Jump to content

Recommended Posts

 

 

1. De fanns en stor mängd förband av tveksam kvallite. i slutet av förra århundradet köpte min far en mauser som legat i mobiliseringsförråd i 90 år. om kalla kriget någon gång blivit hett, skulle alltså även på åttiotalet soldater beväpnas med en mauser model M/96. hur många andra förband hade utrustning tiden sprungit ifrån? allt för att hålla upp antalet ?

 

Att det var så förr betyder ju inte att det måste vara så i ett nytt värnpliktsförvar.

 

skall de finnas ett större antal i rullorna och inte budgeten ökas markant, då är de frågan om hur bra är tillräckligt bra för de förrådsställda materialet. Vad skulle säga att de inte åter igen behålls en stor mängd utrustning långt bortom dess praktiska användbarhet, för att balansera budgeten?

Edited by speculatores

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Precis, slipper studielån, kan möjligen få kurslitteratur bekostade. Jag hade definitivt hoppat på det när jag studerade, om jag fått erbjudande om det.

 

Det beror väl lite på vad syftet med det tänkta systemet ska vara. Om syftet "bara" är att ha deltidssoldater som ska kunna vara snabbt greppbara, eller om tanken är att dessa personer sedan ska bli officerare.

 

Det senare är väl det som är den egentliga tanken med ROTC. Det krävs väl också vissa studieresultat för att man ska kunna vara aktuell för att gå med i ROTC.

 

I artikeln så låter det ju mer som om man tänker sig dessa personer som en slags snabbt greppbar reservstyrka att ta till vid kris.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

Ja visst ser olika länders system helt olika ut och ger olika förutsättningar. Men det är helt klart en intressant fundering som definitivt behöver utredas vidare.

 

Att ha en säkrad inkomst utan studielån och att ha ett säkert sommarjobb, kan väga mycket. Ponera t.ex. att ett universitet kan ha runt 30 000 studenter, en ganska stor rekryteringsbas att utgå ifrån.

Jo. fast om man ska begränsa sig till högskoleorter som är "fd militärorter" som artikeln tycks mena så är väl studentunderlaget där betydligt lägre än 30 000. Vet inte om det är fler universitet än Stockholm, Lund och Göteborg som når upp i 30 000+ studenter. Många av dessa är ju dessutom sådana som läster enstaka kurser.

 

Sedan så lär väl utbildningen ta längre tid om man ska stå till försvarets förfogande, men det kanske inte är något stort problem om man har försörjning under tiden.

 

Dock, om tanken sedan är att man ska vara GSS/T ett visst antal år efter avslutad utbildning så finns det väl en rätt stor risk att detta gör det betydligt svårare att få ett jobb efter utbildningen är avslutad. I alla fall jämfört med de som inte är uppbundna till försvaret i några år.

 

Och vad händer om man hoppar av studierna, eller misslyckas med studierna?

 

När det gäller USA: ROTC är väl något som man kan ansöka om ifall man har vissa studieresultat, och det täcker i så fall hela eller delar av avgiften till universitetet. Jag tror inte att det handlar om att man får någon lön under utbildningen, men jag kan ha fel.

 

 

Visst finns det många frågor att svara på, därav behovet av utredning sett ur flera perspektiv, försvaret, universiteten/högskolan och samhällets perspektiv.

 

Jag tog bara ett universitet som finns på f.d. regementsstad som exempel. Dvs. Linnéuniversitet i Växjö och Kalmar som har 31000 studenter. Sett till andra universitet har Karlstad och Örebro 17 000 och Mittuniversitet något färre. Jag tror att kärnan här är att det ska finnas övningsområden att använda i närheten.

 

En vinst med detta system är att en individ som tänker sig ska bli officer, redan har andra högskolestudier och därmed får officersyrket in kompetens och personer med andra bakgrunder än vad de får just nu.

 

Jag tycker det är en intressant tanke som definitivt behöver utredas och genomlysas. Finns troligen sådana saker som skattemässiga hänsyn som måste tas, även andra hänsyn som sjukskrivningskostnader m.m.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

Precis, slipper studielån, kan möjligen få kurslitteratur bekostade. Jag hade definitivt hoppat på det när jag studerade, om jag fått erbjudande om det.

 

Det beror väl lite på vad syftet med det tänkta systemet ska vara. Om syftet "bara" är att ha deltidssoldater som ska kunna vara snabbt greppbara, eller om tanken är att dessa personer sedan ska bli officerare.

 

Det senare är väl det som är den egentliga tanken med ROTC. Det krävs väl också vissa studieresultat för att man ska kunna vara aktuell för att gå med i ROTC.

 

I artikeln så låter det ju mer som om man tänker sig dessa personer som en slags snabbt greppbar reservstyrka att ta till vid kris.

 

 

Jag tror inte att artikeln ska ses som ett färdigt förslag, mer som en start på en tanke för att gå vidare med att utreda det.

 

Att personerna finns snabbt greppbara är positivt, att de kan utbilda sig samtidigt är positivt och om det sedan finns några som kan tänka sig att gå in i officersutbildning, är det positivt. Meningen behöver så klart inte vara enbart det ena eller det andra. Vissa kan tänka sig att bli officerare, andra inte, båda har en plats under en viss tid av sitt liv enligt detta system. Vissa fortsätter inom försvaret, andra fortsätter med sin civila karriär. Inget konstigt i det.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

Visst finns det många frågor att svara på, därav behovet av utredning sett ur flera perspektiv, försvaret, universiteten/högskolan och samhällets perspektiv.

 

Jag tog bara ett universitet som finns på f.d. regementsstad som exempel. Dvs. Linnéuniversitet i Växjö och Kalmar som har 31000 studenter. Sett till andra universitet har Karlstad och Örebro 17 000 och Mittuniversitet något färre. Jag tror att kärnan här är att det ska finnas övningsområden att använda i närheten.

 

En vinst med detta system är att en individ som tänker sig ska bli officer, redan har andra högskolestudier och därmed får officersyrket in kompetens och personer med andra bakgrunder än vad de får just nu.

 

Jag tycker det är en intressant tanke som definitivt behöver utredas och genomlysas. Finns troligen sådana saker som skattemässiga hänsyn som måste tas, även andra hänsyn som sjukskrivningskostnader m.m.

Frågan är hur många av dessa studenter som läser enstaka kurser, och hur många som läser program. För det är väl främst studenter som går längre utbildningar som vore intressant för den här idén.

 

Det är ju ett intressant förslag, men frågan är väl om det blir bra pang för pengarna. För det lär kosta en del ändå.

 

Övningsområden kanske finns på dessa fd regementesorter, men infrastrukturen för att utbilda måste väl då byggas upp igen. D v s man måste ha dit personal och materiel, och hitta lokaler.

Det lär ju kosta en slant. Speciellt som man väl då kanske måste nyanställa för att få utbildare så det räcker.

 

Ska man sedan locka folk så måste man väl förmodligen erbjuda bra ekonomiska villkor. I princip ska man väl erbjuda utbildning med lön som är bättre än studielån, och locka mer än att ha extrajobb vid sidan av.

 

Studenterna måste väl sedan lägga en hygglig del av sin tid på militär utbildning om de ska nå upp till nivån att vara en snabbt gripbar utbildad reserv. Det kommer att innebära att deras studietakt blir långsammare, så kostnaden ökar väl där också.

 

Och sedan är frågan vad detta kostar jämfört t ex med lönehöjningar som kanske kan locka fler till militär utbildning.

Edited by Andtryggve

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

 

Visst finns det många frågor att svara på, därav behovet av utredning sett ur flera perspektiv, försvaret, universiteten/högskolan och samhällets perspektiv.

 

Jag tog bara ett universitet som finns på f.d. regementsstad som exempel. Dvs. Linnéuniversitet i Växjö och Kalmar som har 31000 studenter. Sett till andra universitet har Karlstad och Örebro 17 000 och Mittuniversitet något färre. Jag tror att kärnan här är att det ska finnas övningsområden att använda i närheten.

 

En vinst med detta system är att en individ som tänker sig ska bli officer, redan har andra högskolestudier och därmed får officersyrket in kompetens och personer med andra bakgrunder än vad de får just nu.

 

Jag tycker det är en intressant tanke som definitivt behöver utredas och genomlysas. Finns troligen sådana saker som skattemässiga hänsyn som måste tas, även andra hänsyn som sjukskrivningskostnader m.m.

Frågan är hur många av dessa studenter som läser enstaka kurser, och hur många som läser program. För det är väl främst studenter som går längre utbildningar som vore intressant för den här idén.

 

Det är ju ett intressant förslag, men frågan är väl om det blir bra pang för pengarna. För det lär kosta en del ändå.

 

Övningsområden kanske finns på dessa fd regementesorter, men infrastrukturen för att utbilda måste väl då byggas upp igen. D v s man måste ha dit personal och materiel, och hitta lokaler.

Det lär ju kosta en slant. Speciellt som man väl då kanske måste nyanställa för att få utbildare så det räcker.

 

Ska man sedan locka folk så måste man väl förmodligen erbjuda bra ekonomiska villkor. I princip ska man väl erbjuda utbildning med lön som är bättre än studielån, och locka mer än att ha extrajobb vid sidan av.

 

Studenterna måste väl sedan lägga en hygglig del av sin tid på militär utbildning om de ska nå upp till nivån att vara en snabbt gripbar utbildad reserv. Det kommer att innebära att deras studietakt blir långsammare, så kostnaden ökar väl där också.

 

Och sedan är frågan vad detta kostar jämfört t ex med lönehöjningar som kanske kan locka fler till militär utbildning.

 

hur mycket har du haft med CSN att göra? De skulle nog kunna bli FMs bästa rekryteringsverktyg, om de inte tillåts administrera FM studenterna. Använd tex sommarlovet och lite andra lediga perioder.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dock kan ju CSN likaväl bli det som får studenter att tveka. CSN går ju rätt hårt fram enligt sitt regelverk just nu.

 

Det finns ju en hel del studenter på de med krävande utbildningarna (medicin, teknik, juridik) så idag lägger en betydande del av sommaren för att ta igen missade kurser. Ett resultat av att det krävs minst 75 % godkända kurser totalt för att fortsätta erhålla studiemedel.

 

Så det som FM erbjuder måste alltså matcha mot den risk som studenterna kan uppleva med eventuellt mindre lästid under terminerna och minskad möjlighet till kompletterande studier under sommaren.

 

Kan man lösa det, så kan det mycket väl vara en framkomlig väg (inte minst som komplement till dagens system).

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

 

Visst finns det många frågor att svara på, därav behovet av utredning sett ur flera perspektiv, försvaret, universiteten/högskolan och samhällets perspektiv.

 

Jag tog bara ett universitet som finns på f.d. regementsstad som exempel. Dvs. Linnéuniversitet i Växjö och Kalmar som har 31000 studenter. Sett till andra universitet har Karlstad och Örebro 17 000 och Mittuniversitet något färre. Jag tror att kärnan här är att det ska finnas övningsområden att använda i närheten.

 

En vinst med detta system är att en individ som tänker sig ska bli officer, redan har andra högskolestudier och därmed får officersyrket in kompetens och personer med andra bakgrunder än vad de får just nu.

 

Jag tycker det är en intressant tanke som definitivt behöver utredas och genomlysas. Finns troligen sådana saker som skattemässiga hänsyn som måste tas, även andra hänsyn som sjukskrivningskostnader m.m.

Frågan är hur många av dessa studenter som läser enstaka kurser, och hur många som läser program. För det är väl främst studenter som går längre utbildningar som vore intressant för den här idén.

 

Det är ju ett intressant förslag, men frågan är väl om det blir bra pang för pengarna. För det lär kosta en del ändå.

 

Övningsområden kanske finns på dessa fd regementesorter, men infrastrukturen för att utbilda måste väl då byggas upp igen. D v s man måste ha dit personal och materiel, och hitta lokaler.

Det lär ju kosta en slant. Speciellt som man väl då kanske måste nyanställa för att få utbildare så det räcker.

 

Ska man sedan locka folk så måste man väl förmodligen erbjuda bra ekonomiska villkor. I princip ska man väl erbjuda utbildning med lön som är bättre än studielån, och locka mer än att ha extrajobb vid sidan av.

 

Studenterna måste väl sedan lägga en hygglig del av sin tid på militär utbildning om de ska nå upp till nivån att vara en snabbt gripbar utbildad reserv. Det kommer att innebära att deras studietakt blir långsammare, så kostnaden ökar väl där också.

 

Och sedan är frågan vad detta kostar jämfört t ex med lönehöjningar som kanske kan locka fler till militär utbildning.

 

 

Nu ska kanske inte detta förslag ses som den enda lösningen på FMs personalproblem. Kan mycket väl vara en av flera olika lösningar.

 

Och ja, det finns många frågor som behöver besvaras, just därför som det behöver utredas.

 

Alla förändringar i FMs personalförsörjningssystem lär kosta pengar, oavsett om du väljer att gå tillbaka till vpl helt, eller utökar ersättningarna för att locka fler GSS/K/T.

 

Om man tittar på andelen av försvarsbudgeten som går till personalkostnader, ligger Sverige i botten, så i jämförelse med andra länders fördelning av försvarsanslagen finns det pengar att använda för personal. I jämförelse med andra då.

Share this post


Link to post
Share on other sites

hur mycket har du haft med CSN att göra? De skulle nog kunna bli FMs bästa rekryteringsverktyg, om de inte tillåts administrera FM studenterna. Använd tex sommarlovet och lite andra lediga perioder.

 

Jag har haft en hel del med CSN att göra.

 

Jag kan inte påstå att mitt intryck är att FM:s administrativa skicklighet är speciellt mycket större än CSN:s heller. Men det är längesedan jag personligen hade med någondera att göra. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dock kan ju CSN likaväl bli det som får studenter att tveka. CSN går ju rätt hårt fram enligt sitt regelverk just nu.

 

Det finns ju en hel del studenter på de med krävande utbildningarna (medicin, teknik, juridik) så idag lägger en betydande del av sommaren för att ta igen missade kurser. Ett resultat av att det krävs minst 75 % godkända kurser totalt för att fortsätta erhålla studiemedel.

 

Så det som FM erbjuder måste alltså matcha mot den risk som studenterna kan uppleva med eventuellt mindre lästid under terminerna och minskad möjlighet till kompletterande studier under sommaren.

 

Kan man lösa det, så kan det mycket väl vara en framkomlig väg (inte minst som komplement till dagens system).

Jo, det är också en aspekt förstås. Kan man inte garantera att dessa studenter också kan lägga tid på sina studier så lär få lockas.

 

Plus att man väl måste erbjuda en summa som verkligen räcker att leva på utan att behöva jobba extra. Då måste man väl en bit över studiemedlet+lån.

 

Något som verkligen skulle kunna locka är väl att erbjuda bostad, det brukar ju vara ett jätteproblem för studenter. Men då är det väl det där med förmåner igen...

Edited by Andtryggve

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Nu ska kanske inte detta förslag ses som den enda lösningen på FMs personalproblem. Kan mycket väl vara en av flera olika lösningar.

 

Och ja, det finns många frågor som behöver besvaras, just därför som det behöver utredas.

 

Alla förändringar i FMs personalförsörjningssystem lär kosta pengar, oavsett om du väljer att gå tillbaka till vpl helt, eller utökar ersättningarna för att locka fler GSS/K/T.

 

Om man tittar på andelen av försvarsbudgeten som går till personalkostnader, ligger Sverige i botten, så i jämförelse med andra länders fördelning av försvarsanslagen finns det pengar att använda för personal. I jämförelse med andra då.

 

Visst kostar allt pengar. Frågan är om detta är skulle vara mer kostnadseffektivt än andra sätt. Speciellt om man måste återuppbygga infrastruktur för militär utbildning på ett antal högskoleorter.

 

Då kanske det är enklare att försöka locka med högre lön från början.

Edited by Andtryggve

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ett nytt förslag, och gamla låsningar luftas livligt.
En variant kan vara studier/militärtjänst ett halvår i taget. Då kan studierna bedrivas vid valfri skola, och militärutbildningen där det är lämpligast för tjänsten. ​

En annan variant: Ett års militärtjänst ger ett års fria studiemedel, att casha in vid valfri tidpunkt i livet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ett nytt förslag, och gamla låsningar luftas livligt.

En variant kan vara studier/militärtjänst ett halvår i taget. Då kan studierna bedrivas vid valfri skola, och militärutbildningen där det är lämpligast för tjänsten. ​

En annan variant: Ett års militärtjänst ger ett års fria studiemedel, att casha in vid valfri tidpunkt i livet.

Det sistnämnda kanske skulle locka mer, och kanske även fungera bäst. Det ger ju fd soldater en chans att plugga vidare efter avslutad tjänst. Jag tror nog betydligt mer på det än att locka studenter att kombinera grönkläder med studier.

 

Sedan är väl frågan hur det skulle fungera skattemässigt och liknande, men det får man väl reda ut.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Förslagen som diskuteras här har en sak gemensam med återinförd värnplikt: de skulle kosta mycket pengar. Fullt studiemedel är ca 100 000 kr per år. Om man istället för att gå omvägen via framtida studiemedel lägger på en lönehöjning motsvarande ett fullt studiemedelsår per soldatår efter att soldaten betalat skatt skulle det bli en lönehöjning på ca. 12000 kr/månad. Soldater skulle då hamna i ett löneläge som skulle förenkla rekryteringen.

 

Jag får också en annan tanke när jag läser detta: vilket politiskt piller skulle egentligen vara lättast att svälja för politiker och väljare för att lösa försvarets rekryteringsproblem? Skulle det vara 1) Återinfört tvång (värnpliktstjänstgöring i fredstid)? 2) Riktade förmåner (bostad i Stockholm, förtur till attraktiva utbildningar...)? 3) Göra soldatyrket välbetalt?

 

Ett annan väg vore att sätta press på arbetsgivare. Om alla arbetsgivare var tvugna att ha en viss andel GSS/T bland sina anställda skulle arbetsgivare som saknade sådana anställda vara tvugna att locka med något, förmodligen högre lön.

 

Jag tror givetvis inte att något av ovanstående kommer inträffa. Själv är jag för allmän värnplikt.

Edited by Cykelskytt

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag skulle misstänka att den rent praktiskt enklaste åtgärden som skulle få effekt på rekryteringen skulle vara höjda löner.

 

Det brukar ju lyftas fram när det gäller andra bristyrken. FM är ju inte den enda bransch där det saknas folk.

Edited by Andtryggve

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag tycker lönen är bra. Bra i praktiken fast grundlönen är usel. Jag har snittat ungefär 32800 med tillägg under mina snart fyra år. Inkluderat en mission ska tilläggas. Har ingen aning om vad andra tjänar.

 

Intressant i debatten är att bakgrunden till lagen som säger max 8+4 år var att försvaret inte ville att soldaterna skulle jobba för länge. Då blir det ju obegripligt att sen klaga på att vi slutar?

 

Alla som slutar kan ju krigsplaceras på samma sätt som gamla värnpliktiga antar jag. Det borde ju vara en hel del människor som sedan 2010 gjort GMU och jobbat ett tag. Värnplikten är ju inte avskaffad, bara vilande.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Intressant i debatten är att bakgrunden till lagen som säger max 8+4 år var att försvaret inte ville att soldaterna skulle jobba för länge. Då blir det ju obegripligt att sen klaga på att vi slutar?

Undra hur många som kommer vilja vara GSS/K i 12 år när man vet att en 1.sgt lätt kan få samma grundlön som denna samt har ett mycket högre löne-tak.

Edited by Yohn

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

Intressant i debatten är att bakgrunden till lagen som säger max 8+4 år var att försvaret inte ville att soldaterna skulle jobba för länge. Då blir det ju obegripligt att sen klaga på att vi slutar?

Undra hur många som kommer vilja vara GSS/K i 12 år när man vet att en 1.sgt lätt kan få samma grundlön som denna samt har ett mycket högre löne-tak.

 

 

För mig är det två olika jobb, aldrig att jag drar på mig en pixstjärna.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag tycker lönen är bra. Bra i praktiken fast grundlönen är usel. Jag har snittat ungefär 32800 med tillägg under mina snart fyra år. Inkluderat en mission ska tilläggas. Har ingen aning om vad andra tjänar.

 

Intressant i debatten är att bakgrunden till lagen som säger max 8+4 år var att försvaret inte ville att soldaterna skulle jobba för länge. Då blir det ju obegripligt att sen klaga på att vi slutar?

 

Alla som slutar kan ju krigsplaceras på samma sätt som gamla värnpliktiga antar jag. Det borde ju vara en hel del människor som sedan 2010 gjort GMU och jobbat ett tag. Värnplikten är ju inte avskaffad, bara vilande.

Jag tror du är inne på en viktig sak, de styrande vill egentligen inte att folk skall se de som ett yrke som alla andra. vilket annat yrke har en ganska kort maxlängd. Rekryteringen skulle förmodligen underlättas om folk slapp fundera på vad de skulle göra sen och om delar av befolkningen växte upp i med yrkesmilitärer i omgivningen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag tycker lönen är bra. Bra i praktiken fast grundlönen är usel. Jag har snittat ungefär 32800 med tillägg under mina snart fyra år. Inkluderat en mission ska tilläggas. Har ingen aning om vad andra tjänar.

 

En grundlön på den nivån men med skyldighet att tjänstgöra obekvämt och övertid utan ytterligare ersättning (inom Sverige och upp till, säg, 2000 timmar/år) kanske skulle underlätta både rekrytering och soldatens förhandling om bostadslån?

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Jag tycker lönen är bra. Bra i praktiken fast grundlönen är usel. Jag har snittat ungefär 32800 med tillägg under mina snart fyra år. Inkluderat en mission ska tilläggas. Har ingen aning om vad andra tjänar.

 

En grundlön på den nivån men med skyldighet att tjänstgöra obekvämt och övertid utan ytterligare ersättning (inom Sverige och upp till, säg, 2000 timmar/år) kanske skulle underlätta både rekrytering och soldatens förhandling om bostadslån?

 

 

Tror jag är helt fel väg att gå.

 

Har själv jobbat på en arbetsplats där vi först hade ett avtal där vi hade en låg grundlön men tjänade övertid för att senare gå över till en högre fast lön utan övertidsmöjlighet.

Kan säga att det var väldigt många som när de fick den högre lönen såg till att fixa och trixa så det blev så lite jobb som möjligt utöver traditionellt schema.

 

Snittar du runt 33 000 per månad, tjänar du lika mycket som många högskoleutbildade, vilket är en väldigt bra lön för många. Det FM kanske skulle bli bättre på, är att visa på faktiska lönenivåer med alla tilläg, än att bara prata grundlön.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

Tror jag är helt fel väg att gå.

 

Har själv jobbat på en arbetsplats där vi först hade ett avtal där vi hade en låg grundlön men tjänade övertid för att senare gå över till en högre fast lön utan övertidsmöjlighet.

Kan säga att det var väldigt många som när de fick den högre lönen såg till att fixa och trixa så det blev så lite jobb som möjligt utöver traditionellt schema.

 

Snittar du runt 33 000 per månad, tjänar du lika mycket som många högskoleutbildade, vilket är en väldigt bra lön för många. Det FM kanske skulle bli bättre på, är att visa på faktiska lönenivåer med alla tilläg, än att bara prata grundlön.

 

 

 

Jag antar att du har rätt i att detta är vad som skulle hända i Sverige i fredstid. Utan att ha tänkt efter såg jag ju framför mig en situation där den enskilde soldaten saknar möjlighet att påverka sitt arbetsschema.

Share this post


Link to post
Share on other sites

För det första så måste rätt många släppa en hörnflagga. Och det är tanken att vi fortsatt bara funderar på hur vi skall ha ett insatsförsvar som duger till att resa runt och göra insatser tillsammans med andra väst stater.

 

Vi måste förstå att önskan om ett starkare försvar för vissa utgår ifrån den iofs rätt osannolika med totalt förintande risken att vårt land utsätt för en invasion där fienden syftar till att utplåna oss som självständig stat. Politker och andra tänker nu att detta är något som vi återigen måste försvara oss emot, bygga en tröskeleffekt stor nog för att fungera avhållande. Om man inte håller med om att vi skall ha ett försvar mot ett sådant scenario så blir debatten meningslös. Då bör man istället debattera hur rätt det är att tycka att vi behöver ett försvar mot en fientlig invasion.

 

Om man lägger frågan åt sidan huruvida det behövs ett försvar som syftar till att avvärja en fientlig invasion och tar den debatten på annan plats. Då blir det kvar hur ett litet land som Sverige skall kunna försvara sig mot ett Ryssland som av någon anledning vill lägga Sverige under sig och ockupera oss. Det är då en rätt självklar illusion att tro att inte varenda svensk medborgare kommer drabbas av kriget och påverkas av kriget. Det finns helt enkelt inte en chans att inte varenda medborgare på ett eller annat sätt kommer delta i försvaret av landet. Om det sen är genom 16 timmars arbetsdagar för att producera mat, eller hjälpa till i räddningstjänst eller slåss militärt kan så vara, men precis alla kommer delta på ett eller annat sätt i kriget.

 

Att tro att vi kan ha 2-3% av vår befolkning anställda och att dessa få sedan skall göra så att vi andra kan fortsätta med våra liv rätt oförändrat om en fiende vill invadera oss är minst sagt orealistiskt och snudd på idioti. Så enkelt är det med det. Sen kan man tycka vad man vill om utbildningsnivå och utrustning, alla och varenda en kommer slåss eller delta på nåt sätt utrustning eller inte, utbildning eller inte. Det är detta krig en del pratar om och en del har som målbild.

 

Den som inte har denna målbild eller argumentatoriskt ej vill förutsätta denna målbild tillför inget till diskussionen utan bör istället försöka debattera huruvida det är nån mening eller inte att vi har ett försvar som skall verka avhållande på invasion. Allt fler politiker och många vanliga medborgare tänker i vilket fall numera igen på att de vill ha ett sådant här skydd. Ett skydd mot att Ryssland helt enkelt bestämmer sig för att Sveriges saga är all och att vi skall bli en del av Ryssland. Ett försvar som skall svara mot det hotet är väldigt annorlunda än det försvar som många verkar prata om mest.

Edited by Pal

Share this post


Link to post
Share on other sites

För det första så måste rätt många släppa en hörnflagga. Och det är tanken att vi fortsatt bara funderar på hur vi skall ha ett insatsförsvar som duger till att resa runt och göra insatser tillsammans med andra väst stater.

 

Vi måste förstå att önskan om ett starkare försvar för vissa utgår ifrån den iofs rätt osannolika med totalt förintande risken att vårt land utsätt för en invasion där fienden syftar till att utplåna oss som självständig stat. Politker och andra tänker nu att detta är något som vi återigen måste försvara oss emot, bygga en tröskeleffekt stor nog för att fungera avhållande. Om man inte håller med om att vi skall ha ett försvar mot ett sådant scenario så blir debatten meningslös. Då bör man istället debattera hur rätt det är att tycka att vi behöver ett försvar mot en fientlig invasion.

 

Om man lägger frågan åt sidan huruvida det behövs ett försvar som syftar till att avvärja en fientlig invasion och tar den debatten på annan plats. Då blir det kvar hur ett litet land som Sverige skall kunna försvara sig mot ett Ryssland som av någon anledning vill lägga Sverige under sig och ockupera oss. Det är då en rätt självklar illusion att tro att inte varenda svensk medborgare kommer drabbas av kriget och påverkas av kriget. Det finns helt enkelt inte en chans att inte varenda medborgare på ett eller annat sätt kommer delta i försvaret av landet. Om det sen är genom 16 timmars arbetsdagar för att producera mat, eller hjälpa till i räddningstjänst eller slåss militärt kan så vara, men precis alla kommer delta på ett eller annat sätt i kriget.

 

Att tro att vi kan ha 2-3% av vår befolkning anställda och att dessa få sedan skall göra så att vi andra kan fortsätta med våra liv rätt oförändrat om en fiende vill invadera oss är minst sagt orealistiskt och snudd på idioti. Så enkelt är det med det. Sen kan man tycka vad man vill om utbildningsnivå och utrustning, alla och varenda en kommer slåss eller delta på nåt sätt utrustning eller inte, utbildning eller inte. Det är detta krig en del pratar om och en del har som målbild.

 

Den som inte har denna målbild eller argumentatoriskt ej vill förutsätta denna målbild tillför inget till diskussionen utan bör istället försöka debattera huruvida det är nån mening eller inte att vi har ett försvar som skall verka avhållande på invasion. Allt fler politiker och många vanliga medborgare tänker i vilket fall numera igen på att de vill ha ett sådant här skydd. Ett skydd mot att Ryssland helt enkelt bestämmer sig för att Sveriges saga är all och att vi skall bli en del av Ryssland. Ett försvar som skall svara mot det hotet är väldigt annorlunda än det försvar som många verkar prata om mest.

först måste vi bestämma oss för vilket hot som militären skall möta. en icke linjär konflikt, då passar ett vpl försvar väldigt dåligt. om du tror den kommer utspela sig som idéen vi hade under kalla kriget då kan ett vpl försvar funka. om vi har lång ostörd förberedelse.

 

om du kollar på Rysslands agerande på Krim vad tyder de på att de planerar för typ av konflikt?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Om vi struntar i vad jag tror och bedömer om Ryssland, iallafall för tillfället. Så det är helt uppenbart att många politiker och debattörer som pratar om återinförd värnplikt dom tänker sig ett mer traditionellt invasions scenario med stora Ryska enheter där Sverige skall sluta finnas. Även om ingen tänker sig det som akut aktuellt så är det en sak man vill skapa ett skydd och en tröskel emot.

 

Sen vad gäller Krim, Ryssland vill där ockupera och ta över Krim för gott så mycket är säkert. Troligen gärna hela Ukraina. Sen hur detta genomförs taktiskt lär variera med läget och motståndet. Ryssland har uttalat att man vill ta över och ockupera baltikum för gott. Man kan tro på det eller inte, men de har sagt det från officiellt håll. Hur detta görs taktiskt kan återigen säkerligen se olika ut, Om det är så allvarligt menat att vi behöver tänka på det som något vi måste försvara oss emot är ju en annan debatt som sagt. Men politiker har uppenbarligen inte riktigt bestämt sig för vilket hot vi skall möta precis som du skriver.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Om vi struntar i vad jag tror och bedömer om Ryssland, iallafall för tillfället. Så det är helt uppenbart att många politiker och debattörer som pratar om återinförd värnplikt dom tänker sig ett mer traditionellt invasions scenario med stora Ryska enheter där Sverige skall sluta finnas. Även om ingen tänker sig det som akut aktuellt så är det en sak man vill skapa ett skydd och en tröskel emot.

 

Sen vad gäller Krim, Ryssland vill där ockupera och ta över Krim för gott så mycket är säkert. Troligen gärna hela Ukraina. Sen hur detta genomförs taktiskt lär variera med läget och motståndet. Ryssland har uttalat att man vill ta över och ockupera baltikum för gott. Man kan tro på det eller inte, men de har sagt det från officiellt håll. Hur detta görs taktiskt kan återigen säkerligen se olika ut, Om det är så allvarligt menat att vi behöver tänka på det som något vi måste försvara oss emot är ju en annan debatt som sagt. Men politiker har uppenbarligen inte riktigt bestämt sig för vilket hot vi skall möta precis som du skriver.

Problemet med en vpl armé av den typ som fanns under kalla kriget var att den bara kunde utkämpa en Invasion där en av tyngdpunkterna gick över Torneälven. De finns en mängd verktyg i den ryska verktygslådan. ett av dem är massmedia, se till att vi håller oss alliansfria och gärna med en trögrörlig vpl armé. Efter som stora tanken är att minska NATOs och EUs inflytande i Europa. Där med ökar deras eget inflytande. så är det väldigt logiskt att skrämma Balterna och Norden med en prat om ett återtagande av Baltikum. En tröskel är bara en tröskel, finns ingen som skyndar till vår hjälp kan hela Sveriges vuxna vapenföra befolkning sättas under vapen, de fördröjer bara de hela, speciellt om De redan tagit delar av landet innan merparten fått på sig kängorna.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Den som inte har denna målbild eller argumentatoriskt ej vill förutsätta denna målbild tillför inget till diskussionen utan bör istället försöka debattera huruvida det är nån mening eller inte att vi har ett försvar som skall verka avhållande på invasion. Allt fler politiker och många vanliga medborgare tänker i vilket fall numera igen på att de vill ha ett sådant här skydd. Ett skydd mot att Ryssland helt enkelt bestämmer sig för att Sveriges saga är all och att vi skall bli en del av Ryssland. Ett försvar som skall svara mot det hotet är väldigt annorlunda än det försvar som många verkar prata om mest.

Så den som inte delar din bild av det stora fosterländskakrigets möjlighet eller nära förestående, får inte diskutera om vi behöver vpl eller inte......! Känns som att du inte klarar av att hantera att olika individer har olika bild av verkligheten eller olika bild av en möjlig framtid.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Den som inte har denna målbild eller argumentatoriskt ej vill förutsätta denna målbild tillför inget till diskussionen utan bör istället försöka debattera huruvida det är nån mening eller inte att vi har ett försvar som skall verka avhållande på invasion. Allt fler politiker och många vanliga medborgare tänker i vilket fall numera igen på att de vill ha ett sådant här skydd. Ett skydd mot att Ryssland helt enkelt bestämmer sig för att Sveriges saga är all och att vi skall bli en del av Ryssland. Ett försvar som skall svara mot det hotet är väldigt annorlunda än det försvar som många verkar prata om mest.

Så den som inte delar din bild av det stora fosterländskakrigets möjlighet eller nära förestående, får inte diskutera om vi behöver vpl eller inte......! Känns som att du inte klarar av att hantera att olika individer har olika bild av verkligheten eller olika bild av en möjlig framtid.

 

Lol. Det var inte vad jag skrev. Men det är tämligen meningslöst att diskutera och träta om vilket försvar som behövs, litet elit eller stort, när man egentligen är oense om hotet. Det låter som vissa tycker att ett litet elit är potentare och andra att stort försvar är potentare. Men det handlar snarare om vad man har för uppfattning om varför vi har ett försvar. För att ta mig själv som exempel. Jag är starkt kritisk till vårt nuvarande försvar. Men det beror på att jag lutar åt att vi behöver ett försvar mot hotet att någon annan stat vill ockupera oss. Om jag tänker mig in i att vi inte behöver ett sådant, utan endast behöver åka runt till olika platser i världen och slå ned mindre utvecklade stater innan de växer till sig då skulle jag direkt hålla med om att yrkesförsvar är det mest effektiva och det bästa för oss.

 

Men nu är det så, att de politiker och de debattörer som nu syns i media helt enkelt söker ett försvar mot en fullskalig rysk invasion, eller i vart fall en tröskel mot just det hotet. Det tycker jag det verkar som flera här inte riktigt uppfattar. Bland annat du Frippe. Ni argumenterar istället som om Ni inte förstod detta utan bara tror att de som förespråkar värnplikt är så puckade att de tror att värnplikt är bäst även om vi skall åka till affe och liknande och inget annat än så.

 

Saken är den att om vi, fel eller inte, tänker oss att en rysk invasion står för dörren där vårt land skall ockuperas för gott. Då kommer vi alla slåss, utbildning eller inte, utrustade eller inte. Argumentet att det är dåligt med värnpliktiga eftersom de kan för lite eller har för dålig utrustning blir då konstigt när vi alla i det scenariot kommer delta i kriget ändå. Hur kort det nu än skulle bli.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

Den som inte har denna målbild eller argumentatoriskt ej vill förutsätta denna målbild tillför inget till diskussionen utan bör istället försöka debattera huruvida det är nån mening eller inte att vi har ett försvar som skall verka avhållande på invasion. Allt fler politiker och många vanliga medborgare tänker i vilket fall numera igen på att de vill ha ett sådant här skydd. Ett skydd mot att Ryssland helt enkelt bestämmer sig för att Sveriges saga är all och att vi skall bli en del av Ryssland. Ett försvar som skall svara mot det hotet är väldigt annorlunda än det försvar som många verkar prata om mest.

Så den som inte delar din bild av det stora fosterländskakrigets möjlighet eller nära förestående, får inte diskutera om vi behöver vpl eller inte......! Känns som att du inte klarar av att hantera att olika individer har olika bild av verkligheten eller olika bild av en möjlig framtid.

 

Lol. Det var inte vad jag skrev. Men det är tämligen meningslöst att diskutera och träta om vilket försvar som behövs, litet elit eller stort, när man egentligen är oense om hotet. Det låter som vissa tycker att ett litet elit är potentare och andra att stort försvar är potentare. Men det handlar snarare om vad man har för uppfattning om varför vi har ett försvar. För att ta mig själv som exempel. Jag är starkt kritisk till vårt nuvarande försvar. Men det beror på att jag lutar åt att vi behöver ett försvar mot hotet att någon annan stat vill ockupera oss. Om jag tänker mig in i att vi inte behöver ett sådant, utan endast behöver åka runt till olika platser i världen och slå ned mindre utvecklade stater innan de växer till sig då skulle jag direkt hålla med om att yrkesförsvar är det mest effektiva och det bästa för oss.

 

Men nu är det så, att de politiker och de debattörer som nu syns i media helt enkelt söker ett försvar mot en fullskalig rysk invasion, eller i vart fall en tröskel mot just det hotet. Det tycker jag det verkar som flera här inte riktigt uppfattar. Bland annat du Frippe. Ni argumenterar istället som om Ni inte förstod detta utan bara tror att de som förespråkar värnplikt är så puckade att de tror att värnplikt är bäst även om vi skall åka till affe och liknande och inget annat än så.

 

Saken är den att om vi, fel eller inte, tänker oss att en rysk invasion står för dörren där vårt land skall ockuperas för gott. Då kommer vi alla slåss, utbildning eller inte, utrustade eller inte. Argumentet att det är dåligt med värnpliktiga eftersom de kan för lite eller har för dålig utrustning blir då konstigt när vi alla i det scenariot kommer delta i kriget ändå. Hur kort det nu än skulle bli.

 

problemet är att du inte verkar förstå att försvarsförmåga är mer komplicerat än så. Menar du seriöst att vi skulle planera för ett krig där vi står ensamma mot Ryssland och varför vi inte skulle tjäna på att lära av andra.

Edited by speculatores

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lol. Det var inte vad jag skrev. Men det är tämligen meningslöst att diskutera och träta om vilket försvar som behövs, litet elit eller stort, när man egentligen är oense om hotet. Det låter som vissa tycker att ett litet elit är potentare och andra att stort försvar är potentare. Men det handlar snarare om vad man har för uppfattning om varför vi har ett försvar. För att ta mig själv som exempel. Jag är starkt kritisk till vårt nuvarande försvar. Men det beror på att jag lutar åt att vi behöver ett försvar mot hotet att någon annan stat vill ockupera oss. Om jag tänker mig in i att vi inte behöver ett sådant, utan endast behöver åka runt till olika platser i världen och slå ned mindre utvecklade stater innan de växer till sig då skulle jag direkt hålla med om att yrkesförsvar är det mest effektiva och det bästa för oss.

ig framtid.

 

 

Men nu är det så, att de politiker och de debattörer som nu syns i media helt enkelt söker ett försvar mot en fullskalig rysk invasion, eller i vart fall en tröskel mot just det hotet. Det tycker jag det verkar som flera här inte riktigt uppfattar. Bland annat du Frippe. Ni argumenterar istället som om Ni inte förstod detta utan bara tror att de som förespråkar värnplikt är så puckade att de tror att värnplikt är bäst även om vi skall åka till affe och liknande och inget annat än så.

 

Saken är den att om vi, fel eller inte, tänker oss att en rysk invasion står för dörren där vårt land skall ockuperas för gott. Då kommer vi alla slåss, utbildning eller inte, utrustade eller inte. Argumentet att det är dåligt med värnpliktiga eftersom de kan för lite eller har för dålig utrustning blir då konstigt när vi alla i det scenariot kommer delta i kriget ändå. Hur kort det nu än skulle bli.

 

Jo visst var det precis det du skrev, och du skrev det igen faktiskt.

 

Och, har jag någonsin i denna tråd eller någon annan skrivit vad jag anser att FM ska kunna agera mot? Nej det har jag faktiskt inte. Inte heller hur stor jag anser att FM bör vara. Det är något du har fantiserat ihop utifrån att du tror att det enbart finns två olika ståndpunkter, antingen ett vpl-försvar som under kallakriget, eller en FM avsett för internationella operationer. Den skala som finns däremellan, existerar inte tydligen.

 

Men nej, det är sant, jag ser ingen överhängande fara att Sverige skulle kunna bli ockuperat. Betyder det att jag tror att det kommer att vara en evig fred? Nej så klart inte. Det kan finnas möjligheter/risker att en motståndare vill använda delar av vårt territorium för att kunna verka ifrån. Vilket ligger ganska nära vad FM själva anger som möjlig framtida hotbild.

 

Utifrån den hotbilden bygger man sedan bilden av vilket försvar landet behöver. Och ja, jag tror inte på vpl som en huvuddel för att bemanna de förband FM behöver. Däremot innebär inte det att dagens personalförsörjningssystem är perfekt eller inte behöver justeras. Eller att FM är speciellt bra eller att jag inte är kritisk till hur dagens FM fungerar eller hur pass bra förband FM har.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now • Similar Content

  • By henke
   Igår släppte Försvarsmakten JÄGARSOLDAT, en ny dokumentärserie i 6 delar om att rycka in och utbilda sig till just jägarsoldat vid K 3 under 9 månader. Du hittar den på YouTube. Varje del är cirka 13 minuter. 
    
    
    
  • By GR-X
   Jag mönstrade för flera månader sedan med inställning på en stridande befattning, men tyvärr var jag inte tillräckligt förberedd på cykeltestet, där jag fick en 5:a (6 är kravet för stridande befattning). Jag ska rycka in på Trängregementet som ”soldat logistik” i september och skulle gärna vilja veta vad folk har för erfarenhet av både regementet och befattningen. Yrkesvägledaren som jag har pratat med har sagt att man kan välja olika inriktningar där, som tex sjukvårdare, trafiksoldat osv, undrar hur detta fungerar i praktiken, hur mycket får man själv välja och hur mycket väljer regementet åt en? 
    
   Men främst undrar jag om det finns någon möjlighet för mig att kunna byta till skytte/eskort på samma regemente om jag visar mig kompetent i fält och bra på skytte (vilket jag utan att försöka skryta, är) under de tre första GMU-månaderna? Eftersom det var just cykeltestet som satte käppar i hjulet (haha) har jag tränat mycket intervallträning under sommaren, samt även tränat hårt för att få så höga poäng som möjligt på multitestet. Om jag kan uppnå eller till och med överträffa kraven för skytte på beep/fält/multi - testerna, är det då möjligt? 
    
   Jag är värnpliktig 99:a och kunde därför inte tacka nej till min befattning när jag mönstrade, annars hade jag förstås väntat och gjort om cykeltestet. Har alltid varit intresserad av att arbeta i Försvarsmakten (då i en stridande befattning), har varit hemvärnsungdom och tränade hårt för att kunna jobba i FM i flera år, tyvärr inte tillräckligt hårt på konditionen, men gjorde enorma framsteg i styrka jämfört med innan jag började träna. Hade för dålig syn för att kunna söka en stridande befattning från början, men arbetade ihop 16.000 kr för att kunna göra en laser-operation för ögonen så att jag skulle kunna ha en chans från början. Jag brinner verkligen för att arbeta i Försvarsmakten och vet att jag vill ha en stridande befattning, skulle det inte gå att ändra under GU kommer jag söka till det efteråt, men vill verkligen komma in på det så snabbt som möjligt. Vad tror ni, är det möjligt? Ska jag ta upp det här med min blivande plutonchef? Ser verkligen inte ner på befattningen jag har nu, men det är helt enkelt inte det här jag vill arbeta med, vill ha en stridande befattning och kommer inte ge upp förens jag får det.
  • By Egil Skallagrimsson
   Hejsan!
   Jag skulle ha sökt till amf1 nu till hösten men pga min spärr så kunde jag inte söka mig dit. Trots att RM sa att jag skulle försöka nästa år igen. Så nu orkar jag inte vänta längre, så kan man göra GMU och sen välja att inte fortsätta/byta till amfibieskyttesoldat. Behöver man göra om sin gmu då?
    
   Tack på förhand!
   /Egil
  • By Flugan98
   Har lite problem, ska mönstra imorgon kl. 08:00 och efter att jag gott igenom listan för 54:e gången så märkte jag att jag missat grundskolebetygen och undrar om det är livsviktigt att de verkligen kommer med till mönstringen när jag har gymnasiebetygen som krävs påskrivna och med mig?
×