Jump to content

Recommended Posts

http://www.di.se/artiklar/2014/5/2/persson-vill-ha-allman-varnplikt/

 

Ett utmärkt förslag som jag hoppas alla i FM kommer stödja och välkomna. Givetvis finns det detaljer som inte är perfekta och alla här inser att det inte blir dugliga soldater med så lite tid. Men det skulle öppna upp ett hav av möjliga kandidater att anställa till försvaret. Det löser i ett slag problemet med att rekrytera och de kommer skapa sammanhållning i landet och en känsla av att vara behövd som person. Låt oss stödja det och först senare justera det till perfektion så det inte blir massa smådetaljer som sågas och att förslaget därmed inte får den vind i seglet som det förtjänar.

Edited by Pal
Link to post
Share on other sites
 • Replies 873
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Anser att det optimala systemet är ett hybridsystem, där vi har värnplikt men även stående förband. Kallar man in runt 10 000 varje år så är det givetvis ett antal som kommer tycka om militärlivet och

För att någon ska betala för det, och det måste vägas nytta med kostnad.   Sedan finns ju en annan aspekt. Värnplikt är väl ok om man har ett stort personalbehov att fylla, och det är något som verk

Okej. Jag ska ta det igen. Dödfött men ändå.   Det är politiskt omöjligt att öka antalet förband. Det är ekonomiskt omöjligt inom den ram som finns och är politiskt möjlig att få igenom att omsätta

Jag hade gärna sett att man öppnade upp värnplikten igen men att man lite som Persson säger låter alla, både män och kvinnor, i åldern 18-20 mönstra. Efter mönstringen kallas samtliga som inte bedöms direkt olämpliga till en tremånaders GMU. Denna GMU bör i princip vara tre månader av vapenutbildning, fältvana och strid på gruppnivå. Hyfsat ogenomtänkt förslag till utbildningsplan är:

 

Vecka 1-2: Inryck och pårustning. Kasernexercis, fysträning, sjvutb och teoriutb enl. SoldF. Enkelt sagt, lär ungdomarna hur man åtminstonde på håll ser ut som en soldat.

Vecka 3-6: Fortsatt fysträning och vapenutb. Bo på skjutbanan så att folk lär sig att hantera skarpladdade vapen och träffa det de siktar på. Indelning i grupper. Personer som vid mönstring bedömts som lämpliga som chefer och som forfarande bedöms lämpliga får befälet. Börja här att bo i fredstida tältförläggning. Påbörja utb. i strid.

Vecka 7-8: Utb. strid. Vecka 9-12: Krigsmässig tältförläggning. Övning i farb och grupps strid.

 

När dessa 12 veckor, utan helgpermission, är till ända har vi ett bra urval av soldatämen att locka in i vidareutbildning för fast anställning eller Hv. Under vidareutbilningen kan man sen fylla på med ytterligare utbildning för vapen, fordon sjv, ledarskap, överlevnad, farb, mm.

Edited by Grenadier
Link to post
Share on other sites

Vad är den enklaste krigsplaceringsbara utbildningen och funktionen? Det enklaste jag har kommit på är bevakningssoldat i mobiliseringsbara kompanier som avlöser hemvärnet. Det är även en bra funktion i det att det finns ganska mycket kalendertid mellan mobilisering och att man skall kunna verka, kruxet borde vara att få tag i befäl samtidigt som försvaret behöver göra sitt bästa. Det borde även finnas utrymme för "handarbetskraft" inom ett återuppbyggt civilförsvar.

 • Like 1
Link to post
Share on other sites

http://www.di.se/artiklar/2014/5/2/persson-vill-ha-allman-varnplikt/

 

Ett utmärkt förslag som jag hoppas alla i FM kommer stödja och välkomna. Givetvis finns det detaljer som inte är perfekta och alla här inser att det inte blir dugliga soldater med så lite tid. Men det skulle öppna upp ett hav av möjliga kandidater att anställa till försvaret. Det löser i ett slag problemet med att rekrytera och de kommer skapa sammanhållning i landet och en känsla av att vara behövd som person. Låt oss stödja det och först senare justera det till perfektion så det inte blir massa smådetaljer som sågas och att förslaget därmed inte får den vind i seglet som det förtjänar.

FM är inte någon form av kollo eller fritidsgård, Förslaget är dumt, de är ingen som helst poäng med att ta in folk en månad.

 

med 2010 års siffror nådde 107.235 personer vpl åldern riktigt om han tänkt att alla skall göra sin månad samma månad eller om de skulle gå över två månader. hur som helst skulle de behövas 2000 - 4000 med officerare i trupputbildande funktion. vad blir kostnaden för den månaden.

 

behövs 15000 soldater per år så är det ca 86% av årskullen som FM bränt utbildningsbudget på helt i onödan, De är inte dugliga till något militärt. så för min del så tycker jag de skall arkivera de här förslaget i runda arkivet.

 

vill man på alvar återinföra vpl bör de vara mer genomtänkt.

 

De behövs defenitivt mer än några månader på sommaren för att utbilda ens de mest grundlägande kunskaper en soldat behöver.

Link to post
Share on other sites

Intressant att han nämner detta. Undra om de kommer att sprida sig mellan partierna. Undra vad som skulle hända med alla GSS/K/T. Kommer de att finnas kvar helt och håller eller i en mindre numerär? Kommer vissa förband och enheter ha anställda eller kommer de att tas bort helt och hållet? Om så är fallet, vad ska man då göra med de GSS/K som varit anställda i snart 5 år? Väldigt många frågor.

 

Själv ser att vissa förband/enheter/tjänster fortsätter att vara GSS/K/T medans andra blir tillsatta av värnpliktiga.

Link to post
Share on other sites

Om nuvarande personalförsörjningssystem inte räcker till även om man tillför mer pengar tror jag att man vid en låg ambitionsnivå pliktar till GMU och efter det bjuder till vidareutbildning inom nationellt försvar i hemvärnet eller GSS. Sedan pliktas före detta GSS till mera kvalificerade förband som enbart skall användas nationellt.

 

Vid en högre ambitionsnivå pliktar man ända fram till krigsplacering men den nuvarande organisationen kan växa en hel del innan det behövs.

 

För att få acceptans för en återinförd värnplikt behöver de flesta känna att utbildningen är meningsfull och helst krigsplaceras i en meningsfull funktion. Om alla som kan bli dugliga soldater skall bli del av en välrustad pansararmé blir det starkt men fruktansvärt dyrt.

Link to post
Share on other sites

Om nuvarande personalförsörjningssystem inte räcker till även om man tillför mer pengar tror jag att man vid en låg ambitionsnivå pliktar till GMU och efter det bjuder till vidareutbildning inom nationellt försvar i hemvärnet eller GSS. Sedan pliktas före detta GSS till mera kvalificerade förband som enbart skall användas nationellt.

 

Vid en högre ambitionsnivå pliktar man ända fram till krigsplacering men den nuvarande organisationen kan växa en hel del innan det behövs.

 

För att få acceptans för en återinförd värnplikt behöver de flesta känna att utbildningen är meningsfull och helst krigsplaceras i en meningsfull funktion. Om alla som kan bli dugliga soldater skall bli del av en välrustad pansararmé blir det starkt men fruktansvärt dyrt.

vad hade du tänkt att GSS skulle användas till om de skall finnas mer kvalificerade pliktade förband?

 

Högre ambitionsnivå på vad ?

 

nu skall långt från alla i en modern armé vara pansar. alla borde där emot specielt om de är pliktade ha en meningsful tjänst. alltså blir det frukansvärt dyrt om en massarmé skall utbildas och utrustas.

Link to post
Share on other sites
 • BlåGul -1

Redan idag finns en mix i förbanden med GSS-K, GSS-T samt krigsplacerade fd vpl. GSS-T kan aktiveras (den fastställda termen) av HKV medan de sistnämnda kräver Riksdagsbeslut.

Link to post
Share on other sites

Jag tror att det finns ett stort värde om inte i värnplikt så i alla fall i civilförsvarsplikt. Vårt samhälle blir ständigt mer och mer sårbart för översvämningar, elavbrott, bränslebrist och annat, samtidigt som klimatförändringarna för med sig mer extremt väder. Instabilitet i vår omgivning kan också påverka oss på olika sätt. Vi behöver inte bara se till det militära försvaret, utan även till att det civila samhället kan skydda sig från kriser som inte nödvändigtvis behöver vara av militär natur.

Link to post
Share on other sites

Jag tror att det finns ett stort värde om inte i värnplikt så i alla fall i civilförsvarsplikt. Vårt samhälle blir ständigt mer och mer sårbart för översvämningar, elavbrott, bränslebrist och annat, samtidigt som klimatförändringarna för med sig mer extremt väder. Instabilitet i vår omgivning kan också påverka oss på olika sätt. Vi behöver inte bara se till det militära försvaret, utan även till att det civila samhället kan skydda sig från kriser som inte nödvändigtvis behöver vara av militär natur.

problemet med den synen är bara att en soldat kan fylla sandsäckar vid en översvämnig, men en civilpliktig kan inte användas ens som bevakningssoldat. om ett militärt hot uppkommer. de finns mycket som militärer använder som går att använda civilt men tvärt om är jag tveksam till. sen har jag hört den skrämande tanken hos vissa att använda civilpliktiga för att lösa sjuk och äldrevårdens problem.

Link to post
Share on other sites

vad hade du tänkt att GSS skulle användas till om de skall finnas mer kvalificerade pliktade förband?

Jag får be om ursäkt för oklar syftning. Tanken är att GSS med kvalificerad utbildning men utgångna kontrakt skall pliktas till mobiliseringsbara förband som är ambitiösare än bevakningssoldater eller hemvärnet men steget under GSS förbanden i materiel.

 

Om behovet av upprustning ökar räcker det vid någon nivå inte längre att ha GMU som påtvingad rekryteringskampanj till frivilliga GSS och hemvärnsavtal utan det behöver pliktas till längre utbildningar följda av krigsplacering och då är vi tillbaka i det gamla värnpliktsförsvaret som B-lag och GSS som A-lag.

 

Och ja en massarme är snordyr även utan pansar till alla.

Edited by Magnus Redin
Link to post
Share on other sites

Dela upp det på två delar, en del där befattningar med specialkunskap/inriktning är anställda GSS.
Därtill finns en "pliktad" eller på något sätt anpassad "soldatutbildning" för befattningar som inte är helt nödvändiga att ha anställda till, tex kulspruteskyttar, pansarskyttesoldater, amfibieskytte, bevakningssoldater, spaningssoldater, jägare och många fler.

Befattningar som mycket väl lämpar sig att anställa soldater till är, radaroperatörer, fartygsbesättningar, stridsfordonsbesättningar, robotskyttar.

 

Jag tänker mig att det är betydligt lättare att motivera de anställda soldaterna som har specialkompetens eftersom de på ett bättre sätt arbeta i sin befattning dagligen.
Jag får också för mig att man ganska snabbt tröttnar på att vara skyttesoldat, kulspruteskytt, jägare, med mera och att de befattningarna är överrepresenterade vad gäller avslutade anställningar/förflyttningar.

Man borde mycket väl kunna ha en anställd del och en pliktad del, för att få bli anställd så bör du iaf ha genomfört den allmänna soldautbildningen.


Link to post
Share on other sites

Redan idag finns en mix i förbanden med GSS-K, GSS-T samt krigsplacerade fd vpl. GSS-T kan aktiveras (den fastställda termen) av HKV medan de sistnämnda kräver Riksdagsbeslut.

 

Nej, de sistnämnda kräver regeringsbeslut. Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt:

 

3 a § En totalförsvarspliktig är skyldig att genomgå mönstring enligt 2 kap. 2 och 3 §§ eller fullgöra värnplikt eller civilplikt enligt 4 kap. endast om regeringen med hänsyn till att det behövs för Sveriges försvarsberedskap har beslutat det.
Link to post
Share on other sites

Man borde mycket väl kunna ha en anställd del och en pliktad del, för att få bli anställd så bör du iaf ha genomfört den allmänna soldautbildningen.

De pliktade och anställda delarna behöver bilda var sina förband så det blir praktiskt och politiskt enkelt att beordra de anställda att åka på fjärran eller nära missioner.

Link to post
Share on other sites

Största fördelen med återaktivering av värnplikten är att försvarsmakten kan kalla in alla krigsplacerade värnpliktiga och åter kunna öva hela bataljoner i sin helhet med jämna mellanrum.

 

 

Övrigt behöver det inte innebära särskilt dramatiska skillnader från i dag, bortsett från en obligatorisk mönstring för alla.

 

 

Man kan ta in de frivilliga för GMU utbildning precis som i dag.

 

Om man sedan fortsatte med befattningsutbildningen under värnplikts förmåner i stället för som i dag som anställd. Kan man spara en hel del, dels i rena lönekostnads besparing, men även i tid då utbildningen kan bedrivas i högre tempo eftersom värnpliktiga inte är arbetstidsreglerade på samma sätt som anställda soldater.

Link to post
Share on other sites
 • BlåGul -1

 

Redan idag finns en mix i förbanden med GSS-K, GSS-T samt krigsplacerade fd vpl. GSS-T kan aktiveras (den fastställda termen) av HKV medan de sistnämnda kräver Riksdagsbeslut.

 

Nej, de sistnämnda kräver regeringsbeslut. Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt:

 

3 a § En totalförsvarspliktig är skyldig att genomgå mönstring enligt 2 kap. 2 och 3 §§ eller fullgöra värnplikt eller civilplikt enligt 4 kap. endast om regeringen med hänsyn till att det behövs för Sveriges försvarsberedskap har beslutat det.

 

Ja, det gick lite fort för mig där. Regeringen ska det ju vara.

Link to post
Share on other sites

Det bästa med Göran Perssons utspel tycker jag är att han ser försvarsmakten i ett vidare perspektiv, som en viktig och naturlig del av ett samhällsbygge. Värnplikten blir då inte bara en fråga om att försöka rädda ett havererat personalförsörjningsprogram.

 

Men innan allmän värnplikt av någon sort återinförs måste politikerna bestämma sig för vad de vill att försvarsmakten skall klara av och prioritera därefter. Sossarna går ju till val på att försvaret av Sverige börjar i Sverige, så lät det inte för bara några år sedan och så låter det inte ifrån alla partier och allra minst från S stödpartier. I senaste partiledardebatten sade Björklund till Fridolin att "där fick du besked om att MP kommer att bli överkört i försvarsfrågan". Kanske har han rätt i det, vi får se.

Link to post
Share on other sites

Det bästa med Göran Perssons utspel tycker jag är att han ser försvarsmakten i ett vidare perspektiv, som en viktig och naturlig del av ett samhällsbygge. Värnplikten blir då inte bara en fråga om att försöka rädda ett havererat personalförsörjningsprogram.

 

Men innan allmän värnplikt av någon sort återinförs måste politikerna bestämma sig för vad de vill att försvarsmakten skall klara av och prioritera därefter. Sossarna går ju till val på att försvaret av Sverige börjar i Sverige, så lät det inte för bara några år sedan och så låter det inte ifrån alla partier och allra minst från S stödpartier. I senaste partiledardebatten sade Björklund till Fridolin att "där fick du besked om att MP kommer att bli överkört i försvarsfrågan". Kanske har han rätt i det, vi får se.

de jag undrar är om han informerat och fått över övriga S, jag antar vi hörde samma debatt, för mig lätt de som Löfven var ganska obekväm i frågan. Sen får jag mer kännsla av att de är något Herr Persson hittat på vid kaffebordet för att få något bra att säga på första maj, än ett förslag som faktiskt går att realisera på ett vettigt sätt.

 

riktigt vad de skulle ha de som gör värnplikten till och vilken målbild FM borde ha mer än att någon månad försöka se vilka ungdomar som går att få ordning på. Sen struntar jag i var någon är född, huvudsaken är att den är Svensk medborgare och att den betraktar sig som Svensk. (är beredd att dö för Sverige) annars är de inte mycket nytta med dem.

Link to post
Share on other sites

Forskning som jag tagit del av säger dock att ingen nånsin är beredd att dö för sitt land. Det som gör att folk är beredda dö för att åstadkomma det som skall göras är kompisen man har vid sin sida. Det är därför det fungerar så bra ändå med värnplikt. Och att det fungerar även när soldaterna inte gillar sin regering, sin chef och sin stat. Historiskt slåss man alltså för sina närmaste kamrater i förbandet och det gör man till sin fulla förmåga även om man inte gilla någonting av det som finns längre upp i hierarkien. Det är för övrigt denna insikt som får mig vara mer orolig än vanligt folk är för hot som kommer från stater som vi anser har odugliga och av sitt eget folk oönskade regeringar. Det finns numera en övertro på att dylika staters folk inte skulle slåss, och det verkar inte finnas nåt historiskt stöd för den tron.

 

En ny sak som uppstått under de senaste 25 åren dock, det är att man köper motståndarens militärer med rena pengar och det så långt ned som till gruppchefer. Och inte bara i vissa situationer utan helt enkelt brett och för enorma belopp. Hur den trenden kommer spela sig ut framledes har jag inga idéer om än. Hur värnpliktiga håller upp mot detta med att köpa soldater återstå att se. Ny teknologi har gjort det möjligt att nå och kommunicera med en enskild fiende soldat och det är lite nytt. Hittils verkar det använts rätt framgångsrikt för att köpa nedlagda vapen.

Edited by Pal
Link to post
Share on other sites

Forskning som jag tagit del av säger dock att ingen nånsin är beredd att dö för sitt land. Det som gör att folk är beredda dö för att åstadkomma det som skall göras är kompisen man har vid sin sida. Det är därför det fungerar så bra ändå med värnplikt. Och att det fungerar även när soldaterna inte gillar sin regering, sin chef och sin stat. Historiskt slåss man alltså för sina närmaste kamrater i förbandet och det gör man till sin fulla förmåga även om man inte gilla någonting av det som finns längre upp i hierarkien. Det är för övrigt denna insikt som får mig vara mer orolig än vanligt folk är för hot som kommer från stater som vi anser har odugliga och av sitt eget folk oönskade regeringar. Det finns numera en övertro på att dylika staters folk inte skulle slåss, och det verkar inte finnas nåt historiskt stöd för den tron.

 

En ny sak som uppstått under de senaste 25 åren dock, det är att man köper motståndarens militärer med rena pengar och det så långt ned som till gruppchefer. Och inte bara i vissa situationer utan helt enkelt brett och för enorma belopp. Hur den trenden kommer spela sig ut framledes har jag inga idéer om än. Hur värnpliktiga håller upp mot detta med att köpa soldater återstå att se. Ny teknologi har gjort det möjligt att nå och kommunicera med en enskild fiende soldat och det är lite nytt. Hittils verkar det använts rätt framgångsrikt för att köpa nedlagda vapen.

Du har glömt tre saker,

någon tillbringat ett år med för längesen, är åtminstånde inte min kompis, mina kompisar några jag känner i närtid. jag känner nu, de är för övrigt inte säkert att de som mobiliseras hamnar med de som den gjorde GU eller ens repövningar med, så var är vänskapsbanden då, de kanske tom är i andra änden av landet och de inte har några vänner i byggden.

 

En pliktad har kanske ett arbete att komma tillbaka till förutsatt att skadorna inte blir för alvarliga, hur kriget än slutar. En yrkessoldat är precis det. De är Dess yrke och de vet vad ödet blir för den om fienden tar den.

 

till sist en pliktad armé är precis de den är pliktad, en andel av de som är där, är där för att de blir straffade om de inte inställer sig, ändå deserterar folk, kanske beroende på att de inte känner någon vänskap med de som ingår i gruppen, men med folk någon annanstans, kanske beroende på att de har något de hellre gör, kanske helt enkelt på grund av att pliktkänslan är lite svag och möjligheten uppstår.

 

 

är inte du kompis med de som du arbetar/arbetade med ? tesen att man slåss för sin grupp eller pluton bör ju stämma även om de är ett yrke eller om de är en grupp frivilliga. De vill ju dessutom göra de som de gör.

Link to post
Share on other sites

Efter en vecka, kanske tre eller så, så kommer effekten att man är villig att dö för sina kamrater. Om man känt varandra tidigare eller inte har jag aldrig trott eller sagt att det spelar någon roll. Det är tiden tillsammans under svåra förhållanden som spelar roll. Och det behövs inte så lång tid. Jag har inte heller sagt eller trott att det spelar någon som helst roll om man är yrkessoldat eller inte. Effekten har naturligtvis inte med det att göra.

 

Du började prata om viljan att dö för sitt land. Den frasen må uttalas ibland. Men jag menar alltså att ingen dör för sitt land, man dör för sina kamrater i sin närmaste grupp. Det är vad forskningen visar. Jag har inte gjort någon slutsats att det är skillnad vad gäller denna sak för yrkes respektive pliktade soldater. Jag förstår inte varför du tar upp den saken. Däremot påtalar jag att det finns en övertro i den allmänna debatten att stridsviljan eller stridsförmågan hos soldater påverkas påtaligt negativt om de inte gillar sin regering eller motsvarande. Det finns inget stöd vad jag kan se för den övertygelsen. Att tro eller räkna med att en fientlig soldat eller fientliga förband inte skall slåss på toppen av sin förmåga bara för att de har en impopulär regering hemma saknar helt enkelt sakligt stöd så vitt jag kan bedömma.

Edited by Pal
Link to post
Share on other sites

Efter en vecka, kanske tre eller så, så kommer effekten att man är villig att dö för sina kamrater. Om man känt varandra tidigare eller inte har jag aldrig trott eller sagt att det spelar någon roll. Det är tiden tillsammans under svåra förhållanden som spelar roll. Och det behövs inte så lång tid. Jag har inte heller sagt eller trott att det spelar någon som helst roll om man är yrkessoldat eller inte. Effekten har naturligtvis inte med det att göra.

 

Du började prata om viljan att dö för sitt land. Den frasen må uttalas ibland. Men jag menar alltså att ingen dör för sitt land, man dör för sina kamrater i sin närmaste grupp. Det är vad forskningen visar. Jag har inte gjort någon slutsats att det är skillnad vad gäller denna sak för yrkes respektive pliktade soldater. Jag förstår inte varför du tar upp den saken. Däremot påtalar jag att det finns en övertro i den allmänna debatten att stridsviljan eller stridsförmågan hos soldater påverkas påtaligt negativt om de inte gillar sin regering eller motsvarande. Det finns inget stöd vad jag kan se för den övertygelsen. Att tro eller räkna med att en fientlig soldat eller fientliga förband inte skall slåss på toppen av sin förmåga bara för att de har en impopulär regering hemma saknar helt enkelt sakligt stöd så vitt jag kan bedömma.

vad tror du håller folk kvar tills viljan att slåss för sin grupp ? har någon sin lojalitet någon annanstans, så är de väldigt dumt. åtminstånde när de kan misstänkas att de har lojalitet med fienden eller hade du tex vartit trygg med en moskva trogen kommunist som medlem i din grupp under kalla kriget ?

Link to post
Share on other sites

Tror de bästa för Sverige skulle vara att återinföra värnplikten för en stor del av unga då detta inte bara resulterar i att Sverige får fler tjänstgörande. Värnplikten har ju alltid innehållit kunskaper i överlevnad, grundläggande sjukvårdskunskaper, kunskaper om att försvara sig själv och sitt land.

 

Något av det bästa med värnplikt har varit disciplinen som vi unga skulle behöva väldigt mycket, alltså lära sig lyda folk som bestämmer över en vilket gör att ens personliga mognad och självförtroende förmodligen växer. Sådana gär kunskaper kan ju också användas i det civila livet.

Link to post
Share on other sites

Tror de bästa för Sverige skulle vara att återinföra värnplikten för en stor del av unga då detta inte bara resulterar i att Sverige får fler tjänstgörande. Värnplikten har ju alltid innehållit kunskaper i överlevnad, grundläggande sjukvårdskunskaper, kunskaper om att försvara sig själv och sitt land.

 

Något av det bästa med värnplikt har varit disciplinen som vi unga skulle behöva väldigt mycket, alltså lära sig lyda folk som bestämmer över en vilket gör att ens personliga mognad och självförtroende förmodligen växer. Sådana gär kunskaper kan ju också användas i det civila livet.

än bättre hade varit om skolan förslagsvis i låg eller mellanstadiet lärde eleverna grundläggande disciplin, lära sig att lyda de som bestämmer. vi behöver fler dugliga som tjänstgör, inte mängder med grundläggande utbildade. lika lite som att du får ett elitserielag av att låta alla som vill träna någon timme i veckan, får du ett bra kompani genom att låta alla vara lucia.

Link to post
Share on other sites

 

Tror de bästa för Sverige skulle vara att återinföra värnplikten för en stor del av unga då detta inte bara resulterar i att Sverige får fler tjänstgörande. Värnplikten har ju alltid innehållit kunskaper i överlevnad, grundläggande sjukvårdskunskaper, kunskaper om att försvara sig själv och sitt land.

Något av det bästa med värnplikt har varit disciplinen som vi unga skulle behöva väldigt mycket, alltså lära sig lyda folk som bestämmer över en vilket gör att ens personliga mognad och självförtroende förmodligen växer. Sådana gär kunskaper kan ju också användas i det civila livet.

 

än bättre hade varit om skolan förslagsvis i låg eller mellanstadiet lärde eleverna grundläggande disciplin, lära sig att lyda de som bestämmer. vi behöver fler dugliga som tjänstgör, inte mängder med grundläggande utbildade. lika lite som att du får ett elitserielag av att låta alla som vill träna någon timme i veckan, får du ett bra kompani genom att låta alla vara lucia.

Menar att om många tjänstgör så märker man ju snabbt vilka som är kompetenta nog för att fortsätta i soldatyrket. Problemet nu tror jag är att många som egentligen hade velat arbeta inom Försvarsmakten avskräcks p.ga situationen i dagsläget. Bara för att man har folk som är bra soldater finns det fortfarande massa tjänster inom FM som minnst är lika viktiga men ej har samma krav.

Link to post
Share on other sites

 

 

Tror de bästa för Sverige skulle vara att återinföra värnplikten för en stor del av unga då detta inte bara resulterar i att Sverige får fler tjänstgörande. Värnplikten har ju alltid innehållit kunskaper i överlevnad, grundläggande sjukvårdskunskaper, kunskaper om att försvara sig själv och sitt land.

Något av det bästa med värnplikt har varit disciplinen som vi unga skulle behöva väldigt mycket, alltså lära sig lyda folk som bestämmer över en vilket gör att ens personliga mognad och självförtroende förmodligen växer. Sådana gär kunskaper kan ju också användas i det civila livet.

än bättre hade varit om skolan förslagsvis i låg eller mellanstadiet lärde eleverna grundläggande disciplin, lära sig att lyda de som bestämmer. vi behöver fler dugliga som tjänstgör, inte mängder med grundläggande utbildade. lika lite som att du får ett elitserielag av att låta alla som vill träna någon timme i veckan, får du ett bra kompani genom att låta alla vara lucia.

Menar att om många tjänstgör så märker man ju snabbt vilka som är kompetenta nog för att fortsätta i soldatyrket. Problemet nu tror jag är att många som egentligen hade velat arbeta inom Försvarsmakten avskräcks p.ga situationen i dagsläget. Bara för att man har folk som är bra soldater finns det fortfarande massa tjänster inom FM som minnst är lika viktiga men ej har samma krav.

 

problemet är snarare kulturelt, många i Sverige ser militärer som ett nödvändigt ont och betraktar yrkesmilitärer med yttersta misstänksamhet. i närmast hundra år har ju politikerna berättat för folket att vpl ett sätt att upprätthålla demokratin och yrkesarméer ett hot mot den. sen gör ju inte den ångest fylda halvmessyr mig sugen på soldatyrket. de är ett yrke men ingen karriär.

Link to post
Share on other sites

Jag håller med Jomp. Att utbilda alla lite i överlevnad och sjukvård samt grundläggade om staters säkerhet och i synnerhet svergies säkerhetspolitiska läge är en mycket bra sak. Dels kommer viljan att betala för ett försvar säkerställas på lång sikt och dels är dessa kunskaper av godo i många sammanhang. Att man gör det som en del utanför skolan är att föredra då skolan skall vara öppen för alla och inte bara svenska medborgare. Skolan skall också vara lika för alla. Mönstring kommer så klart sålla bort fysiskt svaga, handikappade etc, och så skall det givetvis inte vara i skolan. Därför bör sakerna vara åtskilda.

 

Effekten skulle bli delaktighet och vilja att ha ett försvar och betala för det, samt lättare att rekrytera för försvarsmakten. Kostnaden blir mycket ringa i jämförelse med fördelarna. Motargumentet att vi behöver fler dugliga som tjänstgör, inte mängder grundläggande utbildade, ger jag inte mycket för. Nästan alla unga som inte är sjuka eller så är dugliga nog att behövas, att påstå något annat är fel. Däremot har man inte råd att utbilda och utrusta alla så givetvis plockar man ut de bästa. Och det är också syftet med detta system. Men om man haft råd att beväpna och utbilda varenda person så hade det självklart gett ett starkare försvar. Men det blir för dyrt. Tanken att soldater är övermänniskor och att få duger till det är inte bara politiskt inkorrekt det är dessutom fullständigt fel. Istort sett alla kan bli dugliga soldater i någon form eller annan.

Edited by Pal
Link to post
Share on other sites

Jag håller med Jomp. Att utbilda alla lite i överlevnad och sjukvård samt grundläggade om staters säkerhet och i synnerhet svergies säkerhetspolitiska läge är en mycket bra sak. Dels kommer viljan att betala för ett försvar säkerställas på lång sikt och dels är dessa kunskaper av godo i många sammanhang. Att man gör det som en del utanför skolan är att föredra då skolan skall vara öppen för alla och inte bara svenska medborgare. Skolan skall också vara lika för alla. Mönstring kommer så klart sålla bort fysiskt svaga, handikappade etc, och så skall det givetvis inte vara i skolan. Därför bör sakerna vara åtskilda.

 

Effekten skulle bli delaktighet och vilja att ha ett försvar och betala för det, samt lättare att rekrytera för försvarsmakten. Kostnaden blir mycket ringa i jämförelse med fördelarna. Motargumentet att vi behöver fler dugliga som tjänstgör, inte mängder grundläggande utbildade, ger jag inte mycket för. Nästan alla unga som inte är sjuka eller så är dugliga nog att behövas, att påstå något annat är fel. Däremot har man inte råd att utbilda och utrusta alla så givetvis plockar man ut de bästa. Och det är också syftet med detta system. Men om man haft råd att beväpna och utbilda varenda person så hade det självklart gett ett starkare försvar. Men det blir för dyrt. Tanken att soldater är övermänniskor och att få duger till det är inte bara politiskt inkorrekt det är dessutom fullständigt fel. Istort sett alla kan bli dugliga soldater i någon form eller annan.

militären är inte scouterna med vapen, vad som skolan kunde göra är att lära eleverna att lyssna på de som leder och att de inte är kränkta för att någon förklarar att de gjort fel och inte får göra så. lite grundläggande överlevnad och sjukvård kunde inte skada heller. de är inget som skulle vara problem om de inte är Svenska medborgare heller. då överlevnad i grupp är en grupp övning, ingen soloprestation kan någon sjuk eller handikapad tillföra en ny utmaning.

De finns mycket som betalas via skattsedeln som jag inte instämmer med. Den första egenskapen en att vilja vara det. av tvång får du inga bra soldater. att utbilda folk och sedan öva dom kanske någon gång var på någon repövning är slöseri med talang och resurser. De är inget mystiskt med militären de är ungefär som med allt annat i livet. har du intresse, talang och viljan överstiger mödan kan du bli bra. Om inte, då .......

 

De bästa soldater, gruppbefäl och officerare jag stött på är de som varit sämst på att vara politiskt korekta. kollar du genom historien så finner du nog ganska snart att när inte härföraren har varit regenten så har härföraren ofta tollererats för att den segrat, inte på grund av att den var särskilt bra på att behaga makten. så om jag får 120 frivilliga och du får 120 slumpvis valda vi får samma tid att öva vem tror du får bäst kompani? vilka tror du är lättast att öva ? bägge får givetvis ett gäng instruktörer och de befäl som behövs.

Link to post
Share on other sites

Bäst effekt av återinförd värnplikt får vi naturligtvis om man bara tar in frivilliga som redan är färdigutbildade ett par år, helst i 18-årsåldern. Ett nytt heraldiskt tecken kan känneteckna denna nya försvarsmakt; en blågul tulipanaros på regnbågsskimrande sköld.

 

Men allvarligt:

A Återinför en verklig mönstring.

B 3 månaders utbildning motsv GMU för åtminstone 1/4 av årskullen att börja med

C Använd de anställda soldaterna till mer specialistbefattningar, och komplettera förbanden med GMU-kanonmat.

 

Då kan man höja ambitionsnivån senare, om 5-10-15 år och det finns en liten kärna av grundgrundutbildade att bygga kring.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 • Similar Content

  • By trullss
   Hej allihopa!
    
   Jag är 18 år gammal och har precis kommit hem från Skåne från min mönstring. Jag skickades hem efter de att jag suttit igenom samtalet med psykologen, vilket var mycket förvånansvärt för mig. Inskrivningstestet gick mycket bra där jag fick 8 av 9 poäng (behövde minst 4 för att klara det), och samtalet med psykologen var inget märkvärdigt heller enligt mig. Jag kollade igenom mina svar på hälsodeklarationen och fick rätta till några (hade råkat kryssa för "ja" där det frågade om anabola, alkohol, cigaretter och droger), och allting gick smidigt. Jag berättade lite om mina tidigare erfarenheter med skjutvapen då jag ofta rest till USA och fått skjuta på banor där med allt från pistoler till gevär. Pratade om familjelivet, hur det gick för mig i skolan, och allmänt om mig som person. Jag var mycket förvånad när jag fick ett skarpt "nej" och ett "du kan ta och åka hem nu". Inget förtydligande till varför eller någonting.
    
   För att klargöra; jag har mycket bra betyg i skolan och har inte haft några större problem där, är skötsam, har inte haft några problem med polis, aldrig druckit alkohol, aldrig rökt cigaretter, aldrig testat någon drog eller tagit steroider. Idrottar en hel del på fritiden (MTB, landsvägscykling, fjällsvandring, vintersporter), jobbar när jag kan för att tjäna pengar och har alltid haft en stor önskan till att tjänstgöra inom försvaret. Jag beskrev mina önskningar om att bli jägarsoldat och att jag kände en stor skyldighet till att tjänstgöra samt att jag själv ansåg att det skulle passa mig. 
    
   Det var riktigt trist att bli nekad så tidigt, men att nu behöva vänta i två år till och inte ens veta varför man misslyckades är riktigt frustrerande. Har tänkt på saken och enda vettiga svaret jag kan komma fram till är att jag blev nekad eftersom Försvaret inte behöver fler soldater eller för att jag fortfarande är gymnasiestudent. Funderar starkt på att överklaga och ringa RM för att diskutera situationen med dom samt försöka tydliggöra vad det är som fick dom att neka mig, men från vad jag har hört så ska det mer eller mindre vara omöjligt att överklaga ett sådant här beslut eller få en klargörelse. Oavsett detta är jag fast besluten på att göra allt i min makt för att ändra detta och/eller få en förklaring, vilket är anledningen till varför jag vänder mig till er.
    
   Vad skulle vara det bästa sättet att göra detta på när det gäller att göra en överklagelse eller ringa dem för en förklaring? Tack i förhand!
  • By olofk
   Jag börjar GU nu i juni och då ska man ta med lite saker som står på rekryteringsmyndigheten men jag tänker på om man ska ta med typ några arbetshandskar (har ett par favorit arbetshandskar som är slitstarka och passar perfekt på mina korta tjocka fingrar) eller nått liknade som man kanske inte tänker på. skulle gärna höra från nån som gjort det nyligen och kan rekommendera nått, jag vet inte ens vad man inte får ta med så uppskattar å veta sånt också. 
  • By daed_
   Tjenare!
    
   Jag har i Januari mönstrat med helt OK resultat, fick 8 styrka, 6 cykel och 5 psykolog samt i-prov. Hade självklart högre förväntningar på mig själv, men bara att träna vidare.
    
   Jag pratade med inskrivnings-handläggare som sade att de kvarstående platser jag kunde få var väldigt begränsade, jag hade tydligen väldigt otur och nästan allt var fullt. Vi bestämde att mönstringen skulle avbrytas, men nu i efterhand är jag lite förvirrad på betydelsen av detta. Går det att mönstra om fullständigt (alla moment) och i så fall hur länge måste jag vänta? Jag kan ju tänka mig om jag väntar 1 år och kommer tillbaka måste ju min fysik ha ändrats.
    
   Jag hade hoppats på jägare men resultaten var ej nog, så ifall det går att mönstra om är det då bäst att börja GU på annan befattning och senare byta till jägare eller satsa på jägare från början?
    
   För att förklara vad jag menade med att mönstringen avbröts så blev jag ej inskriven på någon utbildning då de enda befattningar som han kunde rekommendera mig var högvakt vilket jag har hört skräckhistorier om, han kunde också erkänna att det inte är det roligaste, så han ville inte sätta in mig på en utbildning där jag inte hade trivts.
  • By MrOak
   Hej,
    
   Nyfiken fråga då jag har funderat på att mönstra och om allt går väl gå vidare. Innan mönstringen så fyller du i en hälsodeklaration. Har inget av betydelse att fylla i där utöver att jag är fullt frisk etc, men en kollega på jobbat frågade om de kollade vad jag skrev var sant. Självklart kommer jag inte att ljuga på en hälsodeklaration, det är både högst oetiskt/omoraliskt och kommer varken hjälpa mig eller någon annan i slutändan. Men frågan är om rekryteringsmyndigheten har möjlighet att jämföra den hälsodeklarationen mot ex. journalregistret? Eller litar de, med brist på ord, blint på att alla skriver sanningen? 
    
   Sedan så kommer även ett färgseendetest. Aldrig gjort något tidigare så det kommer att bli intressant. Något jag hört/läst (internet och ryktesvägar, så allt och inget är väl sant) är att det finns tester som är bättre eller sämre. Jag tänker inte lägga någon värdering i det utan tänker att personer betydligt smartare än jag har valt vilka tester som ska göras av olika anledningar. Min fråga är helt enkelt vilket typ av test som görs utav rekryteringsmyndigheten.
    
   Allt gott, och tack för era svar!
  • By Albin Klevsand
   Hej! 
    
   Jag söker all information man kan få om Flygbasjägarna! Främst från F17 men även vettig information från när utbildningen inte var på F17! Verkar otroligt intressant och har tankar på att gå FBJ. Hittar dock inte så mycket information om utbildningen m.m.
   Så det är bara att skriva! Hade varit kul att få reda lite från de som gått utbildningen de senaste åren om hur det ser ut nu ! 

   Här kommer lite frågor som jag gärna får besvarat! 
    
    
   Allmänt om utbildningen ? 
    
   Reflektioner kring F 17 ? (Mat, boende) 
    
   En vanlig dag som Flygbasjägare under utbildning men även efter utbildning ?
    
    Den utökade mönstringen, vad innehåller den för tester? 
    
   Lodjursmarchen ? Hur går den till ? 
    
   Hur många söker och kommer in varje år ? 
    
   Vad behövs för betyg på Mönstringen ? 
    
   Hur förbereder man sig bäst innan utbildningsstart? 
    
   Om de olika befattningarna ?  
    
   OCH allt annat ni har att säga om FBJ! All information är bra information! 
    
   Tack på förhand! 
×
×
 • Create New...