Jump to content

Försvarsmakten: Soldat på Livgardet uppsagd


Recommended Posts

Försvarsmaktens personalansvarsnämnd har beslutat att säga upp en soldat på Livgardet från hans anställning i Försvarsmakten. Anledningen till uppsägningen är att soldaten på ett allvarligt sätt har brutit mot Försvarsmaktens värdegrund och agerat på ett sätt som skadar Försvarsmaktens anseende. Därmed saknas förutsättningar för ett fortsatt förtroende för honom.

Som anställd i Försvarsmakten finns en skyldighet för arbetstagaren att vara lojal mot arbetsgivaren. Denna lojalitetsplikt anses ingå i anställningsavtalet och innebär att arbetatagaren inte får vidta åtgärder som skadar arbetsgivaren. Försvarsmakten är skyldig att bedriva sin verksamhet med respekt för alla människors lika värde och för den enskilde människans frihet och värdighet.

Hur vår omgivning ser på Försvarsmakten är av stor betydelse och påverkar myndighetens trovärdighet. Hur Försvarsmaktens anställda uppträder och agerar påverkar inte enbart Försvarsmaktens förtroende för den anställde â det kan även påverka allmänhetens förtroende för Försvarsmakten samt Försvarsmaktens internationella anseende.

Alla som är verksamma i Försvarsmakten måste, för att Försvarsmakten ska kunna fullgöra tilldelade uppgifter på ett trovärdigt sätt, uppträda och agera enligt Försvarsmaktens värdegrund såväl i som utanför tjänsten.

Anställda i Försvarsmakten har organisationsfrihet men en anställd får inte utöva någon verksamhet som kan rubba förtroende för hans eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende.

Den uppsagda soldaten förekommer på publicerade filmer som enligt Försvarsmaktens bedömning visar tydliga tecken på främlingsfientlighet och rasism samt filmer som måste ses som kränkande i förhållande till främmande makt. Även soldatens tal i Ukraina, som finns på organisationens webbsida, kan inte ses som annat än främlingsfientligt, rasistiskt och kränkande.

 

Läs mer...

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...