Jump to content

Recommended Posts

http://www.di.se/artiklar/2014/5/2/persson-vill-ha-allman-varnplikt/

 

Ett utmärkt förslag som jag hoppas alla i FM kommer stödja och välkomna. Givetvis finns det detaljer som inte är perfekta och alla här inser att det inte blir dugliga soldater med så lite tid. Men det skulle öppna upp ett hav av möjliga kandidater att anställa till försvaret. Det löser i ett slag problemet med att rekrytera och de kommer skapa sammanhållning i landet och en känsla av att vara behövd som person. Låt oss stödja det och först senare justera det till perfektion så det inte blir massa smådetaljer som sågas och att förslaget därmed inte får den vind i seglet som det förtjänar.

Edited by Pal

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag hade gärna sett att man öppnade upp värnplikten igen men att man lite som Persson säger låter alla, både män och kvinnor, i åldern 18-20 mönstra. Efter mönstringen kallas samtliga som inte bedöms direkt olämpliga till en tremånaders GMU. Denna GMU bör i princip vara tre månader av vapenutbildning, fältvana och strid på gruppnivå. Hyfsat ogenomtänkt förslag till utbildningsplan är:

 

Vecka 1-2: Inryck och pårustning. Kasernexercis, fysträning, sjvutb och teoriutb enl. SoldF. Enkelt sagt, lär ungdomarna hur man åtminstonde på håll ser ut som en soldat.

Vecka 3-6: Fortsatt fysträning och vapenutb. Bo på skjutbanan så att folk lär sig att hantera skarpladdade vapen och träffa det de siktar på. Indelning i grupper. Personer som vid mönstring bedömts som lämpliga som chefer och som forfarande bedöms lämpliga får befälet. Börja här att bo i fredstida tältförläggning. Påbörja utb. i strid.

Vecka 7-8: Utb. strid. Vecka 9-12: Krigsmässig tältförläggning. Övning i farb och grupps strid.

 

När dessa 12 veckor, utan helgpermission, är till ända har vi ett bra urval av soldatämen att locka in i vidareutbildning för fast anställning eller Hv. Under vidareutbilningen kan man sen fylla på med ytterligare utbildning för vapen, fordon sjv, ledarskap, överlevnad, farb, mm.

Edited by Grenadier

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vad är den enklaste krigsplaceringsbara utbildningen och funktionen? Det enklaste jag har kommit på är bevakningssoldat i mobiliseringsbara kompanier som avlöser hemvärnet. Det är även en bra funktion i det att det finns ganska mycket kalendertid mellan mobilisering och att man skall kunna verka, kruxet borde vara att få tag i befäl samtidigt som försvaret behöver göra sitt bästa. Det borde även finnas utrymme för "handarbetskraft" inom ett återuppbyggt civilförsvar.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Så klart, de som inte vill göra vapentjänst skall göra någon form av civilplikt för att bygga upp samhällets beredskap inför katastrofer eller krig.

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://www.di.se/artiklar/2014/5/2/persson-vill-ha-allman-varnplikt/

 

Ett utmärkt förslag som jag hoppas alla i FM kommer stödja och välkomna. Givetvis finns det detaljer som inte är perfekta och alla här inser att det inte blir dugliga soldater med så lite tid. Men det skulle öppna upp ett hav av möjliga kandidater att anställa till försvaret. Det löser i ett slag problemet med att rekrytera och de kommer skapa sammanhållning i landet och en känsla av att vara behövd som person. Låt oss stödja det och först senare justera det till perfektion så det inte blir massa smådetaljer som sågas och att förslaget därmed inte får den vind i seglet som det förtjänar.

FM är inte någon form av kollo eller fritidsgård, Förslaget är dumt, de är ingen som helst poäng med att ta in folk en månad.

 

med 2010 års siffror nådde 107.235 personer vpl åldern riktigt om han tänkt att alla skall göra sin månad samma månad eller om de skulle gå över två månader. hur som helst skulle de behövas 2000 - 4000 med officerare i trupputbildande funktion. vad blir kostnaden för den månaden.

 

behövs 15000 soldater per år så är det ca 86% av årskullen som FM bränt utbildningsbudget på helt i onödan, De är inte dugliga till något militärt. så för min del så tycker jag de skall arkivera de här förslaget i runda arkivet.

 

vill man på alvar återinföra vpl bör de vara mer genomtänkt.

 

De behövs defenitivt mer än några månader på sommaren för att utbilda ens de mest grundlägande kunskaper en soldat behöver.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Intressant att han nämner detta. Undra om de kommer att sprida sig mellan partierna. Undra vad som skulle hända med alla GSS/K/T. Kommer de att finnas kvar helt och håller eller i en mindre numerär? Kommer vissa förband och enheter ha anställda eller kommer de att tas bort helt och hållet? Om så är fallet, vad ska man då göra med de GSS/K som varit anställda i snart 5 år? Väldigt många frågor.

 

Själv ser att vissa förband/enheter/tjänster fortsätter att vara GSS/K/T medans andra blir tillsatta av värnpliktiga.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Om nuvarande personalförsörjningssystem inte räcker till även om man tillför mer pengar tror jag att man vid en låg ambitionsnivå pliktar till GMU och efter det bjuder till vidareutbildning inom nationellt försvar i hemvärnet eller GSS. Sedan pliktas före detta GSS till mera kvalificerade förband som enbart skall användas nationellt.

 

Vid en högre ambitionsnivå pliktar man ända fram till krigsplacering men den nuvarande organisationen kan växa en hel del innan det behövs.

 

För att få acceptans för en återinförd värnplikt behöver de flesta känna att utbildningen är meningsfull och helst krigsplaceras i en meningsfull funktion. Om alla som kan bli dugliga soldater skall bli del av en välrustad pansararmé blir det starkt men fruktansvärt dyrt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Om nuvarande personalförsörjningssystem inte räcker till även om man tillför mer pengar tror jag att man vid en låg ambitionsnivå pliktar till GMU och efter det bjuder till vidareutbildning inom nationellt försvar i hemvärnet eller GSS. Sedan pliktas före detta GSS till mera kvalificerade förband som enbart skall användas nationellt.

 

Vid en högre ambitionsnivå pliktar man ända fram till krigsplacering men den nuvarande organisationen kan växa en hel del innan det behövs.

 

För att få acceptans för en återinförd värnplikt behöver de flesta känna att utbildningen är meningsfull och helst krigsplaceras i en meningsfull funktion. Om alla som kan bli dugliga soldater skall bli del av en välrustad pansararmé blir det starkt men fruktansvärt dyrt.

vad hade du tänkt att GSS skulle användas till om de skall finnas mer kvalificerade pliktade förband?

 

Högre ambitionsnivå på vad ?

 

nu skall långt från alla i en modern armé vara pansar. alla borde där emot specielt om de är pliktade ha en meningsful tjänst. alltså blir det frukansvärt dyrt om en massarmé skall utbildas och utrustas.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Redan idag finns en mix i förbanden med GSS-K, GSS-T samt krigsplacerade fd vpl. GSS-T kan aktiveras (den fastställda termen) av HKV medan de sistnämnda kräver Riksdagsbeslut.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag tror att det finns ett stort värde om inte i värnplikt så i alla fall i civilförsvarsplikt. Vårt samhälle blir ständigt mer och mer sårbart för översvämningar, elavbrott, bränslebrist och annat, samtidigt som klimatförändringarna för med sig mer extremt väder. Instabilitet i vår omgivning kan också påverka oss på olika sätt. Vi behöver inte bara se till det militära försvaret, utan även till att det civila samhället kan skydda sig från kriser som inte nödvändigtvis behöver vara av militär natur.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag tror att det finns ett stort värde om inte i värnplikt så i alla fall i civilförsvarsplikt. Vårt samhälle blir ständigt mer och mer sårbart för översvämningar, elavbrott, bränslebrist och annat, samtidigt som klimatförändringarna för med sig mer extremt väder. Instabilitet i vår omgivning kan också påverka oss på olika sätt. Vi behöver inte bara se till det militära försvaret, utan även till att det civila samhället kan skydda sig från kriser som inte nödvändigtvis behöver vara av militär natur.

problemet med den synen är bara att en soldat kan fylla sandsäckar vid en översvämnig, men en civilpliktig kan inte användas ens som bevakningssoldat. om ett militärt hot uppkommer. de finns mycket som militärer använder som går att använda civilt men tvärt om är jag tveksam till. sen har jag hört den skrämande tanken hos vissa att använda civilpliktiga för att lösa sjuk och äldrevårdens problem.

Share this post


Link to post
Share on other sites

vad hade du tänkt att GSS skulle användas till om de skall finnas mer kvalificerade pliktade förband?

Jag får be om ursäkt för oklar syftning. Tanken är att GSS med kvalificerad utbildning men utgångna kontrakt skall pliktas till mobiliseringsbara förband som är ambitiösare än bevakningssoldater eller hemvärnet men steget under GSS förbanden i materiel.

 

Om behovet av upprustning ökar räcker det vid någon nivå inte längre att ha GMU som påtvingad rekryteringskampanj till frivilliga GSS och hemvärnsavtal utan det behöver pliktas till längre utbildningar följda av krigsplacering och då är vi tillbaka i det gamla värnpliktsförsvaret som B-lag och GSS som A-lag.

 

Och ja en massarme är snordyr även utan pansar till alla.

Edited by Magnus Redin

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dela upp det på två delar, en del där befattningar med specialkunskap/inriktning är anställda GSS.
Därtill finns en "pliktad" eller på något sätt anpassad "soldatutbildning" för befattningar som inte är helt nödvändiga att ha anställda till, tex kulspruteskyttar, pansarskyttesoldater, amfibieskytte, bevakningssoldater, spaningssoldater, jägare och många fler.

Befattningar som mycket väl lämpar sig att anställa soldater till är, radaroperatörer, fartygsbesättningar, stridsfordonsbesättningar, robotskyttar.

 

Jag tänker mig att det är betydligt lättare att motivera de anställda soldaterna som har specialkompetens eftersom de på ett bättre sätt arbeta i sin befattning dagligen.
Jag får också för mig att man ganska snabbt tröttnar på att vara skyttesoldat, kulspruteskytt, jägare, med mera och att de befattningarna är överrepresenterade vad gäller avslutade anställningar/förflyttningar.

Man borde mycket väl kunna ha en anställd del och en pliktad del, för att få bli anställd så bör du iaf ha genomfört den allmänna soldautbildningen.


Share this post


Link to post
Share on other sites

Redan idag finns en mix i förbanden med GSS-K, GSS-T samt krigsplacerade fd vpl. GSS-T kan aktiveras (den fastställda termen) av HKV medan de sistnämnda kräver Riksdagsbeslut.

 

Nej, de sistnämnda kräver regeringsbeslut. Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt:

 

3 a § En totalförsvarspliktig är skyldig att genomgå mönstring enligt 2 kap. 2 och 3 §§ eller fullgöra värnplikt eller civilplikt enligt 4 kap. endast om regeringen med hänsyn till att det behövs för Sveriges försvarsberedskap har beslutat det.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Man borde mycket väl kunna ha en anställd del och en pliktad del, för att få bli anställd så bör du iaf ha genomfört den allmänna soldautbildningen.

De pliktade och anställda delarna behöver bilda var sina förband så det blir praktiskt och politiskt enkelt att beordra de anställda att åka på fjärran eller nära missioner.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Största fördelen med återaktivering av värnplikten är att försvarsmakten kan kalla in alla krigsplacerade värnpliktiga och åter kunna öva hela bataljoner i sin helhet med jämna mellanrum.

 

 

Övrigt behöver det inte innebära särskilt dramatiska skillnader från i dag, bortsett från en obligatorisk mönstring för alla.

 

 

Man kan ta in de frivilliga för GMU utbildning precis som i dag.

 

Om man sedan fortsatte med befattningsutbildningen under värnplikts förmåner i stället för som i dag som anställd. Kan man spara en hel del, dels i rena lönekostnads besparing, men även i tid då utbildningen kan bedrivas i högre tempo eftersom värnpliktiga inte är arbetstidsreglerade på samma sätt som anställda soldater.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Redan idag finns en mix i förbanden med GSS-K, GSS-T samt krigsplacerade fd vpl. GSS-T kan aktiveras (den fastställda termen) av HKV medan de sistnämnda kräver Riksdagsbeslut.

 

Nej, de sistnämnda kräver regeringsbeslut. Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt:

 

3 a § En totalförsvarspliktig är skyldig att genomgå mönstring enligt 2 kap. 2 och 3 §§ eller fullgöra värnplikt eller civilplikt enligt 4 kap. endast om regeringen med hänsyn till att det behövs för Sveriges försvarsberedskap har beslutat det.

 

Ja, det gick lite fort för mig där. Regeringen ska det ju vara.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det bästa med Göran Perssons utspel tycker jag är att han ser försvarsmakten i ett vidare perspektiv, som en viktig och naturlig del av ett samhällsbygge. Värnplikten blir då inte bara en fråga om att försöka rädda ett havererat personalförsörjningsprogram.

 

Men innan allmän värnplikt av någon sort återinförs måste politikerna bestämma sig för vad de vill att försvarsmakten skall klara av och prioritera därefter. Sossarna går ju till val på att försvaret av Sverige börjar i Sverige, så lät det inte för bara några år sedan och så låter det inte ifrån alla partier och allra minst från S stödpartier. I senaste partiledardebatten sade Björklund till Fridolin att "där fick du besked om att MP kommer att bli överkört i försvarsfrågan". Kanske har han rätt i det, vi får se.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det bästa med Göran Perssons utspel tycker jag är att han ser försvarsmakten i ett vidare perspektiv, som en viktig och naturlig del av ett samhällsbygge. Värnplikten blir då inte bara en fråga om att försöka rädda ett havererat personalförsörjningsprogram.

 

Men innan allmän värnplikt av någon sort återinförs måste politikerna bestämma sig för vad de vill att försvarsmakten skall klara av och prioritera därefter. Sossarna går ju till val på att försvaret av Sverige börjar i Sverige, så lät det inte för bara några år sedan och så låter det inte ifrån alla partier och allra minst från S stödpartier. I senaste partiledardebatten sade Björklund till Fridolin att "där fick du besked om att MP kommer att bli överkört i försvarsfrågan". Kanske har han rätt i det, vi får se.

de jag undrar är om han informerat och fått över övriga S, jag antar vi hörde samma debatt, för mig lätt de som Löfven var ganska obekväm i frågan. Sen får jag mer kännsla av att de är något Herr Persson hittat på vid kaffebordet för att få något bra att säga på första maj, än ett förslag som faktiskt går att realisera på ett vettigt sätt.

 

riktigt vad de skulle ha de som gör värnplikten till och vilken målbild FM borde ha mer än att någon månad försöka se vilka ungdomar som går att få ordning på. Sen struntar jag i var någon är född, huvudsaken är att den är Svensk medborgare och att den betraktar sig som Svensk. (är beredd att dö för Sverige) annars är de inte mycket nytta med dem.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Forskning som jag tagit del av säger dock att ingen nånsin är beredd att dö för sitt land. Det som gör att folk är beredda dö för att åstadkomma det som skall göras är kompisen man har vid sin sida. Det är därför det fungerar så bra ändå med värnplikt. Och att det fungerar även när soldaterna inte gillar sin regering, sin chef och sin stat. Historiskt slåss man alltså för sina närmaste kamrater i förbandet och det gör man till sin fulla förmåga även om man inte gilla någonting av det som finns längre upp i hierarkien. Det är för övrigt denna insikt som får mig vara mer orolig än vanligt folk är för hot som kommer från stater som vi anser har odugliga och av sitt eget folk oönskade regeringar. Det finns numera en övertro på att dylika staters folk inte skulle slåss, och det verkar inte finnas nåt historiskt stöd för den tron.

 

En ny sak som uppstått under de senaste 25 åren dock, det är att man köper motståndarens militärer med rena pengar och det så långt ned som till gruppchefer. Och inte bara i vissa situationer utan helt enkelt brett och för enorma belopp. Hur den trenden kommer spela sig ut framledes har jag inga idéer om än. Hur värnpliktiga håller upp mot detta med att köpa soldater återstå att se. Ny teknologi har gjort det möjligt att nå och kommunicera med en enskild fiende soldat och det är lite nytt. Hittils verkar det använts rätt framgångsrikt för att köpa nedlagda vapen.

Edited by Pal

Share this post


Link to post
Share on other sites

Forskning som jag tagit del av säger dock att ingen nånsin är beredd att dö för sitt land. Det som gör att folk är beredda dö för att åstadkomma det som skall göras är kompisen man har vid sin sida. Det är därför det fungerar så bra ändå med värnplikt. Och att det fungerar även när soldaterna inte gillar sin regering, sin chef och sin stat. Historiskt slåss man alltså för sina närmaste kamrater i förbandet och det gör man till sin fulla förmåga även om man inte gilla någonting av det som finns längre upp i hierarkien. Det är för övrigt denna insikt som får mig vara mer orolig än vanligt folk är för hot som kommer från stater som vi anser har odugliga och av sitt eget folk oönskade regeringar. Det finns numera en övertro på att dylika staters folk inte skulle slåss, och det verkar inte finnas nåt historiskt stöd för den tron.

 

En ny sak som uppstått under de senaste 25 åren dock, det är att man köper motståndarens militärer med rena pengar och det så långt ned som till gruppchefer. Och inte bara i vissa situationer utan helt enkelt brett och för enorma belopp. Hur den trenden kommer spela sig ut framledes har jag inga idéer om än. Hur värnpliktiga håller upp mot detta med att köpa soldater återstå att se. Ny teknologi har gjort det möjligt att nå och kommunicera med en enskild fiende soldat och det är lite nytt. Hittils verkar det använts rätt framgångsrikt för att köpa nedlagda vapen.

Du har glömt tre saker,

någon tillbringat ett år med för längesen, är åtminstånde inte min kompis, mina kompisar några jag känner i närtid. jag känner nu, de är för övrigt inte säkert att de som mobiliseras hamnar med de som den gjorde GU eller ens repövningar med, så var är vänskapsbanden då, de kanske tom är i andra änden av landet och de inte har några vänner i byggden.

 

En pliktad har kanske ett arbete att komma tillbaka till förutsatt att skadorna inte blir för alvarliga, hur kriget än slutar. En yrkessoldat är precis det. De är Dess yrke och de vet vad ödet blir för den om fienden tar den.

 

till sist en pliktad armé är precis de den är pliktad, en andel av de som är där, är där för att de blir straffade om de inte inställer sig, ändå deserterar folk, kanske beroende på att de inte känner någon vänskap med de som ingår i gruppen, men med folk någon annanstans, kanske beroende på att de har något de hellre gör, kanske helt enkelt på grund av att pliktkänslan är lite svag och möjligheten uppstår.

 

 

är inte du kompis med de som du arbetar/arbetade med ? tesen att man slåss för sin grupp eller pluton bör ju stämma även om de är ett yrke eller om de är en grupp frivilliga. De vill ju dessutom göra de som de gör.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Efter en vecka, kanske tre eller så, så kommer effekten att man är villig att dö för sina kamrater. Om man känt varandra tidigare eller inte har jag aldrig trott eller sagt att det spelar någon roll. Det är tiden tillsammans under svåra förhållanden som spelar roll. Och det behövs inte så lång tid. Jag har inte heller sagt eller trott att det spelar någon som helst roll om man är yrkessoldat eller inte. Effekten har naturligtvis inte med det att göra.

 

Du började prata om viljan att dö för sitt land. Den frasen må uttalas ibland. Men jag menar alltså att ingen dör för sitt land, man dör för sina kamrater i sin närmaste grupp. Det är vad forskningen visar. Jag har inte gjort någon slutsats att det är skillnad vad gäller denna sak för yrkes respektive pliktade soldater. Jag förstår inte varför du tar upp den saken. Däremot påtalar jag att det finns en övertro i den allmänna debatten att stridsviljan eller stridsförmågan hos soldater påverkas påtaligt negativt om de inte gillar sin regering eller motsvarande. Det finns inget stöd vad jag kan se för den övertygelsen. Att tro eller räkna med att en fientlig soldat eller fientliga förband inte skall slåss på toppen av sin förmåga bara för att de har en impopulär regering hemma saknar helt enkelt sakligt stöd så vitt jag kan bedömma.

Edited by Pal

Share this post


Link to post
Share on other sites

Efter en vecka, kanske tre eller så, så kommer effekten att man är villig att dö för sina kamrater. Om man känt varandra tidigare eller inte har jag aldrig trott eller sagt att det spelar någon roll. Det är tiden tillsammans under svåra förhållanden som spelar roll. Och det behövs inte så lång tid. Jag har inte heller sagt eller trott att det spelar någon som helst roll om man är yrkessoldat eller inte. Effekten har naturligtvis inte med det att göra.

 

Du började prata om viljan att dö för sitt land. Den frasen må uttalas ibland. Men jag menar alltså att ingen dör för sitt land, man dör för sina kamrater i sin närmaste grupp. Det är vad forskningen visar. Jag har inte gjort någon slutsats att det är skillnad vad gäller denna sak för yrkes respektive pliktade soldater. Jag förstår inte varför du tar upp den saken. Däremot påtalar jag att det finns en övertro i den allmänna debatten att stridsviljan eller stridsförmågan hos soldater påverkas påtaligt negativt om de inte gillar sin regering eller motsvarande. Det finns inget stöd vad jag kan se för den övertygelsen. Att tro eller räkna med att en fientlig soldat eller fientliga förband inte skall slåss på toppen av sin förmåga bara för att de har en impopulär regering hemma saknar helt enkelt sakligt stöd så vitt jag kan bedömma.

vad tror du håller folk kvar tills viljan att slåss för sin grupp ? har någon sin lojalitet någon annanstans, så är de väldigt dumt. åtminstånde när de kan misstänkas att de har lojalitet med fienden eller hade du tex vartit trygg med en moskva trogen kommunist som medlem i din grupp under kalla kriget ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tror de bästa för Sverige skulle vara att återinföra värnplikten för en stor del av unga då detta inte bara resulterar i att Sverige får fler tjänstgörande. Värnplikten har ju alltid innehållit kunskaper i överlevnad, grundläggande sjukvårdskunskaper, kunskaper om att försvara sig själv och sitt land.

 

Något av det bästa med värnplikt har varit disciplinen som vi unga skulle behöva väldigt mycket, alltså lära sig lyda folk som bestämmer över en vilket gör att ens personliga mognad och självförtroende förmodligen växer. Sådana gär kunskaper kan ju också användas i det civila livet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tror de bästa för Sverige skulle vara att återinföra värnplikten för en stor del av unga då detta inte bara resulterar i att Sverige får fler tjänstgörande. Värnplikten har ju alltid innehållit kunskaper i överlevnad, grundläggande sjukvårdskunskaper, kunskaper om att försvara sig själv och sitt land.

 

Något av det bästa med värnplikt har varit disciplinen som vi unga skulle behöva väldigt mycket, alltså lära sig lyda folk som bestämmer över en vilket gör att ens personliga mognad och självförtroende förmodligen växer. Sådana gär kunskaper kan ju också användas i det civila livet.

än bättre hade varit om skolan förslagsvis i låg eller mellanstadiet lärde eleverna grundläggande disciplin, lära sig att lyda de som bestämmer. vi behöver fler dugliga som tjänstgör, inte mängder med grundläggande utbildade. lika lite som att du får ett elitserielag av att låta alla som vill träna någon timme i veckan, får du ett bra kompani genom att låta alla vara lucia.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Tror de bästa för Sverige skulle vara att återinföra värnplikten för en stor del av unga då detta inte bara resulterar i att Sverige får fler tjänstgörande. Värnplikten har ju alltid innehållit kunskaper i överlevnad, grundläggande sjukvårdskunskaper, kunskaper om att försvara sig själv och sitt land.

Något av det bästa med värnplikt har varit disciplinen som vi unga skulle behöva väldigt mycket, alltså lära sig lyda folk som bestämmer över en vilket gör att ens personliga mognad och självförtroende förmodligen växer. Sådana gär kunskaper kan ju också användas i det civila livet.

 

än bättre hade varit om skolan förslagsvis i låg eller mellanstadiet lärde eleverna grundläggande disciplin, lära sig att lyda de som bestämmer. vi behöver fler dugliga som tjänstgör, inte mängder med grundläggande utbildade. lika lite som att du får ett elitserielag av att låta alla som vill träna någon timme i veckan, får du ett bra kompani genom att låta alla vara lucia.

Menar att om många tjänstgör så märker man ju snabbt vilka som är kompetenta nog för att fortsätta i soldatyrket. Problemet nu tror jag är att många som egentligen hade velat arbeta inom Försvarsmakten avskräcks p.ga situationen i dagsläget. Bara för att man har folk som är bra soldater finns det fortfarande massa tjänster inom FM som minnst är lika viktiga men ej har samma krav.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

Tror de bästa för Sverige skulle vara att återinföra värnplikten för en stor del av unga då detta inte bara resulterar i att Sverige får fler tjänstgörande. Värnplikten har ju alltid innehållit kunskaper i överlevnad, grundläggande sjukvårdskunskaper, kunskaper om att försvara sig själv och sitt land.

Något av det bästa med värnplikt har varit disciplinen som vi unga skulle behöva väldigt mycket, alltså lära sig lyda folk som bestämmer över en vilket gör att ens personliga mognad och självförtroende förmodligen växer. Sådana gär kunskaper kan ju också användas i det civila livet.

än bättre hade varit om skolan förslagsvis i låg eller mellanstadiet lärde eleverna grundläggande disciplin, lära sig att lyda de som bestämmer. vi behöver fler dugliga som tjänstgör, inte mängder med grundläggande utbildade. lika lite som att du får ett elitserielag av att låta alla som vill träna någon timme i veckan, får du ett bra kompani genom att låta alla vara lucia.

Menar att om många tjänstgör så märker man ju snabbt vilka som är kompetenta nog för att fortsätta i soldatyrket. Problemet nu tror jag är att många som egentligen hade velat arbeta inom Försvarsmakten avskräcks p.ga situationen i dagsläget. Bara för att man har folk som är bra soldater finns det fortfarande massa tjänster inom FM som minnst är lika viktiga men ej har samma krav.

 

problemet är snarare kulturelt, många i Sverige ser militärer som ett nödvändigt ont och betraktar yrkesmilitärer med yttersta misstänksamhet. i närmast hundra år har ju politikerna berättat för folket att vpl ett sätt att upprätthålla demokratin och yrkesarméer ett hot mot den. sen gör ju inte den ångest fylda halvmessyr mig sugen på soldatyrket. de är ett yrke men ingen karriär.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag håller med Jomp. Att utbilda alla lite i överlevnad och sjukvård samt grundläggade om staters säkerhet och i synnerhet svergies säkerhetspolitiska läge är en mycket bra sak. Dels kommer viljan att betala för ett försvar säkerställas på lång sikt och dels är dessa kunskaper av godo i många sammanhang. Att man gör det som en del utanför skolan är att föredra då skolan skall vara öppen för alla och inte bara svenska medborgare. Skolan skall också vara lika för alla. Mönstring kommer så klart sålla bort fysiskt svaga, handikappade etc, och så skall det givetvis inte vara i skolan. Därför bör sakerna vara åtskilda.

 

Effekten skulle bli delaktighet och vilja att ha ett försvar och betala för det, samt lättare att rekrytera för försvarsmakten. Kostnaden blir mycket ringa i jämförelse med fördelarna. Motargumentet att vi behöver fler dugliga som tjänstgör, inte mängder grundläggande utbildade, ger jag inte mycket för. Nästan alla unga som inte är sjuka eller så är dugliga nog att behövas, att påstå något annat är fel. Däremot har man inte råd att utbilda och utrusta alla så givetvis plockar man ut de bästa. Och det är också syftet med detta system. Men om man haft råd att beväpna och utbilda varenda person så hade det självklart gett ett starkare försvar. Men det blir för dyrt. Tanken att soldater är övermänniskor och att få duger till det är inte bara politiskt inkorrekt det är dessutom fullständigt fel. Istort sett alla kan bli dugliga soldater i någon form eller annan.

Edited by Pal

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag håller med Jomp. Att utbilda alla lite i överlevnad och sjukvård samt grundläggade om staters säkerhet och i synnerhet svergies säkerhetspolitiska läge är en mycket bra sak. Dels kommer viljan att betala för ett försvar säkerställas på lång sikt och dels är dessa kunskaper av godo i många sammanhang. Att man gör det som en del utanför skolan är att föredra då skolan skall vara öppen för alla och inte bara svenska medborgare. Skolan skall också vara lika för alla. Mönstring kommer så klart sålla bort fysiskt svaga, handikappade etc, och så skall det givetvis inte vara i skolan. Därför bör sakerna vara åtskilda.

 

Effekten skulle bli delaktighet och vilja att ha ett försvar och betala för det, samt lättare att rekrytera för försvarsmakten. Kostnaden blir mycket ringa i jämförelse med fördelarna. Motargumentet att vi behöver fler dugliga som tjänstgör, inte mängder grundläggande utbildade, ger jag inte mycket för. Nästan alla unga som inte är sjuka eller så är dugliga nog att behövas, att påstå något annat är fel. Däremot har man inte råd att utbilda och utrusta alla så givetvis plockar man ut de bästa. Och det är också syftet med detta system. Men om man haft råd att beväpna och utbilda varenda person så hade det självklart gett ett starkare försvar. Men det blir för dyrt. Tanken att soldater är övermänniskor och att få duger till det är inte bara politiskt inkorrekt det är dessutom fullständigt fel. Istort sett alla kan bli dugliga soldater i någon form eller annan.

militären är inte scouterna med vapen, vad som skolan kunde göra är att lära eleverna att lyssna på de som leder och att de inte är kränkta för att någon förklarar att de gjort fel och inte får göra så. lite grundläggande överlevnad och sjukvård kunde inte skada heller. de är inget som skulle vara problem om de inte är Svenska medborgare heller. då överlevnad i grupp är en grupp övning, ingen soloprestation kan någon sjuk eller handikapad tillföra en ny utmaning.

De finns mycket som betalas via skattsedeln som jag inte instämmer med. Den första egenskapen en att vilja vara det. av tvång får du inga bra soldater. att utbilda folk och sedan öva dom kanske någon gång var på någon repövning är slöseri med talang och resurser. De är inget mystiskt med militären de är ungefär som med allt annat i livet. har du intresse, talang och viljan överstiger mödan kan du bli bra. Om inte, då .......

 

De bästa soldater, gruppbefäl och officerare jag stött på är de som varit sämst på att vara politiskt korekta. kollar du genom historien så finner du nog ganska snart att när inte härföraren har varit regenten så har härföraren ofta tollererats för att den segrat, inte på grund av att den var särskilt bra på att behaga makten. så om jag får 120 frivilliga och du får 120 slumpvis valda vi får samma tid att öva vem tror du får bäst kompani? vilka tror du är lättast att öva ? bägge får givetvis ett gäng instruktörer och de befäl som behövs.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bäst effekt av återinförd värnplikt får vi naturligtvis om man bara tar in frivilliga som redan är färdigutbildade ett par år, helst i 18-årsåldern. Ett nytt heraldiskt tecken kan känneteckna denna nya försvarsmakt; en blågul tulipanaros på regnbågsskimrande sköld.

 

Men allvarligt:

A Återinför en verklig mönstring.

B 3 månaders utbildning motsv GMU för åtminstone 1/4 av årskullen att börja med

C Använd de anställda soldaterna till mer specialistbefattningar, och komplettera förbanden med GMU-kanonmat.

 

Då kan man höja ambitionsnivån senare, om 5-10-15 år och det finns en liten kärna av grundgrundutbildade att bygga kring.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 • Similar Content

  • By ???
   Jag är 18 år och har precis mönstrat hos rekryteringsmyndigheten i Stockholm med ambitioner att bli jägarsoldat. Samtliga testresultat förutom psykologtestet hamnade över de kraven som finns för att kunna söka till jägare. På psykologtestet fick jag en 5:a vilket verkligen förvånade mig. Detta eftersom jag alltid har varit en skötsam kille med höga betyg, goda sociala egenskaper och en mycket god uppväxt. Jag anser därför att jag har fått en felaktig bedömning. Är det på  något sätt möjligt att överklaga ett beslut och därmed göra en omprövning utan att behöva vänta?
    
   Är mycket tacksam för svar! 
  • By henke
   Igår släppte Försvarsmakten JÄGARSOLDAT, en ny dokumentärserie i 6 delar om att rycka in och utbilda sig till just jägarsoldat vid K 3 under 9 månader. Du hittar den på YouTube. Varje del är cirka 13 minuter. 
    
    
    
  • By Karlsson01
   Jag är med i två stycken frivillig organisationer (HVU och FVRF) och är sugen på att fortsätta inom försvaret direkt efter gymnasiet, dock är jag även sugen på att gå med i ett politiskt parti (KD) och undrar om det kommer att bli ett hinder för min ansökan då det är en offentlig verksamhet och den inte bör ha något med politik att göra. 
    
   Mvh
  • By GR-X
   Jag mönstrade för flera månader sedan med inställning på en stridande befattning, men tyvärr var jag inte tillräckligt förberedd på cykeltestet, där jag fick en 5:a (6 är kravet för stridande befattning). Jag ska rycka in på Trängregementet som ”soldat logistik” i september och skulle gärna vilja veta vad folk har för erfarenhet av både regementet och befattningen. Yrkesvägledaren som jag har pratat med har sagt att man kan välja olika inriktningar där, som tex sjukvårdare, trafiksoldat osv, undrar hur detta fungerar i praktiken, hur mycket får man själv välja och hur mycket väljer regementet åt en? 
    
   Men främst undrar jag om det finns någon möjlighet för mig att kunna byta till skytte/eskort på samma regemente om jag visar mig kompetent i fält och bra på skytte (vilket jag utan att försöka skryta, är) under de tre första GMU-månaderna? Eftersom det var just cykeltestet som satte käppar i hjulet (haha) har jag tränat mycket intervallträning under sommaren, samt även tränat hårt för att få så höga poäng som möjligt på multitestet. Om jag kan uppnå eller till och med överträffa kraven för skytte på beep/fält/multi - testerna, är det då möjligt? 
    
   Jag är värnpliktig 99:a och kunde därför inte tacka nej till min befattning när jag mönstrade, annars hade jag förstås väntat och gjort om cykeltestet. Har alltid varit intresserad av att arbeta i Försvarsmakten (då i en stridande befattning), har varit hemvärnsungdom och tränade hårt för att kunna jobba i FM i flera år, tyvärr inte tillräckligt hårt på konditionen, men gjorde enorma framsteg i styrka jämfört med innan jag började träna. Hade för dålig syn för att kunna söka en stridande befattning från början, men arbetade ihop 16.000 kr för att kunna göra en laser-operation för ögonen så att jag skulle kunna ha en chans från början. Jag brinner verkligen för att arbeta i Försvarsmakten och vet att jag vill ha en stridande befattning, skulle det inte gå att ändra under GU kommer jag söka till det efteråt, men vill verkligen komma in på det så snabbt som möjligt. Vad tror ni, är det möjligt? Ska jag ta upp det här med min blivande plutonchef? Ser verkligen inte ner på befattningen jag har nu, men det är helt enkelt inte det här jag vill arbeta med, vill ha en stridande befattning och kommer inte ge upp förens jag får det.
  • By Egil Skallagrimsson
   Hejsan!
   Jag skulle ha sökt till amf1 nu till hösten men pga min spärr så kunde jag inte söka mig dit. Trots att RM sa att jag skulle försöka nästa år igen. Så nu orkar jag inte vänta längre, så kan man göra GMU och sen välja att inte fortsätta/byta till amfibieskyttesoldat. Behöver man göra om sin gmu då?
    
   Tack på förhand!
   /Egil
×
×
 • Create New...