Jump to content

Försvarsmakten: "Minsta fel kan vara livshotande"


Recommended Posts

Under ledning av Försvarsmaktens vinterenhet i Arvidsjaur har kadetter från Karlberg invigts i hur man på bästa sätt ska kunna verka i subarktisk klimat. Kyla och snö kommer att suga musten ur den bästa enhet som om man inte är rätt utbildad, tränad och förberedd. Det är en vital kunskap att få som blivande officer och chef. -Det är av största vikt att lära sig att minsta fel kan vara livshotande, kylan och miljön är obönhörlig, säger major Tony Gustafsson, chef för vinterenheten i Arvidsjaur.

Karlbergs kadetter inledde nyligen sin andra termin på den treåriga officersutbildningen, och kursen i Arvidsjaur var en av de första händelserna på den nya terminen. Under två veckor har kadetterna genomfört utbildningen i Arvidsjaur som gett dem kunskaper i förberedelser av utrustning, grundläggande skidteknik och åtgärder vid lång och kort rast. Bara att göra daglig tillsyn på sitt personliga vapen blir mer krävande och måste utföras minutiöst när kyla och snö kan påverka tillförlitligheten på dessa.

- Det är av största vikt att de kommande cheferna för svenska förband har god kännedom och kunskap i vinterförmåga. Eftersom delar av Sverige har vinter eller vinterlika förhållanden under 6-8 månader per år så ställer detta krav på samtliga förband som ska verka över hela Sveriges yta att denna förmåga finns, säger major Tony Gustafsson.

Under utbildningen i fysiskt stridsvärde fick kadetterna både praktisk och teoretisk inblick och kunskap om utrustningens betydelse för framryckningshastigheten och energiåtgången. Kostens betydelse i en krävande miljö och krävande tjänst belystes också vid de teorilektioner som pressades in i det fullspäckade programmet under utbildningens första vecka. Som blivande chefer måste kadetterna vara medvetna hur dessa faktorer kan inverka menligt och hur det kan bibehålla stridsvärdet på den egna truppen över tid om man gör det på ett korrekt sätt.

 

Nästa steg var att påbörja grundkursen taktik i subarktisk klimat. Detta startade med enskild soldats strid och stegrades i typövningar. Utbildningen byggdes på med grunder i förläggningstjänst. Här fick kadetterna plutonsvis upprätta tältförläggning, maskera och bygga en ordentlig bas med eldställningar i form av värn av packad snö.

Under utbildningens andra vecka har det varit fokus på bland annat skarpskjutningsövningar. De inleddes med förevisning av granatgevär, handgranat och kulspruta för att ge en insikt hur kraftfull verkan vapnen har. Förevisningen följdes av den första skarpskjutningsövningen som genomfördes på skidor. Moment som att bekämpa fiender när man skidar framåt, eller från sida samt under det man ryckte tillbaka genomfördes på tre täter för att få tempo i övningarna. Efterhand så byttes skidorna ut mot snöskor som för många var en fullständigt nya bekantskap. Momenten genomfördes ytterligare ett antal gånger med dessa nya âfortskaffningsmedelâ på fötterna. Att åla med snöskorna blev för de flesta en riktig utmaning.

Som slutkläm på vinteräventyret genomfördes innästling på fientligt område, spaningsmoment och anfall mot en fientlig postering. Efter en samlad insats påbörjades förflyttning med bandvagn mot hemmabasen, men dessa slogs ut under återtåget. Därför fick kadetterna omlasta materiel till pulkor och påbörja skidmarsch till hemmabasen kasernen på Arméns jägarbataljon som de nådde under morgontimmarna. På kasern vidtog vård under lördagen som avslutades med den första middagen på en vecka vid sittande bord.

-Sex dagars stridsutbildning och förläggning i fält under konstant snöfall, har gett ett kvitto på att kadetterna har tagit till sig utbildningen. Snö, kyla och ovanan att stå på skidor är faktorer som måste kunna hanteras för att lösa stridsuppgifter, summerar Niklas Edman, kompanichef från Karlberg.

 

 

Läs mer...

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...