Jump to content

Försvarsmakten: Ett utmanande jobb


Recommended Posts

Fartyget har anlänt till hamnen en timma tidigare än planerat, flyget med lossningsstyrkan har landat, stridsfordonen och stridsvagnarna har börjat rulla av skeppet. Movcon stödjer lossningen med två reducerade grupper. Klockan är bara två på eftermiddagen men det kommer dröja tills långt in på kvällen innan allt är klart.

Tidigt i februari startade första movcon-plutonen övningen med att transportera sig själva och sin materiel upp till nord Norge med målet att rekognosera större delen av övningsområdet; ett 24 000 km² stort, bergigt, svåråtkomligt och stormigt område att rekognosera. För att täcka området har plutonen särgrupperat med två grupper i Sverige och fyra i Norge, varje grupp arbetar enskilt och långt ifrån grupperingsplatserna. Under övningen kan det som längst vara 630 kilometer mellan grupperna.

En övning för MOVCON

Plutonens uppgift i övningen är att stödja deployeringen och re-deployeringen av de 1 000 svenska och 15 000 utländska soldaterna. (Deployering innefattar hela processen med transporter från regementen till insatsområden, innan de taktiska transporterna tar över. Re-deployering är samma koncept, men från insatsområdet tillbaka till regementet). Medan Movconkompaniets ledning har till uppgift att leda samtliga rörelser, vilket kräver mycket förberedelser som började planeras redan hösten 2013. Under övningen utgör movcon-kompaniledningens delar JMCC â Joint Movement Coordination Center â med övriga deltagande nationer. Det är JMCC som ger plutonen dess uppgifter och som är spindeln i nätet när det gäller kommunikationstjänsten.

- Det här är en movconövning. En övning i att deployera och re-deployera stora multinationella förband gör det både utmanande och nyttigt för plutonen, säger kapten Mona Bäck.

Deployera förbanden

Just nu befinner sig plutonen i deployeringsskedet och bemannar då flertalet flygplatser, hamnar, järnvägsstationer och gränspassager, de övervakar även trafiken och väglaget för att kunna bedöma framkomlighet för förbanden.

- Vi i plutonsstaben har uppföljning och kontroll på samtliga rörelser i plutonen och man märker att det är mycket som händer, det är knappt några soldater inne på stabsplats, man ser dem en stund på morgonen och kanske en stund på kvällen, säger förste sergant Karl Algotsson som är kvartermästare tillika chef stabsgruppen på movcon-plutonen.

Förutom att stödja transporterna till Norge så har plutonen huvudansvaret för grupperingsområdet i Elvegårdsmoen, som kommer att husera cirka 1 550 soldater och 700 fordon när deployeringen är klar.

Under deployeringen fick movcon besök av chefen för Trängregementet, överste Lennart Thomsen, i fem dagar. Under besöket fick översten se bland annat hur plutonen genomförde järnvägslossning, mottagande av flygplan samt hur JMCC koordinerade transporterna.

Hem igen

Efter att deployeringen är genomförd kommer staben och gruppcheferna direkt att börja detaljplanera genomförandet av re-deployeringen medan resterande soldater får en kort ledighet.

- Re-deployeringen kommer att gå som smort. Vi har en hel del på plutonen som har varit nere på omstruktureringsstyrkorna i Afghanistan och bland annat re-deployerat delar av det svenska bidraget där, så nu gäller det för oss att visa framfötterna, säger Johan Lindqvist gruppchef för andra transportledningsgruppen.

Att re-deployera förband är minst lika omfattande och kritiskt som att deployera dem, den enda skillnaden är att förbandet reser åt ett annat håll. Till sist efter att samtliga svenska enheter har lämnat övningsområdet kommer movcon att påbörja transporten på 160 mil tillbaka till Skövde.

Motto- förbereda för det oväntade

Det har varit och är storm både på riksgränsen och till havs, vilket skapat stor oro inför eventuella förseningar till övningens start. Det är också då movcon får jobba som mest. Det är det som genomsyrar förbandet och funktionen, att förbereda för det oväntade och att kunna lösa uppkomna problem snabbt och effektivt. Vädret kan ingen påverka, man kan bara förbereda sig så mycket som möjligt.

 

Läs mer...

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...