Jump to content

Luftburen Stridsgrupp/Brigad


Recommended Posts

God afton gott folk!

 

Har suttit och funderat lite på om huruvida en luftburen enhet av större slag skulle kunna lösa en DEL av de problem vi har i vår organisation för tillfället. Det som jag ser som absolut sämst är spridningen av de olika vapenslagen och därmed krigsförbanden som tillhör dessa.

 

Exempelvis: Allt vårt "artilleri" ligger förlagt i Boden och därmed står brigadstaben i Skövde utan något nämnvärt eldunderstöd ett bra tag nu när man vill "klä" de två brigader vi har med olika enheter. Antagligen skulle 2.Brigadstaben aldrig hinna få någon Archerbataljon innan kriget var över. Samma sak med luftvärnet. Det tar ett bra tag att köra från Halmstad till Boden.

 

Så, min tanke är att utifall man har en Luftburen Brigad (Jag kallar det brigad men det kanske är stridsgrupp) så kan man snabbt få en större enhet dit den behövs. Istället för att köra ut materielen så flyger man GRK och lättare LV-robotar med brigaden. Att också placera ut materielförråd lite här och var i landet som det var under den goda värnpliktstiden skulle ju inte vara helt fel.

 

De enheter jag skulle kunna tänka behövs inom brigaden:

 

2 x FJS-kompanier

Bemmans bara med GSS/K. Allra först på plats där landsättningen skall ske. Öppnar brohuvudet innan resterande styrkor kommer. Skall även kunna reka områden möjlig landsättning eventuellt skall ske i. När resterande landsättning sker strider FJS fortfarande oftast ensamma, främst genom fördröjningsstrid. En pluton i varje kompani har därför tillförts 60mm GRK som lätt eldunderstöd i form av indirekt eld. Andra vapensystem är P-skott och RB57.

Kräver: 4-6 Herculesplan alternativt 6-8 Helikoptrar (stör dock inte resterande luftburna förband då de sätts in tidigare).

 

Luftburen Bataljon

Bemannas bara med GSS/K. "Huvudstyrkan" om vi nu ska kalla det så. Lär kräva alla Helikoptrar samt alla Transportplan tillgängliga (8 st Hercules, 9 st HKP10, 20 st HKP15, 18 st HKP14 samt 15 HKP16) (?).

1 x Stabs/Tross-kompani.

1 x Lätt skyttekompani - Helikopter används som transportmedel. På marken framrycker man oftast till fots men fyrhjulingar finns för att dra vissa vapensystem. Skall kunna framrycka och ta terräng snabbt. Drar med sig lättare vapensystem såsom RB57 och GRG.

1 x Skyttekompani - framrycker med hjälp av Bandvagn 410/309 och Galtar. Alltså Lätt Mek. Drar också med sig lite tyngre vapensystem såsom RB55 & KSP88. Det enda skyttekompaniet som aldrig framrycker med helikopter efter landsättning. Därför används det ofta som understöd åt alla andra kompanier. Är också det slagkraftigaste kompaniet på bataljonen. Bäst förmåga att ta sig an fientliga pansarbandvagnar/stridsvagnar.

1 x Understödskompani - Drar 81mm GRK, RBS70 med Jeepar och framrycker annars med fyrhjuling eller med helikopter. Ger understöd i form av luftvärn och indirekt eld åt hela bataljonen och i vissa fall FJS-kompanierna.

 

Luftburen bataljon - Reserv

Ungefär uppbyggd som den ovan. Flygs dock in i andra vågen. Bemannas med GSS/T.

 

Transportenhet

Innefattar alla transportsystem inom stridsgruppen, även markbaserade system. Ser till att allting alltid fungerar och samarbetar tätt tillsammans med övriga armén och flygvapnet.

 

Attackhelikopterskvadron

Nybildad enhet. består av sex stycken attackhelikoptrar (modell ej fastställd). Röjer landsättningsområdet tillsammans med FJS-kompanierna. Ger senare eldunderstöd till alla enheter på marken. Har en viss förmåga att på egen hand upprätta kontroll av luftrum då egna LV-robotar medförs. På marken vid skvadronens ledning finns även två batterier medeldistansluftvärnsrobotar att tillgå.

 

Stridsgruppsledning

Sköter ledningen av hela stridsgruppen. Sköter även samarbetet med andra vapenslag på högre nivå. Står också för skydd av huvudstyrkan genom att tilldela eskort från Flygvapnet.

 

Om jag glömt något ni anser viktigt får ni hojta till. Slängde ihop detta inlägget ganska snabbt. Pionjärförband ingår i Understödskompaniet och då med en fältarbetspluton.

 

/Karbinhake

Link to comment
Share on other sites

Vem är fienden?


Tanken är förhoppningsvis att det ska finnas några förband norrut som kan understödja/mottaga den luftburna enheten?

Vi har ju järnväg också som kan utnyttjas för transporterna, för att få kvalificerad utrustning mm till Norrland så krävs en del logistik som inte enbart kan skötas av flygtransporter, visserligen så är idén bra och jag misstänker att man inom FM tänkt på det också, men huvuddelen av materielen transporteras lämpligen på järnväg då den har betydligt högre kapacitet och det går fortare än att själva rulla på landsväg.

Link to comment
Share on other sites

Okej, då kör vi.

 

Tanken är väl att denna enheten främst skall "påbörja släckning av branden" så att säga. Det är det första arméförbandet som kommer ut och möter upp fienden.

Den påtänkta fienden skulle väl exempelvis kunna vara Ryska Luftlandsättningstrupper som etablerat brohuvud och nu måste nedkämpas. Kanske är en medelstor stad redan tagen och måste tas tillbaka.

Alltså en ganska offensiv, rörlig styrka som skall kunna ta och hålla terräng tills tyngre förband (likt mekaniserat) kommer till undsättning. Även då alltså ett förband som sätts in och gör fördröjningsstrid/andra uppdrag där man måste snabbt in och snabbt ut.

Tilltänkt fiende är alltifrån talibaner med kalasjnikovs till Ryska VDV eller Spetznaz.

 

/

Link to comment
Share on other sites

Isf så tycker jag att ditt luftburna förband är ganska tandlöst, speciellt om de skall ta och hålla terräng samt eventuellt "Återta?" en stad.

Bandvagnar och galtar upplever jag som allt annat än "offensiva".

Menar du att detta förband skall anfalla och nedkämpa några kompanier av Ryska fallskärmssoldater så duger det nog, men ett Ryskt luftburet regemente är en helt annan sak, vill man etablera brohuvud kommer man nog inte släppa ner en handfull man.

Link to comment
Share on other sites

Jag upplever också att det kan vara svårt att hitta en motståndare för förbandet. Jag får intrycket av att de kan "bromsa" upp en motståndare genom fördröjningsstrid fram till att ett tyngre förband med en tydligare slå-förmåga kan ge sig in i striden. Jag tänker pansarbrigad/norrlandsbrigad 2000(som kommer att återupplivas när jag blir hövding.)
Vad är det för medeldistans LV-system du ser framför dig?

Link to comment
Share on other sites

Nu kommer det att finnas en viss tid för mobilisering av förband innan det står fientlig trupp på svensk mark även om det inte är lika långt som politikerna tror.

Skulle hotet mot oss eskalera kommer enheterna att förläggas där dom behövs, inte nödvändigtvis där dom utbildas.

 

Sen skulle jag inte vara jätteroad över att ta tillbaka mark som hålls av ryskt lufburna enheter som hoppat fallskärm med både BMD-4M och 2S25 Sprut-SD som understöd när jag själv sitter med infanteri och galtar i ryggen...

Link to comment
Share on other sites

+1 på den Recon.

 

Man ska inte glömma att infanteri tar oförsvarad terräng och att det är den indirekta elden som är infanteriets slagträ.

Den föreslagna brigadstridsgruppen passar däremot utmärkt för Peace Support Operations.

Link to comment
Share on other sites

Haha, ja detta var ju inte det jag ville att den skulle uppnå 8-/

 

Jag förstår vad ni menar, Galtar och BV är ju inte direkt offensivt...

 

Vad tycker ni att man skall tillföra för att få brigaden att kunna slå mot lite tyngre förband då? Jag tänker mest på den förmåga vi idag har att transportera materiel. Patgb 360/203 får väl plats i Hercules? Med 20mm AKAN och PV-robot på tornet finns ju förmågan att slå mot fientliga BMP i alla fall. Kan man göra som jänkarna och lyfta diverse skrot under HKP:erna också kanske? Inte så tunga grejer men Jeepar och tyngre GRK?

Vad anser ni?

Link to comment
Share on other sites

Kill your darlings!

 

En luftburen styrka blir per automatik lätt, även om ryssarna får med sig hyfsat tunga prylar. Vi har ju inte den kapaciteten och vårt luftburna blir då väldigt lätt. En väldigt lätt styrka får svårt att verka effektivt mot luftburet mekaniserat infanteri eller för den delen mekaniserat marininfanteri.

Min rekommendation är att släppa idén om luftburen brigad för försvaret av Sverige. Vad skulle den behöva för att kunna SLÅ mot tyngre förband? Stridsvagn och artilleri är svaret och då faller konceptet.

 

Vi har väl vägtransportkapacitet idag i Sverige som kan förflytta mtrl bättre än de få Tp84:orna vi har? En Tp84 tar inte mycket last alls och det skulle ta bra många lyft för att få en bataljon på plats.

 

 

När man ska designa ett defensivt försvar bör man börja med en hotbildsanalys. Med den som grund bygger man sedan upp det, inte tvärtom.

Link to comment
Share on other sites

Tänkte mest att användbarheten av en LBB kunde vara bra pga den svårigheten att få ihop ströförbanden till större enheter som vi har idag. Men nja, det är väl som du säger Krook, Sveriges luftlandsättningsförmåga är kanske inte tillräckligt stor.

 

Som jag skrev skulle brigaden få eskort av jaktflyg.

Link to comment
Share on other sites

Låt oss säga att du får fram din lätt-lätta brigad.

En bedömd motståndare som din lätt-lätta brigad skulle möta är en först och främst ett LL-förband med lika styrka, dock med stridsfordon och en artbat. Dessutom skulle de vara understödda från luften. Deras uppgift vore troligen att ta hamnområde för landstigning med marininfanteribrigad som skulle komma inom kort, mycket kort.

Den svenska brigaden skulle alltså möta en motståndare, dubbelt så stark, bättre skyddad och med luftunderstöd.

 

En fördröja-uppgift skulle de med begränsad uthållighet lösa, inget mer avancerat avseende strid. Inhämtning och störstrid lämpar sig bättre med tanke på de ingående förbanden men då är det ingen vits med brigad-lösningen.

Link to comment
Share on other sites

Låt oss säga att du får fram din lätt-lätta brigad.

 

En bedömd motståndare som din lätt-lätta brigad skulle möta är en först och främst ett LL-förband med lika styrka, dock med stridsfordon och en artbat. Dessutom skulle de vara understödda från luften. Deras uppgift vore troligen att ta hamnområde för landstigning med marininfanteribrigad som skulle komma inom kort, mycket kort.

 

Den svenska brigaden skulle alltså möta en motståndare, dubbelt så stark, bättre skyddad och med luftunderstöd.

 

En fördröja-uppgift skulle de med begränsad uthållighet lösa, inget mer avancerat avseende strid. Inhämtning och störstrid lämpar sig bättre med tanke på de ingående förbanden men då är det ingen vits med brigad-lösningen.

 

Då kanske vi kan se realistiskt på HV numera och låta dem fokusera på eftersök :)

Link to comment
Share on other sites

Krook, "min" Brigad har faktiskt A-HKP som luftunderstöd ;-)

 

Nej men förstår vad du menar, kanske inte någon stor mening då.

 

Skulle attackhelikoptrar vara bra överhuvudtaget då tror ni? Inte om vi inte har luftherravälde eller spärrat luften från fientliga flygstridskrafter med hjälp av luftvärn, det förstår jag, men annars? De kan ju lägga sig en ganska bra bit ifrån och fräsa iväg några PV-robotar mot fiendens, även tyngre, förband...

Link to comment
Share on other sites

Jag är rädd att det lätta förbandet kommer att vara förångat inom 10 min oavsett tillgång till hkp eller inte. Helt i avsaknad av kvalificerat skydd, rörelseförmåga eller eldkraft. Vad du föreslår är mer eller mindre ett spaningsförband med viss självförsvarsförmåga mot en underlägsen motståndare.

 

Vad den enheten skulle kunna göra är att i ett senare skede utöva jägarstrid mot logistiken bakom den tänkta motståndaren. Med andra ord ett förband man kan sätta in ganska sent i läget.

Link to comment
Share on other sites

Attackhelikoptrarna är nog bra någon annanstans i världen, eller om fienden finns i skåne, problemet för Ahkp är att om stridsfordonet som den vill slå ut åker in i skogen så är ahkp ganska värdelös, det är ganska lätt att gömma sig för en ahkp som är tre tusen meter bort om du är omgiven av skog.

risken är att våra helikoptrar får flyga så nära för att övht kunna låsa på mål att de själva blir mål för eldrör, kulsprutor och manpads.

Link to comment
Share on other sites

Om vi nu ska bortse från verkligheten ett tag så borde ju IKV 91 kunna vara ett alt. för en luftburen styrka, de bör ju gå att knöla in i en Herka och står sig ju förhållandevis bra mot PT-76 och M-551. Det skulle ju ge de luftburna lite eldkraft mot en lätt bepansrad motsåndare iaf.

 

Det känns dock lite bakvänt att bygga upp en luftburen styrka vars syfte är att i praktiken återta terräng som redan är vår. Har vi resurserna att bygga upp nämnda styrka så är det bättre att lägga de pengarna på en konventionell styrka. Bara att köpa in transportflyg och -hkp som behövs för att göra styrkan användbar går lös på många miljarder. Bättre då att bygga upp en konventionell styrka som redan finns på plats. Köper man in beggade strv som finnarna gjort så får man nog betydligt mer eldkraft för de pengar som det luftburna förbandet kostar.

Link to comment
Share on other sites

Perfekt. Vi har på pappret 8 st Tp84:or. Hur många lyft behövs det för att transportera ovanstående brigadstridsgrupp med Ikv91?
Själva flygtiden är den lilla tidsåtgången när vi talar om Sverige.

 

Min bedömning är att det skulle ta ett par dygn att få brigadstridsgruppen från A till B med Tp84or OM besättningarna kan roteras så att det inte blir någon ståtid.

Med landsvägs-/tågtransport tar det halva den tiden och då kan vi få med ännu tyngre vagnar.

Link to comment
Share on other sites

Var ju typ det jag skrev. Ska vi låsa oss vid den transportkapacitet Fv har idag så hamnar vi ju på plutonnivå om styrkan ska ha med sig nån som helst tyngre utrustning och fordon att förflytta sig med. Ska vi ha en brigad så går det ju mycket fortare om de kör upp själva jämfört med om herkorna ska gå i skytteltrafik.

Link to comment
Share on other sites

Om vi nu ska bortse från verkligheten ett tag så borde ju IKV 91 kunna vara ett alt. för en luftburen styrka, de bör ju gå att knöla in i en Herka och står sig ju förhållandevis bra mot PT-76 och M-551. Det skulle ju ge de luftburna lite eldkraft mot en lätt bepansrad motsåndare iaf.

 

Det känns dock lite bakvänt att bygga upp en luftburen styrka vars syfte är att i praktiken återta terräng som redan är vår. Har vi resurserna att bygga upp nämnda styrka så är det bättre att lägga de pengarna på en konventionell styrka. Bara att köpa in transportflyg och -hkp som behövs för att göra styrkan användbar går lös på många miljarder. Bättre då att bygga upp en konventionell styrka som redan finns på plats. Köper man in beggade strv som finnarna gjort så får man nog betydligt mer eldkraft för de pengar som det luftburna förbandet kostar.

Används PT-76 av något land längre? Sheridan avvecklades i mitten av 90 om jag inte missminner mig. Om vi nu skall gräva fram gamla stridsfordon från Svenska historien för att använda så kan vi väl inte fundera på att använda dem mot andra museiföremål... eller?

Link to comment
Share on other sites

Pt 76 finns i ett fåtal i Ryssland plus ett antal tredje världsarméer enl wikipedia.

 

Edit: Kan förtydliga lite: Poängen var inte att IKV-91 skulle möta PT-76 och M-551, det var en jämförelse med eftersom dessa vagnar är de i stormaktsarsenalerna som gick att förflytta i en Herkules och som även användes av fuftburna styrkor. En luftburen styrka med IKV-91 skulle ha en skaplig chans mot en dito styrka med nån av de övriga två. Skulle vår teoretiska styrka ha IKV-91 i inventarierna så skulle det vara en höjning i eldkraft jmf med om de enbart hade galtar och bandvagnar.

 

Men det kommer inte att hända av många skäl och därför började jag inlägget med "Om vi bortser från verkligheten". Vi har varken infanterikanonvagnar eller flygplan till nån sån styrka.

Edited by Zimme
Link to comment
Share on other sites

Ska väl vara lite tråkig och säga att det troligen är billigare och effektivare att flytta ihop delarna till brigaderna till närheten där brigaderna skall vara...

Flytta en lv bataljon till Boden och en artilleribataljon till Skövde etc.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...