Jump to content

Försvarsmakten: Det är för tidigt att dra slutsatser om personalförsör


Recommended Posts

Förändringen av Försvarsmaktens personalförsörjning har diskuterats livligt, bland annat vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen och nu senast i Svenska Dagbladet, som kallar det en âförsvarskrisâ. Bengt Svensson, chefen för Försvarsmaktens förbandsproduktion har invändningar: â Det är alldeles för tidigt att dra långtgående slutsatser. Personalförsörjningssystemet är fortfarande under uppbyggnad.

Systemet bygger på ett antal prognoser och procentsatser, som inte har sin utgångspunkt i dagens uppbyggnadsskede utan från när hela systemet är klart och inte minst uppfyllt med alla personalkategorier.

Bengt Svensson håller med om att det är besvärande att kontinuerligt anställda soldater slutar tidigare än beräknat, och att antalet avgångar från GMU, grundläggande militär utbildning, är för höga särskilt när det gäller de som väljer att inte direkt fortsätta inom Försvarsmakten.

â Det är därför en av de frågor som har högst prioritet i Högkvarteret. Vi jobbar kontinuerligt på åtgärder baserade på vunna erfarenheter för att utveckla systemet.

Han betonar samtidigt att man inte kan diskutera enskilda delar utan måste se till helheten i personalförsörjningen. Systemet omfattar olika personalkategorier, som tidvis och kontinuerligt anställda, olika officerskategorier, hemvärnssoldater och civila. Man måste också se till flödena mellan olika kategorier och möjligheten till återanställning.

â De som slutar är heller inte förlorade för Försvarsmakten, de är fortfarande tillgängliga i krigsorganisationen vid höjd beredskap.

Bengt Svensson påminner om att det var först 2012 som lagstödet för tidvis anställda fanns på plats. Detta innebär att 2013 är första året då hela systemet har körts och de första indikationerna kan utläsas.

â Det är inte fruktbart att utgå från ögonblicksbilder med dagsaktuella siffror utan man måste värdera en längre tid och beakta helheten - annars är det lätt att enbart arbetsunderlag används för viktiga beslut.

 

Läs mer...

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...