
   Som rubriken lyder, hur ser ni på soldater med endast gmu i ryggen! Är de ivägen eller är de lika kompetenta som alla andra med lite utbildning? 
    
   Klarar de av att bli mer än skytte soldater? 
    
   Förstår att detta är individuellt men rent generellt? 
    
   //GG
  • By Narva
   Hej!

   Jag skrev tidigare här om min nervositet inför mönstringen. Jag har nu genomfört mönstring och tänkte dela med mig av lite tips och tankar för framtida mönstrande.
   När jag åkte till mönstringen hade jag gått upp klockan 03:00 samma dag. Hade inte käkat så väldigt mycket. Oddsen för en lyckad insats var således ganska små i mitt fall.

   10:00 börjar jag skriva datatestet i en närmast tom provsal.
   Under hela provet har jag magont och känner stor stress inför dels svaren jag redan svarat och vad som komma skall.
   Jag börjar också titta onödigt mycket på klockan, eftersom jag var trött och nervös nog att inte kolla tiden när man startade började det bli svettigt. Går in mellan två provdelar då klockan stannar, ger mig själv två stenhårda lavetter, tvättar ansiktet och går in och kör igen.
   Avslutar provet ca. 50-60 minuter senare.
    
   -----Lunch-----

   12:00 Psykolog
   Var riktigt nervös vilket säkert märktes här. Dock skötte jag det snyggt och svarade rakt och ärligt på samtliga frågor som ställdes. Efter att vi var klara kom chocken, jag hade skrivit en 7a på datatestet. Hade förväntat mig att landa på en stark 2a!
    
   13:00 Sköterskan, Isokai etc.
   Direkt efter psykologen var det dags att kila ner till sköterskan som kollade hälsan, synen och hörseln. Sen var det dags för Isokai, tydligen är kvalitén ganska undermålig på dessa aparater så jag fick dra 5 gånger på två olika maskiner innan resultatet kom.
    
   14:30 Läkarbesöket
   Inga konstigheter här egentligen, vi gick igenom allmänt kring tjänstbarhet och dyl. Gick ut ur rummet med ett A.
    
   ------ Klar för dagen ------
    
   08:00 Cykeltest
   Detta var nog det mest fysiskt och psykiskt ansträngande momenten. Som närmast helt otränad, rökare och ganska klen var det givetvis ännu tyngre.
   Cyklade ca. 5 min uppvärmning, redan här började mjölksyran kännas av. Sen kom första steget, andra och så tredje etc. Efter vad som kändes som en evighet av fysiskt lidande trillar jag av cykeln, jag har klarat det och med god marginal! 

   09:30 Yrkesvägledaren
   Fick min befattning utan konstigheter, fick även höra att jag är mycket lämplig att bli officer i framtiden och rekommendationen var att jag skulle söka mig mot officersprogrammet efter några år på befattningen.
    
    

   Kort och gott, mot alla odds, utan fysik, rökare och klen som en sticka, så gick det ändå. Det går alltid att dra stången lite, lite hårdare, sitta kvar på cykeln 43 sekunder till för att nå nästa nivå etc. Det handlar om pannben, inget annat. 

   Mitt råd är således till alla som söker igen: var säker på vad du vill och GE ALDRIG UPP. 
    
   Bästa hälsningar och lycka till alla framtida rekryter!
   /Narva
    
    
    
    
  • By GIjoe
   fick tjänsten robotman luftvärn på Lv6 i Halmstad. vad innebär det ? några erfarenheter?
    
   /Tompa
×