Jump to content

Försvarsmakten: Svenskar bidrar till afghanska kvinnors rätt att rösta


Recommended Posts

Inför det afghanska presidentvalet den 5 april är säkerheten en viktig fråga. För att få rösta måste varje röstberättigad person låta sig visiteras efter otillåtna föremål. Eftersom män inte får visitera kvinnor har behovet uppstått av kvinnliga kontrollanter. Sverige tar tillsammans med Nordic-Baltic Transition Support Unit (NB TSU) ett stort ansvar och utbildar kvinnliga kontrollanter.

Det är uppsluppen stämning i samlingsrummet på den afghanska förläggningen Camp Pamir i centrala Mazar-e-Sharif. Den svenska tolken har precis fått ovationer för sina kunskaper i dari. Då och då blir det språkförbistringar mellan deltagarna och de övriga instruktörerna som leder till stora skrattsalvor. Det serveras chokladtårta och thé och kvinnorna i salen talar glatt med varandra. Det är lättsamt men också allvarligt. Alla förstår syftet med att de är här.

Inför det afghanska valet den 5 april är säkerheten vid vallokalerna en viktig fråga. Alla som ska rösta måste låta sig bli genomsökta efter otillåtna föremål som exempelvis vapen och sprängämnen. Det är polisen som ansvarar för genomsökningen och de har identifierat ett problem â de manliga poliserna kan inte skyddsvistera kvinnliga röstare. Problemet har uppmärksammats i hela Afghanistan och runtom i landet utbildas nu fler kvinnor som ska genomföra skyddsvisitationerna.

â Det kommer att krävas cirka 13 000 kvinnliga kontrollanter i hela Afghanistan. Det är för att säkerheten ska kunna vara tillräckligt bra i alla vallokaler. Om det inte finns kvinnliga kontrollanter kommer inte kvinnor kunna rösta och i dagsläget utgörs 32 % av dem som anmält intresse för att rösta av kvinnor, säger kapten Georg Fransson, rådgivare i genderfrågor.

Svenska och norska instruktörer

Den 18 och 20 februari deltog sex kvinnliga soldater och officerare från Sverige och tre från Norge i ett projekt att utbilda afghanska kvinnor. De afghanska kvinnorna fick lära sig tekniken i att skyddsvisitera och i värsta fall omhänderta en person. Det ena syftet med visitationstekniken är att kunna hitta dolda föremål och det andra syftet är att kunna visitera någon med så liten risk som möjligt för att skada sig själv. Dessutom medför skyddsvisitationerna att inga upprorsmakare kan utnyttja den numera välkända âburkanâ för att utge sig för att vara kvinnor och störa röstningen.

Kapten Linn Gluggvasshaug är militärpolis i den norska kontingenten och chef över utbildningen. Tillsammans med en kollega har hon utbildat de svenska och norska instruktörerna som därefter utbildat de afghanska kvinnorna.

â Målet är att utbilda 50 afghanska kvinnliga kontrollanter som i sin tur ska utbilda fler kvinnor. Om det går bra kan vi komma att utbilda hundratals. Detta har med kvinnors roll att göra och dem som är modiga nog att vara med på en polisutbildning och komma ut och jobba med det de är tränade för. Det är en stor motivation till andra kvinnor att delta i utbildningen och därefter kunna bidra till säkerheten i valet, säger Linn.

Under de två tillfällena den 18 och 20 februari utbildades totalt ett fyrtiotal kvinnor i sökteknik och arrestering. Utbildningen tog cirka tre timmar och avslutades med presentutdelningar och gruppfotografier. Georg Fransson ser positivt på utvecklingen.

â Svenska kvinnliga soldater och officerare har bidragit till att utbilda kvinnliga afghanska poliser. Utbildning har varit av god kvalitet och har tagits väl emot. På detta sätt kan man säga att vi bidragit med ökad säkerhet inför valet, säger Georg Fransson.

 

Läs mer...

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...